Om toaletter och personliga pronomen

IMG_0121

Ilan Sadé

Danska Weekendavisen publicerade för några veckor sedan ett reportage om en politisk kris i delstaten North Carolina, USA, som har sin upprinnelse i – tro det eller ej – folks val av offentlig toalett. Universitetsstaden Charlotte bestämde sig nämligen för att i sin egen stadga införa en rätt att få välja den offentliga toalett och det omklädningsrum som stämmer överens med ens könsidentitet. Detta föranledde det mer värdekonservativa delstatsparlamentet att stifta en lag som påbjuder att valet ska stämma överens med det kön som man hade vid födseln, punkt slut. Lagen har i sin tur medfört att North Carolinas renommé har tagit allvarlig skada. Det har nu gått så långt att stora aktörer inom näringslivet väljer att avstå från investeringar som annars hade gjorts inom delstatens gränser, artister ställer in spelningar, och så vidare.

I den kanadensiska delstaten Ontario har en annan träta blossat upp de senaste veckorna, som dock företer vissa likheter med North Carolinas toalettstrid. Psykologiprofessorn Jordan B Peterson, verksam vid universitetet i Toronto, bestämde sig nämligen en vacker dag för att fortsätta att referera till sina studenter som ”han” eller ”hon”, trots somligas önskan att bli kallade någonting annat. Uppfinningen ”hen” har givetvis sina paralleller i det engelska språket, där tydligen ”ze” eller rentav ”they” har hävdats som pronomen i tredje person singular när man hänför sig till någon som har en transidentitet. Professor Petersons vägran att bruka nyord har hittills lett till två skriftliga tillsägelser från universitetet och ett möte med fakultetens dekan.

Den halsstarrige professorn i Ontario har kommit att bli hett nyhetsstoff, som har spridit sig som en löpeld i sociala medier. Peterson befarar att de tillägg gällande bemötande av transpersoner som är på väg att införas i den delstatliga lagen om mänskliga rättigheter är så vaga och gränslösa att han snart kommer att hållas ansvarig för lagbrott.

I ett panelsamtal i TV-kanalen TVO, som finns att tillgå på YouTube, får Peterson möta några av sina kritiker. En fras som yttras av en jurist vid Ottawas universitet har särskilt etsat sig fast i minnet: ”Human rights aren’t up for debate”. Mänskliga rättigheter ska inte diskuteras. TV-debatten avrundas med att flera av deltagarna på fullaste allvar redogör för sina överväganden huruvida det var rätt att över huvud taget delta i en debatt av detta slag, eftersom debatten i sig kan ses som ett utslag av ”transfobi”. Petersons farhåga bekräftas ju därigenom omedelbart av kritikerna utan att de själva tycks begripa det. Någonting kanoniseras till en mänsklig rättighet, vilket för med sig att detta inte får ifrågasättas eller ens diskuteras, eftersom man därigenom kan anses missakta personer vilka åtnjuter rättighetens beskydd, vilket kan vara olagligt.

Både när det gäller toalettkrisen i North Carolina och den pronominala stormen på universitetet i Toronto kan vän av såväl yttrandefrihet som hövlighet undra: Hur har de lyckats komma dithän? Har de inga verkliga problem i USA och Kanada, varför de kände sig manade att uppfinna nya?

Nja, vad vi ser är följderna av att ett identitetspolitiskt paradigm har tagit ett allt starkare grepp om politiken på andra sidan Atlanten. Enligt detta paradigm utgörs tillvaron av en kamp mellan olika undergrupper. De som klassas som svaga eller förtryckta anses av många ha rätt att själva få bestämma vad som strider mot deras rättigheter. Dessa grupper blir genast ”företrädda” av aktivister som har anammat identitetspolitiken med hull och hår. Rättigheterna måste sedan formaliseras i lagstiftning. Yttrandefrihet har i det sammanhanget inget större värde, eftersom yttrandefrihetens främsta ändamål, som ju är sökandet efter det sanna, det sköna och samhällets bästa, betraktas som ett fåfängt företag.

I ett sådant klimat är det givetvis lätt att lagstifta för att tillgodose en utvald grupps förmenta intresse av att bli bemött på ett visst sätt. Hux flux politiseras frågor som annars hade kunnat lösas med lite lyhördhet och folkvett. Hur många vid universitetet i Charlotte berörs av toalettproblemet? Kan man inte bara signalera att folk får välja själva och vara en smula finkänsliga, utan att för den sakens skull göra frågan till en politisk och juridisk tornado? Och man kan väl inte lagstifta om skyldighet att bemöta varje enskild student under ett seminarium så som denne vill bli bemött? Vad sägs om att låta det civila samhället lösa problem som det civila samhället är bäst på att lösa?

Politiserade värderingar och tillhörande livsstil tycks ha blivit de nya religionerna i västvärlden. Detta är någonting som missioneras uppifrån och ned. I senaste Weekendavisen skriver Ole Nyeng om sociologen Arlie Russell Hochschild från universitetet i Berkeley utanför San Fransisco, som likt en doktor Livingstone har tillbringat tid i Louisiana för att komma Tea Party- och Trump-anhängare inpå livet. I artikeln anförs att 40 procent av de republikanska och 33 procent av de demokratiska väljarna år 2010 svarade ja på frågan om de skulle bli störda om deras son eller dotter gifte sig med någon ur motståndarlägret. I en liknande undersökning från år 1960 var siffran bara fem procent! Man blir onekligen påmind om hur amerikaner en gång såg på blandäktenskap över religions- och rasgränser, där utvecklingen tveklöst har gått åt andra hållet.

Politiseringen av toalettval och pronomen har förstås redan tagit fäste här i Sverige; vi brukar vara snara att anamma det galnaste som nordamerikanska universitetsmiljöer kan erbjuda. Antidiskrimineringslagstiftningen är därtill på väg i samma riktning som i Ontario. Det vilar ett ansvar på oss alla att bryta mönstret.

30 reaktioner på ”Om toaletter och personliga pronomen

 1. Anders F skriver:

  Suveränt inlägg! Tack. Nu känner jag mig lite friskare igen. 🙂
  (Klarade morgonens manlighetstest: Är en kaffekille men tog te. Det hette ”woman” eller nåt sånt. Jag gillade det inte alls. Nu blir det juffa.)

  Gilla

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo visst finns dessa trender och man kan fundera på orsakerna. Är det så att mänskligheten innehåller flera avvikande inslag än tidigare och i så fall varför? Kan det vara så att man lockar fram dessa avvikelser mera än tidigare? Eller kan det vara så att inslaget av avvikelser inte har ändrats men att man inte vill dölja något numera? Kan det vara så att man har mer att vinna på att bli offentlig idag än tidigare? Personer som känner sig kränkta, mindervärdiga etc. upplever att de inte kan förbättra sin situation på det personliga planet men upplever att samhället står med öppen famn och erbjuder moraliskt stöd och olika förmåner.
  Varför har samhället ändrats? Beror det på t ex kraftiga värderingsförändringar, ekonomiska incitament, utslag av överflödssamhället? En viss hjälp att förstå drivkrafterna kan vara att tänka efter var i världen begäran om könsneutrala toaletter, omklädningsrum etc skulle bemötas positivt. Syrien? Irak? Ryssland? Kina? Mexiko? Nederländerna? Sverige?
  Min slutsats är att orsaken finns att söka i värderingsförändringar och i överflödssamhället.

  Gillad av 1 person

 3. Gösta Svensson skriver:

  Om någon vill att jag kallar denne ”kamel”, ”dront”, ”pilutt” eller något annat, kan jag mycket väl göra det. No problems!
  Fast detta betyder ju inte att jag kommer att gå omkring och tro att den människan är en kamel, dront eller pilutt (vad det nu är?).

  Kolla förresten den mycket roliga Youtubefilmen där en ung kvinna från SDU (?) intervjuar hjärntvättade studenter på något skituniversitet om vad de såg för någon slags person (man, japan, 2 meter lång ? etc) när de betraktade henne. Har inte länk nu men det borde vara lätt att söka upp.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är ju olyckligt att studenterna i viss mån hängs ut, men knappast undvikligt. Sådan är vår tåredal. För de riktiga skurkarna är ju de som talat om för dem att institutionen de besöker är en högskola eller akademisk inrättning. Det är den ju inte. De är grundlurade. Bait and switch.

    Att barnen var oförberedda syns ju på att de hamnar i kognitiv dissonans när de konfronteras med sina itutade livslögner (som kommer från pedofilen och barnmisshandlaren Money) och börjar hallucinera. Om de hade varit väl förberedda, och ett av barnen var väl det, hade de kunnat komma med bättre undanflykter i stil med Bill Clintons ”I never had a sexual relation with that woman”. Det finns ju ett gäng sådana färdigtuggade undanflykter att ta till, till exempel att angripa utfrågaren (har förstås gjorts retroaktivt) och anklaga henne för att ha en usel människosyn, intressera sig för fel saker, stå på fel värdegrund och vara allt för säker på sin personliga och subjektiva naturvetenskap. Se på TV-serien Hjernevask för halvbra exempel. (Det var väl inte de vassaste knivarna i lådan han konfronterade där.)

    Gilla

   • Sten lindgren dy skriver:

    Plågsamt, att man fortfarande förvånas, Hitler, Stalin, Pol Pot, allt blir klart. Man förstår att man kan få människor till precis vad som helst. Jag undrar vad de tänkte efter frågorna?

    Gillad av 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   Södertörns-jag skriver folkhögskola. Där Witt-Brattström och den (Ö) kända självutnämnde historikern Arnstad som se nazister i varje buske är stadigt förankrade. Jag brukar ersätta W et med en mer passande bokstav för övrigt.
   Youtubeklippet är mycket underhållande och Södertörn försökte censurera det hela. Eleverna var oförberedda haha.
   Ett citat från USA valet fick jag mig tillsänt. Susan Sarandon som inte röstade Hillary. På reportens fråga svarade hon I dont vote with my vagina. Känns passande här

   Gillad av 2 personer

 4. Gunilla skriver:

  Om man klarar att skilja på jag/mig, du/dig, han/honom, hon/henne, vi/oss, ni/er, varför ska det då vara så omöjlgt med de/dem? Jfr engelskan också. Även om you/you är lika både i subjekt och objekt så är det inte jämförbart eftersom they fortfarande är them. Kan idag köpa begreppet hen, men även svenska akademin, om de nu kan vårt modersmål, borde vera att vi har ordet den/denne och de/dessa som obestämd genusform.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur kan du ”köpa” ”begreppet” hen när det påstås betyda sin egen motsats? Dels ”antingen en man eller en kvinna”, dels ”någon som inte är vare sig man eller kvinna”? Oftast är det ju det senare vi menar när vi talar om ett hen. Därmed faller det första. Det finns emellertid ytterst få hen. Att ge dem ett eget pronomen är mindre meningsfullt än att ge ett eget pronomen, t.ex. ”huj”, till ryska grodmän.

   Gilla

   • Gunilla skriver:

    Hej, Jag har inte uppfattad ordet hen som syftande på en person som i sig definierar sig med obestämt kön utan när mam talar om en okänd person där man verkligen inte vet om det kan vara en man eller kvinna; alltså där man i vanligt fall skulle uttrycka sig med ‘han eller hon’; ifall man fortfarande inte vill använda den/denne. Jag har kanske inte förstått att det finns de som verkligen vill vara könet hen.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Denna missuppfattning var själva orsaken till att ordet alls uppfanns på nytt. Det är en del av den kulturmarxistiska diskursen. Stort varningstecken: du gör dig till nyttig idiot om du använder ”hen” i betydelsen ”han eller hon”.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Som du säger, vi har ju faktiskt redan två ord för någonting som inte anser sig vara vare sig maskulinum eller femininum: den alternativ det.

   OT
   Kunskapen beträffande de eller dem verkar numera svag bland skribenter. Antar att de gör mindre fel när de talar engelska. Regeln är att dem används i samband med preposition, t ex ”för dem, åt dem”.

   Gilla

  • Anelsir skriver:

   Jag håller absolut med dig, vad är problemet med de/dem? Om man klarar av vi/oss, jag/mig osv skall man väl orka med de/dem? Tyvärr ser jag att även framstående skribenter konsekvent använder de i stället för dem. För mig låter det alldeles tokigt!

   Gillad av 2 personer

 5. DanTor skriver:

  Ilan!

  Stycke 5 räknad nedifrån och, – ”Både när det gäller toalettkrisen North C—-” – jupp och det är där och mera kort saken om aktuella pinsamma nulliteter ligger.

  Livsstil som ställer krav att ett straff ska utdömas, exempelvis då människa ej får; skita, pissa, masturbera, spy eller annat sedvanligt mänskligt bakom en korrekt, offentlig, markerad dörr, det är ett krav som givetvis är provocerande, enkelt att driva.
  Vem faeen av en historisk seriös livsstil vill grisa-nedsig i ett pinsamt filosoferande om dörr-markör-sak, utfallet blir givetvis – låt lustigkurrarna få vad dessa vill ha det blir deras historik, Skitasom.

  Skitasom-livsstil blir därmed enkelt att genomföra emellertid det är provocerande då det endast blir att promenera i led utan att synas, aktuell dörr-markör skapar ett glest led.
  Glesa led med en Skitasom-livstil därmed får det drivas mera substantiell lek det får bli ordlek och pronomen-ordlek ger en rejält större arena jämfört spektaklet Skita-livstil.

  Pronomen-leken är givetvis härligheten för skolungdomarna och att få möjlighet att skapa slags gladiatorspel och just nu med sedan länge ett hat-objekt en lärare Jordan Peterson som tänkt offer för sin, lek.

  Kommer givetvis att misslyckas och gossar och flickor drar, som alltid, vidare ut i vuxenlivet.

  Gillad av 1 person

  • Gösta Svensson skriver:

   Ja kanske det, men jag tror att de drivande nu kommer att lägga in en växel till och driva på ännu hårdare. Det måste ju vara så att vi helt enkelt inte har förstått att de har rätt eftersom de inte vaeit tydliga och ihärdiga nog. Mera ”antirasism”, mera värde-, kunskaps- och kulturrelatisvism, mera globalism, mera invandring, mera underkastelse, mera oikofobi. Ja mera av allt det nya ”goda” tills det smäller.

   Eller?

   Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    Möjligt att ”folkstormen” kallas in, men undrar om inte Stalingrad ligger bakom oss. Många desperata Kursk- och Ardenneroffensiver torde lanseras, men momentum går nog kulturmarxisterna emot. Medelklassen börjar få nog helt enkelt!

    Gilla

 6. Sten lindgren dy skriver:

  vi ser som sagt en polarisering mellan de
  Skötsamma med sunt förnuft och de parasiterande utopisterna. Dessa parasiter på det väst skapat, inte genom hen utan genom hårt arbete och ordning och reda har fått allt mer makt tills nu när vansinnet blivit allt mer uppenbart, hen, mulsimer i varje hörn och försvar av slöja

  SD, Brexit , LePen , Trump nu kommer gensvaret, det intressanta blir att se hur många som svänger till det sunda förnuftet och trumpismen, eller SDismen, bland alla de som bara följer vinnaren. Det ser ut som ungefär 50% står för sunt förnuft, man kanske kan anta att minst 20% bara röstar på det de blir tillsagda, så stödet för det sunda förnuftet i USA kanske kan nå 70% så alla dessa utopister kan krypa tillbaka i sina hålor. I Europa kanske vi kan nå 50%?

  Gillad av 4 personer

 7. Hortensia skriver:

  Tack, Ilan Sadé, för att du så förtjänstfullt belyser dessa viktiga frågor, som före den handlingsförlamande antidiskrimineringsideologins kraftfulla genomslag sannolikt hade betraktats som rena skitsaker.

  ”Politiseringen av toalettval och pronomen har förstås redan tagit fäste här i Sverige”… hmmm, undrar om det kan förklara den frekventa förekomsten av mänskliga exkrementer i sandlådor, hissar, trappuppgångar och på kyrkogårdar? Identitetsförvirrade individer kanske inte kan hålla sig tills de har hittat en genuscertifierad toalett, menar jag… ?

  Vuxna, som inte vet om de är kvinnor eller män – eller av något annat (diskriminerande!) skäl undviker att uträtta sina behov på tillgängliga toaletter – borde väl kanske hellre kallas ”den” än ”hen”?

  Gillad av 1 person

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Som vanligt – fullkomligt briljant! Elokvens parad med välgrundad politisk insikt och en sataniskt träffsäker satir blir i Hortensias händer något lärorikt och underhållande. Undertecknad anser sig vara stum av beundran. (Svar erfordras icke.)
   Jag vidblir Din trofaste
   Andreas 🙂

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Tusen tack, trogne Andreas, för utsökt elegant formulerad uppskattning av min surmagade och själviska, mentalhygieniskt motiverade strävan, att via oasen DGS lyckas behålla förståndet när absurda företeelser i dagens Sverige återkommande får mig att tappa besinningen… 😉

    Gillad av 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

    Ack, vördnadsbjudande Hortensia! Ni har en självskriven plats bland de aderton – i en akademi som ger emfas åt betydelsen av snille och smak och som värnar om svenska språkets styrka, höghet och renhet. Jag finner Er naturliga upprördhet över sakernas tillstånd alldeles förtjusande!
    Andreas 🙂

    Gilla

 8. Gl skriver:

  När den gamla bilstaden Detroit ligger i ruiner och bilfabriker växt upp som svampar ur jorden i mycket billigare Mexico är det helt i sin ordning om den amerikanska arbetarklassen blir utan jobb, ty de hör gårdagen till. Det anser den svenska journalistkåren! De öser förakt över ”lågutbildade” svenska arbetare som inte ”förmår förändra sig i tiden” när bruket flyttar sin tillverkning till billigländer.
  Men när mediabranschen krisar av skälet att människor inte köper deras produkter då skriker samma journalister i högan sky på statens hjälp att med medborgarnas pengar hålla gamla strukturer vid konstlat liv. Varför skall journalisterna och tidningsägarna ha en skattefinansierad gräddfil när ingen bryr sig om bilarbetarna? Låt mediebranschen genomgå sitt stålbad på det att kostymen svarar mot konsumenternas köplust.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.