Lydnad eller eget omdöme

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ska man låta sig påverkas mest av sin naturliga lydnad inför auktoriteter eller ska man göra egna bedömningar och följa sin inre röst och göra som man själv vill? Det är inte alls någon lätt fråga att besvara. Efter andra världskriget fick tyskarna mycket skäll för att de lytt sina onda, nazistiska ledare snarare än sitt samvetes bud och därför begått många gräsligheter.

Det spekulerades om tyskarna eventuellt hade någon särskild lydnadsgen. Därför föll det sig naturligt för psykologer vid amerikanska universitet att genom laboratorieförsök fastställa hur det stod till med den amerikanska genuppsättningen i detta hänseende.

I ett välkänt experiment utrustades en experimentstudent med ett elektriskt reglage som påstods vara kopplat till en annan student i rummet intill. Ju mer reglaget vreds upp desto värre stönanden och vrål av smärta hördes genom väggen. Snart började experimentstudenten få ångest men fortsatte ändå tortyren när experimentledaren gav order. Om jag minns rätt fanns det knappt någon gräns för hur mycket lidande en normalstudent var kapabel att utsätta sin nästa för bara han fick tydliga instruktioner. Han lydde bara order, han också.

Ibland undrar jag om precis ett sådant experiment pågår i den svenska skolan. Experimentet går ut på att undersöka hur långt ett antal centralt placerade forskare i ledande skolmyndigheter kan förmå lärarkåren att genom lydnad av vansinniga order plåga det svenska skolväsendet. Det började någon gång på 1960-talet med en tilltagande centralstyrning av lärarna och en underminering av deras prestige och position i skolorna. Lärarna såg vad de tvingades till, men de föredrog att lyda forskarna framför att följa sitt sunda förnuft. Då började forskarna mäta skolresultaten genom PISA-undersökningarna för att bevisa för lärarna att den skola de förmåddes implementera blev allt sämre. Men det gjorde ingen skillnad. Lärarkåren fortsätter att lyda skolmyndigheternas alltmer uppenbart snurriga order.

Jag fattar inte varför Sveriges lärare och rektorer inte helt sonika följer sitt omdöme, sätter klackarna i backen, återtar lärarmakten och säger upp lojaliteten med alla flumteorier om att skolan är en sorts demokrati där eleverna bestämmer. ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet”, står det i Läroplan för grundskolan. ”Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”. Det är trams. Grundskoleelever är barn som ska läras och uppfostras, inte en sorts minivuxna som ska lära sig att betrakta lärarna som sina valda ombud.

Inom polisen verkar ett snarlikt experiment pågå. Hur långt kan överheten förmå de enskilda poliserna att tåla att de måste bete sig så att samhället havererar? Ska de lyda auktoriteterna eller följa sitt sunda förnuft? Allt fler verkar välja det senare, vilket i det här fallet närmast betyder att säga upp sig. Se exempelvis vad polismannen Nils Löfgren har att framföra. Poliskåren är nog av hårdare virke än lärarkåren.

Ett snarlikt experiment tycks även pågå med kommunerna. Hur mycket kan staten förmå dem att plåga medborgarna? Staten tvingar kommunerna att ta emot migranter, lovar ersättning till kommunerna och tar sedan delvis tillbaka löftena. I Dagens Nyheter skriker 33 moderata kommunalråd i Skåne sin nöd.

Jag fattar inte varför kommunalråden inte ger upp lydnaden, åtminstone så långt att de ordnar lokala folkomröstningar i frågan om de överhuvudtaget ska acceptera statliga tvångsplaceringar. Trots allt är de tillsatta av medborgarna, inte av staten. Men de har nog väldigt starka lydnadsgener.

46 thoughts on “Lydnad eller eget omdöme

 1. Sten Lindgren skriver:

  Jag funderar också ibland på hur det kan ha blivit så tokigt. Min teori är följande: Under ett antal decennier har medinflytandefrågor haft en framskjuten position i det svenska samhället. Detta har genomsyrat hela samhällsutvecklingen och har lett ett helt nytt spår in i maktens korridorer genom anställdas representanter i bolagsstyrelser, studerandemedverkan i olika sammanhang etc. En sådan som Löfvén är en produkt av detta.
  Nu har det gått så långt att dessa krafter bildat en egen organism i samhället där de tagit ett fast grepp och kör sina egna race under den förment representativa rollen. Och faktum är att den på papperet existerande inflytandekulturen ersatts av ett väldigt auktoritärt system som inte tål uppstickare. Se bara på AKB, när hon intervjuas om partiets syn på olika frågor så låter det hela tiden så här: När jag blir statsminister ska jag, när jag som ledare för partiet ska jag ….… Eller titta på hur ärkebiskopen eller polischefen behandlar sin personal.

  Liked by 1 person

 2. larslindblog skriver:

  Mest förvånas jag över att folk aldrig lär sig ; Lita aldrig på staten !! Hur många gånger har inte reglerna för pensionssparande ändrats ? Hur många ”tillfälliga skatter” inte permanentats ? Höjs inte skatterna oavbrutet ? Införs inte nya skatter hela tiden ? T.ex: Är det rätt att betala skatt för el producerad av solceller på ditt tak ? Infrias viktiga löften ? Har Ygeman fått iväg ens 10 % av dom 80 000 illegala invandrarna ?
  ( vi har enorma behov inom landet men 100 milj SEK/dag skänks bort genom SIDA)
  Hur ser man att en politiker från regeringen/alliansen ljuger ?? Svar: Munnen rör sig !

  Liked by 1 person

 3. I reject reality and substitute my own skriver:

  Jag tycker dagens inlägg anknyter lite till den förvirring som verkar råda rörande Anna Sundberg. Hon verkar vara en människa av ett virke under medelkvaliteten men det är ändå klart att som Patrik visar att när de flesta runt en följer en riktning så är det få som står emot.
  Att yrka på förståelse är en helt annan sak än att försöka förstå, men Omars artikel av igår tjänar ju helt klart förståelsen och förlåtelsen och var därmed försåtlig. Det är en annan sak att göra som lärarna eller poliserna eller för den delen nazisterna i dåtidens Tyskland, alla snart nog dras med. Att ensam hoppa rakt in i ondskan, jo det kan förstås men aldrig förlåtas.

  Jag tror att Patrik är i grund och botten en som förespråkar sunt förnuft, men detta guld är allt mera sällsynt, det är det våra makthavare har lyckats med, de har anammat anti-förnuftet och nu växer det fram samt importeras generationer som helt enkelt inte har detta sunda förnuft. De kan ledas var som helst. Vänstern har för ögonblicket taktpinnen men samma ungdomar kommer lätt att kunna ledas av framtida högerextremister, inte minst vi på denna blogg anser väl att det finns många argument åtminstone för att rasera vänsterbilden. Dessa oskrivna blad utan sunt förnuft från föräldrarna, vilken väg kommer de att välja när vänstern världsbild ligger i grus?

  Etablissemanget har genom att försvaga det sunda förnuftet skapat vindflöjlar, snart pekar de antagligen rakt emot dem själva eftersom den dogma de ställt upp har slagit så fel. Muslimerna ville inte bli som vi, och ingen annan heller.

  Liked by 1 person

 4. Tahmas skriver:

  Sverige har ingen kultur för medborgerligt motstånd. Huvudet sänkt mumlande med händerna i fickorna är det vi kan förmå oss att göra i prostest.
  De som i krönikan kalla experiment är just det. Politiker och samhällsledare vill se hur långt de kan trycka ner oss och demokratin innan eller om vi överhuvudtaget reagerar.
  När skatterna kraftigt höjs för att klara välfärden pågrund av invandringen och medborgaren känner att det svider mer än vanligt så är frågan om vi fortsätter med vårt beteende eller om vi reser oss upp och tar händerna ur fickorna och avsätter samtliga samhällsförstörare till förmån för ett mer medborgar vänligt styre av moder Svea.

  Liked by 3 people

 5. tomas skriver:

  Ibland tänker jag:
  att världssamfundet har utsett Sverige till en testpilot. Hur mycket kan man förstöra ett välfärdsland genom massinvandring innan landet och dess institutioner kollapsar…
  och blir en ‘failed state’…

  Liked by 1 person

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Kommer ni ihåg Nürenberg rättegångarna efter Andra Världskriget?
  Nej givetvis inte. Men kanske läst om dem? Litet grand i alla fall.
  Slutpoängen, förutom de utdelade straffen, var i alla fall att de åtalade inte kunde gömma sig bakom sina påståenden om att de bara lydde order. Det faktum att de vid ordervägran skulle ha gått ett oblitt öde tillmötes var inte nog för friande dom.
  Numera jagar man ännu överlevande från den tiden för att de skött lägerbokföringen.

  Tänk så illa det kan gå, när man gör som man blivit tillsagd av sin överhet!
  Man borde nämligen ha begripit bättre!

  När jag betraktar det pedagogiska ”genusexperimentet” på dagis, förskola och skola slås jag av en sak och det är att de så kallade pedagogerna med en dåres envishet försöker få barnen att leka i könsöverskridande roller när det gäller till exempel leksakerna. Ni vet – flummet att pojkarna skall minsann leka med dockor de också. Flickorna givetvis med brandbilar och skottkärror. Man vill av någon obskyr anledning ”bryta könsmönstret”.

  Jag tror nog att vi kan vara rätt så överens om att barn lär sig genom att härma vuxnas beteende. Med tanke på den starka kvinnliga överrepresentationen av ”pedagoger” på dagis och förskola så skulle man då självklart kunna dra slutsatsen att alla barns beteende skulle bli präglat av det kvinnliga sättet att vara.
  (Upptäckte ni att jag har uppfattat att det finns ett kvinnligt sätt att vara?)
  Fullspäckade dagar med trötta ungar på kvällen och föräldrar som inte är på topp efter dagens jobb, dagishämtning, handlande och matlagning är ingen optimal inlärningsmiljö.
  Mans- respektive kvinnorollerna i hemmet ger då kanske inte så stort bidrag speciellt som barnet skall i säng med tanke på morgondagens ”fröjder” som startar med väckning redan vid sex halv sju.

  Lik förbannat vill grabbarna leka med bilar och flickorna med sina dockor.

  När en normalintelligent liten person har upptäckt att det är stört omöjligt att få i den fyrkantiga plutten i det lilla runda hålet så försöker den givetvis med det fyrkantiga hålet. Och se! Det funkar!

  I genuspedagogikens värld fortsätter man med de fruktlösa försöken, vilket antyder att den bakomliggande intelligensen kanske inte är något ”att skriva hem om”.

  Patrik levererar ovan ett litet utdrag ur läroplanen för grundskolan. Om det inte vore så infantilt och intelligensbefriat (men det låter eventuellt tjusigt) så skulle det kunna vara riktigt skojigt i stället för som nu rent beklämmande.

  Förklara för mig hur elever, som allt för ofta inte ens klarar av att lägga ner morgondagens skolböcker i väskan på kvällen, utan ett jäkla tjat från föräldrarna, skall kunna planera skolans undervisning!
  Hur skall elever kunna välja ämnen och ämneskombinationer innan de har en aning om vad sakerna innebär? De har ju inte läst det ännu!
  Än mindre har de en susning om vilka kunskaper som är en förutsättning för andra ämnen.

  Hela tanken är ett stolpskott och ut. Ändå har någon fått betalt för dravlet.

  Frågan är ju då vad man skall göra åt stolligheterna?
  Att en enskild lärare skulle ställa sig upp och deklarera att ”Jag tänker skita i läroplanen på de här punkterna” är otänkbart eftersom det vore spiken i kistan för avancemang om läraren inte rent av blev ombedd att lämna in sina nycklar till skolan.
  En enskild rektor skulle nog också få se sig om efter annat jobb, som inte har med skola att göra.
  Jag tror att det är först på politisk nivå som något kan göras och då skall kommunala politiker vara så påstridiga, gärna i samarbete med lärarnas fackliga organisationer, att de kan få en sådan som herr Fridolin att ägna sig åt sitt jobb.

  Liked by 4 people

  • Drutten skriver:

   Kanske friskola på riktigt där varje skola fritt får välja bland läroplaner från länder som har bättre PISA-resultat än Sverige (naturligtvis med undantag av de landspecifika avsnitten i läroplanen). Jag är övertygad om att en skola som till exempel tillämpar den finska läroplanen och anställer svensktalande rektor och lärare med finsk lärarexamen inte skulle behöva annonsera så värst mycket för att fylla utbildningsplatserna.

   Gilla

  • Margareta skriver:

   Det du beskriver angående barnens lekar påminner mycket om experimenten rörande svenska skogen på 1970-talet. Där det tidigare av naturen växte tall skulle planteras gran och där granen tidigare frodats skulle tallskog planteras. Resultatet: katastrof. Men varför detta experiment? Var det ett sätt att genom att göra tvärtom betvinga naturen och visa att det nya och moderna Sverige kunde sin sak och övervinna t.o.m. naturens lagar. Dvs. leka Gud.

   Liked by 1 person

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Svenskar lider förvisso ingen brist på lydnadsgener och har ingen svårighet att finna sig i myndigheternas krav hur absurda de än är. Kanske kan en orsak vara att de flesta med ”olydnadsgener” utvandrade till USA ( ca 25% av befolkningen) och på så vis utarmade svenska folket på ”olydnasgener”. Även detta borde ju vara en följd av Darwins utvecklingslära.

  Kanske det är av denna anledning som vi trots allt skall se positivt på en viss invandring såvida ”olydnasgenerna” enbart leder till kriminalitet och våldsbenägenhet. Emellertid är det ju samtidigt viktigt att en viss intelligens kombineras med de olydiga generna.

  Ser man på dagens samhälle som ett vetenskapligt experiment så är det otvivelaktigt intressant så länge man själv slippar vara del av det.

  Gilla

 8. elfyma+ skriver:

  Håller med Patrik.
  Minns hur det var på 70-talet när jag skulle hjälpa mina barn med matteläxorna från grundskolan. Det var svårare än jag räknat med.

  För barnens matte hade inga likheter med den matte jag fått lära mig.
  Nu skulle de räkna med ”mängder” i stället för de fyra räknesätten.
  Fullständigt obegripligt och idiotiskt i mina ögon.

  Hur många barn har inte skrämts bort från naturvetenskapliga ämnen av detta idiotiska experiment som genomdrevs av Olof Palme under sin tid som Utbildningsminister.
  Inte konstigt att det idag är stor brist på matte-lärare. Läs mer:
  http://fof.se/tidning/2012/3/matterevolutionen-som-kom-av-sig

  Undervisningen ska ha baserats på dessa teorier:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ngdteori

  Gilla

  • Christer Carlstedt skriver:

   Jag är möjligen några år äldre än Du, men kan i alla fall informera om att den stolleidén med mängdlära som även mitt äldsta barn utsattes för tillhörde universitetsmatten tidigare, det vill säga att man hade bibringats logiska förutsättningar för den på gymnasienivå.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Dessutom fick vi,
   som var första experimentkullen,
   en lärarstrejk på halsen…
   Hösten 1966?

   Vår mattelärare var knappast kapabel att på ett pedagogiskt sätt förklara ämnet,
   så att vi elever förstod.

   Dessförinnan hade jag oftast högsta betyg i matte…

   Gilla

  • Anna skriver:

   Ja, hjälpe mig, ” Hej Matematik” förstörde för evigt min förmåga att förstå matematik- mängdlära, element, större och minder än- tecken ( som jag vid femtiotvå års ålder fortfarande inte kan,) Är så arg attde jämrans flumforskarna sabbade mina chanser där!

   Gilla

 9. Staffan Persson skriver:

  Jag kan tala om att i sjukvården är det likadant.Planeringsdagar i oändlighet för att implementera nya ”moduler”,grupparbeten om vilka nyckelord som ska utgöra verksamhetens anda et c(De verkar ha haft just detta inom polisen).Allt framhålls som lika viktigt och personalen från de konsultföretag som anlitas är så trevlig och uppmuntrande..Chefer på mellannivån har tummen på sig för uppföljningen och implementeringen,det finns ett oöverskådligt antal högre chefer vars karriärer helt hänger på dessa modeller .Så det är ingen lätt sak att säga att nu får det vara nog.Trots allt är det räkningar som ska betalas och överbelånade bostäder.Folk har sällan tid eller ork över att engagera sig i något motstånd,man ser att det är ett fruktansvärt slöseri med resurser,men alla reagerar kortsiktigt och tar en dag i taget.Jag tror att det måste till någon form av systemkollaps inom polisen,försvaret,sjukvården,skolan för att konstruktiva krafter ska kunna frigöras.Men skriver detta ur ett komfortabelt pensionärsperspektiv…

  Liked by 2 people

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Det handlar nog om att de anställda i såväl skola, polis som valda kommunalpolitiker har olika åsikter och det är svårt att enas om ett kollektivt beslut. Att säga upp sig är ett individuellt beslut som är lätt att ta för många med god utbildning eftersom många offentliganställda är underbetalda men efterfrågade på den privata arbetsmarknaden.

  Avgörande är även den repression som utövas av den av 68-vänstern och miljöpartiet dominerande journalistkåren, främst SVT och SR, som genast skulle hänga ut dem som tar initiativ till ett ”olydigt” beteende. Nedmontering av SVT och SR och avskaffandet av presstödet är nödvändigt för att tillräckligt många skall våga agera efter det egna omdömet. SVT och SR är numera ett hot mot demokratin.

  Liked by 2 people

 11. hemmnet2014 skriver:

  PE – ditt tredje exempel fick mig att tänka på Miljöpartisternas interna upprop om försök till omröstning rörandes om man skulle gå med på åtstramningen av migranter eller öka mottagandet. Normalt bemöts omröstningsförslag i denna fråga med rasismanklagelser och åsikten om att man inte ”kan” omrösta i denna fråga. Ingen sådan kritik yppades. Troligtvis eftersom ett eventuellt utfall endast kunnat behålla dagens politik eller ökat tillströmningen. Med ett ökningsförslag så kan man plötsligt rösta i ”dessa komplexa frågor”.

  Mina egna funderingar om den allt mer omskurna kommunala självständigheten (och för all del den nationella dito – eu) väcker trotsiga ideer om att styrande kommunalråd skulle lägga över hela (!) ansvaret och styre till regering och stat, då man ändå inte tillåts styra lokalt. Måhända naivt men ett kraftfullt ståndtagande.

  Gilla

 12. Jan Andersson skriver:

  Våra samlade kommuner ÄR staten. Exakt som vi alla medborgare tillsammans ÄR alla kommuner. Staten det är vi, hette det förr. Men statens förträdare har blivit självsvåldiga och hugger efter händerna som föder dem. Allt har gått galet genom att staten kan stifta tvingande lagar som kommunföreträdarna måste följa. Vem vill bli kommunpolitiker och tvingas genomföra åtgärder som strider mot de egna kommuninvånarnas intressen? Dessutom har vi EU med ännu fler tvingande påhitt som ibland närmar sig totalt vanvett.

  Liked by 3 people

 13. ruben skriver:

  Jag hör akutintagna hjärtsjuka får ligga i korridorer i sjukhusen också. Så vi kan räkna upp alla skattedrivna inrättningar håller på rivas inom landsting och kommuner. Det pågår ett vansinne utan like mot vård, skolor, polis. Man undrar vad de är för konspiration, som ligger bakom, eller är det den fantasilösa ironiska dagis-generationen, som blivit de styrande politikerna?

  Gilla

 14. kaosforskning skriver:

  Bäste Patrik,

  det vore tacknämligt om du studerade historien och inte bara lyssnade på den hjärntvättande propagandan. Speciellt borde du studera tyskland under Hitler. Jag har en serie som avser undervisa i myter och lögner i nutid och historien.

  Följande länk kan ge dig ett hum om vad vetenskapliga studier kan leda till http://kaos.syntes.be/Folkmord/Folkmord%20del%201.htm.

  Enklast är om du ger mig en epostadress som jag kan införliva i min utskickslista. Du kan skicka den till mikael@syntes.be.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

  Gilla

  • I reject reality and substitute my own skriver:

   Jag gjorde misstaget att klicka på denna länk, bespara er besväret. Jag kan summera innehållet kort: Allt är judarnas fel, även att jag har två skåpluckor i köket som hänger snett.

   Liked by 4 people

  • Tahmas skriver:

   Vad är det för antisemitisk dynga du sprider? Hittepå historier som detta du försöker påvisa är det ingen köper, såvida man inte behöver akutvård för imbicillitet.

   Liked by 1 person

  • Ami skriver:

   Han som kallar sig Kaosforskning sprider antisemitisk propaganda. Antingen är han en medeltidare eller en stöveltramparare oavsett så verkar han sakna batteri i ficklampan.
   Am Yisrael Chai
   Jews Lives Matter

   Gilla

 15. Aha skriver:

  När det gäller skolan tror jag att vi kommer att få dras med problemen i decennier, ty i decennier har det fyllts på med lärare som uppenbarligen inte tog avstånd från flumpedagogiken. Vi har dom lärare vi har. Detta i kombination med det fria skolvalet där bättre elever blir bättre och sämre blir sämre borgar för en skola i obalans i långliga tider. Även migrationen är en del i denna häxdekokt.

  Som man sår får man skörda.

  Gilla

 16. tirutaa skriver:

  @ BENGT

  Jag har igår sent om sider svarat på dina svar från 28 och 29.8 13:12 på min kommentar den 28.8 angående Jackelén. Detta meddelande idag här ifall du skulle givit upp om att längre titta efter. Ser dock att mina svar fortfarande inväntar granskning, varför jag nu placerar mitt svar också här:

  SVAR
  Förlåt, jag kontrollerade detta kommentarsfält först nu. Och tack för vänligt bemötande angående min undran.

  Då jag under sommarmånaderna bor på landet, utrikes, har jag inte möjlighet att titta på det program som du rekommenderar då jag inte har någon tv här. Inte ens SVT Play kan ses här i landet då de flesta programmen blockeras. Som min respekt för Annika Borg är stor, och hon nu är glad åt hur Jackelén bemött frågan kring #mittkors, gör det också mig glad. Det var Jackeléns tystnad då i början som fick mig att undra, men nu vet jag bättre.

  Så tack för denna viktiga information, Bengt. Jag vill alltid bli rättad om jag har fel.
  Vänligen
  Tirutaa

  Gilla

  • Bengt skriver:

   TIRUTAA 30 augusti, 2016 at 11:11

   Min erfarenhet är att man måste ha lite is i magen så att man inte utgår från att personer man ogillar alltid har fel i allt – och vise versa. Det är olyckligt, anser jag, att tyckare i allmänhet och exempelvis många på denna blogg bestämmer sig för att den eller den bara har antingen ont eller gott i sinnet. Har man bestämt sig för att ärkebiskop Antje Jackelén är en ”femtekolonnare” som går islams ärenden, och en som man ska hata, så hjälper det inte att hon i debatten ger sitt stöd åt #mittkors.
   Så jag vill gärna ge dig en uppskattande klapp på axeln TIRUTAA för att du inte intar en låst och hätsk position i den här historien.
   (Då jag inte kan veta om du är en han eller hon får jag avstå från kramen!)

   Om fler här är intresserade av debatten i SVT Play så är adressen http://www.svtplay.se/video/9965736/opinion-live/opinion-live-sasong-2-25-aug-22-00

   Gilla

 17. Magnus Furugård skriver:

  Lydnaden syftar till att våra myndigheter och allmänna inrättningar ska drivas effektivt. Partiväsendet, fackförbunden ohc välfärdsindustrin har korrumperat ordningen. I andra länder är man betydligt mindre lojal men å andra sidan betydligt mindre effektiv också. Närmast skulle det vara de fackliga organisationernas uppgift att säga ifrån men den fackliga företrädare som på allvar vågar utmana drabbas rätt snart av maktens hämnd.

  Gilla

 18. Hovs--hallar skriver:

  Utomordentlig artikel av Patrik — det märks att även han fått nog av dagns vänster-vanvett.

  Lydnads-experimentet omfattade i verkligheten en hel grupp försökspersoner varav en stor del faktiskt lydde — dock långtifrån alla. Men hur som helst, så är det märkligt att inte fler människor säger ifrån i vardagen istället för att bara anpasssa sig till det galopperande vansinne som pådyvlas dem uppifrån.

  Inom skolan, så har modiga debattörer påpekat att det gång på gång genomförs ”reformer” i full skala som INTE i förväg prövats i verkligheten! — men som i allmänhet verkar utgå från att barn i grundskoleåldern är VUXNA människor och därmed själva kan ta ansvar för sitt lärande! (se även citat ovan).
  Lärarna behandlas däremot alltmera som vore de barn, och därför måste detaljstyras.

  Polisväsendets förfall verkar på motsvarande sätt bli allt värre. Det räcker med att påpeka att en viss Eliasson ännu sitter kvar som rikspolischef. Hans enda ”merit” verar vara att han offentligt torgfört sin personliga motvilja mot SD och dess ordförande JÅ, och därmed visat sig pålitligt stå på makthavarnas sida politiskt.

  Alltsammans är några av de onda frukterna av PK-vänsterns infiltration av samhället. Denna vänster hatar alla auktoriteter på ett närmast enfaldigt tonårsrevolt-aktigt sätt — vilket får de nämnda konsekvenserna när de får inflytande i samhället.

  Inga lärare får ha något att säga till om i skolan, och poliserna är DUMMA om de effektivt griper in mot det ”stackars” buset! Fy bubblan vad vi blir arga annars!

  Liked by 3 people

 19. Birgitta C skriver:

  Att följa sitt eget omdöme eller vara lydig mot sk överheten hänger , enl min erfarenhet, nära ihop med utbildning . Ju högre utbildning, ju högre lydnadsnivå. Det blir ju lite tragiskt just i ett sånt här sammanhang. Men det är inte alls ologiskt. Till högre utbildning hör ju att lära av vetenskapen, professorer, läroböcker od. Om alla studenter skulle börja ifrågasätta det utbildningsmaterial som de använder skulle det ju bli kaos. Samtidigt kommer just dessa människor att bli de som mest litar på samhället, lyder chefens order duktigt som vore han den professor de en gång undervisades av. Och sedan går det ju inte heller att bortse från att det kan gynna den egna karriären att vara följsam i jobbet. De som sätter sig emot brukar inte bli så framgångsrika . Jag tror det är den enkla förklaringen. Så mer träning i kritiskt tänkande behövs sannerligen, även man idag riskerar att bli klassad som dum SDare eller rasist då. Som bekant bestäms det ju av PK etablissemanget vad man ska vara kritisk mot och inte.

  Liked by 1 person

 20. Nils Dacke skriver:

  Fantastisk bra artikel av PE, idag har jag en pessimistisk dag så därför tror jag att svenskarna av idag är sönderflummade till maximum och lyder därför makten inklusive propagandaministeriets SR/SVT påbud slaviskt och kommer sannolikt inte att göra något större motstånd mot det pågående förfallet. Jag ställer mig ibland frågan hur skulle Sverige/svenskarna av idag klarar något liknande som beredskapsårens 39-45 påfrestningar och problem, det vill säga ”utmaningar ”på dagens PK-språk. Mitt svar är att landet och dessa befolkning skulle sannolikt gå under redan vid motsvarande år som 1940. Den vilja , framåttänkande och sammanhållning som visades 39-45 trots ransonering på nästan allt och trots många dödsfall genom minsprängningar och olyckor bland sjöfolk och militär var enligt samtida vittnesmål unik och bidrog till att klara detta.

  Gilla

 21. 77711n skriver:

  Och ändå är inte masspåverkan av ett helt folk under nazitiden så långt borta. Märkligt att inte fler tänker själva mot bakgrund av historiska lärdomar. Varför är så många beroende av vad andra tycker om dem? Varför har så många behov av ytterstyrda bekräftelser på att vara accepterade och omtyckta? Inget jag någonsin själv behövt. Vad beror det på? Jag själv skulle exempelvis må sämre av att hyckla än ta eventuella konsekvenser av mina åsikter.

  Liked by 1 person

  • Lars A skriver:

   Alltid i minoritet, de som tänker själva. I tider när samhällen är någorlunda väl inrättade så är behovet av dessa människor inte så stort. Det är när galenskaperna alla pekar åt samma håll som under sovjeteran eller nu i Sverige dessa röster behövs, men de blir aldrig många. Det blir allt lättare att argumentera för att det är ett vansinne som gripit Sverige och förutsägbart så ökar också förtrycket från etablissemanget. mär får vi vår Gorbatjov.

   Liked by 1 person

 22. Folke Lidén skriver:

  Vad gäller kommunerna så är det nog dessvärre så att även kommunalpolitikerna är gränslöst solidariska. Många av dem kanske börjar inse att man nu är på kollisionskurs med invånarna. Huruvida staten eller kommunerna kastar bort pengar spelar f ö ingen roll. Det drabbar skattebetalarna. Men svindleriet med skattepengarna blir mer konkret på kommunal nivå.
  Jag väntar med spänning på hur man ska förklara inköp av bostadsrätter, etc inför 2018.
  ”Vi lydde bara order” kommer inte att räcka.
  Eller också har det gått så långt att man tror sig kunna ”ge fullständigt fan i vad väljarna tycker”.
  Alla som protesterar är ju ändå bara rasister och dumma sverigedemokrater. Att SD väljare är obildade, lågutbildade och dumma har vi ju kungsord på – Jan Guillou himself.

  Gilla

 23. Tahmas skriver:

  Lydnaden inom islam och under nazitiden påminner om varandra, zombier som inte kan tänka själv. Inom islam är det analfabetismen och under nazisterna var det folkets egna tillkortakommande som blev avgörande för den lille mannen med den roliga mustaschen.
  Vårt samhälle kommer troligen inte att följa en liten man med rolig mustasch däremot finns det ett hot mot vår kultur om vi inte väljer att sätta ner foten för vår folkvaldas samhälls experiment.

  Gilla

 24. Madelaine Fusfield skriver:

  ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet”. Varför måste det ske under lektioner där läraren främst bör vara ansvarig? Varför kan ungdomarna inte lära sig hur en demokrati fungerar genom extra aktiviteter som kan finnas i skolan, student rådet t.ex., eller en skoltidning. Båda mina barn som gick igenom amerikanska high schools hade möjligheter att lära sig hur man kampanjar för en politisk position som president of the Student Council och genom att skriva artiklar för student tidningen som drevs helt av eleverna. Mycket bra erfarenheter förutom sport och skolorkester och mycket viktiga extracurricular aktiviteter när det gällde söka in vid college.

  Gilla

  • Nu hade du fel igen skriver:

   Det amerikanska perspektivet är alltid intressant men slår fel. Sverige har inte behov av fler extracurricular activities.. vi har behov av mer curriculum, mer katederundervisning där elegerna håller käften med mobilerna stängda, svenska, matematik, no,so , engelska. Det är ren rocketscience.

   Gilla

 25. Sixten Johansson skriver:

  Ett nöje att läsa så många fräscha kommentarer, som täcker ett brett förklaringsspektrum. I socialpsykologi och socialantropologi finns mycket insikter och överraskande rön att hämta och om man varvar dem med sin egen livserfarenhet kommer tillvaron i ett allt klarare – men också obarmhärtigare! – ljus.

  Milgrams lydnadsexperiment beskrivs utförligt i svenska Wikipedia och läsvärd är t ex artikeln ”Obedience (human behavior)” i engelska Wikipedia. Milgram lät utföra 18 experiment vid Yale och många andra har gjort liknande. De visade att lydnad även i strid med det egna omdömet och etiska tänkandet är normen i världen, inte undantaget. Detta gäller både män och kvinnor och de kulturella skillnaderna är små. Zimbardos ”Stanford Prison Experiment” visade detsamma och båda de klassiska experimenten har bäring på det som kallas ”ondska”. Resultaten var helt överraskande för psykologkåren på 60-talet, vilket visar hur grunda både yrkeskunnande och självinsikt kan vara.

  Kärnan är acceptansen av ledarskapet. Att vissas auktoritativa roll uppfattas som legitim är helt nödvändigt för att sociala gemenskaper ska fungera. Lydnad har sagts vara ett specialfall av samtycke. Sedan samverkar det med mekanismer som konformism, speglingsbehov, grupptryck och annan gruppdynamik. Ser man på de nordiska länderna så gäller nog lojaliteten i mindre grad ledarna och i större grad hela systemet, samhällsmaskineriet. Så länge systemlojaliteten fungerar behöver ingen se och underhålla alla de förutsättningar som lagt grunden för att det goda moderna samhället har etablerats och kan fortsätta att fungera smidigt och tillförlitligt.

  De flesta tänker nog att vi lever i en fri och individualistisk tid, men detta är högst illusoriskt. Starka mekanismer verkar styra mot allt större likhet, mot skapandet av atomiserade, lösryckta, ersättningsbara individer = stycken. Tydligast syns det i familjesynen: pappa och mamma är sinsemellan utbytbara och deras fostrarroller är utbytbara mot ”legitimerade yrkesvuxnas” och jämnåriga barns roller. Förr var man och hustru komplementärt olika, barn och föräldrar likaså. I dag blir man och kvinna könlösa neutri, ospännande lika. Inte underligt att vartannat äktenskap upplöses.

  Om alltså de flesta bara har lytt systemet och förmågorna till eget ledarskap och upprorisk individualitet och initiativkraft har gått förlorade, vad händer när maskineriets skrapljud blir allt mer skärande? Jo, alla har fått lära sig att Orden har makt, deras magi verkar. Så folket och dess översittarklass mumlar och rabblar högre och högre, driver ut onda andar, åkallar goda, sänder allt mer desperata besvärjelser mot jord och himmel…

  Liked by 1 person

 26. Lennart Göranson skriver:

  Mycket uppfriskande att läsa en sådan lovsång till auktoritetstrots. Min enda undran gäller meningen ”Grundskoleelever är barn som ska läras och uppfostras…”. I och för sig håller jag med, men hur åstadkommer man att dessa auktoritärt uppfostrade barn en vacker dag helt ska byta skepnad när de blivit vuxna lärare, poliser och kommunalråd och i stället börja ifrågasätta sina auktoriteter?

  Gilla

 27. Bengt skriver:

  Lydnad eller eget omdöme var alltså frågan.
  Skol-exemplet är belysande. För oss som är till åren komna var det oerhört nedslående att se utvecklingen i skolan då på 60-talet. Mer och mer blev det så att för läraren gällde lydnad, och för eleverna eget omdöme. Det har varit förfärligt kostsamt – en nästan förlorad generation. Plus en ny föräldrageneration som i stor utsträckning (obs. inte alla!) låter barnen fostra sig själva efter eget omdöme.
  Lunds universitet och genuscertifieringen som Patrik skrev om igår är rent hårresande. Hur kan den akademiska världen förfalla så till den milda grad? Eget omdöme tycks inte existera överhuvud taget i de fakulteter som hoppade på detta spektakel. Infiltrering av fixa genusidéer nämns helt ogenerat som en metod.

  Så till en annan sida av saken. Bland ”vanligt folk” verkar det däremot som eget omdöme allt oftare – allt för ofta enligt min uppfattning – har företräde framför lydnad. Det visar sig inte minst i trafiken och hastigheten på vägarna. Hur många här lyder hastighetsbestämmelserna?
  Skall jag lyda lagar som är bestämda av Riksdagen, eller handla efter eget omdöme/tyckande? Gå efter det som är bäst för mig själv utan hänsyn till andra?

  Gott omdöme är eftersträvansvärt – anarki är det definitivt inte!

  Gilla

 28. MartinA skriver:

  Jag tycker att man skall fråga sig varifrån en auktoritet får sin auktoritet ifrån. I sverige tycks grundargumentet vara att auktoriteten kommer från folkstyret. Majoriteten har bestämt. Lyd.
  Detta kan man ha olika meningar om. Men när man lägger märke till att staten använder pengar den samlat in med tvång, skatt alltså, för att påverka vad medborgarna tänker. Då har folkstyret gått sönder. Därmet förlorar staten, skolan, kommunerna, polisen, domstolarna sin auktoritet. Och den enda anledningen till att någon skall lyda dem är att man får betalt eller att man är rädd för straff.

  För övrigt anser jag det positivt att staten förstör ledningsstrukturerna. Att centralmakten straffar ut sig och förstör förtroendet. Dess syfte är i grunden fientligt mot allt vad jag värderar. Dess förstörelseverk minskar dess förmåga till effektiv fientlighet.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.