Dagorder

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sverige har länge varit besatt av PK-sekten.

PK-sektens världsuppfattning påminner om andra fundamentalistiska religioners – till exempel kristendomens före 1500-talet och islams idag – däri att den hellre litar till sina heliga doktriner än till vetenskap och beprövad erfarenhet när dessa kommer i konflikt med varandra samt att dess tänkande har monopolanspråk och därför påbjuder målmedveten missionsverksamhet. Ett bärande inslag i missionsverksamheten – såväl när det gäller PK-ismen som islam – är att framställa de troende som rena och de otrogna som mindervärdiga och motbjudande. De otrogna förtjänar ingen mänsklig respekt utan bör i stället föraktas och förmås att blygas över sin vedervärdighet. De otrogna – sådana som jag – ska skämmas. (Jäpp, Nina Björk på DN Kultur uppmanade mig att ”inte rädas skammen” eftersom den kunde leda mig till omvändelse.)

I accelererat tempo har PK-ismen emellertid försvagats under det senaste året. Sektens prästerskap förlorar sitt inflytande inte bara över de otrogna, utan också över den egna flocken. Medlemmar hoppar av. Råttorna lämnar det sjunkande skeppet kan man säga om man är lagd åt drastiska liknelser. Fredrik Reinfeldts statssekreterare har gjort avbön i tidskriften Kvartal.

Det kommer fler avhopp. Hur ska vi hantera den nya situationen? Den första frågan är hur vi ska betrakta avhopparna. En möjlighet är att vi söker hämnd och betraktar dem just som råttor. Jag tror inte det är så smart. Det kommer inte att uppmuntra kvarvarande sektmedlemmar att lämna sin tro.

Jag tror det är bättre att vi följer Jesu maning i Lukas 15:7 ”Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.” Många av syndarna är inte, som vi kanske föreställt oss, cyniker som predikat i ond tro, utan naiva människor som förvillats av sitt tossiga budskap och därför mer att betrakta som otillräkneliga än skyldiga.

Den andra frågan är hur vi själva ska bete oss. Jag tror svaret är tvåfaldigt (och ursäkta om jag sagt det förr).

Till att börja med ska vi med större kraft än någonsin avstå från att skämmas. Man behöver inte ens skämmas för att man vill förbjuda tiggeriet (vilket jag bevisade för Nina Björk enligt ovan och var skälet till att hon, trots allt, tyckte att jag borde skämmas).

Men vad ska vi sätta i stället för det förvirrade tänkande som PK-ismen strävat att göra till statsreligion och som vi alla blivit mer eller mindre förgiftade av?

I grunden finns människosynen. PK-sektens tro är att människor på det hela taget är styrda av sina omständigheter och att eftersom omständigheterna ofta är mariga så finns det ingen annan råd än att en växande välfärdsstat får uppdraget att ta hand om ett ökande antal klienter på den skötsamma, skattebetalande medelklassens bekostnad.

Den motsatta människosynen är att människor i allmänhet har just den existerande skötsamma, skattebetalande medelklassens kompetens att uppföra sig som skötsamma, skattebetalande medelklassare. Staten bör bete sig med utgångspunkt i denna människosyn. Ja, till och med romer från Rumänien kan försörja sig och betala skatt enär de inte tillhör någon underlägsen ras. Vi bör förkunna denna människosyn. Vik hädan, försörjningstödsutanordnare!

Ifall vi alla – hela Sverige – anslöt oss till denna människosyn så vore Sverige räddat om så folkpartiet liberalerna regerade.

56 thoughts on “Dagorder

 1. Hortensia skriver:

  Din dagorder är säkert av godo, Patrik, men trots att jag är pacifistiskt lagd, önskar jag innerligt de självutnämnt ”goda” – som har fräckheten att insinuera, att dina väl underbyggda och ytterst välformulerade åsikter om tiggeri och annat ”pseudoelitskapat” elände är skamliga – varsin verbal dagsedel!

  Liked by 3 people

 2. Martin skriver:

  Jag vill framhålla att dessa ”omvändelser” egentligen är rätt irrelevanta för frågan om politiskt förtroende. Politiska ledare måste ha den analytiska, moraliska och politiska förmågan att styra i rätt riktning innan problem uppstår. Samtliga som haft mer eller mindre ledande positioner har inte dugt till detta, det har man med all önskvärd tydlighet visat under ett årtionde, och nu börjar man också själva erkänna det.

  Ska då dessa erkännanden belönas med förnyat förtroende? Nej. Den stora frågan här handlar inte längre om sakpolitik utan om personlig kompetens-förmåga. De har haft alla möjligheter att visa vad de duger till. Nu är insatserna så höga att enda chansen för mig att ge förnyat förtroende till någon som varit inblandad är om det på ett mycket tydligt sätt visar hur de på ett personligt plan förändrats i utövandet av det politiska livet. Annars krävs det att nya ledargestalter får visa vad de går för.

  Visst kan vi som medmänniskor förlåta de som gjort fel och misslyckats och ha medkänsla, men förlåtelse är just ett personligt mellanhavande. Av det följer inte att de i sin politikerroll förtjänat ett förnyat politiskt förtroende. Deras kompetens och förmåga förändras inte av ett ”förlåt”. Att leda landet är inte ett tröstpris.

  Liked by 12 people

  • cmmk10 skriver:

   Självklart kan inte dessa människor ges något som helst förtroende. De har bevisat att de inte har förmåga och kompetens att se konsekvenserna av sitt handlande.

   En reduktion av pensionsförmåner etc. är en nödvändighet för att medelklassen skall känna att den inte kan behandlas hur som helst.

   Liked by 3 people

  • BjörnS skriver:

   Håller helt med. Har länge hävdat att om man har varit ”naiv” så är man inte lämpad att leda ett land eller, för den delen, sköta en korvkoisk. Det yttersta beviset för ”naiviteten” är att dessa makthavare fortfarande tycks tro att de är lämpade.

   Liked by 5 people

 3. Gunilla skriver:

  Ilan Sade skriver att myndighetsansvariga på agendapolitiska grunder tar sig själva rätten att sätta sig över lagen. Man har avskaffat ett tidigare ‘tjänstemannaansvar’ för personer som ex.vis. den statssekreterare som nu gjort avbön samt också myndighetschefer. Avsiktlig handling eller naiv okunnighet är enligt mig irrelevant. För det första kan man i så fall undra hur en så naiv person får en så hög tjänst. Dock, med tjänsten följer ansvar. I andra länder ställs politiskt,och myndighetsansvariga inför riksrätt när deras egenmäktiga beslut vållat landet stor skada.

  Liked by 8 people

 4. gmiksche skriver:

  Jag kan inte se att en person som Mikael Sandström ska tas till nåder för att han sent omsider erkänner att han haft fel. Erkännandet och mea culpa sammanfaller inte med tidpunkten för insikten. Av hans inlägg i kvartal framgår att han sedan länge förstått vad migrationspolitiken inneburit för landet. Men, och här får jag gissa, hans karriär har legat honom mer om hjärtat än landets väl. För honom och hans gelikar bor det inte finnas någon plats i det offentliga livet, än mindre i politiska sammanhang. Jag beklagar att det inte finns någon lag för landsförräderi. Om den funnits borde han och hans gelikar ställts inför domstol.

  Liked by 11 people

  • BjörnS skriver:

   Jag läste hans erkännande på samma sätt – han insåg för ett bra tag sedan hur det låg till. Nu måste man inse att hans jobb var att bistå sin chef. Vad han sa till Reinfeldt och andra i interna diskussioner vet vi inte men utåt var hans jobb att vara lojal.
   Regeringen Reinfeldt gjorde ett mycket bra jobb 2006-2010. Jag såg själv hur väl förberedda man var 2006 för att bryta med S-politiken och hur hårt man arbetade med finanskrisen. Detta sagt var 2010 och framåt en katastrof. Det jag inte förstår är hur Sandström kunde stanna på sitt jobb efter kanske 2011 eller senast 2012 då den destruktiva politiken var ett faktum.

   Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Efter andra världskrigets slut var standardursäkten ”Jag lydde bara order”. De flesta små, medelstora och stora kuggarna i nazisternas väloljade maskineri kom med den. Deras jobb var att bistå sin chef. Olyckligtvis hette chefen Hitler, men det rådde de inte för. De var ju lojala. Lojalitet utan ifrågasättande var en del av nazismens ideologi. Meine Ehre heißt Treue var valspråket.

    Sundström var en av kuggarna i PK-elitens maskineri, specifikt i dess Reinfeldtska styrenhet. Att Sundströms lojalitet snarare berodde på att den främjande hans egen karriär än på en ideologisk övertygelse kan jag inte anse som förmildrande omständighet. Snarare tvärtom.

    Liked by 4 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Samtidigt får man inte generalisera härifrån och helt avfärda lojalitet som moraliskt värde. Det är ju ett av felen som PK-eliten och rent allmänt vänstern gör och har gjort, gärna med hänvisning till Andra världskriget, vilket syns i Jonathan Haidts undersökningar.

    Det beror på. Världen är full av motsättningar. Lojalitet till den ene kan stå i konflikt med lojalitet till den andre eller till sanning och heder eller något annat. Vänstern tror på en värld utan motsättningar och denna idiotiska tro ligger bakom många av dess moraliskt analfabetiska ståndpunkter.

    Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Sekter har alltid varit ett problem med vad som är nytt i dagens Sverige är att landet har hamnat i klorna på en sekt som genom tur eller skicklighet lyckats infiltrera överheten och därigenom fått en ohemul makt. Frågan är hur denna maktkoncentration bäst kan angripas? På sikt är den dömd att gå under genom att verkligheten sätter sig på tvären så ett sätt är att vänta ut den.
  Problemet är dock att sekten kan tillfoga landet så mycket skada att det kan ta generationer att komma tillbaka. Eftersom sekter till sin natur är oförmögna att lyssna får man tillgripa handfasta metoder och fördriva ont med ont. Med detta menar jag inte att uppmana till våld utan enbart till en fredlig men outtröttlig kamp.

  Liked by 3 people

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Sverige är inte ensamt om att brottas med personer som sätter större tillit till känslor än förstånd. Jag tror det ligger i tidsandan. Fakta är för besvärliga. Det gäller att känna inom sig hur rätt något är, man måste vara rättroende, och det betyder att oliktänkande människor måste övertalas att inse de har fel. Det finns inte rum för diskussion eller kompromisser. Som exempel, trots att vetenskapare kan bevisa klimatförändringar och peka på människans roll däri finns det många förnekare. Trump har just utnämnt att leda the Environmental Protection Agency en man som representerar oljeindustrin och är emot all reglering som strider mot industrins intressen. En räv i hönshuset mao. Lyssnar man på Trumps ledande förespråkare, Kelly Ann Conway, kan man tro att man hamnat på en annan planet. Om hon konfronteras med fakta blir det ungefär, ”det är din hisoria.” Mao finns det alternativa sanningar numera. Håller med att detta måste bekämpas. Vi får inte slappna av eller ge up.

   Gilla

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  PK-ismen finns och kämpar på. DNs mobbingkampanj mot GP och Expressen är ett aktuellt exempel. Ska man se detta som ett normaltillstånd, styrkebesked eller uttryck för desperation? En intressant aspekt som är aktuell i dagarna är hur kommersiella intressen försöker dra fördel av PK-ismen, typ att Åhléns pushar för en manlig icke-svensk lucia. Detta samtidigt som flera kommuner, typ Göteborg, inställer luciafirandet eftersom det kan riskera att röra upp känslorna hos våra högt värderade nyanlända. ”Kända svenskar” som känner sig överlägsna oss vanliga döda ylar om hur inskränkt det är att inte gilla en manlig icke-svensk lucia. För dessa kända svenska består verkligheten av att få en rubrik i DN eller Aftonbladet, kanske kommer de en dag att finna att det finns en annan verklighet utanför medie-bubblan.
  Personligen tror jag att när kommersiella intressen hakar på ideologiska trender så är det tecken på att bäst före datum för ideologin är nära förestående.
  Personligen ser jag flera tecken på att vi närmar oss bäst före datum för PK-ismen. Frau Merkel tvingades igår ta till ett språkbruk hon inte använt förr, burkaförbud, följa tyska seder och lagar. En liknande situation i Sverige ligger inte så många opinionsundersökningar bort.

  Liked by 7 people

  • BjörnS skriver:

   Sådant språkbruk använde bl.a Löfven i Almedalen som inföll ett tag efter ”handskakningsgate”; svenska värderingar, här skakar vi hand osv. Och han var inte ensam, nästan alla partiledare sa något liknande. Nu tycks de flesta av dem glömt sina ord kvar i Visby.

   Gilla

  • DE skriver:

   Kommunismens planekonomi skulle uppnå det goda samhället. Det blev ett helvete där man lyckades. Nu ska det goda uppnås genom manifestation av egen förträfflighet som godhetsapostel. Det kommer också att leda till ett helvete när samhället faller sönder i anarki, laglöshet och gruppmotsättningar.

   Gilla

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Skall vi ta in ISIS-krigare i värmen,
  så måste vi kunna ”förlåta” de som UPPRIKTIGT ångrar sina beslut,
  att agera medlöpare!

  Men de högst ansvariga, typ F R o Stefan skall vi helst bara g(l)ömma undan…

  Gilla

 8. Höga kusten skriver:

  Det Patrik tar upp idag kan även synliggöras på ett lite annorlunda sätt.

  Världen är ytterst komplex. I världen finns miljontals olika arter. Alla utvecklade för att fungera i just sin nisch. Evolutionen fungerar så. I det perspektivet utgör människan enbart en art av många, underkastad fysikens alla lagar. Vägen hon vandrat är miljarder år lång. De senaste årmiljonerna har artmässigt skiljt ut henne från människoaporna. Människan är nu en socialt avancerad varelse. På denna psykosociala grund vilar även hennes kulturella förmåga.

  I de psykologiska verktygen för att hålla ihop en grupp människor, ingår vårt empatiska system. Andra individers smärta och lidande kan direkt påverkar våra egna smärtcentra i hjärnan. Andras smärta blir vår, delvis via spegelneuroner.

  Vi har även ett belöningssystem som vägleder oss. I drogernas värld kan det centret kidnappas och bli maniskt retat. Och tappar då sin egentliga funktion. Men belöningssystemet hämtar även belöningar ur mänsklig gemenskap.

  Så finns där även utåtagerande aggressivitet. Flykt eller anfall avvägs i mer farliga situationer. Överhuvudtaget är människan utrustad med en mängd olika psykologiska mekanismer som stärker in-gruppen. Men även definierar en ut-grupp. De är utvecklade för att vara funktionella i en jägar- samlarmiljö.

  Men den tiden har vi nu lämnat bakom oss. Men som biologiska varelser är vi ändå kvar där, fångade i vårt evolutionära ursprung. Enbart kulturellt styrda aspekter går egentligen att förändra.

  Världen består numera av 7 miljarder människor. Vi lever i samhällen med mycket högt tekniskt beroende. Organiserandet av hela länder som fungerande enheter, utgör en mänsklig prestation och bedrift som är beundransvärd. Företags egna organisationer utnyttjar även människan som social varelse. Sociala celler av olika mänskliga in-grupper griper tag i varandra som kugghjul och bildar komplexa sammanhang.

  Men som en skugga definierar in-grupper även en utsida. En ut-grupp, om än med gradskillnader. Det gäller även för hela nationer. Den lilla jägar- och samlargruppen har mentalt och funktionellt förmåga att blåsas upp, och psykologiskt omfamna mycket stora grupper.

  Och det är nu det inträffar.

  Det som brukar betecknas som PK-människor vill att in-gruppen skall omfatta hela världen. De psykologiskt sammanhållande mekanismerna måste omfatta hela mänskligheten. Ingen ut-grupp får finnas. Alla skall inkluderas in i in-gruppen. För ytterst är vi alla människor. Humanismen får inte vara gränssättande. Ett liv är lika viktigt som ett annat. Ungefär så resonerar man.

  En annan grupp betonar mer teknikaliteter och det praktiska. Hur ett samhälle ingenjörsmässigt måste organiseras för att kunna fungera uthålligt. Ett svenskt välfärdssamhälle kan enbart verka inom sina egna gränser. Resurser är ju ändliga. Välfärdssamhället vilar därför ytterst på en väl definierad in-grupp, det svenska samhället.

  Den grupp som påtalar detta resonerar logiskt och funktionellt. Och använder sig av samma logik som tillämpas inom ingenjörsvetenskapen. Och på den vilar ju ytterst våra tekniskt avancerade samhällen, rent funktionellt.

  Detta resonerande betecknas gärna som kyligt och kallt av den mer emotionellt styrda gruppen. Man ställer logik mot känslor.

  En spricka uppstår även i kampen om hur stor in-gruppen kan och får vara. Den ena gruppen kan då välja att lyfta fram in-gruppens mer humana mänskliga sidor. Som håller den samman. De goda krafterna, om man så vill.

  De andra gruppen ser faran i att inte förstå att ett komplext samhälle är ytterst sårbart. Att försvaret av ett komplext samhälle och dess funktionalitet, kräver en analys av hur de olika hoten kan se ut. Och att även humaniteten ytterst hotas om inte logiken följs. Den analysen präglas ett vetenskapligt synsätt.

  Egentligen ser vi en motsättning i hur och på vilket sätt in-grupper och ut-grupper skall och bör definieras, och på vilka grunder. Företrädarna för en globalt utvidgad in-grupp, använder sig av huvudsakligen argument hämtade från ett empatiskt system.

  De som tvivlar på människans förmåga att omfamna en hel värld som in-grupp, framhärdar i ett mer logiskt resonerande, som kan uppfattas som mer kyligt. Vi får då plötsligt en felaktig uppdelning i onda och goda människor. Felaktig för att inom varje människa återfinns både in-gruppens och ut-gruppens psykologiska mekanismer. Vi är alla egentligen lika, men står i analysen på lite olika ben.

  Och detta förstärks av att närhet och bilder av världens utsatthet och elände dagligen når oss rakt in i våra vardagsrum. Och i det mötet krockar lätt logiken med emotioner. Vårt empatiska system stressas i varenda nyhetssändning. Och man kan lätt bibringas uppfattningen att världen är ond och behöver räddas från sig själv. Och samhällsklimatet verkar då lätt polariserad riktning.

  Faktiskt en polarisering som även den utgör en grund för människans förmåga att skapa in- och ut-grupper, rent generellt. I den meningen blir vi alla offer för vår egen mänsklighet. I detta gömmer sig en människans tragik, som idag plågar Sverige och hotar att få vårt samhälle att rämna.

  Liked by 1 person

 9. oppti skriver:

  Jag skäms varje dag när jag vägrar ge tiggare i Tunnelbanan pengar.
  De är så många och så ivriga när de springer fram i vagnen och lägger ut sina lappar.
  Duktiga i att tigga!
  Men för deras egen skull-låt dem fokusera sin duglighet på annat!

  Liked by 1 person

  • Gunilla skriver:

   Du ska inte skämmas. Ja, ‘duktiga i att tigga’ stämmer. Det är deras jobb genom historien. Ju mer svenska befolkningen ger ju fler kommer. Tanken att dessa skulle stanna hemma ‘när de fått så de klarar sig’ är befängd. Enligt regeln ‘varför lämna en mjölkko som ger mycket mjölk’ så har de naturligtvis ytterligare förstärkt incitament till att vara här. Skälv anser jag det höjden av oförskämdhet när unga arbetsföra personer sitter med en mugg och anser att de ska bli försörjda av andra hårt arbetande människor. De har mer pengar än många av oss. De upptryckta bilderna av en barnrik familj är samma hos många olika av dem. Ge till svenska tiggare; de får inget av ‘det goda’ samhället.

   Liked by 7 people

  • MartinA skriver:

   Märkligt, det berör mig inte alls. Däremot känner jag mig stolt när jag ger pengar till en svensk tiggare. Och glad när det kommer andra människor framspringande och gör samlunda när jag har brutit tabut.

   Liked by 3 people

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Den enda av statens uppgifter som alltid prioriteras och som därför alltid har skötts väl i Sverige är beskattningen. Statsapparaten ser därför alltid till att den får betalt även när den slutar att leverera. Detta är knappast något som skattebetalarna kommer att godta på sikt.

  Skatteverkets människosyn är och har alltid varit den som PE efterfrågar. Det är t.o.m. så att SKV inte ens behöver visa att skattebetalaren har gjort fel, det är skattebetalarens sak att visa att han har gjort rätt, s.k. omvänd bevisbörda.

  Vad gäller bidragstagare och andra länders medborgare som söker ta del av skattebetalarnas pengar gäller helt andra regler, nämligen de som PE benämner vara PK-sektens. Där synes sällan något hända ens den som ljuger eller visar falska dokument.

  Den teoretiskt enkla lösningen på problemet är därför att låta den människosyn som dröjt sig kvar inom statsförvaltningen på SKV åter få genomsyra hela statsapparaten. Låt därför SKV vara den enda myndighet som har befogenhet att besluta om bidrag och andra förmåner såsom upphållstillstånd och medborgarskap så att alla blir rättvist och behandlade efter samma måttstock.

  Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. En fråga som bör besvaras är varför detta inte gäller hela den offentliga förvaltningen? En annan fråga är hur den PK-influerade offentliga förvaltningen skall anpassas till SKVs modell.

  Liked by 3 people

  • Erik skriver:

   Ett gammalt förslag som jag förespråkat är att göra en personalomflyttning mellan Skatteverket och Migrationsverket.

   Migrationsverket skulle då komma att fatta beslut med en legal precision som vi aldrig tillförne har upplevt och Skatteverket skulle begåvas med personal som kanske kunde vara lite mjuka i kanten när det finns ömmande skäl.

   Liked by 2 people

   • Göran Fredriksson skriver:

    En statlig myndighet som likt skatteverket har en vision om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig skulle naturligtvis ha svårt för att hävda att samhället inte behöver göra rätt för sig. T.ex. inom åldringsvården som dock är ett i huvudsak kommunalt ansvar. Därför bör skatteverkets vision göras till hela den offentliga förvaltningens vision.

    I det goda samhället behöver också vi medborgare och skattebetalare ha visionen att även den statliga och kommunala förvaltningen skall göra rätt för sig och leverera det som skattebetalarna tvingas betala för. Av detta följer att politiker, stat och kommun behöver specificera sina leveransåtaganden på ett tydligt sätt. Statsmakterna tvingar alla andra att vara tydliga gentemot dem som köper varor och tjänster men brister själva avsevärt i detta avseende.

    Otydligheten i det allmännas leveransåtaganden av tjänster och den bristande kunskapen i hur leveransåtaganden behöver specificeras har på senare tid fått betydande negativa konsekvenser för alla. För statsmakterna som får problem med budgeten, för skattebetalarna som får betala onödigt hög skatt och för brukarna som får bristfälliga tjänster. Särskilt tydligt har det blivit för skola och asylboenden där man knappt synes veta vad man har beställt.

    Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Instämmer helhjärtat, Göran, och hoppas att en ordentligt storstädning kan bringa någorlunda ordning på torpet framöver.

    Gilla

 11. Bamse skriver:

  Den högste ansvarige, PK-översteprästen, är landets f. d. statsminister, Fredrik Reinfeldt. Att han nu får en egen talk show i SVT är mycket provocerande!

  Liked by 2 people

  • Hortensia skriver:

   Exakt, Bamse! Modiga och rakryggade Julia Caesar skriver om herr Reinfeldt i sin senaste krönika:

   ”Den största tjänst Reinfeldt skulle kunna göra Sverige och svenskarna – jag menar det verkligen – vore att lämna landet för gott. Först då skulle många, i synnerhet moderater som fortfarande håller tyst av ren skrämsel, våga öppna munnen. Partiet skulle i bästa fall komma ut ur sin koma och börja bedriva oppositionspolitik utöver demagogiskt bjäbbande.
   Så länge som Reinfeldt finns kvar i Sverige lägger hans närvaro död mans hand inte bara över moderaterna utan över stora delar av den politiska debatten. Men någon emigration ska vi av allt att döma inte ha för stora förhoppningar om när det gäller Fredrik Reinfeldt. Som den store statsman han anser sig vara har han givetvis haft sina tentakler ute i världen, men det verkar nappa dåligt.”

   http://snaphanen.dk/2016/12/04/sondagskronika-arvet-efter-reinfeldt/

   Liked by 2 people

  • tomas skriver:

   Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. – Det sovande folket
   *
   Politikerna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan göra om Sverige till en ”global socialbyrå” utan att medborgarna reagerar. – Det vakna folket

   Liked by 2 people

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Det här med narcissism kan nog vara relevant i sammanhanget. Anta att FR är Din granne och Du misstänker narcissism, här är delar ur ett frågebatteri som kan hjälpa till med analysen:

   Test: Är din granne narcissist?
   • Upplever du att din granne har ett överdrivet behov av att förhäva sig själv och sina kunskaper?
   • Upplever du att din granne kan vara väldigt charmig och tillmötesgående i situationen för att i nästa stund bli väldigt självcentrerad manipulativ och kontrollerande?
   • Upplever du att din granne saknar självinsikt om sitt beteende på ett sätt som gör att det känns meningslöst att fortsätta diskussionen för att han/hon vägrar se några andra perspektiv än sitt eget?
   • Upplever du att din granne har en mycket god verbal förmåga och kan snacka omkull vem som helst när det gagnar hans/hennes syften?
   • Upplever du att din granne pratar och fantiserar om sin framgångar, makt och att gränserna mellan fantasi och verklighet ibland blir väldigt luddiga?

   Liked by 2 people

 12. VX skriver:

  O.T.
  Hundratusentals svenska pensionärer har idag en urusel tandstatus som påverkar deras hälsa i övrigt. Detta då de inte har råd att gå till tandläkaren. Hur många tiotusental som inte har råd att hämta ut sina mediciner vet vi inte ens. Dessvärre ställs grupper mot grupper här också då såväl asylsökande som papperslösa får tandvård för femtio kronor besöket. Enbart för gruppen asylsökande i Västra Götaland var notan för tandvård mellan januari och september i år 40 miljoner kronor. Svenska gamla med dålig ekonomi får försöka få ersättning för ”vård som inte kan anstå” via sin tandläkare. Så snålt och krångligt vittnar tandläkare att de ofta av ren medkänsla utför tandvården gratis.

  De som hamnar på sjukhus forslas hem så fort det går. Uppföljningen är ofta urusel.

  http://ledarsidorna.se/2016/12/chris-forsne-attestupan/

  Liked by 6 people

 13. Fredrik Östman skriver:

  ”Ifall vi alla – hela Sverige – anslöt oss till denna människosyn så vore Sverige räddat om så folkpartiet liberalerna regerade.”

  Du talar i paradoxer och orakelutsagor. Folkpartiet nekrofilerna är ju definitionen på avfärdandet av varje uns av personligt ansvar!? Använde du deras namn bara som exempel på allmän ondska och inkompetens? Det är ju i och för sig väl motiverat, om än ovanligt.

  Liked by 1 person

 14. Tor Arne skriver:

  PK-ismen er basert på et sett av dogmer som foreskriver hvordan det er riktig å tenke og handle. PK-ismens etiske fundament er sinnelagsetikken: https://snl.no/sinnelagsetikk
  Sinnelagsetikken er ikke opptatt av konsekvenser, dermed får man den farlige faktaresistensen som vi har sett så mye hos PK-sektens medlemmer.

  En ny statsfilosofi bør istedet basere seg mer på konsekvensetikk, eller konsekvensialisme:

  Konsekvensialisme er en kategori som favner mange ulike moralteorier. Felles for dem alle er at de bestemmer riktig handling ut fra hvilken handling som produserer de beste konsekvensene.

  Et spørsmål som skiller ulike konsekvensialister fra hverandre, er hvilke konsekvenser som forstås som gode konsekvenser. Her er det ulike teorier om hva som er «godt»
  https://snl.no/etikk

  Historieprofessor Terje Tvedt har skrevet og sagt mye interessant om sinnelagsetikk vs. konsekvensetikk:
  https://morgenbladet.no/debatt/2015/gode_formal_og_gale_folger
  https://www.aschehoug.no/nettbutikk/norske-tenkemater-aco.html

  Ellers tror jeg det kan være nyttig å se nærmere på statsideologien i land som legger sterkere vekt på nasjonalfølelse enn de vesteuropeiske landene, f.eks. Japan, Korea, Russland, Ungarn ++ Jeg har inntrykk av at nasjonalfølelse/patriotisme blant mange svensker er forbundet med skam og frykt på grunn av 2. verdenskrig, at nasjonalfølelse er en ”mellomstasjon” på vei mot nazisme. Det er et inntrykk jeg har, jeg vet ikke hvor utbredt denne frykten for nasjonalfølelse er blant svensker. Kanskje dere i Sverige burde utforske denne frykten for nasjonalfølelse mer i den offentlige debatten? Er nasjonalfølelse virkelig så farlig som mange hevder? Hvor kommer denne kollektive frykten for nasjonalfølelse fra?

  Av historiske årsaker har Norge og Sverige ulike forhold til nasjonalfølelse: http://www.dagbladet.no/2014/05/16/magasinet/derforelskervinorge/17_mai/grunnlovsjubileet/nasjonaldagen/33333715/

  Gilla

 15. Hovs_Hallar skriver:

  Just det — detta sedan årtionden grasserande vanvett kan enbart begripas om man inser att det hela är en kvasi-religiös sekt. Det handlar alltså INTE om några förnuftsbaserade rationella överväganden.

  Man kan till leda upprepa de siffror som bevisar att det är ekonomiskt vanvett att inbilla sig att dagens asylinvandring skulle vara ett effektivt sätt att göra världen bättre för nödlidande människor. Men det är lönlöst, då PK-sekten mäter sin egen godhet och sina framgångar ENBART med antalet uppehållstillstånd som mått.

  Fler uppehållstillstånd = mer godhet.

  Och vad göra åt dessa godhetsknarkare när de börjar återvända till verkligheten? Ja, ALDRIG någonsin skulle då jag anförto dem några förtroendeuppdrag!
  Skulle jag tex. plötsligt lita på AKB nu när hon gjort någon slags halvhjärtad avbön i en kvällstidning?
  NEJ!
  Det har vad jag vet inte förmärkts någon rusning från SD till M i opinionen efter AKB:s avbön. Och undra på det.

  Liked by 2 people

 16. Erik skriver:

  Det är svårt med konvertiter .

  I migrationshanteringen handlar det om vuxna människor som i ett decennium inte har kunnat/velat observera det uppenbara och då blir jag naturligtvis undrande över deras kompetens/vilja i framtiden.

  Både AKB och Sandström försöker delvis skyla det förgångna och ‘nu skall vi se framåt’.

  Men vad är det som gör att jag plötsligt skall tro att dessa personer i framtiden inte återigen drabbas av en övermäktig lust att posera som godast i världen och ånyo drar landet i elände?

  Litar inte ett ögonblick på dessa konvertiter. Vem vet hur kappan svänger nästa gång?

  Liked by 1 person

 17. Kom man in indett skriver:

  Mycket censur här, det får man köpa då det inte är ett statligt forum. har fortfarande svårt att värja mig mot slutsatsen att utöver de deklarerade principerna för om man kommer igenom så finns ytterligare en, man skall helst inte vara ett steg före Patrik och Patrik är ganska lynnig, skriv ett han inte gillar så.ryker alla inlägg den dagen eller följande dagarna.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Kritik mot mig går bra. Följande principer gäller gallring av kommentarer:

   1. De ska inte vara för långt. Reglerna säger max 800 tecken. Folk tröttnar och klagar på långa kommentarer. Men vi har varit rätt eftergivna på den punkten.
   2. Kommentaren ska handla om ämnet och gå att begripa.
   3. Tonfallet ska vara civiliserat även om kommentaren är kritisk. För att inte bli anklagad för mannamån – vilket jag nu blivit i alla fall – brukar jag vara strängare när andra kritiseras än när jag själv kritiseras. Men det kan ju du inte veta.

   Patrik

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är inte Patrik eller hans löjtnant som stänger av dig efteråt. Det gör WordPress alldeles automatiskt. Kopiera därför alla kommentarer med ctrl-a ctrl-c innan du sänder. Försvinner en kommentar på grund av att en tidigare har stoppats, så fyll i en ny med ctrl-v och ändra en bokstav i email-adressen innan du sänder igen.

   Liked by 1 person

   • Kom man in indett skriver:

    Haha tack för detta, tror faktiskt inte det är problemet alltid, min mail ändrar jag ofta.. Det är nog ett missförstånd att jag kritiserat Patrik (han tog till och med bort en där jag föreslog honom som statsminister och liknade honom vid Beppe Grillo), det är snarare att jag, tror jag, ofta pekar på åtgärder mot migranterna och islam och inte bara hackar på VIK. Jag drivs inte alls av en god vilja, eller den sparar jag för de som förtjänar den. Tyckte själv att jag hade en bra idé idag med att söndra och härska, dvs dra ner på bidrag grupp för grupp så att inte alla blir arga på samma gång.. Och börja med de ensamkommande.

    Sen blir det för långt och det blir upprepningar, man har inte tid att finputsa när man skall jobba.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   Jag är oregerligare än de flesta och jag kan vittna om en mycket tolerant och generös hållning från PE och hans eventuella hejdukar. SÄRSKILT när jag kritiserat PE. Snarast för snäll.

   Liked by 2 people

 18. Nils Dacke skriver:

  Vi ser nu att PK-sekten börjar implodera och det kommer bara eskalera när fler och fler blir roddare och försöker fly innan skeppet förliser. När överrullningseffekterna av massinvandringen på allvar når kommuner och landsting och den svenska medelklassen inser att de blivit lurade och uppkörda i flera decennier kommer domen mot de ansvariga i sekten att bli historisk. Hur vi skall ta emot dessa roddare och mina vänner de riktiga populisterna får var och en avgöra men själv kommer jag att vara skeptisk till de som ändrar åsikt under galgen. Inom 5-10-15 år kommer sannolikt en sanningskommission att tillsättas för att utreda händelseförloppet och utkräva ansvar. Denna kommission bör ledas och i huvudsak består av utländska medborgare, förslagsvis nordiska parlamentariker. Detta för att stor del av den svenska nomenklaturan och statliga politruker var inblandade i komplotten mot landet.

  Liked by 1 person

 19. Apg17 skriver:

  Att kultur- och värderelativisterna inom PK-kyrkan vill att man ska skämmas om man inte tycker, tänker och röstar som dem är uppenbart. För de som syndat utkrävas offentlig bikt eller skampålen.

  Istället för tio Ave Maria rekommenderas delningar av Jonas Gardell-tweet eller deltagande i någon aktuell facebook-kampan mot rasism eller dylikt.

  Liked by 1 person

 20. Kom man in indett skriver:

  Tack,jag seglar väl nära vinden på alla de tre .. Så får väl leva med det, eller anmäla mig som censor om du blir för upptagen.. Jag bugar mig utan ironi för din större livsvisdom.

  Gilla

 21. Johan skriver:

  Hur PK-MISSIONEN fungerar…(Förlåt. Längre än 800 tecken. Ska bättra mig).
  ”Pseudo-mobbning” versus Mobbning.
  Idioter…öppna dörren och gå ut på gatan så träffar du på några…Likadant är det på nätet…Omöjligt att gardera sig emot. De flesta som deltar i debatter på nätet har fått skit kastat på sig…Blir jag rädd om någon skriver: ”Hoppas du dör i morgon motherfucker…”…Knappast.
  Arnstad och Pascalidou är extremer. Skogstokiga…Den manlige mer än den kvinnliga. Skulle man rensa bort alla direkta mordhot de båda får av nät-trollen, skulle det med säkerhet återstå ett oändligt antal vettiga och kritiska kommentarer efter varje TV-framträdande…Har något av alla nät-hot mot offentliga personer genomförts? Mig veterligen inte ett enda…En miljon, en siffra ur det blå, hot har säkert utslungats i Sverige sedan födelsen av Internet…Ingen som hotade har genomfört sitt hot…Jag kallar det PSEUDO-MOBBNING…ingen fysisk person, inget ansikte…bara nån’ idiot i cyber-rymden…I SVERIGE UPPMÄRKSAMMAS DENNA PSEUDO-MOBBNING…
  DEN RIKTIGA MOBBNINGEN, den som förstör liv fortgår oförtrutet sida upp och sida ner inom MSM…Vi vet alla vad jag menar…Fråga Marcusarna Birro och Oscarsson…Fråga i ett fikarum på jobbet, vilka som röstar på SD och alla mumlar: ”inte jag i alla fall…”. Du vet vad du riskerar om du svarar ja. Du kan få ditt liv förstört.
  Denna monumentala mobbnings-kultur Sveriges medier har ägnat sig åt i decennier kan inte debatteras eftersom alla medier är lika skyldiga till häxjakten…Här på dessa politiskt korrekta offentliga offer-altare har liv förstörts…Många…Jakten fortsätter…Pascalidou gråter i TV…En okänd tjänsteman blir avskedad. Tyst… En varning till oss alla…Effektivt. Vi håller truten och knyter näven i fickan…DETTA ÄR RIKTIG MOBBNING…DEN SOM TYSTAR ETT HELT LAND…STATUS QUO = PK.
  Mobbarna har fortfarande makten…Det är fortfarande tyst…
  Häromdagen bad en av dom om ursäkt. Den förste…Han heter Mikael Sandström…”Vem fan är det?”, tänker du…”Bara en liten, liten råtta…”, svarar jag, ”knappt en mus”…
  Mästermobbarna sitter än kvar på sina PK-stolar…Går det att förlåta dom?

  Liked by 1 person

 22. Johan skriver:

  Kom på en sak…Jag tror att Trump vann för att han inte PUDLADE…Hur ska vi svenskar, det folk i världen (tillsammans med japanerna) som mest liknar välklippta pudlar, lära oss av med att be om ursäkt?

  Liked by 1 person

 23. MartinA skriver:

  Nej! Häxprocesser nu! Demonisera, häng ut, nagla fast, statuera, stigmatisera, ruinera och straffa. Opportunisterna börjar redan försöka vända sina kappor! De sneglar efter utgången! Gå på! De är rädda! Framåt! Den verkliga segern uppnås när fienden vänder att fly och det lätta kavalleriet och deras sablar släpps lösa! Hugg ner dem!

  Ju hårdare och ju mer oförsonligt vi angriper desto snabbare kommer de börja angripa och ange varandra! Det var inte jag! Det var han! Inte mig! Sådan är den mänskliga psykologin. Om du förlåter och ger en klapp på axeln så slutar du i en blodpöl på senatens golv. Tacksamhet existerar inte i kampen om makt. Andrey Vyshinsky visade vägen! Skjut de galna hundarna!

  Märk väl, det här handlar inte om hämnd utan att uppnå drastisk förändring. För det krävs omfattande utrensningar. PEs metod kommer medföra ingen förändring alls, litet annan retorik, mer av samma. Etablissemanget är ju inte alls pigga på att deras vandel granskas eller att deras privilegier dras in eller att deras fåfänga trampas på. De kommer göra allt för att hindra och obstruera och förhala och förleda, oavsett vilka blå dunster statssekreterarkanaljer försöker slå i ögonen våra. Driv dem ut i vildmarken, det är där odjur hör hemma.

  (notera att ovanstående var metaforiskt för den retoriska och moraliska attityd som krävs, ej uppmaning till faktiska kavallerichocker. Notera också att Andrey Vyshinsky agerade inom den tidens lagstiftning, undermålig som den var)

  Liked by 4 people

 24. MartinA skriver:

  Alternativ kommentar, om föregående anses för mustig.
  Utrensningar och politisk förföljelse är ett naturlig effekt av ett politiskt maktskifte av den här digniteten. Det är en del av den mänskliga naturen. Om sådana ej sker eller om de bara blir av några offerlamm är det bara ett bevis för att ett maktskifte ej har skett.

  Liked by 3 people

 25. Henric Ankarcrona skriver:

  Lyssnade igår på TV- och radio inslag, dvs SVT och P1, gällande Pisa och stödet för Merkel.

  En gång nämndes att Singapore hade den bästa skolan. I fokus var uteslutande den svenska förbättringen och alla uppgifter om vår ytterst mediokra position tryckes undan. Man ljuger inte men ger en ofullständig bild.
  Merkel blev omvald vid CDU kongress men, som det sades, med svagare stöd än tidigare. Siffrorna den här gången var att hon fick stöd av drygt 89% jämfört med tidigare över 90% (någon gång t o m 88%). Man ljuger inte men ger en ofullständig bild.

  Eftersom PK-sekten vet bäst och dessutom måste inbilla oss andra att vi lever i den bästa av världar så talar man bara om förändringar, aldrig absoluta tal. Dessutom var det naturligtvis så att Merkel talade om skärpningar av invandringspolitiken. Tysk lag gäller, burka ska förbjudas sade hon. Då är det enligt PK naturligtvis så att stödet sviktar.

  Jag var mörkrädd när jag var liten. Nu är jag det igen, fast på ett annat sätt. Fast det finns hopp om vi inhämtar fakta, försöker förstå, talar med andra och blir modiga, både i egna och andras ögon. Det Goda Samhället hjälper.

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Merkels reträtt är skenbar och taktiskt motiverad. Ett ställningstagande mot burkan ger poäng hos godtrogna väljare men kostar inte mycket. Samt stoppar förhoppningsvis avhoppen till AfD.

   Samtidigt som Merkel kom med förslaget om att förbjuda burkan avvisade hon ett annat förslag från sitt eget parti, nämligen att förbjuda dubbelt medborgarskap. Många av ca tre miljoner med turkiska rötter som lever i Tyskland och är till största delen tyska medborgare, inklusive deras i landet födda barn och barnbarn, har dubbla pass. Ett enkelt sätt att dra sig undan den tyska rättvisan är att ge sig av till Turkiet. Då kan vederbörande vara säker att som turkisk medborgare inte bli utlämnad. Nyligen fanns i Die Welt en utförlig artikel om turkiska grupper eller avdelningar inom CDU. Ett parti som fortfarandet kallar sig ett kristligt. Man får kalla kårar när man förstår hur långt rötan gått.

   Liked by 1 person

 26. Sixten Johansson skriver:

  Vi dissidenter har ingen politisk makt och ingen medial makt. Därför måste strategierna och ställningstagandena vara flexibla. Hur hopplöst det närmaste decenniet än ter sig måste vi fortsätta att inge hopp och försöka bidra till att minska lidandet. Om valfritt politiskt parti vill agera konkret mot sönderfallet, då ska själva agerandet stödjas. För att få mer politisk kraft kan det vara vettigt att under 2017 försöka få till stånd ett dissidentparti eller någon annat politiskt organ eller rådgivande organ som kan komplettera och samarbeta med SD. Om det inte lyckas återstår bara att under 2018 stödja och försöka förbättra SD. Själv kan jag inte tänka mig att 2018 rösta på något av sjuklöverpartierna och ett av mina mål är att sparka ut så många som möjligt av de riksdagsledamöterna och de senaste regeringarnas ministrar.

  Två aspekter är viktiga: brott ska sonas och upprättelse ska ges åt dem som oförskyllt har fått lida, t ex genom orättmätiga offentliga skamstraff. Inget av detta har ännu skett och vi har ingen makt att genomdriva det. Däremot kan vi peka ut vilka vi anser är mest skyldiga och redovisa deras brott. Materialet kan ligga ute på nätet, även skrivas ut och distribueras och så småningom ligga till grund för en framtida sanningskommission. Jag anser att 1000 svenska quislingar bör pekas ut och deras förbrytelser redovisas och prövas seriöst under de närmaste åren. Det blir en form av skamstraff och en modern form av ”förlust av medborgerligt förtroende”, men det ska inte ses som hämnd, utan bli den nödvändiga katharsis-fasen till något sundare och bättre, något som gör samhället tydligare och starkare.

  De förbrytelser jag närmast tänker på är maktmissbruk och missbruk av en förtroendepost eller annan samhälleligt viktig roll. Tydlig medial opinionsbildning och rent politiskt arbete ska vara absolut fredat, däremot måste all annan politisering inom t ex media, förvaltning, rättsväsen och utbildningsväsen fördömas och rensas ut. Alltför många har utövat politisk makt utan att ha fått folkets mandat för detta och utan att kunna avkrävas ansvar. När de mest skyldiga pekas ut och deras överträdelser eller förbrytelser prövas ger hela detta arbete också ett underlag för ett framtida återinförande av ämbetsansvar. Politiskt straffansvar behövs även för politiker som t ex bryter mot normal social anständighet och inte respekterar det parlamentariska systemet eller rättsväsendet.

  Liked by 1 person

 27. Lennart Göranson skriver:

  Lukas 15:7 låter som en bra vägledning. Det finns många som känner att de har fått kämpa i motvind men äntligen har fått rätt när vinden vänder. Det kan vara mänskligt att vilja triumfera över motståndarna. Men en strid om åsikter kan aldrig vinnas genom att man ligger kvar i skyttegravarna. Det är först om man välkomnar dem som klättrar över taggtråden som man blir en majoritet i stället för en minoritet.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Men nu är det inte så det ser ut. Ni har med vett och vilje sprängt hål i botten och har istället för att laga det valt att ha galej på akterdäck. Det finns ingen mening med att ge er så mycket som ett lillfinger trots att vi oppositionella bara sitter i en liten eka. Tvärtom, om vi släppte om bord era horder så skulle ni dra ner även vårt flytetyg i djupet.

   Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.