Låt oss minnas även den kinesiska kulturrevolutionens barbari detta år!

Nils Lundgren

Nils Lundgren

Det är vanligt (och berättigat) att varna för att många Sverigedemokrater har varit nazister eller åtminstone visat sympati för nazismen tidigare i sitt liv. De som tidigare har hängivit sig åt sådana vidriga idéer måste faktiskt räkna med att möta misstänksamhet, när de nu deltar i politisk opinionsbildning. Detta gäller även när de kraftfullt har tagit avstånd från detta sitt förflutna. Frågan är ju inte bara om de har kvar rester av sådana idéer även idag utan också om deras tidigare ställningstaganden återspeglar grundläggande personlighetsdrag som bristande empati och/eller omdömeslöshet.

Men måste då inte detta synsätt användas även mot till exempel dem som var maoister på sjuttiotalet trots det stora språnget och kulturrevolutionen i kommunismens Kina? Så här sammanfattar Dick Harrison det stora språnget i Neo nr 2, 2015: ”Folkrepubliken Kina upplevde visserligen en stark ekonomisk tillväxt på 1950-talet, men sedan Mao lanserat ’det stora språnget framåt’ [1958-1962; min anm] spårade allt ur. Jordbruken slogs ihop i folkkommuner med tiotusentals medlemmar. Den mat som producerades skulle i nästa skede överföras till fabriksorter för att föda industriarbetare. På grund av allvarliga misstag och omfattande inkompetens ökade inte produktionsvolymen, något kommunistpartiets tjänstemän valde att ignorera. När mat icke desto mindre samlades in och fördes bort från landsbygden utbröt hungersnöd. De som protesterade mot politiken avrättades. För att undvika svältdöden utvecklade kineserna desperata strategier. Gravar plundrades på jakt efter människokött. Byar övergavs. Vissa familjer valde att låta ett favoritbarn överleva genom att svälta de andra till döds.”

När regimen år 1962 äntligen drog i bromsen och stoppade kampanjen hade mellan 36 och 45 miljoner människor avlidit. Allt som allt var ”det stora språnget framåt” ett brott mot mänskligheten som får nazisternas Endlösung att förblekna, om vi ser till antalet döda.

År 1966 bröt sedan den kinesiska kulturrevolutionen ut och jag anser att de som var och förblev maoister efter det stora språnget och kulturrevolutionen rimligen har samma problem som sverigedemokrater med brunt förflutet även sedan dessa klart tagit avstånd från maoismen. Jag känner många som föll för denna lära, om nu lära är en vettig beteckning, och jag vet att just dessa inte på minsta sätt kan misstänkas för att ha kvar värderingar av den typen. Men det förtroendet gäller dem jag känner eller vet mycket om på andra vägar. Kan vi verkligen idag hysa förtroende för alla som varit maoister? Kvar står att de som kunde lockas att stödja maoismen och kulturrevolutionen för bortåt ett halvsekel sedan, måste inse att de inte kan få sina medmänniskors förtroende utan ärliga och hederliga ansträngningar.

Jag påmindes om denna fråga när jag i Axess näst senaste nummer läste Jojje Olssons anmälan av Frank Dikötters nya verk, The Cultural Revolution. Dikötter är en framstående holländsk forskare på området och Olsson konstaterar att denna nya rapport ”utgör oslagbart obehaglig läsning i ämnet”.

Nu är det 2016. Då bör vi inte bara uppmärksamma att det är 75 år sedan nazisterna mördade över 30 000 judar på ett par dygn i Babi Jar och att det är 70 år sedan Nürnbergrättegångarna dömde ett antal nazistledare till döden utan också att det är 50 år sedan den maoistiska kulturrevolutionen drogs igång. Det finns extremt starka skäl till det. Låt mig citera två textbitar ur Olssons presentation i Axess av Dikötters forskningsresultat.

”Efter det att kulturrevolutionen vid samma plenum blivit officiell politik fick en särskild ’kulturrevolutionsgrupp’ stor makt. Den bestod av Maos närmaste allierade, inklusive hans fru Jiang Qing. I augusti fick sedan de första grupperna av rödgardister Maos välsignelse att förtrycka ’feodala’, ’borgerliga’ och ’imperialistiska’ krafter.

Denna del av historien är knappast okänd. Dikötter poängterar själv att han hämtat åtskilligt med fakta från tidigare verk; särskilt nämner han Mao’s Last Revolution (2006) som Michael Schoenhals, professor vid Lunds universitet, skrivit tillsammans med Roderick MacFarquhar. Viktig, ny information tillkommer dock tack vare Dikötters många intervjuer och hans ihärdiga arbete i nu stängda kinesiska arkiv.

Det visar sig i skildringarna av de första våldsyttringarna som ägde rum vid Pekings lärosäten. Professorer slogs med spikklubbor, fick kokande vatten över sig eller tvingades krypa på glasskärvor. Ju yngre förövare, desto grymmare behandling. Rödgardister så unga som 13 år tvingade sina lärare att fortsätta misshandla kollegernas torterade lik då de själva behövde vila värkande knytnävar.

Snart spred sig frenesin till huvudstadens gator. Listor sattes upp över godtyckligt misstänka ’klassfiender’ som klubbades till döds likt sälar i augustihettan. Massmord med hundratals offer ägde rum i Pekings utkanter.”

Och följande text är närmast outhärdlig:

”Under sin första och mest våldsamma fas nådde kulturrevolutionens råhet ofattbara proportioner, som Dikötter återger genom personliga berättelser. Barn hängdes upp och piskades eller dödades med elektriska stötar. Flera ’klassfiender’ begravdes levande. Vid ett tillfälle fick 60 personer sina skallar krossade med hammare vid en folkkommun i södra Kina.

Etniska minoriteter råkade särskilt illa ut. I Inre Mongoliet fick herdar och bönder sina tänder och tungor utdragna; även ögon gröptes ut ur sina hålor. Dikötter uppskattar att 800 000 etniska mongoler förföljdes för att de misstänktes ha varit medlemmar av ett lokalt parti som hade existerat på 1930-talet.

I extrema fall ritualiserades kannibalism: ’Ledare festade på hjärta och lever, tillsammans med fläsk och lokala kryddor, medan vanliga bybor endas tilläts plocka [kött] från offrens armar och ben’, konstaterar Dikötter, som sedan fortsätter med en historia om skolelever som tillagar droppande köttbitar från sina styckade lärare över öppen eld.”

Det ter sig obegripligt att några i västvärlden kunde stödja den kinesiska kulturrevolutionen och förbli maoister. Men kanske kan många försvara sig på samma sätt som tyskar gjorde efter Nürnbergrättegångarna för sjuttio år sedan: ”Wir haben ja nichts davon gewusst”.

Kvar står att nazismens fasansfulla illdåd idag uppmärksammas mycket mer i vår kultur i debatten och i teaterpjäser, filmer och litteratur än kommunismens och maoismens. Varför är det så?

70 reaktioner på ”Låt oss minnas även den kinesiska kulturrevolutionens barbari detta år!

 1. Stefan Hill skriver:

  1975 gick i mellanstadiet. Vår lärare pratade mycket om Kambodja och hur de röda khmererna skulle befria landet. Faktum var att endast Huvudstaden Phnom-Penh återstod att befria.

  Oj va spännande. Jag minns hur jag hörde ett barnprogram på radion som handlade om Phnom-Penh och hur barnen där längtade efter befrias av de Röda Khmererna. En pojke sjöng en sång om en burfågel som längtade ut ur buren. När ingen kom och släppte ut den så öppnade den själv dörren och flög ut. Sången handlade om Phnom-Pehn och folket som längtade ut till de Röda Khmererna.

  Efter befrielsen så dödade de Röda Khmererna ungefär 50% av Kambodjas befolkning. Ungefär i nivå med dödligheten i de nazistsiska koncentrationslägren

  Gillad av 2 personer

  • oppti skriver:

   Jag har för mig att S hade en resa dit då, med bla Birgitta Dahl som förnekade kännedom om allt det onda som skedde samtidigt.
   Senare kom hon in i regeringen.
   Hon kunde frågat Herman Lindqvist som var där som Journalist och hade svårt att ta sig därifrån med livet i behåll.

   S kanske skall tagga ner kritik av historiska felsteg?

   Gillad av 1 person

  • bomarkusson skriver:

   Ja, jag såg ett barnprogram om den lilla pojken, som hade en vattenbuffel.

   Han blev så otroligt ledsen när buffeln sköts av de hemska amerikanerna.

   Gilla

 2. Madelaine Fusfield skriver:

  En förklaring är kanske att nazityskland låg nära Sverige och många svenskar anammade nazistiska ideal under Hitlerregimen. Nazismen är välbekant. Maoismen utspelade sig i Kina, ett land få svenskar hade besökt för 50 år sedan. Stalinismens fasor ligger närmare. Varför de inte vidrörs kan man undra. Ett kommunistiskt system kan inte existera utan förtryck av individuella rättigheter. Detsamma gäller ett teokratiskt samhälle. När ett dylikt samhälle samtidigt styres av en samvetslös diktator kan vad som helst hända. Det är den insikten som måste förmedlas. Folk är lättledda och utan lagordning befrias människans värsta instinkter. Därför måste demokratiska värderingar som yttrande frihet, religionsfrihet, jämlikhet m.m., omhuldas.

  Gillad av 1 person

 3. Ulrika skriver:

  Jag kan lätt tänka mig en orsak. Förintelsen hände i Europa, nära oss, utförd av ett folk som ansågs utbildat, kultiverat och disciplinerat. En tredjedel av det judiska folket omkom. Aldrig mer! Aldrig mer? Vi ser på nytt judehatets fula ansikte dyka upp lite varstans under olika former.
  F.ö. anses Förintelsen som en unik händelse i historien.

  Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   Ja — vi ser nu den importerade antisemitismen breda ut sig i muslimdominerade områden, särskilt i Malmö. Där behöver en judisk förskola vaktas av tungt beväpnad polis.

   Obama skickade ett särskilt sändebud till just Malmö i samband med sitt statsbesök i Sverige.

   Vad gör svenska makthavare? Nada eller?

   I muslimdominerade skolklasser vågar läraren knappt nämna Förintelsen.

   Och — en underhållare med muslimsk bakgrund, som ”gillat” grovt antisemitisk litteratur på något socialt medium, förekommer trots detta ständigt i SVT. Hon verkar vara ursäktad.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Trots värsta sortens yviga retorik a la Stefan,
   så är det nästan undantagslöst vänstern som förtränger/överser med förföljelse!
   Ibland fungerar ej retorik o praktik!

   Varför då, undrar man nog?

   Självklart för att rösterna finns att hämta på annat håll…
   Ett oavbrutet växande antal dessutom!

   En Jude med allra minsta självbevarelsedrift röstar nog på SD)

   Gillad av 1 person

 4. Hortensia skriver:

  Fullkomligt vidrig läsning om vanvettig sadism i en politikerskapad ”inhumanitär stormakt”.

  Varför ”nazismens fasansfulla illdåd idag uppmärksammas mycket mer i vår kultur i debatten och i teaterpjäser, filmer och litteratur än kommunismens och maoismens” spelar dock, enligt min mening, mindre roll än den djupt oroande motsatsen.

  Att förintelseförnekelse snabbt vinner terräng i Europa via muslimsk antisemitism i allmänhet och islamistiskt barbari i synnerhet, ”tack vare” att förment, eller reell (vilken är värst?) ”naivitet” och frenetisk, ideologiskt multikultifärgad faktaresistens tillåtits genomsyra etablissemangen i massimmigrationsmottagande länder, som förut så stolta Sverige och stukade Tyskland, är skandalöst.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-forsvarade-fakta-kring-forintelsen-kritiseras/

  https://sv.gatestoneinstitute.org/5951/tyskland-muslimer-forintelseplatser

  Jag önskar att våra framtida politiska ledare är tillräckligt civiliserade, för att öppet kunna erkänna, dra lärdom av och ta avstånd från chockerande historiskt barbari och kraftfullt vilja bekämpa förekomsten av organiserat barbari i sin samtid, men det ser väl ganska mörkt ut?

  Gillad av 2 personer

 5. Kim skriver:

  Den kanadensiska journalisten Jan Wong var själv maoist och studerade i Peking under kulturrevolutionen. När maoismens fasor blev alltför uppenbara började hon ifrågasätta sin ideologiska övertygelse och återvände slutligen till Kanada. I sin bok Jan Wongs Kina beskriver hon hur hon många år senare återvänder till Kina och letar upp sina gamla vänner. Många har lagt kulturrevolutionen bakom sig, startat företag och byggt upp moderna liv. Andra klamrar sig fast vid sina gamla föreställningar, trots deras uppenbara brister. De förskönar historiebeskrivningen, förnekar ihärdigt att övergrepp skett i maoismens namn och betraktar Kinas nyvunna ekonomiska framgångar med kritiska ögon.

  Vad boken illustrerar är att en ideologi, vare sig den är religiös eller inte, kan bli så stark att den åsidosätter förnuftet. De ideologiska glasögonen förvränger verkligheten så att enbart önskvärda bilder uppfattas. Information som inte överensstämmer med läran tas inte in. Tillslut lever anhängarna i en absurd låtsasvärld.

  För den som läser boken är det lätt att se likheter med dagens Sverige. Frågan är hur hur tydligt de ideologiska konsekvenserna behöver teckna sig innan de tränger in genom svenska folkets närsynta glasögon.

  Gillad av 3 personer

 6. sten lindgren den yngre skriver:

  Jag anser att detta leder fel, ingen ser denna historia som relevant, den borde vara det visst, men socialdemokraterna var rashygienister och centern stödde nazismen. Detta är för alla praktiska ändamål avfärdat, det har ju uppenbarligen ingen relevans i svensk politik, är det någon som vägrar tala med Annie Lööf eller Stefan Löfven av denna anledning?

  Det enda parti för vilket detta är relevant enligt gällande doktrin är Sverigedemokraterna. Jag hade gärna sett varför. Vad är det konkret man fruktar, att Åkesson skall börja förfölja judar när han får makten? Är inte Kent Ekeroth av judisk börd? SD är det enda parti som konsekvent stödjer judar och staten Israel, är detta en fasad? Vilken slags nazister stöder judar? Vad är det man fruktar, visst, inom SD så ryms det säkert gräsrötter som är rasister, med vad röstade dessa på tidigare? Det är en försumbar mängd. Däremot tar SD öppet ställning mot islam, och där tror jag vi bara sett början, bra säger jag, mer av den varan.

  Det är istället ett testamente till indoktrineringens succé att Nils skriver här, man har inpräntat i alla att det döljer sig nazister i SD och att det är det viktigaste när svensk politik allltid har haft brunt bagage. Även jag skäms djupt över min ungdoms oförstånd, jag har röstar både moderat och liberalt. Aldrig mer.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs-Hallar skriver:

   Just det — och själv känner jag skam över att förr ha röstat på ett så vanvettigt parti som MP.

   (Jo jag drogs med i vänstervågen 1968 — men då hade jag inte ens rösträtt, som tur var.)

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vårt problem i dagens Sverige är den tilltagande Islamiseringen, inget annat!

   Men sju av åtta partier mumlar, pga av Islamofobikortet…

   Här synes SD ha en kraftig tillväxtpotential,
   typ TIO PROCENT till…

   Gillad av 3 personer

  • bomarkusson skriver:

   Man är mogen att rösta men inte mogen att gå på systemet. Varför? I ungdomligt oförstånd röstar man socialistiskt.
   Den, som inte är kommunist i unga år, har inget hjärta.
   Den, som är det som vuxen har ingen hjärna.

   Gillad av 1 person

  • Per Arve skriver:

   Det är hårddraget att socialdemokraterna var rashygienister även om det finns något uttalande av Alva Myrdal som tolkats på det viset.

   Gilla

 7. larslindblog skriver:

  Förmodligen är det så på grund av att det sitter kommunister på alla ledande poster i media.
  Det är faktiskt en gåta varför kapitalister som Bonniers , Schibsted ,Stenbeck anställer människor som tidigare inte ryggat för att hänga ”kapitalisterna” i lyktstolpar.
  Jag minns hur pöbeltågen drog förbi på Kungsträdgårdsgatan och skrek ; ”Känner ni stanken ?-Från Enskilda Banken ?”

  Gillad av 3 personer

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Kom osökt att tänka på en sångtext vars refräng lyder något i stil med:
   ”Bourgeoisien, era feta svin, kaviar och champagne, fina vita dukar. Vi ska pinka i erat vin och hänga upp er i era… slipsar!” Med reservation för svikande minne.
   Andreas 😉

   Gilla

 8. Birgitta C skriver:

  Nils Lundgren och andra kända personer som framför liknande åsikter som ovan här på DGS, varför vågar ni inte framföra dem i öppna MSM? Det är ett faktum att kommunismen har dödat långt fler än nazismen gjorde . Men så har ju kommunismen också varit mer utredd över världen och funnits och fortfarande finns under längre tid . Jonas Sjöstedt och V visar ju stor avsky för SD . V kanske borde fundera över sin egen historia från att ha hetat Kommunisterna, med vilka övriga kommunister världen över inte minst Sovjet man hade djupa relationer , till det mjukare Vänsterpartiiet Kommunisterna och sedan slutligen tagit bort det inte längre rumsrena ordet kommunister. Och så får de ju aldrig vara med S och regera. Kan inte vara roligt.

  Gillad av 4 personer

  • bomarkusson skriver:

   Ja varför förs inte detta fram i MSM.??

   I Sverige vet alla att passa sig in i rätt fåra. Varför är vi svenskar så konfliktskygga?

   Offret kanske är för stort. Vi har bra metoder för att ”ta hand om” avvikare. Förlora arbete, kallas för nazist och numera också brunråtta. Isoleras, föraktas, bespottas, beläggas med munkavle. Mista vänner och socialt umgänge. Ställas vid skampålen och nu även giftmördas.

   Sverige är ju humanitära stormakten med den feministiska regeringen, demokratins stamort på jorden. ”.. jag vill leva, jag vill dö på jorden”.

   Gillad av 3 personer

   • Alfons skriver:

    Nya Tiders största brott är inte de artiklar som skrivs utan att den ställt sig på förnuftets sida. Mycket av det som finns att läsa i Nya Tider är sådant som förtigs i systemmedia. Anledningen? Nya Tider är inte PK-religiösa, vilket betyder att de är kättare.
    Se på hur de behandlas av etablissemanget.

    Gillad av 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

    Konflikträdsla är ett av svenskens mest invalidiserande dilemman och tycks icke sällan finnas nedärvd i generna. Denna brist på självförtroende kan sägas utgöra ett nationellt karaktärsdrag, och har närt den intellektuella slöhet som bidragit till en i det närmaste obefintlig förmåga att utöva källkritik och ifrågasättande.
    Vuxna beter sig som osjälvständiga tonåringar, vilka känner sig tvingade att följa gruppens diktat för att inte differentiera. Man upplever en panisk förskräckelse inför blotta tanken på att inte accepteras som en i mängden, trots att man egentligen tycker annorlunda och vet att grupptrycket leder en i fel riktning.
    Förmodligen en klassisk problematik och karakteristisk för den skygge, lättmanipulerade svensken som aldrig känt något behov av att hävda sig. På förekommen anledning tvingas man nu revidera sin attityd – något som naturligtvis ter sig mer komplicerat inom vissa yrkesgrupper och sociala skikt. Personligen har jag alltid spelat rollen av det svarta obstinata fåret som icke låter sig ledas till slakt, och har, medelst viss diplomatik, lyckats upprätthålla min stolthet som friboren och obunden individ.
    Andreas;)

    Gilla

 9. Verdandi skriver:

  Varför det är så? Eftersom vänstern har makten över tanken och utbildningsväsendet i Sverige (även alliansen är ju vänster i ett internationellt perspektiv på många sätt).
  Mekanismerna som frammanar människans sämsta sidor inkluderar demonisering och aktiv påeldning av hat.
  Nu undrar jag om författaren till artikeln ser sitt eget bidrag till demonisering och splittring i vår tid? Det påstås med eftertryck i artikeln att många sverigedemokrater har varit nazister eller visat sympatier för nazismen.

  Vilka är dessa och hur många är de? Jag vill se bevis för detta uttalande. Är det många av de 20% av befolkningen som är sverigedemokrater som avses? Många? Mer än hälften eller vad är många? Har författaren bevis för att en halv till en miljon är sk brunråttor? Eller är det partiledningen som avses? Namn tack i så fall och som sagt bevis, inte propaganda. Många, avser ‘en betydande andel’ och inte en enstaka knäppgök.

  Gillad av 5 personer

  • Ulf45 skriver:

   Man kan verkligen förundras över Lundgrens ställningstagande att ”många Sverigedemokrater” har ett nazistiskt förflutet? På vilka data eller vittnesmål baserar Lungren denna ”tankegång”?

   Stödet för SD utgör idag ca 20% av valmanskåren. Betyder det enligt Lundgrens ospecificerade antagande att ”många” kan jämställas med 40, 50, eller kanske 70% av SD:s sympatisörer skulle ha nazistiskt förflutet? Det skulle vid 50% innebära att 500.000 svenska SD-sympatisörer har nazistiskt förflutet? Inte vet jag, men tydligen vet Lundgren vad ”många” handlar om?

   Som gammal räv och därtill professor borde Lundgren vara betydligt mera försiktig i sina antaganden. Det kräver den höga rang som opinionsbildare som kommer med titeln professor..

   I övrigt är Lundgrens redovisning av kommunismens illdåd över världen via olika källor, klar, och angelägen. Här kan absolut inte nazismens förbrytelser på mänskligheten vare sig förtigas eller ignoreras. Båda ideologierna är tätt sammanflätade i sitt demagogiska ursprung och skepnad.

   Gilla

  • Per Arve skriver:

   De borgerliga partierna instämmer helt i Lundgrens beskrivning. Det här är inget som brukar tystas ner, även om det oftare skrivs och pratas om nazismens illdåd. Anledningen till det är nog tvåfaldig.
   1) Nazimens illdåd blev välkända genom att tyskarna förlorade kriget. Bilder från lägren kom ut, vi fick ögonvittnesskildringar av de som räddade lägerfångarna och stora tidningsartiklar. Nazismens offer har haft en helt annan möjlighet att komma till tals.
   2) Nazismens illdåd uppmärksammas av både höger och vänster i svensk politik, medan kommunismens illdåd bara uppmärksammas från borgerligt håll.

   Gilla

 10. tomas skriver:

  På 60-talet ”kidnappade” vänstern problemformuleringsprivilegiet..
  ** Problemformuleringsprivilegiet är makten att sätta dagordningen i offentlig debatt. Problem formuleras och definieras ur en parts synpunkt och därmed kommer lösningarna på dessa problem att vara givna, till fördel för den som äger detta privilegium.

  Gillad av 5 personer

 11. Gunilla skriver:

  Det är bara att konstatera att svensk politisk och etablissemangsprofil (facklig, myndighets,- och media) är vänster. Arvet från 70-talet och Palme. Palestinarörelsen lever ännu. Man kommer aldrig att erkänna sin egen koppling till de terrordåd mot befolkningar som gjorts i kommunismens och socialismens namn. Intressant att Harrison nämner okunskapen som orsak till misstagen. Det ligger ju i vänsterns politiska ideologi att den okunnige fattige (förtryckt av de besuttna) ska ta över. Flera historiska exempel finns. Lika symptomatisk är den uppskruvade nazism-debatten som egentligen är ett skuld-uttryck för Sveriges vänsterunderstödda nazi-vänliga hållning under kriget. Det kan man ju inte hantera. Sedan har ju vänstern antisemitismen gemensamt med både nazismen och islam. Sveriges antisemitiska profil är ju gammal och förstärktes under Palme för att nu tagits över till stor del av muslimska invandringen (vilken man skyddar). Därefter följer politiskt färgad media och public service som inte drar sig för vilseledande, mörkning, rena lögner och öppen propaganda. Notera också att inte baea det skrivna är vilseledande utan även bildmaterial till artiklar och naturligtvis s.k. fingeraee namn.

  Gillad av 5 personer

 12. Stefan Eriksson skriver:

  Allt för enkelt svar kanske, men uppenbarligen är var och en sig själv närmast. Historien är full av folkmord iscensatt av maktfullkomliga despoter, ingen kontinent besparad.
  Ju längre bortom horisonten från vår utkikspost, ju mindre verklig insikt om vad som hände där och då.
  ”Sjuka” samhällsomstörtare fanns och finns, och så länge vi i vårt ”trygga” hörn av världen inte direkt och fysiskt drabbas av olägenheterna, väljer vi att inte betunga vårt sinne med dess följder för de drabbade.
  Det är den enklaste och minst besvärande metoden att bevara skenet av att allt är frid och fröjd. ”Nånannanismen” har ett starkt inflytande på oss. ”Det drabbar inte mig” är den omedelbara reaktionen på när ”röklukten” gör oss påminda om att det brinner någonstans, inte ens när ”lågorna” syns vandra åt vårt håll kan samlade insatser att försöka släcka branden uppbringas. Vi invaggas i den omhuldade uppfattningen att det är någon annans problem att lösa.
  De mest övertygade om en viss politisk lösning på problem med olägenheter som krig och konflikter, utmärker sig med att ha sämst förutsättningar om att ta till sig verkligheten.
  De är också ”sig själv närmast”.

  Gillad av 2 personer

 13. Lasse W skriver:

  Bara nys Stig Lundgren. Antalet nazister i Sverige har varit och är förfärande litet. Var dom 400 stycken i landet för 30 år sedan? Efter snart 70 år i landet har jag aldrig stött på¨varken rasister eller nazister. Samma sak med äkta maoister kan jag tänka mig.

  Faran för Sverige är en annan politisk avvikelse som är diskretare än nazism och maoism och mer försåtlig. Det är en s-inducerad överdriven sekularism/materialism/progressism, Den har skapat en svårartat uppblåst självbild som ger svenska politiker rätt att läxa upp andra länder som Finland, Danmark, Polen, Storbritannien och Ungern. Jag har inte glömt din uppläxning av Danmark Kristina Persson! Skamligt är bara förnamnet. Det är Sverige som är europas sjuke man, inte de nämnda länderna. Sverige är i obalans. För mycket politikermakt, för mycket kvinnomakt. För mycket USA-importerat postmarxistiskt tankegods som fått fäste. Det kommer att ta tid att svettas ut den här sjukan.

  Gillad av 3 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Ja, mycket skulle vara annorlunda i vår tid och i vårt land om folk vore mer ”läskunniga”. Frank Dikötters böcker borde vara ett måste inte bara för landets gymnasister och universitetsungdom utan även för landets politiker inte minst i S,V och FI. Det märkliga är att när det gäller de kommunistiska illdåden så har man blundat i snart 100 år. Vad som Nils Lundgren berättar är ju precis inga nyheter. Eller också tycker man att de kommunistiska idéerna och föreställningarna är så etiskt tilltalande att det är i sin ordning att mörda och pina ihjäl människor på löpande band. Så länge de inte är ”fascister” eller ”nationella socialister” så behöver inte vänstern bekymra för något så efemärt som ett eländigt människoliv!

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ungdomssynder glöms lättare!

   Janne Josefsson hörde till de illröda naiva…

   Idag har han växt upp)

   Till att bli yttrandefrihetens försvarare!

   Gillad av 1 person

 15. Boris skriver:

  Det är självklart att SD skall granskas precis som alla andra. Det måste de tåla. Men de skall granskas med samma måttstock som alla andra men det sker inte i dag utan minsta sak man hittar hos SD blåses upp till en ballong. Däri ligger orättvisan.

  Gillad av 4 personer

 16. JAN BENGTSSON skriver:

  De RÖDA kan väl aldrig göra fel?

  De hade ju enbart GODA avsikter…
  Det goda våldet får väl ej ifrågasättas)
  Inte ens i våra dagars Sverige…

  Vi har ju många prominenta vänsteryttrar som hyllade Pol Pot o inte minst DDR,
  grymt blodigt folkförtryck!

  Knappt hälften så länge sen Nazismen…

  Gillad av 2 personer

 17. oppti skriver:

  Maoism härjade i studentkretsar i början av 70 talet. Kommunister som inte såg eller ville se.
  De stöttade Kinas inblandning i Vietnam men avskydde USA för samma sak.
  För att inte tala om Kubaentusiaster som öppet hyllade revoltörer i Sydamerika eller de som gärna stödde Sovjet och DDR.

  Även idag finns det de som stödjer revoltörer och gärna skickar vapen till dem-om de är tillräckligt moderata! Dvs inte stödjer IS utan bara Al Kaida.

  Gillad av 1 person

 18. gmiksche skriver:

  NL faller in i PK kören med att ursäkta sig för att ha tagit upp detta känsliga tema genom kompensera med en släng åt SD.

  I dag torde minst 20 % av väljarkåren sympatisera med SD. Att påstå att ”många” av dagens Sverigedemokrater har varit nazister eller åtminstone visat sympati för nazismen tidigare i sitt liv är slätt och rätt nedrigt. SD har onekligen haft en del nazister och nazistsympatisörer i sina led för 15 eller 20 år sedan, men försökt göra sig av med dem och lyckats med det. Någon utrensning av det slaget har aldrig förekommit hos S och V.

  Gillad av 4 personer

  • Gunilla skriver:

   Bra noterat; det är som omvänd ‘jag är inte rasist, men’ men att man istället, även om man uttrycker samma saker som SD, så får man inte missa att poängtera att man i övrigt inte vill blandas samman med dem.

   Gillad av 3 personer

 19. Jasa skriver:

  Jag vill också minnas hur China och chineserna, efter alla år av ocupation och förtryck, lyckades frigöra sig med Mao i spetsen och åter bli en nation och ett folk att räkna med.
  Nog för att det har begåtts stora misstag där, men ”vem tjänar” på alla dessa äkliga historier som Lundgren radar upp? Varför får Lundgren att tro att de sk maoister här i Sverige visste vad som hände där? Vad stod och står Lundberg själv i kampem mot USA imperialismen? Hur många brändes ihjäl i Vietnam av napalm bomber?

  Gillad av 1 person

 20. Fredrik Östman skriver:

  Sverige har sedan 1932 styrts av ett extremistiskt marxistiskt parti. Dess värderingar har så genomträngt hela befolkningen och samhällets strukturer att till och med det enda riktiga oppositionspartiet, Moderata samlingspartiet, upplöstes 2003 och ersattes med ytterligare ett extremistiskt marxistiskt parti. Maoisterna du ondgör dig över var i Sverige den interna socialistiska oppositionen. Men Lenin, Stalin och de andra marxisterna var också stora mördare med i storleksordningen 100 miljoner liv på sina, och våra inhemska socialdemokraters, samveten.

  Gillad av 2 personer

  • Sture skriver:

   ”Marxismen är i grunden kompromisslös. Den känner till Sanningen i absolut mening; den känner i absolut mening till Det Goda (=kommunismen) och Det Onda (=kapitalismen, feodalismen), den känner i absolut mening till Vägen för att uppnå detta (=proletariatets socialistiska diktatur). Så fort denna ideologi var i besittning av den ryska statens auktoritet och nakna makt – dess armé, polis, domstolar, fängelse – så arbetade den för att sätta sitt marxistiska program i verket. Och således har Sovjetunionens historia alltsedan bolsjevikernas kupp varit endast detta: en utdragen, total ingenjörsmässig applicering av statsmakten för att riva ner och sedan återuppbygga alla sociala inrättningar – för att skapa den marxistiska utopin på jorden.
   Eftersom marxismen känner till Sanningen, så måste alla ideologiska motståndare gravt ha misstagit sig och därför vara folkets fiender. Eftersom man vet Vägen till Lycka så måste de som avsiktligt eller oavsiktligt blockerar denna Väg elimineras. Till och med på den taktiska nivån och till och med bland de marxister som hade den riktiga drömbilden, så kunde ingen tillåtas vara annorlunda; ty till och med på denna nivå, åtminstone tills Gorbatjov kom, fanns det bara en Sanning.”
   Så skrev professorn i statsvetenskap på Hawaiis Universitet, Rudolph Joseph Rummel på sin hemsida [http://www.hawaii.edu/powerkills/USSR.CHAP.1.HTM] för ett antal år sedan.
   I sin ungdom hade han varit socialist men då nyheterna om Stalins massavrättningar kom på 1950-talet blev han så bestört att han gjorde det till sin livsuppgift att dokumentera alla historikers beräkningar över olika regeringars mord på sin egen oskyldiga befolkning (Krigsoffer inte medräknade). Han läste alla historikers böcker och förde noggrann statistik över uppskattade mord (naturligtvis svårt att veta de exakta siffrorna). Antal mördade oskyldiga Sovjetmedborgare uppskattas till i medeltal 61 miljoner (det finns högre och lägre uppskattningar). Totalt uppskattas att de kommunistiska länderna ha mördat 212 miljoner oskyldiga medborgare medan nazister/fascister av historiker bokförs för i genomsnitt 20 miljoner, dvs. 10 gånger fler mördade på kommunisternas konto.

   Det finns en översättning från engelska till svenska av en av hans artiklar om Sovjet (=Lenin, Trotsky, Stalin etc.) på denna sajt: http://stureblomberg.blogspot.se/2012/12/tron-pa-en-ideologi.html

   Gillad av 4 personer

  • Jasa skriver:

   Det var det värsta! Har verkligen paradiset på jorden lets av extremistiska marxister? Jag säger som Gary Cooper sa när han omringades av hundratusentals indianer: ”I better turn Indian myself”. Länge leve de svenska extremistiska marxister! Som byggde upp det mest rena, rättvisa och någorlunda jämlika landet i världen. Vill man gå tillbaka till hur det var före 1932, finns det säkert några diktaturer att åka till. Thailand, t.ex.

   Gilla

 21. leena44 skriver:

  Varför uppmärksammas inte Maos illdåd lika mycket som brunskjortornas? Svaret är enkelt: Hitlers illdåd drabbade Europa vilket Maos illdåd inte gjord, annat än bland några vilsna ungdomsgrupper. Då var världen inte lika globaliserad som idag. Få västerländska maoister hade besökt Kina och sett verkligheten. Att tyskarna skulle ha varit helt ovetande om vad Hitler gjorde är en annan lögn. De visste, men de ville inte veta.

  Gillad av 1 person

 22. Lars Hallén skriver:

  Man ska kanske inte besvara retoriskt ställda frågor, men om man ändå gör det hade nog ett av svaren på frågan som avslutar inlägget kunnat stå att finna i de hemligstämplade och förstörda delarna av Stasiarkivet som berör Sverige.

  Gillad av 2 personer

 23. Christer Carlstedt skriver:

  Fundera litet på vilka det var i Sverige som tyckte att maoismen var något bra och eftersträvansvärt!
  Inte var det arbetarungarna.
  De hängivna hittade Du på universiteten.
  Genom sin formella utbildning hamnade de på poster där de kunde påverka barnuppfostran och utbildning och i förlängningen (förhoppningsvis) attityder.
  De lyckades till och med få det till att de var ”progressiva”, d.v.s. framåtsträvande.
  En grundtanke har hela tiden varit att gruppen är viktigare än individen.
  Dagens skolresultat är en konsekvens av detta.
  I en fungerande grupp kan man inte ha några som sticker ut genom att exempelvis vara duktigare på det ena eller andra. Såvida det inte handlar om i grunden meningslösa aktiviteter som sport. Denna nivellering åstadkoms genom att hålla tillbaka uppstickarna.
  Gruppens resultat som helhet blir då givetvis lägre.
  PISA-rapporterna är tämligen entydiga.
  Har Du någonsin tänkt på hur fint och trevligt det är när någon vinner på Triss-dragningen i TV?
  Det renderar knappast några hedersomnämnanden om någon gnetar ihop motsvarande sparkapital genom arbete.

  Det har givetvis inte undgått dessa ”progressiva” personer att den maoistiska medaljen hade en högs besvärande baksida.
  Tanken har med visshet slagit dem att om folket i gemen fick klart för sig hur slipstenarna drogs i Kina på sin tid så skulle det skvätta en förfärlig massa skit på dessa universitetsutbildade (som borde ha begripit bättre).
  Tänk om folk på allvar skulle börja ifrågasätta välsignelserna med grupptänket i dagis och skola?
  Tänk om de skulle få för sig att löpningen fungerar bättre med någon som kan agera ”hare”.

  Med kunskap om vad som tilldrog sig under Mao-eran och hur mycket blod och lidande som den läran flyter fram på, så skulle ju folk här i landet rentav kunna ifrågasätta de som kallade sig progressiva och hela deras världsbild.
  Kunskap är inte alltid bra.
  I vart fall inte för dem som lever av att andra inte har den.
  Då får man lägga locket på!
  Vilka bestämmer vad som skall stå i läroböcker och läroplaner?

  Så när Du undrar hur det det blev så här så skall man hålla i minnet att de som pratar mest illa om nazismens plågor men nogsamt undviker sina egna lärofäders våldsexcesser fortfarande är i livet och har adepter och dessa har alla skäl i världen att tona ner kommunismens illdåd.

  All kunskap är inte bra för alla!

  Gillad av 3 personer

  • Bengt skriver:

   Christer Carlstedt 6 oktober, 2016 at 09:45

   Dessvärre är det så illa ställt som du beskriver med objektiviteten bland opinionsbildarna. Inklusive läroboksförfattare etc. Instämmer till hundra procent i din analys. Att universiteten medverkat till dekadensen är ju alldeles förfärligt. I grund och botten är det väl de politiska makthavarna som har ett stort ansvar även i det avseendet

   Gilla

 24. Axel Sjöstedt skriver:

  ”Kvar står att nazismens fasansfulla illdåd idag uppmärksammas mycket mer i vår kultur i debatten och i teaterpjäser, filmer och litteratur än kommunismens och maoismens. Varför är det så?”

  Ja, varför är det så?
  Kan det möjligen bero på de kommunistiska illdåden hände långt bort och inte var så koncentrerade, som de nazistiska – så koncentrerade så att vi lärt känna dem vid namn – Babi Jahr, Treblinka, Auschwitz m.fl.
  Dessutom byggde nazisternas illgärningar på uttalad rasism, medan kommunismens drabbade ”de egna” otrogna.
  Till sist kan man även konstatera att domen över nazismens missdåd växt fram i de västerländska demokratierna, medan kommunismen fortfarande kan leva inkapslade i icke-demokratiska länder.

  Gilla

 25. Stefan Sewall skriver:

  Citat ”Kvar står att nazismens fasansfulla illdåd idag uppmärksammas mycket mer i vår kultur i debatten och i teaterpjäser, filmer och litteratur än kommunismens och maoismens. Varför är det så?”

  Jo, därför att hela svenska kultur- och journalistetablissemanget till absolut övervägande del är starkt vänstervridet. Journalister, redaktörer, författare, teatermänniskor, kulturpersonligheter är hycklande vänsteranhängare som inte vill förstå eller erkänna kommunismens ondska och som ser till att Sveriges media och kultur- och debattklimat genomsyras av vänsterorienterad agenda, ämnesval och vinkling i nyheter, drama och debatter.

  -Således hjärntvätt av svenska folket, i likhet med hjärntvätten av tyskarna på 30-talet och av kineserna på 60-talet.

  De som är antikommunister i kultur- och mediasverige kan räknas på en hand.
  De svenska media-vänstermänniskorna skulle aldrig vilja leva i en kommunistisk stat, och deras hyckleri är oerhört när de lever i välmåga i västerlandet och ständigt propagerar för kommunism och vänsterpolitik som de själva inte skulle stå ut med i praktiken, och som de borde skämmas för att ha stött och demonstrerat för på 60-70-talet. Birgitta Dahl är en av de få som bett om ursäkt för dåvarande S-regerings stöd till Röda Khmererna 1975. S-regeringen ville ge ett pappersbruk i u-hjälp till Pol-Pot, men de hade tur att det avböjdes. Brigitta Dahl har i efterhand bett om ursäkt och erkänt att de gjorde fel i att stödja Pol-Pot. -Hedersamt att erkänna sitt fel.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nåja, pappersbruket i Bai Bang i Vietnam blev ju av, där svenska staten pysslade med slaveri i stor skala för skojs skull i årtionden. Nästan hela den svenska uhjälpen gick till socialistkamraterna i Vietnam och Tanzania, som använde pengarna till att fylla bankkonton i Schweiz och till att förtrycka och plåga sina folk än effektivare. Heja! Bra gjort, diktaturens kreatur!

   Gillad av 1 person

 26. Bo Cedergren skriver:

  Bra! Detta kan inte nog påpekas i Sverige där allt som rör vänsterideologier sedan ett antal decennier inte får ifrågasättas. Det finns många länder man kan ta upp där svensk vänster har hyllat kommunismen trots dessa länders brist på mänskliga rättigheter. Att just nazismen hela tiden ska hållas i minnet och räknas som det allra värsta som hänt i historien har jag funderat mycket på och jag har en tanke om det. Kan det vara så att israelerna jobbar stenhårt på att lyfta fram det hela tiden för att de vet att de får fördelar av det? Skulle inte kritiken mot deras eget agerande mot palestinier ibland bli oerhört mycket större om de inte hade sin historia att lyfta fram. Skulle de verkligen kunna fortsätta med sina byggen på ockuperade områden och bara få försiktig kritik från övriga världen?

  Gilla

 27. Hovs-Hallar skriver:

  Just det — varför kan individer som idag öppet deklarerar att de är kommunister, och ser Vladimir Iljitj Lenin som en förebild, ännu arbeta som journalister på våra största dagstidningar?

  Varför är individer som grät när deras älskade Berlinmur, den ”antifascistiska försvarsvallen” slutligen föll 1989, betrodda att arbeta på opinionsbildande poster i samhället?

  Personer av den här sorten kallar för enkelhetens skull sina vedersakare för ”Fascister” och hoppas att detta ska tysta all opposition. Och vissa arbetar tom. som någon sorts rådgivare åt självaste statsministern.

  OCH: hur kunde man utan protester ha en ”Lenins barnhörna” på Bokmässan, samtidigt som tidningen Nya Tiders närvaro väckte rabalder?

  Underlig värld vi lever i. Av somliga kallas den ”DDR 2.0”

  Gillad av 2 personer

 28. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Den samhällsdestruktiva och människofientliga vänstermaffians romantiska vurm för satanismens barbari har, via MENA-invasionen, fått nya vindar i sina solkiga segel. Deras mentala och moraliska dysfunktionalitet är en sorglig klassiker. Nu är de rödfärgade trupperna på tillfällig frammarsch och missar icke ett tillfälle att skyffla kol i den psykologiska krigföringens svavelosande panna. Samtliga bestialiska kommunistledare lovprisas och utgör i dessa kretsar det ultimata idealet för vänsterns psykotiska paradigm. Inget för ett dynamiskt och funktionellt samhälle, således.
  Andreas.

  Gillad av 1 person

 29. bomarkusson skriver:

  Riksdagens talman Birgitta Dahl (S) var på studiebesök i Kambodja tillsammans med meccanopojken Jan Myrdal och prisade vid hemkomsten de demokratiska landvinningarna, som Pol Pot-regimen hade åstadkommit. Hon lade ut texten i SR Obs-kulturkvarten 10 november 1976:
  ”Kritiken mot Kambodja är lögn och spekulation”.

  Hösten 1976 i debatt SR. ” …det skulle komma att kräva stora offer av befolkningen. Men det är ju inte det som nu är vårt problem. Problemet är att vi faktiskt inte har kunskaper, direkta vittnesbörd, för att kunna avvisa alla lögner som sprids av Kambodjas fiender”

  Fler citat finns. Först 23 augusti 1997 tog hon avstånd i en debattartikel i DN:

  Så kom igen Löfven med dina järnrör. Städa upp inom familjen. Först då är du trovärdig.

  Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  Enl trovärdiga uppgifter var Mao en människoätare med en svaghet för kokt klassförrädare och griskött.Den svagheten delade han med många i Centralkommitén.

  Gillad av 1 person

 31. Anna Lindén skriver:

  ”Detta gäller även när de kraftfullt har tagit avstånd från detta sitt förflutna. Frågan är ju inte bara om de har kvar rester av sådana idéer även idag utan också om deras tidigare ställningstaganden återspeglar grundläggande personlighetsdrag som bristande empati och/eller omdömeslöshet.”

  Jag kan inte se annat än att citatet ovan ger uttryck för en statisk människosyn. Att människan utvecklas och lär av sina misstag är i alla fall för mig en självklarhet. Vilket samhälle får vi om alla skulle gå omkring och anklaga varandra för ungdomssynder? Den som är utan synd kastar första stenen.

  Gilla

 32. Björn skriver:

  Vi har ett jätteproblem här Sverige, massinvandringen, så varför flytta fokus från själva sakfrågan till att diskutera historia, kritikernas ”rötter” och eventuella ”dolda motiv”?! Det bokstavligen brinner ju i knutarna!

  Gillad av 1 person

 33. Anders skriver:

  Det finns massor med tidigare Maoister i svensk offentlighet. Men jag skulle gärna vilja veta vilka sverigedemokrater som tidigare hyllat Hitler. Ge oss några namn! Lundgrens inlägg är typiskt för svensk högre borgerlighet: man måste i alla sammanhang ta avstånd från SD. Det spelar ingen roll vad man i övrigt skriver om, men avståndet till SD måste hållas. Jag undrar vad Lundgren tycker att vi ska rösta på? De som fört Sverige i fördärvet? Kanske det vore på sin plats att i alla fall erkänna att SD i de flesta frågor haft rätt? Nej, skulle inte tro det. Sverige får hellre gå under än att man smutsar ned sina händer.

  Gillad av 1 person

 34. Ina Höst skriver:

  Nils Lundgren har fel om SD, när han kopplar ihop SD med nazismen. Tyvärr har han slukat PK-propagandan och är med om att utan belägg demonisera SD vilket skadar demokratin.
  Nu avlidne överstelöjtnanten, militärhistorikern och SD-politikern Stellan Bojerud har noga gått igenom SDs historia:
  https://sbojerud.wordpress.com/2015/02/04/sd-rotter-ny-version/

  Några bruna rötter ser jag inte, i varje fall inte mer än i andra partier. SD har en komplicerad och turbulent historia, men så har det väl varit för alla partier i början innan de hittat sin själ. En del partier tappar dessutom ständigt sin själ! Nej jag känner mig helt trygg med SDs historia! Jag har uppfostrats av övertygade antinazister varav en del i släkten tog aktiv del i motståndskampen under WW2 – inte som kommunister utan som patrioter. Så jag är vaccinerad mot allt vad nazism heter och känner ingen!

  Gillad av 1 person

 35. Nils Lindholm skriver:

  Läste nånstans att svenska barn hade utomordentlig kunskap om förintelsen men inte en blekaste om Gulag.
  Sannolikt är lärare födda av uppväxta under Palmetiden o nuvarande samt tidigare chefer är-var dom som växte upp med Palme
  Kommunisterna vart bjudna på resa till inre Moskva samt Sovjetiska högdjurens sommarplatser, kom hem o berättade o hur bra det var i kommunistländer.
  Tar tid innan dessa ‘ränder går ur’, några generationer, det är lätt o går fort att göra vattnet skitig, men svårt o tar tid, att rena.

  Gilla

 36. Ulf Hellbacken skriver:

  Man kan verkligen förundras över Lundgrens ställningstagande att ”många Sverigedemokrater” har ett nazistiskt förflutet? På vilka data eller vittnesmål baserar Lundgren denna ”tankegång”?

  Stödet för SD utgör idag ca 20% av valmanskåren. Betyder det enligt Lundgrens ospecificerade antagande att ”många” kan jämställas med 40, 50, eller kanske 70% av SD:s sympatisörer skulle ha nazistiskt förflutet? Det skulle vid 50% innebära att 500.000 svenska SD-sympatisörer har nazistiskt förflutet? Inte vet jag, men tydligen vet Lundgren vad ”många” handlar om?

  Som gammal räv och därtill professor borde Lundgren vara betydligt mera försiktig i sina antaganden. Det kräver den höga rang som opinionsbildare som kommer med titeln professor..

  I övrigt är Lundgrens redovisning av kommunismens illdåd över världen via olika källor, klar, och angelägen. Här kan absolut inte nazismens förbrytelser på mänskligheten vare sig förtigas eller ignoreras. Båda ideologierna är tätt sammanflätade i sitt demagogiska ursprung och skepnad.

  Gilla

 37. kristianjonsson skriver:

  Före detta Maoister och kommunister har klädsamt anpassat sig, vänt på kappan efter lämplig vind och blivit Socialdemokrater. De sitter nu i samhällets övre skikt. Gör en genomgång över vilka som styr SR/SVT. Radio och TV-huset består f.ö. av MP och V. Skulle de göra en ordentligt genomgång av sina gamla ideologi. Knappast.

  Gilla

 38. Lennart Göranson skriver:

  Vi som gick med FNL-märke på rockuppslaget 1972-73 visste naturligtvis ingenting om de fasansfulla illdåd som Nils redovisar. Och jag vet inte riktigt hur vi skulle ha kunnat få den kunskapen även om om vi hade varit mer kritiska och sanningssökande. Vad vi kände till var effekterna av napalmbombningar och spridning av avlövningsmedel i Vietnam.

  Det är lätt att från vår horisont raljera över tyskar som ”inte hade vetat någonting”. Men i Tyskland har man ändå med stor möda bearbetat sitt förflutna. Vad vet vi i Sverige egentligen om vilka nationalistiska rörelser som våra föräldrar (eller farföräldrar, beroende på generation) sympatiserade med på 30-talet? I det flesta fall ingenting, eftersom det från 1943 inte var någonting som man talade om. Och så har det förblivit.

  Om man ska förstå vad som händer i världen tror jag att man gör det för lätt för sig om man bara fokuserar på omänskligheterna. För många tyskar betydde naturligtvis nazismen i första hand en stabiliserad ekonomi, nya arbetstillfällen, en förbättrad infrastruktur, politisk stabilitet efter en tid med kaotiska förhållanden. På motsvarande sätt föreställer jag mig att det kinesiska kommunistpartiet måste ha givit många människor något som fick dem att stödja Mao. Exakt vad vet jag inte, och det har inte så stor betydelse i sammanhanget, men ingen politisk rörelse når framgång bara genom våld och förtryck.

  Däremot finns det politiska rörelser som sänker tröskeln till terror. Nazismen och kommunismen hör dit. Men också Francos konservatism och Pinochets liberalism. Vi kan aldrig slå oss till ro med att vi sitter i rätt fålla en gång för alla. Vad vi däremot hela tiden måste göra är att ta till oss den nya kunskap vi får och försöka dra slutsatser. Att jaga skuld hos andra i det förflutna är inte särskilt konstruktivt, även om det kan kännas behagligt för vårt ego. Viktigare är att vara uppmärksam på samtiden, att identifiera tendenser och förhållningssätt som kan leda ut i kvicksanden.

  Gilla

  • Stefan Hill skriver:

   Kommunismens illdåd var kända eftersom kommunisterna själva informerade om dem. Detta skedde ända ned till den mellanstadieklass där jag befann mig när du hade ett FNL-märke på jackan.

   Vår fröken berättade för oss om både kulturrevolutionen i Kina (om bara något sådant kunde göras i Sverige) och om Stalin (Stalin var hård men hårdhet behövdes på den tiden i Sovjet)

   Gillad av 1 person

 39. Per Persson skriver:

  Vi ska ju lära av historien. Men hur länge ska vi ”tjata” om den idag och beskylla varandra både för det en och det andra, av personer som ibland knappt var födda då.
  Utgå ifrån partiprogram och ”rösta” efter det. Jag vet att det INTE står något att man stöder rasismen e.t.c hos något parti. Sedan,vore det bra om man visste ords VERKLIGA betydelse innan man använder dem.
  Taget fritt från Wikipedia:
  Främlingsfientlighet : behöver inte vara mellan personer med olika kulturell bakgrund utan kan också vara mellan t.ex. grannar av samma ras o kultur.

  Rasism: Att man anser att olika raser är av olika värde MEN också därför behandlar dem nedvärderande, t.ex. som i USA. men även t.ex. rättrogna judar gentemot palestinierna. Det enda vettiga som sagts här är Per Gahrton (f.d. Folkpartiet/Liberalerna): ”Givetvis är inte 39% (SD:s resultat) av Sjöbos befolkning rasister”. Gahrton bor där.

  Populism: Egentligen ett positivt ord , ”för folket” när etablissemanget ”glömt bort” vilka man företräder, d.v.s folket. Om detta har Nils Lundgren skrivit en mycket bra artikel.

  Nationalism o ”deras unkna världsbild”. Är det då så att all idrottspublik samt idrotts/landslag har en ”unken världsbild”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.