Vad blir nu nästa steg?

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Egentligen skulle aldrig Sverigedemokraterna och övriga från Europaparlamentets partigrupp EFDD ha fått ha sin festmiddag på Grand Hotell i Stockholm med firandet och utdelningen av European Freedom Award till Vaclac Klaus. Deltagarna i galamiddagen delade nämligen inte hotellets värdegrund. Det var följaktligen enligt hotelldirektören, Pia Djupmark, ett misstag att tillåta festmiddagen och detta kommer inte att upprepas. I fortsättningen avser inte hotellet att upplåta vare sig matsal eller hotellrum till personer med fel värdegrund.

Det är vad man kalla en high order, det vill säga att det inte kommer att bli lätt att efterleva en sådan sträng maxim. För att klara en sådan utmaning krävs tydliga regler vilka dessvärre inte är för handen. Under apartheidens tid i Sydafrika var det enkelt eftersom man gick efter hudfärgen liksom i Nazityskland där man gick efter lämpliga markeringar på ytterkläderna som exempelvis en gul stjärna. Att avvisa berusade eller trashankar är inte heller svårt för hotellpersonalen ehuru detta kan vara kontroversiellt då det mycket väl kan hända att just dessa kan råka ha den rätta värdegrunden. Emellertid ett första klassens hotell som Grand Hotell kan säkert klara ett sådant dilemma.

Hur skall man nu lösa det allmänna problemet med den rätta värdegrunden? För det första blir det nödvändigt att samhället på lämpligt sätt tydligt definierar vad som ryms inom värdegrunden, ty ingen kommer att uppskatta att bli avvisad när man sett fram emot en festmiddag med familj och vänner. Det är inte lika lätt som i Nazityskland eller DDR där man liksom intuitivt kände på sig vad partiet förväntade sig.

Det enklaste vore därför att registrera samtliga medborgares värdegrund i personregistret tillsammans med födelsenummer och bostadsort. Detta kan göras enkelt genom att fylla i ett formulär där myndigheterna anger vad som specifikt inryms i en svensk värdegrund. I de fall där man plötsligt skulle vilja ändra på värdegrunden borde en uppdatering snabbt kunna ordnas via Internet. När man sedan beställer hotell, restaurang, resor eller söker anställning kan man därför enkelt med hjälp av adress, personnummer eller mobilnummer enkelt avgöra var personen står på värdegrundskalan. Hade ett sådant utmärkt system varit på plats i dag hade inte Grand Hotell haft några som helst problem och dess VD, fru Djupmark, hade inte behövt göra en förnedrande och pinsam pudelrörelse.

En annan och mera krass förklaring var naturligtvis risken att andra välbeställda kunder skulle återta sina reservationer (vilket indikerats) med minskade inkomster till följd. Och dessutom, tänk om Nobelstyrelsen också skulle göra detta, då skulle verkligen fru Djupmark sitta löst och en sådan vådlig risk kan ju inte ens en VD göra i dessa dagar.

Det är min förhoppning att landets etablissemang börjar inse att det håller på att försätta sig i en omöjlig situation. Det är nämligen inte möjligt om man tänker efter det allra minsta att förena Sveriges märkliga värdegrund med ett demokratiskt och öppet samhälle och att de som driver detta med sitt beteende inte bara gräver sin egen grav utan hela landets.