Värdegrunden, pk-ismen och ungdomens arbetsmoral

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I en artikel i Dagens Nyheter förklarar den brittiske historikern och kolumnisten Timothy Garton Ash att ”Merkel fällde den i särklass värdigaste kommentar” han sett till valet av Trump, nämligen att ”Tyskland och Amerika binds ihop av gemensamma värden av demokrati, frihet, respekt för lagen och för människors värdighet oavsett ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning eller politiska åsikter. Jag erbjuder den kommande presidenten i USA nära samarbete på grundval av dessa värden”.

Fint sagt. Lite för mycket värdegrundsstuk och pk-ism för min smak, men i alla fall.

I samma tidning, samma dag, redovisades rönen från en studie av företagares erfarenheter av att anställa svenska ungdomar. Studien hade genomförts av organisationen Företagarna och bär titeln Det är attityden, dumbom. Vad det handlar om är att företagen vill anställa folk men inte lyckas på grund av att den potentiella arbetskraften har fel attityd. På något sätt har Företagarna räknat ut att Sverige därigenom tappat 72 026 nya jobb. I sin sammanfattning av rapporten skriver Dagens Nyheter:

[D]en färska rapporten […] visar att det största problemet i många arbetsgivares ögon är de arbetssökandes brist på mognad. Svårast att finna var inte rätt utbildning, utan personer med rätt personliga egenskaper, som ansvarstagande, självgående, intresse för att arbeta, problemlösningsförmåga och noggrannhet. Många menade att de till och med hade svårt att hitta sökande som klarar de mest grundläggande kraven på arbetsmoral. Som att komma i tid, dyka upp på jobbet varje dag, jobba när de väl är där och hålla tempot uppe. [… En intervjuad företagarorganisationsperson] säger att ”svenska ungdomar har den sämsta attityden av alla. Många förstår inte att man måste ta hänsyn till sina arbetskamrater och till exempel inte kan komma åtta när man börjar sju. Jämför vi med ungdomar från andra länder som arbetar hos oss, eller lite äldre som omskolat sig från ett annat yrke och kommer till våra medlemsföretag, så är det en enorm skillnad i inställning och attityd”.

Min föreställning är att dessa två företeelser – värdegrunden och pk-ismen å ena sidan och bristen på mognad å den andra – hänger ihop. Värdegrunden och pk-ismen är teorin, mognadsbristen är praktiken. Värdegrunden och pk-ismen är avsikterna, mognadsbristen är utfallet. Dagens Nyheter skriver:

Övergången från gymnasiet till arbetslivet beskrivs [i rapporten] som en kulturkrock. På gymnasiet upplevs det ibland som mer coolt att inte visa sig alltför engagerad, medan det i arbetslivet är en nödvändighet. ”Idag har skolan blivit väldigt rättighetsdriven [säger Företagarnas vd] Och du kan klara dig genom skolan med en dålig attityd, bara du skriver bra på proven. Så fungerar det inte i arbetslivet”.

Tänk på hur pk-isterna brukar vifta bort de dåliga svenska PISA-resultaten med hänvisning till att svenska skolungdomar i stället skulle vara extra kreativa. Så här skrev Nacka kommun i ett triumfatoriskt pressmeddelande i början av 2014:

Mellan den 25 januari och 1 februari kommer elever, lärare och professorer från Asien till Nacka. Många av länderna är de som har högst resultat i den nyligen presenterade och omdiskuterade PISA-undersökningen. En av anledningarna att de valt att komma till Nacka är för att de vill lära sig av de goda resultaten! 

Från flera av länderna har man uttryckt behov av att se på pedagogik som leder till självständiga, kreativa ungdomar. En annan är hur man når så goda resultat i relation till studietid. 

Företagarnas studie ger verklighetens svar. Vad gör man med kreativitet om ”ansvarstagande, självgående, intresse för att arbeta, problemlösningsförmåga och noggrannhet” samt förmågan att komma i tid saknas?

Arma land. Sverige, alltså.

41 thoughts on “Värdegrunden, pk-ismen och ungdomens arbetsmoral

 1. Anders E skriver:

  Attityden beror väl snarare på flumskolan än PK-ismen – som väl trors allt är två separata företeelser – även om effekterna av båda tillsammans är förödande.

  Gilla

  • Martin skriver:

   PE får väl svara för sig själv, men min synpunkt är att båda bottnar i en hållning som man enkelt kan kalla ”känslans paradigm”. Det är hur det känns och vem som känner det som är vägledande, snarare än målsättningar man satt upp. Det får också till följd att unga kanske inte får lära sig hantera och kanalisera sina känslor på ett konstruktivt sätt, utan formar en mer reaktiv, lättkränkt och självupptagen personlighet. Tror jag.

   Liked by 1 person

 2. Sldy skriver:

  Jo, det hela är i varje fall, eller nästan det hela är ganska lätt: Disciplin i skolan. För att återupprätta den behövs maktmedel, OBS-klasser och relegering med vakter så,att de stökigaste eleverna helt enkelt hålls borta från skolan. skapar vi ungdomsbrottslingar på detta vis, tja, det hade nog gått på detta vis ändå, det är det stora massan, de som skall bilda norm, vi behöver bry oss om. Sedan måste vi avprogrammera rektorerna så att de fokuserar på klassisk bildning, språk, matematik, natur och för all del samhällsvetenskap utan åsiktsindoktrinering. Inga indoktrineringsprojekt från statsmakterna i skolan. Kopiera Finland rakt av, eller en bra skola i USA.

  Med ro i skolan så kan även de dåliga lärarna åstadkomma något så det gives lite tid att höja lönerna i takt med att man ökar kraven på lärarhögskolorna. Jag tänker ibaland att det hade varit kul att vara lärare men bristen på respekt och maktmedel gör det till en omöjlighet.

  Nyckeln ligger i maktmedel, jag är så gammal, runt 50, så jag upplevt en fröken som kom in med två busar genom att dra dem i öronen. Detta kan vi nog inte använda idag så nyckeln heter OBS-klass, ut med alla de som stör.

  Liked by 2 people

  • Johan skriver:

   Så enkelt är det. Och billigare blir det. Det är här Sverige måste börja om. Det parti som lägger fram din andemening får många, många röster…En omstart för Sverige. Trumps slogan hade blivit: ”Back on track in 20 years”.
   Tyvärr har vi för ointelligenta politiker… fegheten är ännu värre.

   Gilla

 3. Gunilla skriver:

  Snart kommer verkligheten ifatt många av dagens bortskämda välfärds-pk-istiska svenskar. Då kommer de som vill klara livhanken att få mogna mycket snabbt.

  Liked by 5 people

 4. Steven Jörsäter skriver:

  Att fundera på är vad man menar med ”gymnasiet”. På min tid gick väl ungefär 30% av eleverna från grundskolan i gymnasiet och tidigare var det än färre. Det var automatiskt ”högskoleförberedande”. Övriga gick i 2-årig fackskola eller yrkesskola. Detta ersattes sedan av ”gymnasieskolan” som väl numera rätt och slätt kallas ”gymnasiet”. Så man måste komma ihåg att det vi numera kallar gymnasium är en dåtida pk-konstruktion. Man upphävde tyngdlagen, helt enkelt. En roande historia om detta fenomen fanns för många år sedan i Grönköpings Veckoblad där man inte behövde rädas kompetensbrist. Behövde man hjärnkirurger utnämnde man helt enkelt ett lämpligt antal.

  Visserligen är inträdet till gymnasiet betygsbaserat men kraven är i allmänhet på tok för låga vilket lurar eleverna. De elever som går på gymnasiet idag är ett helt annat urval än vad det var för säg 40-år sedan. Och man lyckas härmed förstås också sänka nivån även på de duktiga eleverna. Det är med detta som bakgrund man måste läsa Harrisons mfl. klagomål om för låg nivå på studenterna på universiteten. Man jämför äpplen och päron.

  En intressant fråga är hur stor del av befolkningen som kan bibringas högre utbildning. I en framtidsessä skriven av nobelpristagaren Dennis Gabor 1963 citerar han en källa som anger 5% av befolkningen. Den upplever vi idag som väl pessimistisk. Men vad är den egentligen? Hur stor del av befolkningen skulle kunna fås att rimligt behärska en enda (grund-) kurs i matematik på universitet givet en närmast obegränsad studietid? 10% 30%? 50%? Sådana här verkliga frågor kan endast diskuteras i icke-pk fora som detta. Därute existerar de inte. Göran Greider har en enkel lösning för den besvärliga matematiken. Ta bort den!

  Nar svaga och studieomotiverade elever tvingas gå tillsammans med begåvade och motiverade elever är det inte konstigt att de tappar sugen och blir oengagerade. Något som knappast försvinner den dagen skolan slutar. Ett stort svek mot dessa ungdomar som i rätt miljö hade kunnat utveckla stor talang och engagemang. Det hela är lite som om vi alla skulle tvingas studera operasång ett par år eller kvalificerad fotbollsutbildning. Arma publik! Men från Nils-Eric Sandbergs inlägg idag lär vi oss dessutom att det enbart är konsten att sparka boll som räknas. Så idrottsgymnasium åt alla blir kanske devisen.

  Liked by 6 people

 5. Sldy skriver:

  Helt off-topic, men det slog mig, och har nog tänkts av många andra, att eftersom kulturmarxismen och pk-ismen föraktar kunskap (om den inte är värdegrundscertifierad så att kvinnor och svarta och muslimer är ordentligt representerade) så är det kanske en möjlig väg att erövra mark, att helt enkelt trumma in bildning? Det är kanske den bärande tanken med Axess och en del andra webbsidor redan? Börjar folk tänka så inser de att etablissemanget har fel, man slutar ta sitt värdegrundspiller?

  Så kan man inte utveckla DGS till att innefatta inlägg av mera bildande karaktär? Man får många boktips och tips om föreläsningar, kanske man kan sätta struktur på detta och ha regelrätta bokrecensioner?

  Gilla

  • Sture skriver:

   @ SLDY
   Jag tycker DGS skall behålla sitt format av lättsamma krönikor av personer med intellekt och kreativitet. Författare som Patrik Engellau, Mohamed Omar, Helena Edlund m. fl., var någon annanstans hittar man sådana.
   Detta utesluter ju inte att det kan skapas andra sajter som likt Axess skriver tyngre och mera faktaspäckade artiklar. Nya Tider är en sådan. Ledarsidorna.se, Anthropocene.live och Peter Krabbes sajt är andra.
   Sedan finns det mängder av sajter som letat upp och presenterar fantastiskt material på nätet. Vad som skulle behövas vore en sajt som sammanställer allt detta material och på så sätt åstadkommer en hel alternativ tidning med nytt material (taget från olika sajter) varje dag. En uppgift för en kreativ journalist med ambitioner utanför PK-sfären.

   Liked by 2 people

  • Höga kusten skriver:

   Ladda ned Apples iTunes U från App Store.

   https://appsto.re/se/LgcoD.i

   Hämta sedan föreläsningar, videor, litteratur och andra resurser ur världens största digitala samling av kostnadsfritt utbildningsinnehåll.

   Över 1000 högskolor och universitet samt grundskolor, gymnasier och kulturella institutioner i hela världen har aktiva iTunes U-platser. Ungefär hälften av dessa institutioner – däribland Stanford, Yale, MIT, Oxford och Berkeley – distribuerar sitt innehåll offentligt på ITunes Store.

   Liked by 2 people

   • Sldy skriver:

    Tack för tips, jo det finns en uppsjö, men det jag söker som jag skrev är ett filter i form av en bärande tanke, motvalskäringen.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, Sten, verkligheten är idealismens värsta fiende. Idealisterna brusar upp och förstör allt de kommer åt, slår, mördar, försinkar, hatar. Men ändå går livet vidare och det bygger alltid på det som fanns tidigare. Studerar man idealismens historia: Franska revolutionen, Napoleonkrigen o.s.v. till Andra världskriget, den italienska totalitära socialismen, den tyska totalitära socialismen, den ryska totalitära socialismen, den usoniska totalitära socialismen, den svenska totalitära socialismen, alltid samma visa, så kan man tro att ingenting borde kunna finnas kvar av civilisation, hederlighet, sanning, värdighet. Men det gör det. Verkligheten ger inte efter för våra önskningar. Idealismen avleder uppmärksamheten, men kan inte skapa, bara förstöra. Idealismen har gjort oss fattigare, olyckligare, sorgsnare. Men vi ger inte upp. Livet går vidare.

   Av idealismen blir aldrig något kvar utom idealismen själv. Därför är den alltid något annat, därför är alla revolutionärer förrädare av sin egen sak. Alltid.

   Den viktigaste intellektuella självdisciplinen är att vägra idealismen. Civilisation, värdighet, respekt, sanning, hederlighet, skönhet, reform, framsteg, uppbyggnad. Dessa värden består. Om idealisterna än hatar dem aldrig så mycket.

   Liked by 1 person

   • Sture skriver:

    @ Fredrik Östman
    Fast nu använder du en definition på ”idealism” som inte är gängse och som inte återfinnes inom idéhistorien. Det du beskriver är i själva verket ”materialisterna” (i stort sett). Materialismen är idealismens motsats i ett idéhistoriskt perspektiv.
    Du har naturligtvis rätt att använda vilken definition du vill, men det ökar inte precis klarheten i din argumentation.

    Gilla

  • Sldy skriver:

   Ja, jag såg framför mig att behålla bloggen men liksom man länkar till DGS-TV så kunde man länka till annat material, andra sektioner, inte störa flödet i bloggen. Axess gör detta till en del men det är något med denna blogg som gör att jag fastnar här, det finns en bärande tanke jag sympatiserar med.

   Gilla

 6. tomas skriver:

  ”visar att det största problemet i många arbetsgivares ögon är de arbetssökandes brist på mognad.”
  Passar in på vår ”naive” statsminister som håller idiotiska tal: ”mitt Europa bygger inte murar” och så kommer det hit 100000 välfärdsmigranter på tre månader. Skulle USA gjort på samma sätt skulle dom tagit emot 3 miljoner välfärdsmigranter på tre månader.

  Liked by 1 person

 7. Göran Fredriksson skriver:

  I Sverige lär man det uppväxande släktet att allt som är dåligt är någon annans fel. Därmed blir det en brutal övergång till vuxenlivet, som många inte klarar av, när man själv plötsligt tillhör gruppen ”någon annan”. Detta får stora konsekvenser för den enskilde och det kan yttra sig i attitydproblem. Men störst effekter får det när vederbörande blir politiker och skall styra över samhället och samtidigt inte inser att han själv nu är ”någon annan”. Detta är en av de viktigaste orsakerna till att alltfler Sverige är på väg åt fel håll.

  Liked by 2 people

  • Stefan Eriksson skriver:

   Japp, jag kallar det för ”nånannanismen” och den ”ideologin” överskuggar det mesta som kan uppfattas vara kreativt.
   Sverige kvalificerar sig som ett ”U-land” i den bemärkelsen, då allt som upplevs vara ”dåligt” skickar vi till någon annan att ta hand om.
   Det är ett fattigdomsbevis att inte förmå ta hand om egna förehavanden, även om det kan upplevas vara något dåligt.
   I takt med att Sverige avhänder sig produktion som uppfattas vara miljöförstörande (dåligt), förutsätts det samtidigt att någon annan tar sig an uppgiften.
   Mer ”skenheligt” kan det inte bli.

   Liked by 2 people

  • Johan skriver:

   Läs se/läs Theodore Dalrymple…Hur detta särskilt förstörde den engelska arbetarklassens moral och stolthet.
   Han är lite av en idol för mig. På Youtube kan man njuta av hans engelska charm och humor.

   Gilla

 8. Bo Cedergren skriver:

  Det är lite konstigt för samtidigt som svenska ungdomar beter sig på det sättet här så är svenska ungdomar som jobbar i Norge kända för att vara mycket arbetsamma, artiga och trevliga. Däremot visar tydligen norska ungdomar som arbetar i Norge samma beteende som ungdomarna här. Sedan gäller det här givetvis inte alla ungdomar. Om jag ser på mina egna två barn så har de alltid varit högt skattade på sina arbetsplatser och har i princip inte varit arbetslösa en dag efter gymnasiet.

  Gilla

  • Hovs_Hallar skriver:

   Det är väl de mest ambitiösa som drar till Norge. Övriga tycker det är bekvämare + kravlösare ”hemma”.

   Hur blev det såhär? Ja i ett nötskal, så har vi i decennier haft ett etablissemang som vägrat erkänna att människor faktiskt är olika — eller som tex. Löfven brukar kläcka ur sig; ”Alla ska med!”

   Följden har blivit en ljummet kravlös skola där de begåvade eleverna blir uttråkade medan de svaga eleverna känner sig övergivna.
   Vidare får man inte ”kränka” de stackars eleverna genom att tex. kräva att de ska passa tiderna, och den attityd av nonchalans detta skapar hos eleverna tar de sedan med sig ut i yrkeslivet.

   Ex-vis anmärkte Skolinspektionen på en mycket framgångsrik skola därför att man där upprätthöll discipinen genom att skälla ut elever som inte skötte sig. Det fick man minsann inte göra ansåg Skolinspektionen, det var att ”kränka”!

   Det är alltså MYNDIGHETERNA som aktivt ser till att upprätthålla detta destruktiva vänsterflum i skolan.

   Gilla

 9. BjörnS skriver:

  Det ligger säkert mycket i det som PE skriver men det saknas en hel del relevant information. För det första, vad är det de ska titta på i Nacka? Nacka Gymnasium (som har ganska bra resultat och intagningspoäng) eller grundskolorna (där jag inte heller tror att Nacka ligger så dåligt till)? Björknässkolan utsågs t.ex. som en av ett litet antal skolor över hela världen att ingå ett speciellt IT-samarbete med IBM och jag minns inte riktigt om det har att göra med makarna Gates Foundation.
  Nu säger jag inte att PE har fel i sak utan att det inte går att göra Nacka till en representant för landets skolpolitiker i stort, speciellt inte eftersom den givna informationen är så knapphändig.

  Attityden är säkert ett stort problem men den varierar enormt mellan ungdomar. Det har delvis med skolpolitiken att göra men också mycket med den curlingkultur som har uppstått – allt krattas för barnen som helt enkelt inte fostras in att anstränga sig. Föräldrarna har stor skuld till detta. Kan tillägga att när min dotter började på Nacka Gymnasium bad lärarna explicit föräldrarna att inte styra upp barnens skolarbete utan att lära barnen att ta eget ansvar. Det är så det måste funka.

  Nu kan vi tycka att det är illa i Sverige, men med lite skadeglädje kan vi komma ihåg att svenska ungdomar är mycket uppskattade i Norge just för att de är flitiga och tar ansvar. Allt är relativt.

  Gilla

 10. Gammalkatolsk idédebatt skriver:

  Vad som ofta hörs är att man ”måste hänga med sin tid”. Och med denna ”nya tid” avses inte sällan just den som Patrik här beskriver, där man pratar om värdegrund men saknar grund att stå på. Men förfallet är ingen nödvändighet.

  ”Vad som är viktigt, ja helt nödvändigt, att diskutera är detta med tidsandan; den föränderlighet vi ständigt förväntas anpassa oss efter. Som om den vore en naturlag. Många gånger används förändringen och ‘den nya tiden’ som premisser i logiska argument för att få acceptans för anpassning. Som om den förändring som skett har varit en nödvändighet. Som om den har gjort det av sig själv eller är resultatet av en högre makts inverkan.”

  https://gammal-katolsk.org/2016/11/29/som-vore-forfallet-en-nodvandighet/

  Liked by 2 people

 11. oppti skriver:

  Korrespondenterna gav igår en lektion i skillnader mellan Somalia/Somalialand och Sverige.
  Återvändare återvände som företagare i ett samhälle som fungerar allt bättre men har stora problem med arbetslösheten.
  Återvändare som här ses som en belastning är där en tillgång.
  Nåt bra har vi lärt somliga av dem!

  Liked by 1 person

 12. Jaxel skriver:

  Svårt att veta vad den rapporterade bristen på arbetsmoral beror på.

  Undertecknad skulle sätta en slant på att det till mycket stor del beror på den allmänna utvecklingen. Dagens unga och medelålders vet inte vad fattigdom och nöd är. Denna vetskap är närmast utraderad ur det kollektiva minnet. Endast bland de äldsta finns denna erfarenhet kvar, men dem är det ingen som bryr sig om i alla fall.

  Min erfarenhet (60+) är att syrrans ungar som på många sätt var bortskämda jämfört med oss ändå har skärpt till sig. Samtidigt så är det på vissa sätt ett hårdare samhälle idag. Konkurrensen om jobben är mycket hårdare än när jag klev in på arbetsmarknaden. Arbetslöshet existerade knappast då för den som ville jobba.

  Skulle vara intressant att veta om de unga som har en tvivelaktig attityd när de kommer ut i arbetslivet har förmågan att skärpa sig. Kan det också vara så att företagarna i allmänhet är lite som specialfallet bönderna – det är aldrig perfekt? Är det inte för lite regn så är det för mycket o s v. (Obs inget påstående utan endast en fråga.)

  Gilla

 13. MartinA skriver:

  Det finns inget område som är så politiserat som just anställningar. Och diskrimminering vid anställningar. Hälften av vänsterns krut läggs på just detta. När hela din verksamhet. Din försörjning, din självbild, åratal, ibland decennier av slit. Kan läggas i grus och ruiner om du uttrycker dig oförsiktigt varför du inte anställer. Hur kan PE då förvänta sig någon verklighet överhuvudtaget från en undersökning som kretsar just kring vad företagarna säger om varför de inte anställer?

  Liked by 1 person

 14. Anna Lindén skriver:

  I Norge har man en annan erfarenhet av gästarbetande svenska ungdomar, där beskrivs de som flitigare och mer ansvarstagande än de inhemska.

  Gilla

  • Bekymrad skriver:

   Kanske ett fenomen motsvarande den som finns inom migrationsproblematiken? Att de som lämnar sitt land ofta tillhör den driftiga och kapabla kategorin? Precis som för många av de länder som migranterna/flyktingarna väljer att lämna, kanske även Sverige blir (är?) föremål för ett braindrain…?! Toppskiktet bland eleverna, kommer de i framtiden välja att stanna i Sverige?

   Gilla

   • BjörnS skriver:

    Sverige tycks ju verkligen ha dragit till sig de bästa, därav kompetensegney av personer utan ens grundskola…

    Gilla

   • David skriver:

    Driftiga emigranter väljer att utvandra till USA, Kanada Australien etc och inte livstids försörgning i Sverige. Jämför.t,ex den somaliska diasporan i USA och i Sverige….

    Gilla

 15. Bo W skriver:

  I skuggan av det så kallade kunskapssamhället går på tok för många av dagens uppväxande släkte med näsan i vädret och demonstrerar att ingenting är värre och fulare än att lukta svett. ( och i förlängningen dem som luktar svett.) Tyvärr verkar de inte begripa att deras ”värdegrund” i stället luktar otäckt klassförakt.
  Ingen generation i Sveriges tusenåriga historia har haft mindre skit under naglarna å ena sidan och samtidigt spenderat längre intvålad tid i duschen, vareviga morgon, än just dem.
  Jag begriper det inte: Varför denna skräck att bli förknippad med ens den minsta lilla kroppsansträngning?
  Annat var det förr, när folk inte duschade innan, utan efter jobbet. Då man på arbetsplatserna närmast såg ned på dem som aldrig glänste av svett, eller dem som inom idrotten kom in i omklädningsrummet efter matcherna utan dyngsura tröjor, på väg mot en välbehövlig dusch.

  Liked by 1 person

 16. JL skriver:

  En tanke angående svenskar som åker till Norge, ja, står högt i kurs där.

  Men, representativa för alla svenska ungdomar eller ett missvisande urval av driftiga med fokus? Tar man steget att jobba i Norge kanske man har vissa egenskaper?

  I övrigt spot on PE. Ett land som inte upplevt krig, svält, naturkatastrofer etc etc i mannaminne blir nog lätt mesigt och kravlöst. Längst upp på maslows trappa ägnar man kanske lätt tiden åt alla möjliga ogrundade flumteorier?

  Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  För att förstå skolans problem och ungas växande problem i arbetslivet behöver man spalta upp det här. Det handlar dels om (A) = folkvett, uthållighet och vuxennormer, alltså resultatet av fostran och egen handfast erfarenhet, dels om (B) = överideologin, pk-ismen, de rätta orden mm. (A) har satt sig i ryggmärgen, (B) sitter bara i hjärnan, i ordvärlden och på ytan.

  (A) innefattar allt som arbetsgivare (och föräldrar) tidigare har förväntat sig av de unga: ta i hand, titta i ögonen, kunna samtala med vuxna, passa tider, vara uthållig, pålitlig, solidarisk med arbetslaget osv osv. Bristen på (A) är förmodligen nu lika stor generellt i Sverige, Norge och Finland, men de ungdomar som söker jobb i grannlandet är ett positivt urval och får därför beröm där. Men observera att i (B)-hänseende är Sverige helt extremt över hela fältet, på alla nivåer.

  När arbetsgivarna intervjuades för undersökningen var deras olika delsvar så massivt och chockerande gammaldags (A)-efterlysande, att rapportskrivarna valde att klumpa ihop det mesta under det vaga och abstrakta begreppet ”attityder”. Det står ju på två ben, kan kopplas till både (A) och (B). Men eftersom den svenska överideologin är (B) kommer lösningen förstås att bli: ”Mer av (B) behövs!”

  (A) är konstruktivt och själva förutsättningen för både ett bra vuxenliv och samhällets fortbestånd och utveckling. (B) ser bra ut på ytan, men blir destruktivt på djupet. Konkret innebär det t ex att en arbetsgivare (och en vettig förälder) enligt (A)-mallen säger: ”Hitta nu för helvete inte på något själv, utan fråga först!” Vis av erfarenheten! Men enligt (B)-mallen kommer reaktionen efteråt: ”O, han är så kreativ! Man kan inte begära att han ska förstå följderna. Han blir så ledsen, stukad och kränkt om man säger åt honom.” Och arbetsgivaren, föräldern eller skattebetalarna betalar fiolerna.

  När problemet nu enligt (B)-tolkningen är Attityderna!, ska förstås just dessa putsas och poleras så att de blir rätt. Då är det viktigast att lära sig göra ett gott intryck vid första intervjun och i inledningsfasen, spela intresserad och belevad, låtsas ”hungrig” på nya ”utmaningar”, uttrycka de rätta orden och det rätta tänkandet för jobbet och mötet med rekryterarna och chefen. I längden kommer arbetslivet att fyllas av (B)-fostrade, patologiskt oansvariga, opålitliga, narcissistiska arbetstagare, ända tills arbetsgivarna får nog och hittar helt andra lösningar – och så kommer även skolan att tvingas göra.

  Liked by 2 people

 18. NETTANN skriver:

  Tre observationer.

  Besökte caféet på Södertörns Högskola häromdagen, något som har hänt sporadiskt under det senaste året. Övriga gäster är alltså det uppväxande släktet och det går att skönja en förändring under denna korta tid som förflutit. Redan i vintras var gammelsvenska ungdomar i minoritet men tidigare i veckan såg jag knappast några. Minns faktiskt inte om jag hörde svenska språket senast. Var är de svenska studerande 20-åringarna? Utkvoterade? (Varför ta sig dit, av alla ställen? Jo, de vansinnigt goda, stora biskvierna för 18 kr.)

  Dagens stora Twitter-skämt, polisens Kränkthetsrapport (http://avpixlat.info/2016/11/30/skamt-om-lattkrankthet-krankte-lattkrankta/#more-191847, härifrån finns länk till Twitterflödet). Många kommentarer i flödet är ganska sorgliga att läsa: ”Jag blir kränkt av att läsa detta kränkningsskämt och jag tycker inte det är bra”, ungefär. (Däremot är polisernas ihärdiga, tålmodiga svarande riktigt upplyftande. De måste ha gedigen erfarenhet av att bemöta ”kränkta” och andra tillkrånglade personligheter.) Har fått uppfattningen att det framför allt är det yngre/medelålders folket som använder detta medieverktyg.

  Det kom igår TIMSS-rapport om skolans tillstånd där det redovisades en förbättring av resultaten. Det började omgående skanderas om trendbrott, nyhetsrapporteraren i TV markerar med en kraftfull gest att något har lyft, Fridolin och Björklund faller nästan i varandras armar över att det vänt (kan ha missat något för det blev för svårt att se), radion håller på att välta av alla hurrarop – ja, hela etablissemanget är lyriska över att allt nu är på väg att rätta till sig. Då skall man notera att det rör sig om en ynka positiv signal efter åratal av ständig nedgång.

  Om man skulle tänka sig att man själv växte upp i en sådan här värld – hur hög är sannolikheten att man blev en livskraftig, strävande individ med självinsikt och -distans?

  Gilla

 19. Hans skriver:

  Vi var i egenskap av gymnasielärare inbjudna till en tvådagarskonferens för 5 år sedan (förekommer inte längre på min skola, för dyrt). Temat var bland annat människans förmåga till inlärning och hur minnet fungerar.

  Det i särklass bästa under de båda dagarna var en över två timmar lång föreläsning av en man (f d kirurg och författare) vid namn Nils Simonson. (kunnig, skicklig föreläsare och med massor av humor)

  Han betonade, bland mycket annat, vikten av upprepning (repetition) vid inlärningen (som knappast finns idag) och drog en kanske inte helt sann liknelse.

  Han sa: Vill du bli en duktig violinist och övar 3 timmar om dagen kanske du kan bli musiklärare. Vill du bli konsertviolinist krävs det 8 timmars övning om dagen (och det finns inga garantier då heller). Det var inte exakt så här Simonson sa, men jag tror jag uppfattande andemeningen rätt.

  Ska våra ungdomar klara av skolan och högre studier finns inga genvägar. Det är arbete och självdisciplin som gäller. Föräldrarnas uppgift är att förbereda barnen/ungdomarna för skolan genom fostran (uuh-så fult), dvs lära telningar ”vett och etikett” eller ”hur man uppför sig”. Skolan, genom sina pedagoger (experter), ska förmedla kunskaper som förbereder eleverna för framtiden.

  En utopi (orealistiskt), kanske, men har vi något val?

  (https://sv.wikipedia.org/wiki/Nisse_Simonson)

  Gilla

 20. Anna skriver:

  Om det står så till att arbetsgivare drar sig för att anställa 80-och 90-talister så undrar jag varför vi som inte ens fyllt 55 faller för åldersstrecket? Vi borde vara de ideala personerna att anställa, vi är plikttrogna, artiga, har erfarenhet och, viktigt nog för en arbetsgivare, vi ( i alla fall kvinnor a över 50) kommer inte att ta ut föräldrarledighet och våra barn är så stora att vab blir det inte tal om.. Men är vi eftertraktade? Nej, när jag för ett år sedan årminstone kom på intervjuer, där är det numer tyst! Istället anställs dessa curlade generationer….Vill arbetsgivare binda ris åt egen rygg?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.