Korset provocerar

mohamed omar

Mohamed Omar

Jag minns när jag var muslim. Vi var några som hade samlats i Missionskyrkan i Uppsala. Jag tror att det var i något dialogsammanhang. När det var dags att be blev vi erbjudna ett rum i kyrkan. På väggen satt ett krucifix. En av muslimerna täckte över det min sin jacka. Täckte över det anstötliga.

Det hade inte gått att be i rummet om krucifixet suttit där. Det anses så stötande att änglarna inte kan beträda ett sådant rum. Dels därför att man inte får avbilda något levande väsen, allra minst en profet som Jesus, och dels för att korset är en symbol för inkarnationen, Guds människoblivande, som är det mest hädiska man kan tänka sig i den islamiska traditionen.

Den största synden i traditionell islam är ”shirk” eller avgudadyrkan. Det vill säga att man sätter någon vid den ende gudens sida. Det är vad kristna anses göra när de bekänner Jesus som Gud och människa. Den islamiske guden kan förlåta alla synder förutom shirk. Han förlåter aldrig shirk.

Jesus i Koranen är en endimensionell figur; bokens författare har plockat bort allt som gör honom gåtfull, levande och gripande. Berättelsen är tunn och utan djup. Jesus huvudsakliga roll tycks vara att förebåda Muhammeds ankomst och bekräfta hans profetskap. Jesus i Koranen är inte kristen. Han förkastar den kristna tron på Guds människoblivande, korsfästelsen och uppståndelsen. Figuren som talar kallas Jesus, men det är Muhammeds ord.

I den islamiska världen blir kristna diskriminerade och förföljda. Det förekommer attacker mot kyrkor och mord på präster. Nu har även västra Europa drabbats. I Sverige har vi länge hört rapporter om hur kristna trakasseras av muslimer på asylboenden. Sankt Pauli kyrka i Malmö vandaliserades i juni i år av en muslimsk fanatiker. Men vi har inte haft någon händelse lika allvarlig som i Frankrike där en präst slaktades av jihadister. Inte än.

Ett annat exempel från Europa. Det finns åtskilliga. I maj 2015 fick en tolvårig flicka i Italien stryk av en muslimsk pojke. Varför? För att hon bar ett kors runt halsen.

För att visa solidaritet med de kristna som drabbas av denna ”kristofobi”, detta antikristna våld, har det startats en grupp på Facebook som heter ”Mitt kors”. Det är de tre prästerna i Svenska kyrkan Annika Borg, Helena Edlund och Johanna Andersson som tagit initiativet. Kristna uppmanas ta en bild på sig själva och ett kors och lägga upp i gruppen. De har fått stort gensvar.

Trots att kristofobin bland muslimer är ett större problem än islamofobin bland kristna ser man inga ansträngningar från islamiska stater och islamiska organisationer att bekämpa kristofobin. Det finns en trevlig imam i Malmö, Salahuddin Baraket heter han, som ofta talar på evenemang arrangerade av Svenska kyrkan. Jag har dock inte hört talas om någon islamisk organisation som anlitat en kristen präst för att prata om sin tro på ett islamiskt evenemang. När jag var muslim fick jag i egenskap av muslimsk intellektuell prata om islam i kyrkor, men jag har aldrig varit med om att en kristen har fått prata om kristendom i en moské. Vad gör moskéerna för att motverka kristofobin? Ingenting, verkar det som.

Muslimer behöver prata om den irrationella rädsla, ibland hat, som finns mot korset. De behöver prata om hur kristna framställs i Koranen. De behöver prata om att Koranen uppmanar till heligt krig mot kristna tills de underkastar sig den islamiska staten. De behöver då inte dödas utan har rätt att leva som förtryckta. Var är den självkritiska diskussionen? I de moskéer jag har besökt talar man om vad väst påstås göra mot muslimer, att väst för ”krig mot islam” och så vidare, men man talar aldrig om muslimers övergrepp mot andra genom historien. Dessa övergrepp förhärligas istället och kallas jihad, heliga krig, och storslagna erövringar, futuhat.

I det senaste numret av terrorgruppen Islamiska statens tidskrift Dabiq uppmanas muslimer att attackera kristna. Inte bara präster och ledare, utan alla kristna. Stridsropet är ”Bryt korset!” Varifrån har IS fått sitt hat mot kristna? Varifrån har de fått sin idé om heligt krig mot kristna? Från Koranen och Muhammeds liv och lära. Enligt Muhammed ska Jesus återkomma till världen som en bundsförvant till islams profet och bryta alla kors.

I sin Muhammedbiografi från 1930 gör biskopen och orientalisten Tor Andrae en riktig observation: ”En kristen finner i islam mycket, som erinrar om hans egen religion, men det möter honom i en egendomlig, karikerad form.”

När man tittar närmare på Jesusfiguren i islams källor upptäcker man att han inte bara är icke-kristen utan faktiskt antikristen.

Omar al-Khattab, den andre kalifen eller efterträdaren till Muhammed, stadgade att kors inte fick visas öppet i områden erövrade av den islamiska staten. Korset provocerar eftersom det symboliserar ”shirk”, den största synden. En synd som Muhammeds Gud inte kan förlåta.

50 thoughts on “Korset provocerar

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Dags att fd ”Ungdomsstyrelsen”, Alice förra lilla bidragsskötebarn,
  får in ansökningar om att ”motverka kristofobin” i samhället…

  Då fick väl handläggarna spader!

  Liked by 2 people

 2. Gunilla skriver:

  Judas förnekade Jesus 3 gånger och tuppen gol; där har vi Svenska kyrkan ledd av’feministerna’ Brunne och Jackelen. Varför ska muslimerna eller imamerna diskutera sin religion?. Vi har ju redan underkastat oss och förnekar nu t.o.m vår religions främsta symbol; korset, som varande kränkande för den nya överheter. Jesus dog verkligen för våra synder; de gjorda mem främst de som skulle komma verkar det som.

  Liked by 5 people

  • Mn skriver:

   Petrus var det. Men han ångrade sig rejält, blev ledare i den kristna gemenskapen, och var från och med den tiden till sin död en som verkligen inte skämdes för korset! Glädjande nog 😉

   Gilla

  • Janne skriver:

   Judas förråde Jesus så att överprästern akunde gripa honom. Petrus förnekade honom 3 ggr.
   Läste idag att ärkebiskopar döljer korset när de skall träffa muslimer.

   Gilla

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag har svårt att föreställa mig något mer främmande för den svenska kulturen än islam. Jag har lika svårt att föreställa mig att de islamska invandrarna skall kunna anpassa sig ti den svenska och europeiska kulturen då detta innebär att de får ge upp delar av sin centrala begreppsvärld. Men den inställning som svenska kyrkan visar idag är väl en trolig utveckling att man snarare önskar att Sverige blir ett islamskt land. Är det första steget att man vill förbjuda det kristna korset?

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kan vi nästan räkna med,
   om S fortfarande sitter i Regeringsställning efter valet!

   Fast som Johan Westerholm skriver,
   är risken uppenbar, stor, för en partiklyving)

   En välgärning i sig!

   Då kommer Identitetspolitiken ut i kylan,
   sannolikt Sveriges räddning som nation.

   Annars är Kalifatet på väg, om än långsamt.

   Gilla

   • Janne skriver:

    Skulle det vara någon skillnad vem som sitter i regeringen?
    Borgarna har inte direkt utmärkt sig på något positivt sätt när de satt i regeringen

    Gilla

 4. ulfjoson skriver:

  Någonstans i mitthjärta ser jag dock att flera av våra muslimska vänner är på väg att komma ut ur den Islamska enögdheten! Bättre utbildning, generationsväxlingen , kompisar leder till en sund sekularisering ! Flera av mina vänner är perser dom är födda muslimer, men som i dag har genomskådat trångsyntheten och lever ett behagligt liv i det svenska samhället tillsammans med sina helyllesvenskar!
  Hotet finns således att vi underkastar oss den islamistiska tanken i stället för att stå upp på våra grundvalar! Jag är ärfullständigt övertygad om att Segelström muslimer struntar fullständigt i om du bär kors eller inte!
  Det vi däremot måste ha koll på, är moskéer vars imamer sprider hets mot kristna! Sponsrade moskéer borde definitivt förbjudas ! Självklart kräver sponsorerna något i gengäld! Ofta är det inga snälla saker!
  Nej bär ditt kors som en kristen symbol med hänvisning till hela Europas värdegrund!

  Liked by 3 people

  • dogen skriver:

   Dessa perser hörs inte i debatten. För mig så är de du talar om som Loch Ness odjuret, jag hör talas om de snälla och sekulära muslimerna men har aldrig sett eller hört dem. Det är möjligt att de finns, liksom Loch Ness. Några större svallvågor har de inte gjort så liksom med Loch Ness så agerar jag som om de tillhör mytens värld. De är irrelevanta.

   Liked by 3 people

   • tirutaa skriver:

    Nima Dervich är från Iran och var synnerligen aktiv i debatter och opinionsbildning. Men till sist gav han upp och lämnade landet för att det var för hopplöst att få det svenska folket/politikerna/medierna att förstå hur galen denna undfallenhet inför förgörande andra kulturer var.

    Liked by 2 people

   • ulfjoson skriver:

    Ja du har tätt i att det hörs inga större inlägg i debatten! Det beror säkert på att så många imamer sätter tummen i ögat på folk! Journalisternas ständiga jakt pålösnummerförsäljning gör sådana nyheter ointressanta! Men Jaguar flera vänner dom ör födda muslimer som överhuvudtaget inte vill ha med religionen att göra! Fegt eller typiskt, jag dömmer ingen i det fallet! Flathet är smittosamt! Jag hsr dock inget till övers för Koranen, den boken förtrycker i stället för uppmuntrar!

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    @ULFJOSON
    FLAThet är väl vad som i högsta grad präglar Svenska Kyrkan av idag…

    Manliga företrädare blir sannolikt alltmer osynliggjorda/sällsyntare)

    @TIRUTAA
    Dervish.
    Ett sagoväsen i Orienten, har jag för mig,
    som dök upp o försvann lika snabbt.
    Dessvärre i detta fall!

    Salafistiska borde stängas, gärna rivas)
    Vi skall ej nära ormar vid vår barm.
    Svenska som bönespråk, ett minimikrav.

    Gilla

  • Lars Åhlin skriver:

   Mycket bra. Även jag mötet ständigt muslimer som lever i rn helt sekulär vardag, med öppenhet och respekt för den svenska kulturen och oss ”etniska svenskar”. Det går inte att överdriva betydelsen av kunskap och frimodighet i kontakterna med självutnämnda företrädare för islam och muslimer. Avslöja och brännmärk salafister och andra mörkmän!

   Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Iranier är nog ett undantag,
   bättre utbildade än övriga migranter,
   har dessutom fått leva med det Islamska förtrycket!

   Stäng Allah salafistiska Moskéer, av ren självbevarelsedrift!
   Förbjud Allah Imamer som ej predikar på svenska!

   Det skulle vara den effektivaste Assimilations- Integrationsmetoden,
   då kunderna blev tvingade att lära sig svenska!

   Att inget ljushuvud kunnat tänka ut det,
   fast det vore väl en kränkning?

   Liked by 2 people

 5. Birger Winsa skriver:

  Alla som läser Koranens bokstav har själva boken som ett textbeläte. Avgudadyrkan av texter. Rätt tänkande är att tänka som textlösa (ummi). Var han inte analfabet, profeten. Medan skriften skapar ett intellekt i form av ett halsband som är kedjad i texter som idolbilder (taqlid). Böckerna leder människan, inte tvärtom, säger Koranen nedlåtande om detta intellekt som man noterade hos Bokens folk judar och kristna. Men man förstår inte att alla muslimer är numera Bokens folk. I synnerhet salafister. Självständigt tänkande befriat från texter kallas för ijtihad som betyder att man skall bekämpa sina begär. Muslimen Averroes hävdade långt senare samma urgamla idé om två tankeformer som grekerna kallade för nous och dianoia.

  Gilla

 6. Gunilla skriver:

  Jag bär idag per princip inte kors kring halsen. Idag bär personer som inte tillhör den kristna religionen kors för att dölja sin riktiga religionstillhörighet. I tider av förföljelse har sådant inte varit ovanligt och i de fall jag syftar på så har förljugenhet dessutom stöd i dessas egen religion. Nu utgör svenska kyrkans hållning i ämnet en ytterligare orsak att intr bära kors. Jag inser att en del kan tycka tvärtom. Om man vill stå upp för kristendomen ska man idag lämna svenska kyrkan för att visa att man inte ställer upp på dess vänsterpolitisk medlöpar-värderingar och i synnerhet inte dess ledare. Det finns bättre och, i så fall, kristnade samfund att vända sig till.

  Liked by 1 person

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Ärkebiskopens strävan synes vara att få allt fler att avsäga sig sitt medlemsskap i Svenska Kyrkan och på så sätt urholka dess ställning så att dess byggnader och omfattande markinnehav successivt skall kunna överlämnas i muslimska händer.

  Att ärkebiskopen skulle visa att hon står för sin påstådda tro, anstränga sig för att Svenska Kyrkan åter skall bli relevant och kämpa för kristendomen finns inte på kartan.

  Liked by 3 people

 8. dogen skriver:

  Omar gör en välgärning men predikar likt imamer för de redan övertygade, varför kan man inte läsa honom i SvD? Det är en skam. Det enda som för den offentliga debatten framåt är mera våld så det är väl den processen vi kommer att observera under de nästa 5-10 åren, mer våld från muslimskt håll med präster mördade och oskyldiga på Ikea nerhuggna. Sen kommer det förutsägbara, varför gjorde SÄPO inget, eller, han var sinnessjuk, eller, han var frustrerad, han skulle utvisas. Så händer det igen, och igen, kryddat med våldtäkter och nya sammanbrott inom skola och vård. Det sker ingen debatt som för oss framåt, det är säkert.

  Liked by 5 people

 9. BjörnS skriver:

  Vad har ”svenska” muslimska organisationer gjort för att motverka kristofobin är en relevant fråga. Och vad har myndigheterna gjort? Att muslimsk antisemitism har ökat i Sverige är inte heller någon hemlighet.
  Kultur och normer tycks ha en stor del av skulden. Nästan aldrig då jag rest i MENA har jag hört en balanserad ”å ena sidan och å andra sidan” utan det är i princip alltid ”vi är oskyldiga till allt och de andra bär all skuld”, oavsett om det rör dig om ett mindre gräl mellan grannar eller Israels ockupation mark kring östra Jerusalem. Vi behöver inte ens gå så långt. Fråga en turk om folkmordet på armenierna. Så gott som alltid total förnekelse. Är jag fördomsfull och förenklande? Kanske. Men även om man kan hitta enskilda motexempel håller jag bilden för sann på ett övergripande plan.
  Koranen läses naturligtvis med samma glasögon och det är här grunden till alla problem ligger: oviljan att se mer än ett perspektiv och övertygelsen om att man alltid har rätt. Sätt en Svenska Mad i händerna på en person som läser den som han läser Koranen och jag är övertygad om att obehagliga saker kommer att hända.
  Att det rör sig om kultur och normer tycker jag tydligt framgår av att problematiken är utbredd bland andra generationens invandrare. Det är påfallande ofta de dom rest till och krigat för IS.

  Liked by 4 people

 10. Karina Persson skriver:

  Men Jesus var ju just inte kristen. Han var jude! Han blev sänd till jorden för att rädda judarna undan ett tusenårigt förtryck. Först då judarna vände Jesus ryggen, räckte han ut handen till den religion som ville ta emot honom. Och kristendommen föddes…

  Gilla

 11. hemmnet2014 skriver:

  Omar, är inte muslimernas upphöjning av Muhammed motsägelsefull ? Muhammeds liv anses vara idealet alla muslimer skall hålla heligt. Ingen får kritisera hans val eller ståndpunkter. Han anses ofelbar (även om Du i en tidigare krönika redogjorde för ngt ”erkänt” misstag).
  Men ! endast Gud är ofelbar ! Endast Gud är en ideal varelse! Muhammed var ”bara” människa och som sådan felbar och full med brister och svagheter. Det borde väl nästan vara ”shirk” att upphöja Muhammed som ofelbar ?!

  Jesus som, enligt kristna, var både människa och Gud i samma person beskrivs i bibeln långt mer människa och ”svag” än Muhammed beskrivs inom islam.
  En mer mänsklig Muhammed hade kanske kunnat möjliggöra mer levande tolkningar och kritik inom islam ?

  Personer eller företeelser som inte tål ljus och kritik är marinerade i rädsla.

  Gilla

 12. Tahmas skriver:

  The Religion of peace innebär att judar och kristna skall avrättas på stället. När den muslimske infantilen härjade i Pauli kyrkan och hans dito i Frankrike så var dessa dåden något jag har misstänkt skulle komma. Först går de på judarna sedan kommer dem efter oss.
  På trettiotalet och inte många mil från Malmö så hette det nazism idag heter det islam.
  Same shit different book.

  Liked by 1 person

 13. Hovs--hallar skriver:

  Mohamed Omar är en helt enkelt ovärderlig källa till kunskap om islam, och om hur aktivt troende muslimer tänker.

  Varför publiceras inte hans texter i media som DN, Expressen, AB….?
  Varför får han inte sitta i TV-sofforna och berätta vad han vet för intresserade intervjuare?

  Svaret vet vi alla. Han passar inte in i den idag härskande ideologiska mallen, den mall som föreskriver hur man ska tänka!

  Denna mall härrör från idiotvänstern, den post-marxistiska vänster som började infektera vårt samhälle redan på 1970-talet.

  Ofta ser jag i kommentarerna att Reinfeldt (må han brinna i helvetet) utses till arkitekten bakom migrationsvansinnet. Fel — han är bara en av de senaste i raden av idiotvänsterns nickedockor — den förste hette Olof Palme!

  Idiotvänstern har genom systematisk infiltration lyckats besätta strategiska samhällsfunktioner med sina hejdukar — speciellt media (ex. Hanna Stjärne) och den högre utbildningen.

  Successivt har de även infiltrerat ALLA politiska partier UTOM SD.

  Varför är SD så hatade och påpassade av media? Jo, därför att SD är idiotvänsterns fiende nummer ETT, det enda riksdagsparti man inte lyckats ta sig in i.

  Alla övriga partier har en så diffus ideologisk grundval att de i varierande grad kunnat infiltreras av idiotvänstern — och det gäller även moderaterna, sedan dessa pga. opportunism ömsade skinn och kom ut som ”NYA” moderaterna.

  Man kan även se en parallell med hur fanatiska muslimer som Mehmet Kaplan systematiskt infiltrerat i synnerhet MP och S. Denna infiltration har varit möjlig eftersom idiotvänsterns hantlangare gillat den.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Olof Palme var den allra största olycka,
   som drabbat Sverige i modern tid!

   Får man tillägga, lägg ner mordutredningen,
   med den grava polisbrist som föreligger!
   Har väl kostat en miljard snart?

   Multi Kultilagen
   Avskaffade Tjänstemannaansvaret
   Avskaffade betyg i ordning/uppförande
   för att nämna de mest uppenbara katastroferna.

   Samtliga saker har bidraget till situationen idag!

   Anarkin i skolan!
   Tjänstemännenns aktivistiska agenda!
   Integrationen som ALDRIG har fungerat!

   Hanna Stjärne utsågs, direkt e indirekt,
   med Alliansregerings goda minne…

   Snarare till Fredriks stora förtjusning,
   för att rasera resterna av svensk kultur!

   Gilla

  • Utlandssvensk skriver:

   Hovs-Hallar,

   ”Ofta ser jag i kommentarerna att Reinfeldt (må han brinna i helvetet) utses till arkitekten bakom migrationsvansinnet. Fel — han är bara en av de senaste i raden av idiotvänsterns nickedockor — den förste hette Olof Palme!”

   Att det började med Palme är helt klart. Men det är också så att sossarna stoppade vanvettet 1989, med luciabeslutet. Westerberg och Bildt vred sen på kranen ingen 1991. Persson drog åt en del, men aldrig hela vägen.

   Men Reinfeldt märker ut sig på många sätt. Jag har skrivit i detalj om detta här förr, men kortfattat anser jag att den avgörande skillnaden var dels hans öppna förakt mot svenskarna, dels den kyliga målmedveten med vilken han genomförde sitt värv.

   Westerberg var också en riktigt läskig figur, men Reinfeldt är strået vassare. Sahlin låg väldigt nära Reinfeldt och hade möjligen kunnat bli något liknande om hon hade fått makten. Men jag tror inte att hon hade kunnat förstöra med samma iskalla effektivitet som FR. För övrigt anser jag att valet 2010 var det absolut märkligaste i modern västerländsk historia. 95% av befolkningen röstade på kandidater som öppet hade visat förakt för dem under lång tid!

   Sen är det ingen tvekan om att ”idiotvänstern” ända sen 70-talet har haft ett massivt inflytande på det mesta och att SD är det enda parti som inte har fallit för detta.

   Gilla

 14. Willy Lindqvist skriver:

  Dags att påminna muslimer om att vi har religionsfrihet i Sverige och att det innebär att alla har lika stor rätt till sin religion. Dessutom att muslimer inte har rätt att trakassera någon som utövar en annan religion eller ingen religion alls. Kan de inte acceptera det bör de uppmanas att lämna landet. Snarast.

  Gilla

  • Janne skriver:

   De trakasserar andra muslimer om de avviker från deras egen tolkning av islam. Muslimska kvinnor som invandrat till det demokratiska superfrhetslandet Sverige har inte fått någon frihet.

   I en del förorter gäller sharia, månggifte, barnvigsel, etc. Och svenska myndigheter kan inte skydda muslimska kvinnor från detta.

   Gilla

 15. Ami skriver:

  Sverige har inte bara den första feministiska regeringen i världen, regeringen är även islamistisk precis som svenska kyrkan.
  Det dröjer nog inte länge förrän ceremonier avslutas med Allahu Akbar.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det gör ju Antje hela tiden,
   fast ännu i svensk översättning!

   Kan det bli mer provocerande än så,
   för de som ännu kvarstår som medlemmar?

   Gilla

 16. Tahmas skriver:

  Jesus är Gud och ingen simpel profet. Jesus är ha’mashiach och ingen avgudadyrkan i världen kan ändra på det.
  Hela Koranen är en enda stor förfalskning, jag har skrivit det innan och skriver det igen, det var inte ängel Gabriel som reciterade Koranen för Muhammed det var Lucifer.
  Kaba i Mekka är den plats där Lucifer landade efter att ärkeängeln Michael kastade ut honom från himmelen. Stenen har blivit svart pågrund av all den synd som islam har på sitt samvete.

  Sh’ma Yisrael Adonai Eloheynu Adonai. Baruch Atah Adonai Elohaynu, Melech Ha Olam.

  Gilla

 17. henrik Nilsson skriver:

  David Wood bevisar med hjälp av Koranen och Biblen att Islam är en falsk religion oavsett vad som står i Koranen. M.a.o ogilltigförklarar Islam sig själva B|

  The Quran, the Bible, and the Islamic Dilemma – David Wood

  (engelsk text) Länk: https://www.youtube.com/watch?v=mbWAG3kIHqM

  ”David Wood explains the Islamic dilemma between the Quran and the Bible. Muslims reject the Bible and the Gospel which they call the Injeel. Moslems consider the Bible corrupt and changed by early Christians, but Muhammad affirmed the Gospel of Jesus Christ in the Koran. Yet the Bible contradicts the Quran and Quranic teachings and Islamic sources.

  I don’t know that much about Christianity or Judaism, but this is a very interesting look at both religious holy books of both the Christian and Muslim faiths and the comparisons. Even if you are a Jew, Hindu, Buddhist, Sikh, atheist, agnostic or humanist this is a very interesting video to see the Islamic dilemma and what Mohammad thought of the Bible.

  So when was the Bible corrupted or changed? If Muhammad believed it was correct then where is the older verified bibles that compare with koranic text? Paul died about 60 years after Jesus death, so if he corrupted or changed the Bible and message of the Bible. why did Muhammad 600 years later say it was correct?”

  Gilla

 18. Bjarne Däcker skriver:

  Under kalla kriget kom det flyktingar från Östeuropa. De ville komma så långt bort som möjligt från socialism och kommunism. När det började komma flyktingar från muslimska länder så antog vi att det var något liknande, alltså att de vill komma till ett sekulärt land. När de i stället tar med sig sina skäggiga imamer ger det ett intryck som om ungrarna 1956 skulle ha tagit med sig sina politiska kommissarier, eller har vi missuppfattat något?

  Gilla

  • Janne skriver:

   Muslimer som kommer överger inte sin religion, det är inte det som är meningen med migrationen. De söker lungn, en del söker bättre ekonomiska möjlighterer.
   Den gruppen kommer inte att anpassa sig till svenska lagar pga av religionen.
   Gruppen får hela tiden nya tillskott eftersom de inporterar nya fruar och män från gamla länder.
   Det är inte många blandäktenskap med andra europeer, eftersom man får inte gifta sig med icke muslim.

   Gilla

 19. bomarkusson skriver:

  Jag umgås nästan enbart med före detta muslimer, är till och med gift med en. De känner Koran och Profetens Sunna. Men de har kommit ut ur garderoben! (Många kvinnor i Magreb önskar detta men kan inte.) De anser att vi är totalt galna som inte ser faran och gör något. Det var inte ett sådant land de önskade komma till. Min fru hade förhoppningsvis även andra bevekelsegrunder! Min frus syster fick abort ty hon ville inte ha ett barn till med muslimsk uppfostran. Hon skulle gärna skicka sina två döttrar hit för att de ska få växa upp som fria människor. Den samlade åsikten om Profeten bland mina vänner är att det är den mest hemska person, som fötts. Det kan tilläggas att muslimer är otroligt vidskepliga och att det är ett myller av änglar och onda andar omkring dem. Det märkliga är att ”bildade” personer kan tro på något så fruktansvärt primitivt.
  Beträffande Svenska Kyrkan är den totalt feministdominerad och de manspersoner som finns är inte alltid som du och jag. Därför anses inte kristna ha behov av beskydd, de kan ju konvertera eller betala för slippa bli ihjälslagna. Den möjligheten finns troligen inte för hbtq-personer. Frågan uppstår dock vad som ska hända med kvinnliga präster och hbtq-personer när den tiden kommer då multikulturen övergår i den monokulturella eran. De fåtaliga kristna prästerna i Svenska Kyrkan kommer då att kunna säljas som sexslavar. För hbtq-personer finns ingen nåd.
  God Natt!

  Gilla

 20. Jojjo skriver:

  Jag la ut ett inlägg på min FB att jag mött en kvinna med burka som ville evanglisera för mig, jag sa nej för ingen ska få ta min tro ifrån mig. Inlägget väckte så starka känslor att jag valde ta bort det och bad om förlåtelse för det var provocerande. Det slutade med att jag fick ta bort det med för folk kommenterade det så. Så jag väljer att inte skriva ngt… Kan ju tillägga att det inte var ngt mot muslimer egentiden mest att jag har lista svårt när folk vill ”sälja” en tro till mig. Igår träffade jag på mormoner som ville missionera o bjuda dem till sin kyrka o kanske 100 meter därifrån möter jag muslimer som åter igen vill evangelierna för mig. De måste tro jag är trolös… trots att jag gick med en tröja med ett kors på!

  Tycker det r en bra grej med mittkors, men jag väljer att inte skriv det på fb, vill inte provocera.

  Gilla

 21. Tommy skriver:

  Tack, Mohamed Omar, för dina blogginlägg. Som ateist sedan ett halvt sekel tillbaka anser jag att religion är en privatsak som inte skall påverka det officiella rummet eller pådyvlas andra människor. Däremot har jag full respekt för människor som finner glädje och förhoppning i sin religion, vilken den än vara månde. Idag, när Sverige i sin rädsla för att stämplas som islamofobiskt, ser genom fingrarna och ekonomiskt understödjer islamiska ytterligheter, finner jag stort nöje i att ta del av dina åsikter om islam.

  Gilla

 22. trezon3 skriver:

  Jävulen slår sina lovar runt vår kyrka# stoppa nedläggningen av våra vackra kyrkor# en stilla bön att Svenska folket skall vakna# låt oss inte kasta bort vår frihet# låt inte våra barn ärva ett Moras.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.