Vad som verkligen hände 2016

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Det var det år då ett stort flertal svenskar insåg att landet var på fel väg och där allt fler vågade säga detta öppet.

Det var det år då det stora flertalet insåg att den svenska välfärden inte räckte till åt världens alla som ville dela den.

Det var det år då ett stort flertal insåg att om landets regering lovade något så skulle detta aldrig kunna komma att uppfyllas.

Det var det år då man insåg att flertalet av landets politiker var mer angelägna om sig själva än om svenska folket.

Det var det år då ett stort flertal slutade lita på landets statsunderstödda medier och i stället vände sig till Internet och utländska medier för att få reda på vad som hände i Sverige.

Det var det år då ledningen för svenska kyrkan förlorade kontakten såväl med kristendomen som med ett stort flertal av sina medlemmar.

Det var det år som Sverige började inse att man befann sig i verkligheten och att inte detta var detsamma som den förhärskande uppfattningen om verkligheten som man fått sig itutat.

Det var det år som man började inse att människor i andra länder kunde tycka annorlunda än i Sverige utan att detta behövde vara fel.

48 reaktioner på ”Vad som verkligen hände 2016

 1. Leif Ahrgren skriver:

  Tack Lennart! Mycket klar och uttömmande sammanfattning. Också många ledsamma, men tyvärr relevanta fakta. Har försökt hitta lite ljus i mörkret, men det är svårt att finna någon anledning till optimism. Finns det då inte något som pekar i positiv riktning?

  Möjligen kan man ana att Trumps agerande i klimatfrågan kan tvinga fram en debatt som vilar på vetenskapliga fakta i stället för den religiöst anstrukna som råder i dag. I bästa fall skulle det leda till att färre samhälls- och ekonomiskadande beslut skulle kunna fattas med stöd av klimatreligionen.

  Skulle detta, i sin tur, kunna vara inledningen till den postmodernistiska erans avslutning och inledningen till en ny upplysningstid? Tyvärr är detta kanske mest en vacker dröm, men man måste ju försöka hålla humöret uppe med en och annan portion av optimism.

  Tacksam om det finns någon i detta forum, som kan bidra med mer i den vägen.

  Mvh/Leif

  Gillad av 3 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Leif Ahrgren 31 december, 2016 kl 05:07

   Intressanta åsikter! Du tycks tro att den tillträdande amerikanske presidenten Donald Trumps idéer vilar på vetenskaplig grund. Så är naturligtvis inte fallet!
   Har man levt uppåt sjuttio år eller längre och med egna ögon haft möjlighet, att med naturvetenskaplig/saklig blick följa klimatförändringarna, går det inte att förneka att människan i påtaglig grad bidragit till att förändra både den globala miljön och klimatet. I riktning mot att bli obeboelig för de flesta djur- och växtarter.

   Vad har du t ex för vetenskapliga invändningar mot miljöprofessor Johan Rockströms utsagor i dagens SvD?

   http://www.svd.se/professorn-planeten-sitter-pa-en-knivsegg-och-svajar/om/klimathotet

   Gillad av 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    @Hedvig: Den som refererar till Johan Rockström för att underbygga sin tes visar att hon inte gjort någon ansträngning att ta reda på sakförhållanden i klimatfrågan. Johan Rockstad kommer snart förpassas till den historiska bakgård där Henrik Arnstad och hans gelikar väntar.

    Gillad av 1 person

   • Eva skriver:

    Varför är det så hemskt att det blir lite varmare? I alla tider med ett varmare klimat (bronsåldern exempelvis) har mänskligheten fått det bättre. Nu plötsligt är det en katastrof.
    Det finns redan bevis på att jorden blir grönare pga den ökade Co2:n (det är gödning för växterna).
    Livet överlevde många istider, och högre Co2 och varmare klimat och vulkanutbrott och meteornedslag osv. Det har hänt massor av gånger. Jag tycker det är bra att det blir varmare. Vänta 30.000 år eller nåt, så har vi en ny istid. Vi lever på lånad tid. Mänskligheten går under oavsett vad, det kan du inte förhindra.

    Jag tycker pengarna ska satsas på att rensa upp i haven. Plasten är ett större miljöhot än en höjning av co2.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Jag har också levt 70 år och dessutom läst om klimatet för 400 år sedan och även för tusen år sedan och ännu längre tillbaka. Jag är väl förtrogen med lilla istiden när en stor arme gick över bälten samt varför Grönland heter Grönland. Klimatet har förändrats i små och stora variationer hela tiden. År 537 eKr inträffade ett vulkanutbrott som gjorde att det blev vinter året om i över tre år här hos oss. Stor svält. Att lita på vad Johan Rockström och andra skriver ligger inte för mig. När som helst kan det bli fimbulvinter och då har vi ett problem som jag inte tror att herr Rockström har en lösning på.

    Gilla

   • Stefan Rudmark skriver:

    Har du levt i 70 år torde du ha varit med på 80-talet då det varnades för den stora istiden som var på väg. Alla tecken tydde på det. Var var du då?

    Gilla

   • Leif Ahrgren skriver:

    Jovisst jag minns. Ytterligare ett exempel på otillförlitliga iakttagelser och dito prognoser. Då skulle vi frysa ihjäl, Nu ska vi kokas till döds. Ingen av dessa förutsägelser skakar mig.

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    Ja, det verkar finnas de som anser sig veta bättre än det mer eller mindre samlade vetenskapssamhället, se exempelvis ett gemensamt uttalande från The Royal Society och US National Academy of Sciences (1) samt Kungliga Vetenskapsakademin (2). Jag antar att den som anser sig veta bättre har kompetens som är fullt i nivå med den som finns i dessa organisationer.

    1. https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf

    2. http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/uttalanden/akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

    Gilla

   • Leif Ahrgren skriver:

    Nej, Hedvig, jag bedömer inte Donald Trump, som vetenskapligt kompetent, men jag tror att hans attityd och ev inverkan angående klimatfrågan kan ge upphov till en mer relevant diskussion. Klimatalarmisterna kommer naturligtvis att provoceras och samtidigt kommer klimathotsskeptikerna att få betydligt större spelrum än f.n. när de utsätts för omfattande förföljelse. Det har t.o.m. kommit förslag i USA på att det skall vara straffbart att ifrågasätta klimathotet.

    Vad beträffar Rockström är han i själva verket agronom och borde inte kallas miljöprofessor. Han är i första hand alarmist och bedriver inte en balanserad miljödebatt.

    Det bör tilläggas att jag själv har levt i 73 år och har med ”naturvetenskaplig/saklig blick följt klimatförändringarna”. Mina slutsatser överensstämmer uppenbarligen inte med dina. Den globala medeltemperaturen har stigit med 0,7 grader de senaste 100 åren och det finns ingen 1:1 korrelation mellan tempot i ökad koldioxidhalt och temperaturökningen. Därmed inte sagt att koldioxid inte har en inverkan, men den är ganska obetydlig och i många avseenden positiv. Koldioxid kallas i många sammanhang och med all rätt ”livets gas” med tanke på dess positiva inverkan på växtligheten.

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Nils Nilsson 1 januari, 2017 kl 10:24

    Ser att även du ifrågasätter mitt svarsinlägg om Donald Trumps tillförlitlighet att bedöma klimatförändringar.
    Att jag tog just Rockström som exempel berodde helt enkelt på att jag just läst en artikel om honom i gårdagens morgontidning.

    Det tunga och avgörande skälet till att jag är rätt övertygad om att människan bidrar till en irreversibel klimatförändring är naturligtvis klimatavtalet i Paris hösten 2015.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_klimatkonferens_i_Paris_2015

    Gilla

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  2016 har sannerligen varit ett vändpunktens och uppvaknandets år, både i Sverige och internationellt. Det började i en stämning av annalkande undergång men efter Brexit och framför allt valet av Donald Trump har denna bytts mot ett gryende framtidshopp.

  Donald Trump är unik. Ingen har någonsin valts till president i USA utan att tidigare innehaft någon politisk post eller varit general. Och han gjorde det trots att i stort sett alla maktcentra var emot honom, till och med stora delar av hans eget republikanska parti.

  Högerpopulist, skriker propagandamedia i USA och resten av västvärlden, men 2016 var också året då folk i allmänhet lärde sig gå utanför propagandamedia för att få en mer nyanserad och sann bild av verkligheten.

  Så här några timmar innan årsskiftet kan det vara upplyftande att lyssna på den eminente svenskättade militärhistorikern Victor Davis Hansons föredrag där han ger sin syn på Donald Trump och varför han vann: https://www.youtube.com/watch?v=z7pQdqPzozc

  Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   Alexander Zetterberg 31 december, 2016 kl 05:52

   Donald Trump är dessvärre en politisk novis. Till detta faktum kan vi lägga vetskapen om att Trump är en narcissistisk och synnerligen självupptagen herre, som alltid sätter sitt eget och sin familjs bästa i centrum. Att han skulle värna hela det amerikanska folkets bästa ter sig rätt osannolikt.

   Den 31 december 2017 har vi däremot lite mer konkreta politiska resultat avTrumps presidentskap.

   Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    @Hedvig: Om det är någon som är ”en narcissistisk och synnerligen självupptagen herre” så är det Barack Obama. Han kommer gå till historien som en destruktiv och obetydlig president. Hur Donald Trump lyckas när han väl är installerad återstår att se.

    Såg du presentationen av Victor Davis Hanson jag länkade till i min kommentar? Komplettera gärna med detta föredrag av Newt Gingrich. Newt har idel lovord för Donald Trump: https://www.youtube.com/watch?v=NIe95tyHQs4

    Bilden av Donald Trump vi fått av svensk propagandamedia har varit ensidig och övervägande negativ. Vidga dina vyer, se bägge presentationerna!

    Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Sa var ocksa Jesu larjungar en gang.

   Kanske det blir som skalden Uggla sjong, ”Var tid. vi har var tid nu!”.

   Befarar tyvarr att det ar for sent.

   Onskar alla er sverigevanner ett Gott Nytt Ar!

   Gilla

 3. Jaxel skriver:

  Vet inte om ”statsunderstödda” är det avgörande angående medierna. DN har väl inte statsstöd?

  Hörde på SR igår (minns inte vilket program). Man diskuterade både händelserna i Köln på nyårsnatten och dito i Kalmar. Det man fick veta var att vi egentligen inte vet något väsentligt om vad som inträffade. Inte ett ljud om gärningsmännens bakgrund, jämför exempelvis Neuding i SvD (1).

  För en dryg vecka sedan tog jag upp händelserna nyligen i Ronneby med en god vän (kvinna). Hon får sin information främst från Public Service och DN. Ingen av de källorna tycks ha sagt något om bakgrunden. Hon trodde (!) att det var SD som på något sätt låg sätt låg bakom det inträffade. Jag frågar mig varför Public Service ens tar upp det inträffade om man inte vill informera om vad som faktiskt skett (2).

  Vad min vän inte tänkte på var dock att om det hade varit SD, nationalister eller nazister som låg bakom så hade DN och Public Service varit noga med att tala om det. Den intresserade må också jämföra med icke-MSM och fundera vilken källa som vill informera läsa och vilken som försöker vilseleda dem (3). Sen kan man fundera på vilka källor man bör använda om man vill bli informerad alternativt bli vilseförd.

  Det är beklämmande att höra diskussionen om falska nyheter och desinformation tillsammans med funderingar om hur man skall få allmänheten att vara kritisk och istället lita på MSM. Svaret är ju uppenbart. Ju längre tid som MSM ägnar sig åt agendajournalistik desto djupare kommer misstron mot dem bli. Samtidigt förbättras jordmånen för dem som vill sprida desinformation och MSM är alltså i högsta grad medansvariga för detta.

  1. http://www.svd.se/2016-mork-milstolpe-i-var-kvinnohistoria

  2. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/storre-brak-pa-skola-i-ronneby

  http://avpixlat.info/2016/12/23/importerade-etniska-konflikter-bakom-storbrak-pa-skola/

  Gillad av 3 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Jag läser som regel inte SVT men klickade in, det är i sanning häpnadsväckande, hur kan de rationalisera att de döljer detta, storbråk, Chelsea och Aston Villa, det precis som under Sovjet regimen, lögner på lögner på lögner, som en lök.

   Gillad av 3 personer

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Det är alltså inte relevant att det är syrier mot afghaner med MSM-optik, de snabbast växande invandrargrupperna, i brottsför ålder i ett ”storbråk” som aldrig tidigare skett på svensk mark. Liksom sexuella trakasserier i grupp, ännu en till 100% importerad företeelse och de som ligger bakom är den snabbast växande gruppen i Sverige. Inte relevant. Man undrar hur de skall rapportera om vi blivit invaderade, Land invaderar Sverige! Stor rubrik!

    Gillad av 7 personer

  • Alexander Zetterberg skriver:

   När jag läser din kommentar, Jaxel, påminns jag om hur eländigt ställt det fortfarande är inom propagandamedia, och inser att den optimism jag känner inför framtiden i stor utsträckning grundas på att jag knappast följer propagandamedia längre – förutom Göteborgspostens ledarsidor.

   Men om Alice Teodorescu kan förändra Göteborgspostens ledarsida kan samma sak hända inom andra delar av propagandamedia. Redan nu ser jag fler relevanta artiklar i Göteborgspostens huvudsektion (ja, jag bläddrar igenom hela tidningen) och vi befinner oss bara i början av en lång process. Det gäller att ligga på och hålla hoppets låga brinnande!

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Talet om falska nyheter har jag undrat över. Kan någon ge bra exempel på falska NYHETER som spridits senaste tiden och i vilka media de stått?

   Är det så att påståendena om rysk hackerintervention i presidentvalet är en sådan falsk nyhet? Det är svårt att tro att ryska hackers skulle ha lyckats, rent tekniskt, med detta, och då lyckats fälla Hillary. Aftonbladet bland andra MSM, har väl i så fall bidragit till spridning av falska nyheter? Rysk framtida Putinstödd hackerinblandning i nästa svenska val skulle i analogi därmed hota att hjälpa fram Åkesson, påstås i svensk MSM. Detta borde vara exempel på falska nyheter som då MSM själva sprider. Eller?

   Falska nyheter har många gånger stått i svenska tidningar genom alla tider, pga misstag och slarv och förhastade beslut och ren dumhet. Jag minns en gammal tidningsman som beskrev hur Stockholmstidningen förhastat gick i tryck med rapporter om att en fotbollsmatch på Stadion vunnits av ena laget. Man var så ivrig att komma i tryck och få ut tidningsbuntarna att man inte inväntade slutsignalen. I sista sekunderna gjordes två mål och andra laget vann. Man tvingades rusa runt på stan och insamla de falska tidningsbuntarna där fel lag hade vunnit.

   Jag vet att det i övrigt finns cirkulerande gamla myter som är falska och som återkommer, som många tror på, som typiskt har sitt ursprung i vissa grupper motiverade av starka grupp-antipatier. Exempel på en myt som sprids bland araber är att judar kontrollerar världens ekonomi. En sådan myt sprids förstås i de arabiska länderna där den rimligen måste ha sitt ursprung. Andra myter är konspirationsteorier av olika slag gällande historiska händelser. Månlandningen skulle ha varit bluff t.ex. Det är dock många gånger totalt sjuka påståenden som knappast kan kallas nyheter. Kan det vara dessa som avses?

   Gillad av 1 person

   • Stefan Rudmark skriver:

    Jag letar också. Antagligen är det en testballong för att kunna förbjuda eller pestsmitta de medier och bloggar (DGS, Ledarsidorna, avpixlat mm) som skriver om vad som sker. Ibland lite vinklat, men skribenterna består inte av 70% miljöpartister och vänsterpartister heller. Köln o Kalmar och WeareStockholm är troligen falska nyheter då ingen (förlåt 1) har blivit fällda.

    Gillad av 1 person

   • Mjölner skriver:

    Ett tips!
    Gå in på Peter Harold:s blog. Där finns
    en del intressanta uppgifter om hackning
    av det amerikanska valet och om påstådda
    ryska försök att hacka amerikanska kraftnät.

    Gilla

  • NETTANN skriver:

   Hörde det där inslaget på SR (Studio 1) och gjorde samma iakttagelse. De sade att för båda händelserna visste man (ännu) inte hela sanningen och att för Köln skulle utredningen vara klar i februari.

   Det är ju bara det att för båda ställena har man länge kunnat få omfattande information, från andra håll, att förövarna. så gott som uteslutande var nyanlända.

   Att lyssna på SR innebär ofta ett leende i mungipan och en nyfikenhet på hur de skall lyckas hänga kvar i PK-lianerna. Ganska nöjsamt, faktiskt.

   Men det finns en mängd svenskar som tror att SR sprider korrekt och fullödig information.

   Gilla

 4. Johan skriver:

  …det var det år som Per Svensson blev irrelevant. Det år Per Svensson blev panikslagen och började peka finger…Är jag elak om jag njuter lite i min lilla kokong av skadeglädje? Må så vara…
  Per Svensson är bara en i mängden. Många mediemänniskor är på väg ut i arbetslöshet. Dom har tyckt färdigt…Härliga tanke!!!
  Några har sitt blöta finger uppsträckt…
  Åsa Lindeborg har börjat ändra sig…kanske för att hon inte är anställningsbar någon annanstans än hos Aftonbladet…
  Vad gör Virtanen om 5 år?

  Gillad av 3 personer

 5. Steven Jörsäter skriver:

  Det är intressant att fundera på varför vi upplever vår tid som ”utvald”. Varför tror vi att många tycker liksom du att det är nu som dårskapen ha blivit tydlig? Den frågan kan vara värd en djupare analys.

  Vi vet ju att det svenska samhället har duperats och infiltrerats av socialdemokrater i snart hundra år. Det var intressant att höra i DGS intervjun av Borg och Edlund att redan år 1936 – för 80 år sedan – fanns det uttalade planer att göra kyrkan till ett lydigt redskap i statens och socialdemokratins tjänst. Vi har ju mycket länge känt till alla problemen med fackpamperiet, lögnerna om de enorma sjukskrivningarna och sossarnas infiltration av föreningssverige (jmfr Huntfords ”The New Totalitarians som skrevs redan 1971 – för 45 år sedan).

  År 1976 kom den första borgerliga regeringen på över en halv mansålder. Och sedan har vi haft flera, nu senast i hela åtta år. Det har tyvärr inte förbättrat läget utan tvärtom kraftigt förvärrat det. De borgerliga har i allt högre utsträckning övergett sina gamla ideal om förnuft i utgifterna, en god samhällsförvaltning och utveckling av landet och dess medborgare. Istället har de blivit lätta byten för miljöreligionen, feminismen, mångkultursdårskapen och, skrämmande nog, identitetspolitiken.

  När man ser det så här är det lätt att hålla med Patrik om att man kan inte bara skylla på vänstern. Det som har hänt de senaste åren är nämligen :

  1) Inget traditionellt parti utövar någon verklig opposition mot den förda politiken
  2) Nationen Sverige är allvarligt hotad eftersom ingen traditionell politisk kraft tycks längre tro på den eller värna den.
  3) Ingen nämnvärd opposition mot den förda politiken har funnits i de etablerade medierna.
  4) Internationella medier, främst anglosaxiska, har i stora stycken blivit nästan lika verklighetsfrånvända som svenska. Ingen större hjälp därifrån, alltså.
  5) Offentliga personer i Sverige har nästan undantagslöst ägnat sig åt medlöperi.
  6) Näringslivet har agerat helt ryggradslöst och det har inte vågat utmana några dumheter utan tvärtom har de blixtsnabbt förvandlat dem till affärsmöjligheter.
  7) Uppenbar dårskap, som den invandringspolitik som fördes förra året, kunde fortgå utan att någon ansvarig tycktes förstå att det hela med nödvändighet måste ta slut inom få månader.

  Så visst har du rätt. Väldigt mycket hände förra året. Men varför just då? Kan det ha varit att när skillnaden mellan kartan och verkligheten växt sig alltför stor så exploderar problemen?

  Gillad av 4 personer

 6. Ulla L skriver:

  Tack! Jag skulle vilja lägga till att det var det år då en av våra största dagstidningar (SvD) i sin ledare idag, uppmanar läsare som kan ha åsikter om invandringens möjligheter och problem att besinna sig och ”gilla läget”.
  Skjutningar på gatan? Gilla läget!
  Låg lön och låg pension? Gilla läget!
  Husbykravaller och inbrott? Gilla läget!
  Tiggare på gatan? Gilla läget!
  Jihadister som omhuldas? Gilla läget!
  Olovlig bosättning på din mark? Gilla läget!
  Omfördelning av resurser (= kostar) som har pågått i 30 år och bara blir värre? Gilla läget!

  Nej, nej och åter nej. Jag kommer aldrig att gilla läget när det är fråga om problem som fullt medvetet har skapats av politikerna.

  Gillad av 4 personer

  • Drdr skriver:

   Håller med fullständigt. Blir oerhört provocerad av uttalanden från politiker och ledarskribenter efter terrorattacker, att ” detta är det nya normala, we shall overcome ”. Nej, nej och åter nej.

   Gilla

 7. Sam skriver:

  Den amerikanska kolumnisten Peggy Noonan skriver i Wall Street Journal att de etablissemang i västvärlden som vill göra en god gärning genom att ta emot många migranter från Mellanöstern och Afrika inte själva tar konsekvenserna.

  Hela bördan av stora kulturella utmaningar läggs på vanligt folk som lever med små marginaler och inte har resurser att möta dessa utmaningar. De politiker, medier och kulturpersonligheter som uttalar starkt stöd för ökat mottagande blir inte det minsta påverkade av den. Inget i deras liv påverkas negativt.

  De mäktiga visar ingen tecken på att de bryr sig om detta. När medel- och arbetarklass får stå tillbaka och börjar reagera kritiskt, då kallar människor i toppen av samhället detta för ”främlingsfientligt”, ”trångsynt” och ”rasistiskt”. De från folket avskilda som fattar besluten och inte betalar något av priset kallar sig ”humanister” och ”försvarare av mänskliga rättigheter”.

  Denna klyfta mellan toppen och folket ser vi överallt i väst, skriver Noonan. Det finns i etablissemangen liten lojalitet gentemot de egna landsmännens situation. Man saknar intresse för hur det går för dem som man inte umgås med. Och nu börjar folk inse att de mäktiga i sin själviskhet och förvridna moralsyn har övergett dem.

  Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   Precis!

   Och:
   De vars väl och ve man struntar i och vars oro man bara har förakt till övers för vänder sig till slut åt ett annat håll än åt etablissemanget. Sedan förstår etablissemanget ingenting. Hur kan folk vara så korkade? Men är det så?

   Gilla

 8. Nils Dacke skriver:

  2016 blev ett förlorat år även om ett uppvaknande kan vara på gång, vi blev i all fall av med några personer under året, exempelvis Carin Jämtin, Mona Sahlin, Åsa Romson, Mehmet Kaplan, Anders Danielsson och kanske några fler. Tyvärr kommer vi nog om ett år se tillbaka på 2017 och säga att det mesta blivit sämre. Den omtalade systemkollapsen har påbörjats inom flera samhällssektorer som polisen, sjukvården, bostadsmarknaden, äldreomsorgen, denna utveckling kommer bara att accelererar och omfattar fler och fler områden. Våra politiker kommer fortfarande att prata om utmaningar utan att de vill förstå vad som händer, under 2017 kommer också kommun och landsting att börjar drabbas en kostnadsexplosion som kommer att innebära kraftiga neddragningar och/eller skattehöjningar.

  Gilla

 9. kim skriver:

  Tack, Lennart! Jag är fortfarande lite tveksam till om ”det stora flertalet” kommit till insikt – det gäller i varje fall inte det stora flertalet i min närhet. Men det råder ingen tvekan om att ett uppvaknande är på väg.

  Gott Nytt År!

  Gillad av 1 person

 10. tomas skriver:

  ”Sverige är inte rustat för en stor invandring (…) vi går mot en situation där kommunerna inte kommer kunna att hantera invandringen, därför att dom inte kommer kunna klara bostäder och arbete åt invandrarna.”

  ”Oerhört komplexa frågor och väldigt lätt att tänka fel. Dessutom finns det väldigt mycket låsningar. Man kan inte tänka klart på det här området utan att lämna den politiska korrekthetens box.
  Utanför boxen blåser det naturligtvis men det är det inget fel på.”

  – Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga
  kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha restriktiv invandring. Och den måste vara ganska restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt.

  – Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling i hundra år kan man inte erbjuda resten av världen utan att våra system går omkull. Assar Lindbeck

  * Nils Lundgren
  http://ekonomlundgren.blogspot.se/2011/10/invandring-hjalper-inte-mot.html?spref=fb

  Gillad av 2 personer

 11. Andre´ Kristian (@mmsoxford) skriver:

  2016 har verkligen varit ett det bistra uppvaknandets tid för mången politiskt oinitierad och av statsmakten vilseförd medborgare. Det råder ingen som helst tvekan om att vi för närvarande befinner oss i händerna på globalistsupportrar, federalistanhängare, multikulturalistiska faktaresistenta feminazister och rödvinsvänsterns elitistsnobbar. Samtliga har det gemensamt att de i kakistokratisk och oikofobisk anda uppvisar en rent makaber ovilja att förhålla sig till den realitet som länge varit skrämmande flagrant för oss övriga ordinära svenskar.
  Den som vid det här laget inte lyckats genomskåda etablissemangets konstruerade sanningar och förnumstiga didaktik, torde vara i det närmaste förlorad.
  2016 – den kulturfascistiska diktaturregimens gyllene år!

  Vad den nationsfientliga nomenklaturan beträffar, borde man till dessa praktpajasar initiera ett slags antipod till det ärevördiga Illis Quorum, med anledning av de som genom missgärningar befästat sitt minne hos lejonparten av befolkningen. Några medaljer för kulturella, vetenskapliga och välgörande ändamål kan det ta mig tusan icke bli tal om. För feghet och inkompetens under en för riket farofylld tid, bör denna lugubra samling premieras medelst soptunnelock av första storleken, med inskriptionen Asinus – non compos mentis.
  Tack för ordet och må 2017 bära i sitt sköte något ljusare och ädlare än vad vi hittills tvingats bevittna. Ring mörkrets skuggor bort ur Sveriges land och ring honom in, den bidade Messias!
  Andreas 🙂

  Gillad av 2 personer

  • Mjölner skriver:

   Håller med 100%
   Mycket relevant och bra skrivet.
   Ett aber dock. Svetsarn tänker inte avgå vid
   ev. valförlust 2018 utan vi svenskar måste
   bära ut honom från Rosenbad med möbler
   och allt om vi röstar på 8:a gänget.
   Det går inte att lita på något parti eller politiker
   alla är korrupta och köpta av NWO.
   Läget är mycket allvarligt.

   Gilla

 12. Hexe skriver:

  Ny världsordning med förhinder

  Vi har under senare år lärt känna globalismen som ett försök att etablera en västlig elitistisk despoti som i ondska och hänsynslöshet överträffar det mesta under mänsklighetens historia. Globalisterna ligger bl.a. bakom miljontals dödade människor och tiotals miljoner på flykt samt onda krafter som Talibaner, IS och skenande terrorism. Jag tror att år 2017 blir året när denna globalism slutligen möter sitt Stalingrad.
  Ny världsordning med förhinder

  Vi har under senare år lärt känna globalismen som ett försök att etablera en västlig elitistisk despoti som i ondska och hänsynslöshet överträffar det mesta under mänsklighetens historia. Globalisterna ligger bl.a. bakom miljontals dödade människor och tiotals miljoner på flykt samt onda krafter som Talibaner, IS och skenande terrorism. Jag tror att år 2017 blir året när denna globalism slutligen möter sitt Stalingrad.

  Med internet och det fria utbytet av information på nätet är anden ute ur flaskan. Globalisternas hemliga planer och intriger avslöjas den ena efter den andra och detta börjar få den politiska opinionen i hela västvärlden att kantra tillbaka till en ökande nationalism. Debatten om falska nyheter och hackerattacker är globalisternas desperata försök att få tillbaka anden i flaskan och återupprätta sitt nyhetsmonopol. Vad man än lyckas driva igenom så är loppet kört, allmänhetens förtroende för den globalistiska eliten och deras MSM har gått förlorad.
  https://anthropocene.live/2016/12/31/med-en-onskan-om-ett-gott-nytt-ar/

  Gilla

 13. Visionären skriver:

  2016 blev för mig tydlighetens år. Det blev tydligt för mig vilken makt och inflytande vänstern har skaffat sig genom åren.

  Se på presidentvalet i U.S.A. där – efter Trumps seger – demokraterna avslöjat sig de som de veritabla antidemokrater de i själva verket är.

  Se på Brexit, där EU-byråkraterna avslöjat sig som de antidemokrater de i själva verket är.

  Se på våra egna politiker här hemma. Dvs, de som ingår i sjuklövern. De skiter i svenska folket. De skiter dessutom i de som kommer hit och tror att de kan få villa, Volvo och flickvän bara för att det råkat sätta sin fot på svensk jord. Det enda de (dvs. politikerna) bryr sig om är sig själva, och deras godhetspoäng hos människofientligt rikemansslödder som Soros m.fl.

  Se på hela etablissemanget i detta arma land. 2016 blev absolut året som skilde agnarna från vetet. Vi vet nu alla vad vi har att förvänta oss från soffpotatisarna i mainstreammedia, från kändistwittrarna och från Nobels festkommitté.

  Det blev under 2016 väldigt tydligt för mig vad alla dessa spelar i för liga.

  Gärdsgårdsserien!

  V (a.k.a. Visionären)

  Gillad av 2 personer

 14. Ingrid Wahlén skriver:

  Käre Lennart B,
  döm inte ut alla svenskar som infantila kretiner. Många i detta avlånga land vet precis vad som sker bakom kulisserna och har gjort det en längre tid (väldigt lång tid). Sedan finns det liksom strutsen vissa som stoppar huvudet i sanden och inget vill veta eller se. Folket är inte en totalt obildad massa, som vissa von oben-typer verkar tro. Jag blir skittrött (ursäkta!) på alla förståsigpåare inom media och politik som tror att de är världsbäst på allt, vilket de inte är. Många av dessa besserwissrar är totalt i avsaknad av bildning och hyfs.
  Jag önskar dig ETT GOTT NYTT ÅR!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.