Kära fosterland

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är en trendmänniska. Det betyder inte att jag följer trenden, utan att jag leder den, utan dock att utöva något inflytande. Tänk dig att du befinner dig i en lokal där det plötsligt pyser in gas. Någon upptäcker det före andra. Sådan är jag. Men det betyder inte att jag har något inflytande på dem som oberoende av mig upptäcker lukten.

För trettio år sedan – innan Jimmie Åkesson kunde stava till ”Sverigevänner” – tröttnade jag på det rådande Sverigeföraktet och anade att den svenska historien var havande med en ny sorts nationell stolthet, kanske rentav patriotism. Så för att själv förstå Sverige skrev jag en historiebok som heter På spaning efter Moder Sveas själ, en nog så nationalromantisk titel. (OK, den allmänna fosterlandskärleken har låtit vänta på sig vilket beror på att den blivit nedklubbad i kängorna av politiskt korrekta våldsverkare inom politik och media, men jag tror inte det kommer att fungera i längden; trenden är starkare än sina vedersakare.)

När man studerar svensk historia och jämför med förhållandena i andra länder kan man inte annat än förvånas över det lugn, den jämlikhet och enhetlighet som dominerat här (med enstaka undantagsperioder som 1600-talet, då högadeln var extra prålig och därför snart fick betala genom karolinernas reduktioner).

Häromdagen skulle jag förklara för min brasilianska portugisiskafröken varför svenskar normalt inte hatar staten så som man gör i hennes land. Hon tyckte det var väldigt konstigt. Var inte staten en utsugare hos oss? Var inte staten överklassens verktyg för att klämma åt folket och säkra sin egen maktutövning?

Nej, sa jag, ibland har staten, eller tidigare kungen, gjort tvärtom, alltså skyddat folket mot överklassen. Och så berättade jag historien om hur den borgerliga revolutionen genomförts i Sverige, alltså motsvarigheten till den franska revolutionen 1789, där det begynnande borgerskapet flyttade undan adeln och kungen, och den ärorika revolutionen i England hundra år tidigare, som åstadkom samma sak.

Min hud knottrades av nationell stolthet över hur smidigt och utan blodsutgjutelse denna epokgörande händelse genomfördes i Sverige. Gustav III hade tröttnat på adeln och dess privilegier och bestämde sig för att slutgiltigt stuka den. Han formulerade Förenings- och Säkerhetsakten, som i ett slag jämställde adelns rättigheter med de andra ståndens. Inför utsikten att förlora sina privilegier gjorde riddarhuset motstånd, medan de tre övriga stånden – prästerna, borgarna och bönderna – yrkade livligt bifall vid 1789 års riksdag. Kungen arresterade då adelns ledare och satte dem i fängsligt förvar i Fredrikshofs slott bakom dagens Oscarskyrka. Sedan gick han tillbaka till riddarhuset för att efterhöra dess uppfattning om den nya akten och tolkade dess missnöjda mummel som bifall. Så slutade adelns makt i Sverige.

Inte ett enda liv gick till spillo (om man inte räknar kungens eget tre år senare samt den avrättade mördaren Anckarströms). Jämför med de tusentals adelsmän som man i Frankrike ansåg sig tvungen att halshugga för att åstadkomma samma sak.

Min portugisiskafröken gjorde stora ögon över hur märkligt detta lilla land långt i norr sköter sina angelägenheter. Sedan slogs hon av en misstanke: ”Det var väl inte så konstigt, kungen hade väl sett hur det gick i Frankrike, så han valde att förekomma i stället för att förekommas”.

”Kunde ha varit, bästa lärarinna”, sa jag, ”men faktum är att Förenings- och Säkerhetsakten antogs i februari 1789, ett halvår före Bastiljens stormning.” Och jag kände den fosterländska självaktningens knotter igen.

28 thoughts on “Kära fosterland

 1. Folke Lidén skriver:

  Det är nog slut på lugnet snart. För många svenskar, inklusive undertecknad, känns det allt lättare att ”avsky staten”. Till yttermera visso mass importerar vi människor som redan är väl förtrogna med att ”avsky staten”. Tänka sig, att man blev dissident på gamla dar, medan unga människor lydigt går maktens takt.

  Liked by 11 people

  • Nils Dacke skriver:

   Instämmer helt, jag har också blivit dissident på gamla dar och ta mig tusan också blivit stolt att upptäcka detta hos mig själv. Fram till ca tio år sedan hade jag fullt förtroende för politiken, statliga byråkratin och media och att de var till för medborgares bästa, men det har ändrats totalt när man börjar syna deras agenda och intressen. Man blir ju mörkrädd mer eller mindre varje dag när man upptäcker och läser hur det funkar runt om i landet. Senast igår kväll när tittade på UG i SVT så inser man ju att hela den den statliga och kommunala tjänstemannabyråkartin behöver omdefinieras mht till både uppdrag och rapporteringsvägar. Det som UG tog upp om ensamkommande ”barn” gör ju att man inser vi alla blivit totalt lurade och uppkörda av tokvänstern och godhetsknarkande tjänstemän.

   Liked by 7 people

 2. OM SVERIGE skriver:

  Vad gör Sverige speciellt ?
  Att här aldrig funnits feodalism.

  Den svenske bonden har alltid ägt sin mark. En öppenhet har krävts i samhället.

  De egna idéerna, företagandet har tidigt varit typiskt i denna miljö.
  Tidigt fanns här finansiella instrument – här kunde bonden ta lån i avsikt att finansiera nya satsningar. Ett rättsligt system – som medborgarna tidigt hyste förtroende för- fanns här också.

  Många stora svenska företag har sin grund i den svenska byn..

  Delaktighet i samhällets utformning har varit tydlig.
  Adel, präster, borgare och bönder – de fyra stånden- var ett uttryck för detta.

  Ibland hörs åsikten att svenskarna borde mer, som i andra länder ”gå ut och protestera” .
  Intrycket är snarare att delaktighet sker på annat vis. Att organisera sig på olika vis har setts som ett bra sätt till detta.

  I slutet på 1800-talet organiserades svensk arbetarrörelse – ett uttryck för synen hur delaktighet skapas.

  Ju fler som är med – från samhällets alla grupper- desto bättre utveckling. Så kanske man kan sammanfatta det typiska för detta land.

  Liked by 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Sant är att Sverige förskonats från sådana våldsamma motsättningar som varit vanliga i andra europeiska länder, och även sluppit bli indraget i världskrigen — men den trygghetskänsla detta skapat visar nu sin baksida.

   Nu när Sverige kapats av en samvetslös vänstermaffia, som bitit sig fast i media och inom den högre utbildningen, har dessa vänsterelement kunnat dra fördel av svenskarnas godtrogna naivitet för att driva igenom sin destruktiva agenda.

   Per Albins Folkhem styckas nu i småbitar, och slängs till vargarna medan folk i allmänhet inte vågar annat än se på.

   Media påstår att vargarna är stackars övergivna hundvalpar, och att vi alla har ett ansvar att ta hand om dem! Och den som säger emot är en Ond människa.

   Liked by 5 people

 3. Tahmas skriver:

  Föraktet för fosterlandet bottnar helt i den svenska socialistiska historien. När LF Reinfeldt och Mona Sahlin uttryckte sitt förakt för Sverige och svensk kultur så gav det ringar på vattnet och spädde på föraktet än mer.
  Hade deras motsvarigheter i tex Italien eller Österrike uttryckt sig på samma sätt så hade domen inte varit nådig.
  Om strutsbrigaderna för hållas så kommer det snart att klassas som rasism att äta kräftor, fläskkotlett och sill.

  Liked by 1 person

 4. Lasse W skriver:

  Det jag gillar hos Patrik är just att han vågar ”tänka själv” och lita på sin intuition. Som nästan alltid leder rätt. Nya infallsvinklar behövs idag när samhället gått i stå och ingen vill, kan, orkar eller har råd att göra något åt de problem (förlåt utmaningar) som blir alltmer tydliga för var dag som går. Jag blir alldeles förundrad över planerna på miljardsatsningar på höghastighetståg av magnettyp i vårt glest befolkade land. Samtidigt som pengarna tryter inom vård, skola och omsorg på grund av den hastiga befolkningsökningen som inte parerats med ökade resurser. Utan ska lösas ”ändå”. Ingen ska tro att det inte märks: min vårdcentral i centrala Sthlm har fått minskade resurser och oviljan är tydlig att remittera till specialist eller att göra analyser. Nej resurserna går nu till förorterna enligt en ny omfördelningsmodell. Och Folktandvården i Sthlm har sista tiden höjt sina priser med 20-30 procent för betalande patienter. Märkligt när inflationen är nära noll. Men med allt fler gratispatienter/asylsökande eller en mindre grundplåt från landstinget måste väl intäkterna upp…..

  Liked by 8 people

  • ryden2 skriver:

   Ja det är vi som är sjuka som får betala. Har just fått höra att en mycket effektiv medicinkombination, för en mycket allvarlig sjukdom , som godkänts i EU har bedömts för dyr i Sverige. En skam för Sverige!

   Gilla

   • I reject reality and substitute my own skriver:

    Samtidigt som vi alla lydigt stod i kö för att vaccineras mot någon influensa.

    Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Det gamla svenska talesättet att det är bättre att stämma i bäcken än i ån kan vara ett tecken att landet har förmåga att förhindra en illavarslande utveckling i tid. Det finns även under senare tid sådana tecken som att man lyckades stoppa försöken till socialisering av den svenska näringslivet på 1980-talet liksom den okontrollerade invandringen i slutet på förra året. Det är sådant som kallas för pragmatism eller sunt förnuft. Kanske är det en djup instinkt som funnits i den svenska folksjälen så länge landet existerat och varit en förutsättning för dess överlevande i en utsatt del av världen. Låt oss hoppas att så är fallet. Emellertid när man ser polis och myndigheters handfallenhet inför det importerade våldet är det svårt att behålla sin förtröstan.

  Liked by 2 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Den okontrollerade invandringen, som skulle ha stoppats för decennier sedan, pågår fortfarande. Den som vid gränskontrollen säger sig ”söka asyl” ska enligt reglerna föras till MIg-verket för att där anmäla sig som ”asylsökande”.

   Och Mig-verket accepterar vad jag vet fortfarande oftast att folk kommer utan ID-handlingar och dukar upp någon snyggt formulerad lögnhistoria…

   Sålänge detta får fortsätta är gränskontrollerna mest ett spel för gallerierna.

   Liked by 4 people

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Socialisternas försök att sola sig i glansen av den svenska monarkin gör mig kräkfärdig.
  Kan man tänka sig ett värre hyckleri? Det räcker för mig att ”avsky staten”.
  Som Folke Lidén skriver,”medan unga människor lydigt går maktens takt”.
  Socialisternas skola och skatteutplundringen har fixat det, borde kanske tilläggas.

  Liked by 2 people

 7. lioninuniverse skriver:

  Bäste Patrik; Mycket, mycket informativt – och kanon det där med G III och 1789… DET vet nog ytterst få i Sverijen… JAG ska skyndsamt berätta för mina nyinkomna och tillkomna – för jag har endast skötsamma nyskåningar i min krets – som alla har jobb – och pratar hyfsad svånska – efter 1- 1/2 år i vårt land…. Skånska dialekten uppfattas av en del som att det språket borde genomgå SFI…. eller Skåne skiljas från Sverige – så JAG har hela tiden menat att ALL SFI – ska ske i t.ex Nyköping – för att lite undvika att nyanlända inte blir ”dubbelt mobbade” i Sverige – när de flyttas runt på Migrationsverkets spelplan. Tänk dig själv en stackare, som bryter på skaunska…. säger jag som är skåning till kropp, hjärna och hjärta… MEN bott länge i Sverige.

  DU skriver i början: ” Tänk dig att du befinner dig i en lokal där det plötsligt pyser in gas. Någon upptäcker det före andra. Sådan är jag. Men det betyder inte att jag har något inflytande på dem som oberoende av mig upptäcker lukten.” JAG, som är berikad med en personlighet – som av forskar benämns som HSP (High Sensitive Person/Personallity) – gillar därmed också ditt sätt att skriva och förmedla – just det som många saknar: KÄNSLAN,
  Positiva drag som brukar utmärka HSP:
  empatiska
  visionära
  intuitiva
  kreativa
  nyfikna
  självständiga
  djuptänkande
  samvetsgranna
  hängivna
  icke konformiska

  Du hittar mer på http://www.hspcoachen.se – och om forskare Elaine Aron på http://hsperson.com/.

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Fantastisk duktig person.
   Tänk om man ändå hade fått samtliga dessa goda egenskaper.

   Men det finns ju en möjlighet att en person som tillskriver sig själv alla dessa goda egenskaper är i total avsaknad av samtliga? Jag är övertygad om att så icke är fallet i det fall.

   Jag tror ändå att jag avstår att nämna MINA goda egenskaper. Jag ska dock nämna en god egenskap. Min sensibla karaktär gör att jag kan avgöra om en bullrande tunna har något innehåll. Utan att behöva öppna den! Trolleri? Nej. Människokännedom.

   Jo, förresten. Jag är gift med en arabisk kvinna, som lämnat islam. Hennes bästis bor här i vårt hem. De talar också svenska efter 18 månader. De utgör en nära nog en infinitesimal minoritet från SFI, som de snabbt tog sig igenom. Det finns de, som inte tagit sig över från nivå B till C efter åtta år. Nivåerna är från A till D. Trots att undervisningen inte sker på skånska. Själv är jag från början smålänning av knektsläkt.

   Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Den ärorika revolutionen skapade allt vårt välstånd och det fria statsskick med rättsstat vi tills ganska nyligen hade. Med bibehållen adel och bibehållen monarki och bibehållen lagstiftning. Revolutionen i Frankrike skapade 200 år av socialistiskt och fisliberalt förtryck och elände och republikansk låtsaspompa. På inget sätt åstadkom de samma sak.

  Liked by 1 person

 9. Aha skriver:

  Engellau skriver om vår civiliserade själ när det gällt större omkastningar. Omvälvningar har gått lugnt tillväga, vi är ett lugnt folk helt enkelt. Tyvärr torde det nu vara si och så med det. Våra förorter har blivit latenta upprorsområden, lågintensivt krig pågår mellan samhället och livsstilskriminella. Den bristande civiliserade tonen finns lite varstans, det märks bl.a. på våra akutmottagningar där grupper uppträder allt annat än civiliserat. I själva verket är det så att så fort det handlar om gruppbråk och andra folkliga uppträdanden som gått över styr, fotbollshuliganer undantagna, får alternativmedia bli källan för att få veta vilka som står för bråken; olika invandrargrupper.

  Alla samhällen sitter på en krutdurk i den mening att om statens våldsmonopol upphävdes, polis och militär upplöstes, så skulle omfattande plundringar och upplopp ske. Pöbeln skulle snabbt dra ut på härnadståg. Det gällde för i tiden och det gäller i högsta grad idag nu när det finns så många problematiska förorter. Sverige befinner sig i ett lite känsligt läge. Civilisationen är en fernissa.

  Större omvälvningar, att en grupp petas ned på samhällsstegen liknande överklassen som Engellau berättade om, står knappast inför dörren. Det som skulle kunna inträffa och då kopplat till våldshandlingar är att Islam och autonoma vänstern flyttar fram sina positioner. De torde vara mest våldsbenägna.

  Liked by 4 people

 10. Jaxel skriver:

  @Folke Liden
  Även jag börjar känna på liknande sätt. Och är det så konstigt?

  Makteliten i staten bemöter min och andras oro för konsekvenserna av en invandring, med verkliga eller föregivna asylskäl, på den senaste tidens nivå med förakt. Min oro handlar bl a om mycket stora ekonomiska konsekvenser, ökad allvarlig våldsbrottslighet, bostadsbrist, terrorhot och förändring av samhällsklimat och värderingar i en oönskad riktning.

  Om jag på detta sätt blir bemött med förakt är det väl inte konstigt om jag i min tur börjar förakta dem som behandlar mig på det sättet.

  Liked by 5 people

 11. I reject reality and subsitute my own skriver:

  Just för att vi kanske i någon mening hade lyckats bygga ett samhälle utan krig och dödande och ändå funnit konsensus: jag gillade inte att betala så mycket skatt men accepterade det, jag gillade inte våra låga straff för brottslingar eller höga bidragsnivåer, men accepterade det, men just därför, att man nu utnyttjat att förlorarna, i detta fall äkta konservativa i Scrutons mening, ändå accepterade sakernas tillstånd, så är det desto allvarligare att socialdemokraterna och moderaterna missbrukat sin ställning för att föra landet mot en misslyckad utopi.

  Man måste respektera förlorarna, etablissemanget har förväxlat att de haft makten länge med att de haft rätt i allt. När det nu, det kan inte sägas på något annat sätt, har gått åt helvete med massinvandringen, så visar sig deras utopi vara just det. Det lugn som Patrik pekar på är svårt att se hur det kan bevaras, det asymmetriska våld skötsamma svenskar utsätts för, från verbal vänsterpropaganda och daglig indoktrinering, till monopolet på gatuvåld från vänster och invandrare till värre, saker som muslimsk terror och våldtäkter, detta kan inte, och kommer inte, att fortsätta. Det har kommit till en punkt när en vattenkammad Åkesson endast delvis är nog, symmetrin i våldsutövandet måste återställas, och gör inte staten det, så kommer andra krafter att ta vid. Vi har nått denna punkt, hur många gånger kan man vända andra kinden till? De är svårt att se att nästa revolution inte blir som den franska.

  Liked by 7 people

  • Hedvig skriver:

   Hoppas att din länkade artikel i Dagens Samhälle blir läst av många. Eftersom det är ”ett öppet brev till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat, undertecknat av en rad kända samhällsdebattörer, skribenter och akademiker”,

   Vi kan alla gå med i den här spirande folkrörelsen för ett sekulärt demokratiskt samhälle!

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Vi borde ha ett parti som heter ”Sekulära partiet” kanske med tillägget ”för lag och ordning”.
   Turkiet sekulariserades av Ataturk och moderniserades snabbt i en målmedveten politik. Att slå vakt om vårt sekulära moderna västerländska ordnade samhälle med yttrandefrihet (utom för religiösa hatpredikanter) är det viktigaste nu. Vi som byggt landet och välståndet håller på att förlora vårt land. Hatvänsterns totalkontroll över media och dess förstörelsekampanj mot Sverige måste elimineras via en ny politisk kraft som inte har något suspekt förflutet som kan brännmärkas eller brunmärkas.

   Gilla

 12. Lars A skriver:

  Vårt kära fosterland har hamnat i en så uppenbart självvald dumhet att det inte kommer att överleva i nuvarande form, en form av kulmen måste väl ändå dumheten runt de ensamkommande vara:

  http://www.svt.se/ug/se-program/uppdrag-granskning-sasong-16-31-aug-20-00?&autostart=false

  Hela etablissemanget ställde sig till helt nyligen bakom denna dumhet och har därmed så gravt missbrukat det som Patrik kanske med rätta är stolt över så att de för all framtid har gjort sig oönskade. Vi lär inte få se dem späka sig som i Pythons

  Hur kan man efter uppdrag granskning om vi tar det som exempel någonsin finna konsensus med dessa människor? Det är inte möjligt, de måste bort, allihop, tjänstemän, mediefolk och politiker. Det finns inte ord för det förakt jag känner för att man medverkat till detta medvetet.
  En symbolisk publik schavottering hade varit önskvärt, eller förvisning till Ven tillsammans med alla ensamkommande. Reportaget i UG anknyter på bästa vis till Patriks krönika igår, när tjänstemän gömmer sig bakom uppenbart idiotiska regler, ”uppenbart för envar” skall det vara när man bedömer en afghan med fullt skägg och håravfall som vuxen.. och inget annat kan man göra.., denna medvetna dumhet kan inte fortsätta, eller som the dude säger, this aggression will not stand :

  Bilmekaniker i Dubai.., vilken skarp kniv till åklagare, man tar sig för pannan

  Det är helt enkelt inte möjligt att uppnå konsensus, man kan inte beskriva positionerna nu på annat vis än att det är fiendepositioner i skyttegravar. Vänstern och etablissemanget har länge tagit sig rätten att behandla motståndet på detta vis, det är dags att återgälda vänligheten.

  They pissed om my rug man

  Liked by 4 people

 13. seniorciticen skriver:

  Jag är oändligt tacksam för att jag fått födas, växa upp och leva i Sverige. Jag måste vara en av de mest lyckligt lottade tillsammans med andra i min generation – jämfört med hur det ser ut i den största delen av världen.
  De politiker som styrt landet under de senaste 40 åren har drabbas av hybris och ser på vårt fosterland som en ”humanitär stormakt”. Konsekvenserna av att PK-media och politiker vill använda Sverige för att lösa alla (eller i varje fall alltför många) problem i världen är att fosterlandet begår ett kulturellt (grundläggande värderingar) självmord. Vår kultur är inne i en regression och kommer om inget görs att vara på en nivå som vi var för länge sedan – vi är på väg mot medeltida värderingar liknande de som dominerar inom islam.

  Liked by 2 people

 14. 77711n skriver:

  Skillnaden som jag ser om man jämför med förr är att det var intelligenta människor som styrde förr, åtminstone under de senaste fem-sex decennierna. Idag fungerar inte detta urval bland politikerna, utan de som blir politiker är i de flesta fall personer som inte haft andra karriärer, misslyckats med sin utbildning etc. Botemedlet måste därför givetvis vara att ställa krav på kompetens på dem som utses för att sköta rikets affärer.

  Gilla

 15. Nu hade jag fel igen skriver:

  jag läser en bok om Mangs nu ”raskrigaren”, det slog mig att han inte är rasist, han hatar nämligen inte endast etablissemanget utan han gör invandrarna till individer själva ansvariga för sina handlingar och därmed värda hans straff. Breivik däremot betraktade muslimer och andra som lägre stående och därför oförmögna att styra sina handlingar, därför angrep han istället etablissemanget som han ansåg ansvariga.

  Gilla

 16. bomarkusson skriver:

  Det finns något mycket specifikt svenskt eller nordiskt eller skandinaviskt vad man väljer att säga. De flesta har inte förstått det eller tvingats eller manipulerat att inte förstå. De få, som har förstått det unika, har trakasserats, förlöjligats eller hängts ut till allmän bespottelse.

  Jag ska kanske byta tempus och använda imperfekt. Det fanns något svenskt. Våra grannar har fortfarande lyckats bättre att behålla sina värderingar än vi.

  Jag har frågat mina arabiska vänner om vad som är svenskt. De svarar att vår ärlighet är unik. Vår arbetsmoral är unik. Vår kultur är unik. De kommer från Syrien, en gång ett ganska fritt land. Landet har liksom Libanon kapats av islamisterna. Samma sak har också skett i Nordafrika. För tjugo, trettio år sedan var hijab sällsynt i många av dessa länder. Nu trakasseras kvinnor som inte accepterar att kuvas och kränkas.

  Mina vänner kommer alltså från länder där det Muslimska Broderskapet har den informella makten. De tycker att den spillra av KULTUR, som vinns kvar är helt unikt.

  Min frus bästis, Ma, trodde hon skulle kunna påverka oss att låta oss ha den spillran kvar. Hon gick därför med i Socialdemokraterna. Jag avhöll mig ifrån att säga min mening om de politiska partierna i allmänhet och de rödgröna i synnerhet. Jag ska inte påverka hennes val och hon kommer från en mycket klipsk familj och hon är synnerligen skarp. Jag tyckte hon skulle kunna göra nytta som politiker.

  För några veckor sedan var Ma på weak-end seminarium. Jag sa till min fru att Ma kommer att bli mycket besviken på alla dummerjönsar.

  Alldeles riktigt. Ma blev så besviken att hon begärde utträde ur (S). Orsak: Det enda de pratade om var siffror. Hur man skulle maximera antalet röster. Vilka marginalväljare skulle man försöka nå. Vilka medel skulle man tillgripa för att få makten. Ma:s stora besvikelse, förutom en massa korkade partigängare, var att man inte talade ett dugg om vad man skulle göra med makten. Detta har skriftligen också talat om för partiet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s