Gästskribent Arvid Nilsson: Vem kan man lita på?

logo­DGSDe senaste åren har jag blivit allt mer skeptisk till den massmediala verklighetsbeskrivningen. Jag har därför tagit för vana att jämföra svenska mediers nyhetsbevakning med utländsk press. Istället för att ryckas med av journalistikens emotionella utspel har jag börjat samla statistik. Jag har vinnlagt mig om att granska både det som sägs och det som inte sägs. Inte sällan har jag hittat en annan sanning i domstolsprotokoll än i tidningarnas rapportering. Dessutom har jag ofta upptäckt en diskrepans mellan SCB:s siffror och uttalanden som gjorts av ledande politiker.

I takt med att mina egna ansträngningar ökat har mitt förtroende för etablerad media sjunkit. En nyanserad bild av det svenska samhället kräver i min mening komplettering med alternativ media och egna efterforskningar. Det var därför med stort intresse jag läste Utrikesdepartementets promemoria ”Vägledning för hantering av desinformation och ryktesspridning”. Detta alster, som nyligen skickats ut till svenska beskickningar i utlandet, innehåller nämligen en utförlig beskrivning av precis de strategier som traditionella medier praktiserar för att förstärka sin argumentation. UD riktar dock sin kritik mot alternativ media.

Nedan följer några intressanta citat ur publikationen:

Desinformation är ett samlingsbegrepp som omfattar flera företeelser, som kan ha olika intentioner, men i slutändan få liknande konsekvenser, dvs. spridning av osanning som bl.a. kan skada bilden av Sverige.

Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt innan desinformatören har hunnit få ett stort informationsövertag. Om en vinkel av en händelse eller företeelse har hunnit få fäste är det svårare att påverka uppfattningen om vad som är sant.

Ett tecken på att man har seriösa medier är just att man vill höra andra sidan av en fråga.

Samtidigt genomgår journalistiken stora förändringar. De stora medieföretagen får allt svårare att behålla vinster och skär därför ner på sina redaktioner. Med färre journalister anställda köps mer nyheter in från nyhetsbyråer, vilket leder till att fler medier använder samma källor och samma nyheter.

Alternativa medier och bloggare har under senare år fått en betydligt större roll som opinionsbildare. De är inte underställda några pressetiska regler och har inte några krav på objektivitet. En bloggare kan uttrycka praktiskt taget vilka åsikter som helst och påstå att det är sant.

Alternativ media är ett begrepp som används för att beskriva de oftast högerextrema digitala nyhetstidningar via vilka desinformation ibland sprids. Det förekommer även viss desinformation/propaganda från vänsterextremister men dessa driver inte för närvarande aktivt desinformationkampanjer på samma sätt.

Både de så kallade alternativa medierna och propagandan från en utländsk stat har gemensamt att de skapar en relativisering av sanningen i de frågor som berör dem. Genom att erbjuda en alternativ sanning, även om den inte är baserad på fakta, så lägger man ansvaret på läsaren att bedöma om det är de alternativa mediernas version av sanningen som är korrekt eller om det är exempelvis de etablerade mediehusen eller public service som har rätt i en fråga. Att en mängd alternativa ´sanningar´ publiceras gör det svårt och tidskrävande att motbevisa de många gånger lättgenomskådade lögnerna, och när de väl publicerats får de lätt fäste.

Om läsaren läser samma ´fakta´ vid ytterligare tillfällen förstärks känslan av att det som skrivs är sant. En relativ bild av sanningen har då fått fotfäste samtidigt som läsaren av de alternativa medierna allt mer ifrågasätter det som förmedlas av de traditionella och mer etablerade medierna.

Den uppmärksamme nyhetskonsumenten kan konstatera att etablerad media ofta agerar på det sätt som UD menar är utmärkande för alternativa medier. Tydligast syns detta i rapporteringen av migrationsrelaterade frågor. Som exempel kan nämnas hur SVT, genom att inkludera arbetskraftsinvandring och använda en avvikande definition av högskoleutbildning, hävdade att syriska asylsökande utgjorde ett ”kompetensregn”(1). Ett annat exempel kan hämtas från DN, som med hänvisning till en rapport från Arbetsförmedlingen gjorde gällande att Sverige behöver 100 000 invandrare per år för att klara välfärden. I det fallet fick alternativmedia rycka ut för att förklara att Arbetsförmedlingens rapport inte tagit hänsyn till varken skatter eller välfärdsbehov (2, 3). Etablerad media har dessutom, i enlighet med UD:s beskrivning ovan, medverkat till att åsikter upprepas om och om igen tills de framstår som sanningar. Exempelvis har den massmediala retoriken låtit oss förstå att en person som sympatiserar med Sverigedemokraterna omöjligen kan respektera människors lika värde. Någon logisk kedja av argument bakom denna slutsats har dock aldrig presenterats.

Några försiktiga röster har nu hörts från journalistkårens egna led och bekräftat missförhållandena. Först ut var Lasse Granestrand, som 2007 skrev en bok om den ensidiga bevakningen av flyktingfrågor. Han har därefter följt upp ämnet i flera debattartiklar (4). Anne-Charlotte Marteus visade mod när hon i en ledarkrönika i Expressen erkände att hon varit med att bygga den åsiktskorridor som omöjliggjort en konstruktiv invandringsdebatt (5). För det fick hon utstå spott och spe. Detsamma råkade journalisten Sakine Madon ut för efter att ha publicerat kollegors berättelser om hur de pressats till vinklingar för att inte gynna SD (6). Erik Helmersson svarade i en ledare i DN att han under sin karriär som journalist aldrig upplevt det Madon beskriver, men påtalade samtidigt att journalistkåren ser det som sin uppgift att stå på den svages sida. ”Därför drar vi oss för att i onödan publicera uppgifter som kan bidra till ett mer främlingsfientligt klimat”, konstaterade han (7). Vad det betyder för objektiviteten i nyhetsrapporteringen får läsaren själv lista ut.

I sista meningen av sin publikation nyanserar UD texten genom att påpeka att de alternativa medierna inte alltid förmedlar falsk information och de traditionella inte alltid en sann bild. Det är i sak korrekt. Man kan dock fråga sig hur mycket pressetiken och objektivitetskraven är värda när journalistkåren har utvecklat en yrkeskultur och ett grupptryck som väger tyngre än pressetiska principer. Journalisternas jobb är saklig förmedling av viktig information. Det är inte deras uppgift att bevaka folkets moral genom att censurera fakta. Genom att ta på sig en roll som samhällets uppfostrare har journalisterna svikit sitt ansvar och sin publicistiska skyldighet gentemot allmänheten. Frågan kvarstår därför: vem kan man lita på?

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner sina rötter på den svenska landsbygden.

 1. http://www.di.se/artiklar/2015/6/4/ledare-granska-myten-om-flyktingars-hoga-utbildningar/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=share_from_di
 2. http://www.dn.se/ekonomi/arbetsformedlingen-permanenta-dagens-hoga-invandring/
 3. http://tino.us/2015/04/trams-fran-ams/
 4. http://www.svd.se/politiker-och-medier-har-misskott-migrationsfragorna
 5. http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-jag-som-ar-asiktskorridoren/
 6. http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/journalister-vinklar-for-att-inte-gynna-sd/
 7. http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-sd-ar-inte-malet/

40 thoughts on “Gästskribent Arvid Nilsson: Vem kan man lita på?

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Det räcker med att nämna hur statistiker, politiker och media troligtvis förvränger de sanna upplysningarna om den svenska kronans värde och köpkraft. Är det någon som vågar publicera de verkliga siffrorna för inflationen i Sverige. Man kan kanske fråga pensionärerna om deras uppfattning.

  Liked by 3 people

 2. Kanske En slags Jesus skriver:

  Om alla människor har lika värde då har Nelson Mandela och Adolf Hitler lika högt värde.

  Om alla människor har lika värde då har Moder Theresa och Breivik lika högt värde.

  Om alla människor har lika värde Massmördaren Pol Pot har like stort värde som ett nyfött spädbarn.

  Håller ni med om detta?

  Jag säger bara ”vet hut”! Någon måtta på galenskaperna måste det vara.

  Bara för att man vill ha ett samhälle som inte diskriminerar och bara för att man vill ha ett samhälle där alla är lika inför lagen och har likartade möjligheter att leva ett fritt liv s betyder det inte att man behöver ge alla världens diktatorer, massmördare and andra destruktiva element lika högt värde som alla strävsamma och dygdefulla människor.

  Man måste definiera vari människovärdet består Därefter kan man diskutera allas lika värde. Definierar man inte vilket värde man pratar om startar diskussionen med en underton som manipulerar läsaren i en ritning mot att alla idéer är lika värda, att alla handlingar är lika värda, att alla kulturer och alla ideologier är lika värda. Så är det inte. Såvida man inte vill att Hitler, Pol Pot, Brevik ska värderas lika högt som Nelson Mandela.

  Detta är en grotesk intellektuell fälla.

  Liked by 10 people

  • Janne skriver:

   Kvinnor efter 75 har tydligen lägre värde än yngre eftersom man har inte erbjudit dem mamografi trots att det är de som oftast får bröstcancer..
   Ett exepmpel på allas lika värde

   Liked by 3 people

   • Kanske En slags Jesus skriver:

    Ja kampen om makten är ofta brutal. Makt har en tendens att korrumpera och förstöra maktinnehavare. Montesquieu hade idéer om detta som får förnyad aktualitet för varje dag som går. Han uttryckte att ”makt måste hejda makt”.

    Det finns en berättigad misstanke om att makt missbrukas. Därav är individens frihet, tex i form av måttliga skatter, viktiga inslag i ett rättvist samhälle. Men det behövs också en fungerande maktdelning för att hindra despotism/diktatur.

    I demokratier med fri press och yttrandefrihet har media i modern tid tagit på sig rollen att granska makten. Här har man nu fallerat totalt. Även rättsväsendet driver nu in i maktfullkomlighetens korrumperade mörker. Justitiekanslern, advokatsamfundets ledare, rikspolischefen driver nu agendapolitik i maktens ledband. Riksrevisionen är tillika snöpt.

    Montesquieu Uteslöt anarki och despotism som styrelseskick. Helt enkelt för att dessa styrelseformer innebär laglöshet. Förutom laglöshet i över hundratalet nogozoner ser vi hur såväl media som formell makt aktivt och systematiskt används för att lagens används för att eliminera, osynliggöra och marginalisera det/de som opponerar mot makten.

    Maktdelning och respekt för demokratiska ideal? Nej kampen om makten är som du säger brutal. Medvetenhet om denna primitiva och principlösa kamp har en avtäckande funktion och kan fungera som en verklighetsförankring för medborgarna.

    Gilla

 3. tomas skriver:

  Vad är det Sverige vill dölja? 2014 och 2015 kom 250000 ”flyktingar” till Sverge. Skulle motsvara 7 miljoner flyktingar till USA under samma period.
  *
  Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi – jodå, jag tillhörde lögnarna – förnekade problemen, fast vi alla såg dem. Vi satt i teve och förnekade att det vid sidan av det positiva och nödvändiga också fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig. Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten. Ny demokrati föddes som en följd av den välmenande lögnen och den hatfyllda lögnen kunde ta säte i parlamentet.
  Birger Schlaug i boken Svarta oliver och gröna drömmar

  Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   En stilla undring:
   Vad fanns det som var ”positivt och nödvändigt” ens för flera decennier sedan, med asylinvandringen?
   Då som nu drogs folk från främmande kulturer till Sverige främst pga. bidragen. Så fick man hitta på en historia om att man var ”förföljd” i hemlandet för att få komma in i det hägrande godsakslandet, där man får betalt för att INTE arbeta…

   För oss svenskar däremot, som skulle betala kalaset via skattsedeln, var det hela mindre positivt.
   Ny Demokrati, som ville sätta stopp för detta, var de ”hatfyllda lögnare”?

   Liked by 2 people

  • Gunilla skriver:

   Jag frågar mig bara; hur högt pris ska folket tvingas betala för att försvara lögnen? Hur långt är politikerna och makt-mediaetablissemanget berett att gå? Nu gapar man om desinformation nät utländska media skriver sanningen och i panik måste nu svenska ambassader instrueras hur de ska förneka sanningen med att det är rasistisk,fascistisk illvilja mot landet från ‘hatmedia’.

   Liked by 1 person

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Utgångspunkten är sannolikt att det ej finns någon absolut ”SANNING”…

  Det finns enbart narrativ, som våra politiker försöker förmedla!
  Hen säljer en berättelse för att locka väljare!
  SIN berättelse. Typ Allahs Lika Värde…

  Journalister har slutat granska maktens tillkortakommanden.

  Istället är man, speciellt i Publish Service och de stora DrakarNa,
  närmast dess förlängda megafoner…

  Bra källor o många glassiga jobb väntar,
  på den journalist som är foglig)

  (Des)informationsjobb växer upp likt maskrosor, välbetalda dessutom!

  Liked by 2 people

 5. malmobon skriver:

  Mycket bra skrivit och tack för informationen.
  Frågorna som vi skall ställa oss är samma som en mordutredare gör. Motiv, vem har möjlighet göra mordet, vem vinner på det? Som dem säger ”over there” och förkortas KISS. Keep it simple stupid.

  Liked by 2 people

 6. Stefan Eriksson skriver:

  Tack Arvid för den väl motiverade upplysningen. Den skall jag spara och sätta upp på väggen (om jag får för dig). Enda sättet att komma överens är att komma överens om vad det är vi skall komma överens om.
  När argumenten fabriceras och fakta grävs ned är förutsättningarna för en överenskommelse tyvärr mycket liten.
  I stället utvecklas det som skulle vara ett konstruktivt bidrag till vår gemensamma livsmiljö till ett förödande ställningskrig.
  Texten från UD är ytterligare ett sätt att förstärka ”skyttegravarna”.
  Tragiskt!

  Gilla

 7. Tritonen skriver:

  Efter att ha varit prenumerant på DN i fyrtio år, fick jag nog efter att ha läst ”Sandvikenrapporten”, ”Brandmannen från Boden” och devota hyllningar till rapparen Timbuktu. Alternativa media, aka Hatmedia, är nödvändiga att ta del av, om man vill få en nyanserad bild av tillståndet i riket. Ann Heberlein, som jag tidigare har ansett som ganska PK, har insett vart nuvarande utveckling leder oss.

  http://ledarsidorna.se/2016/10/ann-heberlein-overge-drommen-om-mangkultur-och-integration/

  Liked by 4 people

 8. Sten lindgren dy skriver:

  Det är en skrämmande utveckling och att man inte ser uppenbara koppling mellan det man pekar på som ett problem och hur man själv agerar är skrämmande. Inser de verkligen inte problemet? Visst, alternativmedia (ännu ett skrämmande begrepp, man klumpar ihop alla som inte gått på Södertörn) har ofta en agenda, visst Putin har säkert påverkar här och där (som om det inte alltid skett via vänstern och MSM). Några som jag får känslan av att man inte klumpar ihop under alternativmedier är alla de webbsidor som stödjer islamism, de verkar vara populära i Angered.

  Det är helt enkelt mycket skrämmande att man inte inser att alternativmedier till stor del uppstått för att man vill ge en motbild till den agenda hela MSM driver, det var så jag själv snubblade över detta fenomen, inte för att jag har armbindlar i garderoben som hela familjen tar fram på helgdagar. Det var så uppenbart efter ett tag att man inte sade hela sanningen.

  Man kan anknyta till Patriks inlägg idag, ingenstans sker en öppen debatt. Man stängde ner kommentarsfälten inte pga näthat utan pga att många helt enkelt hade rätt. Det finns inga motargument.

  Liked by 3 people

 9. Lasse W skriver:

  Ja det är lögnerna jag blir förbannad på. Att invandringspolitiken skötts på ett vårdslöst och naivt sätt kan jag till nöds förstå – ingen är ofelbar – men lögnerna är värre att leva med. Fiska fram lögnarna från Arbetsförmedlingen och SVT och konfrontera dem för ”kompetensregnet”. Eller den famösa ”Sandvikenrapporten”. Det är i sak ingen skillnad på Sverige och dåvarande DDR. Det är bara en gradskillnad. Vi ska anses leva i den bästa av världar. Våra politiker och ledare vet vad dom gör. Sitt still i båten. Blunda. Cirkulera.

  Det här alstret från UD skorrar ju grundfalskt. Ofattbart egentligen att en sådan publikation har kunnat spridas. Något är rejält galet i vårt land. Eliterna slåss nu med näbbar och klor för att försvara mångkulturen som – det måste de vara medvetna om – inte är någon framgångssaga alls. Men the show must go on och grisen måste sminkas för att se presentabel ut.

  Liked by 5 people

 10. Hovs-Hallar skriver:

  Ja det är symptomatiskt att det ‘officiella’ Sverige som ligger bakom UD-texten konsekvent försöker smutskasta det vi brukar kalla ‘alternativmedia’, dvs. de mediakanaler som inte hör till den traditionella, etablerade sorten.

  Dessa etablissemangets språkrör kan tex. helt fräckt påstå att de till stor del arbetslösa asylinvandrarna i Sandviken utgör en fantastisk vinstlott för kommunen (i alternativmedia spydigt kallat ”miraklet i Sandviken”).

  Det krävdes en oberoende expert, ekonomen Tino Sanandaji, för att spräcka den lögnen — och hur många människor går än idag omkring och tror på den lögnversion som bland annat publicerades i DN?

  Detta är väl ett utomordentligt typiskt exempel på just sådan ”desinformation” som UD gafflar om! Och dessutom av den fräckaste, direkt lögnaktiga, sorten.

  Det finns otaliga andra exempel på rena lögner i etablissemangets media, som tex. när gärningsmännen i en gruppvåldtäkt på en finlandsfärja häromåret påstods vara SVENSKAR — detta framhävdes med krigsrubriker i kvällspressen — när det i verkligheten rörde sig om 100 procent asylinvandrare!

  Liked by 6 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Gott så, min gode Nilsson!
   Det har gått så pass långt i detta arma land att vi blott och bart har det egna jaget och dess förhoppningsvis klara och obesudlade omdöme att lita till. Att vi inte kan sätta någon tilltro till den notoriska nomenklaturan eller dess främsta propagandistiska instrument SVT och pressen, torde för länge sedan uppfattats av den någorlunda cerebralt normalkapaciterade svensken.
   Det synes som om etablissemanget drabbats av ett slags diger desperation, där ingen möda sparas för att via UD:s promemoria förekomma de fientliga fria nyhetsförmedlarna. Makthavarna äger en remarkabel förmåga att vända alla begrepp till sin egen fördel, och vad som tveklöst kan betraktas som den osminkade sanningen, definieras som ”desinformation och ryktesspridning”. Denna försåtliga fräckhet är fullkomligt obegränsad och det finns ingen hejd på de professionella manipulatörernas vilja att bispringa den multikulturalistiska och nationsfientliga makthierarkin.
   ”Something is rotten in the state of Denmark!” (Hamlet, första akten, scen fyra.) Förruttnelsens stank har dock främst lagt sig som ett ohälsosamt täcke över Moder Sveas plågade lekamen.
   Andreas.

   Liked by 1 person

 11. Staffan Wennberg skriver:

  Den typ av journalistik som beskrivs i våra traditionella media har ju fått ett namn i ”agenda journalistik”. För en del år sedan var jag på en debatt på Publicistklubben (PK) där en ung finsk journalist uttryckte sin avund gentemot sina svenska kolleger som på nyhetsplats kunde ”driva frågor”, medan man i Finland var begränsad till objektiv rapportering. Agenda journalistiken har sedan dess spritt sig och är tydligast i migrations/invandrar frågorna och i klimatfrågorna där än mindre avvikande åsikter eller vetenskapliga rön släpps fram.
  Staffan

  Liked by 2 people

 12. BosseJ skriver:

  Etablerad media, rikstäckande tidningar och public service, framstår mer och mer inte bara som väktare av åsiktskorridoren men vad värre är, som politikens överdomare i ideologiska frågor.

  Liked by 1 person

 13. Bengt skriver:

  Frågan ”vem kan man lita på” är inte helt lätt att besvara. En som jag tycker mig kunna lita på är Arvid Nilsson, med reservationen att jag inte har forskat i om han möjligen kan ha något ”lik i garderoben”.
  Läste just Ann Heberleins krönika på Ledarsidorna där hon under rubriken ”Överge drömmen om mångkultur och integration” kommenterar en studie om svenskarnas attityder till etnisk mångfald. Studien har titeln ”Mångfaldsbarometern 2016”. (Ansvariga:Fereshteh Ahmadi, professor, huvudansvarig
  Irving Palm, docent
  Nader Ahmadi, professor)

  Ann Heberlein ifrågasätter med fog den huvudansvarige professorns hederlighet.

  När jag ögnar igenom denna studie stärks jag i min uppfattning att det finns skäl att starkt ifrågasätta forskares trovärdighet. I denna studie läggs egna värderingar in genom att använda begrepp som ”försämrade attityder” när det är färre som anser att etnisk mångfald utvecklar den svenska kulturen, för att nämna ett exempel.

  En annan reflexion: trots den mediala propagandan ändras svenskarnas attityder i ”fel” riktning. Nu räknar jag med att SR och SVT, efter att denna studie publicerats, lägger än mera krut på att påverka attityderna. Med resultat att deras trovärdighet sjunker ytterligare. Public service är definitivt inte att lita på.
  Politiker, journalister, forskare, offentliganställda o.s.v. som vågar sticka ut från den gängse världsbilden ger mig en signal om att här är någon jag vågar lita på. Men säker kan jag ju inte vara!

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   ” Nu räknar jag med att SR och SVT, efter att denna studie publicerats, lägger än mera krut på att påverka attityderna. ”

   Tidigare har det inte hymlats om att staten måste skjuta till x antal miljoner i upplysningsarbete, om inte svenska folket har varit tillräckligt positiva till mångkulturen. Vill minnas att detta har gjorts vid ett flertal tillfällen.

   Rent ofattbart att skattemedel har använts till att hamra in rena lögner i folks ryggmärg!

   Liked by 1 person

 14. phnordin skriver:

  Tack för att du tagit dig tid att ge oss övriga lite ljus i denna djungel. Vi kommer nog att få vänta länge på att få journalisternas mera objektiva och hederliga i sin nyhetsrapportering, men det står helt klart att allmänheten inte få veta hela sanningen – och så har det varit så länge jag kan minnas. Det bör klart och tydligt angivas i medier om en nyhet (med alla relevanta fakta angivna) rapporters som sådan eller om artikeln i fråga är en debattartikel.

  Liked by 1 person

 15. kim skriver:

  UD:s instruktioner osar av rädsla för att omvärlden ska upptäcka att den feministiska regeringens mångkulturdröm har resulterat i en veritabel katastrof för ett tidigare välfungerande land. Svenska politiker har hyllat sig själva för sina ”humanitära ambitioner” och samtidigt kört ner moralkakor i halsen på övriga Europa. Nu kommer larmen om ett samhälle i upplösning, varpå makthavarna svarar med att försöka misskreditera visselblåsarna. De som bör ifrågasättas är istället de etablerade medier som genom sin agendajournalistik fått allmänheten att inget ont ana förrän skeppet börjat kantra.

  Liked by 6 people

 16. Sokrates skriver:

  ”Jag har därför tagit för vana att jämföra svenska mediers nyhetsbevakning med utländsk press. Istället för att ryckas med av journalistikens emotionella utspel har jag börjat samla statistik. Jag har vinnlagt mig om att granska både det som sägs och det som inte sägs. Inte sällan har jag hittat en annan sanning i domstolsprotokoll än i tidningarnas rapportering. Dessutom har jag ofta upptäckt en diskrepans mellan SCB:s siffror och uttalanden som gjorts av ledande politiker.”

  Ämnet är oerhört intressant eftersom det är ett nutidsfenomen som vi i framtiden kommer att titta tillbaka på och se som ett tecken på samhällsförfall. Men, jag hade hoppats på att få ta del av dessa motsägelse du säger dig ha funnit från exempelvis svensk media vs utländsk, uttalanden vs SCB-siffror och så vidare. Det är först när vi får det mer konkret och svart på vitt som det blir på riktigt. Annars hamnar vi bara i samma diskussion som alltid gällande ”källa på det”.

  Gilla

 17. MartinA skriver:

  Kampen om makt har alltid och kommer alltid vara skoningslöst hård och fullständigt principlös. Kontrollen över media är central i denna kamp. Så att förvänta sig att det går att få ”god” eller ”opartisk” media är feltänkt.

  För övrigt har makten förvridit opartiskhet till sin motsats. Till exempel har SR fälts i granskningsnämnden för brott mot opartiskheten därför att de inte var tillräckligt partiska när de intervjuade en svenskpartist. Makt förvrider allt det vidrör.

  Det enda sättet att skydda sig mot maktmissbruk är med mångfald av aktörer. Eftersom varje aktör, om den blir dominant, kommer agera för att förtrycka alla andra. Här är ett citat av James Madison:

  ”It is of great importance in a republic not only to guard the society against the oppression of its rulers, but to guard one part of the society against the injustice of the other part. Different interests necessarily exist in different classes of citizens. If a majority be united by a common interest, the rights of the minority will be insecure. There are but two methods of providing against this evil: the one by creating a will in the community independent of the majority — that is, of the society itself; the other, by comprehending in the society so many separate descriptions of citizens as will render an unjust combination of a majority of the whole very improbable, if not impracticable.”

  Gilla

 18. bjornwiklund skriver:

  Så sant och mitt i prick…..

  Det tog mig år innan jag på allvar förstod hur Freudianskt Sveriges MSM skriver…..

  Man försöker verkligen mörka och indoktrinera…..
  och det vore gott och väl om detta med en olönsam invandring vore en övergående sak…..
  tyvärr så är de kumulativa kostnader/utgifter MP ihop med nästan alla partier något som kommer att kosta 100-tals miljarder i decennier, minst . för det finns ännu ingen empiri som tyder på att andra generationen av invandrare är lönsammare än den första generationen……

  Varför försöka hålla en stor del av befolkningen i en fantasivärld…….

  vill man uppleva detta finns det både böcker såväl som filmer som gjorts på temat…..

  Liked by 4 people

 19. Göran Fredriksson skriver:

  SVT och SR rapporterar ofta vad ”forskare” har framfört. Nästan aldrig talar SVT och SR om vilka dessa forskare är och mest sannolikt är väl att det inte finns någon ”forskare” att hänvisa till utan det är bara redaktionens egna ståndpunkter som framförs. Skälet är väl att SVT och SR tror att folk i allmänhet fortfarande litar på ”forskare” när dess egen trovärdighet faller som en sten.

  Gilla

 20. Gert B. skriver:

  Jaa, vem kan man lita på? Man kan lita på att SR inte kan litas på.
  I morse lyssnade jag på det fullständigt irrelevanta programmet God morgon världen i P1.
  Det är väl att satirinslaget med Erix Blix, Mattias Konnebäck och Rakel Mohlin annonseras ordentligt, annars hade det varit svårt att veta vilket som avsågs vara satir.
  Ulrika Knutson medverkade, i första timmen, med en krönika om Sverigebilden i utlandet.
  Hennes slutsats var att de s.k. Sverigevännerna, som skriver på olika hatsajter (sic), egentligen är fosterlandsförrädiska (sic). De sprider ju en felaktig bild av Sverige, menar Knutson. Inte praktiseras sharia i Sverige någonstans. Inte har vi 55 no go zones. Visst kan kvinnor promenera tryggt överallt i Sverige. Inte har Sverige en hemsk våldtäktsstatistik.
  Nä, det är bara smutskastning enligt Knutson. (God morgon världen 30/10 38 min. 20 sek. In i programmet)

  Liked by 1 person

 21. Lars skriver:

  Kantringen vad beträffar bristande saklighet och objektivitet inträffade i det svenska medielandskapet ungefär vid milleniumskiftet och det var även då som det blev helt uppenbart att den svenska medieapparaten endast är en förlängning av den globala bankkartellens och EU:s maktsträvanden som innebär en drakonisk denationalisering av inte bara den europeiska kontinenten utan även Skandinavien.På sätt och vis har de svenska ”journalisterna” inte bara blivit EU-anställda utan även bankanställda i ECB och den globala Anglo-amerikanska bankkartellen.De har alla blivit propagandister i den Coudenhove-Kalergiska agitprop-armén.Varför blir de förvånade över att människorna sedan lång tid tillbaka märkt detta och därför slutat köpa deras propagandablad?Många har även kastat ut TV;n och radion eftersom dessa tidigare tämligen objektiva nyhetsmedier numera i allt större utsträckning ägnar sig åt Kalergi-propaganda.Detta gäller även Svenska Kyrkan som numera i allt ökande utsträckning är en politisk agitprop-organisation ansluten till Kalergi Inc.Är Jean Claude den verklige ”chefen” för Svenska Kyrkan AB?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.