Är jag rasist?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Efter en artikel av Björn af Kleen i Dagens Nyheter den 20 mars, där jag intervjuades, har jag fått några förfrågningar om jag eventuellt är rasist. Låt mig först förklara hur misstanken uppkommit och sedan redovisa mitt förhållande till rasismen.

af Kleens syfte med den långa artikeln, visade det sig när den publicerades, var att hävda att Östermalm blivit sverigedemokratiskt och att till styrkande av denna tes hålla fram några därboende som avskräckande exempel. Jag var en av de utvalda.

Jag har mig själv att skylla. Minst tre omdömesgilla personer varnade mig för af Kleen och sa att han är falsk och opålitlig. Men jag hade en gång tidigare blivit intervjuad av af Kleen och inte haft mer än vanligt att klaga över så jag lät det ske, självklart på villkor att jag skulle styra över mina citat.

Under intervjun kom vi in på den spännande frågan om hur ekonomisk utveckling går till och varför vissa länder är mer utvecklade än andra. Jag beskrev mina erfarenheter som ansvarig för det svenska biståndet till Guinea-Bissau och hur svårt det var att få hjälpen att fungera. Jag drog en parallell till Tyskland som efter andra världskriget fått bra fart på sin utveckling, delvis med stöd av den amerikanska Marshallhjälpen.

Så här skrev af Kleen:

Det gick inte lika lätt [i Guinea-Bissau] som i Tyskland efter andra världskriget där USA kickade igång ekonomin genom Marshallhjälpen. Det beror på att ”afrikanerna inte är som vi”. 

– Tysken hade ju för fan utvecklingen i blodet! Han hade gjort det förr. Så försökte vi göra samma sak i Afrika. Som inte har den kulturen.

Jag gillade inte det där med svordomen och ej heller uttalandet om att tyskar och därmed indirekt afrikaner har något ”i blodet”. Visserligen är ”att ha något i blodet” ett idiomatiskt uttryck som betyder att ha särskild talang eller fallenhet för någon viss verksamhet, men vi lever i en känslig tid och det fanns, tänkte jag, en risk att någon överhettad hjärna kunde få för sig att jag med ”blodet” menade något genetiskt, till exempel att det skulle finnas en tysk ras som är särskilt bra på ekonomisk utveckling.

Så jag skickade tillbaka följande ersättningstext:

Det gick inte lika lätt som i Tyskland efter andra världskriget där USA kickade igång ekonomin genom Marshallhjälpen. Det beror framför allt på kulturskillnader. 

– Tyskland var redan ett utvecklat land när utvecklingshjälpen började. Tyskarna hade gjort det förr. Så försökte vi göra samma sak i Afrika. Som inte har den kulturen.

Ingen rasistvarning på den texten, vad jag kan se. Döm om min förvåning när af Kleen, utan att jag uppmärksammat det, ändrar tillbaka och publicerar följande:

Det fungerade inte lika smidigt som i Tyskland efter andra världskriget där USA kickade igång ekonomin genom Marshallhjälpen. Det beror på ”kulturskillnader”, enligt Patrik Engellau. 

– Tysken, han hade utvecklingen i blodet. Han hade gjort det förr. Han vet vad det handlar om. Att det är hårt arbete. Att man måste hjälpa varandra. Utveckling är en kultur. Så försökte vi göra samma sak i Afrika. Där finns inte den kulturen.

Blodet var tillbaka, alltså just det som jag velat undvika för att förebygga snedskär i överkänsliga läsares hjärnor. af Kleen visste förstås vad han gjorde. Han placerade in en liten försåtlig giftampull om att jag var en rasistisk sverigedemokrat på Östermalm.

Nu är det väl inte så många som fallit i den kleenska fällan, men det räckte för att Expressen skulle ta chansen att kalla mig ”rasbiolog” vilket är lite genant trots allt. Men jag också blivit en erfarenhet rikare.

Nu ska jag säga vad jag tror om rasismen. Rasismen är en ganska ny lära som började utvecklas under 1800-talet. Bakgrunden var, menar jag, att den industriella revolutionen då slagit eller höll på att slå igenom i västerlandet medan resten av världen inte fick uppleva något motsvarande. Vad som plötsligt framträdde för västs ögon var en värld där väst självt var enastående framgångsrikt, medan övriga områden på jorden inte var det.

Detta märkvärdiga tillstånd behövde naturligtvis en förklaring. (Det behöver fortfarande en förklaring, men det är en annan sak.) Skarpa hjärnor i väst sökte efter orsaker på alla möjliga ställen. Tysken Max Weber ville strax efter år 1900 förklara skillnaderna med hänvisning till ”den protestantiska etiken” i de framgångsrika västländerna.

En helt annan tankefigur var just rasismen. Jag tror den förste välartikulerade rasisten var Arthur de Gobineau, en fransk aristokrat, diplomat, tänkare och författare på 1800-talet. Hans hypotes om att det existerar olika raser och att dessa är av olika kvalitet – vilket alltså skulle kunna förklara varför utvecklingen skiljer sig mellan länderna – kom så småningom att utvecklas till en ”vetenskap”, där Sverige och Tyskland låg i framkant (åtminstone får man det intrycket när man läser Maja Hagermans bok om rasbiologen Herman Lundborg).

Nazisterna följde sedan upp de svensktyska tankerönen med förskräckande konsekvens medan vi svenskar begränsade oss till ett brett upplagt tvångssteriliseringsprogram som pågick mellan 1935 och 1975.

Vetenskapens historia är full av hypoteser och teorier som så småningom visar sig felaktiga och därför förkastas. Rasismen har visat sig vara en sådan återvändsgränd. Det finns inga tecken på att det existerar systematiska rasskillnader. Och även om det finns yttre attribut, till exempel hudfärg, så finns inga systematiska och förklarande korrelationer mellan färg och läggning, till exempel musikalitet eller matematisk kompetens. Rasteorin funkar helt enkelt inte. Den kan inte förklara det den utvecklades för att förklara och har därför kastats på den vetenskapliga historiens skräphög.

Lik förbannat återstår problemet att förstå olikheterna mellan samhällena på jorden. Jag tror att den mest lovande framgångsvägen är att jobba med begrepp som ”kultur”.

94 reaktioner på ”Är jag rasist?

 1. pllay skriver:

  Nu måste jag fråga.
  Är rasteorierna vetenskapligt vederlagda eller är de aprioriskt vederlagda såsom politiskt/moraliskt oacceptabla?
  Har enäggstvillingar från olika kulturer skilts vid födseln och sedan växt upp i olika kulturer?
  Har de därefter testats för att utesluta genetisk orsak till skilda/liknande egenskaper och färdigheter?
  Finns andra vetenskapligt bevis för rasteoriernas felaktighet?
  Jag är fullt beredd att godta att rasteorierna är moraliskt/etiskt helt oacceptabla och att vi därför väljer att med kraft förhindra en samhällsutveckling baserad på rasskillnader.
  Fortfarande anser jag dock att vi måste klargöra på VILKA grunder vi förkastar de rasistiska idéerna.
  För närvarande har jag bibringats uppfattningen att det är konsekvenserna av rasläran som tvingat fram ett avståndstagande från den snarare än vetenskapligt hållbara bevis.
  Vi kan inte, likt religionerna, fastställa påståenden såsom sanna eller falska endast på grund av deras konsekvenser eller moraliska värde, vi behöver en bättre plattform.
  Jag förstår att min fråga är provocerande, och du kan naturligtvis lämna den därhän.
  Troligen bättre att inte starta den brand som kan/skall förbli släckt.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De är vetenskapligt vederlagda. Det första belägget var insikten att den moderna människan lämnade Afrika så nyligen, bara för 40’000 år sedan. På den tiden räknar man inte med att mycket kan hända evolutionärt. Sedan tittade man efter direkt i arvsmassan och fann ännu större likheter än väntat. Inslaget av neandertalare är t.ex. precis lika stort i Europa som i Kina. Utöver detta kommer förstås den alldagliga observationen att folk är som folk är mest precis över hela planeten. Blandningen av vettiga människor och korkskallar är så stor att eventuella systematiska skillnader är politiskt fullkomligt irrelevanta.

   Att folk ser olika ut och har olika sjukdomsfrekvenser är förstås sant och riktigt, liksom att män och kvinnor är två olika kön. Men ”intelligens” eller ”civilisatorisk förmåga” är så komplexa och illa definierade begrepp att inga observationer av relevanta skillnader kan göras. Det är dessutom ytterligare ett metodologiskt problem att bestämma vilka grupper man skall jämföra utan att skapa en tautologi. Det är i dagsläget betydligt rimligare vetenskapligt att leta efter enskilda gener och genkomplex som motsvarar vissa egenskaper och alltså stanna på individnivå.

   Rasbegreppet kommer alltså rimligtvis att även i framtiden vara begränsat till utseende/signalement och diagnos/triage. Men där skall det inte förbjudas, som hos den svenska polisen och antagligen läkarkåren!

   Gillad av 2 personer

 2. Ådärkomdenja skriver:

  Idag har begreppet ”ras”, ”rasism” totalt förlorat all koppling till genetik, artsolikheter etc. Och vor därför sen länge moget för historiens sophög. Men icke, har I stället blivit ett skällsord, ett epitet för att kategorisera allsköns olika meningsmotståndare till PK-ismens hittepå-riksnormer, som ”gemensam värdegrund”, ”allas lika värde”, o dylika svammelteser. Man använder också ‘ras’ som beteckning betr grupperingar som t ex islamister, muhammedaner. Tycker man inte om islam, så är man per se ‘islamofob’ och ‘rasist’. En ideologi som omfattar alla sorters människor med samma trosuppfattning, men därför aldrig kan definieras som en ”ras”. Förutom i den PK-vulgära förenklingsdemagogin.

  Läste f ö att denne Björn af Kleen antagit moderns adels-efternamn. Verkar inte precis klockreeent falla in under mångkulturrubriken ”allas lika värde”. Liiite fiiiinare vill man ju vara, med anor á la Östermalm.

  Gilla

 3. Arne Weinz skriver:

  Synd att en man som du ska känna sig tvingad att ursäkta dig. Som litet av en människokännare vet jag att du är en nyfiken och inkluderande person, som inte störs av färger och kulturskillnader. Likadan som jag själv. Kultur kan dock aldrig ursäkta ondska. Såvida man inte är journalist och / eller kulturrelativist.

  Gillad av 5 personer

 4. pllay skriver:

  Funderar på din sista mening.
  Enligt de senaste rönen från den kulturmarxistiskt renlärige lagstiftaren skall kultur jämställas med ras, så den vägen blir det svårt att finna en laglig väg till förklaring varför olika kulturer vinner olika mycket framgång.
  Att till exempel påstå att en huvudskallejägarkultur från Borneo har ett annat kulturellt värde än Södermalms kulturelit är numera att vara rasist.
  Ovanstående är naturligtvis endast relevant förutsatt att du är kaukasisk svensk, tillhör du någon minoritet eller bokstavskombination står du alltid överst i den kulturella värdehierarkin, ju mindre eller med fler bokstäver desto högre.
  Att söka svaret inom kulturen förefaller vara en alltför minerad väg, frågan bör nog lämnas öppen eller i händerna på Södertörns Högskola om du vill undvika epitet.

  Gillad av 1 person

 5. Jan Andersson skriver:

  Jag kan lova att det är stora fundamentala kulturskillnader mellan de mest utvecklande länderna också, som gör det svårare att samarbeta över nationsgränserna än vad man tror innan. För att inte tala om kulturskillnaderna mellan svenska regioner. I Värmland eldar vi stora majbrasor på Valborg, men inte långt härifrån har man aldrig hört talas om den traditionen.

  Gilla

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Att journalistskrået inte åtnjuter högsta förtroende torde vara allmänt känt.

  Om det finns minsta risk att en intervju skulle kunna vinklas åt ett mindre fördelaktigt håll skall man undvika den.
  Det är helt klart att journalisten alltid får sista ordet oberoende av hur intervjuoffret sprattlar och stretar emot.

  Vilket (enligt ovan) härmed bevisas.

  Gilla

 7. Rutger skriver:

  Ibn Khaldun och rasism.
  Blir lika förvånad varje gång jag läser någon som skriver att rasismen uppstod på 1800-talet.
  Kan hålla med om att den definierades mera noggrant men läs gärna den store arabiske historikern Ibn Khaldun

  Om honom sägs det kortfattat i Britannica online ”Ibn Khaldūn, in full Walī al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan Ibn Khaldūn    (born May 27, 1332, Tunis [Tunisia]—died March 17, 1406, Cairo, Egypt), the greatest Arab historian, who developed one of the earliest nonreligious philosophies of history, contained in his masterpiece, the Muqaddimah (“Introduction”).

  Han ger sin och sina samtids syn på ett antal företeelser.
  Han skriver om beduiner som de mest opålitliga människor som finns. De är bara ute efter att röva och plundra och förstöra det som andra människor har skapat.  Han ägnar ganska stort utrymme åt att motivera denna syn och ge exempel på hur beduiner beter sig. Detta som han skriver om beduiner uppfattar jag inte som rasistiskt fastän det är nedlåtande.

  Men när han beskriver afrikaner låter det för mig som rasistiskt.  Han liknar dem vid djur och de har lite som är mänskligt. Om inte denna nedlåtande beskrivning och jämförelse med djur är rasistisk, vad är då rasistiskt?
  Han skriver att ”Negro nations are, as a rule, submissive to slavery because(Negroes)have little that is (essentially) human and posses attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated.” Vad jag förstår återger han generellt arabernas syn på svarta. Araberna hämtade miljontals slavar från Afrika under århundradenas gång.

  Vad säger du Patrick om detta?

  Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Jag säger bara att jag inte läst Ibn Khaldun, att jag såklart kan ha fel samt att det är tur att det finns bildat folk som du som kan lägga till rätta.

   Samtidigt har jag svårt att föreställa mig att inte en av dessa svarta, om han placerats som liten i en annan kulturell kontext, hade formats av den kulturen. Generna är så mycket fastare och mer svårpåverkade än kulturen, som förstås är trög nog.

   Men det hindrar ju inte att jag kan ha fel om när rasismen började bli ett begrepp på modet.

   Patrik

   Gilla

 8. Anders skriver:

  Det är nonsens att påstå att det inte finns rasskillnader i t.ex. kognitiv förmåga. Det är idén om att alla människor är lika, att alla kommer att prestera lika bra bara de får samma yttre förutsättningar, att de därför är utbytbara och att alla blir svenskar så fort de passerat gränsen, som har skapat de enorma svårigheter vi nu har framför oss. Varför går upp mot 30% av alla nobelpris till askenasiska judar trots att de är en försvinnande liten del av jorden befolkning? Varför fylls nu amerikanska universitet av högpresterande kinesättlingar trots att de länge var en djupt diskriminerad grupp? Varför är högpresterande svarta en ovanlighet trots alla insatser i form av kvoteringen mm som de kunnat dra fördel av under lång tid? Svaret är gruppskillnader i IQ. Askenasiska judar har i genomsnitt en IQ om 110, östasiater runt 106, västeuropéer (och deras ättlingar i USA) runt 100, och den svarta befolkningen i USA runt 85. Eftersom standardavvikelsen i IQ är 30 och IQ är normalfördelad innebär det att det att en mycket, mycket större andel av de askenasiska judarna har hög IQ, och motsvarande att en mycket mycket mindre andel av de svarta har det, vilket också förklarar skillnaderna i framgång mellan grupperna. IQ i stora delar av subsahariska Afrika är mellan 70 och 80.

  Visst, om man är feg och inte vill vara alltför politiskt inkorrekt kan man skylla på kultur, men kulturen är förstås ett uttryck för de mentala egenskaperna som de kommer till uttryck i den yttre fysiska miljön. Konsekvenserna av massinvandringen till Sverige från lågIQ-länder är inte svåra att räkna ut. Den finska statsvetaren Tatu Vanhanen menar att med genomsnitts IQ i befolkningen under 90 går det inte att upprätthålla ett demokratiskt styrelseskick. Vi är på väg dit.

  Gillad av 6 personer

  • sören holdar skriver:

   Eftersom IQ hos europeer enligt dig ligger på 100 och med en avvikelse på inemot 30 kanske varken du eller jag ska yttra oss utan endast glädja oss åt att vi trots oddsen har lyckats lära oss både läsa och skriva och kanske hoppas på att lite nytt blod kanske tom kan dra oss mot 90.

   Gilla

   • pllay skriver:

    Jag ser att du ibland använder ordet ras om grupper av människor och ibland hävdar att olika raser inte existerar inom den mänskliga rasen.
    Du säger att medicinskt och kroppsligt kan och ska vi skilja människor åt i olika raser, men evolutionärt, intellektuellt och socialt är jordens alla folk att se som en homogen grupp, en ras.
    Jag finner din argumentation krystad och tillrättalagd.
    Antingen kan jordens befolkning uppdelas i olika raser och blandningar av dessa eller så kan den inte det, något mellanting finnes ej.
    Rasism är för mig att värdera olika raser på ett ojämlikt sätt, att på individnivå lägga egenskaper som är typiska för rasen utan att se individens enskilda egenskaper.
    Det är för mig omöjligt att acceptera att miljön påverkar endast hudens färg, kroppslängd och näsornas storlek samt andra yttre egenskaper men helt sakna betydelse för färdigheters och andra sociala/intellektuella förmågors utveckling.
    Australiens urbefolkning har till exempel ett mycket väl utvecklat luktsinne, långt bättre än det vi har.
    Det finns oändligt med exempel på människans anpassning till lokala förutsättningar,
    kanske är vi tillsammans med råttor de mest anpassningsbara högre djur som finns.
    Är det inte så att ordet ras har blivit så smutsigt att det inte får användas om människor?
    Har vi helt enkelt tabubelagt ordet och vägrat införa ett ersättande ord, vi haltar oss fram genom att tala om kulturgrupper, befolkningsgrupper, etniska grupper och andra omskrivningar för ras.
    Eller har ordet ras omdefinierats sedan WW2?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    För det första finns inget vetenskapligt begrepp ”ras”. För det andra tror jag att du begür misstaget att jämställa eller jämföra mycket små och konkreta saker som ett par luktmottagare med mycket stora och abstrakta saker som social förmåga eller intelligens. Det är ju precis det felet som ideologer gör inom politiken, att resonera i högtflygande abstrakta termer utan att hålla sig till de begränsningar och betydelser dessa har i sinnevärlden.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Efter att ha skrivit föregående kommentar till din kommentar har jag nu till sist gett mig ut på nätet (Wikipedia) för att söka sanningen.
    Och finner den svenska definitionen på ras vara ett under av förvirring, politisk anpassning och avsaknad av vetenskaplig stringens.
    Uppenbart är att jag enligt Wikipedia är både rasist och inte rasist, beroende på om jag skall bedömas efter rasbegreppets förvirrande tolkning eller den tolkning som finns under ordet rasism.
    Kollar därför engelskspråkiga Wikipedia och finner där en definition som klart avviker från den svenska!
    Raskt vidare till Tyska, ytterligare förvirring!
    En sak är helt säker, en snabb sökning på lite olika språk ger olika definitioner och jag har absolut inte blivit klokare, snarare ytterligt förvirrad och misstänksam på vetenskapens objektivitet och Wikipedias ideologiska plattform.
    Sammanfattningsvis finner jag att man valt att uppdela begreppet ras i ett antal olika betydelser beroende på användning och syfte, på detta sätt kan vetenskapen fortsätta använda ordet i dess normala betydelse och vi andra kallas rasister om vi gör det.
    Nyspråk! Den lägsta och fegaste formen av argumentation.

    Gilla

  • skaaning skriver:

   Standardavvikelsen inom IQ är 15 och inte 30. För övrigt så är IQ inte så statiskt som du ger sken av. Inom en generation så är den relativt statisk, ja. Det betyder att om många IQ70-personer flyttar från underutvecklade länder till Sverige, så kommer de inte lyckas speciellt bra alls faktiskt, men paradoxalt nog kan deras barn och barnbarn göra det.

   Gilla

  • Lars Åhlin skriver:

   Exakt. Att påstå att det inte finns raser (individer som är genetiskt, etniskt och kulturellt hyfsat homogena) är helt enkelt fel. Att det finns medelvärdesskillnader mellan raser är också mycket väl belagt. Att hävda detta är inte rasism!

   Oxford Dictionaries Online (2012) definierar rasism enligt följande (citerat från Cwejman, Välviljans rasism): ”Övertygelsen att alla medlemmar av varje ras besitter egenskaper, förmågor, eller rasspecifika kvaliteter, i synnerhet för att särskilja dem som underlägsna eller överlägsna en annan ras eller raser.” Min tolkning är: Det är rimligt, t o m nödvndigt, och inte ett dugg rasistiskt att vid möte med en obekant person använda ens föreställningar (som oftast är ganska korrekta, har forskning visat) om vad som karakteriserar den grupp personen tillhör. Om man däremot vid fortsatt bekantskap fortsätter utgå från gruppmedelvärden trots att man känner personen så väl att man kan värdera honom/henne direkt, så är man rasist (och dessutom dum kan tilläggas).

   Gillad av 2 personer

  • I Q skriver:

   Med undantag för standardavvikelsen så är det du skriver korrekt. Gick in på svenska och engelska Wikipeidia och de är båda en uppvisning i vad som är korrekt. Den svenska är dock värre.

   En liten historia: För säkert mer än 30 år sedan så gick jag en sen kväll tillsammans med Eskil Block (framtidsstudier) och Wilhelm Ekman (Uddeholm) på en skogsväg i norra Skåne och vi pratade om skillnader i IQ mellan folkslag (tror jag vi kallade det för). Jag sa något om att även om genomsnitten varierar så finns det också i lågpresterande grupper alltid några som är bärare av hög intelligens. Eskil sa då ”men de dramatiska skillnaderna ligger i svansarna”. Och sedan har mitt tänkande i frågan legat i träda tills jag för några dagar sedan mobiliserade de lilla resterna av mina statistikkunskaper och kom fram till att:

   – Om Azkenasijudarnas genomsnitt ligger i stort sett på plus ett sigma i ”vår” fördelning så har de cirka 25 gånger så hög representation i gruppen plus tre sigma i ”vår” fördelning (där våra vanligaste nobelpristagare ligger).

   – Och för de grupper vars genomsnitt ligger på minus ett sigma (i vår fördelning) så blir skillnaderna höga mot ”oss” och än mer förskräckande gentemot Azkenasijudarna.

   Gilla

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Rasiststämplar förmedlas nu av media i en en sådan omfattning att de snabbt förlorar sin mening. De har blivit ett allmänt skällsord eller uttryck får sådant man ogillar och utdelas i dagens Sverige på löpande band utan sans och måtta. Alla med ett minimum av kunskap i modern biologi borde känna till att vi alla idag tillhör ”rasen” homo sapiens. Denna kunskap får vi hoppas att även dagens grundskola och våra journalisthögskolor förmedlar.

  Att det sedan föreligger kulturskillnader mellan olika länder eller till och med mellan skilda samhällsgrupper är ett faktum och något som inte sällan gör tillvaron intressant. Har man exempelvis som de flesta svenskar vuxit upp i en pliktmedveten protestantisk värld så har man blivit präglad av detta på samma sätt som människor i andra kulturer blivit präglade. Kulturen är en central faktor i de flesta människors identitet och viktigt för människors trygghet. Kommer man som gäst eller invandrare till en annan kultur så hör det till god sed och allmänt sunt förnuft att acceptera en sådan annorlunda kultur. Själva tanken att föreställa sig en slags nationell multi-kultur kan aldrig fås att fungera tillfredställande och är fullständigt omöjligt att kombinera med en traditionell välfärdsstat eller ett ”folkhem”. De sociala problemen i dagens Sverige med sina gettomiljöer visar detta tydligt. Det är därför som nya medborgare till Sverige måste förmås att anamma en övergripande svensk kultur på samma sätt som exempelvis alltid har skett och sker i USA.

  Gillad av 2 personer

 10. Arne f skriver:

  Ja, det verkade som en lite väl uppenbar riggad fälla. Men jag läste reportaget med avundsjuka eftersom det finns kretsar där utbildade människor möts och diskuterar dessa saker på Östermalm, bland böcker och gröna lampor och mörka träpaneler. Där jag bor så sitter vi hemma och knyter näven och viskar möjligen till de vi känner om våra frustrationer men det är så hunsat, den dummaste mamman på skollämningen som jobbar på socialen, snäll men dum, lägger locket på alla ansatser till intellektuellt utbyte, bara genom sin närvaro, de mest indoktrinerade och dummaste sätter tonen vid middagar och alla andra sitter tysta.

  Jag tyckte det verkade fantastiskt.

  Sverige är inte redo för en mogen diskussion om raser och kultur som är ganska intressant.
  Hur kommer det sig till exempel att asiater och europeer som har neandethalgener har lyckats så bra? Var neandethalarna mer empatiska? För våra nuvarande problem så behövs inte rasbegreppet alls, men självklart så spelar det roll i det långa loppet. Ett samhälle som behöver starka våldsamma män som delar av det svenska gör att dessa egenskaper blir mera framträdande så man skall nog inte bli förvånad om man som kvinna väljer sin partner från denna pool om ens barn får det lite kämpigt med matten. Man kan inte få allt.

  Så nog spelar det naturliga urvalet roll i Sverige, urvalet är större än på länge men tyvärr inte så mycket till höger på Bell-kurvan.

  Gillad av 1 person

 11. Fredrik Östman skriver:

  Problemet är som vanligt inte att vanliga, hederliga människor har ett terminologiskt problem, utan att de vänsterextremistiska akademikerna har det. De har nämligen, utan att någon verkar har tänkt på mycket på saken, samtidigt med förkastandet av ras som förklaring av skillnader mellan olika grupper av människor också bibehållit rasisternas förkastande av kultur som en sådan förklaring. Västern är på detta sätt kryptorasistisk.

  Vad kvarstår då egentligen? Ett lekparadis för pratande akademiker, som varje utomstående kan hållas utanför, eftersom varje inslag av sunt förnuft leder till nedsabling på grund av otillåten hänvisning till kultur med samma intensitet som om det hade varit en hänvisning till ras. Detsamma drabbar förstås den som hänvisar till faktiska genetiska skillnader. På detta sätt har marxismen fått fäste i den akademiska världen. ”Strukturer” — som på något magiskt sätt inte är vare sig kulturella eller genetiska, trots att de uppenbarligen alltid traderas och/eller ärvs — är de enda tillåtna förklaringarna av skillnader mellan individer såväl som grupper och folk.

  Här är ett exempel på sjukdomen:

  https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-07-01/why-middle-east-studies-missed-arab-spring

  I början av artikeln står: ”To begin with, it is important to recognize that few, if any, political scientists working on the Middle East explained the peculiar stability of Arab regimes in cultural terms — a sign of progress over the scholarship of earlier eras.”

  Slutklämmen är sedan: ”As paradigms fall and theories are shredded by events on the ground, it is useful to recall that the Arab revolts resulted not from policy decisions taken in Washington or any other foreign capital but from indigenous economic, political, and social factors whose dynamics were extremely hard to forecast.”

  För oss som lever i den riktiga världen och inte i en fantasi är ”indigenous economic, political, and social factors” förstås precis det vi brukar kalla ”kultur”. Men jag tror inte att denna ”akademiker” har insett sin inkonsekvens.

  Gillad av 2 personer

 12. Sture skriver:

  Patrik,
  låt mig först uttrycka min beundran för ditt sätt att så flyhänt behandla alla möjliga frågor. Som medborgarjournalist är du helt överlägsen alla dessa (typ af Kleen) som utbildats på Journalisthögskolan och alla övriga också, både intellektuellt, stilistiskt, kunskapsmässigt och moraliskt. Det tror jag de flesta inser som haft möjlighet att jämföra DGS och DN.
  När det gäller rasismen så fick denna nog ett ordentligt språng framåt i och med Darwins lära som gjorde det till ”vetenskap” att tala om överlägsna och underlägsna raser.
  Darwin skrev t.ex. 1859 i The Origin of Species utvecklingen som en ‘kamp för tillvaron’ i naturen och och beskrev denna kamp som en oundviklig lag: …”lagen, som leder till framsteg för alla organiska varelser, nämligen, att…låta de starkaste överleva och de svagaste dö”…och menade att ”…ur kriget i naturen, ur svält och död, följer direkt det mest förädlade mål som vi kan föreställa oss, nämligen frambringandet av högre stående djur.”
  Han skrev 11 år senare …”I en framtid, som inte ligger alltför långt borta i sekel mätt, kommer mänsklighetens civiliserade raser nästan säkert att utrota och byta ut de vilda raserna över hela världen”.
  Jag tror inte alls att Darwin var rasist, men han försökte se saken ur ett ”vetenskapligt” perspektiv och inte väja för obehagliga fakta. Hans idéer fick dock efterföljare som gick mycket längre och redan på 1890-talet var speciellt Tyskland inpyrt av rasismens idéer (35 år före Hitler), vilket visas i denna artikel:
  http://stureblomberg.blogspot.no/2012/10/lade-darwins-lara-om-evolutionen.html

  Gilla

 13. Lasse Edfast (@lasseedfast) skriver:

  Var det första citatet ett faktiskt citat? Det vill säga ”Tysken hade ju för fan utvecklingen i blodet! Han hade gjort det förr. Så försökte vi göra samma sak i Afrika. Som inte har den kulturen.” Eller var det felciterat? Jag tycker inte riktigt att det framgår i texten.

  Gilla

 14. Anita Koidan Axelsson skriver:

  Patrik – bara en liten kommentar appropå tvångssterilisering. Jag låg inne för en operation på gyn 1978 – där fanns då en kvinna som var inne för tvångssterilisering ! Hoppas att inte detta fortfarande förekommer på något dolt sätt ? Exempelvis finns ju från samhällets sida en oerhörd aggressiv inställning till människor med något slags handikapp – whatever – som vill ha barn.Alla minns vi väl Janne J:s repotage om tvångsomhändertagande av barn i familjer där handikapp förekom.Om vrålandet från att visst håll om godhet och välkomnande av jordens alla behövande (oavsett vilka dolda motiv som där finns) – skulle det ju vara lite snyggt om mediavänstern åtminstonde i någon lite artikel kunde uppmärksamma den nyligen framlagda utredning som bekräftar att handikappade barn i skolan lämnas helt utan stöd och hjälp – för att vi inte har råd !!! Hyckleriet äcklar mig och har fört mig långt från den vänster jag en gång tillhörde. Alla auktoritära läror har diktaturen inom sig – och den dag du säger ( vilket ju inom marxismen från början var helt vedertaget) – jag har rätt- min väg är den enda – ingen annan ska från gator eller torg få säga någonting som motsäger mig – den personen ska vi förfölja. – den dagen är det s.a.s kört.För övrigt så har jag inga problem med den del av mina f.d.vänner som försöker meja ner mig med glåpord om att jag är rasse – tack och adjö – den sortens vänner saknar jag inte.

  Gillad av 2 personer

 15. JAN BENGTSSON skriver:

  Säkerligen mer relevant än det obsoleta rasbegreppet.

  I kulturbegreppet finns både utbildning religion o värderingar.

  Ofta sammanlänkade.

  Gilla

 16. Gunilla skriver:

  Blame it on Linne och hans uppdelning i Familj (primater), Klass (däggdjur), Släkte (homo), Art (sapiens), Ras. Se engelskans ‘human spicie’ (den mänskliga arten). Som jämförelse är Hund en art (också inom Klassen däggdjur), vilken i sin innehåller en mängd raser (schäfer, pudel, tax etc). Samma med hästar o.s.v. Humanioran och Naturvetenskapen tvistar nu om förekomsten av Ras(er) inom Arten Homo sapiens. Begreppen vita, gula eller svarta rasen är gamla och förekommer i viss mån fortfarande men är i dagens samhällen problematiska. F.ö har s.k. Rasindelning förekommit sedan långt tillbaka till Antiken. Idag har vi ju det politiska begreppet Rasifiering, som utåt står för att vara emot rasindelning men som bygger hela sin argumentation på just rasindelning. Är själva indelningen i raser (för de som gör sådan) rasism i sig eller är det först iden om att någon eller några raser skulle vara överlägsna någon annan ras (omvänt att någon ras vore underlägsen en annan)? Det kanske är frågan man ska ställa.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Hundraser är inga vetensapliga taxa. Alla hundar tillhör samma taxon. Detsamma gäller homo sapiens sapiens som omfattar alla människor inklusive bushmän och pygméer. Detta är vetenskapliga resultat och det kan därmed inte förvåna oss att de var obekanta innan de gjordes. För inte länge sedan kände mänskligheten inte heller till relatviteten och inte länge innan dess inte ens Newtons tyngdlag. Självklart kunde den tidens människor inte heller göra en korrekt klassificering av arter. Rasismen var länge ett ärligt misstag.

   Den västerländska civilisationens, till vilken utan minsta tvekan större delen av den muslimska världen hör, framväxt och dominans kan utan vidare förklaras av geografiska faktorer inklusive den ursprungliga utbredningen av nyttodjur och -växter i naturen. För populärvetenskapliga beskrivningar se t.ex. Jared Diamond och Ian Morris.

   Gilla

 17. Stefan skriver:

  Jag trodde att journalister inte fick ändra i citat! Står i alla fall så i läroböcker i journalistik. Att det är ”heligt” så att säga. Speciellt om det var tydligt överenskommet. Tydligen inte. Detta ger en helt annan ( och mindre smickrande) bild av DN:s uppmärksammade reportage.

  Gillad av 1 person

 18. Skottskadad ambulans skriver:

  Peter Engellau, självklart ska du inte spela spelet enligt de regler som vänsterextremister med stor framgång drivit igenom i det här landet, det vill säga att man är brun bara därför att man inte har vänsterextrema åsikter.

  Ordet ”rasist” används i Sverige idag, med framgång, på samma sätt som ordet ”klassfiende” användes i forna Sovjet och Östblocket, eller som ordet ”hädare” en gång i tiden användes när Kyrkan dominerade samhället i Västerlandet, eller som ordet ”hädare” används i den muslimska världen idag.

  Alla åsiktsfiender är rasister om vänsterextremisterna får bestämma.

  Alla demokrater måste därför stå på sig och vägra låta någon använda ordet rasism som esset i rockärmen som alltid kan dras fram för att användaren därmed ska slippa tänka själv och slippa komma med sakliga argument.

  Gillad av 3 personer

  • Skottskadad ambulans skriver:

   Ursäkta, Patrik Engellau är det givetvis.

   Instämmer med andra att du och dina bloggkamrater gör ett fantastiskt jobb med den här sajten.

   Förhoppningsvis kan Det goda samhället utgöra myllan för något mer konkret framöver.

   Jag tror många besökare med mig delar uppfattningen att det vore bra om bloggen snarast fokuserade på att diskutera konkreta lösningar på problemen och försöka se till att diskussionerna leder fram till något.

   Samtalen och de många tänkvärda tankarna av folk som yttras här är närmast något unikt idag i Sverige och för värdefullt för att inte förvaltas och göras något av.

   Läget är akut och det finns ingen tid att förlora.

   Gillad av 5 personer

   • Arne f skriver:

    Gärna med på detta. Att komma på en liten kokbok med konkreta förslag som kan kritiseras, inga blue-skye projekt. handfasta förslag för att återvinna demokratin.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det är viktigare att fritt diskutera vad som är. Snarare än att diskutera vad som bör vara. Låt andra syssla med konkreta förslag. Den som ger sig in i politiken kommer inte förbättra den utan bara korrumperas av den.

    Gilla

   • Skottskadad ambulans skriver:

    Martina,

    tro mig, jag förstår din skepsis till de politiker som försatt oss i den rådande katastrofala situationen i Sverige.

    Desto större anledning att vi själva gör något.

    Det framgår ju med all önskad tydlighet i den aktuella DN-artikeln och av det ovanstående blogginlägget att det öppna samtalet och debattklimatet i Sverige idag har grava problem.

    Men till skillnad från vanliga offentliga forum i det här landet behöver den som kommenterar anonymt på den här bloggen inte vara bakbunden av politisk korrekthet och att välfärdsindustrin är ens levebröd.

    Vi skulle här med olika enkla verktyg kunna diskutera olika förslag, för och emot, ta fram ett smörgåsbord med alternativ som ger flexibilitet för olika situationer och perspektiv, och låta de bästa argumenten och förslagen vinna, oavsett om de är PK eller ej.

    Man skulle kunna se det som en modern form av initiativ från folket, när de som normalt sett ska sköta detta uppenbarligen är helt handlingsförlamade.

    Patrik E. & co avgör givetvis, men det som sker just nu i samhället har vi nog inte varit med om i modern tid och det krävs sannolikt nya lösningar för att låsa upp de låsningar som råder.

    Tack för ordet.

    Gilla

   • Skottskadad ambulans skriver:

    Förtydligande:
    Med att låta ”de bästa argumenten och förslagen vinna”, menas de ”bästa” förslagen, eller förslagen med flest röster — beroende på vilka kombinationer av verktyg man använder – som sedan överlämnas till politiska krafter.

    En slags digital fokusgrupp således med, för de som vill, anonyma medborgare som tillsammans lämnar ett antal genomdiskuterade förslag.

    Av diskussionerna och kommentarerna på den här bloggen hittills att döma, har vi deltagare kloka och kunniga nog att, om vi genom anonymiteten får tala fritt, tillsammans gott och väl motsvara vad som hittills presterats i frågorna av de PK-bakbundna på både Helgeandsholmen och Rosenbad.

    Vem vet, vi kanske kan komma fram till något riktigt vettigt, om vi får lov att tänka utanför den sedvanliga offentliga PK-boxen.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag håller väldigt väldigt väldigt mycket inte med dig. ”Förslag till lösningar”, det är politik det. Och politikens essens är huggsexa om resurser, kohandel, lögner, positionering, oheliga allianser och intimidering. Bort det! Det handlar inte om ”..de politiker som försatt oss i ..”. Släpp den tanken! Släpp drömmen om att politiker kan vara någonting annat än de är, lismande opportunistiska tjuvaktiga lögnare. Se på SD? Det tog 4 år för dem att bli i grunden korrumperade.

    ”Det goda samhället” må ha en otäck socialistisk och våldsbejakande grundsyn. Men detta gör de bra. Att det är perspektiv och analyser som främst presenteras. Snarare än politik.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Själv hör jag till dem som väldigt mycket uppskattar Det goda samhället, särskilt inläggen, när det gäller kommentarerna är det väl mer blandat. Jag förstår att du är väldigt kritisk mot hur det svenska politiska systemet, som du upplever det, fungerar. Och du tycker inte heller att en diskussion, som den på den här bloggen, har något värde. Men hur vill du då ha det i stället? Vad tycker du är möjligt att göra? Kom ut ur garderoben!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Lennart
    Jag håller med dig om kommentarsfältet. Många kommentatörer sätter upp halmgubbar som de angriper istället för att lyssna på vad man skriver. Till exempel var det någon som sa
    ”Och du tycker inte heller att en diskussion, som den på den här bloggen, har något värde.”
    Som svar på att jag just hade sagt om Det Goda Samhället:
    ”Men detta gör de bra[alltså att tala om vad som är snarare än vad som bör vara]. Att det är perspektiv och analyser som främst presenteras. Snarare än politik.”

    Nu är ju inte alla kommentarer sådana här bottennapp, det är inte alla som läser sina egna förutfattade meningar istället för vad som står. Det finns mycket bra och intressant i kommentarsfältet också. Och Det Goda Samhället har väldigt högt i tak vilket är beundransväst. Som du sa, kommentarsfältet är blandat. En del är bra. Och en del är sådant som jag nämner ovan.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Lennart
    Min rekommendation är att bjuda hem far och mor föräldrar oftare så att barnen får en relation till dem. Den relationen är nödvändig för vårt art och någonting som är för svagt i sverige.
    Vidare bör vi vinnlägga oss om goda relationer till svenska grannar och vänner.
    Vidare bör vi ta jägarlicens. Den som kan har nog nytta av att flytta norrut. Vidare bör vi uppmuntra våra fränder att gifta sig tidigare och gå i skolan kortare och att börja livet med en hantverksutbildning.
    Vidare bör alla i möjligaste mån minimera den mängd skatt man betalar in till staten.
    Vidare bör alla vinnlägga sig om att sänka sina fasta kostnader i livet.
    Vidare bör man vara vaksam på vad det finns för fördelar med att staten drar sig tillbaka. När man aldrig möter poliser i glesbygd, behöver man verkligen skatta för bilen? Etcetera. Staten i sverige har så till den milda grad sagt upp sin del av samhällskontraktet så det finne inte längre tillstymelse till moralisk plikt att lyda den eller betala till den. Lyd staten av rationell rädsla för straff. Och lär dig leva utan den.

    Vad som händer med det härke som sverige blivit intresserar mig inte. Etablissemanget river ner eländet snabbare än någon fientligt sinnad makt eller revolutionär grupp någonsin skulle kunna drömma om i sin vildaste fantasi. Sverige är dött men svenskarna finns kvar. Gott så.

    Själv då? Kom du ut ur din garderob du också?

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @ MartinA (till två svar till mig)
    1. Bra att du också uppskattar DGS. När du skrev ”detta gör de bra” lät det som om det handlade om ”att ha en otäck socialistisk och våldsbejakande grundsyn”, alltså ironiskt, men så var alltså det inte. Nu har vi klarat ut det.
    2. Ditt svar på min fråga ”hur vill du då ha det i stället” är mycket fint skrivet, och jag uppskattar det. När någon uttrycker starkt missnöje med tingens ordning i ett kommentarsfält kan man ju få alla slags föreställningar om vad skribenten egentligen står för, och det är bättre att veta vad det egentligen är man pratar om.

    Du ber mig att också ”komma ut ur garderoben”. OK. Min bakgrund är att jag har arbetat i svenska statliga myndigheter och i internationella organisationer i Bryssel och Paris. Jag bor just nu i Stockholms innerstad. Med den bakgrunden kan jag misstänka att du uppfattar mig som djävulens ställföreträdare på jorden. Men precis som du är jag också mycket orolig över att så många människor i vårt land känner sig svikna, lurade, osedda, övergivna. Till den grad att de inte längre bryr sig om vad som händer i landet. Många kommentatorer på den här bloggen förmedlar samma stämningar. Och liknande känslor finns uppenbarligen i många andra länder. Stödet för Donald Trump är ett exempel. Vad man så ska göra åt det här problemet är en annan sak. Utrymmet tillåter inte att jag skriver mer om mina tankar på det området här men diskussionen kommer helt säkert att fortsätta på den här bloggen.

    Gilla

 19. MartinA skriver:

  Bra att du noga går igenom hur man blir rasbiolog i gammelmedia. Det borde stämma till eftertanke om andra som gammelmedia utpekar på liknande sätt. Gammelmedia i sverige saknar helt relation till sanning. Deras enda intresse är att manipulera läsaren och brännmärka folk.

  Sen är dina teorier om att det inte finns rasskillnader att förneka evoltionsteorin. En sorts PK-version av kreativ design. Eller en version av att kön är en socialkonstruktion. Naturligtvis har även människor anpassat sig efter sin miljö. Hur många människor skall behöva felbehandlas ihjäl för att upprätthålla doktrinen?
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369795
  http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/38950/title/On-Race-and-Medicine/

  Diskussionen lider också mycket av att den har formats i USA och främst jämfört europeer med de som har afrikanskt påbrå i USA. Och tänker då inte på att svarta i USA är en blandning av europeer och afrikaner. Och inte heller på att subsahariska afrika är det område i världen där störst genetisk variation finns. Eftersom det funnits människor där längst. Vilket gör att många av argumenten mot att det finns raser lider tydliga spår av artonhundratalsrasism.

  Gillad av 4 personer

 20. Ipse Cogita! skriver:

  Vem är inte rasist i vissas ögon numera? Vem som helst kan drabbas av att bli lagd i facket för rasism/rasist. Det är ord som dels mist sin betydelse, dels slängs omkring i debatten likt konfetti. Ordet har blivit ett icke-ord. Så till den grad att om beskyllningarna kommer haglande så kan de endast bemötas med en utdragen gäspning.

  Sen skall du ha en eloge för att du inte uttrycker att du är kränkt. Kränkt är uttunnat till den grad att soppan på spiken närmast är krämig. Således också ett ord att bära till närmsta soptipp.

  Jag bär nu för tiden alltid med mig det Piraten sa: ”Man kan inte tala om en stoppnål utan att någon enögd djävul känner sig träffad”. Det blir lite enklare så.

  Glad Påsk på dig Patrik (och ni andra)!
  (Så här i påskatider: allting ändras, inte bara ords betydelse. Förr var ägg tämligen livsfarliga och skulle intagas med måtta. Nu är det andra bullar som gäller men man bör begränsa sig till åtta — om dagen!).

  Gillad av 1 person

 21. Håkan Johansson skriver:

  ”There is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separaterd in their evolution, should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity, will not be enough to make it so” James D Watson Avoid boring people

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Osubstantierad spekulation. I själva verket har ingen sådan evolution skett. Tiden har varit för kort och drivkrafterna för små eller motstridiga. Det är inget politiskt postulat, utan ett vetenskapligt resultat, att folk är som folk är mest i alla godtyckligt valda större grupper.

   Gilla

 22. sören holdar skriver:

  Talstreck är fiffigt, bedrägligt om man så vill. Använder vi det som af Kleen gör kommer det att uppfattas närmast som ett citat när skribenten egentligen vill föra fram sin egen tes genom ett återberättande av intryck (möjligen) som stärker det han vill belägga, inget annat. Citationstecken kan användas lika bedrägligt. af Kleen har uppenbarligen använt också det. ”kulturen” sätts lösryckt inom citationstecken i en mening och genast framstår det som att den intervjuade vill understryka just det och därtill pejorativt.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Vänsterextremister som af Kleen upprätthåller de gamla rasisternas åsikt att kultur inte är en relevant förklaringsgrund för skillnader mellan befolkningsgrupper. ”Det skulle ju vara konservativt,” som Lagercranz sade. Orsaken är förstås att socialismen uppstod samtidigt som rasismen och nästan alla socialister var rasister, den tidens vetenskapliga norm. Marx, Lenin, Stalin, Hitler, alla var de rasister.

   Citattecknen är kryptorasistiska.

   Gilla

 23. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Som jag har förstått invektivet rasist innehåller det en anklagelse att man sätter den egna rasen före någon annan.
  Sällan går den som levererar anklagelsen in på det faktum att raser uppvisar olika genetiskt påvisbara egenskaper.
  Den som läst ”The Bell Curve”, Hernstein&Murray kan notera, åtminstone inom intelligensens område ( ex. Binets skala), att skillnader finns mellan rasers alleler.
  Inget värdeomdöme, ingen åsikt, ingen abrovinkel utan ren biologi och vetenskap.
  Författarna ovan redovisar hur sydost-asiater klarar sig allra bäst i test, vilket också går att vidimera för den som kontrollerar hur amerikanska universitet ser ut i dag.
  Verkligheten är inte som vi önskar den.
  Vill vi komma fram bör vi ha ett öga på terrängen i stället för att som vänstern kräver, vi håller oss till kartan.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Om jag inte tar miste så är den statistiken inte kontrollerad för ålder, utbildningsnivå och liknande relevanta faktorer. Äpplen och päron. Den säger mest att man kan öva sig på att bli bättre på att göra IQ-test. Och det kan man.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är väl en indikation så god som någon på att de är tautologiska och inte ortogonala. Folk som bor i samhällen med hög BNP per capita lyckas bättre i IQ-tester. Du vet mycket väl, om du tänker efter, att välanpassade negrer i USA:s medel- och överklass har precis lika bra IQ som vita i samma klasser.

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Nu berättas i samma förtalade vetenskapliga sammanställning hur vissa grupper i USA, vita, är fattiga i generation efter generation.
    Tvillingstudier ger vid handen att det spelar noll roll för din intelligensförmåga om du växer upp i ett hem med god bildning eller i ett hem där inte mycket håller hög standard.
    Den processor du föds med, den behåller du.
    Verkligheten har en tendens att strunta i hur vi människor önskar den vore funtad.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jo, det vi kallar intelligens är i högsta grad ärftligt. Det betyder antagligen att det är utsatt för regression to the mean. Och det säger ingenting om fördelningen av intelligens inom eller mellan grupper av människor med olika utseende eller sjukdomsbild. Inte heller säger det oss något om den samhälleliga nyttan av intelligens. Den som är lite lagom begåvad tenderar enligt min erfarenhet framför allt att bli bättre än sina mindre bemedlade kamrater på att rationalisera (bortförklara och ljuga om) sina irrationella beteenden och åsikter. Det finns en massa andra karaktärsegenskaper som också hjälper till att skapa en nyttig samhällsmedborgare: flit, disciplin, samarbetsanda, tillit, minnesförmåga, initiativ, uthållighet, ödmjukhet, sanningsenlighet, förmåga till sympati o.s.v.

    Gilla

 24. Matte skriver:

  Mycket bra replik på DN:s tendentiösa trams. Är ju själv Östermalmsbo med DN-prenumeration (ej SvD), men när DN väljer att attackera en hel stadsdel på det här ohederliga sättet frågar jag mig ju om jag inte bara ska säga upp prenumerationen. Södermalm har ju fler SD-väljare, inte minst enstaka valkretsar med betydligt fler SD-väljare, vilket kan tyda på en vilja hos DN att ”trycka dit” just Östermalm.

  Gilla

 25. Harkling skriver:

  ”Rasism” och ”rasist” måste vara svenskans mest missbrukade ord och har blivit ett bekvämt sätt för vissa element att avfärda saklig argumentation. Med rasiststämpeln kan man lätt manövrera ut en obekväm debattör.
  Dessbättre tror jag en vändning är på väg. Ingen tror väl numera på fullt allvar att hudfärg och biologiska mått på något sätt skulle kunna påverka en individs förutsättningar. Kultur, och då främst tradition och religion, är däremot stora orsaker till olikheter, precis som Patrik säger. Att kalla det rasism säger mer om den som anklagar än om den som anklagas och är snarast ett bevis på naivitet, okunskap och ren och skär dumhet. Ett sätt för de som saknar argument att slippa argumentera.

  Gillad av 1 person

 26. Josef Boberg skriver:

  ”Vetenskapens historia är full av hypoteser och teorier som så småningom visar sig felaktiga och därför förkastas. Rasismen har visat sig vara en sådan återvändsgränd. Det finns inga tecken på att det existerar systematiska rasskillnader. Och även om det finns yttre attribut, till exempel hudfärg, så finns inga systematiska och förklarande korrelationer mellan färg och läggning, till exempel musikalitet eller matematisk kompetens. Rasteorin funkar helt enkelt inte. Den kan inte förklara det den utvecklades för att förklara och har därför kastats på den vetenskapliga historiens skräphög.”

  Bra formulerat.

  Apropå skräphög – så är det ju så att den världsomspännande ”religionen” brist på pengar = grundorsaken till alla världens eländes eländen – också snarast borde förpassas dit där den hör hemma = soptippen – till förmån för att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

  Gilla

 27. elfyma+ skriver:

  Vad som är förvärvade egenskaper och vad som är medfödda är omtvistat.

  Själv tror jag på både och. Det kan vilken kennelklubb som helst bekräfta.
  Poängen med hundavel är ju att få fram vissa önskvärda egenskaper.

  Men det finns även forskning som visar att förvärvade egenskaper faktiskt kan föras vidare till nästa generation. Det går inte fort, men det går.

  Har själv sett hur nyfödda rådjurskid reflexmässigt lägger sig platt på marken och ligger blickstilla när fara hotar. Det måste ”ligga i blodet”, för de har ju ännu inte fått ”utbildning” i hur man ska bete sig för att inte bli uppäten.

  Om man kan ärva föräldrarnas hud- och hårfärg så kan man givetvis även ärva föräldrarnas andra egenskaper, vare sig de är bra eller dåliga.
  Se på vårt kungahus som lider av medfödd dyslexi från släktled till släktled.

  Medfödda egenskapen kan i någon dämpas alt förstärkas genom uppfostran och utbildning.
  Men det genetiska arvet går inte att utplåna helt vad jag vet.

  Om det är tillåtet att säga att vissa folkgrupper (t ex judar) är smartare än andra så borde detsamma även gälla om dåliga egenskaper. Man får generalisera i det ena fallet men inte i det andra. Märkligt.

  Att många smålänningar är påhittiga och företagsamma är väl känt.
  Vad som är genetiskt betingat och vad som är kulturellt betingat kan diskuteras.

  Ursprungligen handlade det nog om att de steniga markerna inte kunde försörja familjen.
  Några emigrerade till Amerika medan andra startade möbelföretag och annan tillverkning.

  Har själv goda erfarenheter av ”Gnosjöandan”.
  Inget var ”omöjligt” om man ville ha sina produkter tillverkade där.

  Om de hade överbeläggning så jobbade de på nätter och helger för att inte förlora en kund. Inte konstigt att det går så bra för dem.

  Men om jag ville ha något tillverkat i arbetslöshetsbygder så orkade de inte ens besvara en enkel anbudsförfrågan. De t o m slarvade bort förfrågningar från potentiella kunder.
  De var desto bättre på att söka olika former av statliga stöd för att överleva.

  Många levde där på beredskapsarbeten och A-kassa, när de inte ägnade sig åt sin favoritsysselsättning – jakt och fiske.

  Det är inte ”rasism” att säga att vissa är latare och oföretagsammare än andra.
  Huruvida det ligger i blodet eller i kulturen får de lärde tvista om.

  Gillad av 3 personer

 28. Ingemar skriver:

  Redan ingressen är förrädisk. Där talas det om ”normalisering av SD”. Det är ju en helt absurd och verklighetsfrånvänd åsikt – att all kritik mot Sveriges invandringspolitik skulle vara någon slags normalisering av ett visst parti?

  En bred majoritet av svenska folket tycker att invandringsfrågorna är problematiska och att Sverige inte klarar att bygga ett nytt Malmö vart tredje år.

  Heder åt dig, Patrik Engellau, som skrivit på ett balanserat sätt om de här frågorna under lång tid och innan det var komfortabelt att göra det.

  Gillad av 3 personer

 29. Hovs--hallar skriver:

  Det finns människoraser, likaväl som det finns raser bland olika djurarter. Detta är allmänt erkänt inom den akademiska forskningen i tex. USA — bara här i lilla vänsterextrema Sverige är raser ”fult”.

  Rasism är något annat; det är att upphöja en viss ras — vanligen men inte alltid den egna — till generellt ÖVERLÄGSEN alla andra raser, och med därmed följande moralisk rätt att härska över dem.

  De som idag sysslar med sådant i Sverige är framförallt — TOKVÄNSTERN. De anser att alla andra människoraser är överlägsna den VITA rasen, och borde härska över den!

  Vita människor beskrivs generellt av denna tokvänster med nedsättande epitet, medan andra folkgrupper höjs till skyarna.

  Dessutom finns det en utbredd rasism bland tex. araberna, som ser ner på afrikaner, osv.

  Tokvänstern, som numera har makten över större delen av massmedia i Sverige, använder ordet ”rasism” för att få tyst på alla som opponerar sig mot makthavarnas vanvettiga invandringspolitik. Den taktiken har man använt i decennier, och den börjar bli lite tjatig och löjeväckande.

  Gillad av 3 personer

 30. Mattias skriver:

  En mycket intressant hypotes, lite off-topic, är att begrunda varför människans innovativa utveckling i princip slogs på som en glödlampa för precis 50 000 år sedan (religion, fiske, konst, kompositvapen, osv uppfanns nästan samtidigt precis då). Det intressanta är när man inser att så länge som människor generellt kan lära sig, så räcker det att någon enstaka procent av befolkningen får den genetiska förmågan att självständigt tänka ut fundamentalt helt nya koncept för att hela mänskligheten skall ta en helt ny inriktning och bilda moderna samhällen. Så var det bara en ren lottotur att den största genetiska förndringen i människans genuppsättning på en miljon år inträffade för precis 50 000 år sedan i en grotta i Israel när en Neanderthalare fick barn med en Cro Magnon?! Eller var det där och då som en liten del av mänskligheten fick en genetisk förmåga till innovation?! (Detta är dock kanske inte det mest politiskt korrekta forskningsområdet att undersöka eftersom en ”viss” del av mänskligheten inte har några Neanderthalgener alls).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_modernity
  https://en.wikipedia.org/wiki/Archaic_human_admixture_with_modern_humans#Neanderthals

  Gillad av 1 person

 31. Rikard skriver:

  Hej.

  Journalistik enligt DN: ”Krona, jag vinner – klave, du förlorar.”

  För övrigt skall du inte ta åt av af Kleen. Stackarna är avundsjuk för att han inte är adel på riktigt, inget annat.

  Å andra sidan hedrar inte titlar människor, utan det är människor som hedrar titlar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 2 personer

 32. Sintram skriver:

  Jag uppskattar mycket din artiklar här på DGS. Har aldrig sett något i dem som (i ordets rätta bemärkelse) kan räknas som rasistiskt.

  Däremot har jag sett nyfikna utredningar av alla möjliga frågor, intressanta perspektiv på saker som andra ofta behandlar på ett slappt slentrianmässigt eller okunnigt sätt, osv osv.

  Jag var lite orolig efter den moraliskt tvivelaktige af Kleens fula artikel att du skulle bli lite stukad (det hade sannolikt jag blivit).

  Därför är jag glad att se dig oförtrutet fortsätta skriva!

  Tack Patrik!

  Gillad av 5 personer

 33. B skriver:

  Journalisten ville bara att du skulle framstå som rasist och att det du skriver därför ska betraktas som nonsens, samt att alla andra som skriver på ”Det goda samhället” ska brunstämplas eftersom du då är att betrakta som rasist och de skriver på samma sida. Helst sjukt, men så tror i alla fall jag att det är.

  Gilla

 34. Folke Lidén skriver:

  Trist nog intresserar sig inte Björn af Kleen för innebörden i vad Patrik sa. Frågan kvarstår. Varför har inte biståndet fungerat, på de flesta ställen, i Afrika när det fungerade i det sargade Europa? Jag kan inte förstå annat än att det rör sig om kulturella skillnader. I samhällen där tilliten människor emellan är hög och människor därför kan samarbeta effektivt växer välståndet. I klan-samhällen där misstron människor och grupper emellan är utbredd går det åt pipsvängen. Dvs, i många av tredje världens länder går det inte bra därför att man, i detta avseende, inte är som ”vi”.
  Det lär finnas samhällen där man inte kan teckna en livförsäkring. Då kan ju försäkringstagaren muta en läkare att skriva en dödsattest och därefter kvittera ut pengarna utan att behöva bekymra sig om obehaget att dö! (Sista stycket, översättning ur minnet från Paul Colliers, Exodus)
  Sist. Jag noterar orden ”kickade igång ekonomin genom Marshallhjälpen”. Ett viktigt påpekande. De var Europas befolkning som återuppbyggde de Europeiska länderna. Inte Marshallhjälpen. Vissa gjorde det onekligen bättre än andra.

  Ok Patrik. Nu är du inte längre ensam om att vara rasist!!

  Gilla

 35. Sixten Johansson skriver:

  Vid sidan av gen- och egenskapsaspekterna måste ”rasism” innebära gradering + värdering + en ideologi på basis av allt detta. Det är alltså just en ism. Givetvis har gener betydelse på både individ- och gruppnivå. Generna ger ju en stor del av det som kallas etnicitet. De som hyllar etniciteter bör ibland begrunda att etnicitet bara är ett resultat av genetisk och mental inavel. Men allt som är förknippat med arv är ju så centralt för många människor att en realistisk och human politik måste ta hänsyn till det.

  Vardaglig erfarenhet ger tillräckligt med verktyg för att se och hantera de viktigaste frågorna och därför kan man lika gärna rycka på axlarna åt gruppgenetik. Babyns gener + familjeliv + samhällets övriga sociokultur + gruppdynamik täcker det mesta och ger mycket nog att studera och påverka. Negativt grupptryck eller stimulerande konkurrens betyder mycket t ex för pojkars studieframgång, oavsett anlag och stöd hemifrån. Individer är också olika känsliga för grupptryck och hos vissa folkgrupper premieras individualism och tävlingsanda, i andra konformism till en minsta gemensamma nämnare eller en nivå under ledarskiktets.

  IQ är ganska betydelselöst i grupp- och ideologistyrda sammanhang. Den civilisatoriska fernissan är tunn och män som i grupp hetsar varann har alltid gjort hemska saker i krigsliknande situationer. En stor del av PK-maffians skrikigaste del och deras medlöpare skulle klara sig bra i IQ-tester, men har ändå en infantiliserad världsbild och verklighetskontakt. Och kan man verkligen säga att en befolkning vars majoritet accepterar detta och är villig att begå nationellt självmord skulle vara särskilt intelligent? En så uppenbart svag psykosocial överlevnadsförmåga borde vägas in i intelligenskvoten på både individ- och folkgruppsnivå.

  Gillad av 1 person

 36. B skriver:

  När jag läser vissa kommentarer kan jag inte annat än tycka att det är ganska obehagligt hur vissa av er resonerar kring att det finns mänskliga raser med olika egenskaper. Hur tänker ni egentligen? Ni resonerar faktiskt som rasister, enligt min mening, även om ni nu inte säger att vissa av dessa ”raser” är mindre värda än andra.

  Gilla

 37. Madelaine Fusfield skriver:

  Det är väl närmast hopplöst debattera med någon som har förutfattade meningar. af Klern verkar inte ha fått sina synpunkter utmanade genom längre utomlandsvistelse eller bred allmänbildning. Jag beundrar att du försöker trots allt.

  Gilla

 38. Johan skriver:

  Absolut inte. De blogginlagor du skriver är mycket välbalanserade, genomtänkta och bygger på mycket väl utvald information, det är mitt intryck. De är en uppfriskande läsning och utgör en fin motvikt till en ibland, till viss del infekterad debatt.
  Min uppfattning är att sätta etiketter som innehåller rasism/fascism/nazism på meningsmotståndare är känd retorik från vänsterhåll och som använts i decennier för att förstärka sin argumentation, lägga ut stickspår och därvid undvika sakfrågor. Och står man långt till vänster innebär det att de flesta står till höger om en själv. Jag skulle nog föredra att inte trilla ned i rasistspåret utan att låta det passera så att man kan hålla sig till de relevanta frågorna.

  Gilla

 39. hemmnet2014 skriver:

  Att det finns genetiska skillnader, som eventuellt skulle kunna värderas bra och mindre bra, mellan etniska grupper är väl ganska självklart. Det blir rasism först när du försöker ta ner eventuella särdrag på individnivå och då lägga gruppens särdrag på individen. Ett tämligen ointressant och ‘dött’ forskningsområde speciellt om man är inriktad på individer och individuell kompetens.

  Gillad av 1 person

 40. Kristina von Heland skriver:

  att klistra epitet är bara ett försök att slippa bemöta sakfrågor. B.a. K. skrev en bok eller nåt om gods o dårdar och det blev ganska fel där med. I skolan fick vi läsa om olika folkslag. Vi hade en bok i Geografi som beskrev mongolerna. De redo och beredde vin av jäst stomjölk. Jag skulle mjölka och testa och en hörntand gick av. BaK kanske skulle kolla på youtube, kanske Hasse o Tages gamla revyinslag finns kvar om z…Beskrivningen då de lär sig olika folk då de ska assimileras, flytta in i förorten och bli Svenne.De läser en def, om de som är lata och snåla etc. En säger då en n…Och en annan protesterar. Ska det vara så j-la svårt att skilja på en n…och en smålänning. Glad Påsk!

  Gilla

 41. Lisa skriver:

  Otroligt att du gick på den lätta Patrik.
  Att bli lurad av journalister är regel.
  Jag förstår inte att du inte kunde förutse det. Obegripligt.
  Självklart använder de minsta ord och vänder på dem för att framställa det exakt så som de vill utmåla den eller den personen. Det är det de är experter på.
  Trodde du hade lärt dig det för länge sedan.

  Gilla

 42. Lennart Göranson skriver:

  En strimma av hopp är att även etablerade media uppmärksammar och kritiserar bockfoten i reportaget, exempelvis Widar Andersson i Folkbladet och Maria Ludvigsson i SvD. Hoppas att nästa steg är en kritik som sätter stopp för användningen av ordet ”rasist” som invektiv utan varje koppling till någon meningsfull innebörd av ordet. Och till sist, hoppas också att det som Patrik skriver i inlägget, tillsammans med kommentarer från bl.a. Fredrik Östman, låter oss slippa fortsatt trams om att det ”visst finns raser”.

  Gilla

 43. huginomunin skriver:

  En liten kommentar: Rasismen har inte sin grund i 1800-talet, utan i 1700-talets upplysningstid, en tid med upptäckter av främmande folk och studier av dessa – vilket gav upphov till idéerna om rasindelning av människor, enklare och primitivare (den lyckleige vilden). Förgrundgestalt var Rousseau, understödd av bl a Thoreau. Ideerna finslipades under 1800-talet och kunde användas till att motivera kolonialismen bl a.

  Gilla

 44. Anonymous skriver:

  ”There is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so” James D Watson

  Gilla

 45. Lasse B skriver:

  I amerikansk offentlig statistik delar man in befolkningen i sex raser, t ex vita (europeiska), svarta (afrikanska), infödda (native) och asiatiska. Det betraktas inte som rasistiskt där att t ex ange hur stor del av fängelsekunderna som tillhör vardera rasen. Rasbegreppet används i självaste folkbokföringen (census).

  Ras definieras där socialt, huvudsakligen genom att individen själv får ange (”välja”) vilken ras man anser sig tillhöra. Däremot finns ingen konsensus om vad man ska mena med ras inom biologin – varken bland hundar eller människor.

  Rasism avser från början att man inte ger olika raser samma möjligheter och medborgerliga rättigheter. Rösträtt och rätt till utbildning ska omfatta alla. Så har det inte alltid varit. Särskilt minns vi att svarta amerikaner länge var utestängda från vissa skolor. Sedan har de fått samma rätt som vita, och även rätt till positiv särbehandling (affirmative action). Det innebär att de antas till studier trots att de inte uppfyller de krav som ställs på vita – ett slags omvänd rasism för att få in fler svarta på attraktiva utbildningar.

  IQ bland svarta amerikaner ligger på 85 medan vita har 100. Detta är relativt konstant efter flera generationer, och påverkas inte väsentligt av uppväxtmiljö eller andra sociala faktorer som fattigdom. Få saker är så välbelagda som detta med tvillingstudier och en rasuppdelad statistik sedan lång tid tillbaka för armén. Latinamerikaner ligger begåvningsmässigt mellan vita och svarta. IQ korrelerar väl med hudfärg på gruppnivå. Variationen mellan enskilda individer är dock större än skillnaderna på gruppnivå, vilket förvirrat många.

  Detta sagt upplysningsvis eftersom många yttrat sig i dessa frågor.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.