Nu blir det värre än någonsin

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nu ska jag presentera en tankegång som är fabulöst politiskt inkorrekt, inte för att den skulle vara vulgär och rasistisk, utan bara därigenom att den går på tvärs emot gängse tänkande. Plus att den är rimlig och sann (tror jag i alla fall).

Varje samhälle har sin beskärda del av människor som är mindre intelligenta – för att blir mer kortfattad ska jag fortsättningsvis kalla dem dumma – och mindre välutbildade eller rent ut sagt okunniga.

I den bästa av alla världar är de dumma och de okunniga samma personer. Hur kan jag säga det? Jo därför att i den bästa av alla världar får alla chansen till en god utbildning och de enda som inte förmår tillägna sig den är just de som saknar intellektuella förutsättningar. Ett samhälle, där dumma människor genom kontakter eller mutor skaffar sig imponerande utbildningsbevis är ett korrupt samhälle. Ett samhälle där kloka människor inte får tillfälle att studera och därför framsläpar sina liv i okunnighet är ett orättvist samhälle.

Så låt oss låtsas att vi lever i den bästa av alla världar och att de okunniga hos oss också är de dumma. Jag säger inte att Sverige idag är den bästa av alla världar eftersom det kan finnas många migranter som visserligen är okunniga men inte nödvändigtvis dumma, men jag bortser nu från ett sådant möjligt och besvärande empiriskt faktum.

Sverige har problem med en kontingent dumma och okunniga människor. Enklast framträder problemet däri att dessa inte kan hitta jobb och försörja sig själva, vilket enligt vårt samhälles sedvänjor med nödvändighet medför att de ska försörjas av andra, något som de andra, troligtvis i ökande utsträckning, vänder sig emot.

När vi försöker analysera problemet kommer vi i allmänhet fram till att dessa personer inte är anställningsbara vilket antas bero på att de är okunniga. Den etablerade lösningen blir att sätta dem i skolbänken för att bibringa dem kunskaper. Visst kommer detta i många fall att fungera, nämligen om klienterna har tillräckligt med intellektuella utförsgåvor, men i många fall kommer skolningen inte att ge några resultat eftersom inte alla elever har begåvning nog att tillgodogöra sig utbildningen (om inte kunskapskraven sänks så att studenterna lika gärna hade kunnat spela tv-spel som att sitta i en skola).

Är detta för Sveriges del ett nytt problem? Jag tror det. Men det nya är inte i huvudsak att vi har fler dumma människor eller sämre skolor (vilket vi kanske har) eller att tillvaron numera skulle ställa så mycket högre krav på människan. (Detta senare – att tillvaron har blivit så mycket mer komplicerad och komplex – är annars en modern favoritföreställning av innebörd att Sveriges problem på något vis inte är vårt eget fel, utan något som vi drabbats av genom ett slags ödets förbannade elakhet.)

I själva verket har Sverige i alla tider haft sin andel av dumma okunniga människor. Den stora skillnaden gentemot idag är att vi förr hade metoder att nyttiggöra även denna del av arbetskraften vilket i sin tur berodde på att dessa personer – liksom alla andra – fått ett slags träning som inte var intellektuell och boklig, utan mer moralisk, en träning som faktiskt gjorde dessa människor anställningsbara.

Föreställ dig att dessa människor – liksom de övriga – fått sig inpräntade följande fyra levnadsregler:

 • Du ska vara hederlig
 • Du ska lyda
 • Du ska göra ditt bästa
 • Du ska rätta munnen efter matsäcken

Det kanske skulle behövas ytterligare några regler, men jag lovar att en icke anställningsbar arbetskraft som plötsligt anammade sådana värderingar skulle bli anställningsbar i ett nafs. De ”enkla jobben” skulle spruta fram ur alla gömmor.

Jag har sagt det förr, men det verkar inte ha gjort något intryck, så jag säger det igen. Bara som ett exempel finns det omkring två miljoner villor och småhus i Sverige. I en villa finns det hur många enkla jobb som helst, väggar ska målas, gräs klippas, ruttna brädor bytas, rabatter ansas, snö skottas etc. Om en tiondel av dessa husägare kunde anställa till enkla jobb-löner skulle arbetslösheten vara ur världen.

Men det finns en hake. Vem vågar släppa loss en av dagens arbetslösa i sitt hus? Man fruktar att de saknar de fyra ovanstående värderingarna. Man fruktar att det skulle bli för jobbigt och kanske farligt att ha dem omkring sig.

Så var det inte tidigare. Det fanns jobb för alla ty man kunde lita på dem.  Även dumma och okunniga människor gjorde värdefulla insatser. Jag tänker på Runebergs dikt om Sven Duva, en erkänd dumbom som i kriget mot ryssen genom sitt ädla mod blev nationalhjälte:

”Ty visst var tanken”, mente man, ”hos Duva knapp till mått;
Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott.”

För att förstå varför det blivit så här, varför vi inte längre kan sysselsätta de dumma och okunniga, som faktiskt också behövs, räcker det med att betänka ett av politikerväldets grundläggande strävanden, nämligen att flytta makt från det civila samhället till staten. Både det civila samhället och staten kan behövas för att inlemma utanförskapare såsom exempelvis ungdomar i vuxensamhället: det civila samhället skapar de rätta värderingarna som exempelvis de fyra angivna, staten hjälper till med skolkunskaperna. Men eftersom politikerväldet inte vill ha ett starkt och självständigt civilt samhälle kan det inte förstå nyttan av ett starkt och självständigt civilt samhälle. Därför går det som det går.

I sin enfald tror makthavarna att kommunala skolböcker och specialpedagoger ska kunna ersätta det som bara det civila samhällets kultur kan skapa. Sovjetsystemet misslyckades för att socialisterna inte fattade varför ett privat näringsliv behövs. Vårt svenska politikervälde håller på att misslyckas för att det inte förstår varför ett starkt civilt samhälle behövs.

Jag behöver väl inte påpeka att ett riktigt civilt samhälle inte har något att göra med de statsfinansierade aktivistorganisationer som kulturminister Bah Kuhnke försöker förgylla med just denna beteckning.

75 thoughts on “Nu blir det värre än någonsin

 1. Anne-Hedvig skriver:

  Bare et lite OT: tidene var svært annerledes da du og jeg var unge, Patrik. (Tror vi er sånn omtrent jevngamle).
  Etter artium på latin-gresk linjen, grunnfag i musikk + handelsskolen søkte jeg to stillinger og fikk begge!
  Leser nå at det er flere hundre søkere til en jobb hos COOP (dette i Norge).
  Folk som ikke var så skoleflinke kunne før dra til sjøs, det fantes mange enkle stillinger, det fantes jordbruk og fabrikker. Nå er mye av dette outsourcet, og kravene til å yte er blitt skyhøye. Sykdom: ut!

  Mulig jeg har misforstått ditt innlegg, men jeg synes det kanskje er noe overflatisk. Unnskyld 🙂
  1970 er ikke 2016!

  Liked by 1 person

 2. Anne-Hedvig skriver:

  PS. Leste ditt innlegg på nytt (var kanskje litt for rask) og sier meg enig i mye av det du skriver – særlig på slutten.
  Vennlig hilsen Anne-Hedvig

  Gilla

 3. dolf skriver:

  Ett viktigt faktum som man bör ha klart för sig är att halva befolkningen är dummare än genomsnittet. Men en tangentiell koppling till vad Engellau tar upp i sitt inlägg här behandlar jag konsekvenserna av detta viktiga faktum i det två och ett halvt år gamla inlägget Svensken är en floskelfeminist.

  Liked by 3 people

 4. Gunhild skriver:

  Roas av hur Patrik i dag snirkligt tar sig fram över ett samhällerligt minfält. Att bara ge sig ut på den vandringen kräver faktiskt mod. Att lyfta ämnet har ett värde i sig – oberoende av eventuella slutsatser.

  Vi minns nog alla teveprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. I programmet fanns det alltid med ett avsnitt där fyra olika ting/föremål förhöll sig till varandra på ett logiskt sätt – och att ett av de fyra tingen/föremålen inte passade in i sammanhanget. Ett av de fyra tingen/föremålen skulle bort, och logiken som knöt samman de övriga tre, hittas.

  Sketchen blev till en pedagogisk uppvisning i knepigheten att kategorisera, och hitta relationer – där det inte var något fel på Brasses fantasi. Magnus irritation över hans svårighet att hitta de rätta sambanden ingick i den roande pedagogiska uppvisningen.

  Idag lyfter Patrik fram fler föremål/företeelser än vad Magnus och Brasse någonsin gjorde. Men själv blir jag lite osäker på vem av de två jag själv är – Magnus eller Brasse – så jag bänkar mig istället som publik och ser hur andra vill kategorisera bland alla knepiga, laddade företeelser och relationer.

  Inser också att ämnet i dag faktiskt berör gårdagens, den om sagornas djupsinnighet och allvar, men nu mer i form av H.C. Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”.

  Liked by 4 people

 5. Lars Åhlin skriver:

  Tyvärr räcker det nog inte med dina fyra levnadsregler, Patrik! För dumma och okunniga människor, som tyvärr finns i stor mängd, har en tendens att behöva så mycket handledning och övervakning att deras arbete inte ger något bidrag överhuvudtaget.

  Gilla

 6. tomas skriver:

  Vi utbildar alldeles för många akademiker i Sverige. För att hålla denna stora massa lugn så att dom inte gör uppror, skapar man hittepå-jobb.. 339 myndigheter skall bemannas. Ett överflöd av riksdagsledamöter skall besättas. SIDA. Landshövdingar, osv osv..

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Fler genuspedagoger utbildas än vad som behövs!

   Däremot ej vad som efterfrågas…

   Endast en drastisk lönekorrigering kan råda bot på snedrekryteringen…
   En sänkning givetvis!

   Däremot skulle bättre studievillkor ges till naturvetare, läkare mm

   Avskrivna studielån efter avlagd examen för civilingenjörer,
   eller möjligen i form av ett skatteavdrag!

   För läkare samma förmån, efter fem års tjänst i glesbygd!

   Liked by 2 people

   • Janne skriver:

    I så fall ett skatteavdrag vore bättre, många studenter tar INTE studielån, de jobbar istället parallell med studierna. Skall de straffas?

    Gilla

 7. Björn Nilsson skriver:

  Hitlers berömde general Eric von Manstein var inne på samma tankegångar som du. Jag brukar berätta om hans matris som ett skämt, du verkar mena allvar. Enligt v M kan män för enkelhets skull sorteras enligt två variabler i fyra kategorier. 1 de flitiga och dumma, som bara ställer till det och därför är usla som soldatämnen. 2 de lata och dumma däremot är högst användbara, Med en gevärspipa i ryggen gör de som de blir tillsagda. 3 de flitiga och kloka fungerar väl som officerare på lägre nivå, medan 4 de lata och kloka passar bäst som överstar och generaler.

  Liked by 3 people

  • Anders skriver:

   ”There are only four types of officer. First, there are the lazy, stupid ones. Leave them alone, they do no harm…Second, there are the hard- working, intelligent ones. They make excellent staff officers, ensuring that every detail is properly considered. Third, there are the hard- working, stupid ones. These people are a menace and must be fired at once. They create irrelevant work for everybody. Finally, there are the intelligent, lazy ones. They are suited for the highest office.”

   Liked by 1 person

   • cmmk10 skriver:

    von Manstein var inte den som lanserade teorin, det var en annan general.

    ”Generalen Kurt Hammerstein, som var en stor motståndare till Hitler och deltog i planeringen av flera attentat för att bli kvitt den despotiske führern. Han var bland annat chef för den tidigare nämnda truppbyrån. Under sin karriär identifierade han fyra olika typer av officerare.

    1. Klok och flitig. Dessa måste förstås in i generalstaben.
    2. Dum och lat. Vilka bara kan ges rutinuppgifter. Enligt Hammerstein tillhörde tyvärr 90% denna kategori.
    3. Dum och flitig. Kan aldrig ges något större ansvar eftersom det alltid blir fel.
    4. Klok och lat. Är kvalificerad för de högsta chefsuppgifterna.”

    Teorin om ”Energiska idioter” har länge fascinerat mig och man märker tydligt dess effekt inom all byråkrati/politik. Dessa energiska idioter kommer med den ena vansinnigheten efter den andra och i kraft av sin energi och mängd så tvingar de organisationerna att införa den ena ”styrningen”, ”rapporteringen” eller ”kvalitetskontrollen” efter den andra. Intelligenta människor orkar inte försöka hejda denna tsunami av dårskap utan de resignerar och drar sig ur eller gömmer sig och väntar på pensionen.

    De tar alltid förr eller senare över!

    Liked by 2 people

 8. Jan Andersson skriver:

  På våra regementen fanns förr många goda pedagoger. En av dem förklarare att han kunde lära ALLA värnpliktiga det som läroplanen åsyftade, men att några elever krävde tio repetitioner medan andra inte behövde någon repetition alls. Det handlande alltså om förmågan att lyssna och ta till sig informationen som gavs, att förstå alla ord som läraren använde och vad de betydde i sammanhanget, att kunna koncentrera sig och göra sig av med sina perceptionsstörningar (t.ex. att avbryta läraren om det kom in en geting i rummet eller idag ett pling i mobilen), att inte ha för mycket personliga bekymmer, att tycka att ämnet som läraren ordade om var intressant att lära sig (t.ex. hur man tar död på någon i närstrid, eller kopplar en trefashandske utan någon tillgänglig elektriker mitt i urskogen). Det är ju välkänt att dyslektiker har svårt med detta och därför nyligen och troligen fortfarande ibland blir betraktade som dumma eller obildbara. Själv lärde jag mig allting mycket snabbare om jag fick vara aktiv på lektioner och inte sitta tyst och stilla i en skolbänk. Militären förstod allt sådant och anpassade undervisningen tills alla oavsett studieförmåga hade tagit in undervisningen. Men det fanns alltid någon som låste sig av att sitta på en dikeskant i stället för i ett klassrum.
  De som hade svårt med orden låg i underläge eftersom det bara behövs ett enda diffust ord i en mening för att hela strofen skall bli meningslös. Kanske kom de från ordknappa familjer med bara porslinsfigurer i bokhyllan, deras lärare hade inte prioriterat läsning, och deras intressen och sysslor var enbart praktiska och ordlösa. Men de var inte dumma! Oftast var det de som satte igång arbetet under fältövningarna medan högskolestudenterna stod med armarna i kors i skogbrynet och funderade på hur i hela friden teori och praktik hängde ihop.

  Liked by 5 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Många med dyslexi blir framgångsrika företagare,
   man tränar kreativitet o minne,
   de skrivna flosklerna betyder mindre!

   Kamprad är väl ett lysande exempel,
   EF Education grundaren ett annat!

   Liked by 1 person

  • Bo skriver:

   Instruktörerna i det militära kan sina saker, där varvas metodiskt teori och praktik.
   En fascinerande upplevelse att vara med om hur en flock civilister med högst varierande bakgrund
   formas till en fungerande enhet där alla kan sin uppgift.

   Liked by 1 person

   • Lennart skriver:

    Furiren som sa till sina mannar: Ni tycker detta verkar enkelt men vänta bara tills jag har förklarat det för er!

    Gilla

  • kalledussin skriver:

   Den gamla militära delen av staten var mycket mer framgångsrik en den nuvarande civila i att sätta rätt man på rätt plats. Men en sak fick vi på luckan sköta om själva – kamratuppfostran. Jag tror att generaliseringen är ganska korrekt att lantkillarna fick uppfostra stadskillarna: Du skall icke stjäla andras strumpor när du inte hittar dina egna. Du kan faktiskt lösa de flesta problem utan att babbla och springa till fänriken och fråga. Din mamma är inte här, bete dig som om du vore vuxen!

   Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   en mig närstående gjorde lumpen och gjorde den ordentligt istf att sitta av tiden. Ministern kom på besök. Han visade ett fordon. Där fanns en radar. Han visade radarn. Försvarsministern pekade på en blippande grej på radarn och hon frågade vad är detta? Min närstående lyckades hålla masken och sa det är ju vi…Problemet är väl inte dumsnutarna utan problemet idag är att de sätts att bli chefer tex polischefer eller GDn för Länsstyrelser eller Jordbruksverket som exempel och det finns alldeles för många. Den totala idiotin som strömmar ut förnöjer i Grönköping men blir svårsmält i verkligheten för folk och fä. De i spenaten ska leva med fårskallarna.

   Liked by 1 person

 9. Birgitta C skriver:

  Det du säger Patrik är ju högaktuellt nu när man utvidgat tjänsteområdet för RUT-avdrag just i avsikt att det ska ge dem med mindre utbildning jobb.. Men i alltför hög utsträckning saknar ju dessa personer de 4 egenskaper som du nämner, så vem vågar anlita dem nära eller i sina hem?

  Liked by 1 person

 10. BjörnS skriver:

  Det är bara att konstatera att vi har skattat ut de ”dumma” och okunniga från arbetsmarknaden. Med de skatter vi har på arbete, och mycket annat, blir deras arbetskraft helt enkelt för dyr. Detta oavsett om vi talar om företag, offentlig sektor eller civilsamhället som potentiell arbetsgivare. Lägg till solidarisk lönepolitik och kollektivavtal.

  Det är en politik dom gynnar de som har jobb (insiders) och missgynnar de som är arbetslösa (outsiders) eftersom de inte kan konkurrera genom lägre löneanspråk. Det funkade i Sverige så länge som andelen arbetslösa var låg men fungerar mindre bra när arbetslösheten stiger. Det kommer att bli ännu mer ohållbart när asylanterna ska ut på arbetsmarknaden. Det finns inget civilsamhälle i världen som kan fixa detta. Det finns bara en lösning: arbetsmarknaden måste reformeras i grunden.

  Liked by 3 people

 11. Gunilla skriver:

  ‘I Sverige gör man rätt för sig’ sade M-ledaren som en svensk värdering. Genast är J Gardell ute och menar att det är väl(?!) en global värdering; med den retoriska insinuationen ‘vem vill inte göra rätt för sig’. Nej, det är verkligen ingen global värdering. I många länder och kulturer tänker man inte alls så. Och, som PE säger, med decenniers vänster-styre har det civila samhällets betydelse fått stå tillbaka för det offentliga/politiska samhället. Det är ju redan länge sedan, många, föräldrar som överlåter normal uppfostran av sina barn på skola och fritids. Idag har normer/värderingar såsom ärlighet och pålitlighet försvunnit. Även med flyktingströmmar som kommer från samhällskulturer där djungelns lag råder. Med det sagt är det helt riktigt att många unga, främst killar, ondgör sig över och skyller på rasism om/när de inte får, sökta, jobb. De förstår inte att för en arbetsgivare vöger pålitlighet ibland t.o.m tyngre än kunskaperna. Där fallerar många av dessa killar. En arbetsgivare ser ofta igrnom falska fasader; både eventuell brist på nödvändig kompetens som pålitlighet. För pålitlighet är också en kompetens. F.ö. har jag lite svårt att slå ihop begreppen rent dumma och okunniga. Det är som P E inledningsvis konstaterade en viss, stor, skillnad; men sedan ändå valde att slå ihop begreppen. Dessutom har det ju sedan länge ‘lönat’ sig att vara ‘dum’ i Sverige (tänk skolpolitiken t.ex.; det sågs ju i i sosse-sverige fult med barn som lärde sig snabbare; alla skulle ju vara lika dumma i ‘jämlikhetslandet’) så många egentligen intelligenta spelar ju dumma. Nu när (välfärds)resurserna börjar sina kanske de får omvärdera sina positioner.

  Liked by 6 people

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är helt sant och tyvärr är det nog så att varje land eller ”kultur” kommer att gå åt helvete på sitt eget speciella sätt. Sovjetsystemet brakade samman så att säga av sin egen rustning. Det svenska systemet genom sin egen tillverkade välfärdshybris.

  Grundfelet är när föreställningen om verkligheten eller den bärande samhällsidén blir så stark att verkligheten saknar möjlighet att stå emot. Nordborna var tidigare kände för sin pragmatism vilket var en förutsättning för överlevande i en hård och krävande värld. Detta gäller inte längre.

  Idag sitter vi bekvämt i vår ”Titanic” och behöver inte mer bekymra oss eller ens tänka själva då vi har överlåtit detta åt den politiska överheten. Först när isberget är i sikte märker vi att de som vi trodde var ansvarsfulla personer på styrdäck i själva verket var dockor av papier-maché som någon hade gjort så väl att alla trodde de var verkliga.

  Liked by 11 people

 13. Anita Koidan Axelsson skriver:

  Intressant med en sådan tvärsäker uppdelning av kloka och dumma.Likaväl som vi inte vet så mycket om universums utsträckning och utbredning ska vi akta oss för att tvärsäkert bedöma våra respektive hjärnors innehåll.

  Det vore utmärkt om samhället kunde hålla kategoriseringsfingrarna borta och istället med ovanstående principer om hederlighet, lydnad( i avseendet rimliga lagar som gäller alla),anstränga sig – göra sitt bästa (även ideellt) och inse sin begränsning (rätta munnen efter matsäcken) se till denna moral som en grundsten i ett gott samhälle.

  DVS !!!!!! – ÄVEN kategorierna : politiker, makthavare, akademiker,förmögna, inklusive överbetalda och rika fåntrattar skulle få sig förelagt att vara hederliga !!!!!

  Då skulle ni få se på resurser – dessa resurser skulle troligen inte hanteras sämre av de som ev. har någon mindre IQ-poäng men hade en begåvning för moral och hederlighet (kanske vi rent av har en sådan gen ???) än av de lösdrivande narcissistiska galningar som är statsråd och sitter i regeringen eller de oförskämda dumskallar (vad beträffar att bidra till ett gott samhälle)som har belägrat banker och andra penninginstitut med sina vulgära krav på fallskärmar !!!!!

  Gilla

 14. Anna skriver:

  Jaha, återigen får jag som arbetslös finna mig i att bli betraktad som dum, oansvarig, lat- ja, alla invektiv som kan finnas i vårt svenska språk. Tack så mycket! Jag förstod inte, men det beror väl bara på att jag är så korkad att jag inte begriper bättre!

  Men det är konstigt, om jag är korkad borde en ganska stor del av mina lärare också ha varit det, eftersom de gav mig snittbetyget 4,8 i studentbetyg. För att inte tala om de lektorer, docenter och professorer som gav mina tentaresultat betyget VG! Och de arbetsgivare som anställde mig- de var väl också idioter får man förmoda. Tänk vad Sverige förlorat för att jag finns, sorgligt. Och nu förstår jag att det inte beror på att jag är 53 år och har genomgått en cancerbehandling med åtföljande biverkningar som gör att jag förgäves sökt över 120 jobb utan ens bli kallad på intervju, det beror istället på att jag är så enormt lat och dum, att jag saknar alla de goda egenskaper en arbetstagare ska ha som radades upp i texten oven. Tack för att detta äntligen klargjordes för mig! Jag ska genast sluta hoppas att Sverige vill ta till vara min erfarenhet och kunskap, för den finns egentligen inte eftersom jag är arbetslös. Så synd att detta inte upptäcktes redan innan jag började skolan, då hade staten sparat in mycket pengar! Ska genast iväg för att leta reda på ett enkelt och okvalificerat jobb ( som inte finns och som jag inte kunde få eftersom jag konstigt nog har papper o erfarenhet som visar att jag inte är korkad).

  Sök inte så enkelspårigt orsakerna till arbetslöshet! Vi är många med kunskaper och erfarenhet som fallit för en av de grymmare mekanismerna som finns i dagens arbetsmarknad- efter 50 är du inte vatten värd! Detta trots erfarenhet och inga småbarn som behöver vabbas eller ta föräldrarledighet för. Vi borde vara de ideala arbetstagarna. Istället ser jag om och om igen yngre kollegor utan samma erfarenhet få de arbeten jag sökt ( och jag har inte ens blivit kallad på intervju!). Inte så konstigt att man trycks allt längre ner i skorna, blir alltmer värdelös i sina egna och andras ögon, villket inlägget ovan så tydligt illustrerar. Arbetslös=värdelös, tärande etc. Jag skall säga att jag är förbaske mig mindre tärande på statskassan än alla de gamla politiker som nu går runt o håvar in stora pensioner och lönegarantier i all evighet!

  Starta eget, ja det går om du antingen har en egen förmögenhet att falla tillbaka på om ditt företag går dåligt, eller har en äkta hälft med inkomster nog att försörja en familj. Om du startar ett eget företag så har du ingen grundtrygghet alls att falla tillbaka på, din a- kassa och sjukpenning beräknas på vad du tjänar som företagare. Har ditt företag knappt gått runt ( vilket många har svårt att göra de första åren) då står du på bar backe utan vare sig rätt till en a-kassa eller sjukpenning som räcker till de mest basala behoven. Oro och rädsla för familjens ekonomi står troligen ivägen för många goda ideer! Så fast i moment 22, i bitterhet över att vara kvalificerad fast ratad, fylld av ideer som inte kan förverkligas utan den ekonomi en anställning ger ( om ni tror a-kassa är att leva lyxliv tänk om, hur många av er kan klara en familjs utgifter på 10560 kr efter skatt?)

  Liked by 2 people

  • Anita Koidan Axelsson skriver:

   Kära Anna – jag har också ett gymnasiebetyg på 4,8, men har varit arbetslös en lång tid innan jag blev pensionär. Jag liksom du tillhör den grupp människor som haft otur i livet och som jag nu förstår ska offras för att vi ska slippa folkhemmet.jag blev övergiven vid 48 års ålder med en svårt handikappad son som min x-man inte ville veta av. Jag har gjort jobbet – tillsammans med den goda habilitering och barnsjukvård som vi fortfarande har.

   MEN – därvid har jag klassats – tydligen som dumskalle. Borde jag ha övergivit min hjälpbehövande son och fullgjort min avbrutna utbildning till arbetsterapeut ?

   Jag är så trött på dessa övervintrade överhetspersoner som av någon outgrundlig anledning tror att de har kunskap om levande och döda – intelligens och universums uppkomst eller var Gud bor. ( Den sista överraskande kunskapen påstod sig en herr professor i ”Filosofiska rummet” (sr p1) utlova att han skulle ha inom 25 år…..

   Jag börjar förstå varför herr Hitler var så populär – vad är det som gör oss så outsägligen narcissistiska och enfaldiga att vi oavbrutet överskattar vår egen hjärna på våra medmänniskors bekostnad.

   De grekiska filosofernas bedömning av en människas värde för samhället lyder : Den person som på alla sätt vill ställa sin begåvning och sin håg i samhällets tjänst och utveckla detta — OAVSETT vilken grad av eventuell begåvning denna människa har.

   Tråkigt nog är inte böcker i filosofi längre å populära – jag kan annars rekommendera B Russels Västerlandets filosofi.

   Gilla

   • Gunhild skriver:

    B. Russels ”Filosofins problem”, från 1912 gillar jag. Delvis för att han anlägger ett perceptionsmässigt förhållningssätt till tillvaron. Det ligger därför nära ett evolutionärt synsätt.

    När vi ändå är inne på intelligens så finns det två djurgrupper, förutom primater, som är väldigt intressanta. Först tandvalar, dit alla delfiner inklusive späckhuggare hör, men även kaskelotten. Och sedan blötdjuret bläckfisk.

    Båda dessa djurgrupper uppvisar mycket hög intelligens. De använder, i stor utsträckning, sig av helt andra sinnessystem än vi gör. Späckhuggaren tycks även uppträda som en kulturvarelse, inom olika geografiska delar av världen.

    Bläckfisken hjärna är också intressant. Den är inte centralt placerad, som hos ryggradsdjuren, utan finns uppdelad invid tentaklerna. Dess intelligens har utvecklingsmässigt inget alls med ryggradsdjurens att göra. Den har utvecklats totalt oberoende från dem. Det gör deras intelligens extra intressant. Nästan som att studera intelligent liv från en främmande planet, eftersom intelligensen uppstått oberoende av ryggradsdjurens.

    De flesta mer intelligenta djur brukar annars vara sociala och leva i grupp. Det gäller inte bläckfisken, ändå har den utvecklat hög intelligens och har en häpnadsväckande stor förmåga att lösa problem.

    En viss ödmjukhet inför liv bortom människan, är nog mer än befogad. Men inte för dess eventuella intelligens, utan för att livet, hos djur, är kännande.

    Vi lever själva i en kultur som i extremt hög utsträckning hyllar prestationen. Det kulturella värderingslandskapet färgas i stor omfattning av vilka resultat vi ekonomiskt kan uppvisa. Vi värderas delvis efter vår produktivitet.

    Men mänskliga givande och ömsesidiga relation kan knappas ha produktivitet som utgångspunkt. Hur skulle mor och barnrelation då se ut? Och även annan mänsklig närhet? Alla basala känslor lever inom oss alla, bortom intelligensbegrepp. Omständigheter skiljer sig åt. Människovärdet tillhör livet. Värde i produktion har även mekaniska robotar. Ibland får man en känsla av att dessa två begrepp blandas samman.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Gunhild
    Bläckfiskar är intressanta. Om jag har förstått saken rätt så träffar de aldrig sina barn. Det innebär att de aldrig kan föra över den kunskap de har förvärvat under livet till sina efterkommande. Varje generation får börja på nytt, ”from scratch”.

    De har två egenskaper gemensamma med människan: hög intelligens och förmåga att hantera föremål på ett avancerat sätt (vilket t.ex. fåglarna saknar på grund av att dinosauriernas händer omvandlades till vingar). Om bläckfiskarna hade kunnat ackumulera kunskaper från generation till generation, så som människor kan, så hade det nog varit de som hade behärskat världen och inte vi.

    Liked by 1 person

   • Anna skriver:

    Tack! Jag har skam till sägandes inte läst Russel, det ska jag genast ändra på!
    Jag blir verkligen berörd när jag läser vad du gått igenom, jag hoppas livet blivit bättre nu!

    Gilla

  • Seba skriver:

   Anna, jag tror du är lite snabb att döma dig själv. Det Patrik skriver säger absolut ingenting om att den som är arbetslös är dum. Sensmoralen är, i alla fall som jag uppfattar den, att om ”dumma” människor idag gjorde som förr, dvs följde de 4 ”budorden”, så skulle de fungera utmärkt som arbetskraft för enklare arbeten som regeringen idag gör allt för att försöka sopa under mattan som om de inte behövdes.
   Det kommer tyvärr alltid att finnas en mängd högpresterande och kunniga människor som står utan arbete av olika skäl. Jag har själv varit där. Lyckligtvis dock var jag då yngre, och det varade bara i 2 månader. Jag önskar dig lycka till!

   Liked by 6 people

  • dolf skriver:

   Förstår inte varför du skall ta åt dig. Att det rent statistiskt lär finnas vissa korrelationer mellan intelligens/dumhet och yrke respektive social situation torde väl vara självklart. Men det gäller inte alla individer. Man kan hamna i besvärliga levnadssituationer av många olika anledningar, att vara dum underlättar i det avseendet, men är inget krav. Och har man väl hamnat utanför den etablerade trygghetskorridoren kan det vara väldigt svårt att ta sig in igen. Jag har inga direkta hälsoproblem men känner annars igen mig i mycket av det du tar upp. Jag är några år äldre än du och har hamnat utanför trygghetskorridoren pga att jag större delen av mitt vuxna liv bodde och verkade utomlands under lite speciella omständigheter. Det har framgått klart och tydligt för mig att en vit medelålders heterosexuell man betraktas som jordens avskum i sverige och de sociala skyddsnäten har stora maskor som inte fångar mig. Jag är glad att jag kan hanka mig fram som frilansöversättare för annars hade jag troligtvis varit ett rännstensfall. Men inte fasiken är jag dum. En av de få saker jag känner stolthet över är just min icke-dumhet.

   Liked by 2 people

   • Hovs--hallar skriver:

    Intressant att du och jag verkar ha ungefär samma historia bakom oss… arbete utomlands, frilansjobb då arbetsmarknaden var stängd efter hemkomsten.

    Har man bott utomlands i ett antal år är man en främmande fågel i Sverige.
    Men det var ändå skönt att komma hem — då.
    Nu börjar jag tveka däremot.

    Men det ska mycket till innan vänster-vanvettet driver mig från mitt eget land.

    Gilla

   • onceuponatime skriver:

    samma här, var stört omöjligt att komma in på svensk arbetsmarknad.. hamnade i London istället, sedan Danmark.. det är ett skämt att Sverige skulle vara öppet för andra människor, eller människor med andra erfarenheter, att då ta hit själva sin motpol måste vara höjden av hyckleri. Är det bara jag som observerat att det påfallande ofta är sk batikhäxor, ej gångbara på öppna marknaden, som har hand om ensamkommande? Jag var helt enkelt inte dum nog för den svenska marknaden?

    Liked by 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   Men stopp nu Anna!
   I skolan fick jag lära mig att den ”naturliga” arbetslösheten är 4%. Då byggdes en sk välfärd upp så att de som av sjukdom mm skulle ha en skälig ersättning som togs från skatten. Sjukvård och skola gratis och betald av skatt och det var avtalet. Nu är avtalet brutet. Var på besök igår på ett sjukhus här i Spanien. Det enkelrummet som var privatfinansierat rymmer i normalfallet 2 st skattefinansierade platser.
   Innan emigration fick jag sprucken blindtarm, fick smärtstillande och dropp, åkte runt i en ambulans för det var fullt dit jag skulle. Hamnade i en korridor där det gick livligt till, några fyllon och fullt med de nyanlända-ett Herrans liv. Jag simulerade mer smärta så jag blev op. En mkt dålig op med ett jätteärr. Sedan hamnade jag på ett rum med 7 andra-lika stort som enrummaren här. Det var uppspända lakan emellan. De andra var gubbar, en var somalier och han låg kvar i sängen och hostade-jag tänkte TB för jag har lite fördomar. Han hade inte fattat att man måste upp efter sövning, samma som med en häst eller hund, så jag jagade upp honom och vi gick med våra droppflaskor i korridoren. Han fattade inte vad läkarna sa så jag översatte-Wallraffade bakom mitt skynke då läkarna inte ville prata i mobilen med hans syster. Sekretess tror jag och bråttom hade de. Jag studerade arbetsplatsen på min vandring. På mitten hade de ett rum med alla läkarna sittande där som läste journaler. jag klockade dem och de var där 2 timmar varje morgon och ronden tog en kvart-det var olika läkare varje gång så de fick läsa på varje gång-alltihop.
   Somaliern hade varit i S. i 7 år. Han har 8 barn och ingen klarade nian. Ingen har jobb. Frun går hemma.Det kom en ny somalier nästa dag. Han kunde lite svenska o hade en person med sig, en snygg tjej, och hon var typ fosterhem och han sa att han var lite jobbig och bodde nu i Malmköping efter lite härjande i Södertälje.Mitt emot låg en senil gubbe och skrevade så jag såg rätt in liksom. Han vrålade hela tiden för han trodde att personalen låste in honom och tog hans nyckel och åkte hem till honom och snodde hans TV. Det hade han sett.
   Personalen verkade glada och lassade över lite patienter på mig och det var helt OK. Blev som möten vid maten och i ett uppehållsrum. Jag skrevs ut snabbt då det var fullt och jag var jättedålig så det blev ambulans igen då det var tarmvred och lite illa. Då hamnade jag på avd med senildementa.
   Varför jag skriver detta? För att du mfl tar åt er av något som ni inte ska ta åt er av. Jag brukar observera verkligheten utifrån politik och fagra ord. Om jag inte får detta att gå ihop så bråkar jag. Vad P.E. försöker illustrera tror jag är något annat än du då siffrorna ser helt annorlunda ut.
   Min beskrivning enl ovan är ett system som brakat samman och du och fler med dig hamnar i. Så ser verkligheten ut. Tycker det illustrerar ett haveri på skolans, sjukvårdens mm kollaps. Och dyrt men fel blir det hela vägen-åk till Flen och kolla! Alla blir losers. Min kamrat från sjukhuset ville få det bättre för alla barnen osv. och nu bor han i Salstaområdet-segregation i en liten bonnhåla tom! Och gubbarna bor i en lgh och en fru i varje annan lgh…Bostadsbrist ja.
   De har ett fik där gubbimporten sitter. Det retar de som har jobb en del då de ser vart skatten går. Jag sa till min kamrat, vi går dit och tar en fika. Haha det blir som i den amerikanska Södern med upplopp med 100 mordiska gubbar efter oss. Fast tvärtom
   Däremot ska sägas att jag mötte somaliern på ICA i Flen och vi kramade varandra och han imamen var lagom förbannad och jag sa typ f-ck you så han fattade och knep och de andra skakade hand och han med.

   Liked by 3 people

 15. Christer Carlstedt skriver:

  I de blindas rike är den enögde kung.

  Dumhet eller inte bestäms av vad som behöver utföras och en individs förmåga att klara av uppgiften.
  Placera mig i det gänget som programmerade flygturen till Pluto (och dessutom prickade rätt) så vet jag vem som vore dumhuvudet.
  Fast fixa eftermiddagskaffet till 10-12 personer skulle jag allt klara.
  MEN, och här kommer ett litet krux med mitt kaffekokeri – Jag skulle inte få lika bra betalt som ”kollegorna”.

  Det är nog så med de enkla jobben som vem som helst kan klara, t.ex. snöskottning, gräsklippning och häckklippning att nästan ingen egentligen vill betala så pass mycket att någon vill satsa på dessa jobb så länge försörjningsstödet ger samma eller kanske t.o.m. något lägre ersättning.
  Vi som har eller har haft en hushållsinkomst på kanske 50.000:- i månaden före skatt lejer helt enkelt inte bort jobb som vi kan klara själva på ett hjälpligt sätt.

  Då uppkommer givetvis frågan om det inte är så att försörjningsstöden är för väl tilltagna om de får som följd att vissa jobb inte blir utförda?
  Nu vet jag att jag är på hal is. Vissa personer hamnar kanske mer eller mindre oförskyllt i en situation som inte är hanterbar och behöver samhällets hjälp. Jag talar inte om dem. Var och hur man drar gränserna har jag inte heller klart för mig.
  Däremot ser jag att vissa individer inte mäktar med att genomföra en inte allt för påfrestande skolgång med godkända betyg och därigenom gjort sig oanställningsbara.
  Jag ser inte att de därigenom gjort sig förtjänta av samhälleligt stöd.
  Jag ser inte heller att invandrare, som trots erbjudande om utbildning i språket inte lär sig, gjort sig förtjänta av stöd till tidens ände. De har ju medvetet gjort sig oanställningsbara.

  Någon samhällstillvänd och starkt medkännande person protesterar givetvis och påpekar att vi då kommer att få en våg av kriminalitet med tjuvnad och personrån.

  Då måste jag få ställa mig frågan – Betalar vi försörjningsstöd för att vissa individer INTE skall hitta på jävelskap?
  Vore det kanske då inte på sin plats att Dan Eliasson minskade på sitt semesteruttag och jobbade bland dem han kallar sina kollegor på fältet?

  Liked by 4 people

 16. Monica Ahlström skriver:

  Det är intressant att varken du eller någon av de som kommenterat tar upp den verkliga orsaken till att de fyra saker du räknar upp saknas idag. Värderingar är ingenting som samhället i stort eller skolan kan förmedla. Värderingar förmedlas från hjärta till hjärta, dvs de kan endast ges till någon från någon som står den personen nära, riktigt nära. Inom psykologin talas det om ”den primära vårdaren” och hur viktig denna är, för det är i huvudsak denna som förmedlar de saker som vi ser så stor brist på idag och för de allra flesta människor betyder det mamman (ve och fasa vilket ansvar att lägga på alla dessa stackars kvinnor, det kan väl aldrig vara rättvist… :/). De värderingar som ges som ett ständigt tackdropp, ”klappa katten fint”, ”reta inte din bror”, ”plocka upp sakerna efter dig”, blir ett inbyggt system som kommer att följa denna person genom hela livet. Tyvärr är det alldeles för lite av detta som de uppväxnde generationerna har fått sig givet säg sedan 70-talet. Mödrarna har i större och större utsträckning börjat yrkesarbeta vilket medfört att de inte har samma tid och tillfälle som tidigare att vara detta ständiga takdropp. Dessutom är det många som är alldeles för trötta för att orka göra det under den lilla tid de har tillsammans med sina barn, plus att de inte vill förpesta den tiden med tjat. Voila, så växer det upp generationer utan värderingar och det blir värre och värre för varje generation eftersom de värderingar som de trots allt får med sig utarmas för varje generation.

  Att uppfostra barn borde vara ett av de viktigaste arbetena som görs i ett samhälle, men detta stora och viktiga arbete har degraderats till den milda grad att de som envisas med att göra det förföljs och förlöjligas av de som anser att det är finare och viktigare att tjäna egna pengar. För de allra flesta människor är det familjen som ger dem mest glädje och betyder mest för dem, trots detta har de tillåtit att den degraderats till något man pysslar lite med vid sidan av det stora viktiga yrkesarbetet och att vi skapat ett samhälle där mönniskan finns till för samhället och inte samhället för människan. Välkommen till kommunist-Sverige!

  Liked by 8 people

  • onceuponatime skriver:

   Så är det, i överklassenklaverna så måste båda makarna ha karriär eller företag och så jämförs det hur mycket aktiviter barnen har eller vilka internationella skolor de gått på, men harmoniska barn med vettiga värderingar, det pratas det inte mycket om, eller hur mycket tid de lägger på att leka lego eller gå i skogen och titta med mamma och pappa.

   Liked by 1 person

  • Bengt skriver:

   ”FF” var ett populärt begrepp en tid. Runt 60-/ 70 -talet vill jag minnas. Det betydde att tonårsbarnen fick husera fritt i huset med sina kompisar i föräldrarnas frånvaro någon lördagskväll. FF= föräldrafritt. Det var ju inte fel att ungdomarna fick känna och ta eget ansvar – om de nu gjorde det vill säga. Det kom an på hur de var fostrade. Ibland hände det att följderna blev F(ör)F(ärliga) med länsade barskåp och sönderslagen inredning.

   Ofta när jag numera läser tidningar eller tar del av utbudet i radio och TV slås jag av vår tids ”FF”, ”Frånvaron av Föräldrarnas” värderingar. Det verkar som att barnslighet och omognad dominerar. Jag får en känsla av att jag FF, FarFar har mycket nyttigt att lära dessa vuxna barnungar!
   Detta kommer jag att tänka på när jag läser ditt kloka inlägg, Monica Ahlström. Så oerhört mycket jag har att tacka min mor, min ”primära vårdare” för när det gäller värderingar som följt mig hela livet!
   Det kan gärna sammanfattas med Patriks inpräntade fyra levnadsregler:

   Du ska vara hederlig
   Du ska lyda
   Du ska göra ditt bästa
   Du ska rätta munnen efter matsäcken

   Kanske jag håller på att bli för gammal för att känna mig delaktig i samhällsutvecklingen!

   Gilla

 17. Tahmas skriver:

  Det är bara att erkänna att samhället har valt en väg som kommer att fördumma oss i ett antal generationer. Dels importerar vi okunnighet, analfabetism och värderingar dels så har vi ett samhällssystem som uppmuntrar drönar mentaliteten.
  Skolan är ett exempel på hur illa det är ställt, resultaten är nästan jämförbara med afrikanska U länder.
  Ett land som Sverige ett land som tidigare har legat högt upp rankingen och varit ledande inom delar av industrin går nu tillbaka i tiden med att införa ”enkla jobb”
  De enkla jobben är ett resultat av fördumningen ett resultat av att dumskallarnas sammansvärjning dvs etablissemanget som mycket väl vet att om du inte kan läsa eller skriva så är chansen till egen försörjning minimal och det leder i sin tur troligen till brottslig verksamhet.
  Floskelsnacket om utanförskapsområde och socioekonomiska faktorer är ren dynga. I Sverige finns det möjlighet att utbilda sig (knappt adekvat utbildning men dock) det finns en så länge ett socialt skyddsnät, åtminstone för dem som kommer utifrån, så det finns inget hinder för människor att lära sig.
  Det som hindrar vår inhemska utveckling är till förmån av importen. Så slutsatsen blir att vi får hit dumskallar och vi producerar egna dumskallar.

  Liked by 3 people

 18. elfyma+ skriver:

  Varför inte hålla oss till den verklighet vi har i Sverige ?
  Vet inte om jag ska räknas till de dumma eller smarta.

  Föddes som ”korkad lantis” i ett fattigt land utan föräldrar som kunde backa upp mig.
  Levde strikt efter Patriks levnadsregler, men vad hjälpte det när det varken fanns enkla jobb eller utbildningsmöjligheter i det av kriget förödda landet i öster.

  Blev sedan en invandrad smart Stockholmare (om man får tro AKB).
  Arbetade på dagarna och utbildade mig på fritiden.
  För på 50-60 talet var det viktigare att ha välbeställda föräldrar än att vara smart om man ville utbilda sig och göra karriär.

  Idag är inte ekonomin ett lika stort hinder tack vare statliga studiemedel.
  Men fortfarande är det viktigare att ha gått i rätt skola och att ha rätt kontakter (genom sina föräldrar och skolkamrater), än att vara smart.
  En utbildning på en högskola på landsorten kan då vara bortkastad, även om betygen är höga. Jmf Handelshögskolan med motsv. utbildningar på landsorten.

  På min tid betraktades de som inte lärde sig skriva och läsa som lite dumma, om inte korkade.

  Idag kan man höra i radio och TV hur kändisar och höga chefer koketterar med att de minsann lyckats i livet trots att de är dyslektiker. De vill väl vara lika chika som vårt kungahus ?

  Att få diagnosen dyslexi har f ö blivit en vinstlott för de ”streetsmarta” i dagens skolsystem.
  De kan då få gräddfiler och stödundervisning som andra bara kan drömma om.
  Andra skickar sina barn till Lundsberg om de har svårt för sig i den vanliga skolan.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17432697.ab

  Allra vanligast tycks detta fenomen vara i områden där dagens och morgondagens elit bor, om man får tro forskare.
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/721785?programid=412

  Vill med detta ha sagt att det inte alltid är de klokaste som styr över oss och våra liv.

  Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   jag håller inte med. Jag är född i rätt familj men jag gick inte den väg som var tänkt då jag är smart. Jag sågs som det svarta fåret. Då jag gick lantbruksskola så tog jag inte studielån utan tog gratisbiten. Det var internat så jag pluggade så jag fick en premie och resten lånade jag av kompisarSedan pluggade jag i Uppsala och då var jag avbytare-mjölkade kor mm-och försörjde mig på det viset.Min man var mekaniker och utbildade sig till ingenjör med lite bidrag men mycket arbete och vidareutbildning inom företagen han var anställd på. Trodde att han inte var attraktiv över 50 men hej vad han bedrog sig, det blev eget företag och utlandsjobb bla.
   Tror det är en viss nostalgi och även en farhåga för framtiden för ens barn och barnbarn som förskräcker här och på andra ställen utanför de gängse medierna.
   Sverige har varit ett superbra land men nu och i framtiden?
   Försäljaren kommer upp på gården och frågar pojken; var är pappa? Han är i svinhuset, det är han med mössan.
   Kan illustrera ledarskapet idag men någonstans får man de ledare man förtjänar då man tiger still och sedan går det fort utför. Tror att detta är början av ett fall utför.

   Gilla

 19. Sten Lindgren skriver:

  Nu är vi inne på komplexa och känsliga frågor, kanske för känsliga för att diskuteras offentligt. Arbetslöshet beror absolut inte alltid på bristande begåvning. Den person som kommenterat här utifrån sin egen situation med sjukdom är troligtvis arbetslös av ett annat skäl, de höga barriärerna på arbetsmarknaden. När man väl har en normal anställning är man skyddad i vissa situationer men det innebär också att arbetsgivare undviker personer som kan innebära en potentiell risk.

  Nu till det verkligt känsliga, genetiken:

  Vad blir konsekvenserna på sikt av:

  • Att vissa socio-ekonomiska grupper skaffar få eller inga barn medan andra socio-ekonomiska grupper skaffar väldigt många barn?
  • Att man i vissa befolkningsgrupper under många århundraden systematiskt stött ut oliktänkande och/eller avvikande som därmed inte förökat sig?
  • Att man i vissa befolkningsgrupper under många århundraden systematiskt ägnat sig åt arrangerade äktenskap mellan personer med nära släktskap?

  Liked by 3 people

 20. kalledussin skriver:

  Sverige har tillräckligt många dumbommar och de klokas plikt är att skapa förutsättningarna för att även de ska kunna leva lyckliga och leva så harmoniskt tillsammans med oss som möjligt. Där ingår ett helt paket av både praktiska och ”mjuka”, kulturella åtgärder inom det svenska samhället. Men punkt 1 är att med alla medel – och oavsett vad det kostar – förhindra att andra länders dumbommar släpps in i vårt land för att konkurrera med våra egna och krångla till de dumbomsproblem vi redan har.

  Liked by 4 people

 21. Hovs--hallar skriver:

  Nyckeln till Patriks text är just detta med värderingarna — en hederlig och pålitlig person, som inte skulle drömma om att uppföra sig klandervärt, kan vara högst anställningsbar även om personen inte är särskilt teoretiskt begåvad.

  Om personen däremot är präglad av en främmande kultur där praktiskt arbete ses som förnedrande, där ingen tar personligt ansvar för vad som händer, och där man föraktar det mesta som ingår i vår svenska värdegrund som tex. kvinnors jämställdhet, så blir resultatet en person som ingen vettig människa vågar anställa.

  Vilken typ av människor är det som makthavarna importerar i hundratusental varje år, och som de påstår ska ”rädda våra pensioner”….??

  Liked by 2 people

  • sten alfson skriver:

   Den enda familj i grannskapet jag sett anställa en firma som begagnar sig av nyanlända är en familj som bor i Schweiz och tydligt tror att Sverige är som det var förr, och maken har jobb på FN-organ.., med resultatet att det röjs sly till sent på kvällarna och min uppfart blir använd som parkering, sen drar de till Schweiz igen.

   Jag säger som Anders Borg sade om vargarna, jag vill inte ha dem i min närhet.

   Gilla

 22. Folke Lidén skriver:

  I dystra stunder grubblar jag över huruvida våra västerländska samhällen nått vägs ände.
  Kan det vara så att den allt större frihet som vi medborgare fått/tagit oss inte fungerar på makronivå?

  I matematiken, inom kaosforskningen, finns begreppet Fjärilseffekten – En fjärils vingslag i Europa kan utlösa en orkan i Nordamerika. Medges att det låter aningen snurrigt, men bakom ligger en seriös vetenskap som kan förklara många till synes obegripliga skeenden.

  Förmodligen finns det även något som liknar Fjärilseffekten sett ur samhällets perspektiv. Små förändringar i de normer som vårt framgångsrika samhällsbygge vilar på får på sikt enorma, negativa konsekvenser.

  Såväl matematiker som samhällsforskare hindras i problemlösningen av förutfattade meningar.
  Ändå tror jag mer på matematikernas möjligheter att rensa borta sina fördomar och därigenom enklare lösa svåra problem. Varför? Därför att det inte finns matematikpolitiker, matematikmedia och matematikkändisar som, utan ens grundläggande kunskaper, fördömer lösningar som inte passar deras åsikter.

  Matematikern/Fysikern : Energin = Massan gånger Ljushastigheten i kvadrat.
  Matematikpolitikern : Struntprat! Det kan vi i vårt matematikparti aldrig acceptera.

  Liked by 2 people

 23. rudmark skriver:

  Staten har på ett elegant sätt stoppat möjligheten för många gemene man att anställa.
  ROT/RUT hjälper till viss del, men då skatten tar det mesta av arbetsinkomst, så gör många välutbildade hellre jobbet på fritiden.

  Gilla

 24. Borjön skriver:

  Jag har just fått mig en avhyvling av min fru efter att hon läst denna artikel. Jag försöker vänligt men bestämt förklara för henne att det inte är jag, utan PE, som skrivit artikeln. Förgäves!
  Det är sannerligen minerad mark att prata om dumhet. Att jag ser på, och har förstått artikeln lite annorlunda än hon, kanske vi kan härleda till vår motsatta polarisering som man respektive kvinna.

  Kanske vore det mer passande att tala om ”talang” i stället för dumhet. Folk har olika talanger som kan komma till olika nytta. Någon kanske har en exceptionell musikaliskt talang men samtidigt stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. Problemet är att de som endast har talang att gräva diken knappast kommer att hitta ett jobb som dikesgrävare och kommer således att få svårt att försörja sig själva.

  Problem uppstår när man vill tvinga in alla människor i en förutbestämd mall. Först ska ”alla” ha gymnasiestudier. Det leder till den absurda situationen att folk inte ens kan få ett städjobb utan en gymnasieutbildning. Politikerna har stor skuld i att ha skapat denna utveckling (sätta folk på skolbänken för att frisera arbetslöshetsstatistiken). Trots det fortsätter man på den inkörda vägen och vill ha ännu mer utbildning. Snart ska väl ”alla” ha en universitetsutbildning och Sverige ska konkurrera med andra länder med ”kompetens”. Det är inte svårt att se att denna ekvation sannolikt inte kommer att gå ihop. Man har skapat ett samhälle där inte alla har en plats, som ett jättestort pussel med massor av bitar som blivit över.

  Dumhet är således inte hela förklaringen – eller dock? Är det inte politikernas egen dumhet som har orsakat allt detta elände?

  Liked by 3 people

 25. Gunhild skriver:

  Intelligens utgörs av en potentiell förmåga. Och den varierar. Det finns även olika former av intelligens – matematisk, verbal, spatial, motorisk, social och även empatisk.

  Precis som verktyg, kan denna förmåga brukas och användas för ett syfte och då åstadkomma något. Till exempel att skaffa sig en utbildning. Då byggs kunskap upp. Som i sig kan/bör brukas i samarbete med intelligens.

  Av den kunskap som finns i världen, kan en enskild människa enbart bära en ytterst obetydlig flisa. Så varje människa representerar i så motto, ett extremt stort mått av okunskap.

  När den kunskap som ändå finns, brukas för ett syfte, och då passar som hand i handske, efter en kravspecifikation, kan kunskapen, sägas vara funktionellt optimerad.

  Så när Patrik skriver; ”I den bästa av alla världar är de dumma och de okunniga samma personer”, stämmer inte det – inte ens teoretiskt.

  Vi är världsligt sett alla okunniga. Riktigt kunniga är vi inte förrän vi stoppar vår egen hand i rätt kunskapshandske. Och som man borde ha sagt i Lorry – det finns många händer och handskar i världen.

  Liked by 1 person

 26. thojak skriver:

  Skickligt ordmanövrerande i PK-minerat område, Patrik. Tack för det ! 🙂
  Blir intressant att se vilka reaktioner/kommentarer detta utlöser…

  Gilla

 27. AA skriver:

  Patrik håller på att etablera sig som politikernas fiende No1, snart krävs livvakt. DGS är gammaldags sunt förnuft packeterat i bloggformat, mycket imponerande och jag tror för många, livgivande, i dessa dumhet-in-absurdum tider. Patrik har helt korrekt identifierat den fula baksidan av politiken, en babianröv: för att kunna föda många politiker och ge dem ständigt växande uppmärksamhet så krävs ett svagt civilsamhälle, och svaga, varför inte både dumma och okunniga, medborgare. Det är en knivskarp analys och den fångar förklaringen till det välfärdsindustriella komplexet, invandringen och varför Sverige sticker ut som än mer extremt i ett redan extremt Europa. Även skolans svaga utveckling tjänar politikerna och mediernas fördumning likaså. Vi har kommit långt. Det är ju redan så att man föredrar att sina barn spelar TV-spel hellre än ser på lilla aktuellt. Igår var det retoriktävling på barnkanalen, för det första så var det ingen diskussion, inget argumenterande, utan de tävlande barnen fick läsa upp på förhand skrivna reklampamfletter som sedan bedömdes. Ämnet, det första jag såg, var att man skulle få en rik otäck krösus att skänka pengar till ”flyktingar”. Barnen blir smartare av LEGO starwars.

  Liked by 5 people

 28. Jan Andersson skriver:

  Det är tyvärr inte så många människor som kan SKAPA varaktiga exportjobb åt sig själva och andra. Dessa måste vi ta mycket väl hand om så att de orkar genomföra sina långsiktiga strategier och inte tvingas lägga ned eller flytta till låglöneländer. Just nu ser det mörkt ut med extra mycket utflyttning. Det beror säkert mest på att det politiska styret har vridit klockan tillbaka till 1968, och vi har en ny flera decennier lång uppförsbacke framför oss med orimliga målsättningar om miljö och elkraftförsörjning som tillsammans med garanterat höjda skatter gör det omöjligt att fortsätta verksamheten i Sverige. Ekonomerna räknar: vi sitter med Svarte Petter, de södra östersjöländerna med Bingo.

  Liked by 3 people

 29. Tahmas skriver:

  Om vi skall tala om dumhet så räcker det att vi tittar på väljarkåren cirka 40% av väljarkåren valde att rösta på S,MP och V, för att inte nämna de som röstade på FI.
  Hur i hela friden kan vuxna vaccinerade människor rösta på regressiva partier. Hur tänker dessa individer? Vart gick det fel?
  Är inte höjden av dumhet att tror på politiker som år efter år rabblar samma sak om och om igen. Hur kan man vara villig att försaka sitt eget väl och ve för okända människor vars livssyn mer påminner om primaternas överlevnadsinstinkt.
  Jag vill påstå att dumhet och okunnighet är samma sak. Om man tror på allt som sägs av etablisemanget så är man lat, dum och okunnig.
  Det är dags för 40% av väljarkåren att sluta vara lata, dumma och okunniga.

  Liked by 3 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Kan sympatisera med din åsikt. Men vid närmare påseende handlar det nog inte så mycket om ”dumhet” i betydelsen bristande kognitiv förmåga, utan om något annat — en slags närmast religiöst präglad mass-psykos.

   Även med vanliga mått intelligenta personer kan dras in i sådana mass-psykoser. Exempelvis var det som bekant åtskilliga framträdande personer som blev övertygade nazister i Tyskland på 1930-talet, och även i Sverige förekom sådant.
   Något liknande ser vi idag — med den skillnaden att de idéer som nu dyrkas ser ut att vara helt annorlunda än den tidens.

   Samma fanatism är det dock.

   Liked by 1 person

 30. Lennart Göranson skriver:

  För att kunna ställa upp en hypotes måste vi förenkla, försöker vi ta in alla aspekter av verkligheten hamnar vi i ett brus där inga mönster kan urskiljas. Patriks koppling mellan anställningsbarhet och civilsamhälle är tänkvärd.

  Men för att i god Poppersk anda testa om teorin (eller åtminstone hypotesen) kan falsifieras måste vi föra in fler storheter i ekvationen. En gäller samvariationen mellan dumhet och okunskap.

  Jag tycker mig se exempel på examinerade akademiker som resonerar – i mitt tycke – ganska enfaldigt. Jag ser också personer som genom studier av olika källor – somliga seriösa andra tveksamma – samlar på sig ett hav av detaljkunskaper men som inte förmår skilja agnarna från vetet eller vaska fram en sammanhängande och trovärdig bild av hur saker och ting fungerar. Och även motsatsen: personer som genom erfarenhet och analytisk förmåga hittar träffsäkra slutsatser utan att vara belastade med ett övermått av encyklopediska faktauppgifter. Slutsats: det är skillnad på att förstå och att kunna.

  Ett annat frågetecken är varför alltför få klarar godkänt avgångsbetyg från gymnasieskolan, det som många anser vara ribban för anställningsbarhet. I många fall handlar det säkert om bristande intellektuell förmåga. Men det förefaller också i många fall handla om bristande motivation. Att plugga är töntigt, speciellt för killar. Är det i sin tur något som också gäller ”gammalsvenskar”? I så fall kan det vara en fråga om att försöka påverka attityder, både hos ungdomarna själva och hos deras föräldrar. Men handlar det å andra sidan om nyanlända som lever i en kultur där alla representanter för staten ses som fiender, då är det knepigare att påverka situationen med välmenande predikningar. Slutsats: problemet är mångfasetterat, det finns inte någon skruvmejsel som klarar alla spikar.

  Om nu någon (vem och hur?) skulle lyckas inpränta hederlighet, lydnad, ansträngning och anspråkslöshet i de icke anställningsbara, skulle det lösa problemet? Skulle vi få en blomstrande arbetsmarknad som handlar om att klippa gräs åt förorternas villaägare? Ett hinder ligger i att man först måste glömma nuvarande regler om arbetsgivaravgifter, fackliga krav på ”lön man kan leva på” och ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” (dvs. att man skjuter till en rejäl kaka av budgetmedel ovanpå den lön villaägaren värderar arbetsinsatsen till). Det vi då hamnar i är vad som länge har betecknats som A-lag och B-lag, dvs. vi kommer att få ett helt annat samhälle än den ekonomiska nivellering som de flesta har vant sig vid och uppskattar. Slutsats: den kombinerade effekten av en mer kvalificerad arbetsmarknad och en kraftig ökning av antalet lågutbildade skapar en klyfta i samhället som blir svår (men kanske nödvändig?) att smälta.

  Men bortsett från de anmärkningarna håller jag gärna med om att det vore bra om staten lade mindre engagemang och resurser på sådant som bättre hanteras av det civila samhället, och i stället mer på sådant som det är statens grundläggande uppgift att sköta, exempelvis att återställa vår förmåga att försvara landet mot militära interventioner, att återupprätta statens våldsmonopol i alla delar av landet, att ge rättsväsendet förmåga att beivra de brott som utgör de största problemen för allmänheten, att återskapa en sjukvård som närmar sig Västeuropeisk standard, att vända trenden för skolan och den högre utbildningen så att Sverige åter kan bli en kunskapsnation och några saker till som jag just nu har glömt.

  Liked by 2 people

 31. Carl G. skriver:

  Ett inlägg vars syfte handlar om att bereda marken för att somaliska och arabiska bidragsmigranter helt plötsligt ska bli tjänstefolk hos härskarfolket svenskarna. Jag vill inte ha några somaliska eller arabiska tjänstefolk i min bostad. Punkt slut.

  Däremot vill jag se Patrik Engellau diskutera de skador som dessa somaliska och arabiska bidragsmigranter/gästarbetare åsamkar oss svenskar mentalt och fysiskt. För att inte tala om deras skador på svensk kultur. För än så länge har all debatt handlat om att försöka härröra alla faktiska kostnader kopplade till utomeuropeiska bidragsmigranter. Men den stora skadan handlar om vad dessa migranter åsamkar oss svenskar psykiskt och fysiskt och skadan som uppstår när våra värderingar och kultur förändras till något främmande monster.

  Hur värdesätter man då känslan som uppstår hos en svensk som tvingas acceptera att främmande kvinnor draperar sig i slöjor som täcker allt utom ansiktet? Att tvingas se en arab gå hand i hand med en svensk kvinna – där den senare får betraktas ha lämnat den svenska folkgemenskapen för alltid. För det är ju aldrig en svensk man som går hand i hand med en arabisk eller somalisk kvinnlig bidragsmigrant, eller hur?

  Kan den känslan som är en form av ett övergrepp på svensken uppskattas till ett värde av låt oss säga 1 miljon kronor? 100.000 kronor? 10 kronor?

  Hur ser då notan ut för invandringspolitiken om vi inkluderar både faktiska kostnader och kostnader som kan härledas till oss svenskar + svenska värderingar & svensk kultur?

  En annan sak är att vi måste ställa makteliten till svars när de försöker maskera liberala värderingar till någonting som skulle vara svenska värderingar. Liberala värderingar är öppenhet, demokrati etc – medan svenska värderingar handlar om att vara på vakt mot det främmande, göra rätt för sig, inte ligga någon till lags etc. I prinicp det motsatta till liberala värderingar!

  När den globala eliten använder liberala värderingar och säger att det är typiskt svenska värderingar så ljuger den globala eliten vars syfte egentligen handlar om att urholka svenska värderingar vilket i sin tur bidrar till upplösandet av nationalstaterna.

  Ett sista tips: Lyssna på vad Theresa May säger är brittiska värderingar och jämför med vad Stefan Löfvén sade i Almedalen är svenska värderingar? Bägge två försöker maskera liberala värderingar i form av en nationell dräkt – men syftet är detsamma: nämligen att brittiska och svenska nationalstaterna upplöses.

  Liked by 4 people

  • lina S skriver:

   Vad bra, Patrik inser nog detta också, jag instämmer i ditt punkt slut men nu får vi dessa migranter nerkörda i halsen som en flock gäss som skall producera foie gras, Exempel, dag ett i första klass för mig son, stora skrapsår på sidan och armbågen, varför? Ali drog min son i benet då de spelade fotboll. Dag 2 är det OS tema.., min dotter tvingas vara i samma grupp som äldre araber. Fy f-n för detta samhälle som tvingar mina barn vara integrationsbuffert!

   Liked by 3 people

 32. dolf skriver:

  Dumhet är ett demokratiproblem. (Eller om man nu har problem med ”dumhet”, sätt talanglöshet, oärlighet, eller vilken som helst negativ motpol till en vanlig positiv egenskap, som man kan placera på en dikotom skala, resonemanget håller i alla avseenden.)
  För att lite utveckla min tidigare kommentar där jag sade att ”Ett viktigt faktum som man bör ha klart för sig är att halva befolkningen är dummare än genomsnittet.”:
  Att halva befolkningen är dummare (eller fattigare, latare, mer oengagerade) än genomsnittet för befolkningen gör att i ett samhälle där majoritetstanken gäller så behöver en liten smart (eller rik, flitig, engagerad) minoritet i princip bara få med sig den dumma (fattiga, lata … osv) halvan av befolkningen i de frågor de driver av rent egoistiska skäl. (T.ex. man odlar själv gröna äpplen och driver på ett förbud av röda äpplen pga någon svagsint uträkning som lyckas visa med statistisk signifikans att 75% av alla människor som äter gröna äpplen lever 3 dar längre än de som äter rött kött från Danmark.)
  Eftersom halva befolkningen är dummare, mer ointresserade, lata osv än befolkningens genomsnitt så inriktar man sina kampanjer på att vinna över dem på sin sida, vilket görs först och främst genom floskelargument (där min tidigare läkning till Svensken är en floskelfeminist kommer in). Den minoritet som är smartare, flitigare och mer engagerad än befolkningssnittet, om de dessutom är ärliga och osjälviska, kommer du aldrig att få över på din sida eftersom de envisas med att faktiskt skärskåda dina argument och källor. Men den latare, dummare delen av befolkningen lapar glatt i sig meningslösa vällingslogans som ”lika lön för lika arbete” (se Dolfs floskelskola: Lika lön, lika arbetslös).
  Så får vi då vår moderna demokrati där man går och röstar för den bästa floskelisten vart fjärde år.
  Sänd ej att fråga för vem rösten läggs, den läggs ej för dig.
  Och i förlängningen skapas, med helt demokratiska medel och majoritetsbefolkningens goda minne Sverige – en modell för ett slavsamhälle.

  Liked by 5 people

 33. Lars Holmdahl skriver:

  Igår var temat sagor, som är en sorts narrativ. I ett av de dominerande narrativen i Sverige ingår föreställningen om ”the blank slate”, tabula rasa, att människan föds som ett tomt ark varpå samhället skriver in en personlighet. Att människor utvecklas olika tillskrivs att man kommer från ett ”studiemotiverat hem” eller med ”psykosociala faktorer” eller ”utanförskapsområde”, etc. Att gå emot narrativet kan vara farligt.

  Men sanningen är att förutsättningarna för hjärnans funktionsförmåga till ca 80% bestäms av DNA. Det är skillnad mellan kvinnor och män. Män har större variation, större standardavvikelse, vilket man ser i extremerna. Bara en kvinna har vunnit Fields-medaljen i matematik mot 55 män. Det finns många fler idioter bland män än bland kvinnor. Liksom det finns fler riktigt begåvade bland män. Vid IQ 145 är proportionen 8:1. Jämn könsfördelning vid tillsättandet av de mest krävande positionerna går alltså inte att förverkliga i en meritokrati.

  Nu till det verkligt jobbiga: Det är stora skillnader mellan olika folkgrupper. De perser som flydde undan mullornas maktövertagande i Iran, betydde en enorm vitamininjektion för Sverige. Deras barn är så överrepresenterade vid högre utbildning att en kvotering efter etnicitet, som har föreslagits, kraftigt skulle missgynna denna grupp. Invandrare från Kina, Japan, Korea kommer från länder med en genomsnittlig IQ av 105-110. Någon har sagt att hälften av alla smarta bor i Kina.

  De migranter som regering och riksdag importerar från MENA, kommer från länder med genomsnittlig IQ 85 eller lägre. De saknar i allmänhet genetiska och kulturella förutsättningar att bidra till samhället med mer än de förbrukar. Om du undrar hur ett samhälle ser ut när befolkningens genomsnittliga IQ är 85, se då på arabländerna, samt Pakistan, Bangladesh, och Indien. Om du undrar hur ett samhälle ser ut när befolkningens genomsnittliga IQ är 70, se då på Afrika söder om Sahara.

  Om man jämför världens länder vad gäller ekonomi och IQ så ser man tydligt att hög IQ = hög levnadsstandard och låg IQ = låg levnadsstandard. Det finns en tävlan mellan länder i världen, där de med hög genomsnittlig IQ kommer att vinna. Den sänkning av genomsnittlig IQ som pågår i Sverige kommer att sänka Sverige ytterligare i välståndsligan. Det här borde bekymra politikereliten i Sverige. Men tyvärr, det går nog över deras huvuden. Om man bara blundar hårt nog, så försvinner problemen.

  Liked by 5 people

 34. Lars skriver:

  Svårt ämne det där.Förenklingar,generaliseringar,tveksamma samband står som spö i backe,Animal magnetism,”karisma”,hypnotisk kraft,just-det-där.Sånt där bara har man.Sånt där lärs ej ut på skolor.The wonderman.The wonderwoman.Mirakelmänniskorna.Utan pappas-och-mammas-ärvda-pengar.

  Gilla

 35. Lars skriver:

  Lärarkollegiet i den Osynliga Orden som finns överallt och ingenstans har nu betygssatt Patriks krönika.AB-,4-.Motivering:Tveksamma generaliseringar och förenklingar.Tveksamma slutsatser.Dock:Viss språklig och stilistisk säkerhet.Fyllig framställning.Betyget kan inom tre dagar skriftligt överklagas till Betygsnämnden.

  Gilla

   • Lars skriver:

    Cederwall väckte verkligen förvåning bland kollegorna den där dagen.Gunilla!Av alla just Gunilla som i vanliga fall är strängare än sträng!?Oförklarligt.Men Gunilla replikerade bara på helsingborgsk riksspråksvariant:”Jag har sagt mitt!”Så var det färdigt med det.

    Gilla

 36. elfyma+ skriver:

  Lathet är ett tecken på att du är smart, påstås en forskningsstudie i USA visa.
  Men frågan är om en studie på enbart studenter säger så mycket.
  http://www.va.se/nyheter/2016/08/19/lathet-tecken-pa-smarthet/

  Under mina unga år inom exportindustrin var det smart att vara ”lat” genom att hitta på nya arbetsbesparande sätt att tillverka grejor, men dumhet att avslöja knepen för arbetsgivaren (tidsstudiemannen) som då givetvis sänkte ackordet så att man måste jobba ännu hårdare utan att tjäna mer.

  Om arbetsgivaren var reko kunde det vara smartare att avslöja knepet i form av ett förslagsärende som kunde ge en belöning och en klapp på axeln.

  Men det fungerade inte alltid. Ibland kunde förslagsärendet resultera i mobbning från den närmaste ledningen som inte tålde att någon på golvet hade kommit på något som de själva missat.De tålde inte att någon var smartade än dem själva.

  Smarta arbetsgivare belönade även banala förslag som ett sätt att stimulera engagemanget och uppmuntra kreativiteten bland de anställda. Men när det gällde verkligt banbrytande innovationer så kunde det vara svårt att få gehör ändå. Jag tänker på NiH-syndromet som stoppat många smarta ideér även inom politiken.

  Gilla

  • dolf skriver:

   Om man med lathet menar att man väljer effektiva lösningar som kräver minsta möjliga insats för största möjliga verkan, ja, då är lathet smart.
   Om lathet däremot bara är ovillighet att arbeta, nä, då är lathet korkat.

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Att göra ett jobba på halva tiden, vilket inte är så svårt, innebär att man får tid över till lika mycket annat arbete. Alltså dubbel nytta, dubbel inkomst (dubbel skatt). Att sätta sig med armarna i kors när man är ”klar” med dagens uppgifter men fortfarande uppbär lön är förfärande (men vanligt). Att vara trött i huvudet när man går hem är normalt, däremot skall man inte slita på kroppen, utan se till att man har bra hjälpmedel för att göra jobbet och lära sig rätt arbetsteknik..

    Gilla

 37. 77711n skriver:

  Mycket bra inlägg som pekar ut det stora problemen – tillit, bildbarhet och enkla jobb. De går inte att förena. En kultur grundad på arbetsinsats efter förmåga går inte heller att förena med en kultur som går ut på att bara det ena könet ska arbeta. Enkla jobb utförda av en grupp med oförmåga till mer avancerade går inte att förena med dem som har möjlighet att ge arbete, men saknar förtroende för dem som skulle kunna utföra arbetet.

  En aspekt saknas i den skissade samhällsstrukturen, den när den obildbara delen av befolkningen uppgår till 20-25 procent av befolkningsvolymen. Då förmår den bildbara delen av befolkningen inte bära upp den välutvecklade samhällsstrukturen längre utan det blir en nedförsbacke för hela samhället som alltmer kommer att likna den som finns i de länder varifrån den obildbara befolkningen kommer, jämför med Lars Holmbergs inlägg. Skälet till det är den flera gånger större nativiteten i denna del av befolkningen och de genetiska anlagen, tillsammans med påverkan från närmiljön och rådande värderingar, som gynnar en nedåtgående spiral.

  Liked by 1 person

 38. Lars skriver:

  I ett land,en nation med groteskt högt skattetryck (dir skatt,indir skau,avg etc ) på enligt vissa ca 80% är en människa som i det längsta undviker lönearbete ”smart”.En människa dock som frivilligt låter sig utplundras och förslavas är antingen sadomasokist eller ”osmart”.Lönearbete anses ovärdigt i många afrikanska och orientaliska kulturer.Något för slavar.Även andra folk t ex romani och de med dem besläktade folk t ex den av Koestler beskrivna ”trettonde stammen” har liknande men ej så fullt utvecklade värderingar.Puritansk protestantisk arbetsmoral är egentligen ett särfall.Massimport av utomeuropeisk dock ej asiatisk befolkning kommer oundvikligen att leda till välfärdsstatens sammanbrott.Och det är just det som är meningen och målet.

  Gilla

 39. Lars skriver:

  I och med att AB satts så är det ”Med beröm godkänd” som gäller.Argumenterande texter kan vara svårhanterliga,eftersom de i allmänhet fordrar förenklade resonemang.En ledamot i nämnden Gunilla Cederwall,läroverksadjunkt chockade med förslaget a (?) med motiveringen:”Patriks starka samhällsintresse”.”Han är ju så duktig” etc.Cederwalls förslag föll vid omröstningen.Betygsnämndens möte leddes av ordf Hans Streng.Ämnesföreståndare i Svenska språket och litteraturen.

  Gilla

 40. Mats R skriver:

  ”I en villa finns det hur många enkla jobb som helst, väggar ska målas, gräs klippas, ruttna brädor bytas, rabatter ansas, snö skottas etc.”. OK, att klippa gräs, rensa rabatter och skotta snö kan förmodligen ses som enkla jobb. Och visst kan var och en måla sina väggar och byta sina ruttna plankor själv. Att göra det snyggt och så att det håller är dock inte riktigt lika enkelt, utan kräver kunnande och praktisk begåvning. Och här tror jag att vi har ett stort problem, nämligen det felaktiga likhetstecknet mellan intelligens och teoretisk begåvning. Under den icke alltför avlägsna tid då Sverige var ett framgångsrikt land, så förstod t.ex. företagsledare att det fanns både praktisk och teoretisk begåvning och att båda var lika viktiga och att den ena inte klarade sig utan den andra. Idag inser man inte detta enkla faktum, utan tror att praktiskt begåvade människor är mindre vetande. Det är ett misstag som får dåliga konsekvenser.

  Liked by 1 person

  • 77711n skriver:

   Sant Mats R. Tyvärr är det arbetarpartiet Socialdemokraterna som gått i spetsen för att nedvärdera praktisk begåvning och begränsat begåvning till att gälla enbart teoretiska studier. Vad gäller egna erfarenheter av ”enkla arbeten”, typ de som behövs i villor av målningsarbeten, terrassbygge, tvätta tak, renovera inomhustrappa och kök – utförda av utlandsfödda med egna företag har jag endast ett undantag, som var utlandsfödd och gjort bra jobb av åtta anlitade under de senaste tio åren. Undantaget var också gift med en svenska som också trädde in ibland i det rent praktiska (även hon med samma utbildning som maken, som tydligen var både omfattande och gedigen och där de också träffats) och i övrigt skötte ekonomin. Övriga har jag fått kämpa med rättsligt i olika faser, av oegentligheter i utförande och redovisning. Min slutsats därför blir förstås att aldrig mer anlita företagare med utländsk bakgrund.

   Kunnigt hantverk går inte att ersätta med snabbspår och okunskap i redovisning, ekonomi och juridik – gott handlag i utförande och teoretiska kunskaper behövs såväl i praktiska arbeten, som i nästan varje teoretiskt yrke.

   Gilla

 41. Lars skriver:

  Ett sent men antagligen relevant påpekande.I hela den offentliga sektorn,utbildningssektorn och i det massmediala maskineriet gäller som absolut grundkrav fanatisk och hängiven uppslutning kring de EU:iska Kalergiska värderingarna.Delar man dem räcker det med avslutad grundskola för en ministerpost.Saknar man dem räcker ej en PhD utan inre exil och utlandsflytt är de enda alternativen.

  Gilla

 42. Magnus Furugård skriver:

  ”Sovjetsystemet misslyckades för att socialisterna inte fattade varför ett privat näringsliv behövs. Vårt svenska politikervälde håller på att misslyckas för att det inte förstår varför ett starkt civilt samhälle behövs.”

  Vi har fått organisationer som till stora delar eller helt lever på statsbidrag. Det är bestämt inte meningen med en frivillig medborgarorganisation som fritt uttrycker åsikter om bland annat statsmakten göranden. Istället har de blivit följsamma och lojala med makten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s