När onda krafter angriper

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det var som om fan själv kommit på bal. Nunnorna var som bindgalna. En del vittnade om hemska mardrömmar, andra ville svälta sig själva till Herrens martyrer, andra åter talade om att i stället bli mormoner. Abedissan visste varken in eller ut. Hon ringde till kardinalen som genast förstod att klostret blivit besatt av onda andar och att det behövdes en noggrann etiskt rensning, typ regelrätt djävulsutdrivning.

Efter morgonbönen laudes talade abedissan till nunnorna. Hon framförde kardinalens budskap och sitt eget beslut att föranstalta om professionell exorcism.

– Vadå djävulsutdrivning, sa syster Jessica, fattaru ingenting? Vad vi behöver är genuscertifiering. Hela klostret måste genuskontrolleras. Hela huset andas patriarkalism. Hystes inte ett munkkloster tidigare här, kanske? Typiskt att vi nunnor ska hålla till i begagnade munkkloster.

Stor förvirring utbröt. En del nunnor tyckte att kardinalens förslag skulle följas, andra att syster Jessicas synpunkter hade fog för sig och borde vara vägledande. Efter timmars diskussion beslöt abedissan, i viss mån för att skjuta på beslutet och den potentiella konflikten, att offert skulle inhämtas både från professionell exorcist och från genuscertifieringsinstitut.

Från en professionell, kristen exorcist kom ett anbud som baserade sitt arbetssätt på Bibelns redogörelse för Jesu metod, närmare bestämt Matteus 12.:22 (”Då förde man till honom en besatt, som var blind och dövstum. Och han botade honom, så att den dövstumme talade och såg”) samt Lukas 11:20 (”Om det åter är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till eder”). I offerten ingick även behandling av alla nunnorna med johannisört samt gemensam läsning av tio Ave Maria i alla klostrets rum och avslutningsvis gemensamt Te Deum i klostrets kapell.

Genuscertifieringsofferten kom från Lunds universitet och innehöll bland annat följande punkter (, dock modifierat):

Litteratur

– Är författarna av Bibelns texter såväl kvinnor som män?

– Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv? Finns till exempel lesbiska böner?

– När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då i kyrklig praxis? Har man ansträngt sig för att välja en queer påve?

– Är litteraturen fri från uttryck för sexism, homofobi och rasism? Hade Jesu moder ett heltidsarbete med genuscertifierad lön? Gick Jesus på dagis?

Ledande personals kompetens

– Har präster genomgått utbildning avseende genusperspektiv i genusmedveten predikan? Förekommer begreppet ”Herren”? Avses i så fall man eller kvinna? Om den tilltalade guden har osäker könstillhörighet, hur tilltalas vederbörande? Finns tillräckliga tekniska förutsättningar för att snabbt ändra alla referenser i alla skrifter och urkunder ifall den tilltalade guden omdefinierar sin könstillhörighet?

– Har präster kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde? Om celibat tillämpas, hur meddelas kunskap om intimare genusfrågor?

Abedissan tyckte att det fanns mycket förnuft i båda offerterna och kunde inte bestämma sig. I sitt beråd ringde hon påven för att be om ledning. Franciskus sa att han förstod hennes problem och att hon lika gärna kunde låta nunnorna rösta vilken offert de ville ha, men en sak var viktig, nämligen att kardinalen efteråt fick förrätta gudstjänst och välsigna klostret för att välkomna det tillbaka till den heliga gemenskapen.

Efter vesper-bönen talade abedissan till nunnorna och framförde hans helighet påvens rimliga synpunkter. Hon uppmanade nunnorna att saktmodigt eftertänka saken och avge sina bedömningar.

– Det här är ju inte klokt, sa syster Jessica. Vadå kardinalen? Han är ju man. Om han ska välsigna oss efter en genusrening är vi ju tillbaka i samma sörja. Ska det vara på det här sättet så byter jag kön.

21 thoughts on “När onda krafter angriper

 1. Christer Carlstedt skriver:

  När jag som kardinal i beslutandeposition noterar den stora oredan i klostret finner jag för gott att packa min kappsäck och ge mig dit, samt kalla till en genomgång med alla som bor där. Det är dags att leverera besked om klosterlivets villkor.

  ” Kära systrar!
  Ni har alla valt att komma hit. Ni kände vid er ansökan till villkoren för livet här, eller har innan ni upptogs i gemenskapen fått information om vad som gäller.
  Ni har själva sett rutinerna med bön och arbete.
  Genom att komma hit har ni accepterat att leva efter de regler som gäller här.

  Nu har vissa av er ifrågasatt villkoren med oreda och olust som resultat och det har införskaffats två offerter i avsikt att reda ut situationen.

  Vi har en metod som varit standard inom kyrkan eftersom den visat sig fungera.

  Den andra offerten innehåller en massa frågor som skall diskuteras, men anger inte vilket resultat den avser att uppnå.
  Jag tvingas konstatera att offertgivaren grovt missuppfattat uppdraget. Om texter i Bibeln har författats av kvinnor eller män är fullständigt ointressant. Det vi arbetar med och försöker leva efter är textens innehåll.

  Jag har alltså redan skrivit till den offertgivaren och tackat för visat intresse samt meddelat att uppdraget gått till annan anbudsgivare.

  Syster Jessica – Du har helt missuppfattat Din position här i klostret. Du har blivit tillrättavisad inte sju gånger utan sju gånger sjuttio.

  En dörr eller port har två egenskaper. Man kan gå in genom den eller man kan gå ut genom den. Ni har alla gått in genom den till vår gemenskap.

  Jessica – Härmed befriar jag Dig från Ditt klosterlöfte. Du skall nu, direkt efter detta möte och efter att ha klätt om till icke klosterkläder gå ut genom klostrets port.

  Om två dagar kommer klostrets rening att inledas av en kyrkans expert.

  Mötet är härmed avslutat.”

  Liked by 6 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Innan hade vi en högljudd Stridshingst som flockledare,
    nu enbart en kastrerad EUnuck,
    med Feministiska böjelser!

    Gilla

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Här skönjer man sannerligen det mest förnämliga ärkebiskopliga ämne riket i modern tid välsignats med! Förbålt träffsäkert, rationellt och rakryggat, och framförallt angenämt befriat från den osunda feministröta som infekterat vår arma Moder Svea.
   Tror mig inte tidigare ha haft det stora nöjet att ta del av Carlstedts glänsande verk, det skulle man i så fall minnas 😉
   Apokalypsen approcherar och största vaksamhet torde iakttagas. Tråkigt nog har den ecklesiastiska katastrofen Jackelén inga som helst problem med att famna och befrämja såväl HBTQ-arméns medlemmar som kristenhetens främsta fienden och dess pedofila profet…
   Ack, ja! Annat var det i min ungdom, då man alltjämt tillämpade en god och högkyrklig rutin inom gudstjänstrummets hank och stör. Att embarkera biskopstroner och predikstolar för att svänga sin kräkla till förmån för antikrist, hade då ännu ej kommit på modet. Ej heller att ifrågasätta vårt kristna kors!
   Medelst pietetsfulla hälsningar,
   Andreas 😉

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  När man läser om det akademiska förfallet som genuscertifieringen! så undrar man om det fortfarande finns hopp för den högre utbildningen i Sverige. Hur skall man finna en väg tillbaka utan att passera ett tillstånd av fullständig kollaps? Det positiva är dock att det stora flertalet akademiska lärosäten utomlands fortfarande fungerar hyggligt. Det bästa man kan göra är därför att uppmana de studiebegåvade ungdomarna att finna ett lämpligt utländsk universitet.

  Liked by 4 people

 3. larslindblog skriver:

  Ha-ha…när jag läste ” Nunnorna blivit helt bindgalna” tänkte jag direkt på att ”nunnorna” kan bytas ut mot ”svenska väljare” som uppenbarligen är komplett galna. Trots kriser i skolan, sjukvården ,migrationen , järnvägen , posten, osv..fortsätter ca 70 % av väljarna att rösta på dom partier som åstadkommit sammanbrottet. Obegripligt !

  Liked by 4 people

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Kardinalen är väl knappast en man i det avseendet…
  Dessutom vore väl då knappast nunnorna hotade)
  Har ofta lite yngre preferenser, har vi ju fått lära oss…

  Gilla

 5. gmiksche skriver:

  En elegant parafras över ett dokument LUs ledning borde ställas i skamvrån för. Som tur är fungerar detgodasamhället som skamvrå av akademisk kvalité. Förhoppningsvis läser den eller de personer som varit rektor under den tid genuscertifieringsdokumentet togs fram det som skrivs på denna blogg. Fast det är nog ändå meningslöst. Efter att ha läst dokumentet har jag svårt att tänka mig att de har någon skam kvar.

  Gilla

 6. Är det männens fel skriver:

  Sedan jag flyttade till Sverige och återupptäckte landet så parkerade jag vissa företeelser i facket barnsliga idiotier som inte spelar någon roll. Multikulturvurmen och invandringsextremismen var under en kort period i detta fack men jag hade tagit fel, det spelade i högsta grad roll. Alla artiklar som anvämde ordet genus hamnade i samma fack, men jag antar att på många arbetsplatser så griper detta om sig, alla är inte så lyckligt lottade som min båtmekaniker som fortfarande har gamla nakenkalendrar på väggen.

  Genus-xxx är en del av samma vänster åsiktspaket som varit tongivande länge nu, det som sliter västvärlden itu. När nu heltäckande klädsel förbjuds och den nya högern får mera makt, direkt eller som blåslampa så kommer antagligen flera av dessa vansinniga idiotier att falla samtidigt. Man kan ju hoppas, skiljelinjen går mellan rationalism och irrationalism vare sig det gäller genus, invandring, klimat eller barnuppfostran. Det våras för rationalisterna!

  Sen tänker jag att precis som det ökande antalet våldtäkter kanske mest är kvinnornas fel eftersom de i högre grad är för massinvandring så kanske genustokerierna är männens fel? Att man inte sa nej, vad är detta för trams? Männen fick sina godhetspoäng när man spelade med i denna tramsiga lek där man tvingar pojkar att leka med barbie. Min son är en jävel på att fäktas, det är som om han är född med en påk i handen, min dotter inte, hon är fantastisk på andra saker.

  Liked by 3 people

 7. tirutaa skriver:

  Du måtte ha njutit när du plitade ihop denna text och placerade det grasserande genusvansinnet till det mest patriarkala av institutionerna i väst: den katolska kyrkan. Men varför stanna där. Om nu en trumpet kan provocera till att skriva doktorsavhandlingar på, vore väl genusstudier av landets moskéer ett givet förslag. Modellen för Projektet Genuscertifiering som Lunds universitet tagit fram, kunde väl med fördel appliceras på arkitekturen i landets moskéer

  Liked by 4 people

 8. Sture skriver:

  För några år sedan gjorde en känd norsk komiker ett allvarligt försök (alla komiker har en allvarsam sida) att utreda genusteoriernas pretentioner på att vara vetenskap. Han reste kors och tvärs över hela jordklotet för att höra vad forskningsfronten hade att säga om denna vetenskaps detaljer. När denna serie visats på norsk TV drog man in alla vetenskapliga anslag till ”genusvetarna”. Det räknas inte längre som vetenskap utan som fördomar.
  Förgäves har många försökt få denna serie visad också i svensk TV.
  Ta er tid att titta på denna serie och sänd den gärna vidare till era vänner på Facebook och annat. Den är förödande för ”genuscertifieringen”:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=NiSWqwWbFEg
  2. https://www.youtube.com/watch?v=DpaWGYfPhQs
  3. https://www.youtube.com/watch?v=i_4drFRHTdM
  4. https://www.youtube.com/watch?v=i_4drFRHTdM
  5. https://www.youtube.com/watch?v=GjAA9DDIP2E
  6. https://www.youtube.com/watch?v=HixvPj2GxoA
  7. https://www.youtube.com/watch?v=622hRSYvUOs

  Gilla

   • Sture skriver:

    Fredrik,
    jag är inte säker på att de är ohederliga, men lite dumma är de allt. Det rör sig om ett makalöst dravel. Hur kan en liten procent av befolkningen, som feministerna utgör, få tvinga på en hel befolkning sina skruvade idéer?

    Gilla

 9. 77711n skriver:

  Absolut dags att kräva genusperspektiv på moskéerna! Alla feministiska genusivrare, var är ni?

  Ställ krav på:
  1/ Var kvinnornas syn på koranens texter?
  2/ Vilken litteratur och texter finns i moskéerna för analyser ur genusperspektiv?
  3/ Problematiseras den patriarkaliska texten i Koranen ur gensusperspektiv?
  4/ Görs ansträngningar för att välja queer imamer till moskéerna?
  5/ Har Koranen rensats från uttryck för sexism, förtryck, homofobi, rasism?
  6/ Hur påverkade modern Muhammed i hans sexuella pedofila böjelser, hade modern sex med Muhammed, tillhörde Muhammed en av de dansande pojkarna efter fredagsbönerna?
  7/ Har imamerna och andra av moskéernas utbildning i genusperspektivoch hur medvetet framställs genusmedvetenheten i predikan? Förekommer begreppet Allah och framhålls då att det också kan avse en kvinna? Hur benämns en Allah av kvinnligt kön? Finns tillräckliga förutsättningar att snabbt ändra referenser i skrifter och urkunder att omdefiniera gudens könstillhörighet?
  8/ Har imamerna kunskaper om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde? Hur meddelas i skrifterna kunskap om intimare genusfrågor?

  Gilla

  • Detta gillar jag inte alls skriver:

   Haha mycket bra! Genusteorier och islam är som vätgas och en tändsticka, det sägar pang förr eller senare, det skall till mycket hyckleri för att få det att gå ihop, eller inte?

   Genusteorier är helt enkelt en ny sorts rasism, det handlar om formaliserat (nåja) hat mot den vite västerländske mannen. Det är lustigt, för kvinnorna bär samma gener. Det är så dumt så man blir trött..

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.