Miniminivåer

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I proposition 2015/16:174 i våras föreslog regeringen att ”anpassa det svenska regelverket [för asyl och migration] till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner”. Jag fattar inte riktigt vad det ska betyda. Möjligen är det en sorts motsvarighet till den kända tullprincipen om mest-gynnad-nation, alltså att ett land inte får lägga olika tull på samma varor från olika länder utan måste ge alla importländer samma villkor som den nation som har de bästa villkoren. Här kanske det i stället är minst-gynnande-nation, alltså att Sverige på varje enskild punkt ska behandla migranterna minst lika dåligt som det EU-land som erbjuder de sämsta villkoren.

I vilket fall som helst så reste jag till Portugal för att undersöka hur det går till där.

Det var lätt gjort. Jag fick en lyckträff genom att ett stort genombrott just inträffat i landets migrationspolitik, vilket rapporterades i pressen den 24 september (exempelvis denna artikel).

Bakgrunden är att det bara kommit 606 (du läste rätt, sexhundrasex) flyktingar över huvud taget till Portugal (”inklusive de 21 som kom igår”) samt att Portugal, ett land med lika många invånare som Sverige, men med en fjärdedel av Sveriges yta, har bestämt sig för att ta emot många fler, nämligen 10 000 allt som allt. Sedan är landet, vad jag kan förstå, fullsatt. Redan under detta års sista kvartal ska det komma så många som 600 stycken till.

Den stora nyheten var att myndigheterna utarbetat en ”Welcome Kit”, vilket tidningarna för sina läsare förklarar som ”Portugal i en liten låda”, som ska överlämnas till varje flykting. Här kan du se stolta myndighetspersoner visa upp flyktinglådan av papp för pressen.

portugal

Det förklaras att flyktinglådan ska betraktas som ”’en snabbguide’ avseende vårt språk, historia, rättigheter, ett SIM-kort samt till och med ett exemplar av den portugisiska grundlagen”.

Viceminister Eduardo Cabrita förklarade för pressen att flyktinglådan var en ”unik strategi” som metod att välkomna flyktingar och skulle betraktas som grundad på ”det civila samhällets storartade medverkan” vilket visade att Portugal ”stod på historiens sida” genom att så helhjärtat och positivt anta den ”utmaning för solidariteten” som flyktingsituation representerar.

Han underströk ytterligare att ”det här är ett sätt att säga välkommen till alla som kommer till Portugal, ofta på flykt från fara, skräckslagna, genom faror, med sorg, med skräck, men nu, anlända till Portugal, ska de känna sig välkomna”.

De över 600, eller närmare bestämt 606, flyktingar som redan kommit ska förstås också få sin papplåda som även kan innehålla en t-shirt samt diverse information om Portugal och inte minst lexikon för att underlätta språkinhämtningen.

För mig var denna information betryggande. Det verkar inte finnas någon risk att Sverige blir mer generöst än Portugal och därmed bryter mot minst-gynnande-nationsprincipen. Flyktinglådor av papp med grundlagar är vad jag vet inte ens påtänkta i vårt land.

20 thoughts on “Miniminivåer

 1. larslindblog skriver:

  Jag läste någonstans om asylinvandrare till Portugal…..dom hade tilldelats väldigt fina bostäder i någon by, ( fanns flera bilder i artikeln) ; men dom trivdes inte alls , det var ”för många gamlingar” ute på byn , det fanns inget nöjesliv , det var tråkigt , internet fungerade dåligt , fanns inga jobb (förutom i hemhjälp) och gamlingar ville man ju inte ha så mycket med att göra….
  Syrierna trivdes så dåligt att dom funderade på att åka hem om dom inte fick flytta till Lissabon.
  (Ändå har ju Portugal ett tilltalande klimat , jämfört med norra Sverige…)

  Liked by 5 people

 2. Sten Lindgren skriver:

  Dagens skratt! Det är ju ytterligare en bedrift av svensk media och dess läsare, lyssnare och tittare, man har inte ens tittar ut över Europa och sett hur det ser ut i praktiken. Bilden från Italien är t.ex att de älskar migranterna, jo maffian på Sicilien gillar EU-medlen, sedan får de enkel biljett norrut. Papplåda, obetalbart! Miniminivåer.., skrattet fastnar dock i halsen när man inser att vi är livegna, att vi betalar hälften av våra liv i tionde och inget får tillbaka. När gör den arbetande pöbeln revolt?

  Skall de sova i papplådan?

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   (Fattig)Pensionärer tvingas leva på,
   mindre än 4 800 i månaden exkl hyreskostnaderna…

   Dvs om är under indrivning från fogden,
   av någon anledning.
   Som lär vara livslång i mitt fall…

   Då är man dessutom i praktiken satt i Kommunarrest,
   då inget utrymme finns för resor. Enbart arbetsresor beaktas…

   Ett indrivningsfritt minimibelopp borde vara 6 000!!!

   Liked by 1 person

 3. Staffan Persson skriver:

  Det här är ju Grönköping och Portugal är lite av Grönköping, vilket nog är charmen med landet. Påminner lite om Eliassons armband mot tafsande.

  Liked by 2 people

  • Björn Pettersson skriver:

   Heder åt Portugal som har förstått vikten av att på tidigt stadium informera om landets lagstiftning och normer. I motsats till Sverige har portugiserna förstått att det är bidragen som styr till vilket land migranterna reser. Inga bidrag, inga migranter mycket enkelt! De har också via EU medel byggt fantastiskt fina motorvägar vilket bl.a beror på att Portugal netto erhåller ca 300€/person och år vs Sverige som skickar iväg motsvarande summa. Grönköping är det sista jag skulle kalla Portugal!

   Liked by 2 people

 4. Ami skriver:

  Regeringens mantra om EU:s mininivå för asylmottagandet är ren bluff enligt per Gudmundsson på SvD.

  ”Den avgörande skillnaden mot jämförbara länder är dock den svenska generositeten gentemot dem som till slut får uppehållstillstånd. Sverige skiljer exempelvis inte på flyktingar och övriga skyddsbehövande i vilka rättigheter man får, vilket de flesta länder annars gör. Den som får skydd i Sverige har i stort samma rättigheter som en medborgare, vilket är ovanligt. Huvuddelen av de som får asyl i Tyskland, till exempel, får mycket liten tillgång till hjälp och stöd.

  Slutligen har Sverige inga språk- eller kunskapskrav för permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap, vilket i stort sett alla andra länder har.

  Beteendet är nu inget ovanligt för politiker. Men om man ska ta dem på orden kan man bara dra slutsatsen att regeringen antingen har misslyckats, eller att talet om ”EU:s miniminivå” är lögn. Inget av alternativen sätter regeringen i någon vidare ljus dager”

  Så LYJ (Löfven, Ygeman och Johansson) har inga skrupler när det står och ljuger svenskarna rakt upp i ansiktet.
  Hörde precis att det är jämnt mellan blocken i mätningarna vilket borde få vilken ansvarstagande svensk som helst att skrika rätt ut i luften.
  Nästan 40% av den vuxna vaccinerade väljarkåren står fast vid att rösta på S,MP och V det är för bedrövligt och fullständigt obegripligt.

  Liked by 4 people

  • fornuftist skriver:

   Jag håller verkligen med om att det är otroligt att 40% av den ”vuxna vaccinerade” väljarkåren fortfarande vill rösta på S+V+MP.
   Men man får nästan intrycket att du tror att det skulle vara nån större skillnad om alla röstade på det andra blocket, M+C+L+KD. Dvs de som ligger bakom den accelererade asylinvandringen de senaste 10 åren.
   Det är lika otroligt att folk vill ge M med bihang en ny chans att fortsätta på Reinfeldts utstakade väg mot ett Sverige i kaos och inbördeskrig.

   Gilla

 5. Tomas Lenke skriver:

  Miniminivåer är en lögn.
  https://meritwager.se/2016/09/23/finland-sverige-asylbeslut-gallande-afghaner/
  https://meritwager.se/2016/09/24/finland-sverige-asylbeslut-gallande-irakier/
  Flyktingkonventionen tolkas väldigt olika..

  Dessutom erbjuder vi de med klara papper på att de inte ska vara kvar i Sverige sk ”papperslösa” de absolut mest generösa villkoren och en amnesti om de lyckas hålla sig undan i fyra år. Efter det får de normalt uppehållstillstånd pg av ”anknytning till landet”

  Liked by 3 people

 6. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för denna intressanta inblick i portugisiskt asylmottagande. Portugals politiker tycks åtminstone med sin välmenta lilla ”flyktinglåda” ha som ambition, att tänka utanför den migrationspolitiska boxen…

  … medan våra svenska 7-klöverpolitikers utopiska multikultivision – och förment pausade, men dåraktigt envist fortsatta massimmigrationsaktivistism – istället har öppnat Pandoras ask.

  Gilla

 7. Hovs-Hallar skriver:

  Ja att Löfvens tal om ”miniminivåer” är rent struntprat kan vem som helst snabbt inhämta genom att läsa Per Gudmundsons artikel i SvD:

  …Begreppet ”EU:s miniminivå” handlar förstås inte om mängden asylansökningar. Vad som åsyftas är möjligheterna att komma hit och söka eller få asyl; de ska vara så begränsade som det gemensamma EU-regelverket och de internationella konventionerna bara tillåter, i syfte att få ner antalet ansökningar.

  Även en ytlig blick på det svenska regelverket visar dock att Sverige är påtagligt mer generöst än vad EU-reglerna stipulerar. Sverige har exempelvis en särskild kategori asylskäl – för särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter – som inte stadgas i ”EU:s miniminivå”. Och även om familjeåterförening har försvårats har vi undantag för minderåriga. Sverige tilldelar också varje asylsökande ett juridiskt ombud redan vid första kontakten med Migrationsverket, trots att EU:s direktiv kräver det enbart vid högre instans och i fall där den sökande bedöms ha sannolik möjlighet att få rätt (statens kostnader för jurister i migrationshanteringen uppgår numera till omkring 2 miljarder kronor per år, så det är inga småsaker). Asylsökande i Sverige har vidare rätt att arbeta och bo var man vill, vilket går långt utöver asylprocedurdirektivet…

  http://www.svd.se/langt-kvar-till-eus-miniminiva/om/svenskt-flyktingmottagande

  Redan detta, att man återigen sätter en känd asylaktivist — Mikael Ribbenvik — som chef för Mig-verket talar sitt tydliga språk.

  Och dessutom har andelen asylsökande som får ansökan beviljad ökat påtagligt på sistone, har jag sett.

  Nej, allt detta är inget annat än ett sätt att försöka ta vinden ur seglen för SD och lögnaktigt få folk att tro att makthavarna faktiskt lärt sig något av verkligheten. Det har de INTE.

  Liked by 1 person

 8. Evan skriver:

  I Bryssel bedriver man propagandakrig för att framställa de västeuropéer som vill ha okontrollerad muslimsk invandring som kosmopolitiska och toleranta, medan östeuropéerna utmålas som främlingsfientliga rasister, om inte rentav nynazister.

  Men Europas samhällseliter skulle må bra av att lyssna på sina östeuropeiska bröder. Dessa länder utgör, ironiskt nog, kärnan av det ”nya Europa”. De var de sista som anslöt till det europeiska projektet och de länder, med tanke på att de just undkommit totalitära regimer, som borde ha gett nytt liv åt projektet. Men den politik som bedrivs i Bryssels håller nu i stället på att knuffa östblocket i famnen på Ryssland.

  Östeuropéernas ovilja att öppna dörren för massinvandring av muslimer kan förklaras av finanskrisen, fallande födelsetal, deras relativt homogena samhällen, förföljelsen av kristna under kommunisttiden, minnen av en konflikt med islam som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden, och Bryssels försök till kulturell styrning. EU-parlamentet har faktiskt vid flera tillfällen utövat påtryckningar för att tvinga konservativa östeuropeiska medlemsstater som Polen, Ungern och Kroatien att legalisera samkönade äktenskap och abort.

  EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker kallar honom ”Viktator” Orbán (en ordlek med orden ”diktator” och ”Viktor”). Men den ungerske premiärministern Viktor Orbán trotsar alla smädelser och fortsätter bygga sin mur vid den ungerska gränsen mot Serbien och Kroatien. När kommunismen föll var Ungern det första landet som lyfte på järnridån och släppte ut folk. Nu är man det första landet som bygger stängsel för att hålla folk ute. Orbán planerar också att uppföra ytterligare ett stängsel längs samma gräns.

  Liked by 2 people

 9. MartinA skriver:

  Samma korrupta och folkfientliga eliter där som här. Varför ska Portugal ta emot 606 utlänningar? Det portugisiska folket måste protestera NU, annars kommer de utsättas för samma sak som eliterna i sverige har utsatt svenskarna för.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s