Asylismen är lika korkad som islamismen

mohamed omar

Mohamed Omar

En debatt på Twitter mellan den moderate riksdagsmannen Hanif Bali, känd för inta en ansvarsfull hållning i migrationsfrågan, och den asylaktivistiske juristen Viktor Banke, slutade med nederlag för Banke. Det gick så dåligt att han raderade sina tweets.

Jag har tittat på denna och andra debatter som Viktor Banke och hans svans av asylaktivister varit inblandade i. Det som slår mig är oförsonligheten, arrogansen och attityden att de helt enkelt inte kan ha fel. Ja, där finns drag av både rättshaverism och absolut tro på den egna saken.

Banke skulle lika gärna kunna heta Banka då hans debatteknik går ut på att banka in teser i motståndarens huvud. Jag känner igen beteendet från muslimska fundamentalister, som jag har en hel del erfarenhet av efter flera år som muslim. Jag ser vissa likheter mellan asylism och islamism. Asylisterna reciterar flyktingkonventionen som islamister reciterar Koranen. Det finns inget utrymme för rationella samtal.

I en intervju i Dagens Nyheter den 29 augusti 2015 kommenterade Banke Sverigedemokraternas planer på en folkomröstning om invandringen så här: ”En folkomröstning kan man ha, det spelar ingen roll.” Precis som islamisterna. Även de menar att det inte spelar någon roll vad folk vill. Det är sharia som gäller. Vissa islamister vill inte ha någon demokrati alls medan andra vill ha en begränsad demokrati där människor får bestämma vissa saker om hur sharia ska tillämpas. Man får ha olika åsikter om mindre viktiga saker och så länge alla är överens om att sharian ska råda.

Grundidén i islamismen är att bara Gud har rätt att stifta lagar, inte människor. Inom asylismen har flyktingkonventionen med dess asylrätt samma status som sharia, den gudomliga lagen, inom islamismen. I samma DN-intervju säger Banke vidare: ”Man måste komma bort från tanken om att ett land gör ett aktivt val när de tar emot asylsökande.” Det här är faktiskt lite läskigt. Vad Banke vill göra är att upphäva vårt nationella självbestämmande. Vi ska inte ha något att säga till om i en fråga som påverkar hela samhället.

Asylism och islamism förenas alltså i tron på en himmelsk lag som står ovanför människans förnuft och som inte får ifrågasättas. Människans roll är inom islamismen att tillämpa sharia och inom asylismen att tillämpa asylrätten. Oavsett konsekvenser.

Islamister kan gå med på att delar av sharia, på grund av omständigheterna, stoppas tillfälligt. Som när franskegyptiske kryptoislamisten Tariq Ramadan manade till ett moratorium, ett tillfälligt stopp för steningsstraffet. Men islamisterna kan inte gå med att någon del av sharia är dålig. Och ungefär på samma sätt agerade det asylistiska Miljöpartiet när det gick med på tillfällig anpassning av asylpolitiken efter kapaciteten utan att ge upp sin tro.

Varje rationell människa förstår ju att asylrätten endast kan upprätthållas om en stat effektivt kan hindra asylsökare från att ta sig till gränsen. När det blir möjligt för alla som vill att ta sig hit och söka asyl fungerar systemet inte längre. Av den enkla anledningen att Sverige inte har, och aldrig kan bygga upp, en kapacitet att ta emot alla som vill söka asyl här.

På samma sätt bygger tron på sharia, den gudomliga lagen, på att den inte tillämpas. Den fungerar enbart som princip. När stater försöker att tillämpa sharia i sin helhet slutar det i katastrof. Majoriteten av världens muslimer anser att sharia är en bra idé, men ytterst få av dessa skulle vilja leva under talibanerna eller Islamiska staten (IS). Religiositet tenderar att innehålla ett mått av hyckleri.

Så har det också varit i Sverige. Vi har velat bekänna oss till tron på asylrätten, men inte velat tillämpa den på riktigt. Om vi verkligen trodde på den skulle vi ju göra allt vi kan för att underlätta för alla världens flyktingar att söka asyl här. Det har vi aldrig gjort, snarare tvärtom. Vi bör sluta hyckla och införa ett system som fungerar. Exempelvis att asyl istället söks från utlandet och om det blir ett ja så får man komma in i landet. Personer som inte fått ja, men ändå kommer till vårt land bör avvisas direkt. Då slipper vi drunkningsdöden i Medelhavet och smugglarbranschen får lägga ner.

Asylrätten som den ser ut idag fungerar inte. Därför bör den avskaffas. Asylismen är lika korkad som islamismen. Det finns inga gudomliga lagar, inte ens FN:s flyktingkonvention eller dess tillägg. De är skrivna av människor i ett specifikt historiskt sammanhang och kan ändras av människor. Och det är i slutändan vi svenskar som bestämmer i vårt eget land. Viktor Banke må gilla eller ogilla det. Men låt oss prata om saken som rationella människor.