Tänk er en svensk statsminister som tar bladet från mun och säger att…

Ian Wachtmeister

Ian Wachtmeister

”Den som vill leva i Sverige måste leva som svenskarna gör. Vilken minoritet det än är fråga om och var den än kommer ifrån för att leva och arbeta i Sverige måste den lära sig svenska språket och respektera svensk lag. Den som föredrar Sharia-lagar och vill leva ett utpräglat muslimskt liv, råder vi att åka till något av de länder, där Sharia är landets lag.

Sverige behöver inte de muslimska minoriteterna och om de behöver Sverige, kan vi inte ge dem speciella privilegier eller ändra vår lag så att den passar dem – hur högljutt de än kallar detta för diskriminering! Och vi kommer inte att tillåta respektlöshet mot svenska lagar.

Om vi vill överleva som nation måste vi konsekvent undvika det kollektiva självmord som pågår i allt fler länder i världen.

Svenska lagar och traditioner och svensk kultur är väsensskilda från dessa primitiva kulturer och religioner.

När Riksdagen stiftar lagar måste den därför i alla lägen sätta Sveriges nationella intressen först.”

Jag gissar att vänstern skulle sätta rödvinet i halsen, att alliansen skulle ta avstånd (utan att veta från vad), att Sverigedemokraterna skulle mobbas ännu mer (eftersom de visat sig ha rätt ännu en gång!), att statsministern skulle avsätta sin nya partisekreterare, att muslimerna skulle starta ett eget parti i stället för att infiltrera de partier som finns samt att Bengt Westerberg skulle föreslå sig själv som minister utan soffa, förlåt portfölj!

Uttalandet ovan är min försvenskning av vad Putin sagt till den ryska Duman.

Skönt eller hur, för så får man ju inte säga!!

Ian Wachtmeister har varit uppkäftig hela sitt liv och tänker fortsätta med det. Hans främsta förebilder är Winston Churchill och Albert Einstein. Han menar att majoriteten nästan alltid har fel och att det är den absoluta minoriteten, individen, som för mänskligheten framåt. Yttrandefriheten hotas världen runt och politikerna har tappat kontakten med verkligheten, så det finns mycket kvar att göra. Även för honom.

41 reaktioner på ”Tänk er en svensk statsminister som tar bladet från mun och säger att…

 1. dolf skriver:

  Lite lustigt att det som verkligen fångade mig i det här inlägget var en rad i bion:
  ”Han menar att majoriteten nästan alltid har fel och att det är den absoluta minoriteten, individen, som för mänskligheten framåt.”
  Så sant så sant.
  Till det skulle jag vilja lägga: sanningen, och det som verkligen är rätt, är extrema. För absolut rätt och absolut fel är två ändpunkter, därmed extrema. Medelmåttan, och kompromissen, är hälften rätt, hälften fel.
  Något att tänka på när media ylar om extremism i tid och otid.

  Liked by 6 people

 2. larslindblog skriver:

  Alldeles rätt Ian..! Problemet är att väljarna inte behöver sätta sig in i konsekvenserna av deras val. Nu har majoriteten valt partier som uppför sig som ”kattkärringar” dvs i all välvilja tar man hand om 1 katt ,som bli 2..och till sist lever den godhjärtade damen med 30 sjuka och magra katter i en totalt nedsnuskad miljö .Tills någon lyckas påkalla inspektion från Länsvetrinären och sociala myndigheter…(det går flera sådana djur program i olika TV kanaler )
  Nej..jag jämställer inte katter med människor ,utan vill peka på beteendet att inte kunna inse när det går över styr.
  Att istadigt hävda att allt bara är ”utmaningar” som snart löses om man bara får ytterligare tid på sig. Där är 7 klöverns politiker och ”kattkärringar” precis lika sanningsförnekande.

  Liked by 8 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Haha! Magnifik allegorisk sammanfattning!
   Etablissemangets vilseledande och skamlösa litoteser står oss upp i halsen… Själva ordet ”utmaning” har fått en anstrykning av en insmickrande hurtighet som uteslutande syftar till att kaschera de katastrofala politiska missgrepp som begås. Regimens retorik är rent kriminell och kan bara anammas av ett intellektuellt förslappat folk som aldrig funnit anledning att iaktta ett kritiskt förhållningssätt.
   Tack vare dagens storartade kommunikations- och informationssamhälle torde den i cerebral dvala försänkte medborgaren ges goda förutsättningar att vakna till liv!

   Gilla

 3. Tahmas skriver:

  Nationalismens kärna, oerhört befriande att läsa krönikan. Jag vill påstå att min kärlek till Putin är väldigt vag, samtidigt måste jag beundra honom för hans idoghet att värna om det ryska national intresset.
  Den beröringsskräck som blandannat det svenska etablissemanget har mot Putin är föga förvånande. Att värna om nationen och dess medborgare ligger inte högst upp agendan hos våra folkvalda. Istället gäller det att fånga in så många som möjligt i den socialistiska fåran inför kommande val.
  När sosseriet och deras medlöpare känner att det gungar under fötterna och att väljarkåren sviker så är givetvis importen av analfabeter ett utmärkt sätt att få nya väljare. Nu är det turligt nog så att man måste vara svensk medborgare för att rösta i riksdagsvalet vilket i kommande val gör analfabeterna mindre attraktiva. Dock är det fritt fram att få rösta kommunalt vilket i min hemkommun är herrens välgärning för sosseriet.
  Ian är, om jag minns rätt, mentor till SD. Jag hoppas att han läser bloggen även om han inte skriver frekvent i den. Jag hoppas då också att han mentorar SD att ta sakfrågorna på yttersta allvar. Frågor som muslimska föreningars stöd från staten, islams vara eller icke vara i ett svenskt samhälle.
  Om min röst till nästa val inte skall gå till Kalle Anka partiet så är det vitalt att SD kammar till sig och visar var skåpet skall stå om inte så kan de precis som övriga partier borra upp näsan i Löfvens …
  Sverige är faktiskt vårt land och det måste ske en förändring i stor skala om vi skall behålla landet, lagar måste ändras, synen på vår värdegrund måste ligga högst på agendan och ett förbud mot att kyrkan är politisk är vitalt.
  Värna svenskheten och medborgarna, den texten skall altid stå högst upp i en politikers anteckningsblock.

  Liked by 6 people

 4. Gunilla skriver:

  Ja, önsketänkande. Närmare sanningen är väl att det blir svenskarna som måste finna någonstans där de kan söka asyl i en inte alltför fjärran framtid.

  Liked by 6 people

 5. Stefan Eriksson skriver:

  I den ”bästa” av världar tänker jag mig en statsminister (VD) som hörsammar folkets (styrelsens) vilja och önskemål.
  Till bägge parters hjälp att hålla sig inom ”ramarna” finns en författning värd pappret den är nedtecknad på, och upprepade fall av ohörsamhet till denna författning skall leda till avsked.

  Vare sig som styrelseledamot eller verkställande skall vi finna för givet att positionen ar mig för evigt oantastbar.
  Det är förmodligen färre som skulle ställa upp för detta styrelseskick, och det är bara att betrakta som en bonus i sammanhanget, då antalet ”kockar” behöver reduceras till en mer överskådlig styrka.
  Men som sagt, först en författning som gör klart vad som gäller här i Sverige.

  Gilla

 6. ryden2 skriver:

  Ja tänk!
  Eftersom MSM tydligt tar avstånd från Putin så förstår man ju att han inte har helt fel.
  Tvärt om leken med SD kallade Alice Teodorescu det häromdagen. Så sant så sant…

  Liked by 2 people

 7. lina S skriver:

  Kom tillbaka Ian! Sverige behöver dig,,eller det som finns kvar .. det står allt tydligare att Samuel Huntington har rätt, vi står inför civilisationernas krig, med den modifikationen att likheterna mellan det Rysk-ortodoxa, det kinesiska och det västerländska blocket gör att de kan stå tillsammans mot det muslimska blocket. De breda sekulära moderna strömmarna inom dessa tre står emot det muslimska blocket samt deras apologeter, vänstern i väst, Clinton,etcetc

  Läs tex Tino S om att alla, alla förövare på we are Sthlm var av utländsk härkomst och afghaner, ensamkommande var de mest frekeventa förövarna. När man ser bilderna i DN så ser det för mig ut som en invasion. Vem vid sina sinnes fulla bruk går på denna festival?

  Liked by 8 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Det inte bara ser ut som en invasion — det ÄR en invasion.

   För första gången i historien tvingar ett lands makthavare sitt eget folk att betala för att bli invaderade av främmande makt.

   Annars brukar ett lands statsledning vanligen med vapenmakt försöka förhindra sådana invasioner.

   Liked by 9 people

 8. phnordin skriver:

  Tack för klara och tydliga besked. Så ska slipstenen dras. Varför inte stå upp för svenska värden och förklara att det är dessa som gäller i Sverige? Undfallenhet och önskan att vara till lags kan också få farliga konsekvenser om de inte tempereras med känsla för den egna kulturen.

  Liked by 2 people

 9. BjörnS skriver:

  Efter ”handskakningsskandalen” där en av MPs företrädare inte tog en kvinnlig journalist i handen (det är tydligen så att det är hört när journalisterna känner sig kränka av multikulti som det händer något…) talade Löfven grötmyndigt om att i Sverige gäller svenska värderingar och när skakar vi hand. Andra politiker har också talat om svenska värderingar. Antag att Löfven menar allvar med vad han sa så betyder det att man inte kan neka att skaka hand på religösa grunder. Sharia och annan särbehandling torde därigenom också vara otänkbart. Konsekvensen av att insistera på svenska värderingar blir just vad Ian skriver

  Löfven och de andra har inte förstått ovanstående och de kommer inte heller vara beredda att agera för att främja svenska värderingar. Så, även om en statsminister säger vad Ian vill höra måste vederbörande ha modet, viljan och förmågan att agera i enlighet därefter. Jag tror tyvärr stt det är långt borta ännu.

  Liked by 2 people

 10. Hovs--hallar skriver:

  Putin har förstås 100 procent rätt om han säger ovanstående. Samtidigt får man komma ihåg att Putin inte nödvändigt är särskilt intresserad av OSS; vi har alltså ingen direkt anledning att tro att Ryssland skulle vara VÅR bundsförvant — även om det finns klart ryssvänliga strömningar i Sverige.

  Putin uttrycker bara en generell självklarhet om hur vi i Väst borde förhålla oss till inflytande från islam.
  Förhoppningsvis kan vi snart även få en president i USA som har samma pragmatiska hållning i den frågan, och kan få tyst på tokvänstern i det landet.

  Här i Sverige får vi vänta till september 2018 för att eventuellt få någon ände på dagens vansinne.
  Vi vet vilket riksdagsparti i Sverige som ENSAMT står för en hållning motsvarande den som uttrycks ovan. Man ligger bara lågt just för närvarande av någon taktisk orsak.

  Liked by 3 people

 11. Lennart Göranson skriver:

  Inledningen är kanske avsedd att utmana, men det är svårt att invända. I Sverige gäller svensk lag, det är bara så, och det är något som även företrädare för det s.k. etablissemanget har gett uttryck för. Och att verka för att nyanlända så snart som möjligt ska lära sig svenska är också mainstreampolitik. Visserligen är ”integration” fortfarande mer PK än ”assimilering”, men det ser jag som semantik för de flesta (utom MP, V och FI?).

  Det som gör mig undrande är däremot varför Wachtmeister och en del kommentatorer så gärna hänvisar till Putin. Många har stor samsyn när det gäller det som vi är kritiska emot när det gäller samhällsutvecklingen. Men jag tror det kan vara dags att bli mer tydlig när det gäller vart vi strävar. För min del är humanism, upplysning, vetenskaplig metodik och en liberal marknadsekonomisk rättsstat exempel på värden som jag ser som hotade eller inte tillräckligt utvecklade i vårt land. Men den som strävar mot en socialkonservativ, nationalistisk stat med s.k. starkt ledarskap och begränsad yttrandefrihet – av exempelvis Rysslands typ – kan kritisera samma saker som jag är kritisk mot. Däremot råder en avgrund mellan oss när det gäller vad vi vill ha i stället.

  En annan märklig punkt är uttalandet ”att majoriteten nästan alltid har fel och att det är den absoluta minoriteten, individen, som för mänskligheten framåt”. Om man tolkar majoriteten som folket, och den absoluta minoriteten som den mediala och politiska eliten (vilket inte är någon orimlig tolkning med hänsyn till respektive grupps numerär) så borde det utlösa en proteststorm på den här bloggen. Men man kan ju alltid lägga in den tolkning som passar, t.ex. att den absoluta minoriteten utgörs av enbart mig själv och att majoriteten är alla andra.

  Liked by 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Måste bara fråga vad som menas med en ”socialkonservativ stat”?

   På den tiden moderaterna hette ”Högerpartiet” och företräddes av personer som Yngve Holmberg, stod väl vad jag förstår det partiet för en ”socialkonservativ” — eller snarare kanske enbart ”konservativ” hållning.

   Men inte kan jag påminna mig att den hållningen stod i någon motsättning till ”…humanism, upplysning, vetenskaplig metodik och en liberal marknadsekonomisk rättsstat…”.

   De enda som påstod något annat var den tidens obetydliga lilla extremvänster, de som målade hakkors på Högerpartiets val-affischer och Hitlermustasch på Yngve Holmbergs porträtt.

   Problemet idag är att denna lilla obetydliga extremvänster numera har lyckats manipulera sig till en dominerande ställning i opinionsbildningen (placerat sina politruker inom media och den högre utbildningen) — så att de kan få folk att faktiskt tro på sådant som dåtidens extremvänster försökte slå i folk genom enfaldigt affisch-klotter!

   SD är med normala mått mätt ett allmänkonservativt parti med en gråsosse-hållning relativt välfärdsstaten. Och jag vet att dagens regerande tokvänster anser att alla partier som vågar stå för en sådan politik är ”fascister”. Det skällsordet har kommunisterna ALLTID använt mot alla som inte står på DERAS sida.

   Berlinmuren hette tex. officiellt ”Den antifascistiska försvarsvallen”. Och journalister på svenska opinions-styrande kvällstidningar GRÄT när den muren till sist föll!

   Liked by 4 people

   • Lennart Göranson skriver:

    @Hovs–hallar
    Även om man själv tycker sig se skillnader mellan olika politiska grunduppfattningar är det inte så lätt att beskriva dem så att både anhängare och motståndare uppfattar beskrivningen som korrekt och meningsfull. Jag försöker efter förmåga, medveten om svårigheterna.

    Med ”socialkonservativ stat” menar jag en stat där man lägger stor vikt vid den traditionella kärnfamiljen och ser det som statens uppgift att påverka medborgarna till förmån för kärnfamiljsmodellen. Något överdrivet kanske man kan säga att kärnfamiljsmodellen ligger närmare klansamhället än den liberala individualismen. Socialkonservatismen stöder också välfärdsstaten (VIK!) och har på det området beröringspunkter med socialdemokratin och nationalsocialismen. Och precis som du säger stöder också SD välfärdssamhället och ligger på det sättet nära gråsossarna. Att ”tokvänstern” skulle kalla alla som stöder välfärdssamhället för ”fascister” har jag svårt att förstå. Om vi tänker på MP och V är de väl själva i hög grad anhängare av en interventionistisk välfärdsstat – om jag inte helt har missat deras positionering. Och nog är stora delar av M, L, C och KD också i grunden VIK-vänliga. Skulle de skällas för att vara fascister?

    När det gäller Holmbergs högerparti så har jag alltid upplevt att de var splittrade. En del var vad jag skulle kalla värdekonservativa, dvs. slog vakt om staten, monarkin och kyrkan. Och i det låg nog också en hel del socialkonservatism. Men det fanns en annan del som var marknadsliberala, som menade att staten skulle hålla sig till sitt kärnområde och att näringsfrihet var viktig. Bland de värdekonservativa fanns däremot starka protektionistiska och statskapitalistiska strömningar. Man bör hålla i minnet att högerregeringar i Sverige har socialiserat företag i klart högre utsträckning än socialdemokratiska regeringar.

    Som sagt, det är inte helt lätt att hitta passande etiketter för olika delar av det brokiga politiska landskapet.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   På vilken grund kallar du Putins despoti ”socialkonservativ”? Är då Zjirinovskij ”liberal”?

   Angående majoritetens felbenägenhet: Är det inte just som skydd mot majoritetens förtryck som vi har hittat på det där typiskt liberala med mänskliga rättigheter?

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Fredrik Östman
    Socialkonservatismen är liksom andra politiska -ismer inte likadan i alla länder och i alla tider. Element som jag själv uppfattar som typiska är att stödja den traditionella kärnfamiljen och social stabilitet, att förespråka en begränsad invandring och att stifta lagar inom politikområden för lag och ordning. Som jag har uppfattat den rådande politiken i Putins Ryssland finns där sympati för de elementen. De här frågorna förefaller också vara viktiga för exempelvis Marine Le Pen, Viktor Orban och Jaroslaw Kaczynski. Möjligen hör Donald Trump till samma sällskap, men han är inte helt lätt att tolka. Dessa politiker har också uttryckt sympati för Putin, möjligen med undantag för Kaczynski. En annan sak är att Putin är mer despotisk, som du själv säger, jämfört med exempelvis en klassisk socialkonservativ politiker som Bismarck. Zjirinovskijs parti kallas för liberaldemokratiskt men förefaller stå för en synnerlig aggressiv nationalism utrikespolitiskt. Det verkar inte vara särskilt liberalt, men jag vet för lite om hans politik för att ha en bestämd uppfattning.

    Du skriver ”är det inte just som skydd mot majoritetens förtryck som vi har hittat på det där typiskt liberala med mänskliga rättigheter?” Jo det kan jag visst hålla med om, men ännu viktigare som skydd mot majoritetsförtryck anser jag rättsstaten vara. MR är ett knepigare område, särskilt om man inte stannar vid negativa rättigheter utan även inkluderar positiva.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Alla ismer är lika överallt och i alla tider. Annars har de inget förklaringsvärde. Tyngdlagen är densamma för bly och bomull, även om de faller helt olika.

    Jag tror inte att Putin så mycket understödjer de delar av det mänskliga samhället som vi vet fungerar, som du ger exempel på, som han motsätter sig de uppenbart missriktade och ondsinta angreppen på dessa institutioner från ideologiskt perverterade västerländska låtsasakademiker, vilka kan samlas under begreppet politisk korrekthet.

    Putins intresse är hans egen makt och styrka, och han är klok nog att inse att den vilar på det ryska samhällets makt och styrka. För detta förtjänar han respekt och efterföljd. Men med den insikten måste vi ju kraftigt motsätta oss Ryssland, eftersom våra intressen, vår makt och styrka, står i motsatsställning till hennes.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Fredrik Östman
    Nej, jag håller inte med om att -ismer ”är” någonting i sig, de är beteckningar som man använder för att kommunicera. Menar man ungefär samma sak fungerar kommunikationen. Det som du och jag tänker på när det gäller ordet liberalism är troligen så fundamentalt olika att vi har svårt att kommunicera. Men det finns ingen grund för någon av oss att tro att vår egen användning av ordet kan upphöjas till allmän norm. Om kommunikationen inte fungerar får vi förtydliga oss för att bättre förmedla vad vi menar.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nog är rättsstaten bättre än mänskliga rättigheter — har du övergett liberalismen och blivit konservativ? Men även rättsstaten är ju uttryckligen till just för att skydda individen mot massans idioti.

    Gilla

 12. Anders svensson skriver:

  Tack Ian. Äntligen får man läsa något riktigt från hjärtat. Åh. Vad kag håller med dig Ian. Dessutom är det ju såbmånga svenskar som tänker så men inte hörs eller får höras. Det blir inte enklare eller tydligare än som Ian påpekar. Varför inte bara göra det då?

  Liked by 2 people

 13. ps skriver:

  Sverige, inte enbart Ryssland, har förbundit sig att följa FNs flyktingkonvention (”Genevekonventionen”) vilket enligt nedan bland annaat postulerar:

  (Konvention angående flyktingars rättsliga ställning
  Antagen den 28 juli 1951 GA res. 429 (V)
  Trädde i kraft den 22 april 1954)

  Kapitel I. Allmänna bestämmelser
  Artikel 1 – Definition av uttrycket »flykting»

  ”i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit.”

  Förföljelse – inte fattigdom eller önskan att kunna utnyttja annat land socialförsäkring definierar uttrycket flykting.

  ”C. Denna konvention skall upphöra att vara tillämplig på den som omfattas av bestämmelserna
  under A ovan men som …
  4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land, som han lämnat eller utanför
  vilket han fortsatt att uppehålla sig på grund av fruktan för förföljelse”

  Kan man åka på semester till Somalia är man enligt Genevekonventionen inte längre flykting från Somalia och ska då förlora eventuellt flyktingstatus.

  ”Artikel 2 – Allmänna skyldigheter
  Varje flykting har gentemot det land, varest han befinner sig, skyldigheter främst innebärande, att han skall ställa sig till efterrättelse gällande lagar och föreskrifter även som anstalter, som vidtagas för upprätthållande av den allmänna ordningen.”

  I Sverige är sharia fullständigt underordnat svenska lagar föreskrifter.

  Liked by 2 people

 14. B skriver:

  Ja, tänk om…
  Det hade känts tryggt med en statsminister som hade sagt sådana självklarheter, men det kan vi nog bara drömma om. Men man vet aldrig, debattklimatet har svängt otroligt det senaste året och det finns absolut inget rasistiskt i den föreslagna statsministerorden.

  Liked by 1 person

 15. Hedvig skriver:

  Ian Wachtmeister, en alldeles utmärkt text enligt min mening! Men jag skulle vilja nyansera ett och annat:

  ”Den som vill leva i Sverige måste I HUVUDSAK leva som svenskarna gör”.

  Sverige bör naturligtvis ställa en del krav på de migranter som önskar PUT och svenskt medborgarskap.
  Kraven bör utformas i direkta medborgarskapsprov i svenska språket, svensk samhällskunskap och allmänt kunskapsprov.
  Vid ansökan om svenskt medborgarskap bör den sökande skriva under en lojalitetsförklaring till den svenska konstitutionen.

  Hur det sekulärt demokratiska Sverige med våra individuella rättigheter och skyldigheter, på ett klokt sett, ska kunna hantera den folkvandring som ägt och fortfarande äger rum från förmoderna, grupporienterade och patriarkala stam-/klan-kulturer till vårt land, övergår min fattningsförmåga.

  Utan ett nationsbygge går det naturligtvis inte att upprätthålla vare sig sekulär demokrati, frihet eller samhällsfred.

  Vad den alltmer auktoritäre Putin har med Sverige att göra går däremot inte att förstå. Jag ställer mig lika undrande till den skrivningen som den liberale kommentatorn Lennart Göransson i inlägget ovan.

  Gilla

  • dolf skriver:

   »id ansökan om svenskt medborgarskap bör den sökande skriva under en lojalitetsförklaring till den svenska konstitutionen.»
   Idén är ju lovvärd, den stupar dock på att sverige inte har någon konstitution. (Det skämt som kallas grundlag och som ändras i tid och otid och där man till och med smyger igenom grundlagsändringar som EU-medlemskap utan att folket är medvetna om det är inte värdigt att kallas grundlag, än mindre konstitution. (Konstitution och grundlag är inte riktigt samma sak.))

   Gilla

 16. Hovs--hallar skriver:

  @LENNART GÖRANSSON

  Du missförstår. Jag kopplade självlart INTE ihop ”tokvänsterns” bruk av okvädingsord med välfärdsstaten, utan med en konservativ ideologi.

  Detta borde framgå av exemplet jag nämnde, med hakkors på Högerpartiets affischer osv.

  Min poäng, som inte verkar ha gått fram, är att vänstern idag med stor framgång använder motsvarande smutskastningstaktik som man klumpigt använde1968, mot Högerpartiets närmaste motsvarighet idag (förutom välfärdsstaten) — SD.
  Och detta pga. vänsterns allmänna hat mot allt som direkt utmanar deras världsbild.

  Vidhåller du fö. att SD skulle ha problem med ”…humanism, upplysning, vetenskaplig metodik och en liberal marknadsekonomisk rättsstat…”.?
  Detta var kärnan i mitt inlägg, som du inte svarat på.

  Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @Hovs–hallar
   ”Jag kopplade självlart INTE ihop ‘tokvänsterns’ bruk av okvädingsord med välfärdsstaten, utan med en konservativ ideologi”. OK, då förstår jag hur du menar.

   ”Vidhåller du fö. att SD skulle ha problem med ‘…humanism, upplysning, vetenskaplig metodik och en liberal marknadsekonomisk rättsstat…’.? Detta var kärnan i mitt inlägg, som du inte svarat på”. Jag har över huvud taget inte nämnt SD i min kommentar. Det jag talade om var ”den som strävar mot en socialkonservativ, nationalistisk stat med s.k. starkt ledarskap och begränsad yttrandefrihet – av exempelvis Rysslands typ”.

   Gilla

   • Hovs--hallar skriver:

    OK, du klarar dig genom att du inte uttryckligen nämnt SD. 😀
    — men vilken annan socialkonservativ politisk gruppering av någon betydelse finns det egentligen i Sverige, förutom just SD??

    Gilla

 17. ruben skriver:

  Självklart att man i Sverige lever Svenskt. Muslimernas aggressiva ide är att ta över väst-samhällen är vansinne och de glömde att det krävs idogt arbete för att uppehålla den infrastruktur samhället bygger på och där sprack hela den gudomliga Allah-bubblan. Klan-samhället kan fungera i öknen med kameler som resurser, men inte i demokratiska samhällen, som byggts upp med heder och ära till människors egna moral under flera hundra år. Det duger inte att man hatar de som föder en.

  Liked by 3 people

 18. Ina Höst skriver:

  Det är den svenska nomenklaturan som i första hand ska angripas med sin normupplösningsagenda och ifrågasättande av svensk kultur. Invandrare behöver ett heltäckande svar på hur de ska lyckas i det nya landet, men får inga! Då går de hellre tillbaka till sin egen kultur eftersom den ändå ger någon vägledning om hur de ska leva. Alla människor behöver en kulturs vägledning. För de flesta svenskar är vår kultur en självklarhet och vi lever i praktiken efter den, men förmedlar den inte till nyanlända! Det är inte heller tillåtet att utöva någon social kontroll gentemot invandrare, dessutom är de för många för att det ska vara möjligt!

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Peter Hitchins föreläsning ”Why i like Vladimir Putin” är en klassiker som finns på youtube. Det kommer fram att han inte gillar Putin egentligen men han gillar den nationella suveräniteten och folkrätten såsom den definierades efter det hemska trettioåriga kriget. Och som har upphävts av USA från och med ingripandet i restjugoslavien och framåt. Kan varmt rekommendera den. En fortsättning på Wachtmeisters text ovan.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.