Gästskribent Lennart Bengtsson: Att möta en annan verklighet

logo­DGSDen svenska debatten har varit synnerligen högröstad efter att det blivit känt att en muslimsk friskola har infört separata tider vid gymnastiklektioner för pojkar och flickor. Man ser detta som ett hot mot den svenska jämlikhetsprincipen. Det är svårt att bli uppjagad av detta separationsbeslut som verkar förnuftigt och vettigt. Det var dessutom vanligt förekommande tidigare i Sverige. Vad vi ser inom idrotten så finns det ju ändå fysiska skillnader mellan män och kvinnor.

Ett annan liknande emotionell fråga är heltäckande baddräkter för muslimska kvinnor. Detta verkar förvisso något opraktiskt inte minst vid solbad, men våtdräkter förekommer ju vid bad i kallt vatten. Dessutom kan en heltäckande baddräkt vara bra för någon som kanske inte vill visa upp kroppsdelar som är mindre tilltalande som ärr efter operationer eller liknande. Råkar man vara fet, extremt magerlagd eller ha ett mindre lyte kan det ju också vara befriande att slippa visa upp detta för främmande människor. Inte minst kvinnor är normalt känsliga för sitt yttre och föredrar en viss diskretion.

Ett speciellt problem inte minst i dagens Sverige är den radikalisering som skett under senare år. Ett sådant exempel är den moderna feminismen med en agendasättande postmodernistisk genusteori där det hävdas att en människas kön är en social konstruktion. Många unga kvinnor är fångade i en sådan föreställning och numera har till och med landsortsuniversiteten professurer i ”genusvetenskap”. Man menar att kvinnor även i vårt upplysta land fortfarande är diskriminerade genom det ”socialt konstruerade” könet. Man har ju till och med lyckats med prestationen att få in det nya personliga pronomenet, hen, i SAOL. Om inget radikalt händer kommer kvinnor, hävdas det, att befinna sig i samma oacceptabla situation som tidigare diskriminerade naturfolk som samer, eskimåer eller australier.

Flertalet av dagens invandrare kommer från äldre kulturer i mellanöstern där strikta religiösa förhållande rått under mer än tusen år och där skillnaden mellan män och kvinnor inte minst inom islam har varit dominant och följt väl utformade regler. De flesta av dagens svenskar ställer sig främmande till detta men kulturskillnaden skulle säkert ha varit mindre om invandrarna kommit hit för ett par hundra år sedan och inte nu. Även om det finns kvinnor inom islam som ogillar sharia så är det ändå många som har vant sig vid den ungefär som många av dagens svenskar har vant sig vet att leva i en förträngd åsiktskorridor med alla dess underligheter.

Det stora flertalet invandrare till Sverige, inte minst muslimer, vill fortsätta att leva i sin kultur. Orsaken att de har kommit hit är att de har fått nog av våld, misär och hopplöst förtryck. Dessutom är de inviterade av det politiska etablissemanget. Helst skulle de säkert se att Sverige förvandlades till ett välskött och välfungerande islamskt samhälle och med de värderingar som de levt med så länge de kan minnas. Att kasta allt detta överbord och bli kristna eller ateister är något som deras barn eller barnbarn kanske kommer att göra men knappast den första generationen invandrare.

Frågan är därför hur vi bäst skall hantera den snabba övergången från ett homogent modernistiskt samhälle till en multi-kultur som kommer att dominera svenskt liv för överskådlig tid? Att ändra på dagens invandrare är minst lika svårt som att ändra på de inhemska extremisterna med sina kanske ännu mer absurda idéer som att människans kön är en social konstruktion och andra liknade stolligheter. Kommer det att bli möjligt att tala förstånd med de mest radikaliserade? Kanske oroar vi oss i onödan då konflikten mellan extrema föreställningar knappast kan överleva konfrontationen med verkligheten för någon längre tid åtminstone i en värld med flera konkurrerande samhällssystem. Inte ens Sovjetsystemet kunde i längden hävda sig mot det öppna västerländska samhället i USA med sin inneboende dynamik.

Min uppfattning är därför att radikalism som dagens extremfeminism kommer att kapslas in och så småningom självdö men att vi ändå kommer att ha ett antal stökiga år framför oss. Vid verkligt absurda föreställningar får man helt enkelt låta naturen ha sin gång och inget väsentligt kommer att hända förrän de verkligt insnöade lämnar det jordiska.

Vad beträffar islam är situationen mer svårbedömd inte minst genom det stora antalet människor som bekänner sig till islam och har gjort så över mycket lång tid. Härtill kommer den religiöst betingade höga fertiliteten i den islamska kulturen. Om den pågående folkvandringen till Europa och Sverige fortsätter över lång tid och i den takt detta skett under senare år så kommer de nuvarande europeiska samhällena att utsättas för ett ohanterligt socialt tryck. Risken är då att vi inte klarar av assimileringen och i stället kan komma att islamiseras när de invandrande efter en tid blir större än ursprungsbefolkningen. Det är sannolikt bara en tidsfråga när Sverige får sitt första islamska parti eller alternativt ett existerande parti kommer att islamiseras.

Valet är då att antingen reducera invandringen till vad som är socialt möjligt eller att acceptera att det svenska samhället oåterkalleligen kommer att förändras.  Huruvida ett sådant samhälle blir moraliskt bättre eller sämre än det samhälle vi har idag vet inte ens de gudomliga makterna.

Lennart Bengtsson är meteorolog och klimatforskare med lång internationell tjänstgöring, främst i Storbritannien och Tyskland. Vid sidan av ett aktivt vetenskapligt arbete har han ett allmänt och engagerat intresse i centrala samhällsfrågor.

50 thoughts on “Gästskribent Lennart Bengtsson: Att möta en annan verklighet

 1. nationalist59 skriver:

  A real interesting article. But what do you mean that you can’t say if a becoming islamic Sweden will be a good society or not? Well, just look at the islamic countries, how humane are they tiday? They live by rules in the Quran which was written 1400 yrs ago. They don’t develop, they can’t develop bc quran says no. An islamic state of Sweden will probably be a inhumane and tragic society and country. That’s my humble opinion!

  Liked by 8 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Crystal clear!
   Islam has to be stopped NOW, or Sweden is lost forever!
   No time to lose…
   Islam is totally incompatible with a western Democratic society,
   high time to realize that!
   Otherwise we tie the ropes, that we will hanged with!
   Are we really that stupid?
   Sadly a great risk!

   Gilla

 2. tomas skriver:

  Vi har tre sortes globalism..
  1. Marknadsglobalism (vars främste förespråkare är Bill Gates). Fri rörlighet för kapital, varor, tjänster, kunskaper och människor (ex dagens folkvandring till Europa). Har fått ett litet bakslag efter Brexit.
  2. Rättviseglobalism (jämnare fördelning) förspråkad av feminister, genusforskare, miljöaktivister och vänstern.
  3. Jihadistisk globalism (det enda hållbara på lång sikt). Ingen arbetslöshet. Storleken på folkmängden kan bestämmas av det högst uppsatta rådet inom Islam. Här gäller det att hålla emot så länge som möjligt. Schweiz lär nog kunna klara det längst i Europa. Hitler avstod ju från att gå in i Schweiz…
  *
  ”Liberalism is the ideology of Western suicide.” – James Burnham

  Gilla

 3. PerR skriver:

  Det är etiks suspekt att politikerna som är på uppdrag av folket har möjlighet att förändra uppdragsgivarnas sammansättning. Låt oss anta att KKK skulle styra ett land till ruin och att en massa KKK skulle invandra. De skulle sedan börja rösta högerextremt och när de blivit 5% av befolkningen så skulle de ha reell politisk makt.

  Gilla

 4. Tahmas skriver:

  Det är svårt för att inte säga omöjligt att tro att islam skulle självdö likt Sovjetunionen. Sovjet var ett hårdnackad totalitär politisk stat utan en given folklig förankring, islam är tvärtom.
  Islam är en totalitär politisk religion med ett nästintill hundra procentigt folkligt stöd. Var helst det finns muslimer så skall samhället de befinner sig i rätta sig efter deras seder och bruk, så verkar det vara universalt skrivet.
  Islam är en organism som är okontrollerbar i alla avseende. Det finns muslimer runt om i världen som enbart vill sköta sig själv och se till att familjen har en försörjning precis som vi. Men latent finns det något som på väldigt kort tid kan ställa allt på ända, inte minst bland andra generationen. Radikaliseringen inom islam är som ett latent virus.
  När ett demokratiskt samhälle ständigt ger eftergifter till islam och dess utövare så tappar samhället sin själ, bit för bit.
  Islam är en religion som saknar empati, kärlek och andlighet för att i stället aviseras ond bråd död, religiöst hat och avsaknad av tolerans.
  När islam får fäste i ett samhälle som tex Sverige så finns det ingen återvändo. Kriminaliteten och radikaliseringen som sker står andra generationens muslimer för. En generation som har vuxit upp i Sverige och, borde man tycka, har fått en god dos av vad vårt samhälle förväntar sig och vilka värderingar och normer vi har. Uppenbarligen har vi inte lyckats att förmedla det.
  Är det då läge att skylla på samhället för individens misslyckande och steget in i radikalisering och kriminalitet? Absolut inte är det givna svaret. I ett samhälle som Sverige så finns alla verktyg och ritningar man behöver för att bygga sig en stabil tillvaro och lyckas på rättfärdighetens väg. Men det verkar inte hjälpa, latent ligger viruset kvar och kan när som helst göra sig påmint.
  Vi står inför ett problem som mänskligheten sällan har skådat, en religion vars tentakler sprider sig och når ända upp till samhällets beslutsfattare vars okunskap är så påtaglig att det riskera landets framtid. Facit finns redan, islam har stora anpassningsproblem i västerländska kulturer. Religionen är inte kompatibel med demokrati och det stipuleras både i Koranen och bland muslimer själva.
  Sverige älskar kommissioner och samordnare så mitt förslag är att starta en sanningskommision med en oberoende samordnare (inte Sahlin eller Bjäreld) som nagelfar moskéer och muslimska föreningar. Minsta lilla odemokratiska ådra eller tecken på radikalisering, kristofobi, judehat, kvinnoförtryck eller andra tvivelaktigheter så skall moskén eller föreningen stängas och ansvariga skall dömas för uppvigling av samhällsomstörtande verksamhet dvs förräderi och eller hatbrott.
  Ett annat steg i rätt riktning är att förbjuda religiösa attribut i det offentliga, inga sjalar, niqaber och andra religiösa plagg får förekomma om det inte uppvisas i hemmet eller i religösa byggnader. En sekulär stat skall vara en sekulär stat även i ett praktiskt förfarande inte enbart på pappret.
  Sverige befinner sig mellan en sten och ett hårt ställe och det är det är dags att samhället sätter agendan annars riskerar vi det lilla vi har kvar.

  Liked by 11 people

  • nationalist59 skriver:

   Det var mycket bra och intressant skrivet. Jag tycker du verkar ha kommit på en bra lösning med en sannongskommission. Utmärkt! Problemet är bara arr den nya religionen Antirasism i Sverige aldrig kommer låta det bildas en sådan kommission. Det är rasistiska tankar från början. Skulle ngt vara fel inom Islam? Det går på tvärs mot Antirasismen. Jag känner mig rädd för framtiden i Sverige.

   Liked by 2 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Visst måste det vara möjligt att få islam att ”gå i remission”. De senaste decennierna har vi upplevt en kraftig boom för både Muslimska Brödraskapet och ännu mer jihadistisk salafism. Men även för de mest hängivna och oerfarna muslimer måste det vara uppenbart hur misslyckade båda är som modell för att hantera livet i ett modernt västerländskt samhälle. Min tro är att många muslimer kommer att frigöra sig från den fundamentalistiska och isolationistiska islam som är så vanlig idag.

   Men vi i majoritetssamhället har ett stort ansvar för att utvecklingen går åt rätt håll. I likhet med Lennart Bengtsson menar jag att vi aktivt måste motarbeta både islamsk fundamentalism och ”egna” avarter – inte bara radikalfeminism, HBTQ-ifiering osv, utan även sådant som uteblivet personligt ansvarstagande, missbruk av välfärdsförmåner osv. Det är glädjande att alltfler politiker börjar tala om värderingar och moral – än så länge kanske på ett valhänt sätt, men ändå.

   Liked by 2 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Exakt, TAHMAS. — Artikeln ovan verka svårartat aningslös, vilket även har påpekats av flera kommenterare nedan, tex.
   VERSAILLESSITE 13.23
   LENNART GÖRANSSON 13.50
   SLOBODAN 14.33

   — Hellre än att upprepa deras utmärkta kommentarer rekommenderar jag alla att läsa dem som medicin mot den passivitet och defaitism som artikeln sprider.

   Gilla

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Lennart!

  Din slutkläm synes ganska, tom synnerligen, märklig…
  I praktiken bedriver vi sedan länge Segregrering!

  Risk att vi ej klarar av ”ASSIMILERINGEN”…
  Den politiken övergavs väl av S för FYRTI ÅR SEDAN…

  Ett enda parti i Sverige kämpar MOT Islamisering o FÖR ASSIMILERING,
  som insett att det är enda vägen att undvika en KULTURELL KATASTROF!

  Det finns redan ett radikalt Islamistiskt parti i Sverige, hizb-ut-tahrir
  Som öppet förordar Sharialag!

  Frågan är när väljarunderlaget är tillräckligt stort,
  innan man kliver fram ur skuggorna?
  Ett decennium e två?
  Snabbt växande väljarunderlag kan vi ju Alla lätt konstatera…

  Då lär S tappa sina inlånta fjädrar, risk att bli ett nytt Pasok, utplånade…

  Att flera av våra partier Islamiserats är väl en praktisk realitet…

  Feministiska partier som Vänstern o Mp välkomnar Allah,
  som vill inskränka kvinnors uppnådda friheter)))
  Är det det som kallas kvinnlig logik?

  De små stegens tyranni är uppenbar…
  Särkraven måste sättas i den kontexten!

  Gymnastik vore väl OK o även bad, OM det bara stannat där,
  vilket det garanterat EJ gör!

  Nog lär Feminismen riskera att bli inkapslad…
  Hen lär stå på sin höjdpunkt nu!

  Liked by 3 people

 6. John Nilsson skriver:

  Genom att återkommande beskriva slöjan, burkinin etc, som ”individuella val”, tycker jag att man förringar vad dessa plagg signalerar, gällande värderingar, tillhörighet och tillgänglighet.

  Efter att Annika Borg med flera, startade facebook-gruppen #mittkors, kom en ström av anklagelser om att man ville uppvigla till religionskrig, att man var okristlig, främligsfientlig och främjade islamofobi. Det var reaktionen på kristna, som ville visa sin religiösa tillhörighet i det offentliga rummet. Då fokuserades inte på individens rättigheter eller val, utan initiativet att vilja manifestera sin tro fysiskt, sågs som en kollektiv (och farlig) handling. Vad är det som gör, att vi inte ser på bärande av slöja, och andra plagg som fysiskt manifesterar tillhörighet till islam, som en kollektiv handling, som kan vara uppviglande till religionskrig, uttrycka fientlighet gentemot icke-muslimer och främja sekulärofobi?

  Det finns en ”uniformsverkan” i slöjan etc, menar jag, som både verkar uniformerande och enande internt bland muslimer, och som signalerar särskildhet och avståndstagande externt. Att ensidigt fokusera på ”individens val”, och om den enskilda kvinnan bär sin slöja frivilligt eller ej (något som inte går att besvara på något meningsfullt sätt), bidrar bara till att osynliggöra den kollektiva och ”uniformerande” aspekt, aktivitet eller aktivism, som ett bärande av slöja och andra liknande plagg, ger uttryck för. De som protesterade mott #mittkors, borde kunna vara de första att se det.

  Liked by 7 people

  • Tahmas skriver:

   John
   Det är så rätt som du skriver. När vi som är kristna vill visa vår sympati mot, inte bara prästen, utan även mot de folkmord som pågår på kristna i Mellanöstern så är vi uppviglare och islamofober. När muslimska män är klädda i klänningar och kvinnorna i tygsjok så är det religionsfrihet.
   Jag upprepar min käpphäst, när en chassidisk jude kan vandra runt på Möllan i Malmö med kippa, korkskruvar och tzi tzi utan att bli sönderslagen så kan vi ta upp diskussionen.
   En minoritets religion i ett sekulärt land kan inte ha företräde att bära religiösa attribut medan andra inte får det.

   Gilla

 7. Sten Lindgren skriver:

  Det Goda Samhället år ett givande forum tycker jag där olika aspekter kommer till tals, livsåskådning, kultur osv. När det gäller den här i och för sig intressanta artikeln finns det kanske dock skäl att ytterligare betona de ekonomiska aspekterna. När det verkligen gäller är vår ”urbefolkning” tämligen materiellt lagd och den dag det går upp för folk vad som är på gång och det börjar svida så lär vi få höra helt andra tongångar än idag.
  Ett aktuellt exempel: I dagarna kom årets rankning av de mest innovativa länderna i världen, en som det förefaller seriöst gjord undersökning. I listan finns 128 länder, Sverige har plats 2 och i botten på listan finns Jemen och Guinea. De länder som är ursprung till invandringen hit finns inte ens med på listan. Vad händer om den kultur och de synsätt som dessa för med sig tillåts dominera? Det blir tillbaka till medeltiden.

  Liked by 4 people

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  F.ö. har det visat sig att andra-tredje generations flyktingar blir långt radikalare,
  ej tvärtom som det hävdats i ”INTE”grationsdebatten…

  Man hamnar mellan två kulturer,
  där vi naivt nog ej ställer krav på anpassning(

  För vår egen skull, och för barnens skull,
  måste vi snabbt avveckla Alla skolor, även förskolor, med religiösa huvudmän,
  givetvis även infattande andra trosinriktningar,
  typ Plymouth Bröder o Livets Ord.

  Alla dessa skolor har en baktanke om INDOKTRINERING!
  Barn skall ej få en chans, att få andra influenser…
  Hur vi kan tillåta detta, är en gåta!
  Inför religionsFRIHET i skolorna.

  Låt all religionsundervisning, utöver en allmän orientering,
  ske på fritid, långt utanför skolans sfär!

  Vår information om Islam är synnerligen selektiv,
  även i ‘svenska’ kommunala skolor…

  Den aggressiva ”missionerande” expansiva delen göms undan…
  Att Islam föddes med Svärdet i hand!

  Liked by 5 people

  • pllay skriver:

   Och vad är väl vår svenska skola av idag om inte en indoktrinering i kulturmarxism och dyrkan av den socialistiska samhällsmodellen.
   Det räcker inte med att befria barnen från den klassiska religiösa indoktrineringen, vi måste också hindra de nya religionerna kulturmarxism, genustänk, elitism, konsumism och hybris från att förgifta vår miljö.

   Liked by 2 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Så sant!

    Palme är det mest skadliga som hänt Sverige,
    hans förödande inverkan på skolan.
    Tog bort betyg i ordning o uppförande.

    Avskaffade dessutom Tjänstemannaansvaret…

    Liked by 3 people

 9. I reject reality and substitute my own skriver:

  Det är väl ändå inte seriöst att avsluta med att man inte kan veta om det blir bättre eller sämre med ett islamiserat Europa och Sverige? Det är en ren självklarhet att det blir sämre, för alla. Det blir sämre för svenskarna på alla vis, kvinnorna går inte säkra, ekonomi och tillit i fritt fall och exploderande brottslighet mot svenskar samt fallerande institutioner, men det blir även sämre för muslimerna som aldrig kommer att assimileras, de får det som de flytt ifrån eftersom de återskapar samma samhälle återigen, präglat av kvinnohat och våld. Det är inte seriöst att säga att vi inte vet, det är snarare så att framtiden är övertydlig och måste bekämpas med alla medel, även de som inte ännu kommit i bruk. Det är en ny typ av civilisationernas krig, eller det finns möjligen beskrivet men jag har inte sett någon bra beskrivning.

  Islams intåg i Europa är något helt nytt i modern tid och borde bekämpas som nazismen, jag läser nu en mycket partisk bok ”raskrigaren” (författaren är inte slugare än att han avslöjar att han hängde med Behrang Mirhi, mer behöver man inte veta), han jämför mottagandet med judarna och tongångarna då med dagens muslimska migration. Det finns en skillnad, judarna som kom till Sverige under kriget har nu bott i Sverige i över 50år, vem har hört om omfattande problem med judisk brottslighet, judar som begår övergrepp på kvinnor eller drar ner det svenska skolresultaten? Någon? Kanske lite bilbrännande judar? Inte? En annan skillnad som de flesta som gör denna historiska jämförelse döljer eller glömmer är att den judiska världsreligionen omfattar 14miljoner anhängare, alltmedan islam räknar 1.7 miljarder och stadigt växer. Det är en faktor 100 mellan…, även om den judiska gruppen hade excellerat i att producera bilbrännare istället för nobelpristagare så är de ändå inte fler än 14 miljoner. Det är infantilt att jämföra den muslimska migrationen med räddningen av judarna från nazisterna på alla plan, både orsaken till flykten, mängden migranter eller flyktingar och de kulturella skillnaderna gör att det är mycket lätt att föreställa sig framtiden. Den ser fruktansvärd ut.

  Det är vidare inte relevant att tala om att man alltid haft gymnastik separat i Sverige och minsann också har folk som badar med våtdräkt. Dessa företeelser kommer inte av att kvinnan är mindre värd och måste skyla sig för att inte förtjäna att bli betraktad som lösaktig och lovligt byte.

  Liked by 6 people

  • nationalist59 skriver:

   Mycket bra skrivet. Ja, det är så jag känner det också. Det är en fruktansvärd framtid som väntar, om vi inte kan få politikerna överens om att sätta totalt stopp för all muslimsk invandring, samt se till att återvändandet startar omgående. Med ekonomisk hjälp. Politikerna verkar bara lugna oss. Ygeman som skulle skicka hem 80000 av de som fått avslag på asylansökan..vad hände där? Ställ Ygeman till svars!

   Liked by 1 person

  • Tahmas skriver:

   Den enda likheten mellan mottagandet av judar och migranterna är vi tog oss an människor efter det upphör alla likheter. Jag blir rasande när folk jämför dessa två händelser. Det är fruktansvärt repsektlöst mot judarna som flydde för sina liv, Sverige var det enda landet i närområdet som inte var ockuperat av nazisterna.
   Judarna stod inför utrotning, det gör näppeligen en afghan som dessutom har tagit sig igenom sjutton säkra länder innan han kom till det förlovade landet för att casha in och utge sig för vara barn när han de facto är 35 år gammal.
   Har man ”hängt” med Behrang Mirhi så förstår jag att författaren är normal lobotomerad.
   Hoppas att du inte har köpt boken för egna pengar.

   Gilla

   • I reject reality and substitute my own. skriver:

    Jo, för egna pengar.., faktiskt intressant om man hugger med macheten då vänstersnåren växer sig tjocka, men det är man van vid då man läser MSM, bladet är skarpt! Men det är intressant att ta del av Mangs tankevärld, man kan ibland se den sticka upp sitt huvud även i kommentarerna på denna blogg, en sorts spegling av skinny steel i sin galenskap.

    Det var pocket..

    Gilla

 10. Apg17 skriver:

  Anledningen till den muslimska skolans könsuppdelade gymnastiklektioner var enligt rektor att flickorna hade klagat. De ville kunna ta av sig slöjan. Vem fan vill gymnastisera med ett hårt åtsittande tygsjok över huvudet? Jag får huvudvärk bara att tänka på saken.

  Eftersom det är haram att flickor vistas i offentligheten utan hijab måste såklart lektionerna könsuppdelas. Allah är barmhärtig och vis…

  Hälsningar – Allahdrun Al Schuylamaan – Islamistiskt Initiativ

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ja vi måste tänka på de stackars flickorna!

   Självklart måste flickor o pojkar delas upp i skolan.
   Då slipper tjejerna slöjan ett tag)

   Det måste vi ju Allah inse, eller…

   Gilla

 11. Ami skriver:

  Vi lider av värderingskrockar på på hög nivå. Samhället har accepterat och omfamnat en hatisk religion och ett av det starkaste skälet är ren och skär okunskap från nämnda samhälle.
  Oheliga allianser har vi sett prov på under historien men den alliansen vi ser i dagens Sverige mellan feminismen och islamismen är nog ett scenarie som inte ens den mest bloddrypande skräckförfattaren skulle kunna komma på. Kvinnornas försvarare, feministerna väljer att gå armkrok med människor som i stort sett precis har klivit ur grottan eller åtminstone inte släppt tanken på tiden däri.
  Hur feministerna överhuvudtaget kan rättfärdiga sitt synsätt och sin vurm mot en religion som så starkt nervärderar kvinnor är en hjärnskrynklare. Oftast hör man i debatten att kvinnor minsann väljer själv om de skall bära religiösa klädesplagg och oftast så är det uppbackat av en kvinna som bär dylika kläder och bedyrar att det är självvalt.
  Frågan som uppkommer är hur en knappt skolmyndig flicka kan göra samma val som sin moder? Svaret är givet, det kan hon inte utan det är moder och inte minst fadern som bestämmer klädvalet en annan fråga som uppkommer är vilken kvinna som väljer att sitta på en strand i 35 graders värme med heltäckande klädsel medan mannen spankulerar runt i speedos?
  En annan hjärnskrynklare är hur HBTQ rörelsen kan ha samma syn på islam och dess utövare som feministerna, givet är att det själva är feminister men synen på homosexualitet inom islam är allt annat än förstående. Det ju inte att undgå hur homosexuella behandlas i arabvärlden, förföljelse, fängsling och regelrätta mord där hustaken spelar en stor roll.
  Det mest fascinerande är att det finns HBTQ organisationer som tex Gays For Palestine som på fullt allvar tror att de är uppskattade i Gaza eller på Västbanken. Nu har GFP som tur är inte varit i Gaza eller Västbanken och bedrivet kampanj för att outa homosexuella muslimer för då hade vi nog fått läsa om mänskliga tragedier.

  Det är skrivet förr men det är förvånansvärt hur europeiska samhälle kan ta så lättvindigt på islam. När kritik mot tex migrationen eller islam så haglar epiteterna men när en hatpredikant står och vräker ur sig antisemitiska och homofoba uppmaningar så är det helt plötsligt religionsfrihet, likaså när man läser Koranen så är det inte någon kärleksförklaring till oss icke muslimer vi finner i den boken.
  Krönikören siar om bland annat att extremfeminismen kommer att självdö vilket jag instämmer i, när väl de normal lobotomerade börjar inse att det inte bara är kvinnor inom islam som drabbas av grott mentaliteten utan även de själva och deras barn så lär nog ljuset tränga in i den mest mörka vrån.
  Krönikören nämner ett islamskt parti eller ett parti som blir infiltrerat av islamister. Det finns ett islamiskt parti i Sverige som heter Hizb-ut-tahrir och kommer med stor sannolikhet att etablera sig allt mer. Det finns ju inte precis någon brist på personer som har politisk vana och som är muslimer. Likaså så stödjer de flesta muslimska föreningarna partiet.
  Precis som PE har i sin krönika så kan även denna krönika delas in i faser. Sverige generellt befinner sig i fas ett när det gäller islam. Vi kan bara hoppas att vi snabbt avverkar ett, två, tre och fyra så att även de normal begåvade inser att kom ur det här med livet i behåll.

  Liked by 1 person

 12. Tahmas skriver:

  För att återknyta till kommentaren från John Nilsson så har Satirtecknaren Pontus Lundkvist gjort en motreaktion till #mittkors genom rita en satirteckning där korset sitter på hakan på en illa ritad gubbe och med namnet #mitthakkors.
  Åsa Lindeborg på Aftonbladet tycker att det är det häftigaste som hänt sedan libresse fick vingar.
  Nu hör det till saken att vi som kristna accepterar det här precis som muslimerna borde acceptera en streckgubbe av Mohammed.
  Tyvärr vet vi att muslimer är infantila barnungar som skriker sig hesa så fort de får en fis på tvären och värre är att alla lyssnar och tycker synd om dem dvs vi räcker dem nappen som tröst.
  Hade kristna varit fanatiska dårar så hade risken varit att satitecknaren i det här fallet kanske hade fått sitt eget lilla Charlie Hebdo på nacken.
  Undrar hur Åsa Lindeborg hade skrivit sin nästa krönika.
  Nu har inte kristna fastnat i medeltiden utan vi är utvecklade tänkande människor så risken för ett sådan händelse är obefintlig.
  Så rita på herr satirtecknare, det visar bara på hur stor skillnaden är mellan människor som tror på en riktig Gud och de som tyvärr inte gör det. Darwin kallade det evolution vill jag minnas.

  Liked by 1 person

  • Stig Åtsidan skriver:

   Tahmas lägesbeskrivning utifrån händelserna kring Lundkvists satirbild stämmer i det väsentliga, men tarvar några tillrättalägganden.
   Ja, muslimerna bör acceptera en streckgubbe av Mohammed (mer precist; acceptera att deras världsbild inte delas av hela mänskligheten).
   Nej, Lundkvists bild kan verkligen inte jämställas med de ökända Mohammedkarikatyrerna och var inte ens i närheten av att vara ett angrepp på Kristendomen.
   För det andra är det ett ovedersägligt faktum att även om ruskiga terrorister oftare är muslimer än kristna, så är det en skämtteckning som uppfattats såsom drivande med den senare gruppens religion som väckt starka reaktioner. Andra, med udd mot muslimska företeelser, har förklingat helt obemärkta. Det är kort sagt inte jättelätt för en skandinavisk satiriker att få en fatwa på sig, men ytterst lätt att reta upp den kristna högern till den kokpunkt som också för med sig mordhot.
   Tahmas höjer sig en aning över de flesta som uttrycker ungefär samma åsikt, i det att han är öppet mallig över att inte vara del av en blodtörstig kultur (enl honom: religion), medan många av hans åsiktsfränder snarare verkar avundsjuka på jihadisternas dådkraft.

   Gilla

 13. versaillessite skriver:

  Denna krönika måste vara ett skämt. Ett dystert skämt. Detta är ju typiskt pk-tänkande: inte så farligt, muslimerna måste få utöva sin religion och behålla sin kultur; så var det ju förr i Sverige också…osv. Då glömmer man att man i Sverige kämpat i århundraden för jämställdhet och rättvisa. Det gäller ju vår situation idag och nu! Denna återgång till det förflutna är en ren provokation. Den plötsliga uppenbarelsen av burkinis är inte oskyldig, det är ännu ett försök att testa vårt motstånd mot islams erövring. Här är det inte fråga om att dölja skavanker eller skydda sig mot kyla, det är en muslimsk symbol, liksom alla andra krav på halalmat, skilda tider på bad och gymnastik, niqab osv. Och var hittar du ett ”välskött och välfungerande islamskt samhälle”? Saudiarabien? Indonesien? Den naiva föreställningen att andra och tredje generationerna skall anpassa sig till våra värden har visat sig alldeles felaktig, som i Frankrike där många i andra och tredje generationerna muslimer radikaliserats och slåss i Syrien. Första generationen kvinnor var inte beslöjade, tredje generation höljer sig i svarta sjok. En annan sak är att den svenska postmoderna generationen har en massa konstiga idéer. Där har jag större hopp om att de skall försvinna. Men islam och sharia komme rinte att försvinna, tvärt om!

  Liked by 2 people

 14. Lennart Göranson skriver:

  Det här inlägget lämnar mig undrande och förvirrad. DGS brukar annars inte utmärka sig för defaitism och uppgivenhet. Men man kanske ska uppfatta det hela som en provokation, som en position som syftar till att väcka protest och motstånd? Så här är mina spontana invändningar.

  Att separera flickor och pojkar i gymnastikundervisningen är bara ett första steg, som säkert kommer att följas av fler om det får passera. Visst har vi en gång tillämpat sådan separation i Sverige, själv har jag t.o.m. gått i en skola som helt saknade flickor (dessvärre!). Men nu är nu och inte då. Jämställdhet är en del av vår nutida värdegrund, och den ska vi hålla på. Dessutom, visst är det fysisk skillnad på pojkar och flickor i genomsnitt, men ingen individ är ett genomsnitt. Vill man dela upp en klass i dem som föredrar tuffare idrotter och dem som nöjer sig med mjukgympa så hamnar det såväl pojkar som flickor i båda grupperna – se bara på svenska idrottstjejers framgång i olympiaden.

  Att se burkinin som ett harmlöst val av baddräkt är aningslöst och bottnar antagligen i att vi inte har konfronterats med problemet på allvar i Sverige. Vilket man har i Frankrike. Läs artiklar av Chris Forsne (http://ledarsidorna.se/2016/08/chris-forsne-att-ga-fiendens-vagar/) och Per Wästberg (http://www.svd.se/burkini–ett-tvang-eller-en-ventil-mot-ett-friare-liv) som ger en mer insiktsfull bild av vad det handlar om, betydligt seriösare än de ryggmärgsreflexer som upprörs över att poliser har tvingat en kvinna att klä av sig på stranden i Nice (obs! ordvalet ”klä av sig”, det ger helt andra associationer än ”ta av slöjan” som det i verkligheten handlade om).

  Radikaliseringen i Sverige har tagit sig många uttryck under senare år. Det som jag senast blev medveten om är bloggar som förbjuder vita män att kommentera (http://www.svd.se/inga-vita-far-kommentera/om/ledare). Vi har diskuterat rasism tidigare. Enigt min uppfattning är det inte rasism att diskutera vad som utmärker svensk kultur och värdegrund. Och då bör det inte heller vara rasism att diskutera MENA-ländernas kultur och värdegrund. Att däremot dela in människor efter hudfärg (som ju är genetisk, i motsats till kultur) uppfattar jag som ren och skär rasism. Eller kanske brun, i dubbel bemärkelse när det gäller nätsajten Makthavarna.

  Att det stora flertalet invandrare i Sverige vill fortsätta att leva med sin kultur är en sanning med modifikation. Dels beror det på vad man menar med kultur. Att vilja fira ramadan är en sak, att välta den svenska rättsstaten över ända och ersätta den med sharialag är en annan. I många fall har de som tidigare har kommit till Sverige i syfte att arbeta och bygga upp ett nytt liv varit ganska sekulära och beredda att låta sig assimileras. Problemen med radikalisering har i stället uppkommit i andra och tredje generationen. Däremot ställer det sig säkert annorlunda när det gäller senare tids våg av migranter som av flyktingsmugglare utlovats ett paradis på jorden med arbetsfri försörjning, betald bostad och andra förmåner. Det är en grupp vars ambitioner framgår av den här artikeln (http://www.svd.se/darfor-klagar-de-pa-asylboendena/i/senaste/om/ledare). Och den gruppen ska över huvud taget inte vara i vårt land.

  Slutsatsen att vi stillatigande ska acceptera att de postmodernistiska galenskaperna ”kapslas in” för att möjligen, i en avlägsen framtid, tyna bort framstår för mig som en kapitulation liknande den som Houellebecq beskriver i Underkastelse. Slutsatsen att vi också får se fram emot en islamisering av Sverige är självfallet lika motbjudande. Förmodligen målar Lennart Bengtsson upp dessa scenarier för att bygga under den alternativa slutsatsen att det gäller att ”reducera invandringen till vad som är socialt möjligt”. Inlägget förefaller ha tagit en lång omväg för att komma dit, och innan vi är där tycker jag att vi på allvar borde hedra vårt västerländska upplysta idéarv genom att öppet ta strid mot det som hotar vår kultur, vare sig det handlar om postmodernism eller klankultur.

  Liked by 7 people

 15. Slobodan skriver:

  DGS inlägg brukar hålla hög klass men detta var ovanligt blåögt, naivt och dåligt informerat. Några av de värsta punkterna:

  1) ”Orsaken att de har kommit hit är att de har fått nog av våld, misär och hopplöst förtryck.”

  Om detta vore sant, skulle migrationen vara ungefär lika stor till alla demokratier, vilket den inte är. Migranter som landar i Sydeuropa stannar inte där. De tar sig hela vägen upp genom Europa till det land som delar ut de största bidragen, vilket torde göra syftet med migrationen uppenbar.

  2) ”Att kasta allt detta överbord och bli kristna eller ateister är något som deras barn eller barnbarn kanske kommer att göra …”

  Helt gripet ur luften, då ett halvsekels erfarenheter från Frankrike och Tyskland visar att integrationsresistensen är fortsatt massiv bland MENA-invandrares barn och barnbarn. Siffror från danska SCB visar att andra generationens invandrare t o m har högre kriminalitet än första, vilket förstås betyder ännu högre integrationsresistens för andra än första generationen: http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20403

  3) ”Risken är då att vi inte klarar av assimileringen och i stället kan komma att islamiseras när de invandrande efter en tid blir större än ursprungsbefolkningen.”

  Återigen dåligt underbyggt eftersom historien visar att ”tipping point” för muslimskt maktövertagande inte ligger vid majoritet utan redan vid ca 40% muslimer. Därefter blir de snabbt majoritet, då den övriga befolkningen börjar dö i stor omfattning och på våldsamma sätt. Lyssna på ex-libanesen Brigitte Gabriel för fler detaljer.

  4) ”Huruvida ett sådant samhälle blir moraliskt bättre eller sämre än det samhälle vi har idag vet inte ens de gudomliga makterna.”

  Fel; det vet vi redan eftersom vi bara behöver titta på MENA-regionen för att få svaret. Där har sådana samhällen funnits i 1400 år.

  Liked by 5 people

 16. 77711n skriver:

  Jag önskar understryka skillnaderna mellan folkslag. Det avgörande är inte i sig religion utan utbildning. Merparten av de muslimer som kommit till Sverige de senaste åren är outbildade och okunniga. Vi tog emot muslimer från ”mörkaste Afrika”, dvs från Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Zimbabwe, Sydafrika, Eritrera också under 60-talet – både i Sverige, England, Danmark, Ryssland etc. Skillnaden i jämförelse med dem som kommit de senaste åren var att de var välutbildade. De hade i stort sett samma universitetsutbildning oavsett hemland som den vi hade i Sverige. Religion spelade ingen roll, vare sig de gällde kommunikationen med män eller kvinnor. Jag har känt och varit bekant med 60-talet afrikaner. Utifrån dessa erfarenheter kan jag konstatera, vilket jag också gjorde då, utbildningen var avgörande för kontakt och kommunikation, inte religion och ursprung. Tveklöst var samhörighet och kommunikationen med de intelligenta och välutbildade afrikanerna oändligt mycket bättre än med ursvenskar utan utbildning. Den kan inte kan jämföras med den kommunikation som rådde vad gällde samklang, lätthet, insikter, förståelse och flyt som gällde med dessa studenter, forskare och assistenter från Afrikas olika länder. Vad som är avgörande för vår framtid och som gör den så dyster är således att de människor vi tagit emot är att majoriteten av de mottagna människorna är att de är lågutbildade, religiösa, mestadels obildbara och utan förutsättningar att skapa sig ett bra liv här i landet. Det kommer att visa sig i höga skatter, brott, demonstrationer, upplopp och ett tudelat samhälle. De som kan kommer att avskärma sig ifrån denna del av samhället eller ev lämna landet och flytta till länder som bättre hanterat invandringsströmmarna från Afrika.

  Gilla

  • I reject reality and substitute my own. skriver:

   För mig kvittar det om man är välutbildad eller inte då man tvingar småflickor att bära slöja, eller, det är faktiskt värre om man är välutbildad för då har man ingen ursäkt att man bekänner sig till den våldsbejakande och kvinnofientliga religionen islam.

   Gilla

  • Drutten skriver:

   Så då borde vi hellre ta emot flyktingar som redan i flyktinglägret kvalificerat sig för högre studier, eller rentav genomgått högre studier, kanske på distans. De asylsökande som ändå tar sig hit kan få den lediga platsen i lägret för att där ha möjlighet att kvalificera sig intellektuellt för den åtrådda platsen i Sverige.

   Gilla

 17. Tahmas skriver:

  77711N
  Här gör du en viktigt poäng som jag tror att många utanför vår ”sfär” missförstår. Jag bryr mig inte ett dugg om vilken färg en människa har eller från vilken kontinent de kommer ifrån. Det som bekymrar mig är vilka värderingar de tar med sig hit och precis som du påpekar vad kan de bidra med till vårt samhälle. Här har vi den springande punkten i det gigantiska samhällsproblemet vi står inför. Okunniga analfabeter som vi måste försörja till tids ende och utöver det så så skall vi även hysa deras anhöriga som har samma grad av defekt avseende utbildning m.m.
  Dock skall det erkännas att människor som söker sig hit oavsett religion och hudfärg men som har adekvat utbildning och har för avsikt att bidra till samhället måste har fötterna på jorden. Det är så fruktansvärt lätt att spela rasistkortet bara för att man inte får som man vill och det är ohederligt. USA står inför ett ny gammalt problem nämligen att svarta spelar ut rasistkortet och för den miljonte gången tar upp slaveriet och den vite mannens synd.
  Den svarta hatiska och rasistiska gruppen Black Lives Matters skapar enbart ny rasism och nya motsättningar i USA och tyvärr är det understött av Obama.
  Andelen nya medlemmar som KKK har fått sedan upploppen är cirka 25 procent vilket är förödande med tanke på att vi lever i en upplyst tid. Felet som jag ser det ligger i de svartas vägran att inse att slaveriet inte var en vit uppfinning utan en afrikansk i det sammanhanget.

  Det andra felet det begår är att vägra läsa och inse statistiken, svarta dödar svarta mer än vita dödar svarta. Svarta dödar vita mer än vita dödar svarta och sist men inte minst svarta poliser dödar svarta mer än vita poliser dödar svarta.
  Så rasismen är ett tankespöke som bland annat Al Sharpton och Jesse Jacksson spär på.
  Men återigen den bidragande faktorn till ett samhälle är välkommet oavsett hudfärg, religion eller kön, det är är min ståndpunkt dock med följande passus att värderingarna måste vara eller åtminstone bli kompatibla med våra. Det är ett absolut krav.

  Gilla

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag medger att mitt inlägg var provokativt då jag tyvärr tror att radikala åtgärder behövs för att stävja den fortfarande okontrollerade och oönskade invandringen. En sådan radikal åtgärd är att sluta bevilja asyl samt sända tillbaka, alternativt internera de som vägrar att återvända. Jag ser ingen tendens till sådana åtgärder efter som de ledande i samhället liksom åtskilliga medborgare vägrar att inse allvaret i det problem som Sverige befinner sig i.

  Frågan är därför hur mycket värre det måste bli innan tillräckligt många börja reagera.

  Gör man ingenting så finns bara två alternativ på sikt; religiös underkastelse eller någon form av inbördeskrig. Till slut blir det nödvändigt att tänka färdigt.

  Gilla

 19. Fredrik Östman skriver:

  Du skjuter bredvid målet. Som du påpekar är de kulturdrag och vanor som ”vi” ogillar också sådana som har liten överlevnadskraft i jämförelse med våra i grunden anglosaxiska. Orsaken till att muslimer i Sverige likväl har så många barn och deras egentligen undermåliga kultur så god prognos är INTE att de är kulturellt betingade till detta, utan att de har råd med det tack vare de bidrag och understöd de erhåller från hårt arbetande svenska skattebetalare. Annars skulle de ju vara kvar i sitt elände i sina ursprungsländer.

  Två regler räcker:

  – Bidrag bara till inhemska och redan assimilerade
  – Krav på egenförsörjning på en nivå klart över socialbidrags- och trångboddhetsnormer för alla utlänningar

  Till detta kommer det självklara:

  – Utvisning av alla utlänningar som begår minsta brott — inklusive asylfusk
  – Likhet inför lagen och avskaffandet av alla privilegier för och anpassningar till utlänningar som idag förpestar samhällsklimatet

  Inget av detta har med kulturella normer eller klädstilar att göra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s