Aristoteles

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi läser nog inte Den nikomachiska etiken av Aristoteles så ofta som vi borde. Där finns en observation som Sverige skulle må väl av att ta till sig, nämligen att människan inte har någon moral och inte vet hur hon ska bete sig när hon föds. Alla som träffat ett spädbarn vet att detta är sant. Babyn är helt egoistisk och tror att världen är inrättad enkom för hennes skull. Om världen inte uppfyller hennes krav så skriker hon. Ofta skriker hon även om världen gör allt den kan för att tillfredsställa henne.

Aristoteles understryker att det behövs mycket träning – kallas ibland uppfostran – för att omvandla en sådan asocial individ till en användbar samhällsmedborgare. Barnet måste läras att hon inte bara har rättigheter, utan även skyldigheter. Hon är skyldig att se och respektera andra människor samt att dra sitt personliga strå till den gemensamma stacken. Goda samhällen byggs av människor i produktiv samverkan. (Det är för övrigt mitt avgörande argument mot tiggeriet. Den som tigger deltar inte i någon produktiv samverkan med andra.)

Denna process är hos människan omständlig och tar mycket tid. En älgkalv behöver ett år med mamman för att inhämta allt det vett han behöver för att klara sig på egen hand, men hos oss handlar det numera snarare om 15 eller 20 år.

Jag tror att vårt moderna, svenska samhälle tar för lätt på den här uppgiften. Av någon anledning vill vi inte erkänna för oss själva att barn faktiskt är asociala, inte för att de är onda, utan för att de inte vet något. Vuxenvärlden  har en skyldighet att ta dressyren av det uppväxande släktet på allvar. Jag fruktar att vi inte gör det och att vi därför ackumulerar jätteproblem.

En första förutsättning för att en vårdnadshavare – det må vara en permanent som mamma eller en tillfällig som skolläraren – ska kunna ta sitt aristoteliska ansvar är att vårdnadshavaren sätter sig i respekt. Det får inte råda någon tvekan om vem det är som bestämmer, nämligen vårdnadshavaren.

Utan detta fundament går allt över styr. Visst ska vårdnadshavaren träna barnet i jämlikhet, exempelvis genom att förhandla och tidvis ge efter – även barn kan ju ha rätt ibland – men det får inte vara någon tvekan om den hierarkiska ordningen även om denna ordning blir desto mer diffus ju mer barnet mognar. Om barnet emellertid på allvar tror sig vara en jämlike går det åt pipan. Vi ser det framför allt i skolan, där halva lektioner kan gå åt till att få tyst på klassen och det förekommer att barn mordhotar sina lärare så att lärarna tröttnar och lämnar yrket.

Lek med tanken att Aristoteles hade rätt och att det fel vi gör i Sverige är att inte ta konsekvenserna. Vi vuxna fegar ur, skulle filosofen kanske säga om han kom på besök. Visst skulle han förstå att det kan vara svårt för lärare att ha med små monster att göra som aldrig lärt sig respekt av sina föräldrar (som för övrigt i sin tur kanske inte har någon respekt heller, utan bara en massa rättigheter), men han skulle nog tycka att framhävandet av sådana svårigheter bara är undanflykter. ”Ni smiter ifrån ert ansvar för det uppväxande släktet”, skulle han nog ryta åt den svenska vuxengenerationen.

Plötsligt får jag ångest. Det är ju jag som släpat in Aristoteles i det här. Nu har han studerat situationen i Sverige och fått tillfälle att skälla ut den svenska vuxengenerationen. Jag hade tänkt avsluta hans fact finding mission med ett besök hos de förnämsta tänkarna och ledarna inom det svenska skolväsendet, Jan Björklund och Gustav Fridolin. Men när jag i andanom hör dem förklara för Aristoteles att de ska lösa den svenska skolans problem genom att avsätta ytterligare några miljarder kronor i extralön till lärare i skolor i eftersatta utanförskapsområden blir min förlägenhet outhärdlig. Jag rodnar och kallsvettas när jag känner filosofens fråga vina som en örfil över mitt ansikte: ”Va fan skulle jag hit och göra? Driver du med mig, pladderbloggare?”

28 thoughts on “Aristoteles

 1. Madelaine Fusfield skriver:

  Till mina barn brukade jag förklara att jag var en välvillig diktator. Inte alla frågeställningar var värda en diskussion särskilt inte om tiden var knapp. De ansåg ibland att jag borde blivit en drill sergeant. Men trots allt grummel är de båda idag välutbildade och produktiva människor som bidrar till samhället. Dom är också fina föräldrar. Alltså fick dom tydligen inga men av lite disciplin.

  Liked by 1 person

 2. sten lindgren den yngre skriver:

  Jo det är sant, jag har barn i skolåldern i en kommun som återigen blev vald till Sveriges bästa skolkommun. Det beror inte på lönerna, de är i många fall lägre, det är en snål kommun endast stora byggprojekt med option på korruption premieras, ju fulare och mera likt västra hamnen desto bättre. Även i denna kommun, fram tills helt nyligen endast bestående av framgångsrika människor så är många barn odrägliga i vissa fall. Vi föräldrar tar dock i
  stort kampen tror jag, barnen får leka hemma hos kompisar och vi ser dem och förmanar dem. Jag tror dock att i stora delar av Sverige så efter en viss ålder så får nog barnen sköta sig själva, föräldrarna står inte ut helt enkelt. Inte alla klasser är perfekta här, men många är tysta och ägnar sig åt skolarbetet. De klasser med problem har frapperande ofta barn med invandrarbakgrund, inte alltid men överrepresentationen är massiv, det börjar redan med danskar, blir värre med polacker och så vidare.

  Det var en liten debatt om varför vi blir bästa skolkommun, det är väl tämligen uppenbart, det har nästan inte funnits några utomvästliga invandare i kommunen, fram till sveket från M. Nu har vi redan misshandel och stölder. Många många kommer att lämna M i nästa val, en tipping point för att kunna bedriva undervisning kommer redan vid 2-3 elever utan respekt för läraren, de har inga maktmedel att ta till. Inför OBS-klasser och relegering nu!

  Liked by 1 person

 3. larslindblog skriver:

  Skolan fungerade alldeles utmärkt fram tills att Olof Palme blev minister. Fru Palme är barnpsykolog och hade stor påverkan på sin make. Regeringen tillsatte också en chef för skolan , Stellan Arvidsson (S) men förmodligen sosse bara till namnet eftersom Arvidsson var glödande kommunist och DDR kramare .Arvidsson hade höga poster i vänskapsföreningen Sverige-DDR.
  Sverige beundrades av ledarna i DDR för hur man helt lyckats få bort kristendomsämnet ur skolan och kristendomen i samhället i synnerhet.
  Att ha nära kontakter eller medlemskap i kommunistiska sammanhang har aldrig varit något problem i (S). Det finns många högt uppsatta (S) som hoppade av kommunistpartiet för det mer lönsamma (S).

  Liked by 3 people

 4. Hortensia skriver:

  Kärnfullt och komiskt relaterat, Patrik, men om ”integrationen” främjas i samma takt som hittills, kommer ju faktiskt osvenskt patriarkala uppfostringsmetoder med uppriktigt menade hot, fysiskt våld, psykisk terror och krav på total underkastelse i kombination med ett importerat, religiöst motiverat bildningsförakt (en bok är tydligen nog) inom kort, att ha eliminerat – det i civiliserade samhällen upplevda – problemet med ouppfostrade barn, som varken kan hanteras av sina föräldrar, eller av utomstående professionella pedagoger.

  Det politikerskapade skolkaoset kan komma att bli en icke-fråga snabbare än vi anar, men ska vi skratta eller gråta åt ett sådant – förhoppningsvis oavsiktligt – resultat av det svenska etablissemangets ”naiva” multikultiutopi?

  Gilla

 5. BjörnS skriver:

  En fungerande uppfostran lär ut eget ansvar, orsak och konsekvens. De delar av samhället som inte fungerar tycker jag präglas av frånvaron av detta. Bränner du bilar är det samhällets fel, antingen för att det inte finns fritidsgård eller för stt du är arg på polisen. Skolkar du i skolan är det samhällets/skolans fel för stt den inte ansträngt sig nog mycket osv. Det är tyvärr inte bara barnen utan dessvärre ofta deras föräldrar som har den uppfattningen. Stora delar av folket har gjorts till klienter, fostrats till klienter, med början i slutet av 60-talet skulle jag gissa. Politiker med ”stora visioner” och ”stora reformer” är en viktig del av problemet: VIK.

  Liked by 1 person

 6. malmobon skriver:

  När vi nu ändå är inne på de gamla grekiska kloka gubbarna, så är det bara till att gå vidare med det grundläggande problemet. Ordet stavas D E M O G R A F I.
  För många människor leder till konflikter, sjukdomar och misär.

  Är exakt detta som händer i världen och numera importeras hit av politiker som inte kan ställas till ansvar längre. Skyddade genom sina egna beslut.

  Dyster framtid väntar och värre blir det.

  Liked by 1 person

 7. Lennart Jonasson skriver:

  Aristoteles hävdade också; att den som inte fått en god uppfostran har en ringa chans att utveckla sina dygder. Inte mycket att satsa på.
  Har någon någonsin sökt utreda resultaten av omvårdnads, kurators, gulligulet i Sverige? Jämfört kostnader med resultat? Försökt gå helt andra vägar.

  Liked by 1 person

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Brist på uppfostran o normer, Sveriges problem i ett nötskal?!

  Klarsynt Patrik!

  Dessvärre ett växande problem.
  Så har vi partier som vill sänka rösträttsåldern…

  En höjning till 20 år vore mer logiskt, systemålder, då vi är mogna att fatta alla beslut…

  Än högre för att kandidera till beslutande organ som RD, 25 kanske)

  Liked by 2 people

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det skulle vara intressant att veta hur mycket dagens politiker och ”överhet” egentligen vet om den viktiga klassiska kulturen. Ibland får jag en känsla att det inte finns någonting av betydelse för dessa säg före 1970. Sannolikt är det mindre än 1% som överhuvudtaget vet vem Aristoteles var. För att inte tala om alla de andra lysande grekiska tänkarna. Bildung är dessvärre ett begrepp som på utdöende i Sverige.

  Gilla

  • Anna skriver:

   Ja, det visas inte minst av planerna att i stort sett eliminera det nuvarande Medelhavsmuseet. Bildning är ett föraktat begrepp för dagens styrsnde!

   Gilla

 10. Gunilla skriver:

  Vi behöver egentligrn inte Aristoteles för att begripa självklarheter. Det började med ‘flumskolan’-ideologin som byggde på ‘jämlikhet’ mellan elev och lärare (upphöjd kateder monterades bort). Nu har vi ett ‘flumsamhälle’ fullt ut. Det förstår vi dock inte. ‘Flummet’ är dolt bakom ‘värdegrundsepitet’ och ‘allas lika värde och rättigheter’ m.m. Nu kommer rapporter om kaoset i skolorna till 100% orsakat av nyanlända elever och s.k. ensamkommande (vuxna män som stoppas in i gymnasieskolor). De senare är för det mesta mycket lite intresserade av skolgång. Läs om storbråket i värsta huliganstil i en cafeteria i en gymnasieskola. Man måste tydligen informera vissa om att en skola är till för att studera i. Svenska flickor blir regelmässigt trakasserade och ofredade av unga män som kommer från kulturer där kvinnor anses underlägsna och våra fria kvinnor ses som fritt sexuellt villebråd. Många elever kommer också från samhällen där ‘uppfostran’ i vår mening inte förekommer; barn uppfostras den hårda (gatans) väg (liksom deras föräldrar sannolikt också gjort). Målet är ju enligt föräldrarna att barnen ska bli ‘starka’ för att klara sig i en (i deras länder) hård verklighet. Våra ‘regler’ skrattar de åt. De är för svenne-‘mesar’. Välkomna till framtidens Sverige.

  Liked by 3 people

 11. Lasse W skriver:

  Sverige har drabbats av Rousseau. Vi tror att barn är goda av naturen och att de inte behöver uppfostras. ”All you need is love” räcker. Eller barnsäkerhetsanordningar. Barnsäkerhet och omsorg om barnets fysiska person har ersatt barnuppfostran.

  Föräldrar är rädda för att utöva sin auktoritet. De tror det kan skapa trauman hos de små liven. Eller hämningar eller depression.

  Liked by 1 person

 12. leena44 skriver:

  Strålande! Låt oss alla som läst Dagens Engellau skicka varsitt brev till Jan Björklund och Gustav Fridolin med orden: ” Skolans problem löses inte med mera pengar!” Om de får tusentals brev med samma ordalydelse kanske de äntligen ställer sig frågan: Vad är skolans problem egentligen?

  Liked by 1 person

 13. Hovs-Hallar skriver:

  ”Det får inte råda någon tvekan om vem det är som bestämmer, nämligen vårdnadshavaren.

  Utan detta fundament går allt över styr.”

  Exakt så är det. Och i skolan spelar läraren motsvarande roll — dvs. i varje normalt fungerande samhälle, men inte i Sverige..

  Ändå verkar det vara få politiker som har en susning om dessa självklarheter numera. SD hade en sådan kampanj häromåret, det enda jag minns i den vägen.

  Numera kan man knappt ens fylla studieplatserna på Sveriges lärarhögskolor, av någon orsak, medan det i Finland går 10 sökande på varje plats.
  Orsaken?

  Ja, i Sverige sätter man en individ som Gustav Fridolin att försöka lösa skolans pågående kollaps. Nog sagt egentligen, men ovanpå detta envisas makthavarna att i stor skala importera unga från helt främmande kulturer varav vissa i själva verket är vuxna, och sätta dem tillsammans med svenska barn!

  Vanvettet verkar sakna gränser.

  Mitt eget barn har som tur är undgått att drabbas av detta. Och han tänker nu bli yrkesmilitär. Inte heller jag skulle vilja kasta bort tid på universiteten i Sverige, som det ser ut där numera.

  Gilla

 14. Anders F skriver:

  Tyvärr är ju detta alldeles riktigt. Som skolelev på 60- o 70-talet betraktade jag lärarna som auktoriteter, nästan hot och några ena som förstörde våra lekar (t ex att panga doror och snatta snarr). De hade alltid makt och det de kunde ställa till med för en var reellt och skrämmande. Nu är jag gammal och klok och förstår hur rätt det var att det var så där. Nu avskyr jag bjäbbande, skränande ungskockar. Glopar som inte tar av mössan elelr flyttar sig på bussen för äldre. Mina barn är i tonåren och fullt medvetna om att de inte är ensamma i världen. Jag har tuktat dem ganska bra, hoppas jag.

  Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Småbarnsministrarna Fridolin och Kunkhe är väl så bra exempel som några på hur det står till med senioriteten och seriositeten i det svenska samhället. Hur var det nu det stod i dagens andra artikel? Trettonåriga skolbarn tvingade under den kinesiska kulturrevolutionen sina lärare att tortera sina kolleger till döds och även efter döden. Den svenska kulturrevolutionen vill inte vara sämre. Flugornas herre. Ormet kruper. Bocken till trädgårdsmästare.

  Luis Buñuels Andalusiska hund blir seriös dokumentärfilm i jämförelse med dagens svenska reality-soap-politik.

  Gilla

 16. MartinA skriver:

  Bra och tänkvärd artikel. PE gör dock ett tankefel här. Han klarar inte av att skilja på vi och dom, någonting som jar är övertygad om att Aristoteles inte hade något problem med. Tiggarna tillhör inte mitt ”vi”, jag inkluderar dem därför inte i mitt moralsystem utan bemöter dem med realpolitik.

  Moral är ett resultat av evolutionen. Den har utvecklats för att grupper skall kunna samarbeta mer effektivt internt. För att därmed kunna tävla bättre mot andra grupper.

  Sådana här universiella moralsystem som PE tycks förespråka är en studie i antimoral. Oavsett vad så kommer univeriella moralsystem att degenerera till att användas av de ytterligt omoraliska för att plundra de mer moraliska. Såsom vi ser i sverige idag. Lösningen är inte att göra mer av samma fast på rätt sätt (jämför kommunisternas ständiga argument om att kommunismen inte implementerats på rätt sätt). Det är att förstå vad moral är och visa ödmjukhet för det.

  Gilla

 17. bomarkusson skriver:

  Ja, va fan skulle Aristoteles hit och göra.
  Vårt land är som den skrikande ungen och vi gör allt i vår makt för att få tyst på den.

  Alternativt. Vi skiter i uppfostran, ger ungen allt. Barnet blir på så sätt beroende av oss eftersom ungfan inte fått lära sig att skaffa föda själv.

  Vi har anammat det senare alternativet och gjort detta känt över större delen av världen. Det har gått så bra att även andras ungar som vuxna lärt sig ”den svenska modellen”. Efter sexton år har endast var femte somalier egen försörjning. Men genom att tala om att de är lönsamma, inbjuder vi alltfler till vårt svenska smörgåsbord.

  Överfört?
  Är det så att vi vill att medborgarna bli beroende av alla goda gåvors givare, socialdemokratin.

  Vid min vår resa i Marocko skojade jag och min fru om kungen. Han stjäl allt från befolkningen och ger tillbaka i lämpliga portioner. Kung Hassans moské, den näst största i världen. Kung Muhammeds gymnasium osv. (Kommer inte ihåg namnen på kungarna) . I kungarnas gravmoské satt en imam och läste ur en handskriven Koran, men min fru upptäckte att gubben hade somnat.

  Varför inte Alva Myrdals funkiskåk, Stefan Löfvens stollverk, Bah Kunkes kultursfär, Dan Eliassons jämmerdal, Morgan Johanssons beställningsverk, Anders Ygemans försörjningsbyrå, Stefan Löfvens järnrörsskulptur. Opportunity Knocks! Antje Jackeléns moské borde väl sitta bra. Gustav Fridolins brödraskap. Cecilia Hagens kemiska fabrik. Anne Rambergs ättestupa.

  Gilla

 18. Linden skriver:

  Efter de senaste årens islamistiska terrordåd
  överväger alla franska judar att emigrera…
  Det hävdar den inflytelserike rabbinen Moshe
  Sebbag vid Synagogue de la Victoire i Paris.
  Otryggheten ökar ständigt. Det gäller inte
  bara de spektakulära terrordåden med många
  dödade, utan kanske mera den dagliga anti-
  semitismen i skolor och på gatorna.
  Mellan 2013 och 2014 ökade antalet rapporterade
  antisemitiska ”incidenter” från 423 till 851.
  Detta återspeglas i en trygghetsundersökning
  bland Frankrikes judar.

  82 % uppgav att de upplevde diskriminering
  utan att anmäla det…
  Den klassiska franska antisemitismen tycks i
  stort sett ha ebbat ut, men ersatts av det
  galopperande och våldsamma islamistiska
  judehatet.
  Vilka är rasisterna?

  Gilla

 19. Lars skriver:

  Är det tillåtet att tvivla på Aristoteles?Föreställ Dig skapelsens gryning med endast några spädbarn – föräldralösa-men sparade och närda endast av Försynen.Blir de verkligen ”vildingar”?Inte alls säkert.I alla fall ej om det händer på Paradisön Hawaii.

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Aristoteles – i Patriks tolkning – hade djupare insikter om fostran, pedagogik och socialt samspel än de psykologer, pedagoger och sociologer som varit tongivande i Sverige. Det är en av förklaringarna till att utförsbacken blivit så brant. Andra faktorer har varit statsideologin, probleminvandringen, konformismen och konflikträdslan, historie- och traditionslösheten. Men problemets rötter går dessvärre ännu djupare.

  Alla de faktorer jag räknade upp har saknats eller varit svagare i Finland – ändå går utvecklingen åt samma håll. Finland har haft klarsynta barnpsykologer och sociologer, vårdat traditionerna, lärt av historien, haft en kompetent lärarkår och ett bra skolsystem av gammal svensk typ. Men med ca 20 års eftersläpning gör Finland samma misstag som Sverige, under samma floskelparoller. Hela skolsystemet sverigefieras gradvis och nästan halva befolkningen verkar vara PK-smittad. De bakomliggande mekanismerna är alltså desamma – det är bara bromseffekten som har varit större i Finland, medan Sverige självsäkert har trampat gasen i botten.

  Problemets kärna finns i hemmen. Det biologiska och sociala fundamentet har påverkats och förändrats. Nästan alla barn utsätts nu redan i späd ålder och under hela skolgången för orimliga påfrestningar – och dessutom berövas de arbetet! Det trista och ansträngande pluggandet var ju barnens arbete, i hemmen arbetade de också och de kom tidigt ut i arbetslivet. Nu betjänas barn och unga av slavar som sköter allt det jobbiga: föräldrarna, lärarna, tekniken, sysselsättarna, staten. Klart det blir en chock att vid 25-30 års ålder tvingas börja slita själv och inte bli klappad och tackad varenda dag för det.

  Man blir könsmogen, kan skaffa barn och ta miljoner selfies, låter inte graviditeten synas på figuren, låter verkligen inte föräldraskapet gå ut över gymträning och karriär, för skönt nog kan man tippa av det jobbiga paketet halv sju på morgonen, någon annan får hämta vid femtiden, millimeterrättvist ska det vara och dagens partner och ex-sambon får allt ställa upp exakt lika mycket, det gäller ju bara att dela ungen på mitten eller i så många bitar som likdelningsministeriet och följarskocken föreskriver.

  Hur ska hela denna absurda och destruktiva utveckling kunna vändas? Går det att hämta tillräckligt mycket sunt förnuft, erfarenhet och förändringsvilja hos den fjärdedel av svenska folket som har blivit omruskad och väckt ur en sekellång nationell dvala och självbelåtenhet?

  Liked by 1 person

 21. Björn skriver:

  När jag klagar på att våra inhemska barn åker runt med sina A-traktorer och väsnas så att det inte går att sova, kallas jag ”gnällspik”! När jag klagar på att ”barnen” från flyktingförläggningen cyklar som dårar på trottoarerna, är jag plötsligt” rasist”! Det är faan inte lätt att va Svensson idag!

  Gilla

 22. 77711n skriver:

  Jag tycker mig se också stora skillnader mellan folkslag, exempelvis vuxna män som klär av sig alla kläder och sätter sig i bara kalsingarna i snön och skriker åt sitt värdfolk att det inte var så här de ville ha det när de tagit sig genom 11-16 länder för att komma till Sverige. Vad kan det tänkas bero på? Vad har de tänkt ge tillbaka till värdlandet utan vare sig utbildning, färdigheter eller ens idhandlingar för att tala om vilka de är eller verifiera skälen till att de kommit hit och satt sig snön?

  Gilla

 23. Ina Höst skriver:

  Nej, nu håller jag inte med dig, Patrik! Naturligtvis, är jag överens med dig om målet, men inte om hur det ska uppnås. Det är inte så svårt som du tror, naturen fixar en hel del om vi lyssnar på den.

  Ja, Aristoteles var en klok man, rentav genial och har bidragit enormt mycket till vår västerländska kultur. Men om barn och unga och hur de fungerar visste han nog inte mycket. Jag hämtar min kunskap genom att ha varit hemmamamma några år då jag hade tillfälle att iaktta de riktigt små och deras utveckling. Många experter stöder mina iakttagelser eftersom de är ganska så självklara.

  Sammanfattningsvis: Först överlevnad, sedan moral.

  Vi är inga oskrivna blad när vi föds och vi är sociala flockdjur. Allting är förprogrammerat. Social kompetens är inget mänskligt påfund utan av naturen givet.

  Men först ska muskelmassan utvecklas så att spädbarnet kan styra sin kropp och så småningom gå på två ben. Sinnena ska aktiveras. De ska lära sig äta utan att bli ammade och kroppsfunktionerna ska kunna behärskas så att de kan gå på pottan och göra sina behov där. I början skriker de för att signalera vad de behöver, de kan ju inte prata. I två-tvåårsåldern börjar de prata och kan uttrycka sig i ord. I tvåårsåldern har de utvecklat så många färdigheter och då vaknar jagkänslan. Det är en egen person med egen vilja och inte bara något bihang till mamman. Detta markeras genom den första trotsåldern, det första steget mot självständighet.
  Nu aktiveras strax därpå den sociala programmeringen. Det första de gör är att skilja på mitt och ditt. Det kan bli lite komplicerat ibland, då det sociala kan krocka med egoistiska önskemål. Då ska barnet ha hjälp genom att vuxna säger nej eller ja. Här är sk. fri uppfostran på villospår genom att man lämnar barnet utan stöd, när de behöver det.

  Sedan ska barnet in i ett kollektiv. Var går gränsen mellan kollektivets krav på sammanhållning och individens självständighet och frihet? Då kommer rättvisa mellan duet och jaget in. Här får vuxna en viktig roll, inte minst i skolan. Barn och unga förväntar sig att de vuxna är ledare, men rättvisa (de vet vad det är) – här håller jag till fullo med dig! De förväntar sig att de vuxna leder dom successivt in i vuxenvärldens krav och förser dem med nödvändiga kunskaper och social träning, så att de kan finna sin plats efter sina förmågor när de blir stora. Om de vuxna inte axlar ledarrollen sviker de och eleverna tappar respekten. Varför ska de tillbringa sin tid i skolan om de vuxna inte duger som ledare. När de testar gränser vilket är en viktigt del i socialiserengsprocessen – då de prövar konkret vad som gäller – ska de vuxna reagera direkt. Det kräver fysisk och psykisk närvaro av de vuxna och de ska vara överens så att det inte ges dubbla budskap (här kommer kulturen in). Det här är grundprinciperna, vad jag tror.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.