Moskéer bör övervakas

mohamed omar

Mohamed Omar

I november förra året sa statsminister Stefan Löfven att vi svenskar har varit naiva om hotet från den jihadistiska terrorismen. Det är en sanning med modifikation. Visst har Löfven varit naiv, hans parti valde ju till och med in Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet, i sin partistyrelse. Men andra har varit vakna och varnat.

Löfven tänkte också öka möjligheterna till övervakning. ”Sverige ska aldrig bli en fristad för terrorister”, sa han vidare och meddelade att han ville utreda ökad kameraövervakning på särskilt utsatta platser, till exempel vid ”religiösa lokaler”, det vill säga moskéer. Nu har det gått ett halvår och mig veterligen har ingenting gjorts. Sverige ska inte bli en fristad för terrorister, sa statsministern. Vad då ska inte? Sverige är redan ett terrornäste.

I början av december 2015 avslöjade Gefle Dagblad att Al-Rashideen-moskén i Gävle finansierats av en stiftelse i Qatar som också finansierat Al-Qaida i Irak, det som sedan blev Islamiska staten (IS). Gävlemoskéns imam Abo Raad hyllade Islamiska statens offensiv i Irak sommaren 2014. Han stod också bakom en salafistisk hemsida som förespråkade stränga sharialagar. Enligt hemsidan är det förbjudet för en muslim att bli vän med en ”otrogen”, att delta i demokratin och att fira jul, det vill säga man förespråkar segregation och hat mot den svenska kulturen.

I december 2015 publicerade Expressen uppgifter om ”biståndsarbetaren” Ihab Hallak som samlat in 870 000 kronor i Stockholmsmoskén på Medborgarplatsen till Al-Qaida i Syrien. Hallak uppger att han tidvis arbetat för hjälporganisationen Islamic Relief i Sverige. Det är inte första gången Islamic Relief nämns i svenska medier i terrorsammanhang. I oktober 2013 rapporterade flera medier att Haytham Rahmeh, imam och främste religiöse företrädare i Stockholmsmoskén, smugglade vapen till jihadister i Syrien med anknytning till Muslimska brödraskapet. Rahmeh har suttit i hjälporganisationen Islamic Reliefs styrelse tillsammans med Omar Mustafa, den tidigare ordföranden för Islamiska Förbundet.

Imamen i Sveriges största moské har smugglat vapen till jihadister! Det är ingen liten sak. Det är samma moské som får besök av alla från toppolitiker till skolklasser. Islamiska Förbundet är enligt terrorexperten Magnus Norell en del av Muslimska Brödraskapets nätverk i Europa. Brödraskapet grundades 1928 i Egypten och dess mål är ett världsomspännande kalifat, en panislamisk stat.

Även Örebromoskén har finansierats av den salafistiska, Al-Qaida-anknutna välgörenhetsorganisation i Qatar, rapporterade Sveriges Radio för ett tag sedan. En av de mer respekterade salafitiska imamerna som varit verksamma vid Örebromoskén heter Abu Abdullah. Han plockades in av Säpo i sommaren 2015, misstänkt för att rekrytera ungdomar till jihadism. Abu Abdullah är släkt med Abo Raad i Gävle.

Abo Raad är välkommen i flera moskéer i Sverige där han åtnjuter stor popularitet bland unga muslimer. I den stora Uppsalamoskén både predikar han och håller i studiecirklar. När Upsala Nya Tidning kontaktade moskén och undrade hur de kunde låta en så pass extrem imam hålla till där svarade de att de inte alls tyckte han var extrem.

I juni i år dödades en 21-årig jihadist i Aleppo i Syrien. Den unge mannen kom från Eskilstuna där han innehade styrelseuppdrag för Eskilstuna Unga Muslimer, en medlemsförening i Sveriges Unga Muslimer (SUM). Han var också son till imamen vid Rahmanmoskén i staden. Ibrahim Ly, som suttit i styrelsen för Eskilstuna Unga Muslimer, och också undervisar i moskén, har gjort reklam för Islamiska staten på sociala medier.

Problemet finns i hela Europa. Efter den jihadistiska massakern i Paris i november 2015 utlyste Frankrike undantagstillstånd. En åtgärd man vidtagit är att stänga ner moskéer. I razziorna mot flera moskéer har polisen beslagtagit jihadistisk propaganda, vapen och ammunition.

På morgonen den 15 november i år genomförde tysk polis en stor razzia mot moskéer, lägenheter och andra lokaler med anknytning till den islamiska organisationen ”Den sanna religionen”. Organisationen är salafistisk, det vill säga den strävar efter att följa Koranen och profeten Muhammeds lära till punkt och pricka. Inga moderna idéer är tillåtna.

Eftersom de strävar efter att vara trogna Muhammed ägnar de sig åt mission. De är synliga på gator och torg runt om i tyska städer där de delar ut Koraner och försöker övertyga tyskar att konvertera till islam. Men säkerhetspolisen menar att de också har andra, farligare aktiviteter. De rekryterar unga muslimer att ta till vapen i jihad, det heliga kriget. Enligt inrikesministern ska minst 140 personer som har haft koppling till denna islamiska organisation ha rest till Syrien och Irak. I samband med razzian hittades bland annat machete-knivar. En sådan kniv användes i juli i år då en syrisk asylsökare mördade en gravid kvinna och skadade två andra i Reutlingen nära Stuttgart.

Och det var inte första gången. I juni i år hittade tysk polis ett enormt vapenförråd i närheten av en moské i Nordrhein-Westfalen. Det var inte bara knivar den gången utan vapen ämnade för riktiga krig. Risken är, att när Islamiska staten trängs tillbaka, att jihadister genomför mer organiserade och varaktiga attacker i Europa, till exempel genom att ockupera en stadsdel, en viktig byggnad eller installation. Tusentals unga muslimer med europeiska medborgarskap har skaffat sig vapenövning och stridserfarenhet i Syrien och Irak.

Jag föreslår att vi håller ett vakande öga på vissa moskéer, särskilt de med salafistisk inriktning, för att kartlägga jihadistisk indoktrinering och rekrytering. Den kanske inte sker direkt i moskén, men på andra platser av personer med anknytning till moskén. Moskéer används av olika islamiska grupper som ett ställe att nätverka på, att möta nya människor. Även biståndsorganisationen Islamic Relief borde sättas under lupp. När två personer som varit aktiva i organisationen, varav en av dem suttit i styrelsen, visat sig vara inblandade i jihadistisk terrorism, är det något som inte står rätt till. Finns det mer dolt under ytan?

Vi har inte resurser att övervaka alla, men vi vet att det jihadistiska terrorhotet framför allt kommer från den salafistiska miljön. Därför bör den ringas in och prioriteras.