Vänster eller höger

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Som du kanske märkt har jag drivit en kampanj för att utplåna begreppen ”vänster” och ”höger” som politiska etiketter. Mitt argument är att man inte längre vet vad dessa beteckningar betyder. Om ett ”högerpopulistiskt” parti som sverigedemokraterna – och då vet man att ”högerpopulistiskt” anses ett snäpp mer höger än ”höger” – hyllar folkhemmet och välfärdsstaten – som båda är uppenbara vänsterprojekt (även om det var ”högerideologen” Rudolf Kjellén som hittade på folkhemmet och det var Bismarck som startade socialförsäkringarna) då betyder inte längre ”höger” och ”vänster” så mycket.

Men jag kommer nog inte att lyckas få stopp på högervänsterpratet. Begrepp som använts sedan franska revolutionen är inte så lättutplånade. Så efter att ha talat med Lorentz Lyttkens, vilket alltid är klokt när man ska ut på intellektuella upptäcktsfärder, gör jag ett omtag.

Sedan franska revolutionen har världshistorien gått två ronder och är nu inne i den tredje. Den första ronden handlade om att franska revolutionens ideal skulle förverkligas. Den slutade framgångsrikt ungefär när näringsfriheten förverkligades. Den andra ronden är den som rätt nyligen tagit slut, nämligen den som stod mellan socialister och borgare. Den tredje ronden har just börjat och är så ny att vi ännu inte ens namngivit dess karaktär och kontrahenter.

I varje rond har det funnits ett höger och ett vänster även om de två begreppen ofta stått för olika idéer i de olika ronderna. Han som förespråkade allmän och lika rösträtt var på yttersta vänsterkanten under den första ronden, medan han under den andra ronden lika gärna kunde vara höger.

Man skulle också kunna säga att ”vänstern” i allmänhet ansett sig ekonomiskt utsugen av ”högern” och dessutom menat sig slåss i underläge och därtill representera en ny och bättre världsordning. ”Högern” har i vänsterns ögon varit ett ibland orkeslöst etablissemang eller elit som spelat ut sin historiska roll. ”Högern” själv har dock framställt sig som förnuftig och ansvarstagande till skillnad från den mer ”folkliga” eller ”populistiska” ”vänstern”.

Det problematiska med denna läsning av historien och de politiska omvandlingarna är att den inte stämmer med samtidens självuppfattning. Objektiva fakta i målet, om jag får bestämma, är att den gamla vänstern, för Sveriges del representerad i huvudsak av socialdemokratin, under 1900-talet övergick från att vara en vänsterrörelse som slogs underifrån till att, under några decennier, vara den oinskränkta och självklara statsbärande makten och att därefter degenerera till en rätt utlevad elit som inte kan tänka på annat än att hålla sig kvar vid köttgrytorna. Verkligheten har omvandlat socialdemokratin från vänster- till högerkraft.

Min uppfattning är som bekant att huvudmotsättningen i Sverige inte längre går, som den en gång gjorde, mellan arbete och kapital, utan mellan dem som drar ihop pengarna, nämligen den skötsamma medelklassen, och dem som gör av med dem, nämligen politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet. (Nåja, inte alla pengarna, men en avsevärd del av det ekonomiska överskottet; betänk att komplexet tar ungefär 40 procent av bruttonationalprodukten.)

Min slutsats är att dagens motsvarighet till den i forna tider utsugna arbetarklassen är den anständiga medelklassen, medan dagens motsvarighet till den förra epokens statsbärande kapitalistklass är politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex.

Kanske leder denna utläggning inte till någon klarhet, utan till ytterligare förvirring eftersom konsekvensen av mitt resonemang är att om man nu insisterar på att använda begreppen ”högern” och ”vänstern” så ska man åtminstone använda dem rätt, vilket på det hela taget är motsatsen till dagens språkbruk.

Allt är propaganda. Eliten kallar sig vänster för att lura folkflertalet medan den i verkligheten inte alls står på folkets sida.

63 thoughts on “Vänster eller höger

 1. Lennart Jonasson skriver:

  Kloka ord. SVT/SR som är etablissemangens viktigaste propagandister är på väg att slå knut på sig själva i niten att projicera allt elände på SD. Epiteten rasister, populister och högerextrema känner vi alla till vilka upprepats till leda. I studioett för ngn månad sedan så diskuterades SD:s högergir åt moderaterna till! De högerextrema hade alltså gjort en högergir mot mittenpartiet moderaterna!? Dom var alltså vänster och löntagarvänliga innan?
  Propagandatricket handlade såklart om att försöka skrämma vanliga s-väljare med det klassiska högerspöket i stället för rasist, extremistkortet. Redaktionen kom snabbt på nya tankar efter några veckor och skärpte ton och begrepp till nazist/rasist/fascist.

  Dårskapen är synlig för var och en med ett minimum av analytisk blick och läs, begreppsförståelse.

  Liked by 2 people

  • Johan skriver:

   Att skrämma folk med högerspöket är en gammal beprövad strategi. Förr hette ju moderaterna högerpartiet och det kunde man skrämmas med eftersom de ansågs hota folkhemmet.
   Om man idag utsett SD som sin politiska meningsmotståndare är det enkelt att kalla dem för högerextrema. Om de driver en högerpolitik eller inte är sekundärt.
   Att klistra rasist/fascist/nazist-lappar på alla som tycker annorlunda är också en gammal strategi från 68-vänstern och handlar nog mer om retorik än sakinnehåll.
   Tycker det känns som att vänster-högerskalan spelat ut sin roll och att sprickan går mellan globalisterna och motståndarna till globalismen (som för att förstärka avståndstagandet kallas nationella populister).
   Det enda parti som representerar den senare gruppen i Sverige är SD. De hotar därmed globaliseringsagendan och motarbetas därför med alla medel från övriga partier, media och kulturelit (som önskar globalisering). Eftersom alla medel är tillåtna är det tydligen legalt att kalla meningsmotståndarna för precis vad som helst.
   Sedan har jag inte bestämt mig för om jag tror att SD utgör en verklig opposition eller är del av skådespelet för att dra till sig uppmärksamhet från vad som verkligen händer.
   Andra som hotar globaliseringsagendan är BRICS inklusive Ryssland och Visegrad länderna.Numera eventuellt också UK.

   Gilla

 2. Gösta Svensson skriver:

  Jag har vänner som jag är ganska säker på, på fullt allvar tror, att det sk ”Vänsterpartiet” tar vara på deras intressen som varande anställda arbetare utan alltför höga löner. Deverkar tycka att det är ok att deras slit till stor del mals in i ett stort och ofta ineffektivt maskineri, där en massa parasiter på olika nivåer, människor som mycket väl borde kunna tjäna sina egna pengar på ett hederligt sätt, tar/får det välstånd som jag antar att mina vänner vill skall användas för att bygga ett starkt och fungerande samhälle.

  Vad säger man till dessa människor om sakernas tillstånd? Ingenting blir svaret för min del. Det känns som att det finns en ocean av missförstånd och lögner att tränga igenom och det gör mig mest trött. Dessa i grunden helt normala och vettiga människor är grundlurade och bedrägeriet fortsätter varje dag. De och deras barn får betala priset och jag kan i mitt stilla sinne undra när deras gräns är nådd, när de erkänner för sig själv och andra att det är något som är fel med deras vägbeskrivning till utopia.

  Liked by 5 people

  • Johan skriver:

   Det händer att jag emellanåt tar en sväng och läser lite DN, SVD och tittar lite på SVT och det är mer och mer uppenbart att för varje gång jag återvänder till dessa kanaler blir det allt tydligare: nyheterna blir allt mer urvattande, varför svarar inte Dylan, läs om nya Pokemon Go, så här blir du av med din huvudvärk, Trump är inte bra, SD är rasister, Ryssland är dumt.
   Senaste nytt om dokusåpor, m.m. Allt för att hålla oss sysselsatta och inte ställa svårare frågor. Ursäkta om jag låter cynisk men det är en känsla som infinner sig.

   Liked by 2 people

 3. Sten lindgren dy skriver:

  Mycket bra analys, eftersom det verkar som fler och fler ledarskribenter smygläser här så ser vi den kanske snart i SvD, eller kanske… GP?

  Skatteuppror nu!

  Gilla

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Man kan tycka att begreppen ”vänster” och ”höger” är irrelevanta.
  Det vore de också, om det inte vore så att de genom århundradena blivit så intimt förknippade med framåtsträvande respektive dess motsats.

  I början av förra århundradet så kännetecknades vänstern (läs socialdemokratin) av att vilja förbättra levnadskvalitén för arbetarklassen. Man var inte dummare än att man begrep att en förutsättning var att man kunde bryta överklassens kunskapsmonopol. Det faktum att man kunde rabbla katekesens frågor och svar byggde inte välfärd för någon.
  Man startade studiecirklar och förkovrade sig. På det sättet blev lantarbetaren Gunnar Sträng finansminister.

  Socialdemokratin blev det statsbärande partiet i kraft av både vilja och förmåga att lyfta arbetarklassen. Med ökade kunskaper kunde nu till och med arbetarungar hitta på industriella förbättringar och öka produktiviteten i industrin till allas fromma.

  Nu inträffar det lustiga att när den dåtida vänstern hamnade på pyramidens topp så blev man samtidigt höger.
  Det är ju självklart att om man befinner sig på toppen så vill man inte så väldigt gärna se några förändringar. De måste ju med nödvändighet bära nerför!

  Hur löser man nu den knuten? Vänsterns legitimitet är ju knuten just till förändring!

  Jo, man helt enkelt kallade allt man företog sig för ”vänster”. Hur stolligt det än var.
  68-rörelsen med flumskolan var ”vänster”. Att den kom att leda till utarmning av kunskaper var sekundärt. Man fick det till att verka progressivt med elever som skulle vara med och bestämma hur undervisningen skulle utformas. Att de inte kunde ha en aning om vad för resultat som skulle åstadkommas och varför, var tydligen av mindre betydelse. Förändringen var så att säga vitsen, oberoende av resultatet.
  Resultatet mäts nu internationellt och det har inte utfallit särskilt väl.
  Det blir gärna så när metoden för att nå ett resultat har högre prioritet än resultatet.

  En gång i tiden var högern inte speciellt attraherad av förändringar, då de med nödvändighet skulle innebära relativa försämringar för det dåtida etablissemanget.
  Observera – relativa. Inte absoluta!
  De som nu betecknar sig som vänster sitter nu i samma situation som den gamla högern. Förändringar medför försämringar för de som kallar sig vänster.
  De blir därmed per definition höger, eller om man så vill – bromsklossar.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   F. von Hayek skrev en drapa om att han inte är konservativ. Den handlar mest om estetiska och kulturella skiljaktigheter. Men Joseph Schumpeter, som mer än någon förknippas med begreppet kreativ förstörelse, som du berör ovan, var förstås både avfällig marxist och omisskännlig högerman. Vänstern baserar sin tro inte i en önskan om kreativ förstörelse och högern definieras inte som dennas motsåndare.

   Om man förenklar och förvdrider begrepp är det förstås trivialt sant att de blir meningslösa.

   All utveckling har skett när vi har anammat högerns verklighetsnära och hederliga metod. Ingen utveckling har skett tack vare vänsterns verklighetsfrämmande påhittade ideal.

   Gilla

   • Hovs_Hallar skriver:

    Vänstern definierar nog inte sin förstörelse av skolan osv. som ”kreativ förstörelse”., utan snarare som kreatvt nyskapande. Att det enligt mer sansade personers måttstock är destruktivt rycker vänstern på axlarna åt.

    Gilla

 5. Sten lindgren dy skriver:

  Efter att ha skummat dagens nyheter så är jag inte säker på att Patriks analys inte helt fångar motpolerna, eller kanske ändå? Det jag tänker på är att Patriks enhet i spänningsfältet är volt, eller pengar, det finns en skötsam medelklass som betalar och ett politkervälde och deras handgångne män invandrarna som tar vad de kan. Men det finns en annan kraft också, nämligen tryggheten. Medelklassen ger trygghet åt politikerna och invandrarna varje dag genom att inte råna, slå ner eller våldta, de hotar heller inte i radio, begår inga terrorbrott mot riksdag eller moske och kör dessutom bil lugnt och städat och ställer sig sist i kön och de jagar endast i skogen om de till äventyrs har vapen hemma. Så den skötsamma medelklassen ger trygghet åt politiker och migranter, det verkar som de senare grupperna ser det som självklart. Jag tror personligen att det börjar bli mindre och mindre självklart. Jag läste exempelvis på friatider idag om en gruppvåldtäkt i tyskland där förövarna efter i stort friande domar kör näven i vädret i domstolen. Jag tror att våldet, motsatsen till trygghet, som kraftfält börjar bli viktigare än det ekonomiska, se på Grekland, man kan låna i nästan evig tid för att dölja ett dysfunktionellt samhälle men media klarar bara av att dölja våld mot medelklassen till en punkt. Tyvärr så kan man kanske se de våldtagna kvinnorna som soldater i skyttegravar, kanonmat, det är de som kommer få folk, och även kvinnorna till sist, att ändra åsikt om migranterna och politikerväldet som har prackat dem på oss.

  Så det är nog riktigt, det står mellan de skötsamma och de andra. Det finns bara ett parti som är på de skötsammas sida.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ständigt växande dessutom)

   En ny fördubbling 2018 är ej helt osannolik!

   Vilket innebär att de kommunicerande kärlen S + M får vidkännas en rejäl nedgång,
   att man nästan med automatik då blir största parti…

   En fjärdedel minst som vill ha en helt ny politik,
   då byggd på assimilering!

   De små stegens tyranni har nått vägs ände!
   Vi sätter bryskt ner foten, mot ytterligare Islamisering!

   Gilla

 6. Steven Jörsäter skriver:

  För mig är det nog ganska enkelt. Vänster är alla som har för avsikt att störta den rådande samhällsordningen, antingen med fredliga medel eller med våld. Högern är de som vill utveckla samhället gradvis och göra det så långt möjligt inom de existerande ramarna.

  Allt det vi skriver här som handlar om Sveriges förfall blir med nödvändighet därför vänster. Det handlar om att bryta sönder existerande strukturer, och helst omedelbart, vare sig det är familjen, landet eller produktionen (miljö). Och när allt flyter, som det gör nu, hotar ett kaos. Det är det som gör situationen så allvarlig.

  Jag håller däremot med dig att de svenska politiska partierna ofta är vilse i detta. Socialdemokratin lyckades länge med det osannolika konststycket att verka som en i alla fall lite revolutionär rörelse samtidigt som man själv hade haft makten i många decennier och därmed var ansvariga för i stort sett allt. Under den större delen av sitt regeringsinnehav var det förstås ingen verklig vänsterrörelse annat än i ord. Och tur var det, annars hade det gått illa.

  Att framställa Sverigedemokraterna som ”extremhöger” är rent löjeväckande. Att man kallar nazister för högerextrema är nog en billig men tyvärr väldigt verkningsfull retorik från vänstern som i stort sett alla journalister har gått på. Nazismen var ju en revolutionär rörelse och redan i själva namnet, nationalsocalismen, hör vi var de borde höra hemma.

  Klokhet och förnuft behöver ingen etikett. Men tyvärr alltför sällsynta.

  Liked by 3 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Politik är ingen exakt vetenskap. Jag tror man kan beskriva de politiska strömningarna som en cirkel. En konsekvens av detta synsätt är att om Du åker Du tillräckligt mycket åt höger eller åt vänster runt ringen så hamnar Du på samma ställe, i en diktatur. Diktaturer kan skapas med både höger- och vänsterretorik, såsom Franco och Kim Il Sung kan vara exempel på.
  Där är vi ju inte i Sverige men det verkar som att vi har fler partier som använder sig av vänsterretorik än av högerretorik. Det finns samtidigt många som gärna klistrar etiketten högerextremist eller högerpopulist på sina politiska motståndare. Var den borgerliga Alliansen befinner sig i det här sammanhanget är okänt, de verkar ha gått vilse i pannkakan,

  Jag instämmer i PEs beskrivning av det politiska landskapet. Ett exempel på hur det kan argumenteras kunde man läsa häromdagen i SVD där en professor nedlåtande beskrev sina meningsmotståndare som en allians mellan mindre affärsmän, storföretag, plutokrater och wanna-be-entreprenörer, raka motsatsen till den förfinade östkusteliten (i USA och som denne hyllar).
  Så här kan man helt plötsligt argumentera utifrån ett vänsterperspektiv men framhålla en överklass som föredöme, man får bara akta sig för att inte i nästa mening komma in på ”alla lika värde”.
  Ett annat intressant exempel på hur den politiska kartan ritats om är TV-programmet ”Uppdrag granskning”. Man kan nog hävda att detta program ofta tagit folkets parti mot överheten, men vad som är överheten är inte längre endast den fula borgerligheten utan mer och mer handlar det om missförhållanden i den offentliga sektorn.

  Gilla

 8. oppti skriver:

  Kanske dax att avskaffa värdeordet:
  -Arbetsgivare.

  För den som inte varit ute i vänsterns kommunistträsk i sin ungdom är det lättare att bejaka väster och högerskalan. Värdegrunden som borgerligheten vilar på är stabil och borde omfattas av fler och fler. Studier , familj och arbete är grunder som för vårt samhälle framåt.
  Kultur och nöje är viktig förströelse på vägen som möjliggörs av vårt arbete.
  Ett samhälle kan inte enbart leva på kultur och nöjesindustrin.

  Liked by 2 people

  • tomas skriver:

   Många kommer till Sverige och säger att dom skall ”ha” ett jobb. Och en bostad också.
   Jobb måste man kvalificera sig för i Sverige. Många förstår inte det….

   Liked by 1 person

 9. Höga kusten skriver:

  Beteckning höger och vänster är ett av sätten att försöka fånga djupare politiska rörelser i folksjälen. Vad som blir allt mer uppenbart, för var dag som går, är att resurser, ihopsamlade i ett land via skatter och arbete, och ytterst avsedda för den egen befolkningen, inte självsvåldigt kan omfördelas och bjudas ut till en hel omvärld, motiverat av självpåtagna högre etiska och moraliska principer, i ett försök att omfamna hela världen – utan att detta får allvarliga praktiska konsekvenser inom den egna befolkningen och nationen. Om denna folkliga insikt sedan kallas nationalistisk, höger eller vänster, bryr sig nog i längden inte de utsatta människorna om, när de ser hur tryggheten undergrävs, ny typ av brottslighet etableras, kvaliteten på skolan sjunker, sjukvård och åldringsvård försämras till nivåer vi nyligen inte ens kunde föreställa oss, samtidigt som vårt eget försvar har hamnat på farligt låga nivåer i en allt oroligare omvärld. Den här folkliga insikten om utvecklingen har vi nog enbart sett början på. Och att den kommer att påverka det politiska landskapet torde bli mer och mer uppenbart för var dag som går. Men insikter tar tid att folkligt sjunka in, och visar sig mest som långsiktiga trender.
  En förstärkt vilja att upprätthålla de egna nära livsförutsättningarna, kan även betraktas som en motreaktion som följt i spåren på en överdriven vilja till nationell gränsupplösning. Högstämd och orealistisk globaliseringsiver har nu fått politiska konsekvenser. Och framtiden bär antagligen på än mer splittring. Den omfördelning av skattemedel, som pågår mellan olika kommuner, kommer antagligen även den att påverka det politiska landskapet. Geografisk närhet har betydelse för människor. Vid svår sjukdom med långa avstånd till hjälp och behandling, är avstånd knappast något filosofiskt. Den kommunala utjämningen kan på sikt därför så än mer splittring, förstärkt när olika avgifter höjs och kommunalskatter ökar dramatiskt – utan att servicenivån följer med, eller ens bibehålls. Där vi förut vant oss vid sammanhållning kan vi förvänta oss ökad splittring. När kommuner budar på köp av bostadsrätter och vinner över ungdomar, påverkar det direkt synen på kommunen som god eller inte, hos den unge. Resurser är alltid begränsade. Olika behov ställs alltid mot varandra. Politik handlar i hög utsträckning om att avväga dessa behov. Men dessa avväganden måste upplevas som välavvägda för att finna sanktion hos befolkningen. I olika grad ställs därför alltid människors olika behov emot varandra, oavsett om vi väljer att se åt höger eller vänster. Hur dessa folkdjupens själsliga trender än må betecknas, så göds de idag av ökade religiösa, etniska, sociala, och ekonomiska spänningar. Och det får naturligtvis politiska följder – hur de än väljs att betecknas.

  Liked by 1 person

 10. malmobon skriver:

  Klok analys. Vad vi skall vara oroliga för är den växande gamla kommunismen på den yttersta vänsterkanten.
  Häromdagen såg jag det såldes Proletären vid ett torgmöte i Malmö vid Möllevångstorget.
  Finns idag 2 partier som är riktiga kommunister. Vänsterpartiet och FI. Pass upp till valet.

  Gilla

  • Hovs_Hallar skriver:

   @Malmöbon

   Dessa gamla bokstavsvänster-relikter från 1968 borde visas upp på Skansen. (Apberget?)

   Nej, det verkligt farliga är deras smarta ideologiska avläggare, de som använder sig av diffusa och manipulativa honnörsord typ ”Allas lika värde”.
   De har förgiftat hela vårt samhälle med sin propaganda, de har skapat en halvtotalitär stat i staten — eller med Vilhelm Mobergs ord, en ”DEMOKRATUR”.

   De härskar över officiella massmedia där de kan hjärntvätta Medelsvensson dagligen och stundligen med sin vänsterpropaganda.

   Sist jag kollade fanns det väl tex. fyra eller fem tv-program enbart om zigenare/tiggare (fast det har ju denna samma vänster deklarerat att man inte får säga, liksom man enligt senaste dekret från Sanningsministeriet/SVT inte heller ska säga ”invandrare” eller ”förort”!).

   — Och denna vänster har väl sina spejar-politruker ute överallt för att slå ner på alla överträdelser — på motsvarande sätt som fanatiska muslimer i FÖRORTERNA trakasserar kvinnor som inte klär sig ”muslimskt”.

   Liked by 2 people

 11. Lasse W skriver:

  Konservatismen och socialismen har beröringspunkter i sin tro på organisationernas roll i samhället. Som de till exempel manifesteras på 1 maj när s-korporationerna fackförenings-, hyresgäst-, pensionärs- konsumentrörelserna +Unga Örnar m.m. marscherar fram under sina respektive skyltar och paroller. Det konservativa borgerliga Sverige hade liknande manifestationer på 6 juni på Stockholms stadion där frivilliga skytte-, lotta-, bilkår- plus hembygdsföreningarna m.m. marscherade på samma sätt till flaggspel och musik…..och sedan tal och applåder. Det svenska samhället har starkt korporativa drag – vi tycker att folk ska vara disciplinerade och organiserade gruppvis. Idag är allt det här borta och opportunister kan lätt manövrera sig fram till toppositioner i ett politiskt parti utan att ha någon förankring i just någonting. Och då blir det som det blir.

  Att tro att högern inte vill ha sjukvårdsförsäkringar och allmänna pensioner är en feltanke. Den som behöver samhällets stöd vid sjukdom och ålderdom och stor försörjningsbörda ska självklart få det. Men vänstern har odlat idéerna om den hjärtlösa högern i många år. Men det baktände när Olof Palme blev svarslös efter det att Thorbjörn Fälldin efter en ordväxling om att högern ville ta bort pensionerna sa till Olof Palme att ”Olof Palme väl inte trodde att han skulle ta ifrån sin gamla mamma hennes pension”.

  Däremot är det mer oklart på den liberala sidan där det finns/fanns Ayn Rand-inspirerade nyliberaler som vill/ville ha någon sorts nattväktarstat. En stat som bara upprätthåller ordningen i princip. Folk får själva ta ansvar för sina liv. Ett abstrakt tänkande som kan låta bra men inte är det. Människan är inte ofelbar och beter sig inte alltid helt rationellt. Mät med människans mått. Se upp för liberalerna.

  Liked by 1 person

  • Hovs_Hallar skriver:

   Och dagens poliskår klarar ju inte ens Nattäktarstatens huvuduppgift: att upprätthålla ordningen

   Vänstern vill nämligen ha kaos; då det gynnar deras syften, och gör därför, med allt större framgång, sitt bästa för att sabotera polisens arbete.

   Gilla

 12. Lisa C skriver:

  Tänk om någon grävande journalist kunde gräva lite i socialdemokratiska ekonomiska intressen i det välfärdsindustriella komplexet inte minst utgående från Sveavägen, LO och kyrkan och ända ut personliga förläningar.

  Gilla

 13. Webmaster skriver:

  En utbredd missuppfattning är att kommunister är vänster och nazister höger. Bägge dessa ideologier bygger på kollektivism (socialism) och är därmed vänster. Skillnaden ligger i synen på individen i förhållande till kollektivet. Identitetspolitiken är också ett grupptänk och därmed vänster.

  Liked by 1 person

 14. Tritonen skriver:

  Socialdemokraterna är på väg att halvera sitt väljarstöd sedan klang- och jubelåren under Erlander. Med trånande sinne vill man nu blåsa liv i ”Den svenska modellen”, som frambesvärjs ur skuggorna för att ”utvecklas, inte avvecklas”. Tyvärr inser man inte att man är ute på villovägar. Slagord och tomma löften vinner ingen respekt ( typ ”Det är nte OK”). Jag tror att (S) kan komma att hamna under 20% vid valet 2018, om det går rätt till. ( P. S. Vilken tur att jag tillhör den skötsamma medelklassen!)

  Gilla

 15. Hovs_Hallar skriver:

  Ja detta blir komplicerat. Som jag ser det, så står ”vänster” allmänt för de krafter som vill driva fram ändrade spelregler i samhället, förändringar som framförallt ska gynna de grupper som har minst makt och ge just de grupperna större makt.

  ”Höger” eller ”konservativa” är då såklart de grupper som vill motsatsen — dvs. bevara samhällets spelregler i stort sett som de är.

  Man kan förstås inte utan vidare påstå att endera gruppen alltid har rätt. De åtgärder som främjar ett sunt fungerande samhälle där människors inneboende möjligheter tas tillvara på bästa möjliga sätt, liksom även samhällets materiella resurser förvaltas optimalt, är väl vad alla eftersträvar — men hur uppnås detta?

  Ett uppenbart problem är att människor med liknande ställning i samhället sluter sig samman för att ändra spelreglerna så att just deras grupp gynnas på andra gruppers bekostnad.

  Typiskt för ”vänstern” är att de upphöjt detta till sin huvuduppgift. De, eller den grupp de påstår sig representera, anser sig ständigt förfördelade och lurade på sin del av kakan.

  De konservativa tvingas då hela tiden in i rollen som sträng och ogin förälder, som inte låter ungarna vara uppe hela nätterna, snaska godis osv.
  Därför är rollen som ”vänster” en långt trevligare och mysigare roll, ungefär som när tomten delar ut klappar till alla barna.

  Som jag ser det, så kännetecknas alltså vänstern av en i grunden ansvarslös attityd — något hårddraget ungefär som i historien om myrorna och syrsan, där myrorna arbetar hela sommaren medan syrsan sorglöst spelar. När vintern kommer kan myrorna leva gott på sina förråd medan syrsan går under…

  Och detta är vad som håller på att hända i Sverige idag. Syrsorna (vänstern) har roffat åt sig ett katastrofalt stort inflytande i samhället. Vänstern säger: ”Vi har ju fått det rätt hyggligt, så låt oss ställa till en stor fest och bjuda in ALLA som vill komma på den festen!”

  Om någon mer konservativ person (myra) invänder att detta kan bli en dyr historia viftar vänstern bort det med orden ”Äh, var nu inte så snål, det grejar sig!”

  Resultatet blir vad som åtminstone förr kallades för ”RÖJARSKIVA”, dvs. att gästerna plundrar värdfolkets bostad på allt av värde och förstör resten.

  Dagens Sverige i ett nötskal.

  Liked by 1 person

 16. DanTor skriver:

  DanTor

  Franska revolutionen med flera ”ronder” utspelades i högst egna stater, territorier.
  Att använda Franska 1789 händelser, i nuvarande Europas fullständigt utraderande av fritt eget bestämmande och numera kallat EU-NATO är ok dock tyvärr ett halmstrå.
  Emellertid jag tror nog att Globalisterna tillåter oss detta enda halmstrå under den tiden halmstrås-hållandet pågår kommer den nya generationen av historielösa och försåtligt fragmenterade EU-medlemmar att svälja allt som serveras, känns skeendet igen?

  Händelseförloppet som numera sker här, i dåtidens vårt Europa och numera omdöpt och ett så kallat EU-NATO kommer att enda-upp som ett USAs gallärer så mycket var det, värt.
  Det enda strax i framtiden vilket kan få stopp på USAs EU-NATO och dess ruggiga banker med sina ge-med-baksidan-handen handelsavtal det blir 2000-talets ”Fransk revolution”, Frankrike ut ur EU.

  Angående, att så slutligen för ett USA att lägga beslag på Europa, konsumtion, illustreras sedan tidigare i det fördolda ett märkliga och just nu, av Belgien, stoppat handelsavtal med Kanada.
  Kanada och som det givetvis redan är planerat kommer efter sitt planerade handelsavtal att skapa visst annat gemensamt handelsavtal med sin granne USA och dessas bägge ekonomier/banker kommer därmed så slutligen växelvis att styra sitt sedan lång tid tillbaka högst egna USAs EU-NATO, vårt Europa.

  Historik, USA alltid har skapat aggressioner med efterföljande stridigheter/förstörelser och av någon märkligt illa redovisad dock numera fullt uppenbar anledning sker USAs slutstrider alltid, via ombud.

  Kanada är ett av USAs ombud och angående just i dessa dagar att Belgien stoppat ett uppenbart försåtliga handelsavtal mellan, EU-NATO och Kanada.

  Kanada ett sedvanligt köpt, stridande, ombud av USA angående ett försåtligt Kanadensiskt handelsavtal.
  USA arbetar vidare och tämligen riskfritt med sina kompisar i Verkställande Organet- EU Kommissionen givet parat med klassisk USA-advokatyr ett Kommissions-godkänt kompletterande handelsavtal med Kanada och så slutligen via sitt ombud Kanada riskfritt enkelt lägga sista handen över resterna av ett tvekande, Europa.

  Hur var det nu att tungt ro hem självt eller varför icke rentav undvika den, båtturen.

  Gilla

 17. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Jag håller med om att dessa begrepp inte fungerar längre ställda mot varandra. SD upplever jag som socialdemokrater som inte gillar migranter och EU. Något riktigt högerparti som vill begränsa det offentligas makt och omfattning finns inte i Sverige. Det enda partiet i Riksdagen som sticker ut är V som enligt sitt partiprogram vill införa ett socialistiskt samhälle, vilket kräver att kapitalismen avskaffas. Där är man mycket tydlig. Här talar vi alltså om ett riktigt vänsterparti. Visserligen talar man om att privata företag skall få finnas, men de skall på något sätt omfattas av den övergripande demokratiska kontrollen. Hur detta skall fungera kan man fråga sig. Historiskt har det ju i socialistiska samhällen inte blivit så mycket av proletariatets diktatur, utan det har slutat i proletärens diktatur. Man kan undra varför V är så respekterat och har getts så stort inflytande, när det vill störta samhället. Men regeringens ministrar kanske inte har läst partiprogrammet. Det finns dock en kortversion som man kan börja med.

  Gilla

 18. Stefan Sewall skriver:

  Ja men höger-vänster motsättningarna, eller föreställningen om dem lever kvar i medvetandet hos de flesta. De som inte funderar så mycket, eller läser debattartiklar, utan bara jobbar på i samma fåra eller fortsätter sina invanda liv och ser nyheterna på SVT, uppfattar tillvarons ordning på samma sätt som förut.
  Många vanliga arbetande svenskar tror att de tillhör en arbetarklass och röstar på S även om de egentligen är medelklass. Hantverkare tjänar ofta mer än akademiker men tänker ändå i samma banor som tidigare. Deras föräldrar kanske var arbetarklass. Många undersköterskor och sköterskor ser sig som arbetarklass, även om sköterskor inte tjänar så dåligt, -27-30 tusen t.ex.. Lärare med akademisk utbildning, vet jag kan ha lägre lön än sköterskor, -25 tusen t.ex., och ändå kvarstår uppfattningen om LO-tillhörighet. Facktillhörigheten styr tänkan det dessutom. Är man med i SKTF så är man arbetarklass liksom om man är med i metall, eller handels.
  Många ser alltså borgerligheten med M och L och näringslivet/kapitalet som sina fiender eller motståndare trots att de själva lever lika bra. Egentligen är de flesta medelklass med medellöner och genomsnittlig levnadsstandard. De betalar hög andel av inkomsten i skatt, moms och punktskatter inkluderade. Men de ser sig ändå som proletärer i hjärtat.
  En hantverkare kan ofta ha goda inkomster, ofta högre än akademikers eller t.o.m. läkares. Ändå tänker och argumenterar han som en arbetare, med förakt och avund visavi borgarna och akademikerna som han tror har det mycket bättre än han själv har det.
  Jag stöter ofta på inkomstanspråk från hantverkare eller yrkesmän som är högre än min egen specialistöverläkarlön. Ofta vill man ha si och så många hundra svart per timme, vilket är mer än jag får kvar efter skatt. Det är alltid omöjligt att få folk att förstå att hantverkaren tjänar mer än läkaren, speciellt då hantverkaren kan jobba en hel del svart vilket aldrig sjukvårdsanställda kan. Klasstillhörighetsuppfattningen går i arv och därmed höger-vänstertänkandet.
  Massor av medelklass-journalister och kulturfolk har dessutom en gammal romantisk föreställning om att det är fint att vara vänster, att ta ställning för de förtryckta och utsugna massorna, och då tar de ständigt ryggmärgsreflexmässigt ställning mot det etablerade näringslivet/borgerligheten i alla frågor. Miljöpartisterna är också sådana vänster-romantiker och klart vänster i nästan alla frågor. Miljöpartiet beslutade vid en årskongress för många år sedan att avskaffa pengarna i samhället, men på dag 2 av årskongressen ändrades det beslutet då det insågs att det var alltför radikalt och orealistiskt.

  Liked by 1 person

 19. Hans L skriver:

  För min del tycker jag att de politiker vi har idag saknar något som jag upplevde fanns på Erlanders, Ohlins, Strängs tid. (så gammal är jag)
  Det var hederlighet, ärlighet, respekt för varandras åsikter och aldrig (vad jag minns) sådan smutskastning som nu sker. En helt annan finess över debatterna med andra ord. Vem orkar höra på käbblet i partiledardebatterna i tv idag?
  Avsaknaden av ett klarspråk som statsministern får illustrera nedan:

  Vår statsminister har ”smitit”( enl vissa journalister (DN) som inte hann fixa visum) iväg till Saudiarabien. Löfven har i vanlig ordning valt att inte tala klarspråk.
  Varken Kina eller Saudiarabien kan inte enligt Löfven kallas diktaturer. Vad benämning ska vara på dessa stater framgår inte.
  Några reportrar fick dock tag på Löfven innan regeringsplanet stack iväg och några frågor hann ställas.

  En sådan var:
  ”Statsministern, hur långt är egentligen ett snöre?”

  Löfven:
  ”Tillräckligt, ja, absolut tillräckligt… i dagsläget. Vi har diskuterat detta i regeringen vid flera tillfällen och kommit fram till att för närvarande inte ändra vår ståndpunkt. Men, vi vet aldrig vilka utmaningar vi kan komma att ställas inför….så därför har jag tillsatt en grupp av mina närmaste, 4 personer, som jag kallar samhällsgruppen, som ska bevaka frågan noga. Men, som sagt, i dagsläget kan vi konstaterat att inga ytterligare åtgärder behövs.”

  Jaha, ännu ett klargörande från vår statsminister.

  Gilla

  • oppti skriver:

   Föga konstruktivt att kalla olika stater för olika saker som de ogillar.
   Att påpeka att Saudi är en diktatur ger bara problem och kan inte föra politiken framåt.
   Vi behöver mer inte mindre samverkan och samförstånd i politiken.

   I alla fall utrikespolitiken.
   SD är och förblir avskydda , eftersom deras politik är så lockande för våra väljare!

   Gilla

 20. Ourgon skriver:

  Jag skulle nämna grupperna som ‘Utopister’ och ‘Realister’, men kanske namnvalet avslöjar vart jag står? Utopisterna är såklart gamla vänsteranhängare, ‘allas lika värde’ propagandisterna och ‘öppna gränserna’ profeterna. Realisterna är de som har läst historieböckerna och de som har lite mera insyn i sociologin.

  Liked by 2 people

  • Anders Eriksson skriver:

   Absolut, utopister och realister är en betydelsefull skiljelinje i dagens politik! Det är frapperande hur okunniga utopisterna är. Man hör aldrig en utopist föra ett längre sammanhängande resonemang, utan det blir bara en räcka av käcka klyschor och ideologiskt renläriga trollformler.

   Men om man kombinerar detta med en personlighet som tydligen anses vinnande så kan man tydligen lyfta ett krisande alliansparti till en betryggande tillvaro på 8 %-nivån. Bondfångeri är vad det är – om det nu inte vore för att bönderna knappast längre röstar på det partiet.

   Liked by 1 person

  • Johan skriver:

   Också en bra vattendelare. Idealisterna vill fatta beslut, baserade på hur de önskar att världen såg ut medan realisterna åtminstone försöker fatta beslut, baserade på en analys av hur den ser ut.

   Liked by 1 person

 21. Lars skriver:

  Höger- och vänsterproblematiken går verkligen djupt.Betrakta varje människa ur ett neurofysiologiskt perspektiv.Betrakta varje människa som ett Pavlovskt reflexaggregat där synapserna med rätt programmering kan fås att utlösas i exakt rätt sekvens.Rätt sekvens för ”dom” vill säga.Betrakta den tunga indoktrinering som möter genomsnittsmänniskan från förskolan och sedan i princip livsvarigt.Betrakta den basala,grundläggande Pavlov-programmering (lydnadsprogrammering) och lägg till detta Tavistock Institute-programmeringen som är obligatorisk i den ”högre” utbildningen (inbillningen?) och till detta den obligatoriska nationella programmeringen,den religiösa och den socialgruppsspecifika.Frihet var är Du nu?Människan som ett predeterminerat reflexaggregat vars synapsurladdningar kan bringas att ske enligt ett exakt i förväg bestämt förlopp.Vänster och höger förlorar där sin mening.”Vänsteraktivister” röstar för korrrumperade politiker,CETA,TTIP,TPP etc.”Journalister” på Goldman Sachs-finansierade ”vänstertidningar” går till våldsamt angrepp mot dem som försvarar folkomröstningar,tankefrihet,yttrandefrihet och åsiktsfrihet.”Vänsterfeminister” understödjer en politik som innebär att kvinnor våldtas och mördas.AFA – en ”vänsterorganisation”-blir en integrerad del av polisstaten och lyfter kommunala och statliga löner och ersättningar.Får t o m ”klädbidrag” för att lättare kunna ”smälta in” som ”vänstermänniskor”.”Vänstern” blir en Goldman Sachs-vänster och deras röda fanor vajar för vinden i klädsamt rotschildrött med -faktiskt-frimurarsymboler elegant påsydda.Kabbala.Upsidedown-världen.En slags ”frankism” kanske?

  Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  Må min pessimism tolkas som realism, inte som uppgivenhet. Såväl vänstern som högern och de aktiva anhängarna till olika korsbefruktade ismer (feminism, liberalism, miljöutopism, islam osv) har dels själva drivit dagens olycksbådande utveckling, dels blivit grundlurade. De flesta av pådrivarna i Sverige är nyttiga idioter. De kommer själva att förlora högt skattade eller oersättliga värden. En liten klick kommer att flyta ovanpå som ett korrupt ledarskikt i ett koloniserat land. Medelklassen kommer att emigrera eller resignera, låta sig mutas, hitta ett livsrum i en egen bubbla – om den inte snart förmår mobilisera sina krafter för ett uthålligt motstånd!

  Islamisering, terror, feminisering, polarisering, atomisering, ekonomi, övervakning används som verktyg för att slå sönder rättssamhället, välfärdsstrukturerna, samhällskittet och motståndet. I Sverige har socialdemokratin vunnit en total seger: den behärskar alla åtta riksdagspartierna, välfärdsapparaten, pk-ismen och de yngsta generationernas uppväxt. Men misslyckandet blir lika totalt, för vänstern kan inte bygga ett innovativt och produktivt näringsliv och vänsterns pk-ism, identitets- och likhetstänkande kan inte fungera som ett sammanhållande och bevarande normsystem, eftersom dess kärna är verklighetsförnekelse och desintegration.

  Vi kan strunta i konspirationsteorier, men med lite efterforskning och tankekraft lätt komma fram till att en semiglobal kartellbildande råkapitalism redan behärskar stora delar av världsekonomin och västvärldens media. Dess bästa medhjälpare har varit vänstern. Vänsterns ursinniga kamp för pk-ismen river ner gränserna och slår ut motståndsfickorna. Superkapitalisterna kommer gapskrattande att kalla europa-”regeringen”, världs-”regeringen” och de repressiva systemen nödvändiga, rättvisa, humana och socialistiska. Vänster- och högerhövdingarna och deras lakejer kommer att få sina judaspengar.

  Utvecklingens gång beror främst på det som händer på kontinenten. För Sveriges del har den politiska och mediala infantiliseringen slagit ut parlamentarismen och problemen är gigantiska och delvis nya. I teorin skulle en kompetent opolitisk ministär kunna ge lite andrum och hopp, tillnyktring och samling, men verklighetsförnekelsen, ryggradslösheten och den personliga girigheten lär hindra en sådan lösning.

  Liked by 1 person

  • Hasse skriver:

   -Sixten J
   Så rätt du skriver och så rätt du har, men tror du verkligen att någon begriper vad du menar (förutom jag)? Mycket ord och fina ord och ordvändningar. Vi önskar klartext! Vi allmogebönder!

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack, Hasse, jag ska hålla din reaktion i minnet när jag skriver! Men, jo, jag tror ändå att många utöver dig begriper vad jag menar och inte hakar upp sig på språket. I alternativmedia har jag sett stor ordglädje och tankemöda, inte minst hos den allmoge som tidigare skyggade för det skrivna ordet. Och jag bidrar på mitt eget vis, gnuggar bort rosten från svenskan och de förslöade grå cellerna. Tyvärr frestas jag ofta att säga alltför mycket på en gång och då blir lätt tankegångarna abstrakta och texten kompakt. Men rent språkligt försöker jag medvetet försvenska, använda genomskinliga, självförklarande ord. Ord som ”desintegration”, ”semi-”, ”repressiva” använder jag sällan. De är gränsfall, trots allt så internationella och exakta att de fyller sin funktion när man skriver för samhällsintresserade läsare. Det respektfullaste klarspråket är nog ett osnobbigt, men rikt språk – helst i förening med klara tankar!

    Liked by 1 person

 23. Björn skriver:

  Vänsterfolket idag behöver ”högerfolkets” idérikedom, lyckade entreprenörskap och samhällsbyggen för att kunna existera och frodas utan egen ansträngning! Precis som parasiter i växt- och djurvärlden suger de sin näring ur ”värden” och kan inte överleva på egen hand! De saknar helt enkelt skaparkraft! Något de själva inte verkar förstå, eftersom de ständigt anklagar framgångsrika för än det ena och än det andra och nedvärderar välfungerande samhällen! Ett sånt VAR Sverige! Tragiskt!

  Liked by 1 person

 24. Anders Eriksson skriver:

  När jag började intressera mig för Sveriges politiska historia som tonåring på 1980-talet blev jag förvånad över att socialdemokraterna gjorde sin regeringsdebut 1917 med en koalition med liberaler! Och att ”vänstern” vid denna tid, för 100 år sedan, var en beteckning för liberaler och socialdemokrater. Jag var så van vid att tänka på liberalerna i form av Folkpartiet som ett borgerligt parti, d.v.s. höger.

  I dag på 2010-talet tycker jag inte alls att det är konstigt att liberaler och socialdemokrater klassades som ”vänstern” ihop för 100 år sedan. Det finns uppenbara beröringspunkter – så många att både ”Liberalerna” och Centerpartiet på sistone öppnat upp för samarbete med socialdemokraterna.

  Min slutsats är att tänkandet i höger och vänster är grovt förenklat och missvisande. I dag ser jag det som mer fruktbart att tänka i fler dimensioner än en enkel endimensionell skala.

  Exempelvis kan man beakta de tre klassiska ideologierna: konservatismen, liberalismen och socialismen. Man kan rita upp en triangel med dessa ideologier i vardera hörn. Olika partier eller ståndpunkter kan ritas in i denna triangel. Triangeln tydliggör att det finns beröringspunkter mellan alla dessa tre klassiska ideologier: 1) mellan konservatismen och liberalismen, 2) mellan liberalismen och socialismen, 3) mellan socialismen och konservatismen.

  Jag anser att många av Sveriges problem beror på att konservatismen varit nästan död i Sverige i flera decennier. Det har lett till att liberaler och socialister kunnat skapa en minsta gemensamma nämnare och arbeta relativt ostört i utopistisk riktning. Om konservatismen hade varit en mer närvarande hade den kunnat agera som motkraft när liberaler och socialister börjat agera alltmer ansvarslöst. Många har väl trott att Moderaterna ett konservativt parti, men oj vad de har bedragit sig. Som jag ser det har vi ett överskott av liberala partier i dag.

  Jag är nyfiken på vad ni andra tycker om mitt resonemang!

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Som jag har utvecklat här:

   https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

   menar jag att liberalerna tidigare, under kalla kriget, t.ex. också inom Moderata samlingspartiet, allierade sig med de konservativa i något vi kan kalla ”borgerlighet”, även om våra svenska ”mitten”-partier aldrig accepterade den etiketten, mot socialisterna, men att de nu lämnat den alliansen för att i stället alliera sig med socialisterna. F. Reinfeldt gick med i denna rörelse och kapade alla band till konservatismen som tidigare funnits.

   Orsaken är att båda dessa ideologiers idealiseringsprojekt tack vare globaliseringen kan löpa parallellt utan att störa varandra så mycket, medan de inom nationalstaten konkurrerade om samma resurser.

   Det fungerar förstås bara så länge globaliseringen sker utanför en fungerande nationalstat. När nationalstaten bryter samman och globaliseringen slutförs kommer man tillbaka till ruta ett. Sverige kommer inte att kunna taga tag i sina problem förrän skattepengarna har tagit slut. Så sluta upp med att betala skatt!

   Gilla

 25. Lars skriver:

  Är det egentligen inte så att begreppen höger och vänster förlorar mycket av sin mening just nu när i EU-området både ”vänster” och ”höger” har ett övergripande mål gemensamt nämligen det hänsynslösa och genuint odemokratiska genomdrivandet av det multikulturella och nyetniska Coudenhouveiska Idealsamhället med sin ”nya” Coudenhouveiska Människa:Den ”rasifierade” och ”nya” europeiska hybriden eller med Coudenhoves egen terminologi ”den rasifierade bastarden”.Har man verkligen förstått – ja,man är ju skolade i hegeliansk dialektik-de ytterligt våldsamma motkrafter som denna folkföraktande politik måste leda till?Merkel (Cashimir) gick ju igenom den vanliga ”folkliga” marxistiska baskursen i dialektik i DDR men fick endast ”godkänt”.Det märks verkligen.Goldman Sachs-vänstern i bl a Sverige vill ju nu åter starta kanonmatsrekryteringen ,men tror man verkligen att negativt särbehandlade och ”rasligt och könsligt stigmatiserade” svenska unga män kommer att bry sig när det gäller den ”rekryteringen”.Varför skulle de vilja offra liv och blod för ett samhälle som på alla nivåer aktivt överger dem?Varför skulle dom överhuvudtaget bry sig om att försvara en helkorrumperad sk ”elit”.En ”elit” som väl snarare är ett gangsterband anställt av Goldman Sachs Inc.I ett samhälle där det sociala kontraktet verkligen för länge sedan är brutet många gånger om.Ajöss Sverige.

  Gilla

 26. Sture skriver:

  Patrik,
  på tal om höger eller vänster. Lyssna på detta alldeles nya tal av Donald Trump, som kommer att bli lika klassiskt och legendariskt som Kennedys om att man ”skall inte fråga sig vad ens land skall göra för en själv utan vad man kan göra för sitt land”. Trump går på knockout. Han anses ju höger eftersom han är rik och republikan, men detta är ett tal som också tilltalar vänstern. Det tilltalar hela folket eftersom det drar upp huvudmotsättningen i världen idag, den mellan folken (som innefattar medelklassen och kapitalisterna) och bankmaffian som styr och har hjälp av etablissemanget, eliten, main stream media etc. De som vill skapa det nya samhället (New World Order) med bara slavar och herrar, där de själva sitter i ledningen och styr.
  De som är de verkliga parasiterna i samhället är inte kapitalisterna (som Marx lärde ut) utan bankmaffian (och som i själva verket betalde Marx och Engels skrivande). De uträttar inget produktivt alls utan stjäl frukterna av kapitalisternas och det arbetande folkets arbete. Detta har Donald Trump förstått och detta för han ut på ett mycket kraftfullt sätt:

  Gilla

 27. Samuel af Ugglas skriver:

  Det finns inget inom den avskyvärda socialismen som kan ena en NATION, deras ideologi bygger på stöld och anarki. Varför annars denna hord av invandrare?

  Liked by 1 person

 28. MartinA skriver:

  Att bedöma världen på bara en axel blir otillfredsställande. Det finns en bok av Thomas Sowell som heter ”A conflict of visions”. Där han beskriver hur han finner att samma människa kommer hamna på samma sida i en lång rad, till synes icke relaterade konflikter. Så det är möjligt att det finns någon fundamental skillnad i människans själ. Jag kan tänka mig att mänskliga samhällen evolutionärt har behövt många olika grundförhållningssätt och därför innehåller individer med tendens till helt olika grundperspektiv.

  Det finns många som försöker översätta den zoologiska klassificeringen av K och R reproduktionsstrategi till mänskliga förhållningssätt på livet och samhället. På något sätt tycker jag alltid att de här ansatserna är otillfredsställande, även om de har en del poänger.

  Gilla

 29. Hortensia skriver:

  Intressanta tankar från Jan Tullberg ”Etablissemanget är politikens kartell”:

  ”Hur demokratiskt är egentligen ett land där det finns flera partier att rösta på men där alla partier tycker samma sak? Inte speciellt, och tricket har testats förr, skriver Jan Tullberg.”

  http://www.friatider.se/etablissemanget-r-politikens-kartell

  … och via länken hittade jag läsgodis av Johan Hakelius och Ann Heberlein (från Fokus 16 september) – bon appétit!

  http://www.fokus.se/2016/09/valkommen-till-%C2%ADuppfostringsanstalten/

  http://www.fokus.se/2016/09/forvirrade-burkiniforsvarare/

  Liked by 1 person

  • Gert B. skriver:

   Den kloke Jan Tullberg har även myntat uttrycket : Politiken har blivit en dokusåpa. Vart fjärde år kan vi rösta bort deltagare, men vi har ingen reell möjlighet att påverka.

   Liked by 1 person

 30. Samuel af Ugglas skriver:

  Hade svenska folket insett bedrägeriet att låta sig plundras genom att inte begränsa möjligheten att ”sig genom representnter beskattas” hade förmodligen Sverige varit värt att rädda. Numer helt tveksamt när vi varken har ett militärt försvar eller en mot folket lojal poliskår.
  Socialisternas propaganda har hela tiden gått ut på att få medborgaren att tillstyrka utplundring genom skatter och konfiskation av enskildas egendom.

  Liked by 1 person

 31. 1obs1 skriver:

  ”Järnrör, naziströtter, rasistiska och antisemitiska strömningar m m” är naturligtvis mycket illa att ha i SD-bagaget och att ideligen få sig serverat av diverse referenter, kommentatorer m fl trots att det rimligen torde röra sig om ett relativt fåtal ”stollar” som står för detta. Intrycket är f ö att SD är i färd med att ”gallra” i medlems- och förtroendemannaleden. Annars är rimligen huvuddelen av deras väljare vid 2014 års val (12,9%) vare sig nazister, rasister, antisemiter eller järnrörs-beväpnade, trots att en del politiker och journalister anstränger sig för att få bilden att framstå som sådan. Själva betecknar SD-ledningen partiet som socialkonservativt.

  Är inte alla politiker – såväl till vänster som till höger och i mitten) – mer eller mindre populister i meningen angelägna om att ”sälja in” sitt och/eller sitt partis dagsaktuella budskap till så många som möjligt ur populasen/valmanskåren? Den klassiska definitionen av populism ter sig trångsynt och föråldrad i vår, av varjehanda medier, översållade samtid.

  När blir ett parti ”etablerat”? Om man sitter/suttit i regeringen och är/varit ”statsbärande”? Om man existerat minst ett visst antal år (hur många?) och/eller är tillräckligt stort? Om man är representerat i riksdagen eller funnits i riksdagen minst ett visst antal mandatperioder? Man hör inte sällan en del journalister och kommentatorer ställa SD (riksdagens f n tredje största parti) mot de s k ”etablerade” partierna !(?) Är inte alla partier åtminstone i riksdagen i någon mening etablerade? OK, NyD åkte ur efter en mandatperiod, men både KD, MP och V har hankat sig kvar trots vacklande väljarstöd.

  Efter hur lång tid ”preskriberas” de ”politiska liken” i minnets garderober? Någon? Är Vänsterpartiets rötter till det gamla kommunistpartiet och dess Moskva-kopplingar vid mitten av 1900-talet preskriberade? Har Socialdemokraternas vurm en gång för det gamla s k Rasbiologiska Institutet från samma tid preskriberats?. Den gamla Högerns flirt med bruna krafter från 1900-talets förra hälft – är den preskriberad? Hur länge ska SD dras med bilden av sina järnrör m m?

  Vår politiska samtid väcker visligen en del funderingar i ”ankdammen”…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.