Miniminivåer

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I proposition 2015/16:174 i våras föreslog regeringen att ”anpassa det svenska regelverket [för asyl och migration] till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner”. Jag fattar inte riktigt vad det ska betyda. Möjligen är det en sorts motsvarighet till den kända tullprincipen om mest-gynnad-nation, alltså att ett land inte får lägga olika tull på samma varor från olika länder utan måste ge alla importländer samma villkor som den nation som har de bästa villkoren. Här kanske det i stället är minst-gynnande-nation, alltså att Sverige på varje enskild punkt ska behandla migranterna minst lika dåligt som det EU-land som erbjuder de sämsta villkoren.

I vilket fall som helst så reste jag till Portugal för att undersöka hur det går till där.

Det var lätt gjort. Jag fick en lyckträff genom att ett stort genombrott just inträffat i landets migrationspolitik, vilket rapporterades i pressen den 24 september (exempelvis denna artikel).

Bakgrunden är att det bara kommit 606 (du läste rätt, sexhundrasex) flyktingar över huvud taget till Portugal (”inklusive de 21 som kom igår”) samt att Portugal, ett land med lika många invånare som Sverige, men med en fjärdedel av Sveriges yta, har bestämt sig för att ta emot många fler, nämligen 10 000 allt som allt. Sedan är landet, vad jag kan förstå, fullsatt. Redan under detta års sista kvartal ska det komma så många som 600 stycken till.

Den stora nyheten var att myndigheterna utarbetat en ”Welcome Kit”, vilket tidningarna för sina läsare förklarar som ”Portugal i en liten låda”, som ska överlämnas till varje flykting. Här kan du se stolta myndighetspersoner visa upp flyktinglådan av papp för pressen.

portugal

Det förklaras att flyktinglådan ska betraktas som ”’en snabbguide’ avseende vårt språk, historia, rättigheter, ett SIM-kort samt till och med ett exemplar av den portugisiska grundlagen”.

Viceminister Eduardo Cabrita förklarade för pressen att flyktinglådan var en ”unik strategi” som metod att välkomna flyktingar och skulle betraktas som grundad på ”det civila samhällets storartade medverkan” vilket visade att Portugal ”stod på historiens sida” genom att så helhjärtat och positivt anta den ”utmaning för solidariteten” som flyktingsituation representerar.

Han underströk ytterligare att ”det här är ett sätt att säga välkommen till alla som kommer till Portugal, ofta på flykt från fara, skräckslagna, genom faror, med sorg, med skräck, men nu, anlända till Portugal, ska de känna sig välkomna”.

De över 600, eller närmare bestämt 606, flyktingar som redan kommit ska förstås också få sin papplåda som även kan innehålla en t-shirt samt diverse information om Portugal och inte minst lexikon för att underlätta språkinhämtningen.

För mig var denna information betryggande. Det verkar inte finnas någon risk att Sverige blir mer generöst än Portugal och därmed bryter mot minst-gynnande-nationsprincipen. Flyktinglådor av papp med grundlagar är vad jag vet inte ens påtänkta i vårt land.