Det kommer närmare

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Enligt Wikipedia är Soldiers of Odin ”an international anti-immigrant street patrol group founded in Kemi, Finland in October of 2015”. Expo hävdar att organisationen är rasistisk och nazistisk:

Gardet Soldiers of Odin vill gärna ge sken av att de finns till för allas trygghet. Men, som Expo har kunnat visa, flödar nazism och rasideologi bakom kulisserna. 

Det var bara att förvänta sig att det skulle komma högerextremistiska grupper med ambitioner att skydda medborgarnas trygghet när polisen inte anses göra jobbet. Så här skrev jag den 17 februari 2015:

Jag tror att det muslimska samfundet i Sverige står inför ett vägskäl: ska det försvara sin fundamentalism, eller i varje fall sina fundamentalister, eller ska det utveckla tolerans i västerländsk mening?

Om svenska muslimer väljer att tillsammans med det övriga samhället förkasta all slags fundamentalism och extremism kan vi gå en god gemensam framtid till mötes. Men om muslimerna i stället vänder sig inåt kommer polisen, trots alla insatser, att stå svag inför framtida terrordåd. I majoritetssamhällets ögon kommer polisen och den övriga staten då att se svaga och otillräckliga ut. Gradvis kommer alltfler att söka sig till järnrörsnazismens kadrer för att bekämpa terrorismen och dess grogrund och detta med tilltagande stöd från det civila samhället.

Den 7 november 2015 skrev jag så här:

Det finns ingenting som antyder att situationen skulle vändas till det bättre. Mer sannolikt är att det tvärtom blir värre i takt med alltfler statliga och kommunala myndigheter knäar och faller ihop under pressen av en kombination av egna, goda ambitioner och ett fortsatt migranttryck. 

Det kan hända att det inte fortsätter så här. Kanske inträffar något magiskt som gör att migrationen stoppar av sig själv. Men det ser inte ut så. Det ser ut som om framtiden avser att fortsätta på den inslagna vägen. Då tvingas Välfärdssverige ge upp sina ambitioner och gradvis övergå till att bli en ”failed state”. 

Enda chansen att slippa den utvecklingen är att svenska myndigheter tar kontrollen över situationen. I praktiken betyder detta att staten måste ha tillgång till och våga använda en våldsapparat för att driva sin vilja igenom (plus att den har en vilja). Det har inte staten idag. Våldsapparaten – i första hand polisen – är för liten och staten törs inte använda den av rädsla för att få skäll i media.

Förlåt om det där lät som ”vad var det jag sa?”. Det var inte avsikten. Jag menar bara att det var självklart att något sådant som Soldiers of Odin skulle uppstå om staten inte tog kommandot över situationen och nationen. Nu är vi där.

Det mest sannolika är att staten kommer att vara fortsatt svag och eftergiven och att allt flera unga, arga män kommer att ansluta sig till Soldiers of Odin eller andra likartade organisationer, Nationell Framtid till exempel, för att ta vid när staten inte räcker till.

Jag börjar förstå hur nazisterna kunde växa sig så starka i mellankrigstidens Tyskland. Det var nog inte för att tyskarna var rasister eller för att Goebbels var så skicklig på propaganda, utan för att nazisterna löste problem – medelklassens oro för en kommunistisk samhällsomvälvning – som Weimarrepubliken var för svag att mäkta med.

Det är lätt att föreställa sig en dag när vanliga, hyggliga knegarsvenskar är tacksamma för att Soldiers of Odin håller ordning.