De devalverade styggorden

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Cecilia Hagen har insett att hennes yttrande om behandlingen av de ”mänskliga” brunråttorna har tagits illa upp och menar att hon avsiktligt har blivit missförstådd. Hennes yttrande var ju bara en metafor (det vill säga ett uttryck om något som liknar det som uttrycket egentligen står för).

Efter att ha tänkt på detta ett slag har jag emellertid inte blivit mycket klokare. Vad står egentligen mänskliga brunråttor för som man vill ha ihjäl med gift? Menar hon då bara vanliga brunråttor eller vad menar människan? Kanske hon bara försöker säga att hon tycker så vääldigt illa om dem som skriver stygga saker på Facebook eller liknande till henne och hennes vänner, eftersom stygga saker i tryck är sådant som bara hon själv och hennes kollegor skall ha rätt att säga. Rasist- och fascistorden skall bara få användas om de hemska Sverigedemokraterna eller alla dem som ger Sverigedemokraterna sitt stöd – ungefär som landets stats-och finansminister ju har sagt.

När ett ord har blivit inne och allmänt accepterat sprider det sig snabbt. I en diskussion i radion om pensioner hävdade en ung dam nyligen att det var rasistiskt att alla pensioner inte var desamma. De stackare (mest kvinnor) som bara hade garantipension hade det verkligt mycket sämre än ett gift par i programmet som kunde tillbringa ett antal veckor varje år i ett soligt Spanien och slippa det svenska höstrusket. Inte minst var det rasistiskt att landets alla migranter skulle få lägre pensioner än de svenskar som under 40 år betalat in till pensionskassan från sin lön. De stackars migranterna hade ju inte haft någon möjlighet att betala till pensionskassan eftersom de inte hade arbetat i Sverige.

Att många har låg pension är tråkigt men så är tyvärr livet. Inte ens den svenska välfärdsstaten kan trolla med knäna. Den perfekta rättvisan finns inte och vissa människor har inte haft förmånen att leva ett långt liv med god hälsa. En del har vunnit högsta vinsten på lotteri medan andra har spelat bort familjens förmögenhet på dataspel eller hästkapplöpningar. Men man kan inte kalla folk för rasister bara för att de är lyckligt lottade.

Missbruket av det stygga ordet rasist har reducerat dess innebörd ungefär som en devalverad valuta tär på folks besparingar. Ordet har förlorat sin ursprungliga mening. Men det finns fortfarande rasister. Vad ska man kalla dem för? Det är viktigt att värna om ordens betydelse. Det finns faktiskt fortfarande som diskrimineras för sitt utseende, hudfärg eller grupptillhörighet. Vi behöver inte gå tillbaka till nazisttiden eller slavhandeln i USA för att hitta exempel. Det räcker med inbördeskrigen i Ruanda och Burundi eller för den delen behandlingen av många afrikaner och asiater i dagens arabländer.

Låt oss därför hushålla med styggorden och inte gömma oss som en illusionist bakom obegripliga metaforer.

24 thoughts on “De devalverade styggorden

 1. sten lindgren dy skriver:

  Hur uppstår rasism? Den svenska diskussionen är vinklad så att rasisterna är de som har makt och förtrycker. Det är ofta inte alls så rasism uppstår, man associerar till stövetramp och armbindlar, men det är ju inte alls den normala mekanismen. Den normala mekanismen är rädsla. Den gällande bortförklaringen i Sverige är att denna rädsla beror på fördomar men fördomarna kommer efter rädslan. I Sverige pratas det nu bostäder och jobb, men det som ytterst får SD att växa det är en rädsla, allt fler vet att den är befogad. Då man skall förklara för sina barn om migranter så kan man inte be dem läsa en avhandling, man måste ge dem tumregler, dessa regler är rasistiska. Det är på rasistiska grunder som man döljer förövares identitet, detta filter är inte färg eller skäggblint. Så för att skydda sina barn så lär man dem rasistiska markörer. Vi skyddar våra barn och uppfostrar dem möjligen tilll rasister, det är etablissemangets fel att det blivit så här. Vi har haft flera incidenter som de som nämns nedan och detta i Vellinge kommun, läser man om det i riksmedia? Icke. Är vi rädda för clowner, nej vi är rädda för bilar som kör runt och drar in flickor i dem samtidigt som polisen är på Gotland och vi är rädda för trakasserier på våra skolor.

  http://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/trend-kommet-til-danmark-indvandrere-kidnapper-danske-piger-til-sex/6352278

  Vem har makt här? För den som tycker att artikeln är osmakligt rättfram så föreslår jag att man googlar på händelserna i England och finner en annan vinkel, jag har inte lyckats.

  Liked by 1 person

  • Andre´ Kristian (@mmsoxford) skriver:

   Samtliga opponenter till den kulturfascistiska terrorregim som nu driver den dödande pålen allt längre in i den svenska folksjälen, definieras av låtsasskribenten Hagen och hennes omdömeslösa anhängare som bruna råttor. Denna mycket medvetet manipulativa metafor associerar naturligtvis till nationalsocialismens bruna skjortor och till de vanliga gnagarna bland skadedjuren. Alla meningsmotståndare klassificeras per automatik som lägre bildade, fördomsimpregnerade och framstegsfientliga byfånar, vilka förväntas ställa sig på korrektionspallen och ta emot reprimander från den didaktiska skolfröken Hagen. Hon flankeras under denna ortodoxa tukt av sina rättrogna meningsfränder bland de offentliga xantipporna, advocatus diaboli Ramberg, samt ärkebiskop Jackelén. Med detta kjolregemente torde fan själv vara vigelfäst! Det vanliga svenska bondförnuft vilket med benäget bistånd av genialitet och framåtanda, fört Moder Svea framåt mot ärorika lagrar, tycks nu ligga i själatåget. Emellertid skall vi icke stryka flagg inför fiendetrupperna, utan fastmer tillkalla en i skuggorna bidande arkiater som kan bota såväl den arma gamla damen som hennes sunda förnuft. Tyvärr känner undertecknad ej namnet på den kärkomna livmedikus som skall skynda tillstädes. Skam vidlåder de som tvingat henne att lägga sig på rygg för att låta sig skändas!
   Andreas.

   Gilla

 2. John Nilsson skriver:

  Angående Cecilia Hagens rått-liknelse, så är det ju slående hur lik den är de nazistiska anklagelserna mot judarna, innan och under andra världskriget. Att hon själv inte kan förstå kraften i sitt avhumaniserande språkbruk är illavarslande.

  Det andra stycket i nedanstående citat, visar just på hur parterna (i en mimetisk konflikt) blir alltmer lika varandra, utifrån sett, men hur de själva alltmera upplever den andre som något icke-mänskligt, som ett monster (eller bruna råttor). Det första stycket söker förklara vad som leder till stegringen av konflikten och sökandet efter skillnader; en upplevelse av den andre som ”hel”, och av sig själv som någon som saknar något.

  ”However, the real issue at stake in mimetic rivalry is not simply the possession of any particular object/product. Mimetic rivalry replaces acquisitive desire for coveted things when the rivals become aware at an unconscious level that they “lack” part of what it is to be a complete human being. The rivals’ experience of their own lack therefore entails a “misrecognition” of the other as whole and complete. The other is seen as the representative of “genuine” personhood: s/he is the “model” that embodies the desires and possessions that constitute “authentic” human being. At bottom, rivals covet not a common object but each other’s “wholeness.” In mimetic rivalry the other exists simultaneously as model and obstacle. These dual roles are inseparable because there is competition to fulfill desire. The coupling of model and obstacle leads to violence.

  To an external viewer, the rivals then form doubles: in taking each other as a model, each creates/ becomes a mutual obstacle for each other. Doubles invariably lock into a reciprocity of escalating frustration and antagonism, and this mimetic exchange becomes violent. However, the rivals appear to each other as something other than human—rivals often see each others as monstrous.”

  Den mimetiska teorin tar också upp frågan om utsuddandet av skillnader, som något som ”göder” (mitt ord) mimetiska konflikter. Dagens ”globalistiska” strävan efter utsuddandet av skillnader, eller jämlikhet och jämställdhet, vad gäller kön, nationaliteter och religioner etc, kanske alltså bidrar till en stegrad konfliktnivå, snarare än tvärtom? Kanske ska man se en ökad tendens till separatism, olika former av ”sociala bubblor” och en ökad nationalism, som ett ”försvar” mot en annars stark utveckling mot allas likhet (och utbytbarhet) – en slag nivellering? Kanske kan man också se det för västerländska ideal så förhatliga indiska kastsystemet (eller det gamla svenska ståndssamhället), som tidigare försök att strukturera samhället, så att mimetiska konflikter begränsas åtminstone till respektive kast eller stånd? Hur som helst verkar vi sky alltför mycket likhet, när den står där inom räckhåll.

  ”“Order, peace and fecundity depend on cultural distinctions,” the loss of which “gives birth to fierce rivalries and sets members of the same family or social group at one another’s throats” (Violence and Sacred, 49). This can be a loss of distinction (“symmetry”) between good/ evil, fathers/ sons, male/ female, humans/ beasts, humans/ gods, animate/ inanimate objects, and so on.”

  Olikhet, skillnader och gränser – kanske är de nödvändiga skapande livsvillkor, snarare än hinder? Ska vi förstå talet om ”allas lika värde” mera som ”allas lika utbytbarhet”, snarare än allas ”okränkbara värdighet” och ”oförytterliga rättigheter”? Och hur ska vi förstå den svenska viljan att vara föredöme och gå före, om inte som en strävan efter olikhet, och därför också något annat än ”jämlikhet”?

  Citat från:
  http://faculty.arts.ubc.ca/pmahon/Girard.html

  Liked by 1 person

  • Andre´ Kristian (@mmsoxford) skriver:

   Det är min fasta övertygelse att kulturfascisterna, EU-federalisterna och nationsmotståndarna kommer att erfara ett bittert uppvaknande, och röna den erfarenheten att deras eldiga strävanden att radera de naturliga gränser och skillnader som finns varit kontraproduktiva. I den anomi som tillskapats av de anarkistiska krafter som lagt beslag på allt tolkningsutrymme, stiger folkets vrede inför den uppenbara vanskötseln av landet. Detta rättmätiga missnöje kommer att stärka den sunda nationalistiska andan och sammanhållningen bland dem som delar våra kulturella koder och gemensamma referenser. Vi har alla ett ansvar att värna om det land som anförtrotts oss och som för en kort tid lämnats i våra händer. Den inre fienden vill få gemene man att anamma föreställningen om allas lika värde, i det ”nya Sverige” där alla inkluderas utom just de etniska svenskarna som skall acklimatiseras efter det samhällsfientliga regelverk som konstruerats för att göda bidragsberoendet.
   Andreas.

   Gilla

 3. Anna skriver:

  Nå, absolut rättvisa kan aldrig uppnås, men nog anser jag att det är förjäkligt att garantipensionen är så låg att den är lögn att leva på! Jag anser att de pengar som nu pumpas in i en ekonomiskt förödande migration istället i stor utsträckning bör användas för att höja garantipensionen rejält. Och kravet för att få denna ökning bör vara att man varit svensk medborgare i minst fyrtio år!

  Liked by 3 people

 4. Fredrik Östman skriver:

  Varför gå över ån efter vatten? Den äkta rasismen är ju utbredd bland Sveriges invandrare. Vissa invandrare hatar, föraktar, våldtar och mördar etniska svenskar på grund av deras ras. IKEA-morden är bara ett exempel på detta. Men den allvarligaste rasismen i Sverige står Högsta domstolen för. Den har ju som bekant slagit fast att det är tillåtet att på alla sätt förfördela heterosexuella medelålders män som tillhör ”den nordiska folkgruppen” med explicit hänvisning till just detta. Och detta är inte det enda exemplet på strukturell rasism riktad mot inhemska svenskar i Sverige. De flesta nyare lagar och de flesta myndigheter tycks också verka i denna anda och enligt denna princip.

  På Södertörns låtsashögskola sitter minst en rasist som givits den uttryckliga uppgiften att ”forska” fram nya rasistiska metoder och angreppssätt som kan användas för att förtrycka vita för att de är vita.

  Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Varför gå över ån efter vatten? Den äkta rasismen är ju utbredd bland Sveriges invandrare. Vissa invandrare hatar, föraktar, våldtar och mördar etniska svenskar på grund av deras ras. IKEA-morden är bara ett exempel på detta. Men den allvarligaste rasismen i Sverige står Högsta domstolen för. Den har ju som bekant slagit fast att det är tillåtet att på alla sätt förfördela heterosexuella medelålders män som tillhör ”den nordiska folkgruppen” med explicit hänvisning till just detta. Och detta är inte det enda exemplet på strukturell rasism riktad mot inhemska svenskar i Sverige. De flesta nyare lagar och de flesta myndigheter tycks också verka i denna anda och enligt denna princip.

  På Södertörns låtsashögskola sitter minst en rasist som givits den uttryckliga uppgiften att ”forska” fram nya rasistiska metoder och angreppssätt som kan användas för att förtrycka vita för att de är vita.

  Liked by 3 people

 6. BjörnS skriver:

  Jag läste Cecilia Hagens svar och det är uppenbart att hon inte ville förstå att folk kan bli upprörda och att hon, kanske omedvetet, hade passerat en gräns. Istället krängde hon på sig offerkoftan och menade att hon var den som var utsatt. Ingen kan rimligtvis ta henne på allvar.

  Rasist, och andra ord, är gravt missbrukade. Just rasist verkar i den politiska jargongen betyda att man är för ett striktare asylregelverk än det som ens politiske motståndare vill ha. Regelverk som bygger på bedömning av asylskäl och den asylsökandes trovärdighet. Var finns rasismen i detta? Jag skulle gärna se att statsministern pekar på en explicit del av SDs partiprogram eller annat partidokument som förespråkar olika behandling pga ”ras”. Det verkar vara en ”utmaning” att använda orden korrekt.

  Liked by 1 person

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Att C Hagen påstår sig vara avsiktligt missförstådd är nog så nära en ”pudel” vi kommer. Ynkedomen är tämligen uppenbar, då hon därigenom försöker vältra över missförståndet på någon annans illvilja.
  OM det skulle vara ett missförstånd, så beror det uteslutande på att hon som skribent har uttryckt sig slarvigt och illa övertänkt.

  Nu lever ju åtminstone jag i tron att damen i grunden är rätt så slängd i skrivandets konst och att hon därför knappast presterar grodor litet hipp som happ.
  Sammantaget får det mig att anta att hon förmodligen har en gaska rutten människosyn, när hon väljer att beskriva personer med ett från henne avvikande synsätt på ett så förklenande maner.
  Hon demonstrerar på ett alldeles utmärkt sätt hur man konstruerar ett vi- och domtänkande.

  Om man är oense om något så känns det ganska naturligt att man försöker övertyga sin motpart om den egna ståndpunktens förträfflighet.

  Hagens och tidigare Rambergs tillvägagångssätt utgör bara ett angrepp på personer, där de försöker förminska och förlöjliga motpartens intellektuella förmåga.
  Inte någon stans finns sakargumenten för den egna ståndpunktens förträfflighet.

  Då frågar jag mig förstås om det saknas rationella skäl för deras ställningstaganden?
  Eller om det brister i den intellektuella förmågan att uttrycka dem?
  Eller om det rentav bara handlar om känslopjoller utan någon koppling till den verklighet andra lever i?

  Så länge vi saknar förmågan till tankeläsning, så är ord det enda medel vi har att kommunicera våra tankar och känslor.
  Då skall man vara förbaskat rädd om dem och inte låta dem användas till det de aldrig var avsedda för.

  Liked by 3 people

 8. Johan skriver:

  Kritiserar man kristendom är man religionskritiker… Kritiserar man islam är man rasist…
  Tvivlar på att Elisabeth Ohlson Wallin planerar Ecce Homo II baserat på koranen…😷

  Liked by 4 people

 9. Hovs_Hallar skriver:

  Cecilia Hagen är ju i gott sällskap. Hon gör ju bara samma sak som nazisterna i Tyskland gjorde på 1930-talet — använder metaforer för att stämpla en viss folkgrupp som skadedjur som borde utrotas.

  Allvarligt talat: vilka är det som idag står för sådan hat-retorik som vetter mot folkmordet? Jo det är sådana som Cecilia Hagen och Anne Ramberg.
  Goda, fina, samvetsömma människor.
  Människor som kanske skulle ha trivts som fisken i vattnet under Pol Pot-regimen i Kampuchea där alla som kunde misstänkas för bristande lojalitet hackades ihjäl.

  Liked by 3 people

 10. MartinA skriver:

  Definition av rasist tack? Och varför skulle det vara fel att ha solidaritet med de man är släkt med? Och varför skulle det vara rätt att ha solidaritet med folk som är samma socioekonomiska klass eller kön eller sexuella läggning?

  Alltså sanningen är att dagens härskare kommer angripa alla laterala lojaliteter hos oss svenskar. Vi har bara tillåtelse att ha lojalitet till staten. De gör det här därför att de vill oss illa och vill göra oss försvarslösa.

  Gilla

 11. Hortensia skriver:

  Utmärkt idé, Lennart, att börja hushålla med ”styggorden”, men kanske även med de otaliga ”snyggorden”?

  Johan Westerholm presenterar på dagens ledarsidorna.se en närmast revolutionerande idé, för att snabbt och enkelt råda bot på svårigheterna att ordna fram boendeplatser till rekordmånga ”kommunplacerade” migranter:

  ”Vi leker med tanken att de 15 000 som deltog på Medborgarplatsen öppnar sina hem på något sätt. Om vi antar att dessa 15 000 representerar, lågt räknat, 5 000 rum att upplåta så löser sig årets och 2017 års behov i en vägledande manifestativ gärning. Det är inte orimligt att dessa går före och visar vägen. Dessa 15 000 manifesterade för den situation som nu uppstått och var sannolikt väl medvetna om vad dessa öppna gränser skulle få för konsekvenser. Eller borde ha varit. Dessa kan, i konsekvensens namn, gå före och visa oss andra vägen nu.

  Vad är problemet?”

  http://ledarsidorna.se/2016/10/vad-ar-problemet/

  Liked by 1 person

 12. Lennart Göranson skriver:

  Låt oss först sortera bort angrepp av typen ”jag vet var dina barns fritis ligger, så passa dej…”. Då handlar det om olaga hot (oavsett vilken bedömning man gör om risken för att hotet ska sättas i verket) eller, i vissa fall, övergrepp i rättssak. Det är ett brott och det är ett elände att rättssamhället inte förmår utreda och beivra fler fall. Alltså ingenting som ska ursäktas (även om man själv är kritisk mot den som angreppet riktas mot) och inte heller något som ursäktar att den angripna går till svepande attack mot alla meningsmotståndare.

  Men om vi begränsar oss till mer eller mindre normala verbala angrepp så utgör de inte något konkret hot, även om de kan beskrivas som missfirmelse. Det kan handla om en allmänt uttalad önskan att en person går en plågsam död till mötes, det kan handla om bästa sättet att eliminera ”bruna råttor”. Då finns det två sätt att förhålla sig: (a) den som sig i leken ger får leken tåla, och (b) i ett civiliserat samhälle angriper man åsikter, inte personer, och man vinnlägger sig om att hålla en anständig ton. Vilket alternativ man än väljer så bör rimligen samma regel gälla på båda sidor om staketet. Det duger inte skrika i högan sky över Rambergs och Hagens övertramp och i nästa andetag mena att ”folket” är så förtrampat av PK-eliten att det inte behöver ålägga sig några som helst restriktioner.

  Själv stöder jag alternativ (b) eftersom jag menar att det just är ett civiliserat samhälle vi vill försvara mot desinformation och villoläror. Och kravet på civilisation gäller alla, vare sig man betraktar sig som höger, vänster, anti-högervänstern eller t.o.m. rasist. Annars intar man samma attityd som den kfml:are som på det glada 68-talet tog för vana att alltid ljudligt fjärta vid matbordet ”för att solidarisera sig med arbetarklassen”.

  Och därmed är jag helt enig med Lennart Bengtsson: vi måste reagera mot styggorden, och det av flera skäl. Dels utarmar vi språket när ord berövas sin ursprungliga betydelse, när de devalveras från att vara denotativa till att bli invektiv. Dels gräver de klyftor som tar bort fokus från sakfrågorna och stannar vid att demonisera motståndarna. Och slutligen bidrar de till en vulgarisering av vårt samhällsklimat, och det är något som vi minst av allt behöver.

  Gilla

  • Bengt skriver:

   @ Lennart Göranson 17 oktober, 2016 at 16:21

   Tack Lennart G för att du står på barrikaden för att slå vakt om språkbruk och tonläge som gagnar och kännetecknar ett civiliserat samhälle! Jag instämmer till fullo. Vulgarisering är inte bara moraliskt förkastligt, det är också i högsta grad kontraproduktivt om man vill gott. Kfml:aren vann knappast några sympatier genom sitt fjärtande!

   Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Håller helt med att en vulgarisering av samhällsklimatet inte är något att sträva efter. Det är en process som kan ske fortare än anat om man inte bekämpar den från början. Se bara hur den politiska debatten i USA har urartats det här valåret. Nu är folk så upphetsade att man har anledning fara för urarter efter valet när förlorarna kan ta till extrema åtgärder. Det är ett tåg som kan bli svårt stoppa.

   Gilla

 13. bomarkusson skriver:

  Jag är faktiskt så skärpt, att jag förstod att det var en metafor. Väldigt få människor har brun päls, kal svans, gnagartänder och de flesta går normalt på endast två ben. Inte ens sverigedemokrater ser ut på det sättet.
  Jag tycker snarast att det är Cecilia Hagen, som från sitt elfenbenstorn visar ett utsökt prov på fisförnämhet i det att hon å det grövsta underskattar medborgarnas fattningsförmåga.

  Om vi nu uppfattar det som en metafor. Vad blir det då hon vill säga? Brun torde åsyfta på nazister.,Så alla med, från primadonnan, avvikande åsikter är alltså nazister. Hmm! En moderat riksdagsman är alltså nazist. Innebär det också att M är ett nazistparti måhända? Hmmm. Vad säger AKB om det? Hon har väl inte sagt någonting. Vågar säkert inte. Vi vanliga nazister får inte svänga med hakkorsflagga. IS fana är däremot politiskt korrekt. Sverige är en vidareutveckling av demokrati då vi har multipla måttstockar. Inte bara det. Sverige är en humanitär stormakt med en feministisk regering. Följaktligen är det rätt att misshandla sin hustru enligt den politiskt korrekta muslimska måttstocken. Att kalla religiöst påbjuden hustrumisshandel för misshandel kallas islamofobi. I förlängningen har detta inneburit att organisationer, som legitimerar hustrumisshandel, kan uppbära miljonstöd för att motverka islamofobi.

  Råttor? Ja, råttan anses vara ett avskyvärt djur. Råttor utnyttjades av de riktiga nazisterna i en beryktad film. Filmen var också en metafor, där råttorna var judarna. Detta borde den bildade(?) Cecilia Hagen känna till. Genom sitt geniala litterära grepp, måste Hagen betraktas som stående på samma nivå som doktor Goebbels. Nicht war?

  Vad bjuder metaforen om brunråttorna på mera? Jo brunråttorna, judarna, gasades ihjäl i miljontals. Det måste betyda att Hagen med sin metafor, endast har bytt ut Zyklon B mot råttgift och judarna mot meningsmotståndare. Genom att tolka Cecilia Hagens metafor, som en metafor, ska då i storleksordningen två miljoner svenskar faktiskt förgiftas. Med tanke på att Sverige har betydligt färre invånare än Tyskland, påbjuder Hagen något som vida överträffar nazisternas illdåd. Jag vill minnas, att i filmen användes just råttgift för att bli av med plågan. Visst, Zyklon B, vätecyanid, fanns i pelletsform och borde därför kunna blandas i föda.

  Självklart betraktar sig Cecilia Hagen inte som nazist. Historien kommer säkert att finna ett lämpligt namn på de fanatiker, som likt henne, vill utplåna en fjärdedel av sitt lands befolkning. Politizka korrektizter?

  Liked by 1 person

  • Hans L skriver:

   Ja, och säg hur kan vi ha hamnat här, med en ledarskribent på Sveriges största tidning (inte bästa, obs) som uttrycker sig på detta vis om sina medmänniskor! Var har humanismen tagit vägen?

   Gilla

  • Rune nilsson skriver:

   ” Innebär det också att M är ett nazistparti måhända?”
   Jodå, så gick ju också snacket i LOs buskpropaganda för ett tjugotal år sedan när Carl Bildt var Statsminister och partiledare. Det finns mycket om Carl Bildt att ha åsikter om men någon nazist är han ju inte.
   Det här nazistsnacket är väl bara ett uttryck man slänger sig med när man tycker illa om någons åsikter och avsikter och betyder i själva verket ingenting. Det är därmed helt enkelt bara vanligt betydelselöst skitsnack som man tar till för att undvika mer allvarlig diskussion.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    På den tiden hette styggorden ”moderat”, ”höginkomsttagare” och ”företagare”, men principen var exakt densamma. Mobbingen och det antidemokratiska uteslutandet var precis detsamma.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.