Gästskribent Hans Jensevik: Spotta stenen blöt innan krisen!

logo­DGSVåra riksdagsmän har till sin förskräckelse upptäckt att folket är mer välinformerat om verkligheten i Sverige än vad de själva är. Nu försöker partierna springa ikapp väljarna genom att lansera diverse förslag som liknar kopior av redan tidigare misslyckade åtgärder. Inom arbetsmarknaden ytterligare anställningsformer, inom bostadspolitiken ökade subventioner till bygge av hyresbostäder etc. Partierna vill få tiden att gå till valet 2018 och det bättre läge som man hoppas på därefter. Enligt opinionsundersökningar instämmer en knapp majoritet av folket och förkastar idén om ett extraval.

Nu finns det analyser för Södertälje kommun och Malmö stad som visar att tiden för taktiken att invänta valet 2018 inte finns. Åtgärder måste vidtas nu. Redan 2014 fanns 40 kommuner som liknar dessa två kommuner som sedan länge haft alltför snabbt växande kostnader för social verksamhet.

År 2007 fanns det 11 kommuner med överkostnader inom social omsorg som i storlek motsvarade mer än en skattesänkning på två procent. Med en lika sträng bidragsregim som i den kostnadseffektivaste kommunen skulle skatten alltså kunna sänkas i dessa kommuner med minst två procent allt annat oförändrat.

2012 hade antalet växt till 28 kommuner och 2014 till 40 stycken. Det växer snabbare än linjärt. Man får välja en exponentiell funktion vid en framskrivning, se diagram.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 11.58.29

Inom tre år blir den skaran över 100 kommuner. Före 2025, visar en framskrivning, kommer alla Sveriges 290 kommuner att ha sociala kostnader som tränger ut övrig kommunal verksamhet.

Erfarenheten är att när de sociala kostnaderna ökar kraftigt så svälter politikerna ut andra kommunala verksamheter i stället för att höja skatterna. Lokalpolitikerna vet att unga väljare inte gillar skattehöjningar till skillnad från fyrtiotalisterna som ännu inte nått vårdåldern. Svältkuren började redan med äldreomsorgen åren före krisen 2008. På tur står förmodligen barnomsorgen när botten i äldreomsorgen nås.

Denna slutsats kan dras då Svensk Kommunratings databas och expertsystem för alla kommuner gör det möjligt att tillämpa en ny metod vid analys, nämligen att mäta överkostnader. Det går att jämföra hur politiker från ett visst år fördelar alla nya resurser mellan olika verksamheter. Äldreomsorgen har varit i strykklass 2007 och varje år fram tills nu. Tilldelningen dessa år täcker inte löne- och prisutvecklingen.

Sådan kunskap som att det går fort mot kris och att denna hittills undvikits genom att äldreomsorgen fått betala lämnas inte längre av mainstreammedia utan det sker via bloggar som denna. Det är via dessa, som kritiken kommer och där engagerade människor också kan finna fördjupningar som ger de avgörande argumenten. Så skapas en tillräckligt stor mängd  av upplyst folk för att politikerna ska börja förstå och knata efter. Nu är det bråttom att börja  rädda den nationella välfärdsstaten.

När behöver du äldreomsorg? Det är mer än 30 procents sannolikhet att du bor i en kommun där kvaliteten blir oacceptabelt låg redan inom tre år. Då kvaliteten försämrats så mycket kommer pensionärerna troligen att ty sig till privata alternativ och betala ur egen ficka utan skattereduktion.

Delta i min ”stonespotting”. Skicka länken för Södertälje vidare i ditt nätverk. Det är fråga om folkupplysning för att hindra en närliggande kris. Att få stenen blöt före krisen och katastrofen!

Hans Jensevik är analyschef för Svensk Kommunrating och tidigare VD för bolaget och dessförinnan storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun.

36 reaktioner på ”Gästskribent Hans Jensevik: Spotta stenen blöt innan krisen!

 1. BjörnS skriver:

  Det är lite tunt material för att uttala sig om att antalet kommuner med problem växer exponentiellt men det är inte speciellt viktigt. Tvivelsutan kommer de sociala utgifterna att skena, mycket beroende på att en stor mängd invandrare aldrig kommer ut i arbete och måste försörjas på annat sätt. Bostäder måste byggas osv, osv samtidigt som vi får se ökad segregering då de som har råd väljer att flytta. Jag tror därför att vi kommer ha ca 2/3 av kommunerna med sora problem och 1/3 som är välmående med höga skatteintäkter och låg arbetslöshet.

  Gilla

  • Dag Blomqvist skriver:

   Tunt material är det inte. Det verkar snarare vara ett komplement till Regeringes långtidsutredning 2015, som jag ser det.

   Den utredningen skriver bl.a. nämligen:
   ”En höjd ambitionsnivå i välfärden skulle enligt scenarierna leda
   till stora underskott i de offentliga finanserna under lång tid, givet
   dagens sysselsättningsgrad och nivå på skatter.

   För att kunna finansiera förbättrade välfärdstjänster utan stora offentliga
   underskott kommer det därför att krävas betydande anpassningar.

   För att upprätthålla och utveckla de offentliga välfärdssystemen
   i framtiden krävs förändringar. Fler arbetade timmar, höjda skatter,
   omprioriteringar eller en högre grad av egenfinansiering är i
   grunden de möjligheter som står till buds – med varierande
   potential – till varaktig förbättring av de offentliga finanserna.

   Utredningen gör bedömningen att den största potentialen ligger i
   att öka antalet arbetade timmar i ekonomin. På kort sikt kan
   skattehöjningar användas som komplement, men på lång sikt
   bedöms möjligheterna att finansiera en utveckling av de offentliga
   välfärdssystemen med höjda skatter begränsade.
   Utredningen tror inte att produktivitetshöjningar inom den
   offentligt finansierade verksamheten skulle underlätta den
   långsiktiga finansieringen av de offentliga välfärdssystemen i
   tillräckligt hög grad för att möta en sannolikt kontinuerligt ökande
   efterfrågan på skattefinansierade välfärdssystem. Även en högre
   produktivitet i privat sektor skulle ha en mycket begränsad effekt
   på de offentliga finansieringsmöjligheterna, eftersom en mycket
   stor del av de offentliga konsumtionsutgifterna utgörs av löner som
   på sikt tenderar att stiga i samma takt som i näringslivet.”

   Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou-2015104-langtidsutredningen-2015-huvudbetankande

   … och denna utredning presenterades innan massinvandringen började hösten 2015 ….

   .

   Gillad av 2 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Citat: ”till skillnad från fyrtiotalisterna som ännu inte nått vårdåldern”. Jag får uppfattningen att vi skulle acceptera och till och med gilla höga skatter. Fel. Skattesystemet med sina uttagsnivåer och som obönhörligt ensidig kravmaskin har under mitt liv som anställd och företagare varit den mest effektiva broms för utveckling och anställning som jag kan tänka mig. Elskatterna höll på att radera ut skogs- och stålindustrin, och nu börjar man dra åt igen. Småföretag har inte alls råd inte anställa i den takt som man skulle önska. Pappersexercisen har knäckt många driftiga män och kvinnor, och trycket ökar fortfarande. Resultatet ser vi nu, de företagare som överlevt har skapat världens mest slimmade företag med troligen världens högsta automationsgrad. När även kineserna har lärt sig detta är vi rökta för gott.

  Gillad av 1 person

  • Per Wiklund skriver:

   …och tittar man på det sammantagna, genomsnittliga skatteuttaget, inklusive konsumtionsskatter (moms) så landar vi på nästan 70%. Svårt att se att där finns mer att hämta.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det finns alltid mer att hämta.Vi närmar oss asymptotiskt 100 %. Eller temporärt mer, som på Astrid Lindgrens tid.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lafferkurvan är inte linjär eller över huvud taget monotont stigande. I stället sjunker skatteintäkterna med stigande skattesats. Laffer betraktade, tror jag, endast kortfristiga dynamiska effekter och placerade maximum vid cirka 50%. Ser man till långfristiga dynamiska effekter närmar sig maximum för inkomstskatteintäkterna antagligen noll vid noll procent inkomstskatt. Inkomstskatt och andra utbytesskatter är skadliga och innebär att vi tär på det samhälleliga kapitalet och därmed skadar kommande generationer.

    Fritt utbyte nu!

    Gilla

 3. arne f jaderfa skriver:

  Mycket intressant en ickelinjär extrapolation och inget mindre. Jag tror inte våra politiker förstår sådant. Men det hade varit av stort intresse om Jensevik hade beskrivit situationen ytterligare och givit oss tal på hur mycket som lånas upp. Jag tror precis samma graf kan dras för statsbudgeten också, vi går snabbt mot en katastrof. Helt riktigt kommer gamla att drabbas, men även unga. I min kommun byggs det nu nya etableringsbostäder för invandrare på belägenheter många i Sverige bara kan drömma om, en ny bostadsrätt går inte att få under 4m + 7000kr i månaden, tänk att bara för att man är afghan så FÅR man helt enkelt en bostad.

  Patriks inlägg om 1700-talets inkomstfördelning fick mig att tänka att kanske ens taktik är fel.
  Man kanske skall pudra ansiktet och sätta på peruken och helt enkelt välkomna utvecklingen.
  Det multikulturella vänsterexperimentet har ju i någon mening redan vunnit en seger utan revolution, men de insåg inte att välfärdssystemet kommer att kollapsa fullständigt och rättsstaten helt eller delvis (Jensevik visar på det ena och utvisningen*4 av Mohaned är ett exempel på det andra) också. Det som oundvikligen kommer att skapas är en gigantisk underklass med religiösa förtecken. Detta är en bra situation för greven i sitt slott bakom murar, äntligen får vi tillbaks ett riktigt klass-samhälle! Det är ännu bättre för alla motsättningar gör att gammal fin rasism kan komma till heders igen. Äntligen kan greven åka runt i gullstol och återigen känna sig så där härligt överlägsen den svartmuskiga och hucklebeklädda pöbeln. Äntligen finns det folk som kan göra billiga dagsverken i grevens och rensa sly, och kvinnorna kan få plocka bär. Äntligen så kan man få ha massor av tjänstefolk man kan befalla till än det ena än det andra. Yttermera så kan man också få ha en privatarme med högerextrema som hatar och ser ner på de svartmuskiga lika mycket som ens själv, kanske kan man rekrytera dessa från Polen?

  Vänsterextremisterna (hit räknar jag även moderaterna) har verkligen lyckats, äntligen får vi hög och låg igen, pöbel och adel.

  Gillad av 5 personer

  • lingongatanblogUffe skriver:

   Vänsterns livsluft är klasskamp saa detta är exakt vad de önskar. Traakigt för mig/oss i medelklassen som inte kommer att ha möjlighet att pudra näsan utan i stället kommer att sjunka ned i underklassen. (tack Arne för ytterliggare en insiktsfull kommentar)

   Gillad av 1 person

  • Jans skriver:

   Fast du missar en sak när det gäller greven och klassamhället. Det finns lagstiftning numera och en postmodern dröm om det multikulturella samhället som måste genomföras till varje pris så länge det går och med de lagar och regler som finns.
   Så du skall nog inte vara så säker på att den där greven nödvändigtvis blir av gammal svensk adelssläkt. Det kanske blir någon uppkomling i den ”svartmusikiga pöbeln” (huckle eller ej) som du beskriver istället? Vi har redan ett polisväsende som markerar kraftigt mot tendenser på svenska (och polska) medborgargarden men bra mycket mer försiktigt mot motsvarande uppförande i invandrarförorterna.

   Gillad av 1 person

   • arne fa jaderfa skriver:

    Jo det är sant, en och annan svartmuskig assistansföretagare kommer säkert att kunna köpa slott och titel. I kaos och sammanbrott så vinner den starkaste och mest skrupelfria.

    Gillad av 1 person

  • fornuftist skriver:

   Vilken missberäkning greven gjort om han tror att den svartmuskiga och hucklebeklädda pöbeln kommer att acceptera att utföra billiga dagsverken åt honom.
   Varför skulle de behöva jobba helt plötsligt?

   Gillad av 1 person

 4. Sten Lindgren skriver:

  Mycket tänkvärt. Två reaktioner:

  1. Nationalekonomin är väl etablerad i en rad avseenden. Med tanke på kommunernas betydelse för ekonomin så borde kommunalekonomi få en liknande status.
  2. Det är inte bara äldre personer som kan reagera på utvecklingen. Vänta bara till unga börjar relatera sin egen otillfredsställande bostadssituation till det faktum att offentliga sektorn härbärgerar ett mycket stort antal människor på hotell

  Gillad av 1 person

 5. Hortensia skriver:

  Oerhört angeläget ämne, Hans Jensevik, men faktaresistenta proffspolitiker, vars egen ålderdom är tryggad genom överflödande köttgrytor, kan knappast förväntas ta hänsyn till ”undersåtarna” i framtiden…

  … trots att droppen som urholkar stenen nu har fått bägaren att rinna över för den växande skaran av välinformerade alternativmediekonsumenter.

  Extravalet förefaller utom räckhåll – och får det politikerskapade samhällskaoset fortsätta växa ända till 2018, torde möjligheten att rädda välfärden vara tämligen utsiktslös.

  Gillad av 2 personer

 6. Agneta Berglöw skriver:

  Bor i en stad på nu ca 100.000 inv.Äldreomsorgen som nämns som ett att de nedmonterade oerhört viktiga områdena i samhället är en katastrof just i denna kommun.
  På 80/90-tal var denna stad ett föredöme Ett av Sveriges första demensboende öppnade här med 10 boende och en personalstab på 12 personer!Boendet fick pris för Sveriges bästa äldre och demensboende.
  1992 infördes av den socialdemokratiska regeringen som fick det vansinniga namnet Ädelreformen.
  Sjuksköterskor med bred kompetens i omvårdnad o bemötande av vad man då visste om de olika demenssjukdomarnas komplexitet togs bort.Personal kvoterna minskade och nu gäller principen att bo kvar hemma till varje pris o biståndsbedömarna samlar på sparmedaljer.
  Hur kan man behandla våra äldre, ofta oerhört ensamma med stora hjälpbehov att neka dem en plats av trygghet,slippa ensamheten o en matlåda med oaptitligt innehåll inslängt på köksbordet.
  #Äldreupproret nu

  Gillad av 2 personer

 7. Göran skriver:

  Jag kan bara se det som positivt att välfärdssystemet brakar ihop. Det talas om det sociala systemet som en överkostnad. Dags att utvidga det begreppet till att det finns en enorm överkostnad i politiker och lata och inkompetenta ämbetsmän.

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Du gör ett kardinalfel i ditt antagande att ett fallerat välfärdssystem med automatik friställer tjänstemän och byråkrater. Snarare kan vi förvänta oss det motsatta, oberoende av hur illa verksamheten fungerar eller hur få den servar måste den fortsatt utredas och dokumenteras,
   framförallt om den av någon anledning inte fungerar som önskat.
   En byråkrati utvidgas alltid, något undantag från denna regel finns inte förutom konkurs.
   Detta är förmodligen konkursers största fördel, de reducerar antalet byråkrater.
   Den politiska byråkratin och tjänstemannakaderns storlek kan endast minskas genom krig eller hyperinflation.

   Gilla

 8. Gösta Johnsson skriver:

  När skall politikerna inse allvaret och vidta verkningsfulla åtgärder? Nu lappas det och lagas och man gör som katten vid försök att inmundiga het gröt…
  Jag hoppas på svenska folkets sunda förnuft när man går till valurnorna 2018 eller tidigare och då ritar om den politiska kartan ordentligt från grunden..
  Tänk att på bara 4-5 år – från uppgörelsen mellan M och MP 2011 om migrationen och öppna gränser utan koll på vilka och antalet som invaderade vårt land sedan dess – har situationen blivit ohållbar. Hoppas att väljarna bestraffar de som åstadkommit detta kaos genom att förpassa dessa partier till marginella företeelser i politiska beslutande församlingar för lång framtid. Centerpartiet gör ju själv harakiri så de behöver ingen hjälp av uteblivna väljare…det sker ändå på ett ”naturligt” sätt så fort företrädare öppnar munnen i debatter…
  Stäng gränserna omgående och återsänd de 10 000-tals olagliga migranterna som redan vistas här och påbörja återsändandet av alla de som inte omfattas av kvotflyktingstatusen eller har bevisade och verkliga asylskäl.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   För närvarande verkar väljarkåren vara lika faktaresistent som deras företrädare. M och S vallar nu in sin valboskap och de som har visar sig inkompetenta får förnyat förtroende.

   För dessa väljare har SD varit en missnöjesyttring och de tycks nu tro att Batra och Löfvén är de som besitter insikt och förstånd att hantera rådande ”utmaningar”. Att kungen ger Reinfeldt medalj för hans gärning måste väl ändå vara ett tecken på att han gjorde ett förtjänstfullt jobb, eller hur!

   Gillad av 3 personer

   • Gösta Johnsson skriver:

    Medaljen till Reinfeldt kan ju knappast vara för hans insatser för massinvandringen utan troligen mer för andra förtjänster ( några har han ju förvisso) som t.ex att han gratulerade kungen och drottningens när de blev morfar och mormor samt de gåvor som förlänades i sammanhanget från regering och riksdag.
    Jag tror däremot inte att M och S kommer att få behålla alla de röster de hittills har fått när vårens och sommarens nya flyktingvågor anländer till EU och kanske även till Sverige.
    Verkligheten kommer att ge SD rätt i många av de uttalanden och förutsägelser de gjort genom åren. Jag tror allt fler inser detta och krediterar SD vid valen framöver.

    Gillad av 1 person

 9. Ipse Cogita! skriver:

  Till detta kan läggas landet i stort. Tino Sanandaji är intervjuad. Det är siffror som skrämmer än mer än det du skriver om. Intervjun finns här:

  Sweden On The Brink?
  https://www.linkedin.com/pulse/sweden-brink-interview-dr-tino-sanandaji-erico-matias-tavares

  Smakprov:
  ”Last quarter we had 3.9% GDP growth on an annualized basis. That’s not particularly impressive when you consider that we had 1.4% official population growth and we probably had another 1.4% from refugees that have not been accounted for yet. If you look at these numbers since 2006, Sweden has had close to zero GDP growth in per capita terms, maybe 0.6% per year on average. That’s not at all impressive when compared to the historical average. […] If you look at GDP and population growth figures projected by the government, we are seeing something that I had never seen before: projected negative GDP per capita growth rates in a period of economic cycle recovery . The only reason for that is immigration; Sweden is bringing in a lot of people who consume but do not produce much.”

  Jag är för övrigt både förvånad och förtvivlad att utländska medier är mer bekymrade över Sveriges utveckling än vad svensken är. Det skrivs dagligen om Sverige och de flesta verkar genuint oroade över vår utveckling. Konstigt.

  Gillad av 1 person

 10. Lars Wetterström skriver:

  Ja snart blir barnomsorgen föremål för besparingar. Idag finns särskilda hus (förskolor) där barnen vistas om dagarna (ska värmas upp, amorteras, renoveras, utrustas) där de passas av särskilt anställd personal. Svindyrt när det redan finns vanliga hem där barnen kan vara på dagarna när föräldrarna arbetar. Dagmammorna kommer snart åter i stor skala. Det är jag övertygad om.

  Gilla

 11. Sintram skriver:

  Mycket läsvärt och skrämmande.

  Hörsamma Jenseviks uppmaning att skicka länken för Södertälje vidare i ditt nätverk! Men det gäller självklart också denna text av honom. Som han skriver: ”Det är fråga om folkupplysning för att hindra en närliggande kris.”

  Gilla

 12. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Sveriges statsskuld bör ligga på 1.400 miljarder kronor, våra kommuner har lånat cirkus 500 miljarder kronor.
  Den svenska pensionsbromsen slår till med jämna mellanrum.
  Svenska politiker jämför oss med europas än mer skuldtyngda länder och klappar sig själva på axlarna utan att bekymra sig om hur snabbt det kan gå utför om bara vissa faktorer – räntan, arbetslösheten, uteblivna exportintäkter, etc. – skjuter i höjden.
  Om låneräntan stiger 2% går England snart i konkurs, och skulle samma England tvingas verkligen pröjsa med sina säkerheter – det sker bara i Grekland och då bristfälligt – så skulle en 6-7% av lånen kunna återbetalas.
  Säkerligen går det mesta av dessa problem att komma tillrätta med men då krävs det potatiskurer och drastiskt ändrade migrationsregler både här och där.

  Gillad av 2 personer

 13. Aha skriver:

  Till kommunernas överkostnader för social omsorg kan också läggas betydligt större siffror; år 2015 erhöll Malmö och Södertälje 4,6 resp 1,3 miljarder i utjämningsbidrag från staten (och från rika kommuner). Detta ska jämföras mot Malmös skatteintäkt från kommunalskatten som är ca 10 miljarder, okänt hur stor Södertäljes skatteintäkt är.
  För Malmö innebär detta att staden måste ha haft ungefär 45% i kommunalskatt om man inte hade fått dessa 4,6 miljarder i bidrag.
  Här pratar vi alltså inte om 2% i överkostnader utan + 15% i bidrag ovanpå kommunalskatten för att hjulen ska snurra i Malmö.

  Jag vill minnas att jag i en årsberättelse läste att Malmö kommun haft ett fantastiskt år bakom sig. Jag vill också minnas att Södertäljes ofta i TV förekommande kommunalråd beskrev situationen som utmanande.
  I själva verket har läget sedan flera år tillbaka brakat ihop, utjämningsbidragen håller igång kommunerna.

  Gillad av 3 personer

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Men allt blir ju bättre ju högre invandringen är, ju lägre lönerna blir och ju friare bostadsmarknaden blir? Eller hur?

  Aha, ursäkta. det gäller visst inte oss som tillhör fattiga, handikappade, kroniskt sjuka, födda fel, politiskt obekväma eller allmänt uppkäftiga.

  Ber så mycket om ursäkt, patron, skall försöka att inte hosta upp lungorna med alun-dammet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

 15. Tahmas Nuri skriver:

  Gå in på Daily Mail eller Fria Tider och i värsta fall DN och läs hur Sverige för ett PK-krig mot den engelska tidningen Daily Mail. Nämnda tidning har i ett antal artiklar beskrivet Sveriges flykting politik och de förödande konsekvenser det för med sig i form av våldtäkter, mord och de hutlösa kostnaderna som gör att vi snart inte kan hantera vår välfärd.
  Daily Mail är inte den enda tidningen som har uppmärksammat hur illa det är ställt med gamla Moder Svea och vårt skifte från en demokrati till en åsiktsdiktatur.
  Ingen i Danmark, Norge, Finland eller England blir av med sina jobb eller blir behandlade som paria bara för att man röstar på ett visst parti eller har åsikter om landets väl och ve och de konsekvenser som en storskalig invasion av Mena migranter för med sig.

  Gillad av 2 personer

  • Jans skriver:

   Jag läste den tidigare idag.
   Det är helt osannolikt.
   Plötsligt kan man smälla upp 4000 bostäder och utfärda diverse tillfällighetsregler som ingenting. Kosta vad det kosta vill.
   Jag vill bli skattesmitare när jag läser sånt där.

   Gillad av 1 person

 16. gmiksche skriver:

  Tackar, tackar! Den informationen får man inte i mainstreammedia.Får privatpersoner ha överkostnader? Jag är gammal vorden egen företagare och borde pensionerat mig för länge sedan. Det åtminstone så statsmakterna verkar tycka. Eller kanske inte. Gammal ko kan ge hygglig mjölk. När man nått pensionsåldern och tar ut sin pension minskas arbetsgivaravgiften från drygt 30 % till 10,21 %. Så var det fram till första januari 2015. Då gick den upp med 50 %. Inte får jag högre pension för det och inte bättre sjukvård heller. Inte att jag lider av det, men nog visar det att allt vackert tal är just – vackert tal. Och mycket värre kommer det att bli.

  Gillad av 1 person

 17. Lars Åhlin skriver:

  Intressant redovisning från Svensk Kommunrating – jag visste inte ens om att det fanns. Som bland annat Tino Sanandaji skrivit om påverkas skatteutjämningen mycket av andel ”nyanlända”. Malmö, Södertälje, Botkyrka är skräckexempel på den utveckling som väntar också resten av Sverige.

  En viss skatteutjämning mellan kommuner måste finnas; bland annat måste avfolkningsbygder få stöd för äldreomsorg mm från de kommuner till vilka barnen flyttat. Men borde det inte gå att göra om systemet så att det kompenserar för sådana faktorer, men inte (åtminstone inte fullt ut) för de skillnader som är påverkbara för kommunerna? Idag är incitamenten perversa; avfolkningskommuner med svårigheter att finansiera sin kommunorganisation vinner kraftigt på att välkomna ”nyanlända”, trots att dessa inte har många chanser till arbete i dessa kommuner.

  Gillad av 1 person

 18. Jans skriver:

  Hans Jenseviks presentation är lovvärd men han behöver utveckla sin pedagogiska förmåga om han skall nå ut. En sådan här mening är t.ex. en pedagogisk katastrof:

  ”År 2007 fanns det 11 kommuner med överkostnader inom social omsorg som i storlek motsvarade mer än en skattesänkning på två procent.”

  En kostnad som motsvarar en skattesänkning?

  Det hela måste bli mycket mer konkret och det matematiska mycket tydligare för att nå ut.

  Gilla

 19. Lars skriver:

  Att förklara sakers ting och tillstånd med exponetiell metod är DET ENDA sättet att få klarhet i nationens tillstånd. Tyvärr är människans hjärna inte programmerad för sådant resonemang, vi ser helst bara allt närliggande och i linjär form.
  Mer andra ord, det är kört för de flesta hederliga skattebetalare som förväntade sig en fungerande samhällsservice för sina skattekronor.

  Gilla

 20. Lars skriver:

  Förenklat förtydligande angående exponentialfunktionen:
  Siffrorna 7 och 10 har ett samband som följer regeln att 10% konstant ökning ger en fördubbling på 7 år och 7% konstant ökning ger en fördubbling på 10 år.
  Där har ni basformeln att räkna på t ex antalet människor med behov av värme, mat, omsorg och andra energikrävande saker.
  Lycka till med ångesten när poletten ramlar ner.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.