Jag såg allt från mitt fönster

mohamed omar

Mohamed Omar

Jag har bott i Gottsunda i tretton år, sedan 2005 på Bandstolsvägen. Den vägen tillhör formellt Valsätra, men alla Uppsalabor anser att den är en del av Gottsunda. Vägen kallas i folkmun ”Banditvägen” och det är där ”allt händer”. Gängen styr på gatan. Det langas droger och hot och misshandel sker helt öppet. Det händer att det skjuts med pistol.

Vanligt folk är rädda och håller käft. Man ser hur de snabbt navigerar mellan skaror av värstingar på väg från busshållplatsen till hemmet. Med nedsänkt, ängslig blick. Man vill inte störa, inte att någon värsting ska bli provocerad. Det är framför allt på eftermiddagar och kvällar det är besvärligt. De kan det samlas upp till femtio, ibland ännu fler värstingar, på gatan. På morgnar, ungefär fram till lunch är det lugnt. Då sover de.

Jag ser allt som händer från mitt fönster. Jag hör också vad de säger. Jag kan lite arabiska och uppfattar ord som ”qahbe”, hora, ”swedi”, svensk, ”anik ukhtak”, jag ska knulla din syster. Ordet ”svensk” används som en förolämpning. På somrarna brukar jag ha balkongdörren öppen och då hör jag vad som sägs och skriks på gården. De flesta som bor här är arabisktalande, de äldre pratar arabiska medan ungdomarna pratar en blandning av bruten svenska och bruten arabiska.

Samtalen kretsar kring våld, ”jag ska knulla han”, att driva in skulder, ”jag vill ha mina pengar, fattarö”, att någon tjallat, ”jag svär det är han som snackat, den horungen”, och ibland heta diskussioner om politik i arabvärlden, som för eller emot Assad. Detta sätt att prata har även spritt sig till små pojkar så unga som nio och tio år. De små ser upp till värstingarna och imiterar dem. En gång kom en liten pojke, kanske 7 år gammal, fram till mig och sa att han skulle knulla mig. Flickorna ser man inte så mycket av, de håller sig mest inomhus.

Mina barn kan inte gå och handla själva. Det hände en gång att några killar kom fram till dem, när de kom från affären med en matkasse, och sa: ”Ge mig kassen!”. Jag var dock i närheten och tillsammans kunde vi bara gå tysta därifrån. Vi hade tur. Att vara ute och cykla är det inte tal om. Om man inte är släkt med de ledande värstingarna kan någon bara ta din cykel och du är helt hjälplös. De som har bröder eller fäder som är ledande inom gängen, eller som har ”respekt” på annat sätt, till exempel genom att vara religiös muslim, är dock mer eller mindre fredade. På vår gård finns en liten moské.

Vilka är värstingarna? De består uteslutande av invandrare och barn till invandrare. Som sagt, jag har sett allt från mitt fönster. Det jag observerat är att de som bråkar inte känner sig som svenskar, som en del av vårt samhälle, och jag tror att det är en anledning till att man kan begå brott med sådan lätthet. Det finns en in- och utgruppsmoral. De där utanför vår grupp, de som inte är som oss. Svennarna. De saknar värde och ”heder”. Man rånar och våldtar inte en av ”de egna”. Det är helt otänkbart att ge sig på en muslimsk kvinna med sjal. Men man kan råna och våldta en svenne. Så det finns en slags rasism här.

Sommaren 2016 var det stökigt i princip varje dag. Bilar brann. Folk fick stryk. Stenkastning mot bussar. Vandalism. Stöket nådde sin kulmen i mitten av juli då fullt upplopp bröt ut och pågick i flera dagar. Vi hörde polishelikoptern flyga hela nätterna. En människa dog då räddningstjänsten inte kunde ta sig fram till en lägenhetsbrand. Värstingarna kastade sten på ambulansen. Jag såg allt som hände och filmade en del från mitt fönster. Klippet finns att se på Nyheter Idag här och Upsala Nya Tidning här

Beror stöket på för få fritidsgårdar? Nej, värstingarna har allt de behöver. De har tillgång till avgiftsfri skola och sjukvård som alla andra. Det finns ett bibliotek dit de kan gå och läsa. Det handlar snarare om identitet. Hur man ser på sig själv. Man vill inte göra svenniga saker. Man vill inte vara en sådan där föraktad svenne. Därför kan man inte tala korrekt svenska, även om man kan. Därför kan man inte gå till biblioteket och läsa Strindberg och Selma Lagerlöf. Därför kan man inte ta en promenad i skogen. Därför kan man inte sjunga i kyrkokören. Det är inte den svenska kulturen som stängt ute någon, tvärtom hör den förmodligen till de öppnaste och mest välkomnande kulturerna i världen. Det finns i stället ett tryck inom den egna gruppen mot att anpassa sig.

Hur ska vi lösa detta problem? Ett första steg måste vara att minska invandringen drastiskt. Det är invandringens storlek som är huvudanledningen till att integrationen inte fungerar. En röd droppe kan upplösas i ett vattenglas, vattnet färgas inte rött. Men det säger sig självt att ju fler droppar du har i glaset, desto rödare blir vattnet. Och det är där vi befinner oss nu, på vissa håll påverkas Sverige redan mer av invandringen än vad invandrarna påverkas av Sverige. Kvantiteten, eller volymerna för att tala med Tobias Billström, är helt enkelt avgörande.

Vi behöver också en mer bestämd assimilationspolitik, ett uttalat mål att invandrarna ska försvenskas och bli en del av den svenska kulturen. Detta för att stävja och så småningom få bort in- och utgruppsmoralen som breder ut sig i invandrartäta områden och i stället främja en känsla av samhörighet med Sverige, dess historia, lagar och traditioner. Man bör vara tydlig med att svensk kultur är norm i Sverige, ungefär på samma sätt som man 2009, i den nya språklagen, fastställde att svenskan är landets ”huvudspråk”.

I paragraf 4 står det att svenska är huvudspråk i Sverige, i paragraf 5 att svenskan är samhällets gemensamma språk som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla områden och i paragraf 6 att det allmänna har ett ”särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”. Denna lag kunde tjäna som underlag och inspiration för hur en lag som gör svensk kultur till ”huvudkultur” skulle kunna se ut.

65 reaktioner på ”Jag såg allt från mitt fönster

 1. Stefan Hill skriver:

  Alla droppar är inte röda.

  Utlänningar är nämligen olika. De kommer till Sverige av olika skäl. Vissa flyr undan orättvisa andra undan rättvisa. Ytterligare andra kommer med ett uppdrag om att arbeta för en främmande makt med att bevaka och förfölja sina landsmän.

  Alla skall dock behandlas lika och få stanna i Sverige. Alla som säger att de är från Syrien får stanna. Alla som säger sig vara under 18 år får stanna. Även de som fått avslag på sin asylansökan får stanna om de inte vill bli utvisade.

  Har själv försökt ge polisen tips om var de kan hitta en eritreansk agent som arbetar för den eritreanska regimen. Mannen har fått avslag på din asylansökan och vistas illegalt i Sverige. Han arbetar med att registrera (flyktingspionage) och förfölja eritreaner i Sverige. Noll intresse från polisens sida.

  Gillad av 5 personer

  • Gin Tonique skriver:

   Det är i praktiken betydligt elakare än vad skribenten anger i sin krönika.
   Vi har haft inomeuropeisk invandring till Sverige under flera hundra år. Vi har under 1900-talet sett mängder av kineser och andra sydostasiater bosätta sig i Sverige. Allt detta utan nämnvärda integrationsproblem.
   Men när immigrationen av vissa grupper med särskild kultur och religion började immigrera till Sverige så började integrationsproblemen växa lavinartat.
   Häri ligger kluten.

   Gillad av 2 personer

 2. BjörnS skriver:

  Det är en deprimerande beskrivning men så ser det ut på alltfler platser och har i vissa fall gjort i 30+ år. Politiker har aldrig velat erkänna problemet eftersom det skulle rubba grunden för deras politik. Assimilering är helt klart bättre än integration och det kravet måste gå längre än att kunna skaka hand med kvinnliga journalister.
  Jag tror att grunden i en politik för assimilering måste vara ett fokus på eget ansvar och egen försörjning. Det är ditt ansvar att försörja dig och det offentliga hjälper bara till i mycket begränsad utsträckning. Det är ditt ansvar att gå i skolan och lära dig, inte skolans ansvar att du lär dig. Det är ditt ansvar att sysselsätta dig, inte samhällets ansvar att alltid tillhandahålla fritidsgårdar. Osv. Politikers, media och myndigheters ständiga bortförklarande av eget ansvar har en stor del av skulden till dagens situation.

  Gillad av 6 personer

  • tomas skriver:

   FN:s flyktingkonvention.
   Artikel 2 – Allmänna skyldigheter
   Varje flykting har gentemot det land, varest
   han befinner sig, skyldigheter främst innebä-
   rande, att han skall ställa sig till efterrättelse
   gällande lagar och föreskrifter ävensom an-
   stalter, som vidtagas för upprätthållande av
   den allmänna ordningen.
   Artikel 34 – Naturalisation
   Fördragsslutande stat skall så mycket som
   möjligt underlätta flyktingarnas införlivande
   med samhället och deras naturalisation. Sär-
   skilt skall fördragsslutande stat bemöda sig
   om att påskynda naturalisationsförfarandet
   och att så mycket som möjligt nedbringa
   avgifterna och kostnaderna för detta.

   Gillad av 3 personer

 3. Lars Thylen skriver:

  Utomordentligt välskrivet, insiktsfullt , balanserat, reflekterande en verklighet alltmera utom kontroll.
  Håller helt med om att steg ett är att dra ner invandring till i princip 0 (undantag för mkt kvalificerad arbetskraftsinvandring), samtidigt repatriera dem som inte har rätt att vistas här. Skall bli intressant att se hur många av de 80 000 som regeringen meddelat skall utvisas som verkligen lämnar landet. En svårighet är tydligen i många fall att hitta ett villigt mottagarland.

  Gillad av 5 personer

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Man har emellertid svårt att förstå hur en så pass socialt och politiskt medveten och mästerlig skriftställare kan uthärda det enorma tryck det innebär att bo inom en sådan stigmatiserad zon. Det måste ur alla perspektiv vara mycket påfrestande att inte kunna känna någon samhörighet och hemkänsla, och ständigt vara medveten om de hotande faror som demolerar allt vad trygghet och hemfrid innebär. Den för kropp och själ så erforderliga rekreationen och dygnsvilan i hemmet har otvivelaktigt lidit svår skada, vilket man uppriktigt får beklaga. Alla skribenter vet att prisa lugn och arbetsro… Vi som har förmånen att bo på behörigt avstånd från detta skamhöljda Gottsunda, åker helst inte i närheten. Emellertid har hela vår älskade gamla lärdomsstad med omnejd tvingats byta ut den studentikost upsaliensiska glädjen mot våld och kriminalitet, och det är med verklig sorg i hjärtat vi konstaterar detta faktum.
   Andreas.

   Gillad av 4 personer

 4. Gösta Svensson skriver:

  Citat:
  ”Och det är där vi befinner oss nu, på vissa håll påverkas Sverige redan mer av invandringen än vad invandrarna påverkas av Sverige.”

  Detta är så sorgligt och citatet ovan (från Omars text) förebådar något som kan komma att bli ännu sorgligare, nämlingen nationens fragmentisering eller kanske man skall kalla det balkanisering. Varför skall mina hårt förtjänade skattekronor gå till att försörja de människor som utgör skelettet i det samhälle Omar beskriver? Vad har jag gemensamt med dessa människor? What’s in it for me? Inget!

  Gillad av 6 personer

 5. Kim skriver:

  Tyvärr ser jag inga större möjligheter att bryta mönstren i områden av den typ Mohamed Omar beskriver. Det går inte att integrera individer som inte vill integreras. I ett land med gratis utbildning är det trots allt bara lite ansträngning som krävs, men det verkar vara mer attraktivt att odla sitt utanförskap. Frågan är vem som i slutändan ska stå för notan när allt större delar av Sverige omvandlas till att bli ett Gottsunda.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   Flyttade Karl-Oskar och Kristina till Amerika i avsikt att bli indianer? Hur många svenskar som jobbar för företag, SIDA, FN o d i utlandet brukar ”assimileras”? Någon som känner någon svensk som blivit japan efter att ha åkt tunnelbana i Tokyo?

   Jag förstår inte dessa ”naiva” människor som tror att folk flyttar till Sverige i avsikt att ”bli svenskar”!

   Gillad av 2 personer

   • Kenneth Croneland skriver:

    Av de befolkningsgrupper som kommit till landet under de senaste 60 åren, utmärker sig den muslimska gruppen med att ha störst svårigheter med att integreras i det Svenska samhället. Detta beroende på en kultur som är kraftigt klanbaserad och korrupt samt påverkad av Islam som är en religion med huvudsakligen medeltida politiska influenser.

    Gilla

   • GIIITYUW56 skriver:

    Svenskar som flyttade till USA på 1800-talet är i alla avseenden assimilerade amerikaner. Invandrargrupper i Sverige uppfostrar sina barn till Irakier/Syrier/XXX i andra och tredje generationen. Vad är syftet? Att karva ut sin egen del till sin kultur i Sverige? Alltså kolonisering?

    Ska svenskar acceptera kolonisering av människor som inte delar samhällssyn och inriktning? Det ska vi INTE och det är ingenting Sverige förtjänar att drabbas av. Om femtio år kan dessa människor vara över miljon, och då är jag fullt medveten om att invandrare inte är en enda generell kultur, men dock tillhör de samma svenska-utländska subkultur.

    Gilla

 6. anna skriver:

  Detta är en helt fantastisk redogörelse, jag såg en rubrik till en artikel jag inte läste att vi människor kan delas in i fyra grupper. det skulla kunna vara två, de som är ärliga och de som är oärliga, med undergruppen ärliga mot sig själva och ärliga mot andra och omvänt. Mohammeds redogörelse framstår som en gigantisk fyrbåk av ärlighet i det hav av förljugenhet vi seglar i för närvarande i Sverige. Jag tror att det i högre och högre grad är här skiljelinjen i politik ligger, inte mellan rasist och antirasist. Det fanns en kärna av vänsterextremism tidigare i Sverige, kärnan i detta måste vara oärlighet. Det som så skett är att denna minoritetsyttring smittade stora delar av svensk politik och vann över område eller område, när det fullt ut nådde invandringen så fick en liten hård kärna som då var SD ljus och vatten, fler och fler inser att det svenska samhällsbygget under lång tid byggt på lögner och de blir djupare och djupare. Det är inte sakpolitik som skiljer folk, det är om man är realist och håller sig till sanningen eller istället håller sig till lögnen och utopin. Trots stigmat med SD så ser det ändå ut som det finns god chans att SD blir störst så kanske sanningen och inte lögnen segrar till sist. Håller man sig till sanningen just nu så finns bara ett alternativ.

  Mohammeds artikel borde läsas av alla i ledande ställning, de som trätar om vi har fler utanförskapsområden eller inte. Vad betyder utanförskapsområde egentligen? Det betyder det Mohammed Omar beskriver, tänk er att röra er i detta område som vit svensk politiker ( de andra är visst färgade gnagare).

  Så även Mohammed har landat i att Sverige är fullt. Det han inte nämner det är behovet av repressiva åtgärder, det förefaller uppenbart att vi har behov av en helt annan straffskala och närmast militär närvaro i dessa områden. Detta kommer aldrig att reverseras med dialog, det är ännu ett skäl till att jag stödjer SD. Jag förstod först idag att det är Under Bah-K som förebyggande åtgärder mot terrorism lyder (telefonen) kan det bli mer absurt, samma Bah-k som stödjer islamister med skattemedel och monterar ner det svenska kulturarvet. Visst måste detta snart vara kulmen på vansinnet?

  Man tackar och bugar.

  Gillad av 4 personer

 7. Hortensia skriver:

  Så förskräckligt, Mohamed!

  Det är förfärligt alltsammans, men det räcker inte med att strypa tillflödet av kulturellt inkompatibla individer, eller att skapa separata bostadsreservat med vattentäta skott mellan civiliserade och ociviliserade invånare över hela landet. Drastiska åtgärder är av nöden.

  Igår talades det engagerat på radions P1 om det skriande behovet av att rädda svensk NATUR från den förödelse invasiva, utländska arter enligt (mig veterligen, icke rasism-anklagade) forskare oundvikligen för med sig.

  Hur skulle det vara med lite sunt snusförnuft i svensk politik? Är det inte dags att se sanningen i vitögat och vidta – om inte samma mått och steg, så åtminstone lika effektiva – för att försöka rädda även svensk KULTUR?

  Att sluta stigmatisera alla som vill leva traditionellt svenska, stillsamma, strävsamma, vanliga, hederliga, multikultibefriade svenssonliv i Sverige och att helt osentimentalt repatriera alla invasivt agerande invandrare till deras bättre anpassade ursprungsområden, borde vara lika självklart som att vilja skydda vår unikt välanpassade, inhemska fauna och flora från att utrotas, kan jag tycka.

  Gillad av 5 personer

  • Svensk med självbevarelsedrift skriver:

   Ditt inlägg för tankarna till invasionen av främmande pytonormar i Florida som naiva och oansvariga ormintresserade släppt ut i ekosystemet, https://www.youtube.com/watch?v=p3PfoESyphQ

   Några citat: ”You start out with this nice little cute animal and then quickly you could in a few years have something that´s six or more feet long. You bought it on a whim. You might realise that you got yourself in for more than you can handle.”

   En intervjuad fågelskådare märker att vissa arter håller på att försvinna — ”The likely culprit (is) the burmese python and its insatiatable appetite.” Han har även sett hjortar och alligatorer inuti ormarna.

   ”De äter allt de kan fånga. Om man tillåter ett rovdjur utan motståndare i ett ekosystem där de inte hör hemma och det är tillräckligt många av dem, kolliderar de med de ursprungliga arterna.”

   ”And with some females laying a 100 eggs at a time every year, they won´t disappear anytime soon.”

   Så här kan det gå för den som hamnar i ormens väg, https://www.youtube.com/watch?v=dVRhRzE_AkQ

   Gilla

 8. Anders F skriver:

  Dels är det sorgligt, dels är det skrattretande. De kommer från totalt misslyckade ökenländer till ett högstående industriland och DE ser ner på OSS…(?). Som vanligt har herr Omar rätt – ändra politiken och stryp inflödet. Till att börja med fullständigt i tre år, sedan kan vi kanske hjälpa flyktingfamiljer och ensamkommande flickor. Import av forskare och specialister med tillfälliga arbetstillstånd är naturligtvis bra för landet. Det som sker nu är det inte, därom är vi alla kommentatorer här överens.

  Gilla

 9. Gruvmor skriver:

  Bra. Men vad betyder ”en slags rasism” egentligen? Inget att släta ut när utlänningar begår våldsdåd och utövar rasism mot sk etniska svenskar. Det är väl just vad rasism är, illdåd och diskriminering mot andra än ens egen grupp. Rätt och slätt.

  Gillad av 4 personer

 10. Ulla L skriver:

  Jag håller med MO men anser att orsaken är beslutet 1975. Volymen är en effekt av det beslutet. Det kunde lika gärna varit en mycket större volym som hittat hit, för någon kontroll har Sverige aldrig haft. Kontrollen har legat hos den som bestämt sig för att Sverige ska vara dennes asylland. Den dag politikerna medger offentligt att beslutet var fel och att volymen under många år har varit på tok för stor i förhållande till vår förmåga kan några åtgärder vidtas så att problemen inte ökar. Tyvärr kommer problemen att vara kvar i kanske 50 år innan vi (inte jag) kan se en positiv utveckling.Trots en god ekonomi och en långvarig omfördelning av resurser till inflyttarna, har vi inte klarat av invandringen. Inte ens Balkan-invandringen. Och vad bör göras?
  1. Medge orsaken till problemet.
  2. Totalstopp för invandring, inkl. kvotflyktingar, och alla anhöriga.
  3. Omfattande lagändringar med anpassningar så att det finns en chans att vända utvecklingen (om ungdomsbrottsligheten, straffskalan, bevisvärdering, polis- och domstolsbefogenheter, bidrag, utvisning m.m.).
  4. Låna upp miljarder (500 räcker nog inte) och se till att majoriteten av vuxna kommer i sysselsättning i statlig regi (det borde finnas en hel del eftersatt utveckling och underhåll av vår infrastruktur som är av enklare karaktär, t.ex. sätta upp viltstängsel, städning m.m.)

  Tyvärr tror jag att ‘sjukan’ fortsätter. För mig gäller det att hålla mig borta från personer och områden som invaderats av personer som så tydligt visar att man inte gillar Sverige, svenskar och vad vi står för. Malmö, Södertälje, Botkyrka, Göteborg och minst ytterligare 200 orter är nu så främmande för mig att jag inte kan tänka mig ett besök. Och jag kommer aldrig att ‘förlåta’ politikerna för det Nya Sverige man skapat.

  Gillad av 6 personer

  • Ulf45 skriver:

   Jag kan bara instämma med Sten. Det är verkligen modigt av Mohamed Omari att från sin egen hemvist och hemkommun, beskriva och berätta effekten av den okontrollerade invandringen, som genom oförstånd och underlåtenhet från regering och riksdag tillåtits att utvecklas till ett veritabelt gangstersamhälle.Jag bara undrar; Hur ska detta sluta?

   Gillad av 2 personer

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är nog det viktigaste och bästa som har skrivits på det goda samhället. Det bör mångfaldigas och sändas till alla som fortfarande är påverkningsbara. Om inget görs för att stoppa detta sociala förfall riskerar Sverige att gå under som ett västerländsk civiliserat samhälle. Att svensk massmedia systematiskt har förhindrar detta slag av rapporter är närmast kriminellt och sådant som normalt bara händer i totalitära stater. Ännu värre är att myndigheterna har kapitulerat. Uppsalas Gottsunda är förfärligt men det är ändå inte den värsta förorten i Sverige. Det svenska samhällets reaktion är som om en människa som fått reda på att hon har fått en potentiellt dödlig sjukdom men låtsas som om inget har hänt och låter naturen ha sin gång. Om inget drastiskt görs bör alla som kan flytta från landet och de politiker som låtit detta ske bör ställas till svars.

  Gillad av 7 personer

  • Lars Åhlin skriver:

   Mycket bra skrivet, både av dig, Lennart, och av MO. En delförklaring till att det kunnat gå så långt som det gjort är segregationen, att medelklassvenskar inte upplever problemen själva utan bara får dem rapporterade via media. Och dessa media-rapporter är så undermåliga!

   Gillad av 1 person

 12. Maria skriver:

  Mohamed, tack för ännu ett intressant inlägg. Anledningen till att jag överhuvudtaget började prenumerera på inlägg från Det goda samhället var dina texter. Jag måste erkänna att de övriga skribenternas allmänna gnäll inte riktigt är min kopp te, men du är alltid saklig, påläst och informativ. Jag har lärt mig mycket av att läsa dina intressanta texter.

  Gillad av 2 personer

 13. asiktenmin skriver:

  Din utsikt borde delas av flertalet ansvariga politiker på riksplanet, då kanske polletten trillade ner och insikten vad de ställt till med blir uppenbar. Det är vidrigt att undermineringen av det Svenska lokalsamhället kan fortsätt, och även sprida sig till nya områden. Men det är inte kravaller och förstörelse som är den största faran, det är försvagningen av ”Svenska” normer och värderingar inom offentlig förvaltning och media, där särskilt muslimska, arabiska normer verkar vinna terräng.

  Gillad av 3 personer

 14. Birgitta C skriver:

  Visst måste man väl kalla det för rasism. Och naturligtvis förakt för det folk som tagit emot och försökt hjälpa. Det är klart att det går att se att livet här som de förväntas integrera sig i är mycket annorlunda än det de är vana vid. Men de har ändå flytt hit och då är det svårt att förstå detta självvalda utanförskap som verkar accelerera och blir inte mindre trots alla ansträngningar från Sveriges håll . Problemet måste sökas på helt andra plan. Kanske finns det på samma plan som anledningen till det/de krig man flyr ifrån. Det är möjligt att vi ändå får se en framtid med segregation och konflikter som normaltillstånd i likhet med de ständiga oroligheter med svarta i USA. Det är så lätt att alltid plocka upp rasistkortet när saker och ting går emot en istället för att fråga sig om man själv kunde göra annorlunda för att integrera sig, anpassa sig. De anpassningsbara av alla livsformer har alltid varit de som överlevt och till en hel del gäller det nog människor också. Frågan är bara vem som ska anpassa sig, det sker väl inte problemfritt. I Sverige finns det ju många människor från andra länder och bland flyktingar som har integrerat sig i vårt land och har fått jobb. De har fått jobb därför att de kunnat integrera sig och fungera i vårt samhälle. Medan de vi pratar om, bråkmakarna, troligtvis aldrig kommer att göra det. Men öppna och djupa diskussioner om varför får vi ju inte ha för då är vi ju främlingsfientliga och rasistiska.

  Gilla

  • Hovs_Hallar skriver:

   Bara en sak: Som regel har de/deras föräldrar INTE ”flytt” hit. De har kommit it under sken av att vara ”flyktingar”, men vanligen har de kommit för att helt enkelt få ett bättre och bekvämare liv och samtidigt kunna behålla sina invanda levnadsmönster.

   – Varför anstränga sig i onödan med att arbeta, när man kan blii försörjd av ”socialen”?
   – Varför anstränga sig med att ändra sina levnadsvanor, när myndigheterna tvärtom uppmuntrar en att INTE göra det?

   Om nu svenskarna är SÅ korkade att de tillåter detta får de skylla sig själva.

   Gillad av 1 person

 15. JL skriver:

  Det kanske bästa som skrivits på DGS.

  Tack för att du står på dig, för att du vågar och orkar.

  Vad kan du vi andra göra för att denna artikel ska läsas av så många som möjligt?
  Jag kommer i vanlig ordning skicka den till närstående med öppet sinne som ännu inte är övertygade. Önskar den blev obligatorisk läsning för samtliga politiskt aktiva.

  Även den mest inbitna multikulturivrare får svårt att argumentera mot det du beskriver, och mångas ögon lär öppnas om de läser dessa extremt målande berättelser från verkligheten.

  Det gamla talessättet ”common sense is not so common” känns passande för Sverige.

  Common sense förutsätter tyvärr alltför ofta egna upplevelser, och hur många i Sverige har upplevt det du beskriver? Håller mig själv borta också, men har sett skiten utomlands på nära håll. Är same same, med enda skillnaden att fenomenet är relativt nytt här i Sverige.

  ——-

  Hur många Svensons förutom poliser och brandmän har rört sig i svenska eller utländska ghetton/favelor/slumområden (politiskt korrekt omnämnda som utanförskapsområden) eftermiddagar och kvällar?

  —–

  Sitter nu och kör igenom tv-serien ”the wire” (2002) för andra gången. Frugan hade inte sett den. Blir än mer aktuell nu när Sverige anammar USAs dåliga sidor.

  För er som har missat den, se den! Ge den 5-6 avsnitt för att fastna så ni bitna.
  http://www.imdb.com/title/tt0306414/?ref_=nv_sr_1

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”Även den mest inbitna multikulturivrare får svårt att argumentera mot det du beskriver, …”

   Nja, Täppas och Pascalido säger naturligtvis bara att ”det enda problemet är svenskarnas rasism”, för så ser deras världsbild ut. Täppas är synskadad och Pascalido bor på Södermalm så de vet helt enkelt inte hur världen ser ut och kommer aldrig att acceptera någon annan problembeskrivning än denna ”rasism”.

   Gillad av 2 personer

 16. elina skriver:

  Tack att du berättar detta. Det sorgliga är att du har detta att berätta. Det katastrofala är att vi är många med samma berättelse.
  Nära mig i finns likadana områden, no-go-zoner, vilka är nu totalt 55 stycken i Sverige.

  Gillad av 1 person

 17. Gösta Johnsson skriver:

  Helt rätt, enkel och klar analys Omar. Tänk om vår regering och våra riksdagsmedlemmar anammade och förstod detta enkla och klara budskap! Men icke…det skall krånglas till och utredas och vridas på, gömmas bakom flosklerfraser och räddhågsna uttalanden.

  Nu håller man på att förminska polisen och dess roll i samhället. När man hör vissa polischefer krypa bakom ordbajs i intervjuer i radio och Tv blir man frustrerad och desillusionerad. Hur kan PK-etablissemanget och vänsteranhängarna fått alla att krypa omkring som räddhågsna små barnungar som tappat snuttefilten?

  Dags att samhällsapparaten tar tillbaka auktoriteten och rensar upp i den invandrardominerade kriminella verksamheten som breder ut sig allt mer i förorter och städer – stora som små. Ett tafatt försök lanserades igår av Ygeman och Johansson….som knappast gör skillnad eftersom verktygen inte finns eller är på plats…eller vågar användas.

  Gillad av 2 personer

 18. Hovs_Hallar skriver:

  Än en gång stort tack, Omar, för dina insiktsfulla texter.

  Jag har själv bott i Uppsala fram till 2014, dock inte i Gottsunda; men även där jag bodde hände det obehagliga saker och jag kände mig inte säker i mitt bostadsområde.

  Den såkallade ”mångkulturen”, dvs. i verkligheten den muslimska kulturen, sprider sig som en cancersvulst i den svenska samhällskroppen.

  Hur någon vettig person ännu år 2016 kan vara tillräckligt hjärntvättad för att rösta på något av ”7-klöverpartierna” är totalt obegripligt för mig.

  Gillad av 1 person

 19. Ami skriver:

  Välkommen till sjuklöverns integrerade samhälle.
  Detta är den verkligheten många av oss lever i. Åker ibland igenom Rosengård och gatubilden är den samma som i Gaza eller Aleppo. Utbrända bilar och muslimer som hänger i klassor i gathörnen..
  Varken integration eller assimilering hjälper. Bygg murar runt enklaverna och sätt ut checkpoints med militär bevakning som kontrollerar id och visitera bilar och människor innan de får lämna enklaven? Brottsligheten i samhället hade minskat radikalt och det har vi facit på i Israel där antalet terrordåd från Västbanken har minskat med 90% sedan muren byggdes.
  En en annan sak är att den svenska polisen är inte utbildade att hantera den här typen av människor eller kriminalitet. Svensk polisutbildning utgår från ett homogent samhälle där alla har likadan värderingar och en grundrespekt för våldsmonopolet och rättsväsendet.
  I en intervju med en polis i tv 4 så sade polisen att vid ett ingripande så är det moral och etik som sätts först. Om buset eller barbarerna vilket ni vill, inte har en ådra av moral eller etik så blir underläget för polisen väldigt påtagligt.
  Tyvärr kommer den lilla klicken av skötsamma människor bli lidande när vi stänger in enklaverna men det är priset som måste betalas för att samhället inte skall under.

  Gillad av 3 personer

 20. Anders F skriver:

  Fasen, bortcensurerad igen. Tydligen är mina små inpass och uppmuntrande tillrop fullkomligt ointressanta? Fast andras liknande kommer med bland kommentarerna.

  Gilla

 21. VX skriver:

  Bergsjön igår. En stadsdel i Göteborg ockuperad av pöbeln under dygnets mörka timmar. Brinnande bilar. Stenar som haglar. Samhällets våldsmonopol är lika välfungerande som alkoholmonopolet när en polsk långtradare rullar in i byn. En svensk intifada som sprider sig från förort till förort. Ett samhälle som måste orka kämpa ännu en natt, eller kapitulera imorgon. Orkar de som skapat problemen inte med att orka idag kommer de inte orka mer imorgon. De ser utmaningar när vi andra ser kriser och kravaller, och ett land som snart inte orkar mer…
  I otakt

  Gillad av 1 person

 22. Gunilla skriver:

  Bör ses i ljuset av P Kadhammars valhänta försök att ‘analysera’ varför vissa blir kriminella värstingar (och mördare) i vissa utanförskapsområden (Biskopsgården). En annan skribent konstaterade också, mycket riktigt, att för dessa personer hjälper inte fler fritidsgårdar för de har redan vänt svenska samhället ryggen.

  Gillad av 1 person

 23. Fredrik Sjöstedt skriver:

  Jag håller med Mohamed Omar i det mesta han skriver. Däremot håller jag inte med om att alla som bor i Sverige ska ”försvenskas” och ”vara ett” med en svenska kulturen. Varför det? Världen består av fler länder än kulturer än Sverige (Sverige har bara cirka 1,3 promille av världens befolkning) och inflytande från andra länder och kulturer har berikat Sverige ända sedan medeltiden och gjort Sverige till ett rikare och bättre land. Däremot har de senaste årens och decenniernas invandring från vissa länder utanför Europa inneburit en negativ förändring. Detta obehagliga klimat har dock i stora delar skapats av Sverige och svenskarna, svenska politiker, svenska myndigheter, svenska journalister och en lång svans av ”vanliga” svenskar som på grund av nationell högfärd och en våldsam överskattning av sig själva inte alls haft något emot att Sverige utnämnt sig självt till ”humanitär stormakt”. Nu, när de negativa följderna av denna politik och denna mentalitet blir mer och mer uppenbar, börjar svenskarna vakna ur sin Törnrosasömn och börjar inse konsekvenserna av vad de i stora delar själva ställt till med.

  Detta kan inte bara skyllas på ”invandrarna”. De har tagit emot det som svenskarna erbjudit och många har också fått lära sig redan i den svenska skolan att i Sverige kan man uppföra sig lite hur man vill utan att det händer något. Man kan t.o.m. bryta mot lagar som Mohamed Omar beskriver utan att det händer något och de svenska självutnämnda ”godhetsapostlarna” försvarar dem som begår grova brott och som trampar på andra människor. Det här är i mångt och mycket ett hemmatillverkat svenskt problem, som nu börjar närma sig katastrof. Men det ska inte bara skyllas på ”invandrarna”, för det är fegt, fel och ett sätt att komma undan eget ansvar. Sverige är på grund av sin egen politik och mentalitet en rättsstat i fritt fall och var och hur det ska sluta är det nog ingen som kan svara på.

  För att undvika missförstånd vill jag säga att det är självklart att man ska rätta sig efter svenska lagar och regler och vara lojal mot Sverige när man bor här. Man ska också anpassa sig till kulturmönstret, åtminstone i det offentliga rummet. men också berika landet med sin egen kultur utom i det fall där den egna kulturen innebär ett brott mot de grundläggande värderingar som gäller inte bara i Sverige, utan i de flesta demokratiska stater. Sverige har inte patent på demokrati, tvärtom. Svensk demokrati har många brister, framför allt mentalt, som inte kan skyllas på folk från andra länder. Den svenska rättsstaten (det som nu finns kvar av den) ska också se till att alla brott beivras och att gällande lagar tillämpas, inklusive lagar om utvisning. detta sker många gånger inte alls idag och brottslingarna både i Gottsunda och i andra delar av Sverige är väl medvetna om detta.

  Varför ska invandrare i Sverige förresten ”försvenskas” när många svenskar som flyttat till andra länder inte gör samma sak i de länder där de lever ? Svenskarna rättar sig säkert efter lagar och regler i de andra länderna, men de flesta svenskar som är bosatta utomlands fortsätter leva efter svenskt mönster och svensk kultur och har inte en tanke på att assimilera sig. Många svenskar som bor utomlands väljer att inte ens umgås med ”inhemskt” folk från de länder där svenskarna bor ! Snacka om svensk arrogans och varför ska andra folk leva på annat sätt i Sverige än vad svenskarna gör i de länder de valt att flytta till för att få bättre livskvalitet ?
  Förklara denna ”logik” för mig.

  Gilla

  • Ami skriver:

   Fredrik Sjöstedt
   ”Varför ska invandrare i Sverige förresten ”försvenskas” när många svenskar som flyttat till andra länder inte gör samma sak i de länder där de lever”
   Hur vet du det?
   Din text tyder på att vi inte skall dra alla över samma kam vilket borde även gälla svenskar som flyttat utomlands.
   Om det inte finns någon intention att bli en del av samhället och lösgöra sig från de religiösa bojorna som måste ha varit ett av skälen till att de flydde får man hoppas, så ser jag ingen anledning till att de åt skall vara kvar i landet än värre är det med andra generationens invandrare som borde ha bättre vett och dessutom har haft Sverige i blodet sedan de föddes in i landet.

   Jag skulle aldrig få för mig att flytta till Saudiarabien oavsett hur mycket bidrag jag hade fått. Deras medeltidakultur är helt främmande och fördummande så vari ligger intresset för att ”fly” till Sverige om man inte har ett genuint intresse över att bo, verka och anamma våra seder och bruk såvida det inte enbart är våra generösa bidrag det bottnar i.
   Till och med vi svenskar borde försvenskas lite mer, vi är så upptagna med att vurma för andra kulturer att vi håller på att tappa fotfästet i vår egen kultur.

   Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   De av oss som tänkt till en aning inser mycket väl att problemen skapats av våra politiker — alltså inte av ”oss”, men av makthavarna.

   Däremot måste det väl anses fullt legitimt att kunna BESKRIVA problemen?

   Och när det gäller just MUSLIMER, så står valet mellan att
   a) fortsätta med deras av koranen sanktionerade och mot oss ”otrogna” direkt fientliga livsstil, eller
   b) anpassa sig till VÅR värdegrund.

   Det handlar alltså för deras del om ett val mellan att antingen vara våra fiender eller våra vänner. Så enkelt är det.

   Gilla

 24. lensof skriver:

  När jag läser dina inlägg är jag trots det du beskriver tacksam för vår invandring. För du och dina likar vågar mer än de flesta infödda svenskar. Ni ser och berättar, tar ställning modigt och ärligt.
  Utan er och ert mod skulle det varit ännu värre för galenskapen kom inte med de nyanlända det är mängden har gjort allt tydligare och mer extremt. Det svenska högmodet och översitteriet som döljs med en mask av välvillig godhet blir avklätt med nya ögon.
  Tack för att du finns och gör det du gör.

  Gillad av 1 person

 25. M Eriksson skriver:

  Skilj på flyktingvågen och invandringen. Det är två helt olika saker. Våra sociala system belastade över sina gränser av flyktingvågen. Inte invandringen.

  Gillad av 1 person

 26. Kenta Nilsson skriver:

  Assimilering fungerar inte. Fint ord och gott syfte men vi har en ideologi förklädd till ”religion” att ta med i beräkningen. De allra flesta av immigranterna bekänner sig till denna religion och denna religion och dess hirjah och jihad koncept utesluter assimilering och även integration. De mest hängivna inom denna religion är herrar över övriga ”kuffar” (otrogna). Det finns bara ett mål, herravälde. Och i ett nytt land så börjar det så här , lite småbränder , lite våld, sedan allt mer grövre brott , våldtäkter, stenkastning, skjutningar. Snart kommer rena avrättningar och mord på helt oskyldiga civila. Vad är meningen? Skräck, rädsla för de nya herrarna. Om inte det är fascism och nazism så vet inte jag vad jag ska kalla det. Förresten , ”religionen” kallas islam och har varit på krigsstråt i 1400 år.

  Gillad av 2 personer

 27. Gösta Svensson skriver:

  Häromdagen när jag skulle gå ut med soporna, hörde jag en kraftig explosion på avstånd. 30 meter senare mötte jag en grannflicka i ca tolvårsåldern som med oro i ansiktet hastade in mot vår trappuppgång. Jag har ingen aning om vad det var för smäll, men med tanke på alla bilbränder som skett på senaste tiden i min stad, så kan det mycket väl ha rört sig om en bils sista dödsryckningar som hördes på avstånd.

  När jag och frun lagt barnen på kvällen, ligger vi ibland med fönstret öppet och samtalar lite om dagens händelser. Lite för ofta har det hänt att vi plötsligt hör en kraftig explosion på avstånd. Vi tystnar en stund, och samtalet övergår sedan till att gissa vad det var som small.

  Idag när jag cyklade hem passerade jag en gata i vårt område där jag inte kör lika ofta som förut. Jag observerade brännmärken i asfalten på vägen som med ytterst stor sannolikhet var märken efter bilar som brunnit (jag vet hur det ser ut, jag har sett det förut).

  Vi jobbar på med att försöka få jobb- och bostadsfrågan att klaffa så vi kan lämna staden. Tyvärr tror jag bara att detta bara är en temporär lösning eftersom problemen förmodligen kommer att breda ut sig och infekterar även sådana platser vi trott var säkra.

  Gillad av 1 person

 28. Lizette skriver:

  Kunde varit en beskrivning av det område, i den stad i Stockholms län jag då bodde i för många år sedan. Den staden var en fingervisning i vad som skulle komma sedan trots att alla lokala politiker hävdade motsatsen.

  2005 var det upplopp i detta område som avslutades med skott mot polishuset, antagligen som ”hämnd” för att de la sig i saker som inte angick dem. (ironi) Människor, såväl de få svenskar som fortfarande bodde kvar som skötsamma invandrare började sin flyttkarusell ännu mer intensivt till lugnare områden för att några år senare upptäcka att det blivit samma sak i det nya området.

  Under de sista år jag bodde där så flyttade folk runt tills de upptäckte att det fanns inga områden kvar att flytta till, det fanns ett som var till för de med riktigt mycket pengar och det fanns ett som då bara fanns på pappret, ett helt nytt bostadsområde dit folk ställde sig i kö åratal innan det ens var byggt.

  Lösningen blev att flytta utanför staden, vilket även jag gjorde men problemen finns ju kvar.
  Svenskar och skötsamma invandrare kände sig alltså tvungna att flytta för att få lugn och ro för att orka jobba, för att deras barn skulle kunna gå i en skola där de kan prata svenska för att få en grund att stå på för framtida studier och arbete, hur kan politiker missa detta viktiga budskap?

  M.O du har säkert skrivit ett av de absolut viktigaste debattinlägget och jag undrar, vad gör vi när vi inte kan flytta runt längre? När det ser likadant ut överallt? Lämnar landet?

  Gillad av 1 person

 29. bomarkusson skriver:

  Mohameds berättelse kommer inte som någon överraskning. Tyvärr! De VÄRSTA RASISTERNA finns inom de invandrargrupper vi har öppnat våra hjärtan för.

  Problemet är att ju mer vi försöker tillfredsställa dessa gruppers önskemål och krav, desto mer föraktar de oss. Observera att jag inte skriver behov utan krav! ”Svenne” Svennehora” De anser svenskar vara lägre stående eftersom vi inte förmår sätta gränser. De kommer från kulturer där de, som lyckas lura någon, särskilt staten, betraktas som särskilt hedervärda.

  En syrisk vän berättade barnen uppfostras i den kulturen redan från tidig ålder. Och eftersom svenskar och svenska myndigheter hela tiden ger efter och ”förstår”, späds föraktet på hela tiden.

  I bakgrunden finns de kriminella grupperingarna och ett icke föraktligt antal imamer, som underblåser hatet för att skapa rättrogna muslimska enklaver. Vi har inte förstått de små stegens tyranni, som breder ut sig. Mina arabiska vänner säger hela tiden att det de flydde ifrån, byggs upp här med förbluffande hastighet.

  Som jag tidigare skrivit om, är min fru fd. muslim och våra vänner sekulära araber. Jag har därför fått en mycket bra inblick i hur de samhällen,som de kommer ifrån, fungerar. Det har fått mig att bli mer och mer pessimistisk beträffande Sveriges framtid. Det har gått så långt, att det inte längre finns någon väg tillbaka. Historiens dom över den humanitära stormakten och dess feministiska regering kommer att bli onådig. Sverige tas redan nu fram, som ett avskräckande exempel internationellt.

  Vi befinner oss mitt i ett heligt krig, jihad, men det har inte våra opinionsbildare och styresmän inte förstått.( Man i styresman är realgenus och betyder människa. Språkvetare må rätta mig om jag har fel.).

  Gilla

 30. Anna skriver:

  Intressant artikel av Peter Kadhammar ” På plats i Biskopsgården” i dagens Aftonblad.
  Vi berättar utförligt om alla rättigheter men inget om skyldigheter för de hitresta.

  Gilla

 31. Bjarne Däcker skriver:

  Det är dags att också börja utvisa andra generationens invandrare, även om de fötts med svenskt medborgarskap. De vill inte bo här och tycker uttalat illa om Sverige och om svenskar. Det blir en välgärning att repatriera dem till länder i krig då de är betydligt bättre anpassade till den miljön.

  Gilla

 32. ferdinand korkek skriver:

  Inget att tillägga till din rapport från segregationens högborg och för dina utomordentliga slutsatser. Ett varmt tack med stor beundran för ditt arbete.

  Gilla

 33. katarinanadi skriver:

  Jag tror att den beskrivning Mohamed här ger är helt korrekt o sanningsenlig, och jag tycker nästan att han är för ”snäll” . Så här talades det och fungerade det i många förorter redan för 20 år sedan . Men jag har en direkt fråga till skribenten: har M själv fått motta hot mot sig o sin familj? Vet hans muslimska grannar om att han är Sveriges kanske flitigast islam-kritiker? Min spontana tanke är att det är otroligt att han överhuvudtaget kan bo kvar. Kommentar från skribenten?

  Gillad av 1 person

 34. Jonas Nilsson skriver:

  Det borde vara så att studieförbunden erbjöd fulla kurser i arabiska. Varje kommun borde ha en grupp anställda. Hur många tolkar finns det i landet och vem betalar dem?

  Gilla

 35. Hasse Svensson skriver:

  Jag känner inte igen mig i din beskrivning av Gottsunda och Bandstolsvägen. Bor själv på denna gata sedan 13 år och har personligen aldrig sett en enda incident förutom de ”upplopp” du beskriver. Har aldrig råkat ut för något hotfullt eller skrämmande.Har jag haft tur?

  Gilla

 36. Gösta Svensson skriver:

  Det är nog bara en tidsfråga innan riktiga gated communities börjar anläggas i stor skala i Sverige. Det borde kunna synkas med den nära förestående totala avregleringen av bostadsmarknaden. Det borde finnas en fantastisk affärsmöjlighet i att kunna leverera tryggt boende även i närheten av orter där massinvandringen gjort stor skada, men där det fotfarande kan finnas arbetstillfällen som kräver utbildning, normala sociala förmågor och minst normalintelligens för att kunna skötas.

  Gilla

 37. Solveig Lindblad skriver:

  All heder Omar! Blir upprörd när jag läser den nu kända prästen Wistis satir…en präst är för mig sinnebilden av en person med stort hjärta o mycket välvilja..har man nu detta..kan man inte blunda för galenskapen i att ”satsa” sådana enorma summor som görs, på så få…detta argument har jag märkt, kan dom flesta ta till sig…det brukar muttras lite om att ”man kan inte prata pengar, det handlar om människor”..naturligtvis gör det det…men det är pengar som gör det möjligt att hjälpa..för mig är det som skett det senaste året ”det största ekonomiskt humanitära sveket” o att ”allas lika värde” sedan länge reducerats till att bara gälla dom som är här. Islam finner heller ingen ”nåd”..så länge ledarna för det ”muslimska samhället” (Imamer m fl) inte manifesterar stort mot religiöst våld…det kan inte vara så det svenska samhället ensidigt ska ansvara för att det fungerar..

  Gilla

 38. Jacqueline Otabbong skriver:

  Så lång jag uppfattar de flesta invandrare som finns i Sverige har kommit till landet för att de behöver fly de länder de kommer ifrån men de har inte för avsikt att stanna för evigt i Sverige, de har i baktanke hela tiden att åka tillbaka där de kom ifrån så snart det går och därför har de svårt att anpassa sig till samhället. Sorgligt men tiden kommer ikapp de och de hinner bli gamla i Sverige.
  I motsatts till de flesta jag kom till Sverige för att bo i Sverige och har försökt därför hela tiden förstå och respektera samhället och serva den så gott det går men har råkat ut för folk som inte gillar min inställning därför att de får se själva att de inte har förmåga att anpassa sig.
  Också har jag den inställning i mitt liv att om jag vill ha skyldigheter från samhället måste jag också uppfylla mina plikter mot samhället (oavsett vilken sorts samhälle jag befinner mig i) och jag anstränger mig alltid för det.
  Det är också sorgligt men sant men många av de invandrare som finns i landet har stor brist på etik och moral i sina värderingar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.