Politiker etablerade på arbetsmarknaden

IMG_0121

Ilan Sadé

Efter att Storbritannien röstade för att lämna EU kom ”populismen” att bli den nya rasismen i den massmediala debatten. Populister utmärker sig bland annat genom att påtala att det finns ett etablissemang inom politik, statsapparat, massmedia och ibland även inom näringslivet, och att detta etablissemang fjärmar sig mer och mer från det övriga folket. Den politiska utvecklingen i såväl Europa som USA ger mycket skrivstoff härvidlag åt ledar- och kulturskribenter.

Problemet är att populisterna har rätt. Inte nödvändigtvis i sina slutsatser, men däremot i stora delar av verklighetsbeskrivningen. Visst finns det en politisk klass som har allt tunnare erfarenhet av hur det är att vara yrkesverksam och att umgås med folk som inte lever av och för partipolitiken. Och visst är detta ett stort demokratiskt bekymmer.

De stora folkrörelserna växte fram under demokratins barndom. Folkrörelserna kunde baseras på gemensamma klassintressen, gemensamma erfarenheter och gemensamma idéer om hur framtiden skulle gestaltas. De politiska partierna och deras ungdomsorganisationer samlade också stor skaror och överlappade delvis folkrörelserna. Antalet medlemmar var helt avgörande för organisationernas resurser och inflytande. Demokratiska hierarkier byggdes upp, men de i toppen hade i regel en stark förankring i den grupp som de företrädde. Därför kom även riksdagen att fyllas av stålverksarbetare, bönder, godsägare, lärare, köpmän och professorer. Politiken var inte, som idag, professionaliserad.

Att politiker har blivit en yrkesbana som helst ska påbörjas vid 15 års ålder – och absolut inte senare än 20 – är tveklöst ett av de viktigaste uttrycken för vad jag skulle vilja kalla för det postdemokratiska samhället. Sverige är ju knappast ensamt om denna utveckling, men vår undermåliga författning förvärrar sannolikt dess följder. Såsom jag tidigare har nämnt i inlägg på denna sida är partiorganisationerna osedvanligt starka här, på bekostnad av de folkvaldas personliga mandat. Lägg till detta att medlemskåren i dag är försvinnande liten, samtidigt som anslagen från det allmänna bara ökar.

Den som aldrig har etablerat sig på arbetsmarknaden utanför partisfären[1] har naturligtvis mycket att förlora på att vara en vagel i partikroppens öga. Då blir man knappast befordrad. I svåra fall blir man avlägsnad.

Om problemet stannade vid att villkoren för fritänkare inom partipolitiken inte riktigt lever upp till arbetsmiljölagens krav för vanliga arbetsplatser vore saken ganska ointressant. Nu förhåller det sig dock som så att ängsliga karriärister, vilka har allt att förlora om de hamnar i onåd, ytterst är de som är satta att styra över landets öde. I ett land med stark samförståndskultur och särskild smak för fromhet och renlärighet inför det som anses rätt för stunden blir detta fiskstim av politruker särdeles skadligt. Alla är eniga om att en viss riktning är fullständigt självklar och rätt, sedan vänder alla nästan samtidigt, från en dag till nästa. Makthavare med starka civila plattformar att falla tillbaka på är däremot mer ägnade att bli individualister i det politiska rådslaget. Att man, för att nyttja fårbonden Fälldins ord, måste dagtinga och ofta finna sig i majoritetsbeslut är en sak, men vägen dit blir en annan med självständiga och trygga beslutsfattare i stället för lismande jasägare.

Slutsatsen av denna omvärldsbeskrivning blir givetvis att vi behöver nya folkrörelser och nya politiska partier, grundade på de problem som idag slår mot stora befolkningsgrupper och ledda av personer med gedigen yrkeserfarenhet. Flertalet av dagens partier är alltför sammanvuxna med statsmakten för att kunna bli systemkritiska och se att de själva har blivit en del av – för att inte säga det huvudsakliga – problemet.

De senast tillkomna riksdagspartierna har seglat in på ett visst politiskt sakområde: kristendomens ställning, miljön och invandringen. Framöver är det måhända inte en viss sakfråga som borde föranleda nytillskott, utan snarare viljan till demokratiskt styre och en sann folklig representation.

[1] Ironiskt nog är ”etablera sig på arbetsmarknaden” ett uttryck som politiker jämt och ständigt svänger sig med i debatter om arbetslöshet och integration, men hur etablerade på arbetsmarknaden är de själva?

31 reaktioner på ”Politiker etablerade på arbetsmarknaden

 1. BjörnS skriver:

  Kloka tankar. Jag är för en folkrörelse för att avskaffa partistödet. Jag tror att det är det enda sättet att göra politiker de facto beroende av sina partimedlemmar och väljare. Att de blir beroende av kampanjbidrag osv är ett mindre problem än att de inte behöver lyssna.

  Gillad av 3 personer

 2. Tritonen skriver:

  ”inför det som anses rätt för stunden blir detta fiskstim av politruker särdeles skadligt. Alla är eniga om att en viss riktning är fullständigt självklar och rätt, sedan vänder alla nästan samtidigt, från en dag till nästa.”
  En suveränt träffande formulering. Tack!

  Gillad av 1 person

 3. Nu hade jag fel igen skriver:

  Jo, om vi kunde samla en folkrörelse runt hur vi kan återvinna demokratin och ändra spelreglerna hade det förstås varit fint. Det är dock svårt att se hur det kan matcha global uppvärmning eller Alan Kurdi i medial slagkraft. Vad skall vara dragplåstret, vita peruker i en ny författningsdomstol? Det är ju istället så att spelet blir allt mer odemokratiskt och svenskarna utanför den Sverigevänliga rörelsen bara accepterat det, DÖ etc. Jag bedömer att den enda kil som finns nu som man kan banka in för att spränga klippan är SD, även om så klart de också har sin beskärda del av proffspolitiker. Men visst, hade vi kunnat få ett system mer likt Schweiz med en liten administration så hade det varit en dröm, men det betyder antagligen också VIKs död eller åtminstone kraftiga krympande. Högerns så kallade privatiseringar finansieras ju fortfarande av skatten och håller därmed politikerna oförändrat med i spelet. Privat, det ordet borde vara förbehållt verksamheter som inte betalas med rekvirerade skattemedel.

  Gilla

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är ett utmärkt och viktigt inlägg. Det är helt klart att den politiska ”överheten” avlägsnat sig från folket och dess verklighet. De folkvalda riksdagspersonerna är inte längre beroende av ”folkviljan” och kan strunta i denna då det ändå bara är partistyrelsernas uppfattning som räknas. Partistyrelserna är vidare sammangifte med ledande media samt med utvalda, och av partistyrelserna tillsatta, högre tjänstepersoner. De är dessa som bestämmer vilka ”besvärliga” och ”farliga”individer som skall stämplas som populister, fascister eller rasister och därigenom förtalas och elimineras.

  Som Ilan Sadé korrekt säger är detta ett allvarligt problem i Sverige med sin bristfälliga författning. Att medborgarna skall kunna ändra på detta är knappast möjligt annat än om EU skulle påtala Sveriges svaga och tvivelaktiga demokrati. Inte heller är detta troligt då Sverige på alla sätt strävar att vara den mest perfekta och mest skötsamma eleven inom EU. Hittills har man gjort detta med stor framgång.

  Risken är därför att motsättningarna mellan folk och överhet kommer fortsätta att växa ända tills en tändande gnista leder till en dramatiskt och okontrollerad utveckling. För att undgå något sådant är det nödvändigt att ”överheten” inser faran och ändrar på ett system som i allt högre grad endast gynnar dem. Om inte blir historiens dom förskräckande.

  Gillad av 2 personer

  • pllay skriver:

   Att tänka sig att överheten frivilligt skulle kliva ner ett par pinnhål för att blidka folket är dramaturgiskt, psykologiskt, historiskt och mänskligt omöjligt, därmed är den andra mer skrämmande utvecklingen den mest troliga.
   Politiken nu är snarare att folket skall näpsas, kosta vad det kosta vill!

   Gilla

  • En gåsapåg från skåne skriver:

   Ser att det är Tove L som skrivit, varför inte på svenska i SVD? I the Spectator skriver islamkritiska Douglas Murray och andra, personer som aldrig blivit publicerade i SVD, i synnerhet inte om de varit svenska. I min ordbok när jag slår upp under ”h” på hycklare så är det mycket kortfattat, det står bara Tove Lifendahl..

   Gilla

 5. Christer Carlstedt skriver:

  Ilan berör här ett omfattande politiskt problem i Sverige och förmodligen på flera ställen.
  Var sjutton kommer ungdomarna i politiken från? Vad kan de som berättigar dem till en politisk plattform över huvud taget?

  Jo, det är klart! De är uppdrivna i politiska ungdomsförbund.
  Det var svaret på varifrån de kommer.

  Vad de eventuellt kan är en helt annan femma. Hur man pratar utan att svara på ställd fråga och utan att säga något?
  När sjutton blev det en merit?

  En kyckling uppfödd i en broilerfabrik blir aldrig annat än just en broiler. Den kan bara äta, dricka och hacka på dem runt omkring.
  Överlevnad i miljön utanför väggarna är lika omöjlig som att rävarna där ute skulle börja odla morötter att livnära sig på.

  Lik förb…t berättar de för oss andra hur saker och ting ligger till och fungerar med samma iver som prästerskap i alla tider berättat hur det hänger ihop med himlens fröjder och helvetets plågor. Något som ingen predikare någonsin upplevt. De har inte ens träffat någon som gjort det.
  De redovisar sina drömmar och mardrömmar.
  Politikerna föredrar visst att kalla det visioner.
  I andra sammanhang kalls det för ”syner”.
  I allvarliga fall medicineras sådant.

  Allesammans lever på att de lyckas intala sina trupper att det finns ett vi och dom. ”Dom” är elaka och skall tvålas till med alla till buds stående medel.

  Stalin och Pol Pot utsåg de intellektuella till ”dom”.
  Hitler utsåg judarna.
  Palme utsåg USA.
  Sjuklövern utsåg SD.

  Alla har en sak gemensamt.
  De logiska argumenten för den egna saken är så svaga att man skapar en för den egna gruppen gemensam fiende.

  Då uppstår ju frågan om vi har förtjänat detta, eller om vi möjligen har blivit dragna vid näsan av personer med högst privata ambitioner?

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tänk om vi skulle avskaffa ungdomsförbunden!

   Att man måste ha arbetslivserfarenhet INNAN man börjar jobba politiskt!

   Vilken skillnad det skulle bli på beslut som fattas)

   Gillad av 1 person

 6. Bo skriver:

  Ironiskt nog är ”etablera sig på arbetsmarknaden” ett uttryck som politiker jämt och ständigt svänger sig med i debatter om arbetslöshet och integration, men hur etablerade på arbetsmarknaden är de själva?
  Mitt i prick. Jag har tidigare här framfört åsikten att införa ett krav på att alla som väljs in i riksdagen
  ska ha livnärt sig som egenföretagare i ett antal år. Om så hade varit fallet hade utvecklingen i Sverige sett helt annorlunda ut.

  Gillad av 2 personer

 7. Jan Andersson skriver:

  Det är väl bara att kräva några års yrkeserfarenhet för den som vill bli valbar? Den som har under fem år får inte jobba men annat än ungdomsfrågor. För övriga uppdrag gäller full tid eller minst tio års heltidsarbete efter en relevant utbildning. Den som inte lyckas/trivs med en normal karriär skall inte kunna göra karriär som politiker istället. Att vara politiker på valbar plats är inget yrke utan ett förtroendeuppdrag med kompensation för förlorad arbetsinkomst.

  Gillad av 1 person

 8. Gösta Oscarsson skriver:

  Det finns (tror jag) vetenskapliga analyser av vad som gör att ett fiskstim eller en fågelflock inte ständigt simmar/flyger rakt fram. Och det rör sig om några enstaka varelser som avviker och som påverkar de närmaste att avvika som i sin tur påverkar …. Och detta sker blixtsnabbt.

  Av någon anledning så tänker jag på Sara Skyttedal. Men för att en Sara skall lyckas krävs nog att flocken inte är helt komfortabel med rörelseriktningen. Sen får den närmaste flocken inte vara alltför stor och där uppfyller KD höga krav. Ynka 3.8 % procent påverka därefter
  35 % att överge DÖ.

  Och hur blir då flocken tveksam till rörelseriktningen? Som vanligt handlar det då om informationssystemet. Vet individerna vad som händer i samhället och kan man tolka det? För att ta det ny aktuella ämnet (alltså de ensamkommande) så har ”vi” under de senaste fem tio åren i princip haft all nödig kunskap. Jag tänker på Merit Wager och hennes uppgiftslämnare. Här har media uppträtt som flockens trogna tjänare och rörelseriktningen kan ändras först när situationen blivit helt orimlig. Flocken ändrar då plötsligt rörelseriktning.

  Boven blir alltså – som vanligt – media. En jämförelse med Danmark är instruktiv. Här har media inte lagt locket på och folket och partierna kan reagera redan innan det gått åt helvete.

  Gillad av 2 personer

 9. Hovs--hallar skriver:

  Och nya aktörer på denna marknad måste förstås anpassa sig till villkoren för att ha en chans att konkurrera, såvida man inte likt Donald Trump i USA har en stor privat fömögenhet att falla tillbaka på.

  I Schweiz, till skillnad från Sverige, lär det däremot inte finnas yrkespolitiker. Där måste en politiker ha ett yrke i det ”civila” för att försörja sig.

  Gillad av 1 person

 10. Tahmas skriver:

  Många politiker är oftast väldigt okunniga och har dålig omvärldsanalys. Dessutom har de den senaste tiden agerat som strutsar.
  En blind höna kan se vad som försigår men ingen tar ansvar. Politiker skyller på myndigheter och myndigheter skyller på politiker.
  Landet håller på att bli laglöst inte bara avseende kriminalitet utan även en utbredd korruption inom samhället. Flickor och pojkar blir våltagna av män som bedyrar att det är barn och ansvarig myndighet köper allt med hull och hår. När det sedan görs en åldersbestämmning så är vederbörande minst 19,2 år. Om man inte kan åldersbestämma kan man då komma fram till en ålder med en decimal?
  Lövfen står och ljuger och säger att ” vi tar ansvar” nuvarande regering är den minst ansvarsfulla regeringen genom tiderna tätt följt av Reinfeldts.
  Det går inte att bedriva ett land som en fackförening, det kräver med intelligens än så.

  Gillad av 2 personer

 11. Lennart Göranson skriver:

  Jag tvekar lite inför ordet ”populism” eftersom det i likhet med några andra klyschor (exempelvis ”rasism”) kombinerar en starkt negativ konnotativ laddning med en denotativ luddighet. Tidigare har jag försökt använda ”den systemkritiska opinionen” som ett alternativ. Men annars håller jag helt med om att det i Sverige liksom på många andra håll har vuxit fram en stark opinion som har rätt när det gäller det som är fel, men ofta har fel när det gäller det som skulle vara rätt.

  Inläggets huvudbudskap, att politikerrollen har professionaliserats, har varit uppe till diskussion på DGS tidigare men förtjänar att upprepas. Kombinationen av degenererade folkrörelser, en statlig finansiering som skapar oberoende av medlemsavgifter, utvecklingen av en professionell politikerkarriär isolerad från övriga delar av arbetslivet och en centralstyrning som försvagar partikansliernas beroende av riksdagen har troligen lett till ett av vår tids största demokratiska problem. Partierna framstår alltmer som små företag i opinionsbranschen, i symbios med etablerade media och med utfallet i opinionsmätningar som primär marknad.

  Vad kan vi göra? Själv tror jag inte på romantiska föreställningar om att allt blir bra om ”vanligt folk” får bestämma och ”sunt förnuft” får råda. Att styra ett land är en komplicerad historia. Det kräver kunskap och gedigen erfarenhet. Det kan skorra i öronen för många, men jag tror faktiskt att någon sorts elit måste hantera statens affärer. Vi accepterar ju att det krävs särskild erfarenhet och kunskap för att göra hjärtoperationer, köra trafikflygplan eller skriva domar i Högsta domstolen. Men frågan är hur vi hittar rätt sorts elit, med både rätt sorts kunskap och rätt sorts erfarenhet. Jag håller gärna med Ilan Sadé om att ”vi behöver nya folkrörelser och nya politiska partier, grundade på de problem som idag slår mot stora befolkningsgrupper och ledda av personer med gedigen yrkeserfarenhet”. Det ligger också mycket i konstaterandet att våra förhållandevis nya partier alltför mycket är enfrågepartier.

  Ilan Sadé är själv engagerad i Borgerlig framtid (BF) . BF:s kritik mot ”det som är fel” förefaller ligga i linje med uppfattningen hos den systemkritiska opinionen, och i den delen ha mycket gemensamt med SD:s program. Däremot skiljer sig BF från SD när det gäller flera andra viktiga politikområden vid sidan av migrationsfrågan. Själv känner jag mer sympati för BF, men frågan är naturligtvis om det är strategiskt möjligt att få ett brett stöd för ett nytt systemkritiskt parti.

  Gillad av 1 person

  • Tahmas skriver:

   Lennart Bengtsson
   Håller med dig i ditt inlägg. Jag ser också möjligheten för BF om ett antal år men just nu krävs det ett parti som SD som har en tuffare retorik och som förhoppningsvis inte blir en del av en åtta klöver.
   Jag har srivit det innan att SD måste bli ännu tuffare och aggressivare i sin politik. Det sista Sverige behöver är mer mjäk. Vi behöver hård tag och uppresningar i samhället. Min personliga dröm för Sverige är att andra länder och människor skall darra när de det talas om Sverige. Inget mjäk, inga bidrag, inga no go zoner och att alla är glasklara med vad det betyder att bo och verka i landet.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    På sikt kan ett parti som BF ha en plats,
    lite vettiga sossar, sansade moderater, de vettiga liberalerna, lite KD.

    Centern är nog ej att tänka på)

    10-15 % är ingen utopi…

    Men vi saknar dessvärre den tiden!

    Bara SD +30 %, kan stoppa den nuvarande galenskap 2018.
    Svetsaren måste bort!
    Annars är det för sent, Sverige förlorat!

    Striden måste stå om Islamiseringen, där lär S ej göra många knop!
    Hit men ej ett enda steg längre,
    snarare några tillbaka!

    Ta bort Allah bidrag till dessa anti-demokratiska religiösa organisationer,
    som i det fördolda motarbetar jämlikhet mellan könen mm

    Stäng Allah friskolor med konfessionella huvudmän, oavsett religion,
    det handlar om indoktrinering av BARN.

    Islam skall ej ges en plattform i Sverige,
    vi klarar oss bättre utan!

    ASSIMILERING måste bli nyckelordet!
    i ett sekulärt samhälle…

    Gillad av 1 person

 12. Staffan Persson skriver:

  Läste i Spectator att etablissemanget i västvärlden hårdnat till en samhällsklass som alltmer fjärmar sig från folkets vardag . Man talar om behovet av en ”mjuk fransk revolution” och det kanske blir oundvikligt i en eller annan form
  Nya partier och rörelser behövs förstås.
  Det handlar ju inte bara om politiker utan även om toppfolk inom administration och förvaltning som fått sina tjänster via kontakter med politiken.
  Det tycks växa fram en samhällsklass som likt realsocialismens nomenklatura ägnar sig åt att kommentera rekursivt och bygga fasader, patallellvärldar. Allt mer av verksamheten inom sjukvården (egen erfarenhet) och uppenbarligen också inom polisen och skolan,bl a,har gått in i en självkommenterande fas, ett putsande på fasaden. Redogörelser inkrävs som sedan ältas och knådas om till självbekräftande slogans och statistik och till att sysselsätta en armé av ”processutvecklare”.Likheten med realsocialismens tränger sig på.
  Etablissemanget är inte dummare än att det vädrar kritiken och mobiliserar apologeter och ideologer. Typ Johan Norberg eller Steven Pinker, veritabla statistikekvilibrister som producerar bevis på att vi, globalt sett, aldrig haft det så bra tillförne. Deras statistik är omöjlig att vederlägga tills man kommer på att det gäller att dyka under statistiken för att nå fram till den nakna verkligheten som den är.

  Gillad av 1 person

 13. p2185 skriver:

  Detta känns som en helt träffsäker beskrivning av en dyster utveckling. Betr politikernas egen etablering på ”arbetsmarknaden” så har de ju skapat en egen yrkeskår, avlönad av – ja, oss alla – i vilken de ju är såväl etablerade som försörjda.

  Gilla

 14. Tahmas skriver:

  Tomas skrev att all politik bygger på populism, så sant så sant.
  Alla partier lovar vitt och brett men håller lite. Ett parti som SD som verkligen tar upp samhällsproblemen är inte populistiskt enligt min mening, de säger bara vad vi ser varje dag.
  Etablisemanget nekar och mörkar vad vi ser varje dag, det är skillnaden och det är inte populistisk, det är något som kallas verklighet.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Inget parti har varit i närheten av SD:s samhällsanalys!

   Gång på gång på gång får man rätt!

   De andra tvingas jama med, efter långt om länge…

   Dessvärre oftast för sent,
   för att ej förvärra situationen!

   Islamifieringen av Sverige är vårt allra största problem,
   denna IDEOLOGI hör ej hemma här!

   Gilla

 15. Tahmas skriver:

  Sjuttiofem procent av svenska väljare tycker fortfarande att sjuklövern gör ett hyvens jobb. Om någon orkade göra en lista på svek, brutna vallöften, floskler, samhällsfarlig politik och sist men inte minst alla lögnerna och märkningarna som sker i samhället så borde man tro att de sjuttiofem procenten åtminstone skulle halveras. Men icke Kalle Kula och Ester Väster tror fortfarande på vad det hör och läser i statsbärande media.
  Om vi tror att nästa generation av politiker kommer att vara mer jordnära så har vi helt fel. Det drillas i tidig ålder i olika föreningar.
  Carls Bildt som de flesta kanske känner igen som en intelligent politiker har haft fel i över åttio procent av hans analyser om konflikter, uppror och inte minst utrikespolitik. Han spådde att den arabiska våren skulle demokratisera hela MENA och vi har facit.
  Det Bildt helt missade i sin omvärldsanalys var att islam var en betydande faktor samt att diktatorerna som styrde sina länder med hjärnhand hade väst bra koll på. Det vi ser idag är splittrade länder med upp till fjorton fraktioner i varje land som vill ta makten.
  Å andra sidan kan man kanske inte klandra Bildt då han i sitt cv har skrivit följande ”studier vid Stockholms Universitet” vilka studier?
  Han hade en kort sejour som höger agitator vid Universitet på 60-talet.
  Det han inte skriver i sitt cv är att han gifte in sig i politiken och på den vägen är det.

  Gillad av 3 personer

 16. Gert B. skriver:

  Apropå att etablera sig på arbetsmarknaden, så tog den förre kammaråklagaren Rolf Hillegren upp ämnet ”enkla jobb” i en debattartikel i Nya Tider.
  Han ansåg att ”ett enkelt jobb” låter som t.ex. ett riksdagsmannauppdrag. Inga krav på förkunskaper eller kvalifikationer!

  Gilla

 17. bomarkusson skriver:

  Jag fick i veckan en bekräftelse om politikens förfall.
  En mycket nära vän till familjen, jag kallar henne Majken, en syrisk flykting (en av de få verkliga flyktingar komna till vårt land. Ateist och därför utsatt för religiös förföljelse.) nappade på den värvningskampanj Socialdemokraterna bedriver bland invandrarna. Hon tänkte att hon skulle engagera sig politiskt och sprida kunskap om vår totalgalna flyktingpolitik. Jag yppade inte mina dubier beträffande socialdemokratin i detta sammanhang.

  För två veckor sedan var hon på ett veckoslutsseminarium. Jag sa till min fru, f.d. muslim, att Majken kommer att bli besviken efter att ha mött politrukerna. Det hör till historien att Majken har en syrisk civilingenjörsexamen och är mycket intelligent. (Såvitt jag kan bedöma)

  Det visade sig att ”besviken” var enbart förnamnet. Jodå, Majken var totalt överväldigad och synnerligen upprörd över cynismen i det narrspel, som förevarit.

  Man diskuterade bara röstsiffror. Hur skulle man vinna de muslimska rösterna för att komma till makten. Det fanns ingen måtta på de eftergifter man skulle göra. Man kunde nästan genomföra en total islamisering. Hon förstod och jag förstod varför vi i Sverige inte gör något åt flyktingkaoset. Bland ”flyktingarna” finns ryska, grekiska, turkiska, marockanska, egyptiska och … medborgare. Människor, som kommer från Saudiarabien, Qatar, Emiraten, Algeriet, Tunisien och ….

  Varför gör vi inget? Jo, om vi maximerar flyktinginflödet och absolut inte rör islam och accepterar no-go-zoner, kan Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet få evig majoritet i Riksdagen.

  Så vad gjorde Majken?
  Jo, hon skickade ett mejl till lokalavdelningen (S) och meddelade att hon var mer än besviken och undrade om det var vad vi kallar demokrati. Hon meddelade att hon inte ville vara med att spela det ruttna spelet. ”Det var bara siffror” och makt men inget tal om politikens innehåll.

  Jag berättade då vad jag sagt till min fru om att Majken skulle bli besviken. Det bedrövliga är att jag inte kunde rekommendera NÅGOT parti. Alla är maktkorrumperade men att (S) troligen är värst.
  Sverige är fantastiskt! Det, som för mindre än ett år sedan, var rasism, fascism, islamofobi. Ja, alla tillmälen kunde användas. Detta är nu helt rumsrent. Men statsministern hängde inte med i svängarna utan fortsatte en tid med ”De flyr för sina liv!” och ”Invandringen är lönsam!”. Följaktligen borde Malmö vara Sveriges mest lönsamma stad och inte behöva stjäla utjämningsstödet avsett för små fattiga kommuner i Norrlands inland. Att Fredrik Reinfeldt med en dåres envishet fortsätter med påståendet att invandringen är lönsam är mig en gåta.

  Majken frågade varför det hade blivit så. Då jag berättade om (S) långa period av maktinnehav, förstod Majken helt och fullt. Dvs. att makt korrumperar.

  Snart kanske det till och med erkänns att Rikspolischefen inte motsvarar kraven. Först tänkte jag skriva att han var en politisk pajas men insåg att pajaskastning inte ska förekomma i ett gott samhälle.

  Gilla

 18. Anna skriver:

  Det är ju vi som skapat systemet och samhället vi lever i. System kan modifieras.
  Det stora felet vi gjort är att vi trott att systemet varit så bra så att vi överlåtit det till de styrande i landet. Vi, folket, har trott att de gjort det bästa för oss för att ”Sverige är ju världens bästa land”.

  Men samhället förändras med tiden och människorna som lever i det förändras också.
  Det är kanske så att vi människor är skapade på vissa sätt och om vi får makt så förändras vi. Den mänskliga naturen. Det som fattas många människor idag är ödmjukhet och respekt. Människorna är egoistiska och samtidigt naiva i sin syn på världen. Vi tar mycket förgivet i Sverige.
  Våra politiker är av samma skrot och korn men de har inte kontakten med arbetslivet och samhället som vi andra, utan de kan fortsätta utvecklas inom sin sfär utan verklighetsanpassning.

  Jag tror att man måste bygga in kontrollsystem i alla system för att de inte skall bli något annan än de var tänkta från början. Makt korrumperar sägs det ju dessutom.
  Det måste det in nytt blod i politiken! SD är ett parti och BF ett annat. Partierna skall samarbeta i sakfrågor. Tror att det kan behövas ett eller två partier till kanske, med olika åsikter som diskuteras. I dessa partier måste vanligt folk, från hela samhället engaera sig med olika erfarenheter och kunskaper. Det är ingen annan som gör det åt oss, det måste vara vi för att få till stånd en ändring.

  Gilla

 19. H Portell skriver:

  En politiker som har ett allmänt yrke och framförallt är yrkesverksam är en politiker som mest sannolikt har möjlighet att verklighetsanpassa sina åtgärder. En politiker med livserfarenhet är dessutom förmodligen en politiker som haft möjlighet att skaffa sig ett omdöme att användas i politikens sammanhang. En politiker, kan man önska, skall inte vara i politiken alltför länge – kanske högst två mandatperioder. En politiker skall inte vara beroende av sitt politikeruppdrag ( pga att vederbörande inte har möjlighet till annan utkomst ). En politiker skall sammantaget iakta oväld i sin politikerroll.
  För närvarande finns inte så många personer i politiken som kan antas motsvara vad jag ovan anfört.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.