Vad är problemet med Sverige (överkurs)?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Igår försökte jag övertyga dig om att Sveriges problem inte i första hand är migrationen, utan vårt politiskt korrekta tänkande och att migrationskrisen och de övriga kriserna, till exempel skolkrisen, är resultat av vårt felaktiga tänkande. Dessutom argumenterade jag att det blir svårt att driva politik om man inte fattar vad som är orsak och verkan.

På denna fundamentala punkt är jag osäker på sverigedemokraterna. (De övriga partierna är jag inte osäker på; jag vet att de på de hela taget tillhör de politiskt korrekta och därmed snarare är en del av nationens problem än av dess lösningar.) Den högrankade sverigedemokraten Mattias Karlsson har fällt två uppmärksammade linjeyttranden som ger mig myror i huvudet.

Det ena yttrandet är att vår tids stora politiska konflikt står mellan ”värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kulturradikaler”.

Det andra yttrandet är den ”stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas”.

Det där med ”patrioter” och ”kosmopoliter” stökar till det första yttrandet. Om han hade sagt att konflikten står mellan värdekonservativa och kulturradikaler så hade jag nog hållit med. Själv hade jag sagt ”mellan den anständiga medelklassen och pk-fanatikerna”, men det kan nog betyda samma sak.

Men vari skulle motsättningen ligga mellan patrioter och kosmopoliter, alltså världsmedborgare? Man kan väl älska sitt land och ändå känna sig som fisken i vattnet i London och Madrid? Min dotter i första äktenskapet är svensk medborgare men bor i USA sedan 25 år. Hon gillar Sverige. Vilken grupp tillhör hon? Jag får ingen annan ordning på den där dikotomin än att Karlsson antagligen menare ”svenskar” och ”icke-svenskar”.

Min misstanke får ytterligare näring av Karlssons andra yttrande. Med vår civilisation, våra kulturer och våra nationer menar han nog västerlandet. (För det kan knappast vara ”våra” i bemärkelsen ”alla svenska medborgares” kulturer ty då slinker ju även den afghanistanska och den somaliska kulturen med.)

Jag håller med om att den västerländska kulturen är hotad, särskilt i Sverige. Men vad är det som hotar den? Karlsson säger inte det. Man måste läsa mellan raderna och då kan jag, i enlighet med vad jag inledningsvis påpekade, identifiera (åtminstone) två helt olika läsarter.

Den ena läsarten är av typen att västerlandet hotas av kulturer som bärs av invaderande människor från Mellanöstern och Afrika, att kristendomen utmanas av islam, att svenskan trängs undan av arabiskan i många skolklasser och så vidare.

Den andra läsarten bygger på tanken att västerlandet visserligen är hotat, men att det värsta hotet kommer inifrån i form av helt sjuka idéer som visserligen i de flesta fall uppfunnits i USA, men som visat sig frodas särskilt ymnigt i Sverige, typ att den ekonomiska utvecklingen drevs av slaveri och utsugning samt att kvinnor alltid varit förtryckta och att allt skollärande ska vara njutningsfyllt och att alla ska ta studenten så man får sänka kraven om alla inte klarar det.

Att jag bråkar om det här, som kan förefalla vara en strid om påvens skägg, beror på att det inte är en strid om påvens skägg utan jätteviktigt. Tänk efter. Låtsas att sverigedemokraterna är anhängare av den första läsarten och får sextio procent av rösterna i nästa val. Hur ska de få ordning på invandringsproblematiken om de inte först gör upp med alla sjuka idéer om att staten har ansvaret för att fixa bostad och jobb, alternativt social försörjning, åt alla? Hur ska de få ordning på skolan om de inte först engagerar sig för att återupprätta lärarkårens auktoritet? Om de inte gör en helsvensk kulturrevolution så att de vågar säga att det är bra om lärare är auktoriteter?

Sveriges problem beror på att vi tänker det välfärdsindustriella komplexets tankar, tankar som är gjorda för att välfärdsapparaten ska kunna blomstra, inte för att lösa Sveriges problem. Det är den blomstringen som skapar problem för Sverige. Ja, migrationen åstadkommer stora svårigheter för Sverige, men det är våra egna idéer som bestämmer hur stora de ska bli.

PS Dagen efter det att jag skrivit ovanstående text hittar jag ett åttasidigt reportage om Anne Applebaum – ”en av 2000-talets mest inflytelserika publicister och tänkare” – i Dagens Nyheter. Även Applebaum visar sig mena att vår civilisation är hotad och att vi måste strida: ”Den som tror på ett öppet samhälle och europeisk integration blir tvungen att kämpa för det… Folk borde vara mycket räddare. Mycket mer medvetna om att detta sker i deras länder och de måste börja organisera sig. Skapa motrörelser, motbudskap, motnarrativ”.

Men den fiende Applebaum oroar sig för är inte invandringen eller de dumma idéerna, utan kombinationen av sociala medier och sådana som Mattias Karlsson.

Resonemanget går i stora drag så här: De sociala medierna är ungefär som 1920-talets nya medium radion, som gav fritt spelrum åt sådana som Hitler och Mussolini. Nu är det samma sak med Facebook och Marine le Pen. De sociala medierna ”håller på att montera ned mainstreammedier genom att bland annat ta deras annonser” och därför bör politikerna gripa in (”börja intressera sig för saken” är hennes exakta formulering).

Så olika man kan se på det där om identiteten hos den fiende vår civilisation måste kämpa mot! Hittills tre kandidater: islam, våra egna korkade idéer samt Twitter. Välj själv.

70 thoughts on “Vad är problemet med Sverige (överkurs)?

 1. tomas skriver:

  Jag tror att världen är som en boxningsring. I ena ringhörnan står globalisterna som vill ha en världsregering, i andra hörnan står ”den tysta majoriteten” som vill ha demokrati. Just nu leder globalisterna på poäng….

  Liked by 3 people

 2. Gösta Svensson skriver:

  Jag tror inte att Mattias Karlsson har några som helst problem med främmande kulturer. Det jag gissar är hans och andra SDares problem, eller rättare sagt alla svenskars problem, är de dåliga främmande kulturerna som inte bara tillåts påverka utifrån så som tex de dåliga delarna av USAs populärkultur gjort i decennier, utan dessutom planteras med rötterna på det svenska territoriet via massiv invandring från kulturellt hopplösa länder. Det välfärdsindustriella komplexet är nog i mångt och mycket ett svenskt problem, men det göds och växer till ohanterliga proportioner pga den dåliga migrationen. Att bekämpa detta problem skulle vara väldigt mycket lättare om vi sluppit stora delar av de senaste decenniernas migration.

  Liked by 3 people

 3. Då kör vi! skriver:

  Det är nog sant att SD inte är så klartänkta som Patrik i denna fråga, SDs kärna är det som jag personligen anser är viktigast just nu, motståndet mot utomvästlig invandring, men sen då? Jag ser som Patrik inte tydligt ett motstånd mot VIK och den omhändertagande staten men hoppas att det ändå kan mejslas fram. Man är mot pk inom SD och jag hoppas och tror att det leder fram till ett motstånd mot VIK.

  Var det någon mer än jag som lade märke till hur media skruvade sig för att inte nämna att vi i USA återigen har med en utomvästlig att göra? I mitt lilla tidigare skyddade samhälle så har vi nu haft ett fall med en flicka som misshandlats av tre ensamkommande mitt på ljusan dagen utanför skolan, locket är på men som tur är finns facebook…När jag ser dem på gymmet så tänker jag på rovdjur, det är högst angeläget att få till stånd utvisning av alla de som ljugit sig i Sverige. VIK eller inte, jag röstar på den som skyddar min familj, vi har inte ens någon polis på orten.

  Liked by 4 people

  • Elsa West skriver:

   http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076

   Undrar när den här frågan kommer debatteras på riktigt? Från etablissemangets sida har det ju i alla år sagts att invandringen är nödvändig för att rädda demografin. Men nu står det bortom allt tvivel att massinvandringen snarare har fördärvat demografin i landet. Det kanske vi borde prata om? Och åtgärda, omgående! Tyvärr sker övergrepp liknande det du beskriver över allt i Sverige i dag. Kvinnor attackeras, trakasseras, våldtas.

   Det är ett väldigt hysch-hysch om vilka förövarna är.

   Men jag gissar att det kommer en ny rapport från BRÅ nästa mandatperiod, om invandrarnas kriminalitet. Senast det gjordes en sådan (2005) så var irakierna och somalierna 23 gånger mer benägna att våldta, jämfört med svenska män.

   Gilla

 4. Hortensia skriver:

  Twitter och Facebook kan jag personligen inte uppbåda speciellt stort intresse för, men att internetbaserade plattformar spelar en avgörande roll för nyhetsförmedling, opinionsbildning och åsiktsförmedling mellan vanliga, hederliga gräsrotssvenskar så länge det verklighetsfrånvända PK-etablissemanget har makten, håller jag för sannolikt:

  http://www.friatider.se/vilka-medier-ljuger-mest

  SD:s Mattias Karlsson är ursprungligen från Rottne strax utanför Växjö, där ”utanförskapsområdet” Araby är beläget. Hårt drabbade lilla Alvesta ligger också i närheten:

  http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/

  http://www.friatider.se/rektorn-bortf-rklarade-tafsningarna-pojkar-r-pojkar-sen-v-ldtog-ali-sin-klasskamrat-p-skolg-rden

  http://www.smp.se/ledare/ta-initiativet/

  Som smålänning i sina bästa år, har han all anledning att känna och uttrycka en enorm frustration över sakernas tillstånd ”utanför tullarna”. Att han inte skriker rakt ut är ett rent under. Hjälp honom, Patrik! Hjälp oss alla, att rädda Sverige…. snälla?

  Liked by 5 people

 5. Sten Lindgren skriver:

  PE har absolut rätt i att det råder förvirring kring vad folk menar, dock finns det nog de som snurrar till det mer än Mattias Karlsson. Jag tror han har ungefär samma budskap som dagligen framförs på DGS.
  När det gäller SD kan man samtidigt konstatera att till viss del är deras politik ett oskrivet blad. Tittar man SD-siten vad som nämns om deras partiprogram så är denna information rätt kortfattad. Det som står är sådant som säkert en stor andel av väljarna kan hålla med om.

  Liked by 1 person

 6. Gunilla skriver:

  Man kan även i Patriks kolumn se risken med ‘över-tolkning’; nästan som när någon kulturskribent ska recensera en bok eller film och lägger in egna subjektiva tolkningar sv nästan alla nyanser i scener eller passager. Mattias Karlssons ord är nog egentligen ganska okomplicerade. Med kosmopolitisk menar han snarare de (vänster)grupper som pläderar för att inga gränser eller nationsbegrepp ska finnas. Patriotisk (patria-fädernesland) förstår ju de flesta. SD gör ju heller ingen hemlighet av att stå för nationalism. Då blir motsatserna just de motsatser han avser. Det något otydliga ‘kulturer’ , som kan förefalla generaliserande, är snarast ett uttryck för den idag nödvändiga anpassningen till orwellsk svenska, där man idag ses nödgad att linda in, omfrasera och använda ‘ny-språk’ (för att inte säga/skriva ‘förbjudna’ ord som riskerar att uppfattas som kränkande eller rasistiska. Även ordet ‘vår’ bör inte behöva leds till oklarhet i tolkning. I grund och botten vet alla vilken grupp man tillhör och om man identifierar sig med ‘vi’ eller ‘dem’ i det enskilda sammanhanget. Men jag håller med; det föreligger ju alltid en risk för tolknings-olikheter, även vid tydligt språk, och särskilt om man måste omskriva såsom i dagens poltiska klimat, eftersom vi alla har oberoende av varandra hjärnor som tolkar det vi läser och hör.

  Liked by 2 people

 7. Ami skriver:

  Förslagsvis frågar PE vad Mattias Karlsson menar annars blir det bara spekulationer och gissningar.
  Om jag då får gissa så tror jag att att de kosmopolitiska kulturradikalerna som avses är det som vurmar för alla andra kulturer utom vår egen. Skälet är yttrande från politiker att vi inte har någon kultur och om vi har en så är den löjlig.

  Om jag sedan har förstått det rätt, och nu gissar jag igen, så är det väl självklart att våra värderingar i Sverige inte tas på allvar. Samhället har två hot mot sig, dvs etablissemanget som enträget gör allt för att påverka demokratin på ” rätt håll” och som anser att deras verklighet är absolut sanning. Det andra hotet kommer från den islamiska tipping pointen där islam breder ut sig så pass i ett samhälle att det inte bara handlar om hänsyn från samhället mot religionen utan reella krav som ställs av utövarna.
  Inflytande får samhället att vika sig när det kommer till tex segregerade badtider, skolor, vilken mat som skall serveras i skolor m.m

  Låt oss åtminstone vara överens om att judeo-kristna värderingar är mer anpassade i ett civiliserat samhälle än vad islam är, om man är osäker så blicka mot Mellanöstern och Afrika så kan vi nog titulera det facit på vilka värderingar vi vill ha i samhället.
  Låt Mattias Karlsson svara på vad han menar som gästskribent så lär vi nog få mer kött på benen.

  Liked by 3 people

 8. William skriver:

  Det är svårt att diskutera ett ämne på ett precist sätt utan att ha ”precisa” termer som alla förstår (på samma sätt)
  Det är därför professioner har ”fack-språk” där man kan vara relativt säker på att ”fack-termerna” tolkas på samma sätt av alla inblandade
  I professioner som t ex snickeri finns en stor förståelse för att det är förenklar om alla använder samma termer och enheter för samma saker

  När det gäller ett ämne som migrationen, som länge varit tabu att diskutera finns inga etablerade ”fack-termer”
  Dessutom har de olika ”särintressena” anledning att försöka etablera termer som beskriver saker på det sätt som gynnar dem
  Detta (utöver allt annat) kommer att försvåra debatten avseende migration

  Liked by 2 people

 9. Birgitta C skriver:

  Jag säger som reklamen för Bet365. I have chosen, I am a member. Men seriöst, vårt största problem är att vi inte vågar vara säkra på det vi vill vara säkra på när det skiljer sig lite för mycket från det vi är vana vid, uppväxta i ett homogent land som nu förändras snabbare än vi hinner med. Uttalandena som nämns är ju lösryckta ur sitt sammanhang, kanske var de det i sitt ursprung också, det vet inte jag. Men resultatet blir att man märker ord i något som man f ö håller med om. Idag har vi stora skillnader i de politiska övergripande synsätten och då måste man ju se till vilket synsätt man i grunden vill omfatta. Att då välja ett synsätt som man inte sympatiserar med pga något eller några , faktiskt oviktiga, ord blir ju väldigt fel.

  Liked by 1 person

 10. Folke Lidén skriver:

  Intressant referens till DN om Anne Applebaum. Det faktum att artikeln publicerats i DN gör mig misstänksam. Spontant tänker jag att syftet måste vara att, åtminstone mellan raderna, stödja gränslös solidaritet, öppna gränser och massinvandring till Sverige. Detta leder mig till självinsikten att hela min föreställningsvärld och min samhällsuppfattning blivit aningen deformerad av etablissemangets politiska korrekthet och åsiktsdiktatur.
  Kanske är det vad hon vill uttrycka? Vi kan i dagens medialavin välja bort obehagligheter. Själv har jag valt bort AB, DN, SvD och SVT nyheter.
  Någon kanske påpekar att jag borde tänka om. Knappast. Varför skulle jag spela på den planhalva där Wolodarski och Anders Lindberg befinner sig. De som befinner sig på den sidan kommer aldrig att acceptera och/eller respektera mina åsikter.
  Av den anledningen välkomnade jag Brexit och stöder Marine Le Pen och Donald Trump.

  Liked by 2 people

 11. Jaxel skriver:

  Jo, det är förstås en intressant fråga i vilken utsträckning en djupare sett korrekt analys är nödvändig för att ta itu med ett problem. En sådan analys underlättar självklart, men till del kan det kanske gå, att lösa ett problem, utan att man djupast sett har identifierar roten till detsamma.

  Som jag uppfattat det är välfärdsstaten och folkhemmet begrepp som ligger mycket nära varandra. Wikipedia skriver också angående folkhemmet: ”Svenskt politiskt begrepp/poetiskt namn för svenska välfärdsstaten”

  När det gäller den i krönikan framförda analysen så uppstår naturligen frågan om huruvida idén om folkhemmet eller välfärdsstaten föregår framväxten av det välfärdIndustriella komplexet eller om det är komplexet som har indoktrinerat folket att idémässigt omfamna välfärdsstaten.

  För egen del är jag övertygad om att idén om välfärdsstaten föregår framväxten av komplexet, vilket i och för sig inte hindrar att påverkan går i bägge riktningar. Det hindrar givetvis inte heller att välfärdsstaten fått en omfattning som bör ifrågasättas även av dess tillskyndare. Vattendelaren går dock, som jag ser det, mellan dem som är tillskyndare av en välfärdsstat och de som inte är det.

  Möjligen kan en djupare analys i vissa fall vara ett hinder för att lösa ett specifikt problem, t ex om fasthållande vid denna analys förhindrar allianser med andra som ser samma problem, men gör en annan analys av problemets djupare orsaker.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folkhemmet

  Gilla

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Patrik belyser här något viktigt som jag tidigare försökt förmedla. Nämligen ord och deras betydelse. Mattias Karlssons yttrande ovan är ett exempel.
  Det blev för en tid sedan ett oherrans liv när SD talade om nationstillhörighet. Oväsendet bottnade i att debattörerna som opponerade sig inte hade (har) den blekaste aning om vad begreppet ”nation” står för. Hela det ylande bandet trodde något, men utan att orka kolla upp. De hade uppenbarligen aldrig hör talas om t.ex. nationstillhörighet inom universitetsvärlden.

  Demokrati är ett annat ord som fladdrar förbi i vinden. Demokrati är ju jättebra! Men inte en själ har orkat med att definiera vad man menar. Man ägnar sig åt en närmast religiös tro. Jag har tidigare påpekat att han Ulbricht i DDR och jag har/hade helt olika uppfattningar om vad ordet innebär. Lik förb… använder vi det båda.

  Ett annat exempel är fotboll, eller football på engelska. Jag lovar att en engelsman och jag menar väldigt olika saker.

  En diskussion blir därför inte alldeles meningsfull när man svänger sig med ”fina” uttryck utan att först ha klarlagt i väldigt basalt språk vad man avser.
  Dagens debatter betyder därmed att man med odefinierade begrepp kan gömma sin verkliga avsikt i ett ordsvall som är till intet förpliktigande.

  ”Jämlikhet” är ytterligare ett helt underbart exempel, där man rimligen i varje enskilt fall borde bestämma vad man avser.
  I skolans värld tycks det ha kommit att betyda att alla skall ta studenten. Möjligen en vacker tanke, men det har fått som konsekvens att man fått omdefiniera begreppet ”studenten”. Man har helt enkelt måst sänka kraven på kunskap i denna examen för att uppnå den så eftertraktade jämlikheten.

  Min uppfattning om saken är att för att komma in på utbildningen skall finnas vissa oavvisliga kunskapskrav, eftersom man annars inte kan tillgodogöra sig undervisningen.
  När man väl blivit antagen skall samhället i största möjliga mån ta bort eventuella snubbellinor, t.ex. i form av ekonomi som skulle kunna sätta käppar i hjulen. Vi talar följaktligen om kostnadsfri utbildning. Därutöver har vi förlängt barnbidraget och döpt om det till studiebidrag under utbildningstiden. De ekonomiska hindren är alltså undanröjda. När man kommer till själva examen skall vissa kunskapsmål vara uppfyllda. Annars blir man helt enkelt inte student. Det gäller alla och är följaktligen jämställt.

  Nu finns det självfallet andra svårigheter för de studerande. Taskig hemmiljö med helt ointresserade föräldrar kan ju vara ett hinder. Föräldrar som springer i moskén och får lära sig att jorden är platt som en matta och att västerländsk utbildning som inte stämmer med Koranens budskap är förbjudet är ett klart hinder för den unga individens utveckling.
  Här uppstår självklart ett problem. Att ge sig in och peta i detta är ju integritetskränkande.
  Av detta följer ju då att man måste bestämma sig för om man vill uppnå jämlika förutsättningar eller om man skall värdera familjernas integritet högre.
  Jag tror inte den skolpolitiker är född som vågar ta i en så het potatis.

  Om nu jämlikhet är det eftersträvansvärda och något vi vill kräva, så har jag problem med att förstå att vi religionsfrihetens namn accepterar en religion i landet som förespråkar ojämlikhet mellan kvinnor och män? En religion som hävdar att de som inte tror enligt det påbjudna synsättet kan slås ihjäl eller i bästa fall åläggas en straffskatt?

  Då är vi alltså tillbaka på ruta ett. ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”.
  Utan stringens förlorar varje diskussion sin egentliga mening. Man åstadkommer något luddigt som får vittgående konsekvenser för samhället och dess medborgare. Inte minst ekonomiskt. Man slår upp portarna på vid gavel för det välfärdsindustriella komplexets inmarsch. Det har ju blivit ”nödvändigt” för att rätta till det som på grund av oklarheter och tidigare därmed taffliga beslut som gått snett.
  Ett par kristallklara besked i migrationsfrågan hade slagit undan benen på en stor del av VIK.
  Kan Du inte bevisa vem Du är och hur gammal Du är kommer Du inte in.
  Ljuger Du i saken åker Du ut omedelbart så snart det uppdagats.
  Begår Du straffbar handling åker Du ut omedelbart efter avtjänat straff.

  Men – här kom nu den ”verkliga godheten” springande med andan i halsen – det är ju synd om dem!!!
  Det kan väl vara synd om mig också. Men vem f..n säger att det ger mig rätten att ljuga för att uppnå fördelar?
  Jag har heller aldrig hört att det kan vara så synd om mig att jag har rätt att begå brott. och ändå få min försörjning garanterad.

  Liked by 1 person

 13. Verdandi skriver:

  Det jag skriver nedan kan verka vara långt från ämnet, men jag tycker att det är så viktigt att jag hoppas att så många som möjligt ser dessa klipp:

  Det är naturligtvis en risk när information kan flöda fritt och därmed desinformation.
  Men fördelarna överväger, det är jag övertygad om.
  Titta bara på detta!

  Tack vare Twitter så får jag direkta tips om avgörande information, som detta utdrag ur kongressförhören med FBI chefen Comey, se ovan. Tidigare hade jag varit tvungen att förlita mig på en utrikeskorrespondent som ‘filter’ i rapporteringen. Och då har journalistkåren en ENORM makt. Deras tolkning och förmedling av nyheter styr verklighetsbilden hos folket. Särskilt om man har ‘statlig’ TV med mycket resurser och liten diversitet i ägandet i övrigt.

  Denna skandal kring Clintons e mail är helt otrolig och det rapporteras knappt kring den. I alla fall inte så att man förstår vidden av detta. Igår fick jag också tipset om en högintressant video om Hillary Clinton (det som händer i presidentvalet är absolut avgörande för den närmaste utvecklingen i världen) Det är det berömda klippet med ‘kollapsen’ men nu färgjusterad. Titta noga på hennes händer

  https://mobile.twitter.com/MrSrsly/status/775491638680555521/video/1

  Gilla

 14. malmoperspektiv skriver:

  Sverigedemokraterna är trots allt det bästa alternativet i dagens Sverige, men det skulle bli ännu bättre med fler medlemmar med din kunskap och dina liberala värderingar.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det finns plats för klarsynta!

   Även om man redan gör den bästa analysen!

   Men folk från Samhällets översta toppskikt,
   gör dem ännu mer trovärdiga!

   Fler vågar då byta parti)
   Sveriges enda hopp!

   Gilla

 15. Magnus skriver:

  Visst är det intressant att vi ser på saker så olika, eller kanske är det skrämmande? Historia har skrivits så länge människan haft ett skriftligt språk, det finns oändligt med fakta, siffror och resultat att ta till ändå är vi så långt ifrån varandra!

  Det finns en händelse i vår historia som alltid är med i diskussionerna och det är andra världs kriget med galningen Hitler.

  Det är som folk inte är mottagliga för hela vår historia, vad som gör att krig startar eller varför vissa folkgrupper blir förföljda av andra folkgrupper. Folk vill inte se och förstå att vi är olika, samtidigt pratar vi om hur exotiska andra kulturer och länder är( alltså hur annorlunda ”vi” är ”dom”). Visst är kosmopolitiken ett problem för alla suveräna stater, kulturer, religoner och framför allt så skapar det klyftor närmare varandra som på sikt urholkar gemenskap och som på sikt skapar uppror och krig!

  Vi kan inte äns hålla sams inom EU å knappt inom Norden heller. Hur ska den kosmopolitiska världen kunna hålla sams, så länge vi är så olika?

  Hur ska vi kunna ha kvar en så fantastisk värld om alla ska bli hermafroditer och som dessutom ska tänka och leva likadant? Förlåt att jag inte tänker och uttalar mig PK! Jag får nämligen inte ihop logiken i etablissemangets och kapitalets ideologier och varför är det ungefär samma åsiktskorridor för politiker, media, makten och kapitalet trots alla katastrofala resultat?

  Det nya spännande Sverige, EU och världen!

  Gilla

 16. Birgitta C skriver:

  Jag läste också om Anne Applebaums i DN i helgen och slogs av precis samma tanke som PE. Att man är mer rädd för de krafter som ser hotet från islam än man är för den islamistiska genomsjuka terrorn är ofattbart . Att islamistiska förespråkare uttalat direkta hot mot västvärlden har ju redovisats, så det borde inte vara någon tvekan. Man ser alla människor som helt lika och den som ser det annorlunda är främlingsfientlig och därmed rasist. Idag har begrepp och ord en tendens att misstolkas och omtydas , ofta med syfte att stödja olika politiska tankar.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hur en Feminist kan bejaka Islams expansion,
   är en logisk kullerbytta av gigantiska mått!

   Tigger man om att bli av med den jämlikhet man efter lång kamp uppnått?

   Hen borde sätta ner klackarna, eller högre upp!

   Liked by 1 person

  • yovysuarez skriver:

   Citat från Ledarsidorna.se / ”Not in my back yard” (från intervjuer med regeringsföreträdare för de olika länderna i MENA, Mellanöstern och Nordafrika):

   ”Ni i Europa är helt dumma i huvudet. Ni importerar ett i praktiken pågående tredje världskrig till er själva samtidigt som vi faktiskt börjat lösa många av grundproblemen på plats genom samarbete mellan länder som tidigare varit fiender. Det kommer inte bli enklare för oss och definitivt inte för er. Om vi nu lyckas lösa detta, vilket vi tror, kommer dessa konflikter ändå fortsätta i Europa utanför vår kontroll och sedan spilla tillbaka på oss”.

   http://ledarsidorna.se/2016/09/not-in-my-back-yard/

   Islam är problemet, islam i Sverige.

   Gilla

 17. Lasse W skriver:

  Jag är kosmopolit. Gillar att resa och känner mig mer bekväm med de jag umgås med utomlands än med vissa svenskar hemmavid. Jag har heller inget emot arbetskraftsinvandring till Sverige. Jag har alltid gillat Carl Bildt och även Fredrik Reinfeldt. Och jag har också alltid gillat EU-projektet. Så jag vänder mig inte emot öppna gränser i sig.

  Problemet är den vårdslösa invandringspolitiken. Och bara den. Den har förstört hela det moderna projektet i västeuropa. Den har förgiftat Sverige och ställer människor mot varandra. Och håller på och bryta ner landet. Sverige hade kunnat bli ett skandinaviens Schweiz om korten hade skötts rätt för 10-12 år sedan. Göran Persson gjorde helt rätt som lät bygga ut högskolan i hela landet. Landet har ju nu närmare 40% högutbildade. Sverige hade kunnat bli ett modernt tjänstesamhälle med medborgare som lever på sitt arbete. Och med låga skatter. Ett skandinaviens Schweiz. Jag ser numera med misstänksamhet på EU och USA. Och på de toppolitiker som styrt internationellt ett tiotal år. Ekonomer, jurister och teknokrater som gått det internationella storkapitalets ärenden och bara sett marknader och inte människor. Jag tror inte Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt mår så bra nu. Två teknokrater som fått sina karriärer spolierade av den sociala oro som följt i massinvandringens spår.

  Vänstern är medskyldig som möjliggörare. Den har pacificerat människor med sitt tal om tolerans och sin identitetspolitik och sin feminism. Men det är inte den som ska klandras i första hand. Så ser jag det.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Reinfeldt har väl aldrig mått bättre?!

   Har lyckats montera ner svensk välfärd,
   förstöra ett väl fungerande samhälle fullt medvetet…

   Har nu fått SIN belöning från Globalisterna i USA!

   OM han mår illa är det för omsvängningen i partiet?
   Som i princip idiotförklarat honom…
   Om det ej enbart är läpparnas bekännelse?

   Liked by 1 person

  • Gösta Svensson skriver:

   Lasse W har helt rätt! Vi var på väg att höja nivån på arbetskraften, på väg att trycka ihop gapet mellan de som hade de sämsta, mest lågkvalificerade och underbetalda jobben. Är det någon som på fullt allvar tror att detta fortfarande är möjligt inom överskådlig framtid när vi hela tiden fyller på med människor som helt saknar eller har väldigt låg utbildning? När utanförskapet som blir en följd av detta förstör och suger mer och mer resurser från samhället.

   Några ville att klasskillnaderna skulle bestå och fördjupas. Det är svårt att förstå saken på något annat sätt. Några tror att de tjänar på detta men i själva verket kommer alla att bli förlorare när samhället långsamt bryts ned pga detta. Javisst, välfärdssjukan kommer att botas eftersom välfärdssystemen kommer att implodera, men vad har man sedan kvar att bygga på? Ett sönderslitet land som kommer att plågas av etniska, politiska och religiösa motsättningar. Galenskap!

   Liked by 1 person

   • yovysuarez skriver:

    Löfven rabblar mantrat ”bevara den svenska modellen”. Lägg till en av de s k historiska grundpelarna, Saltsjöbadsavtalet. Finns det något av detta bevarat i dagens radikalt ändrade samhälle? Möjligen det höga skattetrycket.

    Gilla

  • HovsHallar skriver:

   @LASSE W
   — Även jag gillar att resa, men ”kosmopolit” i MK:s tappning betyder rimligen ”en person som inte gillar nationalstater utan vill avskaffa dessa”.
   Detta är ju ett mycket aktuellt diskussionsämne, och man har tom. tvingats utveckla särskilda argument för nationalstatens bevarande — som för decennier sedan hade varit en självklarhet.

   Googla på Lars Trägårdh. tex: http://www.gp.se/ledare/lars-tr%C3%A4g%C3%A5rdh-nationalstaten-%C3%A4r-v%C3%A4gen-fram%C3%A5t-1.190940

   Vad gäller massinvandringen, så var den en tickande bomb redan på Göran Perssons tid, och Reinfeldt blåste bara upp den till helt psykotiska nivåer (och ansåg dessutom att SD:are fick skylla sig själva om de attackerades fysiskt).
   Jag tror inte han sörjer ett dugg över vad han ställt till med — vad jag vet predikar han fortfarande samma vanvettigheter!

   Liked by 4 people

 18. Alfons skriver:

  Ni i Europa är helt dumma i huvudet. Ni importerar ett i praktiken pågående tredje världskrig till er själva samtidigt som vi faktiskt börjat lösa många av grundproblemen på plats genom samarbete mellan länder som tidigare varit fiender. Det kommer inte bli enklare för oss och definitivt inte för er. Om vi nu lyckas lösa detta, vilket vi tror, kommer dessa konflikter ändå fortsätta i Europa utanför vår kontroll och sedan spilla tillbaka på oss”.
  http://ledarsidorna.se/2016/09/not-in-my-back-yard/

  Liked by 3 people

 19. Peter M skriver:

  Den akuta kris som vi bör prioritera och först hantera är massimmigrationen.

  Den är i sin tur kopplad till så mycket av det vanvett som präglat Sverige under de senaste åren, så att om den kan stoppas kommer en stor del av vanvettet att självdö.

  Gör tankeexperimentet att alla de offentliga lögner och hela den ideologi som krävs för att legitimera massimmigrationen försvinner. Tänk sedan att alla de som nu har ekonomiska skäl att driva galenskaperna efter ett par år blir tvungna att hitta nya sätt att försörja sig på. Då kommer det att finnas möjlighet att konstruktivt debattera och angripa de övriga problem som vi har i Sverige.

  Det radikala genustänket och andra galenskaper får vi hantera sen – om de inte redan dött av sig självt.

  Liked by 2 people

 20. Ami skriver:

  Nu är det väl dags att oron ökar bland etablissemanget när det visar att uppemot tusen bödlar sitter i förlängningar med deras offer. TV 4 programledarna trodde inte sina öron när programledaren från Kalla Fakta beskrev situationen.
  Det är inte sociala medier vi skall oroa oss för, inte heller Alt Media eller Mattias Karlsson. Vi skall oroa oss för blåögda naiva politiker som bo i sina enklaver och vägrar vilja förstå.

  Liked by 1 person

 21. Fredrik Östman skriver:

  Som du konstaterar är kanske du själv ett större hot mot Anne Applebaums Sköna nya värld än Matthias Karlsson, särskilt som mediafenomen. Håll i hatten! Snart kommer stämningarna inför domstol och de politiska domarna och de politiska fångarna! I rum 101 lär vi oss sedan att två plus två verkligen är fem. Kanske kan VIK hyra platser i Putins Gulagarkipelag eller EU sätta fart på ugnarna utanför Krakov.

  Anne Applebaum är diktaturens och förtryckets hantlangare.

  Liked by 2 people

 22. Christer L skriver:

  När politiker bjuder oss på laddade benämningar som kulturradikal och patriot känns nog aromen snarare retoriskt ytlig och mindre av mognat ”linjetal” i någon statsmannamässig bemärkelse. Om därtill kulturradikal vattnas ur av adjektivet kosmopolitisk, och om patriot sötas av värdekonservativ, borde väl saken vara klar – detta hör till det politiska tjafset, är inte odrickbart, men ta det försiktigt. Behöver det tolkas? De kulturradikaler som Karlsson siktar på, vilka är det? Jo, de kosmopoliska kulturradikalerna. Vad är det för ena? Det är väl för tusan de där som sitter i det välfärdsindustriella komplexet, heter Danielsson (eller hette, han stack visst) och tycker att hela världen ska få finnas här om den känner för att komma hit mitt i livet och så vidare. Jag är säker på att SD i sitt allvar inte är emot att människor flyttar melllan länder, som många svenskar gjort. Nog är det svensk och EUsk asylpolitik Karlsson talar om, inte svenska döttrar i USA.

  Flera orsakssammanhang strålar samman, svenska och internationella, skolan, rättsväsenet, kulturer, religioner, ekonomi, en mycket komplex situation föreligger. Överkurs.

  ”… identiteten hos den fiende vår civilisation måste kämpa mot! Hittills tre kandidater: islam, våra egna korkade idéer samt Twitter. Välj själv.”

  Allvarligt talat. ”Våra egna korkade idéer” – vem säger så som sina egna idéer? Man kan inte bekämpa egna korkade idéer, det är man för korkad för. Och hur ska någon kunna välja mellan Twitter och islam som fiende?

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Arbetskraftsinvandrare som efterfrågas har SD alls inget emot,
   däremot inser man vådan av att importera näst intill analfabeter,
   från jordens allra mest inkompatibla avvikande patriarkala religiösa kulturer,
   dömda till ett livslångt utanförskap på bidrag!

   Som kommer att drabba grupp e grupp svenskar!

   Hur övriga partiers företrädare ännu inte inser allvaret är en gåta…

   Mässar sitt A L V…
   En floskel helt utan minsta praktiska innehåll…
   Det märker om inte annat våra (fattig)pensionärer!

   Måtte SD få mnst 25 %)

   Gilla

 23. Eo nomine skriver:

  Den ena problemorsaken utesluter inte den andra. Det är snarare så att immigrationen och VIK (PK-ismen) växelverkar med varandra för att leda Sverige i kris. Båda dessa grupper har långtgående konsekvenser för det svenska samhället. Du kan inte bara lösa ett av dessa problem, du måste lösa båda. Löser du bara VIK så återstår Sveriges påskyndade demografiförändring som, om det får verka ostört i årtionden, blir en irreversibel process.

  Det kanske går att tro att om VIK störtas så kommer incitamenten att leva i Sverige avta och möjligen leda till frivilligt återvändande av en majoritet av de ointegrerbara. Kanske det. Men detta beror helt på hur snabbt VIK avskaffas och hur populationstalen ser ut för olika grupper i Sverige vid den tidpunkten. Tiden är ej på svenskarnas sida och ett Libanonscenario blir mer och mer troligt. Med VIK eller utan.

  Löses endast immigrationsproblemet (integrationen kommer aldrig tillfredställande uppfyllas*) så återstår VIK. Men då är det vi svenskar som handskas med svenskar på våra villkor. Det irreversibla med VIK är att det svenska projektet förlorat dyrbar tid, kapital och kompetens i nationernas utvecklingstävling.

  Båda problemen bör lösas samtidigt.

  * Den primära orsaken till varför alla försök till lyckosam integration är hopplösa, är för att systemet sedan länge är mättat. Befolkningsmixen har sedan länge gått från en ideal mix, där antalet invandrare är såpass litet att dessa sällan interagerar med andra invandrare och nästan uteslutande med svenskar, till raka motsatsen. Det är nu omöjligt att med mjuka maktmedel skifta på integrationspotentialens normalfördelning hos MENA gruppen. De som faktiskt kämpar och lyckas integreras blir försumbara till antalet.

  Nåväl. Den svenska medelklassen sägs vara trängda på två fronter. Av VIK som hämmar det civila och dygdiga samhället och av immigranterna där majoriteten av dessa människor kommer, mot bättre vetande, att deterministiskt återskapa sina dysfunktionella länder i små enklaver runt om i landet.

  Men jag skulle vilja påstå att den svenska och även den europeiska medelklassen också trängs undan på en tredje front. På den fronten står Anne Appelbaum under globalismens och gränslöshetens fana. Med allt vad det innebär.

  Liked by 3 people

 24. JL skriver:

  ”De sociala medierna ”håller på att montera ned mainstreammedier genom att bland annat ta deras annonser” och därför bör politikerna gripa in (”börja intressera sig för saken” är hennes exakta formulering).”

  Blir rädd på riktigt när jag läser ovanstående. Staten har redan ett sjukligt inflytande över åsikter och tankar hos den stora massan. Vet inte hur många gånger jag sett relativt skärpta människor tro blint på vinklade/mörkade statliga uttalanden. Typ ”vi behöver denna lönsamma invandring för klara välfärden” eller ”Sverige har aldrig varit tryggare”….

  Blir det värre än det är nu kommer vi närmare Nordkorea än Danmark.

  Liked by 1 person

 25. Hortensia skriver:

  Johan Westerholms rättframt formulerade varning för växande islamism och antisemitism i Europeiska massmigrationsmottagarländer – som Tyskland och Sverige – på dagens Ledarsidorna.se illustrerar vilket oerhört allvarligt läge vi nu, ”tack vare” maktfullkomliga, multikultiförhärligande och verklighetsförnekande politiker, befinner oss i:

  http://ledarsidorna.se/2016/09/not-in-my-back-yard/

  Beklagar att kloke JW tycks avstå från korrekturläsning, som enkelt hade kunnat undanröja slarviga formuleringar, faktafel (islam kan knappast lastas för antisemitism hundratals år före Muhammeds olycksaliga vanvettshittepå) och stavfel, som i onödan drar uppmärksamhet från bloggens oerhört viktiga innehåll.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Korrekturläsning hade gjort artiklarna ännu bättre!

   Johan har en fobi, ogillar allt vad versaler heter!
   Ibland behövs dem)

   Tack Patrik!

   Gilla

 26. HovsHallar skriver:

  Bra att du tydligt ser vad ”7-klöverpartierna” går för — att de är en del av Problemet.
  Vad gäller Mattias Karlssons uttalanden, så kan de förstås tolkas på flera sätt.

  Min tolkning är att han med ordet ”kosmopolitiska” i det 1a uttalandet menar folk som inte känner någon särskild solidaraitet meed det egna landet — Sverige. Du måste väl ändå rimligen ha stött på den sortens åsikter — det är personer på vänsterkanten som anser att ”nationalstaten” borde avskaffas!
  Och dessa åsikter är intimt förknippade med ”PK-ismen”. Om det inte finns nationsgränser kan ju vem som helst bosätta sig var som helst, vilket är exakt vad vänstern vill uppnå.

  Jag kan försäkra dig att även en patriot, som älskar sitt land, mycket väl kan resa utomlands, umgås med utlänningar (själv bodde jag tex. i USA i över fem år och hade en amerikansk flickvän) — och samtidigt ”…älska marken, älska stenarna, där barn jag lekt”.
  (Läs tex. om Sven Hedin, som befann sig långt ute på högerkanten politiskt och samtidigt var en oerhört engagerad upptäcktsresande.)

  Det andra uttalandet är väl uppenbart. Den ”civilisationernas kamp” han refererar till diskuteras ju hela tiden i media! (även om diskussionen är tabubelagd i PK-Sverige).

  Det handlar självklart om kampen mellan Västerlandet, som Sverige är en del av, och ISLAM!
  Den kampen har pågått ända sedan Muhammeds tid, och fortsätter ännu. OK, du anser det ”välfärdsindustriella komplexet” vara en farligare fiende, men MK ser saken i ett annat perspektiv just här — kulturellt, militärstrategiskt.

  Vad MK anser om din frågeställning borde du väl fråga honom personligen. Det kunde väl bli ett ämne för en kommande krönika?

  Gilla

 27. Lars Åhlin skriver:

  Jag tycker att du märker ord för mycket i kritiken av Mattias Karlsson. Men också jag reagerar för ordet ”kosmopolit”; det var ju Stalin-tidens kodord för judar.

  Det finns säkert många tankar hos tongivande Sverigedemokrater man önskar vore mer genomarbetade och välformulerade. Tyvärr innebär utfrysningen av SD i media och politiken att SD står kvar och stampar med samma tankar och formuleringar nu som för 5 år sedan.

  Jag läser just nu Jonathan Haidts ”The Righteous Mind”. Han skriver om moral ur ett evolutionärt perspektiv. Framställningen är mycket präglad av motsättningarna mellan republikaner och demokrater i USA, men har väldigt mycket att säga också om svensk politisk debatt.

  Liked by 2 people

 28. Rolf Ahlqvist skriver:

  Din djupdykning i den svenska och globala problematiken är en nödvändig, individuell överkurs,
  genom att det styrande politerklasskollektivet har en makt som de inte gör den bästa av. De slösar
  brett polariserat med sina lånade miljarder på en fumlande akademisk psykiatri, och på ett
  våldsmonopol, där de ska bygga nya flygplan och kanoner, och kanske utrusta ett nytt värnpliktsförsvar.

  Några miljarder skulle sparas om de krympte psykköerna med att vara mer effektiva, och med bland
  annat astrologins hjälp hitta in i själslivet hos ungdomar. Där bl.a. en deprimerad tjej skulle hitta sin
  kärlekskraft och kreativa energi i Venusplaneten inom sig. Och då bli uppmuntrad om den fanns i
  samma tecken som hos Carola eller Laleh, eller hos någon annan kändisidol.Och en kille skulle nå
  en första förbättring med att veta var hans Marsplanet finns, kanske i samma tecken som hos
  Håkan Hellström.

  I vår värld och i vårt kosmos, är inre och yttre invävda i varandra, syntesrelaterat sett. Astrologin
  kan ge en första början till bot av ohälsan hos bland annat ungdomar, medan dessa väntar i månader
  och år, på akademikerelitens manualpsykiatri och dess DSM-diagnoser. Och är det inte så att vi måste
  se att den svenska patriarkala, moderniteten har nått sin tidsåtervändsgränd nu, efter minst 50 års
  maktöverläge. Och akademikereliten har nått detsamma efter 350 års demoniserande och mobbande
  av astrologins sannings- och sannolikhetsmöjligheter.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Kanskje den deprimerte tjejen har Venus i konjunksjon med Saturn i 8. hus?! Og hva med øvrige aspekter. Hele horoskopet må jo vurderes, pluss transitter.
   Jeg vet at Jung ofte så på sine pasienters horoskop når han ‘sto fast’. Ja, kanskje astrologi kan hjelpe noen mens de venter på psykiatrisk hjelp? Men det må være seriøse astrologer, som også er innforstått med tradisjonell psykologi. Ellers blir det fort hva svensker kaller ‘flum’. Og det fins MANGE sjarlataner innen New Age-feltet! Man kan stå igjen med tom lommebok og intet annet.
   Antar at en god del av brukerne på bloggen her får lettere apoplektisk anfall bare av ordet ‘astrologi’…. Det er jo ikke akkurat siste skrik innen fysikk og astronomi. 😉 På den annen side har psykiatrien gjort mye uvitenskapelig og rent ut skadelig gjennom tidene. Mange merkelige teorier som viser seg å ikke å ha holdt vann. Ikke enkelt dette – menneskesinnet er komplekst. Nå for tiden er vi mest synapser og hjernekjemi. Nevroleptika og ritalin er svaret!!

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Rolf A. – PS og litt OT:
   Jeg holder meg som sagt skeptisk avventende til astrologien, men satte opp for interessens skyld horoskop Oslo 22.juli 2011. Virkelig sterke saker på horoskopet da bomben eksploderte i Regjeringskvartalet! Studerte også Breiviks horoskop i forhold til dag, sted og tidspunkt (fødselstidspunkt i hans radix ikke kjent).

   Håper jeg ikke blir utestengt fra bloggen for dette helt uvitenskapelige innlegg!

   Gilla

 29. Daniel skriver:

  ”Kosmopolit” betyder världsmedborgare (kosmos polites) och även om begreppet slängigt används för folk som tycker om att resa eller trivs bra utanför hemlandet, är den historiskt mer korrekta innebörden en person som betraktar stater och gränser som skadliga. Ett mycket bra exempel är just Fredrik Reinfeldt, som i tv har ondgjort sig över landsgränser som varande irrelevanta ”streck på en karta”.

  Jag är helt säker på att Mattias Karlsson avsåg det som PE skriver i sin andra läsning, och anledningen är helt enkelt att de två nämnda citaten passar så väl ihop. Parterna i ”striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad” är de värdekonservativa patrioterna på ena sidan och de kosmopolitiska kulturradikalerna på den andra. Applebaum och Karlsson står på motsatta sidor, i en strid båda har identifierat som avgörande.

  Invandrarna är däremot inte någon part i striden utan bara brickor i spelet. Andra brickor, av helt annat slag, finns också med i kampen.

  Liked by 1 person

 30. Hedvig skriver:

  Ja, vad är problemet med Sverige? – Kan låta övermodigt, men jag tror mig veta mer om hur problemen med Sverige ser ut än t ex Anne Applebaum. Men jag instämmer helt i hennes åsikt att demokrati är ömtålig färskvara, som måste försvaras varje dag. Det har jag envetet skrivit i alla möjliga kommentarsspalter i över tio år.

  Jag protesterar mot Appelbaums analys:
  ”Folk, särskilt unga människor, lyssnar inte längre på etablerade partier. Det beror på de sociala medierna. De har underminerat traditionella auktoriteter – traditionella tidningar, traditionella politiker.”

  Varför jag och min familj numera också tar del av alternativa sociala medier, beror på att våra traditionella media och våra traditionella politiker har övergivit förnuft och saklighet och istället ger oss en retuscherad och förfalskad verklighetsbild.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/anne-applebaum-den-som-tror-pa-ett-oppet-samhalle-blir-tvungen-att-kampa-for-det/

  Beträffande Mattias Karlsson (SD) ger han ett rätt gediget intryck – utom att han definitivt inte borde vara (eller ha varit) SD:s politiska talesperson i kulturfrågor. Han är för provinsiell för min smak.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mattias_Karlsson_(politiker)

  I Avpixlats kommentarsfält har jag föreslagit att SD borde approchera litteraturdocenten Johan Lundberg. Han som senast skrivit böckerna ”Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten” (Timbro förlag, 2013) och
  ”Det sista museet. Reflektioner om identitetspolitik, kultur och integration” (Timbro förlag, 2016)

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Lundberg_(litteraturvetare)

  Jag är både kosmopolit och en förespråkare för positiv nationalism. Och började proteströsta på SD i riksdagsvalet 2014, eftersom jag bedömde det alternativet som det minst dåliga. Om inget oförutsett händer, kommer jag att lägga min proteströst på SD även år 2018.

  Liked by 1 person

  • Hovs-Hallar skriver:

   Väl talat — varför inte vända dig direkt till SD när det gäller Johan Lundbergs kandidatur — eller ännu hellre ”approchera” honom själv? Han kanske inte vill ge sig in i partipolitiken och riskera fysiska attacker från våld-och-skrikvänstern?

   Gilla

 31. Staffan Persson skriver:

  Problemet är att det är så himla svårt att hitta representation i politiken för en inställning som är BÅDE kosmopolitisk OCH emot välfärdskomplexet. De som är emot globaliseringen tenderar att krama det hemsnickrade välfärdssystemet och protektionism. Är man mer frihandels-/globaliseringsvänlig tenderar man att ha en välvillig inställning till att människor rör sig över gränserna, och då inkluderas gärna asylsökande (se ex Centerpartiet-låt vara att motiven är delvis andra).När folk tar politisk ställning ser de inte alltid att varje sak har en baksida, en oönskad följeslagare och detta leder alltsomoftast till att de politiska skiljelinjerna blir diffusa och att allianser skiftar. Så till exempel kan man föreställa sig att en hårt driven ”stå-på-egna-ben”-politik som inte bryr sig så mycket om nationsgränser kan leda till en antiliberal backlash där alternativhögern gör gemensam sak med vänstern. Vi har sett tendenserna. Så vi behöver sannolikt en djupare analys för att komma ur det här dialektiska dödläget.

  Gilla

 32. Staffan Persson skriver:

  Jag ska exemplifiera mitt inlägg ovan. Ta Trump. Hans varumärke är att han är BÅDE för entreprenörskap OCH protektionism. Men själv är han så insyltad i big business i ett stort antal länder på jorden (se senaste numret av Newsweek, i sanning intressant och avslöjande läsning) att han går emot sig själv. Mannen är ju en charlatan som försöker sälja en vara som inte håller ihop. Och det är svårt att se att de mer seriösa Brexitföreträdarna (=de i bakgrunden) haft någon annan agenda än att befordra brittiskt globalt entreprenörskap utanför EU. Men detta är knappast den populistiska Brexit-agendan. Man kan dekonstruera nästan varje politiskt honnörsbegrepp, och för att få syn på något av vad som sker i kulisserna måste man förhålla sig mycket skeptisk och oentusiastisk. Vilket inte betyder att det är några stora konspirationer där. Verkligheten är långt intressantare.

  Gilla

 33. Hedvig skriver:

  S-bloggaren Johan Westerholm får vi inte missa!

  ”Ni i Europa är helt dumma i huvudet. Ni importerar ett i praktiken pågående tredje världskrig till er själva samtidigt som vi faktiskt börjat lösa många av grundproblemen på plats genom samarbete mellan länder som tidigare varit fiender. Det kommer inte bli enklare för oss och definitivt inte för er. Om vi nu lyckas lösa detta, vilket vi tror, kommer dessa konflikter ändå fortsätta i Europa utanför vår kontroll och sedan spilla tillbaka på oss”.

  http://ledarsidorna.se/2016/09/not-in-my-back-yard/

  Gilla

 34. Ami skriver:

  Titta bara på den rödgröna budgeten. En pappersprodukt som inte är förankrad i verkligheten. En verklighet är en verklighet och när avlönande ”tänkare ” helt missat målet för att istället försöka slå blå dunster i folk att allt är väl betyder proppen har fått ur båten och att vi är på väg ner.
  Förr i tiden var vakttornen i byn bemannade dygnet runt. 1 gång i timmer skrek vakten att allt är väl. När det inte var väl så ljöd luren. Vi har en regering som konstant skriker att allt är väl och de kommer aldrig att blåsa i luren.

  Gilla

 35. Ina Höst skriver:

  Här fanns mycket att tänka över, Patrik!

  Vi kan gå från det stora till det lilla. Jag ser mig som nationalist och följaktligen internationalist (ej globalist som förutsätter en världsregering). Hur då? För mig är en nation ett juridiskt område på ett geografiskt område med en någorlunda homogen befolkning eller i varje fall med en tvingande överkultur som i t.ex USA som har en anglosaxisk överkultur möjligen något inspirerad av indiansk kultur. Mångkultur inom gränserna skapar oro och kräver en hård diktatur för att hålla ihop landet och undvika etnisk rensning, det ser vi i MENA och i vissa delar av Afrika. Man grupperar sig i rivaliserande klaner och kommer ingen vart med större projekt. En nation har ansvar för sina medborgare och andra länder har ansvar för sina medborgare. Internationalism förutsätter självständiga nationer och är respekt för den egna och andra nationers rätt att leva i fred med sin kultur innanför sina gränser. Gärna samverkan om gemensamma intressen och utbyte inom vetenskap och teknik. Handel och turism, förstås. Man kan kanske se världen som ett villaområde när den fungerar som bäst, där varje villa symboliserar en nation med en egen familjekultur. Grannen går inte in på din tomt och plockar dina äpplen, däremot har vi en trädgårdsförening där vi gör upp om gemensamma regler för fredlig samexistens (jfr. internationell lag) och eventuell satsning på större projekt.

  Jag är född i Sverige och invandrade som 5-åring till Norge på 50-talet. Jag tillbringade skoltiden i Norge och hade en norsk styvfar. Jag fick lära mig om norsk historia, norska kulturpersonligheter, norska sånger, om Nansen och Amundsen. Jag firade 17:de maj med entusiasm och blev väldigt norsk. Nationalism var naturligt i Norge, man skulle vara tacksam för vårt folk och att vi hade ett hem på jorden som var vårt och som vi skulle vara rädd om. Mina syskon är kvar i Norge. Men jag (vi) besökte ofta mormor och morfar i Sverige och de besökte oss i Norge. Mormor var helsvensk och härstammade från en gammal bondesläkt. Mormor var min absoluta förebild både till personlighet och levnad. Morfar var dansk invandrare (ursprungligen sjöman) och full av kärlek till familjen, men även ganska egensinnig. Farmor och farfar var också danska invandrare till Sverige, flyttade tillbaka till Danmark vid pensioneringen. Somrarna i Danmark glömmer jag inte och där fick jag mycket goda vänner. Jag gick i svenskt gymnasium de sista 2 åren och tog studenten i Stockholm. Jag härstammar också från England, Tyskland och från polska judar, men de får klara sig själva! Jag är patriot, svensk, norsk och dansk patriot! Nordisk, Finland får också vara med! Älskar den nordiska naturen och kulturen. Det betyder inte att jag gillar allt som sker i våra länder!

  Dessutom är jag Greklandfan pga. deras antika historia som de bevarat väl trots muslimskt herravälde i 400 år och deras patriotism. Min sons pappa är grek, men nu är jag lyckligt gift med en etnisk svensk. Min son har ett fint barn med en svenska och 2 barn med en kinesiska som han är gift med. Hans bästa vänner är helsvenska familjer, men även en jude som är gift med en marockansk muslim (hon förskjuten av släkten pga. giftermålet). Jag blev också i tonåren fascinerad av rysk 1800-tals litteratur och musik och rysk historia. Dessutom är Israel och dess samhällsbygge väldigt intressant för mig. Indiansk kultur är också fascinerande! Gillar även Italien och dess folk. Frankrike har god mat och sinne för bekvämlighet. Tyskarna är hjälpsamma, har rejäl mat och sinne för kvalitet. Ja, det finns mycket att säga om allt detta. Må de alla få leva i fred!

  Mattias Karlsson har också sagt att han är nationalist och därmed internationalist (inter= mellan – självständiga nationer) eller var det ”jag är internationalist för att jag är nationalist”? (Själv har jag lite problem med M.K., men det gäller ett par andra områden).

  Så vad säger du, Patrik?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Jag säger att det var en intressant berättelse av dig om dina nordiska kulturkopplingar. Jag säger också att jag bekymrar mig över att vi inte vet, eller bestämt oss för, vad vi kämpar emot. Låtsas att du jobbar på Migrationsverket och ska bedöma en person som råkar vara en världsberömd syrisk sunnimuslimsk hjärnkirurg (jag vet att det inte ser ut så på Migrationsverket, men nu låtsas vi). Nu är frågan om det viktiga är att vederbörande framför allt är världsberömd hjärnkirurg eller sunnimuslim. Uppehållstillstånd eller inte? Kirurgen är nog välkommen, sunnimuslimen kanske inte. Ursäkta om jag verkar velig.

   Patrik

   Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Då är vi inne på ett annat kapitel!
    OM denne hjärnkirurg är hotad till livet och kan få skydd endast i Sverige (vilket är upp till bevis!), skulle han få TILLFÄLLIGT uppehållstillstånd av mig (han behöver inte ta hit sina anhöriga som inte är hotade). När faran är över, åker han hem. Han behövs mer i hemlandet än här. Vi ska inte åka snålskjuts på andra länder i nöd! Vi får utbilda egna hjärnkirurger!

    Gilla

 36. Ina Höst skriver:

  Som sagt mycket att tänka över!
  En individ har ju fler identiteter och tillhör fler grupper än den etniska. Först familjen, sedan släkten, byn och regionen. Men redan här blir det differentierat, om vi utgår från blodsbanden kanske någon lämnar byn och flyttar till en annan region eller ett annat land. Då kanske byn och regionen bildar union med släktingens för individen. Sedan får man en utbildning och får en ny grupptillhörighet som kan sträcka sig över nationsgränserna. Samma med klasstillhörighet. Yrket blir ytterligare en grupptillhörighet, kanske jobbar man i hemlandet eller utomlands. Bostadsområde också. Man får en känsla för bostadsområdet och grannarna. Man skulle kunna rita ett Venndiagram (mängdteori) över en individs identiteter. Frågan är vilken identitet som är viktigast för individen. Jag tror den nationella och dess institutioner och levnadsvillkor som man insupit med modersmjölken om man ska vara ärlig mot sig själv.

  Gilla

 37. Björn skriver:

  Vart ska fakturan skickas, undrar jag, om vi SAMTIDIGT ska ha en gränslös värld OCH generell välfärd? För övrigt tycker jag inte om att ”märka ord” eller analysera ordval in absurdum! Det råder ju ingen som helst tvekan om vad Mattias Karlsson menar med ”kosmopoliter” i det nämnda sammanhanget!

  Gilla

 38. MartinA skriver:

  Ni i den ”anständiga medelklassen” har förstört det här landet. Och vad var det för anständigt med att sitta på läktarna och applådera när svensk arbetarklass maldes ner i er mångkulturella köttkvarn för tjugofem år sedan? Och ondgjorde er över att de protesterade och gratulerade er egen godhet där ni satt och pöste i era trygga miljöer.

  Förresten, ditt uttalande om ”några tusen muslimer” igår. Du har inte rätt att göra sådana uttalanden. Inte förrän du bor i områden totalt dominerade av, enligt dig, icke problematiska muslimer och du har dina barn eller barnbarn i skolor med 90%+ utomeuropeisk majoritet. Du pratar om politisk korrekthet för att i nästa andetag hänge dig åt exakt precis det. Ni i den förmätna medelklassen är problemet, och du visar det i varje ord du yttrar. Samma von oben attityd, samma hjärtlöshet mot andra svenskar, samma elfenbenstorn.

  Gilla

 39. Ina Höst skriver:

  Staten fixar inte bostad och jobb åt alla! Nyanlända får bostad, men kan/vill inte alltid ha jobb. Svenskar – unga som gamla – hamnar sist i kön för bostad. Vi har t.o.m. svenska uteliggare! Vi hamnar istället i en diskussion vem som ska ha rätt till våra skattepengar – våra egna eller andra länders medborgare och den diskussionen vill SD ha.

  När det gäller skolan, ska lärarna vara ledare. De ska successivt lotsa barn och unga in i det västerländska samhälle där de lär ut till eleverna det de behöver för att finna sin plats det vuxna samhället. Inget politiserande, genustänk eller annat trams! Barn och unga kräver att de vuxna är ledare, själva vet de ju inte. Om de vuxna inte axlar ledarrollen utan har någon sorts kompisattityd, tappar de respekten. De förutsätter att lärarna är smartare, har mer bildning och kunskaper än de själva. Varför ska de annars spilla sin tid på skolbänken. Men barn och unga testar också gränser, det är en viktig del av deras sociala utveckling och inte för att jävlas.Vad betyder regeln rent konkret? Var går gränsen för acceptabelt beteende? Detta vill de ha svar på omedelbart. Detta kräver av de vuxna att de är fysiskt och psykiskt närvarande. Det finns hos barn och unga också en rättskänsla, den måste de vuxna vara obs på!

  Gilla

 40. Gösta Svensson skriver:

  Att bekymra sig över vad SD kan ha att komma med bortom sin islam- och invandringskritik, är lite av ett lyxproblem eller kanske rättare sagt j-vligt dålig prioriteringsordning. Om SD mot förmodan skulle få som de vill, så har vi förmodligen räddat Sverige. De kommer med väldigt stor sannolikhet inte att avskaffa demokratin och införa någon form av militärdiktatur, utan kommer att tvingas till att ta politiskt ansvar för alla de näst viktigaste problem som står på tur efter migrations- och islamfrågorna. Det kan gälla alltifrån vilka helgdagar vi skall ha till hur man skall få bukt med den ofantliga sektorn.

  Dock är alla dessa problem sekundära eftersom nuvarande utveckling, där man håller på att byta ut västeuropas befolkning mot låg- eller outbildade, övertygelseskadade muslimer (mycket grovt uttryckt), garanterat kommer att driva oss rakt in i krig, motsättningar och våld och då blir frågan om välfärden är för stor eller för liten en total ickefråga.

  Gilla

 41. Lennart Göranson skriver:

  Det här uppfattar jag som ett av de viktigaste inläggen på länge. Det kanske t.o.m. kan fungera som en vattendelare. I mängden av åsikter, synpunkter och berättelser är det inte alltid lätt att se vem man är överens med och var skiljelinjen går. När det gäller Patriks tre alternativa huvudfiender är valet lätt för min del: våra egna korkade idéer. Resten är sekundärt.

  I en kommentar till Lennart Pålssons förträffliga inlägg för två dagar sedan förde jag fram tanken att SD har ”sluppit undan lätt” när det gäller kritisk granskning av partiets politik. Halva opinionen skriker fascist-rasist och bryr sig inte om att vare sig tänka eller argumentera längre än så. Den andra halvan ser bara på SD:s lyckosamma ställningstagande när det gäller invandringen och gör sig inte mödan att se på resten. Jag tror egentligen att SD har haft en osannolik tur. Om det i stället för ett par hundra tusen migranter hade kommit, säg, 10 000 från Syrien med goda asylskäl och inte mer så hade det över huvud taget inte varit något problem. Men jag är ganska övertygad om att SD i det läget hade haft samma inställning till invandrare från andra kulturer. Vad hade då hänt? De hade uppfattats som extremister som skriker om ett icke-problem och följaktligen marginaliserats. En av de viktigaste egenskaperna för att ha framgång i politiken är att ha tur.

  Jag roade mig med att snabbt skumma igenom SD:s program på olika politikområden. Mitt intryck är att de i grunden är ett parti som ligger nära en gammaldags socialdemokrati, med stort förtroende för statens omhändertagande roll och inget förtroende alls för den fria marknaden. Min känsla är att det välfärdsindustriella komplexet skulle ha all anledning att uppskatta ett ökat inflytande från SD på svensk politik.

  Gilla

  • Boris skriver:

   Förstår inte riktigt dina tankegångar. De enorma problem som Sverige står inför beror väl inte på förra årets asylinvandring från Syrien. Det är årtionden av vansinnig invandringspolitik som lagt grunden, inte händelserna ett enskilt år.

   Gilla

  • Gösta Svensson skriver:

   Tyvärr är det så att en del har gett SD rollen som varande Det Stora Problemet, när SD i själva verket bara är en reaktion. Vissa gör det medvetet och beräknande, andra bara pga insiktslöshet.

   Gilla

 42. Magnus Furugård skriver:

  Intressant.

  Kan vi gilla en liten och stark stat men ogilla ett välfärdsindustriellt komplex, samtidigt?

  Kan man vara nationell och internationell, och gilla Sverige, europeiskt samarbete och FN, på en och samma gång?

  Liberalernas diskussion är spännande. Kan man vara liberal och samtidigt vara för lite ordning och reda, samtidigt?

  Kan man vara en stark förespråkare av marknadsekonomi men samtidig förorda socialt ansvarstagande?

  Kan man vara för en mångfald kunskaper, erfarenheter och egenskaper utan att för den skull gilla räknandet av kön och hudfärg, dvs utan att vara enfaldig?

  Gilla

 43. Hedvig skriver:

  Vill gärna rekommendera nättidskriften Kvartal.se till er som läser och kommenterar i Det Goda Samhället och ännu inte upptäckt denna guldgruva.

  ”Oavsett politisk färg har de flesta av oss svårt att förstå demokratins verkliga förutsättningar – hur lång tid den tar att bygga upp, men också hur lätt den kan raseras. I sitt tvåbandsverk The origins of political order och Political order and political decay undersöker den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama hur en fungerande stat blir till och vad som krävs för att vidmakthålla den.”

  http://kvartal.se/genvgar/francis-fukuyama-the-origins-of-political-order

  Gilla

 44. Samuel af Ugglas skriver:

  Den så kallade svenska välfärden har Löfven/BATRA sänkt i avgrunden för evig tid framöver och dom är totalt oförmögna att ändra på den situation, välståndet sviktar redan.
  Det finns två alternativ, antingen räddar SD landet ur misären eller så kommer Putin att göra det och eftersom Putin inte är kommunist blir frågan en smaksak. I bägge fallen kommer det korrumperade etablissemanget att tvingas uppsöka socialen. Härliga tider, ljuvliga tider stundar. Expect no mercy, you never asked for it!

  Gilla

 45. 77711n skriver:

  Antag att Mattias Karlsson sannolikt avsett att ställa värdekonservativ patriot mot kulturradikal kosmopolit, men kastat om begreppen något.
  Kan en värdekonservativ patriot också vara kosmopolit? Vilket nog är svårt, och antagligen än svårare, om inte helt omöjligt är det för en värdekonservativ patriot att samtidigt vara kulturradikal kosmopolit, i meningen att den delas av allomfattande, godhetsänglar, som älskar främmande lika mycket som sina barn, syskon och föräldrar utifrån grunden alla människors lika värde i en global värld.
  Men den svenska nationen existerar faktiskt, den är inte något påhittat av sverigedemokraternas Björn Söder eller Mattias Karlsson. Nationen Sverige är medborgarnas gemenskap, det är svenskarnas land och inga andra människors land, från någon annanstans, som Afghanistan, Pakistan, Palestina eller Kongo, som en del beslutsfattare kan få för sig.
  Det är angelägen för det svenska försvaret att försvara landet. Försvaret av nationen vilar inte på föreställningar att man hatar andra nationer. Att som patrioten älska sitt land och försvara det är inte att vara främlingsfientlig.
  Det svenska samhället och kulturen har tidigare framgångsrikt karaktäriserats av att vi har en samstämmig uppfattning om rätt och fel, hederlighet och ohederlighet i kultur och normer. Det har gett tillit till varandra, till staten och myndigheterna. Vi har trott att staten vill oss väl och individen har solidariskt fogat sig efter samhällets beslut. Vi löser arbetskonflikter fredligt och individuella konflikter genom jämkning och förlikning.
  Sverigedemokraterna bekänner sig till en socialkonservativ grund. Det har inget att göra med rasism, främlingshat och isolering. Partiet har en nationell identitet och med visad solidaritet vill det omfördela samhällets resurser till medborgarna för ett mer likvärdigt och rättvist samhälle. De som arbetar emot en nationell identitet som vänsterradikala politiker och globalister arbetar i praktiken mot ett mindre rättvist samhälle, något vi idag ser många exempel på. Den nationella identiteten är nödvändig, det är det kooperativ och den solidaritet som behövs för att fördela resurserna mer rättvist. Sverigedemokraterna grundar inte sin politik utifrån etnicitet, utan från nationens individer, som utifrån bästa förmåga bidrar till samhället och är en del av det. Det har inget att göra med ras, genetik eller etnicitet. Människor har inte lika värde om man ser till deras förmågor, utan de antas bidra efter förmåga till samhällets välstånd. Det har inget med människovärdet att göra.
  Därmed är vi inne på begreppet värdekonservativ som sålunda kopplas ihop med förmåga och plikt. Välfärdssystemet är självfallet inte öppet att fördelas till personer som inte är medlemmar av samhället. Invandrarna har ingen del i välfärdssystemet. Idag ser vi med bestörtning att medborgarnas resurser delas ut, inte till dem som behöver det mest vare sig inom landet eller utomlands, utan till främmande människor med fysiska resurser möjligheter och ekonomi att ta sig hit, dvs mestadels vuxna 25-30-åriga män. Det är nödvändigt med en kontroll och plan över invandringen och vad vi som folk vill med den. Mångkultur upplever vi genom att åka till andra länder, inte genom att ta den hit. Det svenska samhället och kulturen som varit så framgångsrik vilar på samstämmiga uppfattningar om rätt och fel, hederlighet och ohederlighet i kultur och normer och tillit till varandra, staten och myndighetsutövare. Vi har litat på att staten vill oss väl och medborgarna har solidariskt fogat sig.
  Det håller nu på att slås sönder av alltför många politiker och journalister, de som borde vara de främsta företrädarna för dialog och demokrati. Istället försvåras detta med slagord och påbjudna konsensus om ”riktiga” åsikter. Konsensus som tidigare varit vår styrka genom att växa underifrån har nu blivit vårt hot mot samhällsutvecklingen genom att påtryckas folket uppifrån. Rättssystemet objektivitet ifrågasätts, tilliten urholkas och det blir ett hot mot demokratin, allt tidigare påtalat av Lennart Göransson, DGS.
  Det hot vi står inför kommer utifrån genom att nationens resurser fördelas till icke-medborgare på lösa grunder och utan medborgarnas medgivande och inifrån med ett uppifrån med makt påpressat kulturklimat som sägs vara globalt och mångkulturell, som inte är förankrat i folkets nationella värdegrund och som ingen stans någonsin visat sig vara framgångsrikt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s