Ärkebiskopen av Canterbury efterfrågar klarhet i samtalet om islamisk terror

mohamed omar

Mohamed Omar

Den 26 juli i år stormade jihadister en katolsk kyrka och slaktade prästen Jacques Hamel. Det hade varit en vanlig händelse och knappt väckt någon uppmärksamhet alls om den inträffat i ett islamiskt land som Irak, Syrien, Egypten eller Pakistan. Där är det vardagsmat. Men nu skedde det i Frankrike.

En kort tid därpå, den 9 augusti, publicerar Dagens Nyheter en debattartikel, ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp”, som förespråkar sämja mellan religioner. Artikeln är undertecknad av Antje Jackelén, Svenska kyrkans ärkebiskop, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Ute Steyer, rabbin, Stockholms judiska församling, Mahmoud Khalfi, ordförande, Sveriges imamråd och Nadia Marhri Lodin, vice ordförande, Sveriges muslimska råd.

Mahmoud Khalfi, imam vid Stockholms moské på Söder, är välkänd som en av de ledande profilerna inom Muslimska brödraskapet i Sverige. I en intervju för tidningen ETC den 14 juni 2013 sade han: ”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till brödraskapet, vi väljer det som riktning. Men det är inte så att vi får direktiv från Marocko eller Egypten vad vi ska göra, vi är en självständig organisation i Sverige. Det som är fel är att brödraskapet har svartmålats som terrorister i media.”

Muslimska brödraskapet är knappast en organisation som är känd för att verka för sämja mellan religioner. Men artikeln är också anmärkningsvärd för att den innehåller en del felaktigheter om Koranen och islamisk teologi. ”Terrorhandlingar som utförs i islams namn vanhedrar religionen”, påstår artikelförfattarna. Ja, det beror på vad man definierar som ”terrorhandlingar”. De jihadististiska terroristerna ser inte sina handlingar som brottsliga utan som heliga. De menar att deras handlingar hedrar, snarare än vanhedrar, religionen islam.

De har också tydligt stöd för denna uppfattning i islams källor, Koranen och profeten Muhammeds undervisning. Enligt Koranen är Muhammed ett föredöme som de troende ska följa. Traditionellt har muslimska teologer ansett att profeten är den som bäst begrep hur Koranen ska tolkas eftersom det var han som tog emot den. Och Muhammed tolkade ordet ”jihad”, som betyder strävan, som ett fysiskt krig där man dödar riktiga människor.

När Muhammed i haditherna, i berättelserna om hans ord och gärningar, talar om svärd menar han riktiga svärd. Han visade detta genom att själv leda härar av heliga krigare ut i jihad för att döda de otrogna, ta deras kvinnor som slavar och röva deras ägodelar. Missförstod Muhammed sin egen Koran? Berättelsen om Muhammed och islams tillblivelse är till stor del berättelsen om ett krig med fälttåg, plundringar, fångutväxlingar, tillfälliga fredsavtal, räder och drabbningar.

Vid sin död hade profetkungen Muhammed lyckats samla tiotusentals under islams fana, enligt vissa historiker hundra tusen, alltså omkring tio år efter att han intagit Mecka. Det antalet, jämfört med det hundratal proselyter han vann efter tretton års förkunnelse i Mecka, visar att Muhammeds framgångar inte låg i vältalighet och förmåga att övertyga utan i stället, som han själv tillstår, i svärdets makt. Det var genom svärdet som tidigare kristna länder som Syrien, Egypten och hela Nordafrika föll under islams lag och legenderna om dessa erövringar lärs fortfarande ut i moskéer över hela världen som en del av islams ärofulla historia.

För att visa att inte bara de islamiska skrifterna innehåller våld, hänvisar artikelförfattarna till en vers i Matteusevangeliet där Jesus talar om att inte har kommit med fred utan med svärd. Jesus själv slog dock ingen med svärd, en metaforisk tolkning ligger därför nära till hands. Muhammed bar dock själv ett riktigt svärd, slogs med svärd, och befallde sina trogna, som också bar på riktiga svärd, att döda hans fiender. Det är svårt för Korantolkaren att bortse från detta.

Ärkebiskopen och de andra artikelförfattarna menar att det är viktigt med både religionsmöten och ”intelligenta samtal om religion”. Men jag hävdar att det vid sidan om intelligens även behövs ärlighet. Om vi sopar de besvärliga delarna av den islamiska traditionen under mattan, som att svärd faktiskt betyder svärd, sviker vi de muslimer som insett nödvändigheten av att kritiskt granska sin egen religion, att ställa de ofta smärtsamma frågorna, för att få till stånd reformer.

Det är en sådan ärlighet ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, bidrog till när han den 17 november höll ett anförande vid Katolska institutet i Paris. Den ständigt upprepade frasen att Islamiska staten ”inte har något med islam att göra” hindrar våra möjligheter att lösa problemet, menar han. För att förstå IS måste vi sluta blunda för och istället försöka förstå de religiösa drivkrafterna som ligger bakom denna rörelse: “If we treat religiously motivated violence solely as a security issue, or a political issue, then it will be incredibly difficult – probably impossible – to overcome it.”

Jag menar att den engelska ärkebiskopen intar en mer konstruktiv hållning än den svenska. I stället för att förneka problemet med våld i den islamiska traditionen väljer han att erkänna det, vilket förstås är det första steget mot en lösning. Att påstå att IS inte har något med islam att göra är inte att vara snäll mot muslimer, muslimer är själva offer för terror, förtryck och underutveckling på alla områden på grund av islamisk fundamentalism. Att vara snäll mot muslimer, att vilja dem väl, är att peka på problemet och stötta de som arbetar med kritik och reformer. Islamiska staten gör det som Muhammed och hans kalifer gjorde på sin tid. Skillnaden är att Muhammeds halshuggningar inte finns filmade och utlagda på YouTube, man läser om dem i gamla böcker, men de är nog så grymma.

Ärkebiskopen av Canterbury vill att islamiska ledare står upp och inte bara fördömer terror utan faktiskt tar itu med grunden till terrorn. Förklaringar, inte bara fördömanden. Hur ska man som muslim förhålla sig till synen på Muhammed som förebild för alla tider? Hur kan man som muslim fördöma dessa handlingar när de utförs av Al-Qaida och IS i dag, men förhärliga samma handlingar i skildringar av Muhammed och hans trogna? Hur ska man som muslim förhålla sig till våldet i Koranen? Gäller inte vissa delar av Koranen i vår tid och hur går det i så fall ihop med vad Koranen säger om sig själv? Denna teologiska diskussion bland muslimer måste komma igång på allvar och ske inför öppen ridå. ”Until religious leaders stand up and take responsibility for the actions of those who do things in the name of their religion, we will see no resolution”, konstaterade den engelske ärkebiskopen Welby.

26 reaktioner på ”Ärkebiskopen av Canterbury efterfrågar klarhet i samtalet om islamisk terror

 1. Bo Divander skriver:

  Det är uppenbart intellektuellt ohederligt att tolka Jesu ord om att han har kommit med svärd, till att betyda att han uppmanar till våld! Det är skamligt att kyrkliga ledare tolkar orden från Matteus 10 så tendentiöst! Tanken är naturligtvis att tron eller frånvaron av tro på Jesus skulle komma att splittra familjer och förorsaka förföljelse av hans efterföljare. Det här vet alla kännare av Bibeln! Det är inte ens frågan om tolkning utom om ärlighet i läsningen av Nytestamentliga texter. Hela Jesu liv visar att han var emot användning av våld och det vet de aktuella kyrkliga ledarna mycket väl!! Det går helt enkelt inte att jämföra Mohammed och Jesus i det här sammanhanget. Ynkligt av kristna företrädare att försöka utmåla Jesus som företrädare av våld!! På det sättet förlorar de all trovärdighet!

  Gillad av 5 personer

 2. Sldy skriver:

  Ah, det är inte längre Rowan Williams som är ärkebiskop, han stod ju för raka motsatsen, en brittisk Jackelen. Vi kanske ser en ny tid komma iallafall.

  Men, jag tror att hjulet som satts igång ännu inte nått den logiska slutpunkten. Varför sker ingen modernisering av islam? Kanske svaret är att det inte är möjligt? Vad finns att bygga på i koranen som passar med västliga värderingar? Själva essensen av islam går emot det vi bygger våra samhällen på. Det är kanske det som ligger till grund för tystnaden, lika mycket som rädslan för IS, man inser att de inte går att modernisera islam, islam klarar inte mötet med upplysningen, ännu mindre än kristendomen, det enda som finns kvar blir de goda värderingar vi har kvar i väst och vad är då poängen med islam? Vi kanske hade varit i samma situation i väst som muslimerna om inte Jesus funnits, om vårt samhälle byggt på gamla testamentet. Muhammed verkade dock med vetskapen om Jesus, som wikipedia skriver: en religiös, politisk och militär ledare, men är inte ordningen fel? Koranen är en expansiv kampskrift, det leder fel att hoppas på reform, det som krävs just nu är att avsnörpa islam och låta denna religion värka ut, på långt avstånd från Europa. Det är iallafall ett steg som den nya ärkebiskopen tar, när åker Jackelen ut?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ja tänk om vi kunde slänga ut den naive Jackelén?

   Lika skadlig för Svenska Kyrkan/Sverige,
   som Stjärne är för SVT/Sverige.
   I samma dignitet som Dan Eliasson,
   fast med avsevärt längre, närmast irreversibel påverkan!

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Underskatta aldrig en person med Stasi-utbildning. Jackelén är inte naiv. Hon är muslim och arbetar mycket effektivt och målvedvetet för att göra islam till svensk statsreligion. Inom fem år kommer lagen om tre eller fyra erkända statsreligioner efter språklagens mönster.

    Gilla

 3. Henric Ankarcrona skriver:

  Som ytterligare en kommentar till dagens utmärkta krönika, läs den ständigt Nobelprisaktuelle Adonis ”Våld och islam”, en bok som sedan någon tid finns på svenska

  Gillad av 3 personer

 4. Bengt-Åke Wennberg skriver:

  Det tas ofta för givet att Kristendomen bygger på en djupt europeisk tradition av samförstånd och kärlek. På grund av den kristna kyrkans fundamentalistiska och närmast totalitära inställning i vetenskapliga frågor ända fram till 1000-talet efter Kristus blev det mer vidsynta grekiska tänkandet bortglömt och närmast bannlyst i de kristna kyrkorna.
  Främst på grund av att Alexandria i Egypten, som grundades av Alexander den store, så länge var centrum för den Hellenska kulturen, kunde araberna och den moriska kulturen under denna långa tid av förstelning i Europa ta till sig den grekiska vetenskapen och vidareutveckla den.
  Aristoteles och annat grekiskt tänkande återfördes sedan till Europa genom den moriska kolonisationen av Spanien.
  I Córdobas kalifat växte det under denna tid fram en tolerans mellan olika trossystem. I Córdoba blandade man och försökte förena muslimskt, kristet och judiskt inflytande. Ett viktigt centrum för översättning av skrifter mellan de olika kulturerna var just staden Córdoba i Andalusien.
  Staden erövrades 716 av muslimerna och var från 929 till 1031 centrum för kalifatet. Under denna tidsperiod utvecklades Córdobas kalifat till en av världens mest högtstående kulturer. Genom översättningsarbetet i Córdoba fick Västeuropa tillgång till arabisk vetenskap och klassiska grekiska verk, däribland Aristoteles tänkande.
  I en rapport från 2013 beskriver den österrikiska filosofen Allan Janik ursprunget för det han kallar ”Christian Democracy”. Han pekar i sin beskrivning just på det stora inflytande som Aristoteles och det tidiga grekiska tänkandet har haft. Tur att vi fick tillgång till det genom araberna annars hade vi kanske varit i samma båt som islam. Kanske är det arbetet i Cordoba som våra kyrkliga dignitärer syftar på? Men varifrån skall vi nu hämta de förlösande impulserna?

  Gilla

  • Bo Divander skriver:

   Kristendomen kan inte, i sin ursprungliga form, bygga på europeisk idétradition. Snarare är det väl i så fall tvärtom. Den kristna tron uppstod ju i ett judiskt sammanhang i det vi idag kallar Mellanöstern. De romerska idealen byggde på manlig styrka, därför inspirerades nazisterna av de tankarna och kallade kristendomen för de svagas religion. Alltså en pacifistisk religion som inte gjorde motstånd mot fienden. Senare avvek kyrkorna från den ursprungliga läran om förlåtelse och barmhärtighet och ickevåld och anpassade sig till omgivningarnas makttänkande.

   Grekisk filosofi påverkade redan under de första århundradena, den kristna kyrkan. Inte minst via skolastiken.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Og det nye testamentet (slik det ble sammenstilt) ble skrevet på gresk (koiné). Paulus reiste stadig, og hadde – såvidt jeg vet – mye kontakt med hellenistisk-pregede miljøer.

    Gilla

 5. B skriver:

  Sämja mellan religioner är en sak, att se genom fingrarna när det gäller bestialiska mord, hets mot folkgrupp (ja, sådant kan muslimer också ägna sig åt även om de tydligen inte kan det enligt svensk lagstiftning om jag förstår experterna rätt) och folkmord är en helt annan. Detta tycks inte Svenska Kyrkans högsta företrädare förstå.

  Gillad av 1 person

 6. Snofsan skriver:

  Hej Eddie,

  en banal rättelse — han tog 10 år efter flykten från Mecka och 2 år efter återkomsten.

  Och apropå svärdet är det ssåvitt jag vet bara människor av låg kast styrda av hinduismen som utan hjälp av svärd övergått till Islam

  Gilla

  • rksmrgs skriver:

   Nja, även bogomilerna i Bosnien konverterade helt frivilligt under ledning av den bosniska adeln på 1400-talet. Visserligen ångrade de sig efter några hundra år, men då var det försent.

   Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Islam är helt uppenbart en barbariskt blodtörstig, krigisk, kvinnofientlig och skrämmande statisk, religiös förtryckarideologi, som förtär fredliga och välutvecklade civilisationer närhelst tillfälle ges.

  Det finns inte längre tid, att invänta någon osannolik, frivillig/ofrivillig muslimsk reformation, som främst torde riskera att utlösa fler inbördes konflikter och hatiska handlingar mot ytterligare en grupp ”otrogna” i den allt våldsammare vardag vi värnlösa västerlänningar har påtvingats.

  ”I en intervju på bloggen Jihadology konstaterar Kassim att framöver kommer fokus att vara på Europa (18/11). En liten attack i de ‘otrognas’ land – det vill säga västvärlden – är bättre än en stor attack i Syrien, säger Kassim.”

  http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/nar-smaller-det-i-europa-harnast/

  Dags att strunta i ”intelligenta” samtal om medeltida vidskepelse, som bevisligen är totalt inkompatibel med vår moderna, västerländska livsstil. Vi måste sluta gå som katten kring het gröt och agera resolut mot den fasaväckande islamiseringen, innan det är för sent!

  ”Säkra Europas gränser med full kraft. Särskilt mot Turkiet. En repris av fjolårets flyktingström riskerar att helt knäcka EU”, påpekade klarsynte Marcus Oscarsson och efterlyste ett ”stort reformprogram för att med maximal kraft stoppa all islamism i Europa”.

  http://www.friatider.se/tv4-profil-vill-med-maximal-kraft-stoppa-all-islamism

  Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Säkert en kalldusch för TV4, Jan, men Marcus Oscarsson är ju smålänning. Ett segt och luttrat släkte. Han klarar sig säkerligen helskinnad från skrik-och-gap-vänsterns storm i ett vattenglas…

    … fast det vore väl inte så dumt ändå, om han faktiskt bestämde sig för att ge sig in i partipolitiken? En drömvärvning för att förstärka laguppställningen i SD eller MED. 🙂

    Gillad av 1 person

 8. Mattias skriver:

  Nej, det grekiska tänkandet var inte bortglömt i de kristna kyrkorna – Det fanns kvar i Östrom, i Mellanöstern. Och det togs sedan delvis, bara delvis över av muslimerna efter det att de erövrat dessa områden. Men bara i den mån det inte motsade Koranen. Det är så lätt att vi bedömer forntiden med moderna måttstockar. Det fanns ingen yttrandefrihet eller demokrati vare sig i den kristna eller i den muslimska världen. Men i mötet mellan öst och väst lärde man sig av varandra, och väst återupptäckte antikens filosofer. Deras verk kopierades och spreds genom kloster och universitet (som drevs av kyrkorna). Så småningom utvecklades vetenskap och efter lång tid yttrandefrihet och demokrati.

  Gillad av 1 person

 9. Lars Åhlin skriver:

  Anglikanska kyrkan i Storbritannien har en historia av eftergivenhet och förljugenhet gentemot islam. Därför särskilt glädjande att ärkebiskopen i Canterbury nu talar klarspråk.

  Den bästa hjälpen kristna, och västerlänningar i allmänhet, kan ge muslimer är att vara så tydliga och konsekventa som ärkebiskopen nu är.

  Gillad av 1 person

 10. Anders F skriver:

  Mohamed Omars inlägg är som vanligt utomordentligt välskrivet. Min bild av islam är att islam inte endast är en religion utan dessutom en politisk ideologi, som med sina auktoritära och konspiratoriska inslag närmast kan ses som fascistisk. Jag läste någonstans – tyvärr minns jag te var – att en imam ansåg att några av islams största problem var bristen på kunskap, bristen på sekularitet och bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är sorgligt att all kritik av islam avfärdas som islamofobi.

  Gillad av 1 person

 11. kim skriver:

  Jag har aldrig förstått hur man kan påstå att det som står i koranen inte har med islam att göra.
  Islam måste granskas ur ett ideologiskt perspektiv i syfte att få svar på vad ideologin syftar till och med vilka medel dessa syften ska uppnås. Det duger inte att (som våra makthavare) kalla islam för ”fredens religion” utan att redogöra för hur man har kommit fram till denna beteckning.

  Gilla

 12. Birger Winsa skriver:

  Jesus tal om svärd är själsligt lidande. Samma som keruberna med flammande svärd som bevakar ingången till paradiset. Freud kallade dem för vaktmästare. Bättre är vaktmästare med stora gaslågor i händerna. Som bränner varje människa som närmar sig dessa portar. Salafisterna är sociala autister som tolkar allt bokstavligt. Så är det får många bokstavsdrängar även i västvärlden.

  Gillad av 1 person

 13. Sixten Johansson skriver:

  Själv är jag agnostiker, men försöker skaffa mig en bild av vad som händer inom kristenheten i Sverige i relation till islam (och även i relation till katolska kyrkan, som har en nyckelroll). Den frispråkigaste och mest informativa sajt jag har hittat är frikyrkliga aletheia.se som har en omvärldssyn liknande den som dominerar här på DGS i förening med kristen bokstavstro och tämligen apokalyptiska stämningar. Den bild som framträder bland annat ur artiklarna och kommentarerna där är att tidningen Dagen och andra tongivande kretsar inom Svenska kyrkan under de senaste åren har blivit extremt mångkulturdyrkande och socialistiska, nästan har antagit detta som en ny religion – så uttrycker sig flera kommentatorer. Liberalteologin verkar dominera, men även mer högkyrkligt konservativa kretsar och karismatiskt färgade personer och rörelser tycks i hög grad ansluta sig till detta tänkande och krigar hårt och hätskt med bibelställen och fördömanden av sverigedemokrater och andra som vågar kritisera migrationspolitiken och islam och vill diskutera konsekvenserna.

  Gilla

 14. nilsdacke skriver:

  Åter ett angeläget inlägg av Mohamed Omar.
  Antje Jackeléns agerande gentemot islam visar att hon antingen har avgrundslik okunskap om islam eller att hon medvetet ljuger grovt om vad hon borde veta om islam. Som utbildad teolog borde hon nämligen vara väl medveten om att islam är en totalitär ideologi i minst lika hög grad som en religion. Eller är hon en cynisk och ohederlig maktspelare som likt en gång patriarken Sofronius I av Jerusalem är beredd att underkasta sig dhimmi-lagar för att kunna ha kvar viss kontroll över sin flock under islamiskt styre?
  Mohamed påpekar helt korrekt att Muslimska brödraskapet (MB) gör allt annat än verkar ”för sämja mellan religioner”. Istället verkar de för olika former av jihad syftande till att skapa dominans över alla andra religioner. Deras strategi för detta finns väl dokumenterad i bilaga 2 till denna bok https://www.centerforsecuritypolicy.org/upload/wysiwyg/article%20pdfs/Shariah%20-%20The%20Threat%20to%20America%20(Team%20B%20Report)%20Web%2009292010.pdf . Där sägs bl.a. : ”Ikhwan måste förstå att deras arbete i Amerika är en sorts storslagen Jihad för att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och ”sabotera” dess eländiga hus med deras händer och händerna på de troende, så att det elimineras och Guds religion görs segerrik över alla andra religioner.”
  Mohamed skriver: ”Muhammed tolkade ordet ”jihad”, som betyder strävan, som ett fysiskt krig där man dödar riktiga människor.” Så är fallet och det bekräftas av att Bukhari (den högst rankade hadith-samlingen av traditioner från profeten Muhammed) ofta nämner jihad och till 97 % handlar det om ”lilla jihad” det vill säga blodig strid. Även sharia (Reliance of the Traveller bok O9) betonar främst jihad som strid mot de otrogna ”tills de intygar att det inte finns någon annan gud än Allah…”.
  Islam ägnade sig fram till 1683 (slaget om Wien) åt mer eller mindre ständiga muslimska erövringar av tidigare kristna länder. Det började med Syrien 632 strax efter profetens död; ett fälttåg som planerats av Muhammed själv. Alltså mer än 1000 år av attacker mot kristna, och andra, länder utförda av företrädare för ”fredens religion”.
  Mohamed påpekar med rätta ”att det vid sidan om intelligens även behövs ärlighet.” Den ärligheten borde utgå från väl belagda fakta om ”profetens” handlingar enligt sunna (sira och hadihter), eftersom det är där man finner de exempel varje muslim skall eftersträva att följa (K 33:21, K 68:4, Reliance of the Traveller C.4.0-4.4). Jag kan försäkra att enligt dessa källor finns det knappast något grovt brott ”profeten” inte begick under tio åren i Medina.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.