Aktivistokrati

IMG_0121

Ilan Sadé

Den 1 december publicerade Sydsvenskan ett läsarbrev från en socialsekreterare som menar att hans yrkeskår inte utan vidare kan följa utlänningslagens bestämmelse om att socialtjänsten ska hjälpa polisen, eftersom lagar kan förändras och medmänskligheten alltid måste vara vägledande. Samma dag meddelade tidningen även att ”Malmös socialsekreterare kan ha lagligt stöd för att vägra hjälpa gränspolisen att hitta gömda barnfamiljer som fått utvisningsbeslut”. I den artikeln hänvisas det till uttalanden av Anna Lundberg, forskare i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola.

Socialhögskolan vid Lunds universitet gick dagen efter ut med ett uttalande från ledningen, där ett tydligt stöd ges till socialsekreterare som vägrar att biträda polisen vid verkställandet av avvisningsbeslut.

Tillsammans förmedlar artiklarna och Socialhögskolans uttalande ett klart budskap till socialsekreterare i såväl Malmö som annorstädes: Låt samvete gå före lag om du inte vill ge polisen uppgifter om var lagtrotsande familjer bor, och ditt eget lagtrots kan för övrigt vara lagligt. Låt oss titta närmare på den sistnämnda vändningen.

Utlänningslagen föreskriver i 17 kap 1 § uttryckligen att socialtjänsten ska lämna ut uppgifter till polisen om en utlännings personliga förhållanden inför en avvisning. Här verkar saken alltså ganska enkel och entydig. Polisen måste kunna få biträde av andra myndigheter för att lagligen fattade beslut och avkunnade domar ska kunna verkställas, annars har vi ingen rättsstat och inget land som bygger på lag. Forskaren Anna Lundberg hänvisar dock till en av portalparagraferna i socialtjänstlagen, som anger att barnets bästa ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Vidare hänvisar hon till barnkonventionen, som bland annat föreskriver att barn inte får diskrimineras på grundval av legal status. Dessa vaga begrepp och målsättningar kan alltså enligt Lundberg gå före den specifika regeln i utlänningslagen och förvandla lagtrotset till lagligt, eller rentav till det enda lagliga alternativet.

När det kan tyckas eller konstateras att två bestämmelser står i motsättning till varandra har juridiken en lösning: lex specialis derogat legi generali. Den lagbestämmelse som reglerar en specifik situation har företräde. Detta är inga konstigheter; genom att särreglera någonting har ju lagstiftaren avgett en specifik viljeyttring. Om jag säger att jag i allmänhet ogillar kyla men älskar skidåkning i fjällen, ska man inte tolka mig som att jag helst vill slippa skidåkning för all framtid.

Utlänningslagen är givetvis speciallagen i sammanhanget, men forskaren i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola har valt att bortse från helt grundläggande lagtolkningsprinciper. Hon hänvisar dessutom till andra vaga bestämmelser i en internationell konvention som inte ens har ställning som lag i Sverige. Saken är alltså klar utifrån vad lagstiftaren måste ha menat. Ändå ska det sås tvivel i media i denna fråga och skickas kommunikéer från självaste akademin, så att socialsekreterare och deras chefer får intrycket att det går bra att strunta i polisens begäran. Hur kunde det bli såhär?

Anna Lundberg råkar förstås inte bara vara forskare i mänskliga rättigheter, utan hon är därtill aktivist för öppna gränser och för att utlänningar utan uppehållstillstånd ska få stanna i Sverige. 2013 lät hon publicera en debattartikel i Sydsvenskan om att Malmö borde bli en ”fristad” för alla som saknar uppehållstillstånd. Nu tilldelas hon rollen som expert i Sydsvenskans dramaturgi. Och Socialhögskolan har i stort sett alltid varit politiserad, med tydlig vänsterinriktning.

Vi lever i en ”aktivistokrati” – ett land där politisk aktivism gör en bypass förbi det demokratiska systemet och direkt infiltrerar de myndigheter som ska upprätthålla lagstyret. Migrationsverket är givetvis det mest slående exemplet på hur aktivismen har vridit myndigheten ur lagstyrets och därmed de folkvaldas händer. Merit Wager, som då och då också medverkar här på Det goda samhället, har dokumenterat missförhållandena under snart tio års tid. Rimliga rättsprinciper om exempelvis hur bevisbördan ska fördelas i utredningen om den sökandes rätta identitet har helt åsidosatts. Detta är ett aktivt val som myndighetens chefer har gjort, med dramatiska följder för Sverige.

I vårt aktuella fall blir följden att gällande beslut och domstolsavgöranden, vilka har tillkommit efter tillämpning av demokratiskt stiftade lagar, inte går att verkställa. Inte på grund av en juridiskt korrekt lagtolkning, utan på grund av att enskilda tjänstemän anser sig stå över lagen, ivrigt påhejade av politiska aktivister i akademisk fjäderdräkt. Likställigheten inför lagen gäller inte längre i riket. Utlänning som exempelvis har jobbat och betalat skatt men förlorar uppehållstillståndet blir lätt att söka upp genom Skatteverkets folkbokföring, medan utlänning som är försörjd av det allmänna genom socialtjänsten får hjälp av samma socialtjänst att gömma sig och sin familj.

Är det konstigt att vi ser en kris i förhållandet mellan etablissemanget och folket?

49 reaktioner på ”Aktivistokrati

 1. Hortensia skriver:

  Herregud, Mohamed, finns det inga vuxna människor alls inom Sveriges svullna VIK?

  ”Aktivistokrati” är en synnerligen passande benämning på den storhetsvansinnigt självupphöjda nyadel, som föraktfullt vänstervrider sig undan beröring när lagens förtvinande arm famlar efter en hjälpande hand.

  Skötsamt laglydiga, gammelsvenska undersåtar får vackert finna sig i att obegränsat bekosta den förmätna ”aktivistokratins” dyrbara manér i världens ledande ”dummokratur” – Bananmonarkin Sverige.

  Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Förvisso sant, Fredrik, men det var nog snarare rättrådige Mohamed Omar än pedofilprofeten Muhammed jag omedvetet hade i tankarna, när jag begick mitt slarviga misstag…

    … och ingen på underbara åsiktsoasen DGS kan väl, egentligen, ta illa upp över att förväxlas med enastående modige, eminente skribenten Mohamed Omar…? 😉

    Gillad av 1 person

 2. Gösta Svensson skriver:

  I gårdagens pappersupplaga av Sydsvenskan fanns en artikel av en person som försvarade utvisningarna med hänvisning till hur lagen är skriven och avsedd att fungera (liksomSadé gör). Jag skall försöka hitta blaskan idag och läsa om den för att få detaljerna.

  Mycket bra artikel av Sadé! Jag tycker särskilt att citat:

  ”…gällande beslut och domstolsavgöranden, vilka har tillkommit efter tillämpning av demokratiskt stiftade lagar, inte går att verkställa. Inte på grund av en juridiskt korrekt lagtolkning, utan på grund av att enskilda tjänstemän anser sig stå över lagen, ivrigt påhejade av politiska aktivister i akademisk fjäderdräkt. ”

  är en mycket träffande och bra sammanfattning av problematiken. Vad skall vi göra om det kvittar om vi skulle rösta fram politiker som plötsligt förstår problemen och försöker stifta lagar för att lösa det, men när sedan de som skall vara delaktiga i att verkställa den nya politiken, skiter i det!? Lek med tanken att SD skulle få 51%, vad skulle hända med deras möjligheter att regera. Den vansinnespolitik som tvingats på oss i decennier, har ju, kanske i demokratins namn, genomförts även av de (oss) starkt ogillar den. Skulle detta ske även om vindarna vände på bred front? Vad är det för människor som sitter på avgörande positioner, både högt och lågt?

  Gillad av 2 personer

  • Igor skriver:

   Det är närmast självklart att även om SD skulle få 75% så skulle tillräckligt många inom administrationen motarbeta för att omöjliggöra ett regerande. Det krävs att tjänstemän med ”fel partibok” byts ut i samband med regeringsbyte.

   Gillad av 2 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Tack för en utmärkt bidrag. Det visar hur allvarlig situationen är i Sverige där aktivister mer och mer tar sig fria händer påhejad av media och som här rapporteras även av det ”vetenskapliga” etablissemanget. Kan inte en stat behålla sitt ”våldsmonopol” så återstår bara kaos och förfall något som vi redan ser i alla utanförskapsområdena som numera även polismakten undviker. Där har med andra ord aktivisterna redan tagit makten och snart vågar sig inte ens kronofogdemyndigheten sig dit.

  Gilla

 4. snirkla skriver:

  ”Vi lever i en ”aktivistokrati” – ett land där politisk aktivism gör en bypass förbi det demokratiska systemet och direkt infiltrerar de myndigheter som ska upprätthålla lagstyret. Migrationsverket är givetvis det mest slående exemplet på hur aktivismen har vridit myndigheten ur lagstyrets och därmed de folkvaldas händer. ”

  Tex PUT till alla ”syrier”.

  Detta görs med politikernas tysta medgivande , det ger dem förnekelsebarhet.
  Antidemokratiskt.

  Gillad av 2 personer

 5. Gösta Svensson skriver:

  Hittade artikeln på nätet nu. Det är Maria Engleson, stadsjurist i Malmö, som skrivit till försvar för att lagen skall följas även då det gäller aktivistiska socialarbetare. Hon skriver bla:

  ” Principen om barnets bästa kan inte användas för att strunta i lagen eller för att bryta mot den. ”

  http://www.sydsvenskan.se/2016-12-06/socialtjansten-kan-inte-vagra-lamna-ut-uppgifter-om-utvisade-till-polisen

  Gillad av 4 personer

  • Janne skriver:

   Idag läser jag att ”papperslösa” barn skall få socialbidrag. Kommunerna köper bostadsrätter till nyanlända men inte till andra invånare. Och man ha lagar som motsäger varandra och
   myndigheter vill inte samarbeta med polisen.
   http://www.dn.se/sthlm/ekonomiskt-bistand-till-papperslosa-barn/
   Kommunalgubbar på Gottland säljer hamnar till Ryssen (billigt) utan att regeringen
   ingriper.
   Jag farra inget. Likhet inför lagen, försvaret, a, polisen löser inga brott, allt är bara kaos.
   Är detta demokrati eller bananrepublik?

   Gilla

 6. Jasa skriver:

  ”socialhögskolan har i stort sett alltid varit politiserad, med tydlig vänsterinriktning” är ungefär som att skriva ”det goda samhället har i stort sett alltid varit politiserad, med tydlig extremhöger inriktning”. Pajkastning fortsätter som vanligt, och det tar udden av kritiken. Tyvärr!

  Gillad av 1 person

  • Gösta Svensson skriver:

   Fattar jag rätt om jag säger att JASA jämför ett privat och privatfinansierat debattforum på internet, med en offentligfinansierad utbildningsinstitution på högsta nivå?

   Om det är så så innebär det att JASA ägnar sig åt lika halsbrytande och ”kreativ” logik som den prost gör, som i en artikel i dagens Sds jämför/antyder att om myndigheter följer reglerna som våra folkvalda stiftat, då närmar man sig något som kan liknas vid förintelsens ”jag lyder bara order”-logik. Hårresande och totalt verklighetsfrånvänt. Dessutom är det grovt förolämpande och farligt att relativisera det som hände under förintelsen så till den milda grad.

   Jag eftersträvar alltid att hålla en god ton på nätet, men här måste jag ändå markera: Kamma dig JASA!

   http://www.sydsvenskan.se/2016-12-07/nar-det-inte-finns-nagra-fredade-zoner-ar-det-lika-allvarligt-som-nar-mosker-attackeras-eller-synagogor-beskjuts

   Gillad av 2 personer

  • Anna Lindén skriver:

   När blev det pajkastning att konstatera det självklara, att socialhögskolan i stort sett alltid varit vänsterinriktad? En politisk blogg som ”Det goda samhället” är jämförbar med en tidnings ledarsida. Att den har en viss politisk inriktning säger sig själv. Påstår man att denna inriktning är högerextrem, så vet man inte vad detta ord betyder. Skillnaden mellan universitet och högskolor å ena sidan och bloggar och ledarsidor å den andra är att de förra inte bör ägna sig åt ideologiproduktion.

   Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Jag har inga problem att i sak acceptera påståendet att socialhögskolan är vänstervriden.

   Fast jag håller med JASA om att utsagan är onödig och den skämmer något en mycket bra krönika.

   Gilla

  • Johan skriver:

   Lågt JASA…Ska vi uttrycka oss utan adjektiv? DGS är ett politiskt forum…Där existerar adjektiven…Jan Guillou sa för decennier sedan att 68-generationen antingen gick till journalisthögskolan eller sopis…Jag kan inte tänka mig en högskole-instutition där det är mer befogat att ge den etiketten vänsterinriktad än socialhögskolan…andra plats skulle väl lärarhögskolan ta…Skulle du reagera på om någon sa att Handelshögskolan skulle vara högerinriktad? Finns det ens några högerinriktade högskoleutbildningar? Fråga David Horowitz…

   Gilla

 7. Jonss Bohman skriver:

  Klart som tusan att vi har en kris mellan etablisemanget och folket, men så har man och jobbar fortfarande hårt med att splittra och förstöra. Varför förstår jag dock inte. Tack för en bra text. Trevlig advent.

  Gillad av 1 person

 8. Märta Karlsson skriver:

  Din artikel får mig att känna mig mindre ensam bland aktivister och ”godhetsivrare”.

  Hur ska vi göra för att stötta tjänstemän som följer lagstiftningen?

  Jag ser detta lagtrots på gräsrotsnivå som god man till så kallade ensamkommande barn som ofta visar sig vara unga vuxna, oftast män.

  Personal på boenden och gode män blir aktivister som till varje pris ska trotsa mot Migrationsverkets avslagsbeslut. Utöver själva asylprocessen med överklagandeprocedur som sköts av ungdomens biträde, ska dessa personer skriva intyg om alla möjliga skäl för att ungdomen ska få stanna i Sverige trots att familjen finns i livet i ett annat land som inte befinner sig i krig. Att sedan utbildningsminister Fridolin, djupt okunnig om asylskäl, driver en linje som jag inte ser som annat än lagtrots, gör inte tillvaron klarare för alla som följer lagen och försöker förklara det för den asylsökande.

  Hur ska seriösa gode män bli trovärdiga när vi har sådana gode män som möjligen bättre skulle passa som kontaktpersoner eller volontärer. Eller allra först ta och rannsaka sina egna motiv innan man blir engagerad i andra människors väl och ve.
  Jag har suttit med personal som faller ihop vid ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Personalen mår dåligt! Hur ska jag kunna stötta en människa om jag inte klarar av att stötta mig själv?
  Denna situation vi idag befinner oss i hade aldrig uppstått om det hade varit ordning och reda i mottagandet.

  Med ordning och reda menar jag:

  Innan asylprövning är avklarad bor personen i särskilda boenden. Boenden som ska vara mycket tillfälliga då asylprövning och medicinsk åldersbedömning ska ske genast vid en asylansökan. Parallellt med detta ska medicinsk undersökning göras för att säkerställa att inte anmälningspliktiga sjukdomar som TBC, hepatit ABC, sprids. Innan detta är säkerställt sker ingen utflyttning till anvisningskommunen.

  När Migrationsverket har tillräckligt med underlag för att fatta beslut och personen har möjlighet till ett uppehållstillstånd, nu gäller TUT, tillfälligt uppehållstillstånd,
  först då, kan vi börja tala om integration, utbildning, språkinlärning, skolplikt, boende och egen ansträngning att bli integrerad.

  Den som får avslag på sin asylansökan ska inte ha möjlighet att efter att domen vunnit laga kraft, krypa undan och leva illegalt i Sverige. Återvändandeprocessen ska vara effektiv och snabb.
  Då, först då, kan vi ge hjälp till de som behöver och inte ge energi åt ogrundade asylansökningar.

  Gillad av 3 personer

  • Hortensia skriver:

   Tack, Märta, för denna pedagogiska framställning, som förhoppningsvis uppmärksammas av tillräckligt många företrädare för det ”godhetsförblindade”, svenska etablissemanget, för att fullkomligt självklara och synnerligen angelägna justeringar äntligen ska kunna komma till stånd inom dagens osunt verklighetsfrämmande och snabbt samhällsnedbrytande ”massmottagningshysteri”.

   Gilla

 9. Jaxel skriver:

  Oerhört viktig artikel.

  Angående Migrationsverket kan man tillägga att åldersbestämningar har hanterats på samma sätt som frågan om identitet. Enligt lagen är det den asylsökande som skall bevisa sin ålder. Det har man helt struntat i och nöjt sig med vad den sökande uppgett, även där detta verkat mer eller mindre orimligt. För övrigt är det i den officiella debatten samma sak. En uppgift om ålder från den asylsökande skall (enligt den politiskt korrekta hållningen) accepteras så länge det inte är ställt utom allt tvivel att den är felaktig.

  Moraliska övertygelser går givetvis före lag tycks det. Landet skall inte längre med (sekulär) lag byggas! Precis som bland islamister skulle man kunna notera.

  Krönikan skriver: ”Hon hänvisar dessutom till andra vaga bestämmelser i en internationell konvention som inte ens har ställning som lag i Sverige”

  Snart kommer dock denna konvention (Barnkonventionen) införlivas i svensk lag, vilket givetvis kommer att användas som argument mot varje strävan att upprätthålla en kontrollerad invandring.

  Gillad av 4 personer

 10. Gunilla skriver:

  En myndighetchef tog ett eget beslut att generellt ge alla som sade sig komma från Syrien permanent uppehållstillstånd. Nej, idag är det ‘åsiktsetablissemanget’, inte Svea rikes lag, som styr. Begreppet ‘allas lika värde’ är upphöjt till lag och t.om inskrivet i olika myndigheters och företags inom offentlig sektorns officiella regelverk. Att det sedan är en direkt felöversättning av en artikel är förbjudet att säga. I försvaret av vår svängdörrspolitik ingår att hänvisa till alla internationella konventioner vi skulle bryta mot om vi skulle få för att respektera den svenska nationens yttre gränser. Att det står i FNs flyktingkonvention att dessa ska (1) anpassa sig till och respektera värdlandets seder och bruk, (2) följa värdlandets lagar samt (3) sträva efter att så snart som möjligt bli självförsörjande stryker man däremot. Sedan har vi det här med tolkningsföreträdet. Relativismens teorier gör gällande att den ‘förtryckte’ har tolkningsföreträdet. En talande konsekvens av detta är att det gamla ordspråket ‘att ta seden dit man kommer’ är omvänd. Den muslimske asylsökande som, genom att titta in i en bil, sett en skylt med något skrivet om profeten M, menade hos polisen att ‘regeln’ att ‘värdfolket ska respektera gästen’ ska gälla. Så är det alltså; ‘gästen bestämmer och får inte motsägas eller falleras i respekt’.

  Gillad av 2 personer

  • L skriver:

   Många av de som skriver här på DGS belyser förhållanden som inte framkommer i andra medier och som sällan eller aldrig diskuteras i den offentliga politiska debatten. Var finns de rakryggade politikerna som våga belysa förhållanden som de verkligen är? Är det kanske MED?

   Gilla

 11. Lasse W skriver:

  Problemet är den svenska modellen. En modell som säger att det är socialsekreterarnas världsbild som ska gälla i landet. Omsorgen går före allt. Omsorg om svaga grupper och ett absolut påbud att vara snäll och uppvisa förstående attityder när exempelvis en elev i en skola sparkat sönder en papperskorg. Tjänstemännen är rädda för att utöva auktoritet och hävda regler och principer som tillkommit för att skapa gemensam trivsel och ett rimligt utnyttjande av gemensamma resurser. Jag kommer ihåg superläraren i teknik som sa upp sig från skolan för någon månad sedan. På frågan om varför svarade han bara: ”Den svenska modellen”. Nämnda modell genomsyrar nu all offentlig verksamhet och har ett fast grepp även om det mediala etablissemanget som fått lära sig att ta den lilla människans parti. Oavsett om det på sikt blir samhällsskadligt vilket det ju blir om 10 000-tals personer som ska utvisas i realiteten blir kvar i landet och måste försörjas av det allmänna. Men det bryr sig aktivistakademiker och journalister inte om, det blir viktigare att knipa godhetspoäng på kort sikt och få en klapp på axeln av sina överordnade. Det är på de högre nivåerna ansvaret ska utkrävas.

  I grunden handlar det om respekt för arbetet och för de materiella resurser som skapats av arbetet. En nedbrunnen skola byggs upp igen. Försäkringsbolaget ersätter den bil som brunnit upp. Den söndersparkade papperskorgen byts ut. Ingen verkar förstå att vårda det gemensamma och de värden det representerar. Allt materiellt vi har omkring oss är tillverkat av människohand och har ett värde som går att mäta i kronor och ören. Säga vad man vill om Karl Marx men vad gäller värdeteorin hade han rätt.

  Gilla

 12. Lars Åhlin skriver:

  Vad ledningen för Socialhögskolan i Lund gjort är oförlåtligt. Även om de inte är jurister måste de rimligen förstå att de behöver konsultera jurister innan de skriver en artikel som uppmanar till lagtrots!

  Den aktivist-kultur som finns inom vissa myndigheter och kommunala organisationer är mycket farlig. Samhället måste kunna lita på att demokratiskt fattade beslut, i synnerhet lagtext, respekteras. Därför är det så viktigt att markera mot avsteg. Skilj prefekten och viceprefekten på Socialhögskolan från deras uppdrag!

  Gillad av 1 person

 13. Beppe852 skriver:

  Eftersom Malmö inte är självförsörjande utan erhåller flera miljarder till driften från övriga kommuner i Sverige så borde Malmös ståndpunkt redas ut i domstol!

  Gillad av 3 personer

 14. Lennart Göranson skriver:

  Det här är ingen lätt fråga. Ska en människa följa sitt samvete när det kommer i konflikt med gällande lagar och bestämmelser? Det var bl.a. den saken som Nürnbergrättegångarna handlade om.

  Frågan kan komma upp i olika situationer, det gäller inte bara socialsekreteraren som vägrar att biträda polisen med hänvisning till sin tolkning av ”medmänsklighetens” krav. Det kan också gälla sjuksköterskan som vägrar biträda vid legal abort med hänvisning till sin tolkning av Bibeln, läkaren som vägrar att utföra en beslutad ålderskontroll med hänvisning till sin tolkning av den Hippokratiska eden eller muslimen som ger sin tolkning av Koranen företräde framför svensk lag.

  Ibland kan de berörda helt enkelt undvika konflikten genom att saken inte ställs på sin spets. Men när den gör det, hur ser vi på människans rätt att följa sitt samvetes röst, en rätt som förefaller präglad av humanistiska ideal? Min slutsats är att det finns två utvägar. Den första är exit. Den som inte anser sig kunna utöva sitt yrke utan att bryta mot gällande lag får helt enkelt byta yrke. Och den som inte anser sig kunna leva i ett land utan att bryta mot gällande lag får byta land. Så enkelt är det.

  Den andra utvägen är naturligtvis att den som följer sitt samvetes röst i strid mot lagarna också är beredd att ta konsekvenserna. Om samvetet har en så stark röst borde det inte vara främmande för den samvetsömme att acceptera en dom som innebär böter, fängelse eller utvisning. Hänsynen till alla oss andra vars samvete är i samklang med lagarna erbjuder ingen annan utväg än dessa två.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ingen moralisk kodex tillåter att man systematiskt utför myndighethandlingar i strid med lagen. Ingen. Inte i Tredje riket, ens retroaktivt. Detta är kriminellt. Den normala hedersamma utvägen är att helt sonika låta bli. Som du skriver kan man likväl tänka sig fall där man hellre agerar kriminellt än låter bli, vilket väl ibland kallas civilkurage. Men då måste man vara beredd att ta följderna av detta.

   Det system som vi har fått i Västeuropa på senare tid är ett där kriminella myndighetshandlingar inte bestraffas, utan systematiskt inte bara accepteras, utan aktivt pådrivs av myndighetsledning och regeringsmakt. För detta finns ett namn: organiserad brottslighet. Ett annat gängse namn är landsförräderi, eftersom främmande makt har gynnats. Också denna typ av brottslighet måste ske under hot om straff.

   Låt oss alltså bestraffa de skyldiga! De har med sin personliga moral i ryggen säkert ingenting emot det? Eller hur? Eller kan vi förvänta oss att de inte alls håller fast vid sin förmenta moral…? Hur mycket är den då värd i ett filosofiskt resonemang? Skit in, skit ut, brukar man säga. Så spar på raffinemanget när det gäller att hitta rätt inställning till PK-maffian. En sådan är den inte värd. Den har ingen moralisk halt att ta hänsyn till.

   Gilla

 15. Johan skriver:

  Det känns som alla som får uppehållstillstånd ljuger. Fotbollspappor och dito mammor vet vad jag talar om. I många pojklag finns ofta en eller två nyanlända pojkar (aldrig flickor). De ser alltid äldre ut…ibland är det groteskt…i somras såg jag en polisongspelande afghan bland 12-åringar…Det kännetäcknande för dessa pojkar är att de alltid får personnummer där de är födda i januari…t ex 040101…Självklart vet föräldrarna vilket år ungarna är födda…Men vilken fördel är det inte att vara 2 år äldre än alla klasskamrater och medspelare…Fotbollsfarsor vet detta…knyter näven i fickan…

  Gillad av 1 person

  • Ursut Ursut skriver:

   Ett tydligt exempel på omfattningen av lögnerna är att det svenska personnummersystemet havererat då ”alla” nysvenskar är födda xx0101. Personnummer första januari tar då slut. Normalt föds barn varje dag hela året men de lögnförsvarande aktivisterna menar då att alla kan inte veta exakt vi när de är födda men tydligen ”vet” alla osäkra att det är 0101.

   Gilla

 16. alexwestin skriver:

  Bra inlägg! ”Den lagbestämmelse som reglerar en specifik situation har företräde” gav mig en aha-upplevelse. Så måste det ju vara!
  Lagtrotset är ett av de största problemen vi har. Med humanitet och medmänsklighet som argument bryter många mot lagar och regler. Man till och med hindrar polisen från att göra sitt jobb. Lagar och regler skall följas – men vid tillämpningen gäller humanitet och medmänsklighet.

  Gilla

 17. BjörnS skriver:

  Tack, Ilan, för en mycket bra krönika. Dessa aktivisters förakt för demokrati och rättsamhället visas bara när rättsamhället inte tycker som de för då anser de att det egna tyckandet är viktigare. Jag undrar bara hur det skulle se ut om alla gjorde på samma sätt. Det borde aktivisterna fundera lite över

  Gilla

 18. Dennis skriver:

  Vi ser exakt samma utveckling inom Polismyndigheten där t.ex. individer i ledande position såsom Tonneman och Thorsell ignorerar svensk lag i sin förvaltning..

  Gilla

 19. Janne Andersson skriver:

  Varför ska man betala skatt?

  Skatteinbetalningarna går inte till det som är utlovat och som regleras lagar.

  Skatterna går till vad aktivister på myndigheterna tycker.

  Avskeda aktivisterna och ersätt de med folk som kan sitt jobb och följer Svea rikes lag.

  Gillad av 1 person

 20. Fredrik Sander skriver:

  En mycket välfunnen beteckning och jag kjan inte annat än hålla med om beskrivningen och analysen. Vill dock peka på att fenomenet är så mycket värre än aktivistokraterna, nämligen det förhållande att de får hållas utan kritik från ansvariga politiker eller utan att detta granskas av media utan den är snarare en del av problemet. Det är inget annat än rättsstatens förfall.

  Gilla

 21. Jaxel skriver:

  Jag läste för en tid sedan en lång intervju med Anders Danielsson. Han uttryckte då apropå sitt eget fögderi att:

  ”Då kanske jag uppfattas som lite aktivistisk. Men jag är ändå för gammal för att gå runt och vara rädd för att få sparken. ”

  Att på detta sätt inte akta sig för att få sparken kan väl i princip tolkas på två sätt.

  1. Man insisterar på att alltid följa lagen även om det inte alltid är populärt.

  2. Man tycker att man har rätt att sätta den egna moralen framför lagen.

  Det första är en hedervärd hållning.

  I Danielssons fall är det tydligt att det är det andra alternativet som gäller. Notera även i intervjun hans stora förtjusning i sitt etiska råd.

  De direkta uppdragsgivarna borde definitivt dra öronen åt sig inför ett sådant uttalande och fråga sig om en generaldirektör skall tillåtas vara aktivistisk. Fast Danielsson är inte det enda exemplet, vi har ett uppenbart exempel också i Eliasson och även Sjöberg kan nog föras till den kategorin. Dagens politiker i regering och departement har uppenbarligen inget emot aktivistiska generaldirektören så varför skulle de bekymra sig om aktivistiska socialsekreterare.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/han-klarar-flyktingvagen-om-han-far-vara-sig-sjalv/

  Gilla

 22. DanTor skriver:

  Överstyra staten Sverige.

  Åldersbestämning för att dra gräns för barn vuxen, motarbetades redan under 2014 av talespersoner inom läkarsamfundet, signalen var stenhård och oemotsagd i media, oavsett.
  Läkare utan gränser vill ej ställa upp för svårt skadade personer under utdrivning av mördarband, så kallade rebeller, från städer i Syrien. SRPI sista veckan nov-16 ett mycket fegt argumenterande av talesperson för aktuell kår, ett något vämjeligt sänt av ett politiserat SRP1.

  Advokatsamfundet med A.Ramberg som lägger fram sitt politiserat värv och sina medlemmar utan minsta uppförsbacke mera fiiint polerad bana en lätt utförs-lutning givet med hjälp av sin Kamrat SRP1,
  Journalist, det mest motbjudande med sin vidrig exponering av, ”patologisk altruism”, tillstånd som speglar de två åva exemplen och dessa i sin tur endast, tyvärr, en yttersta flik av det arket med lika nedtecknat.

  Altruism och empati är ruggigt skadligt och ger kraftigt beroende så kallade ”godhets-knarkande”, ett lätt byte för annan och givetvis oavsett vem vilket är, hungrig.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.