Om den goda gränskontrollen

bild[31]

Krister Thelin

I oktober 2015 var den svenska öppenheten gränslös. Statsministern höll eldande empatiska tal på samma tema som dåvarande statsministern gjorde före valet 2014: det var öppna hjärtan och öppna gränser för hela slanten. En månad senare hade tonläget ändrats. Med sin gråtande gröna minoritetskoalitionspartner vid sin sida aviserade statsministern, att regeringen skulle införa gränskontroll. Och så skedde. Denna 180-graderssväng på migrationspolitikens område har varit svår att smälta på sina håll. Den har förvirrat de anhängare som fortfarande omfamnar den gränslösa hållningen och samtidigt legitimerat SD:s mer hårdföra migrationspolitik. Den nya regleringen innebar också en teknisk verkställighet som inte alltid står klar för alla och särskilt drabbat Öresundsregionen: Gränskontrollen har två delar, dels en inre gränskontroll på svensk mark i Malmö, dels en ID-kontroll (med åtföljande transportörsansvar) på danskt territorium. Vad regeringen inte är angelägen om att lyfta fram, är att ID-kontrollen har ett enda syfte: att stoppa resande från att söka asyl i Sverige.

Regeringens hållning är en smula hycklande, eftersom den samtidigt upprepar mantrat om det viktiga i att ”värna asylrätten”. Lätt att säga, när denna rätt i praktiken omöjliggjorts genom ID-kontrollerna. Nåja, hyckleri ingår i den politiska vardagen. Vad som är allvarligare är att denna del av gränskontrollen är olaglig, eftersom den strider mot EU-rätten. ID-kontroller går bra gentemot tredje land, men inte mellan två Schengenländer som Danmark och Sverige.

500 av de ca 5000 personer som dagligen pendlar över Öresund och drabbas av de dubbla kontrollerna, varav en alltså är olaglig, har nu i dagarna begärt ersättning av Justitiekanslern för det ekonomiska bortfall och den olägenhet och besvär som drabbar dem. JK har ett särskilt ansvar att skadereglera, om unionsrätten kränkts. Vi får hoppas att JK gör det rätta, när nu regeringen inte gjort det. Besked lär vi får om ett antal månader. Om det blir nej från JK, återstår att få saken prövad i domstol. Att saken rättsligt står klar, framgår redan av inlagan till JK. Samtidigt med denna inhemska prövning pågår granskning av kommissionen i Bryssel. Så, regeringen lär få backa; frågan är bara när.

Vad bör då göras om ID-kontrollerna inte kan vara kvar? Enkelt: Om läget fortsatt kräver det, vilket det torde, kan den inre gränskontrollen på svensk sida fortsätta. Och, ja, det innebär att resande kan söka asyl i Sverige. Och, ja, det innebär påfrestningar på det svenska byråkratiska systemet. Rätten att söka asyl kan och bör inte upphävas. Den är en mänsklig rättighet. Men, och det står inte klart för alla, en asylansökan är inte samtidigt en garanti för bifall. Det är ingen mänsklig rättighet att få uppehållas sig i Sverige. Redan nu avslås i runda tal omkring hälften av alla asylansökningar. Till begreppsförvirringen bidrar att medierna inte sällan (och här syndar public service lika grovt som andra) felaktigt betecknar dem som fått avslag på sin asylansökan som ”flyktingar”: en oxymoron med ett önskat (eller oavsiktligt) syfte att hålla den empatiska och emotionella temperaturen uppe, det vill säga en agendajournalistik när den är som sämst.

Ett upprätthållande av den inre gränskontrollen bör förenas med en mera robust handläggning av asylansökningar som sker i samband med gränskontrollen. Det bör vara möjligt att få besked av migrationsverket redan inom tre månader (något som Finland redan förefaller klara av) och de sökande bör underkastas kontroll (också genom förvar) för att underlätta asylprövningen och verkställighet vid fall av avslag. Ja, det innebär en avsevärd skärpning i förhållande till nuvarande ordning, där verkställighet vid avslagsbeslut i praktiken upphört, eftersom de som nu fått besked att de inte har rätt att stanna i landet, då de saknar asylskäl, bara försvinner i växande skuggsamhällen (något som underlättas av att en del av välfärdsstatens förmåner fortsätter att ges, trots att vederbörande vistas illegalt i landet; här har en välmenande svensk omhändertagandementalitet gått längre än vad humaniteten rättsligen föreskriver). Härtill kommer polisens bekymmer att, när den väl anträffar dem som skall utvisas, genomföra handräckningen av logistiska och mellanstatliga skäl. Vi står här inför ett växande problem, vilket framför allt inrikesministern och justitieministern försöker möta enbart med allehanda lugnande ord. Det kommer inte att hålla i längden.

För att sammanfatta: De nuvarande ID-kontrollerna bör upphävas och den inre gränskontrollen  förenas med en kraftigt effektiviserad asylprövning och verkställighet vid avslagsbeslut. Så värnas både asylrätten och landet med dess inbyggare bäst.

62 reaktioner på ”Om den goda gränskontrollen

 1. Ina Höst skriver:

  Vad jag har förstått gäller inte ID-kontrollerna asylsökande. Det är bara att ropa asyl så slipper man igenom utan ID-handlingar och hänvisas direkt till migrationsverket. Gränskontrollen tycks drabba de som har legitima ärenden in i landet och hindrar inga asylsökande. Om de har minskat kan det ha andra orsaker.

  Gillad av 1 person

  • Hans Odeberg skriver:

   Ja och nej.

   Första kontrollen sker i Danmark, av väktare anställda av resebolagen. Ropar du asyl på danskt territorium kommer du bara föras till danska migrationsverket, du kommer inte igenom spärren.

   Andra kontrollen sker stickprovsvis på svenska sidan av svensk polis. Ropar du asyl där, ja då förs du till migrationsverket.

   Gilla

   • Thor skriver:

    Det är väl inget som hindrar presumtiva asylsökare att köpa en bil i Tyskland, klämma in sig 5 stycken och helt sonika köra genom Danmark och över Öresundsbron sedan rullar asylmaskineriet igång.
    Jag är tämligen säker på att de svenska så kallade gränskontrollerna har en mikroskopisk inverkan på asylsökande. Hur förklaras annars att det sedan kontrollerna infördes har dykt upp 30 000 asylsökare? Trettiotusen som haft visum till Sverige? Knappast. Däremot har säkert exempelvis det ungerska, av svenska pk-fanatiker, bespotrade stängslet haft inverkan.

    Gilla

 2. tomas skriver:

  35000 ensamkommande kom till Sverige 2015. Hade USA tagit emot i motsvarande grad skulle dom tagit emot ”en miljon” ensamkommande…
  “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.”
  ― Mikhail Gorbachev

  Gillad av 1 person

 3. sten lindgren dy skriver:

  När jag läser en artikel med mer än fem ”bör” så tänker jag att här är en som inte vet hur världen fungerar eller en utopist. Man kan aldrig kontrollera sig fram till ett bra system därför är hårda åtgärder de enda som fungerar.

  Jag pendlar själv varje dag i bil, detta fungerar även med kontroll eftersom man vidtar igenom svenska och danska pendlare med skandinaviskt utseende ganska snabbt, på samma sätt skulle man kunna effektivisera gränskontrollen så att man skiljer pendlare och andra och ger dem särskilda snabbare kanaler, detta är fullt möjligt så klart. Vad som däremot inte är möjligt, eller mycket svårt om vi inte skall acceptera deportationsläger med taggtråd, något som jag är för men inte så många andra än så länge, är att få folk att lämna Sverige när de en gång kommit hit. Jag är personligen bekant med en polis som jobbat med utvisningar och historierna om hur bara en enda somalier skall utvisas på ett plan där de enda icke-somalierna är de två poliserna är ganska dramatiska, och dyra kan tilläggas, och då har man ändå fått personen på flygplanet.

  Så istället för utopiska förslag baserat på statlig effektivisering som vi aldrig någonsin skådat, man antar dessutom att de som jobbar på migrationsverket kommer att avslå ansökan då det behövs, något jag inte alls tror på, den politiska aktivismen är hjärtat i denna institution, så tror jag endast på hårda åtgärder. Stoppa folk vid gränsen och ändra de lagar som behövs, dra ner på bidragen med 75% till alla migranter, även de som redan är här, och även de som redan har uppehållstillstånd, och öka kraftig polisens resurser och mångdubbla straffskalan och se noga till att aktivister inom rättsväsendet inte fortsatt frikänner invandrade brottslingar. Det sista blir inte lätt men en första åtgärd borde vara att nedmontera Hilda och Ruben som Johan Westerholm förtjänstfullt blottlägger på ledarsidorna.

  Gillad av 5 personer

  • steffoth skriver:

   Visst skulle det gå att effektivisera grändkontrollerna och endast rikta in sig på de med icke-kaukasiskt utseende, men det tycks inte vara tillåtet. Om jag förstått det korrekt, så beror det på att ingen får särbehandlas på grund av utseendet. Ett förhållingssätt som är fullständigt befängt och kostar samhället stora resurser. Man kan undra vilket ljushuvud som bestämt detta.

   Gillad av 3 personer

  • Klimathotet skriver:

   I USA finns Justice Prisoner and Alien Transportation System (JPATS) (a.k.a. Con Air) som kan anlitas som logistikkonsult i förvar- och deportationsärenden.

   Gilla

 4. Gösta Svensson skriver:

  Om välfärdsstaten skall bestå i väldigt begränsad omfattning, något annat är ju trots allt inte praktiskt möjligt där vi hamnat idag, så tror jag man måste antingen helt slopa rätten att söka asyl vid gränsen eller rationalisera hanteringen av asylsökanden kraftigt.

  En slopad rätt att söka asyl skulle förmodligen skicka en tydlig signal till välfärdsmigranter och flyktingsmugglare, att Sverige inte är det man skall satsa på i första hand. Man måste kombinera slopad rätt att söka asyl med mycket snabbare och intelligentare åtgärder på plats i kris- och krigsområden, helst i samarbete med andra nationer och organisationer. Samtidigt är det nog så att man skulle kunna bli tvungen att hantera de människor som ändå kommer hit och vill komma in i landet.

  En bibehållen rätt att söka asyl, skulle kräva att man kunde hantera ansökarna på ett sätt som inte påverkar det svenska samhället och ekonomin så negativt och i så stor omfattning som sker nu. Man skulle bli tvungen att tänka om då det gäller skillnaden mellan medborgares och asylsökandes rättigheter i förhållande till svenska staten och välfärdssystemen. Man skulle behöva avgränsa asylsökarna rent fysiskt på det svenska territoriet både för att hindra att kriminella asylsökare begår brott mot svenskarna och mot sverige, och för att hindra att de går under jorden på svenskt territorium. Ansökningsprocessen skulle också behöva skötas mycket snabbare och mera sakligt, utan inblandning av irrelevanta känsloöverväganden.

  Detta kommer inte att hända eftersom en tillräckligt stor del av sveriges befolkning fortfarande sover en törnrosasömn och därför röstar fram ledare som är antingen illvilliga eller korkade. Vi kommer därför istället att få se hur Sverige balkaniseras och hur även resterna av det som var bra med välfärdssystemen, bryter samman och försvinner. Ur detta kommer något nytt att utvecklas och jag tror inte det nya är något som någon riktig svensk någonsin önskat sig.

  Gillad av 3 personer

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Under gårdagskvällen rapporterade SVT om framgångar uppnådda med hjälp av kameraövervakning längs gränsen mellan Sverige och Norge.
  Norsk gränspolis kommer att med teknikens hjälp att skörda framgång i att ertappa, lagföra, och sanktionera smuggelverksamhet som står i strid med Norsk lag.

  I reportaget redogjordes framgång med att stävja handeln med knark, alkohol och tobak.

  Vad som inte framgick av reportaget (och som kanske borde ha nämnts i sammanhanget) är Norges bristande tilltro att EU förmår kontrollera sina inre gränsövergångar.

  De i Norge är naturligtvis intresserade av vilka människor som passerar gränsen, och huruvida de har uppehållsskäl i landet.
  Det rapporterades INTE.

  Gillad av 4 personer

 6. Anders skriver:

  Totalt sanslöst inlägg. Så kan bara en helt verklighetsfrånvänd paragrafryttare skriva. Varför ska vi bry oss om vad EU tycker när EU inte klarar av att upprätthålla den yttre gränsen mot icke EU-länder? För egen del ger jag blanka fan i EU-rätten och diverse konventioner. Sätt stopp för invasionen nu och gör det oavsett vad diverse jurister tycker.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_Hallar skriver:

   @Anders:
   Kunde inte sagt det bättre själv. EU skulle sköta den yttre kontrollen av gränsen mot EU-länderna — detta var en grundförutsättning för passfriheten INOM EU!.
   Den kontrollen har brakat samman sedan länge.

   ÄNDÅ inbillar sig vissa människor att vi i Sverige ska fortsätta med att fåraktigt fortsätta till punkt och pricka fortsätta uppfylla VÅR del av avtalet!!
   Detta är ju helt sinnesrubbat.

   Gillad av 3 personer

   • Sten lindgren dy skriver:

    Mycket bra, det sunda förnuftet är som bortblåst. Jag fick frågan ovan om effektiviseringar, det är så klart möjllgt att ge pendlare särskilda leg, likt att det finns en passkö för EU medborgare och en för andra.Tid tar det bara mär någon med märklig hivudbonad är före i kön, en gyllene regel att undvika köer med dessa.

    Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vad man känner mer och mer är att den här typen juridiskt och sakligt korrekta påståenden inte harmonierar med den verklighet vi lever i. Med detta menar jag att medborgarna ser fler och fler exempel på att politik och byråkrati åsidosätter rättssystemets principer i sitt agerande, antingen pga ideologiska skäl eller pga av allmän förvirring.
  I och med det så förlorar rationell och på fakta och principer baserad argumentation mycket av sin tyngd. Det blir då med maktmedel och inte med intellektuella insatser som samhället kan påverkas, tyvärr

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Klassisk bait and switch. När det skadar Medelsvensson att rida paragrafer, så står juridiken över allt annat. När det gynnar Medelssvensson att rida paragrafer, så måste humanitära övervägande räknas och juridiken stå tillbaka. Med löftet om en rättstat lockas Medelsvensson att betala sina skatter och inte organisera sig politiskt, men när rättsstaten skall ingripa mot övergrepp mot Medelsvensson ställer den sig i stället på angriparens sida.

   Sverige har brutit mot tusentals av sina egna lagar, ofta på ett uppseendeväckande och organiserat sätt, i samband med mottagningen av utländska lycksökare. Att nu plötsligt börja intressera sig för paragrafernas finaste nyanser är hyckleri på högsta nivå. Problemet för den juridiska formen av samhällsingenjörskonst är att den bara ser det den ser och helt missar det den inte ser, d.v.s. de fall där ingen klagande finns. Enskilda stoppas vid gränsen, men vem angrips direkt och personligen av Migrationsverkets alla lagöverträdelser?

   Failed state.

   Gillad av 5 personer

 8. oppti skriver:

  Schengenavtalet säger väl att asyl skall sökas vid passage av EUs yttre gränser.
  Så gränskontrollen är väl bara ett sätt att kontrollera om detta skett eller ej?

  Gilla

 9. Peter Andersson skriver:

  Id kontrollen gör att vi slipper en massa falska asylansökningar och påhittade åldrar, nationaliteter etc. De som har giltigt ID nekas inte resan över sundet.

  Gilla

  • Lasse W skriver:

   Några reflektioner. Min teori är att ID-kontrollerna på Kastrup och gränskontrollen på den svenska sidan på Hyllie station är nästintill verkningslösa. Det kommer in papperslösa människor från alla möjliga länder den här vägen. Och har gjort så under lång tid. Kan personen bara visa upp något ID-liknande och fotograferingsbart i fållan på Kastrup och ser trevlig ut eller låtsas sova på Hyllie station vid den legera kontroll som utförs på tåget där så är personen inne i Sverige. Visst, några ansöker säkert om asyl också. Man kan fundera över vad ID-kontrollen på Kastrup har för egentligt syfte. Avskräckande syfte?

   Vad gäller först ID-kontrollen (fotografering av uppvisad ID-handling) på Kastrup så går pass och körkort bra antar jag. Även om ett utländskt körkort inte säger mycket om rätten att få uppehålla sig i Sverige eller för den delen även i Danmark. Vilka övriga ID-handlingar ska godkännas som giltiga respektive ogiltiga? Hur är det i praktiken? Godkänns ett turkiskt körkort? Ett somaliskt? Ett tyskt studentleg? Ett azerbadjanskt studentleg? Hur systematiseras de 100 000-tals fotografier som tas? I ett sökbart register? Eller samlas de på hög fördelade på datum?

   För de som kommer till Arlanda och är medborgare i icke-Schengenland krävs i princip visum för att släppas in i Sverige. Kontrollen är rigorös. Motsvarande kontroll på Hyllie station är inte jämförbar.

   Nej Kastrup-ID-kontrollerna och stickprovskontrollerna på Hyllie station är ingen fungerande gränskontroll. De läcker som ett såll. Det kommer ett stort antal papperslösa personer från hela världen till Malmö varje månad. Och har gjort så långt före skärpningarna 2015. Med papperslösa menar jag personer som kommer från länder som Sverige har visumkrav gentemot men som inte har föreskrivet visum. Ett och annat stickprov görs möjligen. Vissa avgångar görs inga kontroller alls vad jag förstår. Det är en himmelsvid skillnad mot kontrollerna på Arlanda.

   Gillad av 3 personer

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jag vet inte men, har inte ID-kontrollen på Kastrup något med det så kallade ”transportöransvaret” att göra?
    Har för mig att ”transportören” kan ställas till ansvar för medverkan till ”illegal” inresa i fall där oklarheter om personens ursprung uppstår.
    Ingen godkänd identitetshandling och tranportören kan få vidkännas rättsliga följder.
    Som sagt, jag vet inte om det ens har trätt i kraft.

    Gilla

 10. Lars Åhlin skriver:

  Krister, du är både klok och kunnig. Svara på denna fråga: Om en asylansökan görs vid en gränskontroll är det ju uppenbart varifrån den sökande närmast kommer. Varför kan man då inte hänvisa personen tillbaks till detta land?

  Gillad av 3 personer

  • Sten lindgren dy skriver:

   Precis, har man inga papper skickas man tilbaka. Jag gissar att mängden människor som flytt hals över huvud utan pass och papper är mycket litet. På tåget över Öresundsbron kunde man ofta se hur man slänger sina handlingar i papperkorgen.

   Gilla

 11. Folke Lidén skriver:

  ”Rätten att söka asyl kan och bör inte upphävas. Den är en mänsklig rättighet.”
  En ytterligare oxymoron. Jag anser att asylmottagande bör vara ”jättelitet”.
  Anser inte att det är en mänsklig rättighet för människor från andra världsdelar att komma just till Sverige och söka asyl.
  När människor i ett land ställt till det för sig som vi gjort i Sverige (vi är alla skyldiga) är allt tal om principer, kvotflyktingar, integration och mänskliga rättigheter futilt.
  Det måste till ett totalstopp för asylinvandring.
  Vi som under lång tid, i förtvivlan, åsett förfallet måste säga ifrån i alla sammanhang och inte, helt eller delvis, nynna med i ”Songe d’Automne”;

  Gillad av 3 personer

 12. Erik skriver:

  Hur kan det vara tekniskt möjligt och ens tillåtet att söka asyl när man anländer direkt från ett fredligt land?

  Rimligen borde asyl endast kunna sökas i direkt anslutning till att man lämnar det farliga området och detta var väl också tankefiguren när Flyktingkonventionen tillskapades 1951 som en följd av umbärandena under andra världskriget. Man lämnar stridigheter och erbjuds skydd i lämpligt grannland.

  Dagens asyl shopping där man på alldeles fullt allvar kan komma med tåget från Danmark, hävda att man flyr för sitt liv och den glitterögde svenske tjänstemannen tar emot och varmt inkännande erbjuder skydd är fullständigt orimlig.

  Sverige och Tyskland har i åratal viftat med världens största gottepåsar och omvärlden har naturligtvis tagit till sig den inbjudande attityden och gärna anträtt vägen norrut.

  Men då inträffar det märkliga att Sverige och Tyskland inte vill behålla skörden utan istället tippa den hos Orban i Ungern som säger sig inte ha observerat någon efterfrågan på muslimer i sitt land och för detta skälls han!

  Hur har det kunnat tillåtas bli så här tokigt?

  Gillad av 4 personer

 13. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror att det är en feluppfattning att asylrätten är en mänsklig rättighet. I min värld är det något som har tillkommit för att hjälpa exempelvis förföljda politiker. Syftet kan aldrig ha varit att möjliggöra förflyttning av hela folk från dysfunktionella länder. Därför måste begreppet ändras och det gör stor skada så länge det får finnas kvar i sin nuvarande form.

  Gränskontrollerna i Sydsverige är ett praktexempel på politisk korrekt dårskap. Den nordiska passunionen, som regeringen Lövén i praktiken har förstört, gällde alltid bara nordiska medborgare. Som sådan kunde man alltså resa fritt emellan länderna utan papper men inte andra. Hur kunde man då upprätthålla det? Med ögon, öron och sunt förnuft! Man kontrollerade helt enkelt de som man trodde sig behöva kontrollera. Inte exakt och säkert kränkande med nuvarande politiskt korrekthet. Men fungerande och vettigt. Att kontrollera alla som pendlar till sitt arbete i Öresundsregionen är inte bara löjeväckande och skadligt utan rent dumt.

  När det gäller presumtiva asylsökare räcker det med skyltar på ett antal språk som anger att man måste passera passpolisen innan man får komma in i landet. Allt annat är ett brott och kommer man in i landet på annat sätt blir asyl naturligtvis omöjlig och straff utmätt. Kommer ni ihåg hur det var förr i tullen? Rött och grönt. Man valde själv men gick man fel med fel grejor med kunde man bli dömd till stränga straff.

  Det som var enkelt förr har blivit omöjligt idag.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Politisk Korrekthet ställer till praktiska problem, som alltid!

   Ett praktiskt selektivt verktyg, erfarenhetsbaserat, hade underlättat!

   Dags att lägga DO ämbetet, som bara är en skadeståndsmaskin…

   Men vi Alla svenskar som diskrimineras, räknas ej in…

   Gillad av 2 personer

 14. Tritonen skriver:

  Att införa vistelse i förvar för att hysa asylsökare kommer ofelbart att utlösa ett ramaskri från media och vänstern om ”Auschwitz”, nazism m. m. Dock lär det bli nödvändigt, om inte allt fler ska fortsätta att pysa ut genom springorna till ett liv i kriminalitet och en tillvaro i skuggsamhället. Dessutom måste identiteten på asylsökarna fastställas. Hur ska man annars kunna utvisa dem vid ett avslag? Dessutom kan man fråga sig om inte vissa uppenbara fall kunde snabbehandlas och inte överklagas i olika instanser för att vid avslag återkomma med förnyad ansökan.

  Gillad av 1 person

 15. Fredrik Östman skriver:

  Eftersom Schengenparterna inte upprätthåller dess regler är det helt i sin ordning att vi inte gör det heller. På denna princip skall JK grunda sitt avslag. Skulle JK göra fel på denna punkt och förbjuda den svenska nationalgränsen, så får vi helt enkelt utträda ur Schengen. Så enkelt är det.

  Gillad av 4 personer

 16. Tomas Andersson skriver:

  I detta sammanhang måste påpekas att det inte kommer några flyktingar till Sverige från Danmark eller Tyskland, då det inte råder vare sig krig eller några politiska förföljelser av betydelse i dessa länder.

  Gillad av 3 personer

 17. Nils Nilsson skriver:

  Fullständigt korrekt beskriven problemställning. Dock anser jag förslag till lösning bör supplerad med ett avtal med Danmark om att bemanna och bekosta en gemensam gränskontroll mellan Danmark och Tyskland.

  Gillad av 1 person

 18. rombens skriver:

  Vi kan väl formellt sätt avisa alla asylsökande som anländer från ett annat EU land direkt?

  Med nuvarande situation i Norge kan väl även alla asylsökande från vår granne i väster också avvisas direkt (varken krig, förföljelse eller diskriminering eller svält råder).
  Jag kan inte se var problemet ligger rent juridiskt med att avisa direkt vad det avser asylsökande som anländer som ovan. Återstår asylsökande som kommer med båt eller flyg från resten av världen. Har jag missat något?

  Gillad av 3 personer

 19. Apg17 skriver:

  Enligt Dublinförordningen ska migranter söka asyl i första ankomstland. Ingen migrant som kommer via landvägen till Sverige har rätt till asyl i Sverige. Inget av våra grannländer har nämligen en situation där skyddsbehov föreligger. Vi omgärdas av världens mest fredliga och minst politiskt och religiöst förtryckande länder.

  Ingen som kommer via Danmark, Norge, Tyskland, Polen, etc har skyddsbehov. Alla asylansökningar kan således avslås direkt vid gränsen och inträde till landet nekas. För att effektivt upprätthålla Dublinförordningen krävs fortsätta gränskontroller under överskådlig tid.

  Genom att ta bort gränskontroller och således ej upprätthålla Dublinförordningen bryter Sverige mot EU-rätten. Vid händelse av detta kommer stämningsansökan inlämnas och skadestånd krävas. Alla kostnader för olagliga asylansökningar kommer återkrävas. Uppskattningsvis ligger beloppet i härandet 1 miljard SEK per dag som gränskontroller saknas.

  Gillad av 4 personer

 20. Ulla L skriver:

  Schengensamarbetet har aldrig fungerat och asylrätten är felkonstruerad.
  Med yttre gränser som läcker som ett såll är det fritt fram att resa hur man vill inom EU, även för en tredjelandsmedborgare som är utvisad från Sverige.
  Grunden för asylrätten är en gammal konvention (avtal) mellan ett antal länder i världen. Ett avtal, i vilken rättigiheten tillkommer individer som är okända till antal och behovsnivå och skyldigheten åvilar det land individen valt ut, är inte hållbart och genomtänkt. Kostnaderna för att uppfylla rättigheten borde delas av alla länder som ingått i avtalet. Ett sådant avtal är kontraproduktivt och kan stjälpa ett litet land om många med stort behov väljer just det landet. Sverige måste genast arbeta för att förändra asylrätten.

  Gilla

 21. Hovs_Hallar skriver:

  Vid läsningen av ovanstående drapa tänker jag:
  Här har vi ännu en person som lever i en godhetsbubbla utan verklighetskontakt, och vars förslag på åtgärder präglas av detta.

  En effekt av den ända sedan 1970-talet ständigt pågående propagandan från makthavarna och deras springpojkar i media om ”mångkulturens” välsignelser, är att folk numera tenderar att vara insnärjda mentalt i dessa föreställningars garn.

  Folk inbillar sig tex. att asylmigranterna faktiskt är ”på flykt undan krig och förföljelse”, vilket i allmänhet är ren LÖGN.

  Vad vi ser är en flykt från fattigdom till relativ rikedom — och även att hamna i livslångt bidragsberoende är för de här människorna en relativ rikedom! I deras hemländer finns nämligen inget av de oerhört värdefulla (och för oss skattebetalare enormt kostsamma) sociala förmåner vi tar för givna i Sverige.

  Därför tar man sig till Sverige, och passerar ett antal mindre attraktiva länder på vägen!

  Den enda lösningen på det kaos som Sveriges vanvettiga migrationspolitik skapat — ett kaos som började märkas för FLERA DECENNIER sedan — är att helt sätta stopp för mottagandet av asylmigranter. Det har redan gjorts en gång — googla på ”Luciabeslutet”.

  Utsikten att få ”asyl” och därmed en fribiljett till det hägrande paradiset av socialbidrag, fri sjukvård osv. osv.är en oerhört kraftfull magnet. Ta äntligen bort den magneten.

  Vad kan byråkraterna i EU göra? Starta krig mot oss, eller? Här gäller det vår nations överlevnad, och folk är rädda för vad några förbannade byråkrater tycker?

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Instämmer! Ett besök i förmiddags på min lilla vårdcentral i glesbygden verifierar min ståndpunkt att Sverige är överfullt av krävande, högljudda, icke-svensktalande, tygsjoksförsedda, märkbart asociala flockar av välfärdsmigranter, som inte har här att göra. NOG NU!

   Gillad av 2 personer

  • Anders skriver:

   Instämmer. Det tycks mig som om sådana som Krister Thelin inte alls förstår hur farlig situationen nu är. Bara under förra året släppte vi in 35 000 s.k. ”ensamkommande barn”, dvs unga vapenföra män från kulturfrämmande länder, i flertalet fall från Afghanistan. Hur ska vår feminiserade poliskår, som väl knappt uppgår till 10 000 i yttre tjänst, kunna bemästra dessa ”ensamkommande” när dessa inser att de inte får det de utlovats? Inte ens om vi mobiliserar hela försvarsmakten och hemvärnet är vi mer än i paritet med det antal vi släppte in förra året! Och så har vi de som kom året innan, och året dessförinnan…

   Gillad av 1 person

 22. Jaxel skriver:

  Rätten att söka asyl är ”en mänsklig rättighet”.

  Är detta något som Gud bestämt? Detta upprepas i debatten gång på gång ungefär som från bokstavstroende religiösa. Handlar det om konventioner Sverige skrivit under så kan vi alltid frånträda dem. EU-regler kan vi väl hantera som andra gör. Det vore komplett absurd om EU skulle ställa Sverige till svars för att vi försöker minska flyktinginvandringen. I värsta fall får vi väl lämna unionen.

  Asylrätten bör finnas kvar för människor som flyr direkt från ett grannland. Med detta avses inget religiöst påbud, utan endast en personlig åsikt. I övrigt bör flyktingmottagande grundas på välvilja från Sverige och landets befolkning. Denna välvilja bör i så fall riktas mot dem som har störst behov, inte dem som har störst resurser i kraft och pengar (och därmed följande möjlighet att ta sig hit). Även andra överväganden än behov skulle kunna tänkas få spela in.

  Som någon påpekade ovan kan det aldrig ha varit mening att mer eller mindre hela befolkningar från länder hundratals mil härifrån skulle kunna komma hit och begära asyl.

  Gillad av 3 personer

 23. Björn skriver:

  Kan någon tipsa om sajter på ”andra sidan”, dvs den som är FÖR, i princip, fri invandring? Sajter där folk kan skicka in kommentarer och tankegångar, likt här på DGS t.ex, om hur de vill att samhället ska se ut framöver? Hittills har jag bara läst floskler i MSM om att ”vi måste hjälpa alla som vill hit” ” allas lika värde” ”man kan inte förbjuda fattigdom” ”snabbspår till jobb” ”det måste byggas fler bostäder” ”alla muslimer är inte terrorister” osv osv! Jag har aldrig hört talas om nåt alternativt media där ”vanligt folk” kan komma till tals, och kanske räta ut lite frågetecken om vad de egentligen menar! Eller är det helt enkel så, att den sidan av ”saken” har så få anhängare med intelligens och förmåga till konsekvensanalys, att behovet inte finns? Vi som läser och skriver här och som ser en massa problem framför oss, verkar vara betydligt fler än de som bara ser lite ”utmaningar” !

  Gilla

 24. Elini Hagen skriver:

  Politiker lever genom sina apanage i en parallell verklighet jämfört med den landets skattebetalare befinner sig i. Förmodligen inser dom att de i konkurrensutsatt verksamhet inte alls skulle kunna avnjuta samma standard.
  I den mån de bejakar det globala världssamhället borde de kanske ställa sig frågan hur man bär sig åt för att beskatta en befolkning globalt och inte som fallet är idag nationellt.
  De talar så vackert om skyddsbehövande flyktingar och jag ser mest unga starka män på gator och torg. Hur många individer är Sverige skyldigt att försörja undrar jag?
  Hur många av dom som hostar och harklar på allmänna färdmedel är kontrollerade avseende tbc? Bara tanken på denna sjukdom får mig att avstå från att åka , tack jag går hellre.
  Den press som delar ut guldspadar till varandra beskriver oftast inte verkligheten för sina läsare. De vill väl hålla läsarna på gott humör med sina fiktioner.
  Visst behövs kontroller vid varje inresepunkt till landet. Om man vill kan man ge dagspendlarna en pendlaridentifikation som snabbt tar dom förbi köerna medan dom andra får vackert vänta. Hur svårt kan det vara.

  Gillad av 1 person

 25. underhunden skriver:

  Nej, asylrätten måste genast upphävas. Det gäller även retroaktivt.

  Är Kristet Telia en av alla dessa jurister som håller på att plundra oss genom alla dyra asylärenden? Talar du i egen, eller dina kollegor, sak Krister?

  Gillad av 1 person

 26. Maria skriver:

  http://www.svd.se/fler-asylsokande-tar-flyget-till-sverige
  Artikeln för de som inte har tillgång till hela texten:
  ”Allt fler asylsökande kommer med flyg till Sverige

  Mycket tyder på att flyget blivit ett allt vanligare färdmedel för flyktingar och migranter som tar sig till Sverige. Under en mätperiod i somras uppgav majoriteten av de asylsökande att de åkt flyg till Sverige. På Arlanda har gränspolisen sett en kraftig ökning av antalet personer som försöker ta sig in i landet utan tillstånd.

  – En minskning med 95 procent.

  Så förklarade migrationsminister Morgan Johansson (S) den kraftigt sjunkande kurvan i en tabell över svenskt asylmottagande under en presskonferens på Rosenbad i september. Statistiken visade att det blivit betydligt svårare för asylsökande att ta sig till Sverige hösten 2016 jämfört med för ett år sedan.

  Sedan dess har flera EU-länder infört gränskontroller. Den så kallade Västra Balkanrutten – där 35 000 personer passerade varje dag – har stängts och EU:s överenskommelse med Turkiet har strypt trafiken över Egeiska havet.

  Ändå söker ungefär 500 personer asyl i Sverige varje vecka.

  Mycket tyder på att många av dem anländer till Sverige med flyg. När Migrationsverket undersökte saken under en vecka i somras uppgav majoriteten av de asylsökande att de flugit hit. Ingen vet dock hur omfattande fenomenet är.

  Migrationsverket säger att man inte för någon statistik, och att man heller inte har någon anledning att undersöka fenomenet. Gränspolisen i Stockholm uppger dock att man de senaste åren upptäckt allt fler personer som försökt ta sig in i Sverige utan tillstånd.

  Under 2013 avvisades 59 personer vid gränskontrollen på Arlanda. 2015 hade antalet ökat till 227 personer, nästan fyra gånger så många. Siffrorna för 2016 ser ut att landa på ungefär samma nivå.

  – Vi har under de senaste åren en uppåtgående trend vad avser antalet personer som nekas inresa på Arlanda flygplats, säger Patrik Kalmkind, tillförordnad chef för gränspolisen i Region Stockholm.
  Också på Landvetter upptäcker polisen ett relativt stort antal personer som försöker ta sig in i landet utan tillstånd.

  – Vi påträffar uppemot tio personer i veckan. Det är ofta flyg från sydöstra Europa, Italien, Grekland och via de stora transithubbarna som Bryssel, säger Fredrik Johansson, inre befäl vid polisen på Landvetter.

  Det finns också andra indikationer på att en högre andel asylsökande än tidigare anländer med flyg. I en rapport från september skriver Migrationsverket att man noterat att personer från bland annat Somalia, Eritrea och Iran söker asyl i samma omfattning som under rekordhösten 2015 – trots den totala minskningen på 95 procent som Morgan Johansson talade om.

  ”Det kan bero på att de tar sig in i Sverige på andra sätt än via färjor och tåg från Danmark och Tyskland”, står det i rapporten.

  Men varken Migrationsverket eller polisen vet alltså hur många asylsökande som tar flyget till Sverige. Det beror främst på att merparten av flyktingarna och migranterna tros anlända med flyg från Schengenområdet. Då behöver de inte passera den svenska gränskontrollen efter att ha landat.

  Att personerna för det mesta inte fångas upp vid ankomsten till Sverige innebär därför inte att svensk polis missköter sitt arbete, säger Patrik Kalmkind.
  – Det handlar inte om brister i gränskontrollen i Sverige, säger han.

  Enligt Patrik Kalmkind använder de asylsökande antingen förfalskade dokument eller en svensk persons pass för flygresan. 2014 kom en polisrapport fram till att svenska pass säljs för ungefär 80 000 kronor styck av människosmugglare.
  En del av personerna upptäcks alltså ändå av polis vid ankomsten till Sverige. Om de söker asyl tillåts de stanna i landet. Om de är belagda med inreseförbud eller inte vill söka asyl avvisas de i stället.

  Fenomenet med asylsökande som anländer med flyg är intressant bland annat med tanke på de tillfälliga gränskontrollerna som infördes i november. Kontrollerna motiverades med att myndigheterna behövde ha kontroll över flyktingarna och migranterna som tar sig till Sverige.

  Men siffror från polisen visar att många av de asylsökande troligen aldrig ens passerar de tillfälliga gränskontrollerna i Skåne, Göteborg och Varberg. I augusti fångade polisen upp 51 personer som ville söka asyl vid de tillfälliga kontrollerna, enligt siffror som SvD tagit del av. Det motsvarar bara två procent av det totala antalet asylansökningar som registrerades under månaden.

  I början av november väntas regeringen ge besked om huruvida de tillfälliga gränskontrollerna kommer att förlängas.”

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De s.k. ID-kontrollerna är bara ett alibi för att lugna skattebetalarna så att de fortsätter att knega för sin egen förstörelse. I själva verket blir 2016 ett av rekordåren för lycksökarberikning i Sverige.

   Gilla

 27. Nils Dacke skriver:

  Nej, jag håller inte med dig Krister. Asylrätten vid gränsen kan inte vara absolut och gälla om man passerat 8-10 möjliga länder under resan hit. Därför bör asylrätten vid gränsen tas bort och ersättas med möjlighet att söka asyl vid svenska ambassader utomlands och att man dessförinnan tagit ett beslut hur många asylsökande man kan klara varje år med avseende på arbete, bostad, väfärden och så vidare. Fram till detta system är infört bör man göra ett stopp för alla asylsökande ett antal år tills dagens och morgondagens problem s.k utmaningar är under kontroll. Därför behövs i fortsättningen också gränskontroller oavsett vad EU har dör åsikt om detta.

  Gillad av 1 person

 28. Lennart Göranson skriver:

  1. Det vore mig främmande att ifrågasätta Krister Thelins bedömning av rättsläget, så som reglerna ser ut i dag. Men regler kan ändras. När situationen innebär att det är omöjligt, eller i varje fall orimligt, att följa reglerna så är det ett tydligt tecken på att de bör ändras. Därför måste man ibland tänka utanför boxen.

  2. Människor föredrar i allmänhet att stanna i sitt fädernesland. Det ska mycket till för att man väljer emigration. Ett sådant skäl är att man på grund av krig befinner sig i omedelbar livsfara. Ett annat att man under en despotisk regim riskerar politisk förföljelse. Därför har vi regler om rätten att söka skydd undan faran, asyl. Det naturliga är då att söka skydd i första land där man inte längre är hotad. Och så sker också normalt när villkoren i övrigt är likartade i hemlandet och mottagarlandet, exempelvis att envar ansvar för sin försörjning. Men i våra dagar har de förutsättningarna rubbats. Det finns nämligen länder som erbjuder sina medborgare en i ett historiskt perspektiv helt exceptionell välfärd, med exempelvis försörjningsstöd för den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. I det läget blir flyktingsituationen helt annorlunda. Många människor som inte befinner sig under omedelbart hot vill emigrera till det land som erbjuder inte bara medborgarna utan alla ankommande en exceptionell välfärd. Och många människor som i och för sig har levat under hot väljer bland olika tänkbara mottagarländer och söker sig till det land som erbjuder den exceptionella välfärden. Därmed har förutsättningarna för det nuvarande regelverket rubbats.

  3. Hur skulle då en fungerande gränskontroll på svenskt territorium kunna se ut? Ett förslag:
  – Upprätta en gränskontrollzon direkt på den svenska sidan av gränsen som är så avspärrad att ingen kan ”avvika” in i landet.
  – Förse skånska Köpenhamnspendlare med en passersedel som tillåter dem att utan hinder eller fördröjning passera gränskontrollen.
  – Låt alla med pass som visar EU-medborgarskap passera direkt.
  När det gäller dem som uppger sig vara asylsökande förordar somliga den hårdare linjen att avvisa samtliga direkt eftersom de kommer från ett EU-land där de inte utsätts för hot. Väljer man i stället en mjukare linje kan man göra på det här sättet:
  – De som visar syriskt pass slussas vidare för en asylprövning som genomförs omedelbart (eller inom några dagar). De får under tiden mat och husrum innanför den avspärrade zonen.
  – De som visar pass från länder där krig inte råder avvisas, om de inte kan dokumentera risk för politisk förföljelse.
  – De som inte kan visa pass eller annan dokumentation som styrker flyktingstatus avvisas eftersom bevisbördan ligger hos den sökande.

  Är jag kanske naiv, har jag inte förstått vad som är möjligt? OK, föreslå då något bättre.

  Gilla

  • Peter M skriver:

   Ett utmärkt förslag.

   Är f.ö. en smula brydd över tonen i kommentatorsfältet. Land ska med lag byggas och vi har de lagar vi har. Möjligen är tonen ett tecken på den ökande desperation som många svenskar känner.

   F.ö. anser jag att festen är slut och att de av våra gäster som inte befinner sig i omedelbar fara bör åka hem nu.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Problemet är att svenska jurister är hjärntvättade i den s.k. rättspositivismen, som bl.a. säger att rättsväsendet inte skall göra ett skit så länge ingen anmälan föreligger och i så fall endast precis det som står i anmälan. (Därför är den enskilde rättslös i Sverige och endast professionella åklagare kan ibland lyckas få till en fällande dom.) Den säger också att staten får göra vad fan den vill, eftersom den teoretiskt kan ändra lagen vid ett senare tillfälle. Båda dessa principer, som gemene man inte informerats om, leder till bl.a. dagens situation på Migrationsverket. Där kan tjänstemännen bryta mot lagen och GD hitta på sina egna lagar. Den enda som skulle kunna upprätta en anmälan är staten, och dels gör den inte det, dels skulle enligt ovan rättsväsendet skita i det i alla fall. Alibifalelt som används för att motivera eländet intellektuellt är att t.ex. våldtäktsoffer eller mordoffer anmäler staten som skyldig till den okontrollerade massinvandringen. Ett sådant fall har förstås i ingen kultur, i inget rättsväsen någon chans. Men det bekymrar inte rättspostivismens arkitekter. De menar att offren får skylla sig själva som inte anmäler.

    Kommunerna, som får Svarte Petter i lycksökarfrågan, måste däremot följa de lagar som staten pekar ut som viktigare än andra, eftersom de annars får en anmälan från staten efter sig, som rättsväsendet i rättspositivistisk anda kommer att driva in absurdum, stärkt av att båda de drivande principerna enligt ovan kan tillämpas.

    Sosseriet har Sverige i ett skruvstäd. Failed state.

    Gilla

   • Anders skriver:

    Tiden för det civiliserade samtalet är sedan länge över. Statens representanter är våra fiender. Man ägnar sig helt ohämmat åt indoktrinering i utbildningsväsendet (från dagis till universitetet) och i media, och använder sina myndigheter till att hota och förfölja oss (se polisens agerande på Gotland). Man får nu skörda sin draksådd.

    Gillad av 2 personer

 29. Stefan Sewall skriver:

  Schengens passlösa laglöshet måste bort. Gränskontroller med pass måste återupptas i hela Europa. Inte bara för att stoppa vågen från Afrika och arabvärlden utan även för att stoppa kriminella internationella ligor och floden av vapen och krigsmateriel som kommer hit och detoneras i våra samhällen, samt för att hindra terrorister att röra sig fritt och för att hitta dem och spärra in dem.

  Gillad av 2 personer

 30. MartinA skriver:

  Bra att det blir klarlagt att EU är Europeernas fiende. I övrigt är det här med gränskontroller rätt ointressant. Gränsen har fallit och att försöka sätta upp försvaret där är att tiggga om att bli huggen i ryggen.

  Gillad av 1 person

 31. Mikael Steinwall skriver:

  Jodå, visst ”värnar” vi Asylrätten. ID kontrollerna infördes i Januari, och hittills har 29 000 personer sökt asyl.
  Enligt Svenska normer nästan noll.

  Gilla

 32. Bo W skriver:

  Om min grannes hus skulle brinna ner är det klart att han kan få kost och logi hemma hos mig under en tid om han plötsligt skulle stå och banka på min dörr, förutsatt att han flyttar hem igen så fort han kan. För inte fan vill jag att han bosätter sig hemma hos mig för gott och dessutom efter ett tag skickar efter hela tjocka släkten från när och fjärran för att också bo där. Än värre blir det naturligtvis om det sedan visar sig att han inte alls var min granne och att han själv har tänt eld på sitt hus och inte visar minsta intresse för att bygga upp det igen.

  Gillad av 1 person

 33. Janne skriver:

  Krister, varför skall man kunna söka asyl i Sverige efter att ha passerat Danmark och Tyskland?
  Man borde också införa kontroller vid inresor via Arlanda eftersom migranter tar flyget från ett annat EU land till Sverige och kommer in. Eller direkt från ett land utanför EU med köpt look alike svenskt pass.
  Asylrätten är inte tänkt för dagens situation och bör avskaffas. Man kan inte ta emot och pröva asylansökan från miljoner människor som skulle vilja komma just hit.
  Ett annat sätt är att avskaffa många förmåner som migranter får. Pull-faktor kommer att minska

  Gilla

 34. Sven skriver:

  Jag får inte det hela att gå ihop.
  De senaste dagarna har svetsministern besökt Saudiarabien.
  Saudiarabien lär förse sunnimuslimer ( ungefär de som kallas terrorister ) i Syrien och i grannskapet med vapen.
  Syftet med besöket är att Sverige skall få exportera mer av bomber och granater, samt en del annat dit.
  Nu besöker han andra länder där i krokarna där svensk militär är på plats.

  Varför är svensk militär där och varför säljer Sverige vapen och dylikt dit?

  Sluta upp med rubbet!

  Låt idioterna där nere ta kål på varandra.

  Försökt definitivt inte stödja någon sida av idioterna.

  Någon mer vältalig än mig var gäst hos Skavlan för några dagar sedan.

  Gilla

 35. Paul Fried skriver:

  Utgjutelserna avtog för ett bra tag sen… men råkade hamna här. Tonläge och attityder är beklämmande, skäms över de som uppenbarligen är min ”landsmän”. Att Sverige ligger illa till beror inte på att vi tar emot en försvinnande liten del av världens flyktingar, utan på att rädsla, egoism och fientlighet för ett förskräckande stort antal människor betraktas som dygder.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.