Vad är rätt? Om behovet av ständig omprövning

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En av mina brasilianska filosofer och husgudar, Clóvis de Barros Filho, har formulerat följande definition av etiken som jag citerat tidigare och som  förtjänar att citeras igen:

Etiken är den gemensamma, samhälleliga intelligens som strävar efter att definiera hur vi tillsammans ska åstadkomma ett bra liv.

Poängen med denna definition är att etiken inte framstår som en gång given och därefter huggen i sten och oföränderlig. För mig är det en stor grej. Jag har alltid föreställt mig att etik och andra levnadsregler är sådant som står över tiden och gäller som sanna gudsord för evigt.

Jag inser att jag i detta avseende varit som en sorts muslimsk fundamentalist eller till och med salafit. Deras tro är att det som gällde för 1350 år sedan, på Muhammeds tid, var rätt och att vi bör sträva efter att återupprätta den tidens ordning.

Finns det någon skillnad mellan den föreställningen och uppfattningen att vi bör återupprätta de förhållanden som gällde i Sverige för 50 år sedan? Att gå 50 år tillbaka i tiden verkar mindre snurrigt än att gå 1 350 år tillbaka, men hallå, det är ändå samma grundkoncept.

Man kan inte vrida tiden tillbaka.

Kan man inte? Om något man gjorde förut funkade, är det då dumt att försöka söka sig tillbaka till den ordningen? Jag försöker bara mobilisera vår gemensamma, samhälleliga intelligens för att komma fram till hur vi tillsammans ska kunna åstadkomma ett bra liv. Vad tycker du?

Hela livet går ut på att ändra beteenden, göra experiment, pröva sig fram. Vetenskapsmän prövar hypoteser, bedömer, utvärderar, förkastar, hittar på nytt och utvecklar. Den som prövar något nytt som visar sig fungera dåligt går tillbaka till utgångspunkten som faktiskt fungerade och testar något annat som kanske visar sig mer fruktbart.

Skulle någon vara så himla dum att han inte gick tillbaka till startpunkten om han skjutit iväg någonstans enligt ett till synes lovande hugskott som till slut inte gav goda resultat? Måste man inte förkasta dumma idéer och återgå till ordningen? Se på den medicinska krisen på Karolinska efter Macchiarinis misslyckade plaststrupar. Kul idé, kunde ha funkat men gjorde inte det, vi går tillbaka till ruta ett.

Kamrater, låt oss betrakta migrationen med samma attityd. Som många andra trodde jag för några år sedan att den skulle vara gynnsam för alla, såväl svenskar i mottagarlandet Sverige som för planetens samtliga nödställda, alltså inte bara dem som lyckades ta sig till Sverige utan även dem som inte lyckades med detta.

Nu tror jag inte längre på detta och ursäkta om jag anser att jag hade fel förut och kanske har det nu igen. Jag har så många gånger haft fel. Därför är det bra att det inte är jag som bestämmer ensam utan att just en gemensam, samhällelig intelligens, vilket betyder den allmänna meningen, bestämmer vad som är en etiskt rimlig uppfattning.

Framför allt är det viktigt att även vi vars gamla och djupt kända uppfattningar visar sig ohållbara förmår ändra uppfattning. Dem jag tycker sämst om är de förhärdade och ondskefulla ofta politiskt korrekta personer som aldrig anser sig ha fel och som aldrig tycker sig behöva uppdatera sin verklighetsbild. De är farliga eftersom de inte fattat att denna benhårda salafitiska inställningen är skadlig och att Clóvis de Barros Filho har rätt i att ständig omprövning är nödvändig för att ett gott samhälle ska skapas.

22 thoughts on “Vad är rätt? Om behovet av ständig omprövning

 1. sten lindgren dy skriver:

  Jag tror att detta är en mycket viktig insikt, dels att det inte finns ett statiskt gott tillstånd, i krig kan det godaste vara att ta livet av så många som möjligt till exempel. Men än mera intressant är att om det inte är statiskt så varför inte röra sig bakåt i någon mening? Det är en riktning som andra.

  Jag vet inte när politiken kom att tro att det finns en tidspil i samhällets utveckling med en tydlig riktning mot något som är bättre. Det finns det inte, många samhällen har gått under, och ofta genom inre sönderfall och degeneration. Jag tror vi lever i en sådan tid nu tyvärr, det är därför högst relevant att försöka lägga in backen. I stort sett hela etablissemanget verkar tro på denna samhälleliga tidspil, man kan märka det nu i kampanjer där vi svenskar skall integreras i det nya Sverige, som om vi inte har något val. Nå det har vi till dels, man kan självvalt segregera sig, de bästa när det gäller detta är alla Stockholmare i innerstan, där är spännvidden störst mellan idealen och praktiken.

  Jag tror en del av förvirringen har kommit av att man övertolkat den termodynamiska tidspilen, det är svårt att icke-knäcka ett ägg, och sedan den tekniska, när ånglok väl är uppfunna, så är det svårt att icke-uppfinna dem. Ett samhälles organisering är mera som en vågrörelse, nu tror vi att vi har nått ett godare tillstånd men det var inte länge sedan miljoner mördades här och annorstädes och det bästa tecknet av allt för mig är att den moraliska kompassen är inte tydligare än att vi nu igen ursäktar en ideologi som bevisligen ligger bakom ett enormt lidande och stora folkvandringar, och ändå gör folk inte sig av med denna ideologi, som migrerande nazister, det kanske var så Hitler skulle ha gjort?

  Det är tydligt att många i etablissemanget tror att det finns en tidspil, de tror inte att detta kan reverseras, jag tror de har fel, när tillräckligt många stiftar nära bekantskap med migranterna så kommer folk att gå man ur huse. Som på Gotland, eller Calais, när ens trygghet försvinner och det gör den då kommer folk att äntligen kämpa för det de en gång hade, och acceptera åtgärder som inte finns på kartan i dag. Se på Trump, han vinner måhända inte men helt självklart är det inte, på samma vi så växer alla partier för den skötsamma (medel)klassen på bekostnad av de andra. Därav kanske desperationen att öka antalet migranter så att man ökar antalet bidragsberoende klienter och snabbt får tillräckligt med röstboskap.

  Liked by 1 person

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Ditt uttryck ”migrerande nazister” förtjänar att räddas åt eftervärlden. Nazisterna hade ju åstadkommit ett elände utan gräns. Skulle oreformerade nazister tagits emot i flykt från det de åstadkommit? Nej!

   Liked by 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Insiktsfullt. Någon har extrem(?) fysiker har t.o.m. menat att vi måste öva oss tänka bort tidsfixeringen. En måhända rimligare tankemodell är att vi har har skikt av processer som avslutats mer eller mindre och andra som initieras. Cirkeln av de skikten kan göras mer eller mindre vida. Ju snävare ju tänkt mer nutidsbestämt.
   Kunskap och insikt handlar om att se lite längre än precis bara det jag ser framför nästippen.

   Gilla

 2. Jonas Nilsson skriver:

  ”Jag försöker bara mobilisera vår gemensamma, samhälleliga intelligens för att komma fram till hur vi tillsammans ska kunna åstadkomma ett bra liv. Vad tycker du?”
  – Frågan är för viktig för att sänkas till ett myller av tyckanden. Med den hållning av förändringsprincip som genomsyrrar denna blogg så blir också etiken just ett tyckande. Är det inte precis där vi är och det faktum att det är ett problem? Ett av bekymren med husgudar är att de inte sällan har en bakgrund till sina ställningstaganden. Stämmer även bakgrunden för dig och brasilianaren? När du talar om 50 år eller 1350 år tillbaka i tiden som detsamma tycker jag du visar på att kronologins mängd inte har någon betydelse och kan inte ha det, rimligtvis. Frågan måste inkludera frågan om vilken bakgrund vi talar om. Är de jämförbara? Det är väl ändå en viss skillnad i det som Muhammed producerade då och det som Sverige riksdag producerade lite senare??
  ”Skulle någon vara så himla dum att han inte gick tillbaka till startpunkten om han skjutit iväg någonstans enligt ett till synes lovande hugskott som till slut inte gav goda resultat?”
  – Jag tycker att det är rimligt att försöka kristallisera någon form av brytpunkt som man kan vara överens om att det gick fel. Jag tror att Reinfeldts öppnade hjärtan var en sådan punkt. Jag återkommer till frågan hur i all världen han ens kunde tänka tanken? Med lite(?) konspirationsteori blev det ett start(?)skott, artellerield, över det Europa som nu kaosar? Kaos är bra för den som vill modulera om. Att någon ropar på nödlidande på ANDRA SIDAN Europa, att de har fritt tillträde, det måste väl de flesta kunna räkna ut skapar kaos?
  ”Kamrater, låt oss betrakta migrationen med samma attityd. Som många andra trodde jag för några år sedan att den skulle vara gynnsam för alla, såväl svenskar i mottagarlandet Sverige som för planetens samtliga nödställda”
  – Om drivkraften i etiken är sådant som gynnar oss och samtliga andra på planeten så ser det väl bra ut. Det är väl den etiska inriktning som vi kan vara överens om? Men ska den bygga på principer som ständigt ska förändras? Är det inte i den gyttjegropen som vi tjafsar? Är det inte snarare en spänning mellan den dagsaktuella värld som vi lever i OCH en annan (i tid och rum(!)) som vi kan/får jämföra med som gör eftertanken ö.h.t. möjlig?!
  Är det inte ett adelsmärke för ett bättre Sverige att vi just räknar in de behövande i någon form av helhetskalkyl och tar ett specifikt ansvar just för dem?! De arma här har en maktpotential som vi inte kan bortse ifrån. Europa utvecklade snabbt ett feodalsystem som inte riktigt fick samma form här. Vi har ett land som demografer för länge sedan kalkylerade med har resurser för 100 miljoner. Att vi inte själva förmår hantera detta (alltså brist på kompetens) är uppenbart – men nog kan vi lite bättre än att gå i cirklar för att bekräfta att just våra tyckanden är det bästa?

  Gilla

  • acke5 skriver:

   FR:s ”öppna hjärtan” var kanske i bästa fall en ögonöppnare för många av det sovande folket, men som återställningspunkt duger det inte. Det mesta var redan förstört och riktningen för ytterligare förstörelse var utpekad och klar sedan länge.

   Liked by 2 people

  • Hovs_Hallar skriver:

   Är det inte ett adelsmärke för ett bättre Sverige att vi just räknar in de behövande i någon form av helhetskalkyl och tar ett specifikt ansvar just för dem?

   Tyvärr har jag svårigheter att begripa vad som egentligen framförs i denna kommentar. Dock tyder citatet ovan på att de ”behövande” som omnämns INTE är våra svenska fattigpensionärer utan snarare någon slags migranter från främmande kulturer?

   Påståendet att vårt land har resurser för 100 miljoner [nybyggare?] är dock uppenbart absurt. Man läser då och då sådana bisarra tokigheter, som påstås vara påfunna av ”experter”, i de av makthavarna styrda massmedia.

   Exempel ”Miraklet i Sandviken”, där en konsultfirma genom lite trixande med siffror ”bevisade” att Sandvikens kommuns till stor del arbetslösa invandrare utgjorde en veritabel GULDGRUVA för kommunen!!
   Dessa uppenbara stolligheter godtogs utan vidare av flera stora mediakanaler, och det krävdes en modig ekonom — Tino Sanandaji — för att sticka hål på den luftballongen.

   Annie Löövs fantasier om att importera tiotals miljoner ”nybyggare” är på samma nivå som Reinfeldts observation från ett flygplan, att det minsann finns en massa ledig obebyggd mark i Sverige, som kunde befolkas av invandrare. (I Danmark hånskrattade man allmänt åt Reinfeldts påstående.)

   Lägg märke till att de personer som avses av både Lööv och Reinfeldt, som skulle bebygga denna mark, är migranter från huvudsakligen muslimska länder, som kännetecknas av att de visat sig ha stora svårigheter att sysselsätta sig och anpassa sig till vårt samhälle!

   Jag vet faktiskt inte hur dessa högtflygande politiker tänker sig att lågutbildade människor som till stor del passivt lever på bidrag ska klara av rollen som ”nybyggare”.

   Tanken är så absurd att jag inte ens orkar raljera över dess monumentala idioti. Men i toklandet Sverige är det personer av den här sorten som tillåts bestämma.

   Liked by 2 people

   • Jonas Nilsson skriver:

    Ursäkta att jag klipper av bara med de tänkt hånskrattande danskarna. Reinfelt är ursäktad av att han inte hunnit se så mycket av Sverige från markplanet men att vårt land är större än vår sydlige grannes är förvisso en sanning.
    Nej, inte 100 miljoner nybyggare. Frågan gällde resurstillgången. Men om inte Sverige lyckas vända urbaniseringstrenden och frigöra de tillgångar av såväl råvara som kompetens så kommer landet att omintetgöras i vilket fall.
    Tanken om att migranter från huvudsakligen muslimska länder har svårigheter att sysselsätta sig och anpassa sig är väl rimlig men att de skulle vara mindre företagsamma undrar jag över. Det är migranterna som får ta hand om våra gamla.

    Gilla

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Nej. Man kan inte vrida tiden tillbaka!
  Men nu är det ju så fiffigt ordnat att det inte heller behövs.

  Om jag ställs inför ett problem som skall lösas, så försöker jag givetvis klura ut en lämplig metod. Så testar jag den. I den bästa av världar så funkar det och allt är frid och fröjd.
  Men om den inte gör det, så vore jag ju sagolikt korkad om jag försökte upprepa samma försök och hoppas på ett förändrat utfall med alla förutsättningar desamma.
  Jag måste då förändra metod eller förutsättningar. Eventuellt båda.

  Jag försöker tända en brasa för jag vill laga något att äta.
  Det funkar inte alls för tändstickorna visar sig vara sura.
  Aha! Jag ändrar metod och tar torra tändstickor i stället.
  Det går fortfarande inte bra.
  Då kommer någon med mera vett och säger att jag är allt en dum en jäkel som försöker få fyr på ved som legat ute i regnet under natten.
  Jag får nu gå inomhus och ta torr ved och tänk det fungerade.
  Jag fick alltså ändra på förutsättningarna.

  Det fungerar på precis samma sätt med migrationen.
  Gränskontrollerna är ungefär som bytet till torra tändstickor. Problemet kvarstår dock.
  Det finns redan och kommer nya människor som inte skall vara i landet eftersom de saknar asylskäl eller de särskilda skyddsbehov som regering och riksdag har hittat på alldeles själva utan internationella regler och överenskommelser.
  Då är det väl rimligt att man ser över förutsättningarna?

  Hur kan det vara så att en person som nekats asyl och uppehållstillstånd kan fortsätta att vistas i landet? Jo, det verkar som att sociallagstiftningen ger kommunerna möjlighet (och möjligen skyldighet) att ordna med dessa personers ekonomiska förutsättningar för att bli kvar tros att de inte har den rätten.
  Är det möjligen så att det finns två lagsystem i landet som motverkar varandras syften?
  Det kanske i så fall finns goda skäl för damerna och herrarna i riksdagshuset att fundera en vända kring att precisera att begränsa kommunernas möjligheter och skyldigheter till att gälla enbart dem som har uppehållstillstånd i landet?

  Liked by 5 people

 4. oppti skriver:

  Migration bör kunna ske men bör ske från likvärdiga förhållanden.
  Vår välfärdssamhälle lockar till sig migranter som har allt att vinna på att komma hit.
  De förlorar bra sin förmåga till försörjning eftersom deras kunskaper efterfrågas i mindre utsträckning här. Detta är tragiskt för alla inblandade parter. Vilket visas i utanförskapsområdena med tydlighet.

  Liked by 1 person

  • Hovs_Hallar skriver:

   Att det skulle vara ”tragiskt” för migranterna är vår tolkning. Om de verkligen funne det så himla tragiskt skulle de lämpligen migrera tillbaka till en miljö som liknar den de kom ifrån, men det gör de alltså INTE — förutom att de åker dit på semester förstås, till landet de påstår sig ha ”flytt” ifrån!

   Liked by 2 people

 5. Folke Lidén skriver:

  VIktigt! Vi är alla medskyldiga till den pågående nedmonteringen av det svenska samhället. För mig kostar detta erkännande på, men kravet på intellektuell hederlighet är oavvisligt för min del.
  Det håller inte att hela tiden hänvisa till ”politikerna” eller ”media”. Vi måste säga ifrån.

  Liked by 1 person

  • Hovs_Hallar skriver:

   OK — och de som är modiga nog att göra så offentligt blir trakasserade av vänsterpolitrukerna i media och överrösta med invektiv. Fascist, rasist, nazist, islamofob, brunråtta, kackerlacka….
   En provkarta på sådant som journalistkåren har i bereskap för den som vågar gå mot strömmen.

   Hoppas du är hårdhudad nog att klara detta.

   Liked by 1 person

  • L skriver:

   -Folke L
   Jag håller fullständigt med dig. Vi är alla medskyldiga till att legitimera politiker som kan fatta beslut som går så på tvärs mot folkets vilja. Här på DGS, i kommentatorsfälten, framhålls ofta SD som lösningen för Sveriges del. Det tror jag inte. Alltför många har en negativ uppfattning om SD.

   Däremot börjar det dyka upp nya politiska krafter (MED t ex) som inte har de låsningar till SD, som Alliansen och S har, utan har sagt sig kunna samarbete med vilka som helst för att hitta konstruktiva lösningar för Sveriges väl och ve.

   Gilla

 6. Hortensia skriver:

  Underbart, Patrik, men underskatta inte din proportion av ”den gemensamma, samhälleliga intelligens som strävar efter att definiera hur vi tillsammans ska åstadkomma ett bra liv”!

  Bifogar uppfriskande uppläxningar av våra mindre kloka – för att inte säga helt vettlösa – befintliga beslutsfattare…

  http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/av-med-kepsen-och-gor-nagonting-vettigt/

  http://www.smp.se/ledare/rapport-fran-ett-gomstalle/

  Gilla

 7. larslindblog skriver:

  Eftersom just invandringen blivit så polariserande skulle man kanske kunna ha en folkomröstning ? På alla valsedlar skulle man kunna trycka olika frågor där väljare sätter ett kryss för lämpligt alternativ ;
  1. Skall Sverige stoppa all invandring
  2. Skall Sverige fortsätta som nu
  3.Skall Sverige ta emot kvotflyktingar max 5000 personer/år.

  Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Välkommen till höger! När euforin har lagt sig, vänd dig om åt det håll du kommit ifrån och beskåda det destruktiva monster som står där och som gör allt för att riva dig och allt du håller kärt i stycken och slamsor. Vänstern.

  Problemet är inte för vettiga hederliga rationella realistiska människor att komma överens om vad som vid varje tidpunkt är bra och riktigt. Problemet är att lyckas att göra detta utan (trots) att vänstern sabbar det. Det kallar vi ”politik”.

  Liked by 1 person

 9. MartinA skriver:

  ”Etiken är den gemensamma, samhälleliga intelligens som strävar efter att definiera hur vi tillsammans ska åstadkomma ett bra liv.”

  Vi?

  Gilla

 10. phnordin skriver:

  Vad som är rätt eller fel vet man först efter 500 år av historia enligt Chou En Laï ( i fri återgivning). Vad som inte är acceptabelt är när våra politiker använder dolda agendor för att påverka samhället. Det är just sådana beteenden man måste vara vaksam på.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.