Migrationsreportagen

Vad är det som händer i Sverige?

Med den frågan som utgångspunkt startade sajten Det Goda Samhället för ett år sedan.

Sedan dess har samhället förändrats snabbt. Nu dominerar migrantkrisen samhällsdebatten.

I en serie reportage kommer olika skribenter att besöka olika platser i landet och förmedla bilder av hur migrantmottagande, migration och integration fungerar i Sverige, hur människor påverkas och reflekterar.

Reportageseriens idé uppkom utifrån en önskan att skapa en bättre förståelse genom förstahandsuppgifter på plats.

Migrationsreportagen är skrivna ur ett tydligt och medvetet valt perspektiv: Medborgarens.

Medborgarperspektiv är ett begrepp som frekvent används i myndighetssammanhang, inom forskningen och av beslutsfattare. Det innefattar sådant som människors insyn, inflytande, integritet, valfrihet, frihet och medbestämmande i beslutsprocesser som berör dem, närmiljön där de vistas och över den egna livssituationen.

Professor Lars Trägårdh har beskrivit det svenska samhällskontraktet med medborgaren så här (GP 2/12 2015):

”Det svenska samhällskontraktet är i sin grund mycket enkelt: medborgare som arbetar, betalar skatt och därmed förtjänar sina sociala rättigheter. En kombination av ett nationellt solidaritetsprojekt och ett gigantiskt försäkringsbolag med det sociala medborgarskapet som ledstjärna.”

I Sverige idag är det samhällskontraktet under omförhandling.