Gästskribent Hans Jensevik: Spotta stenen blöt innan krisen!

logo­DGSVåra riksdagsmän har till sin förskräckelse upptäckt att folket är mer välinformerat om verkligheten i Sverige än vad de själva är. Nu försöker partierna springa ikapp väljarna genom att lansera diverse förslag som liknar kopior av redan tidigare misslyckade åtgärder. Inom arbetsmarknaden ytterligare anställningsformer, inom bostadspolitiken ökade subventioner till bygge av hyresbostäder etc. Partierna vill få tiden att gå till valet 2018 och det bättre läge som man hoppas på därefter. Enligt opinionsundersökningar instämmer en knapp majoritet av folket och förkastar idén om ett extraval.

Nu finns det analyser för Södertälje kommun och Malmö stad som visar att tiden för taktiken att invänta valet 2018 inte finns. Åtgärder måste vidtas nu. Redan 2014 fanns 40 kommuner som liknar dessa två kommuner som sedan länge haft alltför snabbt växande kostnader för social verksamhet.

År 2007 fanns det 11 kommuner med överkostnader inom social omsorg som i storlek motsvarade mer än en skattesänkning på två procent. Med en lika sträng bidragsregim som i den kostnadseffektivaste kommunen skulle skatten alltså kunna sänkas i dessa kommuner med minst två procent allt annat oförändrat.

2012 hade antalet växt till 28 kommuner och 2014 till 40 stycken. Det växer snabbare än linjärt. Man får välja en exponentiell funktion vid en framskrivning, se diagram.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 11.58.29

Inom tre år blir den skaran över 100 kommuner. Före 2025, visar en framskrivning, kommer alla Sveriges 290 kommuner att ha sociala kostnader som tränger ut övrig kommunal verksamhet.

Erfarenheten är att när de sociala kostnaderna ökar kraftigt så svälter politikerna ut andra kommunala verksamheter i stället för att höja skatterna. Lokalpolitikerna vet att unga väljare inte gillar skattehöjningar till skillnad från fyrtiotalisterna som ännu inte nått vårdåldern. Svältkuren började redan med äldreomsorgen åren före krisen 2008. På tur står förmodligen barnomsorgen när botten i äldreomsorgen nås.

Denna slutsats kan dras då Svensk Kommunratings databas och expertsystem för alla kommuner gör det möjligt att tillämpa en ny metod vid analys, nämligen att mäta överkostnader. Det går att jämföra hur politiker från ett visst år fördelar alla nya resurser mellan olika verksamheter. Äldreomsorgen har varit i strykklass 2007 och varje år fram tills nu. Tilldelningen dessa år täcker inte löne- och prisutvecklingen.

Sådan kunskap som att det går fort mot kris och att denna hittills undvikits genom att äldreomsorgen fått betala lämnas inte längre av mainstreammedia utan det sker via bloggar som denna. Det är via dessa, som kritiken kommer och där engagerade människor också kan finna fördjupningar som ger de avgörande argumenten. Så skapas en tillräckligt stor mängd  av upplyst folk för att politikerna ska börja förstå och knata efter. Nu är det bråttom att börja  rädda den nationella välfärdsstaten.

När behöver du äldreomsorg? Det är mer än 30 procents sannolikhet att du bor i en kommun där kvaliteten blir oacceptabelt låg redan inom tre år. Då kvaliteten försämrats så mycket kommer pensionärerna troligen att ty sig till privata alternativ och betala ur egen ficka utan skattereduktion.

Delta i min ”stonespotting”. Skicka länken för Södertälje vidare i ditt nätverk. Det är fråga om folkupplysning för att hindra en närliggande kris. Att få stenen blöt före krisen och katastrofen!

Hans Jensevik är analyschef för Svensk Kommunrating och tidigare VD för bolaget och dessförinnan storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun.