Varför viljan att göra gott skapar olycka

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Politiker i demokratier vill väl, inte bara för att de är hyggliga människor, utan också för att de vill bli valda, och sannolikheten att bli vald ökar om väljarna låter sig övertygas om att politikern ärligt och uppriktigt vill väljarnas bästa, för det har väljarna allt att vinna på. Om denna sanning gäller demokratier i allmänhet, hur mycket mer ska det då inte gälla i samhällen där politikerna verkligen specialiserat sig på godhet, till exempel i humanitära stormakter?

Men när de godsinta politikerna väl är valda och ska börja sitt dagliga slit med att förbättra världen så infinner sig ett problem. Om de bara haft fria händer och fulla diktatoriska befogenheter så hade de säkert i kraft av sin karaktär och sin kompetens i ett enda hugg kunnat lägga allt till rätta för medborgarna, men de har trist nog inte dessa behörigheter. De måste begränsa sig till att eliminera de olyckor och det lidande som i varje ögonblick framstår som mest besvärande.

Gör dig omaket att sätta dig in i en sådan välgörares arbetssituation! Han har en brinnande vilja att göra gott, han har rätt att utforma lagar och han har en väl tilltagen budget. Men han kan som sagt inte göra allt som behöver göras. Hur ska han välja? Hur ska han veta vilket lidande som är det mest trängande? Vem är den svagaste, den ringaste, den överlägset ynkligaste som förtjänar prioritet i omsorgen?

Det finns en tumregel som varje förälder känner igen. Det barn som skriker högst har det största problemet. Det är ingen hundraprocentig riktlinje, men om man inte vet något annat så kan den duga till vardags. Så är det även för politiker. Den medborgargrupp som hörs värst, den som har den starkaste rösten och störst antal följare är den som en högklassigt omtänksam politiker i första hand bör måna om.

För att få den uppmärksamhet av politikerna som ens svaghet förtjänar måste man därför kunna tränga sig fram i rampljuset och vräka undan alla andra medborgargrupper som också kämpar om rätten att få räknas som den svagaste. Bara på det viset, tror jag, kan man förstå de ilskna strider som numera står mellan olika grupper som alla tävlar om att vara den som det är mest synd om och där, som vanligt, den starkaste vinner, i det här fallet rätten att kora sig själv till den svagaste.

Tänk på den självrättfärdiga ilskan hos alla rasifierade, alla hudpigmentsförtryckta, alla som varken fått jobb eller bostad av staten och därför visar sin utsatthet och svaghet genom att bränna bilar, alla som är så förtryckta att de måste ansluta sig till Islamiska staten och skära huvudet av folk i Syrien, alla som förädlat ett rättmätigt hat mot västerlandet för att deras förfäder för några hundra år sedan fördes på slavskepp till Västindien, kvinnor som är arga som bålgetingar för att de varit förtryckta av män sedan skapelsen och nu måste vara så mycket ilsknare för att ge igen allt hat som de tidigare hunsats att hålla inne, alla Prideparader som i eruptioner av utlevelser nu måste släppa fram för seklers lagrad, jäsande homoerotik. I Ålskroken har apoteket lagts ned och fabriken stängts så vi kan inte försörja oss och måste ha en myndighet hitlokaliserade genast! Dessutom vill jag bara tala om att det är en skandal att Arbetsförmedlingen inte ordnat jobb åt min son som ändå har universitetsexamen i arkeologi. Arkeologer är det verkligen synd om!

Allihop är det synd om och allihop kämpar om att politikerna ska vända sitt ansikte mot dem och ge dem upprättelse i form av det ena eller det andra privilegiet, till exempel kvoterat tillträde till storbolagens styrelser.

Ju mer makt politikerna har att gynna dem som det är synd om, desto fler blir det som kämpar om att vara mest utsatt. Ju mer politikerna anstränger sig för att göra gott, desto värre jämmerdal skapar rationella människor åt sig själva.

29 thoughts on “Varför viljan att göra gott skapar olycka

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Utomordentligt skrivet, för så är det, i den humanitära stormakten Sverige har benägenheten att förakta och se ner på människor – att tycka synd om dom – förvandlats från att vara en dödssynd till ett tecken på godhet och empati. Och detta begreppsskifte är det välfärdsindustriella komplexets primus motor.

  ”Den största synd en människa kan begå är att tycka synd om någon”!

  Liked by 2 people

 2. anna skriver:

  Just precis, och värre blir det, skatten höjs igen och stat och kommun lånar i ökande takt. Det är på väg mot kollaps. Det enda rätta är att minska medlen som staten har att förfoga över och samtidigt krympa administrationen. Alla vet som har jobbat i någon större organisation, speciellt statliga men det är samma inom den privata sfären, du måste använda dina medel och helst ha behov av mer, annars skärs de ner och du är kanske till och med en looser som borde sparkas. När man till sist skär ner i en verksamhet så blir det ofta också så att man tittar runt sig och försöker rädda det som är essentiellt, inte alltid, det blir ofta så att man bara hyvlar rakt över för att chefen inte har insikt i vad det är som driver hans verksamhet framåt, men oftats klarar sig kärnverksamheten.

  Så en verksamhet strävar alltid efter att växa, därför är invandringen genial för våra politiker, en outsinlig källa till klienter och presumtiva obildade väljare, och som de lärt sig att vara offer! Svenskarna har hållit emot och endast delvis trillat i offerfällan även om många sjukskrivningar är orsakade av symbiosen politiker-offer. Men som invandrarna har excellerat!
  Stående ovationer från politikerna, ingen vattgröt här inte! Begagnad barnvagn, är du rasist eller!?

  Patriks pekar på något viktigt, det är att det är politikerna som väljer vilka som är bäst offer, likt idol i musikbranschen, det gäller att ha ”det där” som säljer. Det har Agda i sin smutsiga tvåa inte. Det är välkänt att politiker är katastrofala upphandlare och affärsmän, se på Nya Karolinska eller strumporna för 6000kr eller Nuon. Felanvända pengar i enorma mängder, vad kan får en att tro att politkerna kan urskilja och välja de rätta mest behövande när de inte ens kan välja strumpor?

  Liked by 2 people

 3. Ami skriver:

  Yrkeskränkta vill alltid ha företräde och de yrkeskränkta är mästare på att berätta för andra att även de är kränkta.
  Den här kränkthetskulturen vi befinner oss i leder ingenstans och den hör ihop med sandlåderetotiken, små tulltingar som skriker och kräver uppmärksamhet.
  USA är mångt och mycket föregångslandet i kränkthetskulturen, deras safezone och triggerwarnings är begrepp som snart kommer att spilla över även i Sverige. En av de starkaste rösterna inom kränkthetskulturen är BLM, Black Lives Matter. Organisationen är ett skrämmande exempel på hur man faktiskt kan få allt om bakfoten och tyckervdet är deras rätt att starta upplopp. USA är urmodern när det gäller statistik och data, det man inte har statistik och data på finns helt enkelt inte.
  Trots detta så finns det starka röster i USA om att det bedrivs strukturell rasism och mord på svarta av vita poliser. Statistiken säger något helt annat.
  När är en grupp i samhället inte tar ansvar för sina handlingar genom att skylla på avsaknaden av utbildning, jobb, fritidsgårdar, utanförskap och i BLM:s fall slaveriet som upphörde för ett par hundra år sedan.
  Det finns orättvisor, det är tex orättvist att äldre inte får den vård och omsorg som de är berättigade till, det är orättvist att nya grupper av människor får förtur inom välfärden.

  Liked by 6 people

 4. Hortensia skriver:

  Efter en inledande irritation och reflexmässig lust, att med Reinfeldt i färskt minne invända frenetiskt mot påståendet om politikers förmenta godhet, vill jag bara tacka så ödmjukast för ännu en briljant uppvisning av multibegåvade Patrik Engellau!

  Liked by 2 people

 5. Sten Lindgren skriver:

  Så ser verkligheten ut, jag håller med. Man kan fundera över vad som ligger bakom. Jag tror att man kan dela in medborgarna, eller kanske är det bättre att säga personer som vistas i landet, i två grupper. En grupp som ser sig själv som bäste dräng och en grupp som ser samhället, eller rättare sagt ser övriga medborgares hjälp förmedlad av den offentliga sektorn, som bäste dräng.
  Dvs det finns en kategori människor som litar till sin egen förmåga och som även tillskriver i alla fall en hel del av egna tillkortakommanden såsom varandes resultat av eget handlande.
  Så har vi den andra gruppen som inte litar till, orkar eller anser sig ha fått förutsättningar att lita på egen förmåga och ta ansvar för egna handlingar. Varför det blivit så beror givetvis på olika faktorer alltifrån olyckliga omständigheter till att människor manipulerats och lärts detta beteende av dem som drar nytta av att det finns sådana människor.

  Liked by 2 people

  • Hovs_Hallar skriver:

   I den ”andra gruppen” hittar vi framförallt migranter från muslimska länder. Svenska myndigheters tycka-synd-om kultur passar dessa människor som handen i handsken.

   I migranternas kultur är det nämligen inbyggt en föreställning om att ”ödet” i skepnad av deras gudsgestalt, bestämmer ALLT som händer. Människan har alltså inget eget ansvar för sina handlingar utan ”Allah” bestämmer enväldigt.

   Detta är självfallet en mycket destruktiv föreställning — och den förstärks ytterligare när de kommer till Sverige där såkallade ”flyktingar” ses som stackars hjälplösa offer man ska behandla närmast som vore de barn (och myndigheterna gärna spelar med när ”flyktingarna” falskeligen påstår sig vara minderåriga även om deras yttre tydligt demonstrerar annat).

   Liked by 1 person

 6. Anders skriver:

  Västeuropeiska politiker, dvs de som har makten, är inte ”goda”. Tvärtom, de är sina folks fiender. De vill oss ont. Det må vara obehagligt att inse detta, men helt nödvändigt.

  Liked by 5 people

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Det finns en avgörande skillnad mellan att göra gott och att ”göra gott”.
  Enligt Bibeln talar Jesus om den barmhärtige samariten som en som gjorde gott.
  Han har också en hel del att säga om skrymtare och fariséer.

  Jag frös och du klädde mig.
  Jag svalt och du gav mig att äta.
  Jag törstade och du gav mig att dricka.

  Det står mig veterligen inte någonstans att de här goda gärningarna var villkorade till att den nödlidande först var tvungen att ta sig över ”halva” världen för att komma i åtnjutande av min godhet.

  Det bär mig emot, men jag tvingas nog ändå konstatera att vissa europeiska regeringar, har placerat sig i skrymtarfacket.
  Det blir just inte vackrare av att man, som det sägs i vart fall, planerar för att de nödlidande (i den mån de nu är det) skall bidra till donatorns husbygge som tack för hjälpen.

  I vårt land har vi i vår förmenta godhet tagit emot kanske 100.000 yngre män (inklusive så kallade ensamkommande barn).
  Ett av naturens mest fundamentala behov är reproduktion. I samhället betyder det bildande av familj.
  Jag håller för troligt att just ingen svensk normalbegåvad ung kvinna vill para sig med en person som med stor sannolikhet bara kommer att kunna erbjuda den tänkta familjen en socialbidragsbaserad framtid.
  Hej då! Till bilen, villan och semestrerresorna.
  Det är nu jag frågar mig var godheten i dessa framtidsutsikter för den ”nödlidande” ligger?

  Patrik belyser olika grupperingars krav på inkännade och tillfredsställande av deras specifika behov via politiken, som förväntas göra gott för dem.
  Skriker högst går först!
  Den som lyckas överrösta andra och tränga sig fram, skulle alltså ha det största behovet?

  Nu är det dock så att den som ligger risigast till har ingen megafon. Den som på grund av umbäranden saknar styrkan kan inte tränga sig före i kön.
  Den som har de största behoven kan inte av egen kraft göra sig hörd i det stora skrikandet om stöd.
  Det är bland annat därför som det förekommer alltför ofta att en ensam åldring sitter instängd i sin bostad mellan sina fyra väggar och har taxibolagets leverans av dagens matlåda från hemtjänsten som kontakt med världen. Alla har inte familj på orten man bor. Det finns till och med de som inte ens har familj att kunna prata i telefon med någon gång i veckan.

  Det kan nog finnas skäl att ta en paus i utdelandet av hovor och ta en allvarlig funderare på vilka prioriteringar som bör göras.

  Liked by 2 people

 8. Staffan Persson skriver:

  Ja,det passar också utmärkt att koppla till Jonathan Haidts artikel i Axess 6/16.Politikernas insatser är inte bara proportionella till vem som skriker högst,utan även kopplade till att det med stigande välstånd och globalisering skett en förskjutning av elitens värderingar-bort från ”överlevnadsvärderingar” som ”lägger tonvikten på den ekonomiska och fysiska säkerhet man hittar inom familjen,släkten och andra lokala grupper”,mot ”självförverkligande” eller ”frigörande” värderingar och ”mångfald”.Det handlar alltså i viss mån om en embarras de richesse,rikemansproblematik.Om man hade en situation där alla på jorden hade grundläggande behov rimligt tillgodosedda så skulle hjälparfronten bara expandera till att omfatta nya eller konstruerade behov.Tills mottagaren tar för sig hela handen som ger,vilket kanske är den situation vi står inför.

  Liked by 2 people

 9. Jan-Erik Modig skriver:

  Tack för din intressanta blogg och det mångåriga opinionsarbetet med DGS.

  Våra svenska politiker är förstås känsliga för t ex den ensamstående trebarnsmammans utsatta ekonomiska situation. Och nu kan bl a Vänsterpartiet stolt berätta att hon snart kan få råd med en ny vinterjacka åt alla inkl sig själv. Ny minoritetsvänsterbudget på väg. Svenska politiker, en masse, var fram till slutet av förra året väldigt känsliga för utsatta utländska människogrupper – ja för många av våra valda ombud verkade det viktigast av allt. De saknar förstås varje form av rösträtt i Sverige men ändå skulle de erbjudas god service fram till en ännu bättre PUT-tillvaro. Visst är det väl konstig politikerprioritering? Bara Sverige sådana politiker har/hade?

  Liked by 2 people

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  Min politiker skall definitivt inte göra en massa gott för medborgaren. Det enda han skall sörja för är att lagstiftningen skyddar medborgaren mot varje form för övergrepp av staten, andra institutioner och övriga medborgare. Framför allt att förhindra alla former för tillgrepp av enskild egendom eller rättigheten till ”LIV”. I dag äger ”STATEN” ditt liv oavsett om du vill förstå det eller ej. Fråga dig själv, vem äger protesen du fått inopererad när du inte längre är förmögen att betala utplundrade skatter till staten? Svar, staten! Socialismen är kuslig!

  Liked by 3 people

 11. lensof skriver:

  Problemet är att detta förhållningssätt numera genomsyrar alltmer i vårt samhälle. Jag skulle vilja säga att vi har hamnat i toleransens helvete. Där den som är satt att leda vilken grupp det än gäller sviker bakom ord som godhet och tolerans. Försöker dölja att det egentligen är den egna fegheten och lättjan som styr.
  I denna toleransens helvete blir det starka motsättningar inom och mellan grupper för när inga formella eller satta gränser upprätthålls då är det fritt fram. Då kan man inkräkta på varandras integritet och personliga utrymme med motiveringen att man är mer offer och mer behövande än de andra. Allt medan den som är satt att leda tittar bort eller ler vänt.
  Så småningom inser även de mest ansvarsfulla att deras ansträngningar är en belastning och inte en styrka. De får ingen ro i skolan, ingen vila i bostadskvarteret, ingen vård på sjukhuset och ingen rehabilitering när de behöver. För överallt så störs deras försök till utveckling, läkning eller återhämtning av människor som anser sig behöva mest och ständigt mer och därför ska få störa alla utan att någon ingriper.
  När våra ledare, för det får man väl säga att våra politiker ska vara, sviker och inte upprätthåller fungerande normer då blir det fritt fram för de destruktiva krafterna.

  Liked by 3 people

 12. Nils Dacke skriver:

  Det är synd om människan, i alla fall de kränkta och det verkar som huvuddelen av dessa har samlats i Sverige. Vi kan inte längre slå på SVT eller TV4 utan att blir uppfostrade i godhet och vilka uppoffringar den humanistiska stormakten bör göra för att visa godhet. Denna godhet är väldigt lätt att utföra med andras pengar och speciellt om man befinner sig långt från verkligheten. Nu börjar dock verkligheten komma närmare och förståelse vad denna godhet leder till gå upp för svenska folket, speciellt den hyfsat välbärgade medelklassen som trott på samhällskontraktet om plikt och rätt och lojalt betalt skatter inser ett de kommer inte att få tillgång till polisskydd, sjukvård, äldrevård som de utlovats. När detta missnöje slår ut i full skala kommer domen mot etablissemanget att bli hård.

  Liked by 1 person

 13. Ami skriver:

  Vi har inte nått botten än men vi är på god väg. Om man lägger ihop PE:s krönika och MO:s så har vi ett recept på ett samhälle som håller på att gå under.
  När vi väl når botten, vilket kommer att ske beroende på utgången 2018, så kommer vi att se hur polisen har kapitulerat, sjukvården kommer att likna ett fältsjukhus, politiker flyr hals över huvud och Sverige kollapsar.
  Hade Sverige legat i Sydamerika så hade det redan varit statskupp. Men i vanlig ordning så kommer troligen ”statsbärarna” återigen lyckas med konststycket att fortsätta sin maktfullkomlighet omgärdade av rättvisesoldaterna.

  Liked by 1 person

 14. Lars skriver:

  Godhet är ej orsak till massimmigrationen.Orsakerna är bl a ekonomiska:1.Upptrissande av fastighetspriser.2.Prispress nedåt på löneprismarknaden.3.Utsugning av de vanliga svenska skattebetalarna.4.Överföring av mycket stora belopp från vanliga skattebetalare till äventyrare och lycksökare i asylbranschen,friskolsbranschen och vårdbranschen.5.”Migranterna” blir ett redskap för. söndertrasandet av den svenska kulturen och etniciteten.Det handlar absolut ej om godhej.6.Genom bidragstransfereringar till mycket stora migrantgrupper ges betydande ekonomiska injektioner som ökar efterfrågan och även vinstnivån i bl a delar av detaljhandeln och sällan-köps-marknaden.Kläder,skor,möbelutrustningar,vitvaror,iphones,datorer,bilar etc etc.Svenskarna betalar,utlänningarna konsumerar,högfinansen och bankerna gör profiterna.Det är inte bara ”classwarfare” utan även ett ”etniskt” krig mot i synnerhet de fattiga etniska svenskarna.

  Liked by 2 people

 15. Hortensia skriver:

  Är jag ovanligt surmagad, eller är det djupt stötande, att ”den humanitära stormaktens” voluminösa VIK – den politikerskapade utlänningsmagneten – så effektivt attraherar allehanda vedervärdiga varelser, som frivilligt lämnar sina hemländer, för att slippa stå till svars för diverse kriminalitet – och helt realistiskt räknar med en livslångt kravlös och curlad tillvaro på svenska folkets bekostnad?

  ”Ousman Sonko, 47, var en av den auktoritäre presidenten Yahya Jammehs närmaste män.

  I förra veckan fick han sparken och flydde landet.

  Nu har Gambias avskedade inrikesminister – som anklagas för att vara en kallblodig mördare – ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.”

  http://www.expressen.se/geo/presidentens-minister-kallas-ondskan-personifierad–nu-vill-han-bo-i-sverige/

  Gilla

 16. Rolf Ahlqvist skriver:

  Det är en häftig text som du har du sammanställt i din krönika, som väl innerst visar på att politikerna inte når riktigt når fram till det existentiellt goda, där vi hittar livets mening, tro, hopp och lycka. De ganska så rika som byggt sina villor runt om i Sverige och de än mer rika som rustat upp sina kök till skinande vitt i Stockolmsområdet, anser nog att de har gjort sitt beträffande arbete och det materiella. Och väntar nog på belöningen med att IT-paradiset och dess motsats Gehenna ”light” i Sverige, Sweden andligt eller sekulärt ska öppna sig i såväl i realtid som i digitala ögonblick. Och detta trots att politikerna fastnar i kris efter kris, utan ha verkligt förlösande, effektivgoda tankar och handlingar. Sedan återstå ”bara” att undra över, om det är Gud eller vetenskapen, som ska ordna fram evigt liv åt oss, vi som möjligen vill det. Säkert är det någon på den pågående bokmässan i Göteborg som talar om sådant.

  Och utöver det materiellt goda, så kan filosofer,, kulturskapare och religiösa, fredliga profeter, propagera för det Goda, som de vill se nyskapande omnipotent bryta in i samtiden och i framtiden, med omvälvande kraft. Moderniteten har enligt vad jag förstår, nu gått i mål i sinnesvärldens vändpunkt, i den kvinnliga postmodernitetens ”eviga” nu. Väldigt märkligt att det sker så sent i historien, nu när det nya drar fram häpnadsväckande snabbt. Men det är väl det där, med den stora skillnaden mellan nyttans förstånd och klokvishetens förnuft. Och ÄB, teologer och biskopar på sitt kyrkomöte vill nog också det goda, men gömmer sina kunskaper för de enkla troende bland folket. Dock, prästerna gör nog så gott de kan, genom att de har världens bästa budskap att bjuda på, men hämmas av kyrkans högre frälse. De som skulle behöva sekulära PR-predikanter för att nå ut i mediabruset och ut i världen, med sin teologi.

  I den globala världen behövs Jesu freds- och fridsbudskap, kompletterade sin ”politiske, allsmäktige” Faders lag- och rättstyrande. Detta med det nästan motsatta, kärlek och försoning. Samt med empati och praktisk hjälp för de fattiga, äldre,svaga och sjuka. Det gäller bara att tro på honom, och på Fadern som sänt honom till jorden. Till vilken jord han skall komma åter, vid tidens slut. Och åtminstone nära tidsslutet och det eviga nuet är vi nu, eller vad tror vi. Den bortomnära sanningen ska göra oss fria, den paradoxen gäller nog för såväl Jesus som för J Derrida. Och kärleken finns i sanningen, liksom att sanningen finns i kärleken. Desto svårare har då rättvisan och rättrådigheten att komma till sin rätt. Men det kommer nog såväl lagstyrande Gud som politiker, till sist utan våld att komma till rätta med. Förhoppningsvis om några år, eller i nästa liv. Ja, så tror jag, som liksom alla andra lever under astrologins universella ordramverk och nätverk, på såväl gott, som något jobbigare, inte helt lätt överkomligt .

  Gilla

 17. Lars skriver:

  Ligger i förlängningen av Patriks resonemang en ”infernalisk” omvänd Gyllene Regel#:”Gör mot andra vad Du ej vill att de gör mot dig”?

  Gilla

 18. Lasse W skriver:

  Det måste vara en balans mellan logos och patos. Mellan manligt och kvinnligt. Kvinnans omsorgstänkande och patos måste balanseras upp av mannens förnuftstänkande och förmåga att reflektera och se till helheter. Offentlig sektor, politik, medier och akademier i Sverige har sedan 30 år en kraftig slagsida åt patos. Goda avsikter och vilja att stödja de omsorgsbehövande – det må vara barn, kvinnor, invandrare eller HBT-personer – har satt sin prägel på Sverige mer än i något annat land. Sverige som den moraliska stormakten som i sin hybris för något år sedan inte drog sig för att kritisera sin nordiska granne Danmark. Det var skamligt. Jag glömmer det inte Kristina Persson!

  Omsorgstänkandet och dess sentida syster identitetspolitiken bryter mot det som alltid varit svenskens kännemärke: att alla ska behandlas lika. Här ska varken finnas kelgrisar eller styvbarn sa Per-Albin Hansson en gång. Sverige måste komma tillbaka till just det. Slänga importprodukterna ”identitetspolitik” och omsorg om ”svaga grupper” på sophögen. Men det kommer inte att bli enkelt. Kanske måste det till en riktig kris för att mannen ska bli komma in på scenen igen. Så att patoset kan balanseras upp med logos.

  Märk väl att näringslivet inte berörs av detta på samma sätt. Där är det lönsamhet som gäller och att den mest lämpade får jobbet. Näringslivet är Sveriges hopp som jag ser det. Det är alltjämt oanfrätt av omsorgstänkande och social hybris. Men näringslivet är så tyst så tyst…..

  Liked by 1 person

 19. Ami skriver:

  Läste på en blogg att Stefan Löfvens klocka är av märket Patek Philippe Calatrava edition (arkitekten som ritade Turning Torso) klockan kostar 275 000 kr. Det fanns en bild på Lövfens handled med honom i bild samt en bild på klockan som går att köpa i exklusiva butiker med prislapp.
  Om man har råd får man då inte köpa vad man vill. Absolut får man det med ett undantag, be inte andra som inte har att bidra mer än de som har. Om vi utgår från att Löfven bär nämnda klocka så är det en årslön för en sjuksköterska.
  Socialismens hyckleri slutar aldrig att förvåna och det som får mig att gå i spinn är att min far var aldrig fackligt ansluten och det gillade inte fackbasen som mycket väl kunde komma på hembesök i sin sprillans nya bil och mer eller mindre trakassera min far för att vara illojal mot arbetarrörelsen och arbetskamraterna.
  Jag mår illa!

  Liked by 2 people

 20. Andre´ Kristian (@mmsoxford) skriver:

  Skulle således en lejonpart av politikerna i en demokrati initialt drivas av en inneboende altruism och en lågande vilja att göra gott för största möjliga antal människor? En skara käcka utilister som successivt tvingas ge avkall på sina ädla intentioner då de ställs inför den bittra differensen mellan teoretisk och praktisk verklighet? Undertecknad ställer sig tvivlande, men fogar sig inför debattinläggets teori, med begränsningen att man kan tänka sig att detta i ringa omfattning alltjämt förekommer.
  Statskonstnärer, aspiranter eller fullfjädrade sådana, äger nog fastmer en inklination att klättra inom den politiska sfären för att därstädes röna ära och anseende. Att våra folkvalda, som det så vackert heter, skulle entusiasmeras av den osjälviska godhetens verv och åhåga, finner man osannolikt. Det är just den naiva vanföreställningen att svenskt maktetablissemang per automatik gör sitt yttersta för att värna om nationen och dess väljare/skattebetalare, som möjliggjort den nu pågående vanskötseln av Sverige. Ett förskräckande stort antal medborgare med total avsaknad av verklig politisk insikt, har ännu ej vaknat ur sin bekväma dvala av okritisk acceptans och röstar endast på basis av rutin och tradition. Man kan faktiskt tycka synd om dessa offer för maktens kulturfascistiska propaganda. Låt oss alla hjälpas åt att informera dessa olyckliga sömngångare och agera ciceroner in i det alternativa nyhetsflöde som förevisar den osminkade realismens fula tryne.
  Andreas.

  Liked by 1 person

 21. Ulf45 skriver:

  Jo, det är är verkligen en rullande agenda som politikerna har att ta ställning till. Ska vi hjälpa den, eller den eller den?

  Du skriver om den svenska politikern: ”Han har en brinnande vilja att göra gott, han har rätt att utforma lagar och han har en väl tilltagen budget. Men han kan som sagt inte göra allt som behöver göras”. Jag förstår också att det är din fria tolkning av vad som föregår i huvudet på densamme. Men det han kan bestämma över, varför ska vi övriga acceptera att han använder våra surt förvärvade pengar till att användas på sådant jag/du anser gränsar till övermod, gränslöshet och galenskap?

  Liked by 1 person

 22. Johan Söderström skriver:

  Det skulle kunna bli en alternativ Karl-Bertil Jonsson-historia av detta:

  ”Karl-Bertil fortsatte med glatt sinne att lysa upp samhällets skuggsida med sina små tomtebloss av vänlighet. Han knackade på de gistnaste dörrarna, antastade de trasigaste gatuvandrarna, språkade med de ensammaste åldringarna och lade paket bland flaskorna framför de sorgsna diversearbetarna på ölkaféet.”

  Här har vi mer moderna målgrupper för Karl-Bertils julavandring:

  ”Tänk på den självrättfärdiga ilskan hos alla rasifierade, alla hudpigmentsförtryckta, alla som varken fått jobb eller bostad av staten och därför visar sin utsatthet och svaghet genom att bränna bilar, alla som är så förtryckta att de måste ansluta sig till Islamiska staten och skära huvudet av folk i Syrien, alla som förädlat ett rättmätigt hat mot västerlandet för att deras förfäder för några hundra år sedan fördes på slavskepp till Västindien, kvinnor som är arga som bålgetingar för att de varit förtryckta av män sedan skapelsen och nu måste vara så mycket ilsknare för att ge igen allt hat som de tidigare hunsats att hålla inne, alla Prideparader som i eruptioner av utlevelser nu måste släppa fram för seklers lagrad, jäsande homoerotik. I Ålskroken har apoteket lagts ned och fabriken stängts så vi kan inte försörja oss och måste ha en myndighet hitlokaliserade genast! ”

  Gilla

 23. gubbeligo5 skriver:

  S är de som i grunden har skapat det ”goda” samhället och bygger på en föreställning om att politiker är det enda som svenskarna har att ställa hoppet till. Gud gör sig icke besvär. S är Gud. I allas ögon.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.