Gästskribent Arne Weinz: Rättsstaten överlever inte 533 baltutlämningar

logo­DGSDen så kallade Baltutlämningen den 25 januari 1946 är en av de största skamfläckarna i Sveriges moderna historia. På begäran av Sovjetunionen tvingades 150 skräckslagna och desperata balter ombord på det sovjetiska fartyget Beloostrov som angjort Trelleborg. Utvisningen föregicks av internering, hungerstrejker, självstympningar och minst sju självmord.

Nu gör regeringen, i alla fall socialdemokraterna, populistiska utspel om att utvisa 80 000 invandrare som inte har asylskäl. Lyssnar man på inrikesminister Anders Ygeman så verkar det ganska enkelt. Man ska använda sig av charterplan i skytteltrafik, en ren logistikfråga med andra ord. Jag måste tyvärr upplysa Ygeman om att det inte handlar om 80 000 potatissäckar. Det handlar om att genomföra 533 stycken baltutlämningar där många kommer att göra allt för att sätta sig till motvärn. Dessutom krävs att mottagarlandet samarbetar och tvingar passagerarna att kliva av planet när det landat. Det hade varit enklare och bättre med en ansvarsfull och långsiktigt hållbar migrationspolitik, men regeringen verkar inte ha förstått att den faktiskt bär ansvaret för vårt land.

Till att börja med ska alla dessa människor spåras upp, identifieras och gripas, vilket kräver enorma polisiära resurser som inte finns i nuläget. Interneringsläger måste upprättas, vilket kräver politiska beslut som förmodligen inte kommer att tas.

Att hålla sig undan till ett utvisningsbeslut preskriberats ger ingen straffpåföljd. Som tidigare nämndeman i Migrationsdomstolen har jag mött åtskilliga migranter som flinande mottagit förnyat utvisningsbeslut, väl medvetna om att detta aldrig kommer att verkställas. Migrationsdomstolen, som utför ett beundransvärt arbete, kommer inte att klara de oöverstigliga volymerna de närmaste åren såvida man inte övergår till löpande band-beslut utan egentlig rättslig prövning.

Jag vill också påminna Ygeman om IKEA-morden, där två oskyldiga svenskar knivmördades som en följd av att förövaren mottagit beslut om utvisning. Förra veckan läste jag i tidningen om en migrant som lovade att döda minst tio människor om han skulle drabbas av utvisning. Sverige riskerar att förvandlas till ett inferno av våldsdåd, hungerstrejker och självmord.

Hur hittar man därefter besättningar som vill tjänstgöra på planen? Om en enda person löper amok hotas flygsäkerheten. En förutsättning för att planen inte ska tvingas nödlanda eller återvända är att samtliga utvisade är bojade till händer och fötter samt fastspända i sina säten. Ljudnivån lär bli svåruthärdlig, men besättningen kan kanske bära hörselkåpor och nödvändiga regnkläder. Det finns inte lagutrymme för att droga ner hela grupper. I teorin kan nya lagar stiftas men i praktiken lär ingen sådan lag få riksdagsmajoritet i nuvarande politiska läge.

För att skapa den apparat som krävs för att utvisa 80 000 (antalet ökar dag för dag) motvilliga människor måste Sverige åsidosätta grundläggande rättsliga och humanistiska principer. Sverige kommer i sådana fall att förvandlas till en brutal polisstat utan rättssäkerhet. Jakten på migranter skulle påminna om nazitysklands jakt på judar. Vår demokrati och vårt rättssamhälle överlever inte 533 baltutlämningar.

Den enda realistiska lösningen är att med ekonomiska medel uppmuntra till frivilligt återvändande. Kanske ett ”återvändarbidrag” på en halv miljon per person – vilket är mycket billigare än kostnaden för att de stannar – kan stimulera? Med tanke på att den enorma kostnaden för ofrivilliga utvisningar också sparas in så skulle detta vara mer lönsamt för svenska skattebetalare.

De som väljer att stanna ska utan prut beviljas svenskt medborgarskap, förutsatt att de inte är brottsbelastade. Istället för att ta emot fler flyktingar bör vi satsa resurserna på att integrera dem som redan finns i landet. Detta kräver att Sverige stoppar all invandring, undantaget viss behövlig arbetskraftsinvandring, under åtminstone det närmaste decenniet. Inget tyder dock på att ett sådant beslut kommer att fattas. Istället räknar Migrationsverket med att ta emot kring 100 000 flyktingar under 2016.

På svenskt vis fortsätter vi marschen mot vårt samhälles undergång tystlåtet och sammanbitet, ännu en tid fängslade i vänsteretablissemangets klor. De som vågar protestera avfärdas lättvindigt som högerextremister. Uppvaknandet kommer att bli brutalt i ordets sanna bemärkelse.

Arne Weinz har 25 års erfarenhet som entreprenör och företagare, bland annat som grundare av företagen Datasvar och GoExcellent. Hans personliga erfarenheter av 20 år som vd, med som mest ansvar för 2 000 anställda i sex länder, har redovisats i boken ”Den snabbaste vägen” (Ekerlids förlag, 2013). Han bor i Danderyd och har fyra barn.

54 reaktioner på ”Gästskribent Arne Weinz: Rättsstaten överlever inte 533 baltutlämningar

 1. Martin skriver:

  Värdet i artikeln är att den upplyser om att det inte går att genomföra utvisningar med våld. Vad artikeln inte förstår är att det från dagens läge inte heller går att upprätthålla gränsen med våld. Och att återvändandebidrag från ett sådant grundläge snarast skulle stimulera till ännu mer invandring. Det finns över två miljoner invandrare i sverge. Och det finns ett etablissemang och en byråkrati och ett rättsväsende som ej tänker försvara gränserna och som åtminstone ej tänker backa upp de som försvarar gränserna. SD till exempel öppnade ett uteslutningsärende och krävde avsägande av nämndemannauppdrag mot deras partimedlem i Skåne som krävde militärt försvar av gränserna som svar på migrantvågorna i slutet av sommaren.
  Gränsen har fallit. Att då fundera på lösningar som förutsätter att gränsen inte har fallit är mindre fruktbart.

  Artikeln tycks tro att fortsatt välfärdsstat och att fortsatt samhälsmodell kommer fortsätta existera? Det är knappast troligt givet dagens situation, oavsett vad någon gör. Sen måste jag bara protestera mot att jämföra dagens i största stycken ekonomiska migranter med baltutlämningen. Det är fruktansvärt motbjudande och ger mig ett mindre fördelaktigt intryck av skribenten. Även om jag för all del hoppas att det bara görs i pedagogiskt syfte, att tala med batikhäxor på batikhäxors vis så att säga. Men det är fortfarane inte ok.

  Liked by 8 people

  • arne f jaderfa skriver:

   Håller med föregående talare. Kan på intet vis jämföras ked baltutlämningen.

   Sen så kan jag upplysa om att de finns, om än för få, resurser inom polisen som har tillräckligt starka nypor för att utvisa folk. Det sker ständigt. Jag såg en bild i Bangkok post med ett större antal utlänningar (mest västerlänningar) som hade dragit över på deras visum, de satt med händerna på ryggen i tshirts med nummer med maskerad militärpolis med naskingevär som vakter, finns viljan så nog kan man utvisa, och även hålla gränsen.

   Gilla

  • Per Albin skriver:

   Några påpekanden om baltutlämningen 1946. Situationen då var att andra världskrigets segrarmakter hade kommit överens om att all stridande personal på fiendesidan, dvs det nazistiska Tyskland och dess allierade, skulle kapitulera på det frontavsnitt där de stridit. De utlämnade balterna hade stridit eller arbetat för Nazi-Tyskland i Baltikum, mot Sovjetunionen, och skulle återsändas dit. Observera att USA, Storbritannien och övriga segrarmakter stod bakom detta beslut. Vad har Arne Weinz emot det? Borde Sverige ”retroaktivt” tagit Nazi-Tysklands parti och skyddat dess soldater från kapitulationsvillkoren? Att de kunde dö visste de 150 balterna redan när de drog på sig Waffen-SS-uniformen. Sverige hade dessutom att ta hänsyn till de ca 30.000 civila balter som också flytt till Sverige, och som Sovjetunionen också krävde skulle utlämnas eftersom man betraktade dem som sovjetiska medborgare. Genom att tillmötesgå Sovjets krav, som stöddes av andra världskrigets övriga segrarmakter, på utlämnande av de få balter som kommit till Sverige i nazitysk uniform lyckades Sverige förhandla sig till att de oerhört många fler civila balterna fick stanna i Sverige. Ingen moralisk skuld faller på Sverige, men däremot på Arne Weinz och andra som försöker inbilla dagens okunniga svenskar att Sverige var ansvarigt för vad krigets segrarmakter kommit överens om skulle ske med soldater som representerade det besegrade och avskydda nazistiska Tyskland, och förvränger denna hedervärda och humana svenska insats till dess motsats.

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Baltutlämningen hade två moraliska dimensioner, som är åtminstone delvis oberoende: Å ena sidan frågan om huruvida man skall utvisa personer som antagligen kommer att avrättas och om man i och med en sådan handling i praktiken själv gör sig ansvarig för eller genom ombud själv utför avrättningen, å andra sidan de otrevligheter som uppstår när man med våld tvingar sammanslutna grupper ombord på fartyg som skall föra dem till ett uppenbarligen oblitt öde, som publuceras och diskuteras och som ofrånkomligen måste leda till en spaltning av opinionen gällande de rättsvårdande myndigheternas legitimitet, uppenbarandet av en s.k. polisstat o.s.v. Mitt intryck var att författaren här ville peka på den andra dimensionen, vilket gör en del av de kritiska kommentarerna åtminstone missriktade.

   Vi har en omfattande erfarenhet av hur den svenska ‘konfliktskygga’ opinionen manipuleras av betydligt mindre konfliktskygga vänsterkrafter, ofta väl organiserade och helt utan rättstatliga eller demokratiska skrupler. Det är trädkramare, motdemonstranter, aktivister, blockadvakter och mediala propagandister, som får vatten på sin kvarn för varje litet missgrepp som begås.

   Det är förstås alldeles självklart att man i dagens Sverige inte kan genomföras storskaliga och därmed publika avvisningar. Tänk bara på hur lögner och sägner om den helt nödvändiga polisinsatsen av militär i Ådalen för snart hundra år sedan ännu dominerar svenskens inställning till polisövervåld. Almstriden idealiseras på ett otillbörligt generaliserat sätt. Först måste opinionen ändras fundamentalt. Det kommer att krävas hundratals IKEA-mord innan detta har skett, viljet är varken önskvärt eller sannolikt.

   Arne Weinz har rätt i att resterna av rättsstaten i Sverige, den allmänna ordningen, inte kan överleva 80’000 utvisningar. Men den kan inte heller överleva att dessa utvisningar INTE utförs. Vill man undvika det totala sammanbrottet måste man mycket målmedvetet och finkänsligt navigera mellan dessa två ytterligheter.

   Gilla

   • Per Albin skriver:

    Såg först nu Fredriks kommentar till mitt inlägg ovan. Här ett svar:

    Låt mig först uttrycka min stora uppskattning av centrala delar av ditt inlägg, bl a följande: ”Vi har en omfattande erfarenhet av hur den svenska ‘konfliktskygga’ opinionen manipuleras av betydligt mindre konfliktskygga vänsterkrafter, ofta väl organiserade och helt utan rättsstatliga eller demokratiska skrupler. Det är trädkramare, motdemonstranter, aktivister, blockadvakter och mediala propagandister, som får vatten på sin kvarn för varje litet missgrepp som begås.
 Det är förstås alldeles självklart att man i dagens Sverige inte kan genomföras storskaliga och därmed publika avvisningar. Tänk bara på hur lögner och sägner om den helt nödvändiga polisinsatsen av militär i Ådalen för snart hundra år sedan ännu dominerar svenskens inställning till polisövervåld. Almstriden idealiseras på ett otillbörligt generaliserat sätt. Först måste opinionen ändras fundamentalt. Det kommer att krävas hundratals IKEA-mord innan detta har skett, vilket är varken önskvärt eller sannolikt.
 Arne Weinz har rätt i att resterna av rättsstaten i Sverige, den allmänna ordningen, inte kan överleva 80’000 utvisningar. Men den kan inte heller överleva att dessa utvisningar INTE utförs. Vill man undvika det totala sammanbrottet måste man mycket målmedvetet … ” – här skulle jag vilja fortsätta så: ”tala sanning, och tala klarspråk”.

    Det är många sanningar som behöver sägas, och sanningen om Baltutlämningen är inte den viktigaste men den har strategisk betydelse, just mot den bakgrund du tecknar i resonemanget ovan. Om ingen protesterar mot Arne Weinz inledningsmening ”Den så kallade Baltutlämningen den 25 januari 1946 är en av de största skamfläckarna i Sveriges moderna historia”, och hävdar det som jag hävdar, att ”Ingen moralisk skuld faller på Sverige”, kommer denna vandringslögn att vålla mycket stora problem när utvisningarna måste bli fler.

    I januari 1946 utgjorde andra världskrigets segrarmakter ”hela världssamfundet” och ”hela FN” (där Sverige ännu inte hade släppts in). Tysklands kapitulation till dessa segrarmakter var ovillkorlig, utan villkor. Segrarmakterna dikterade själva villkoren. Ett av villkoren var att för Tyskland stridande förband skulle kapitulera där de hade stridit. De balter som hade stridit mot Sovjetunionen i nazitysk uniform i Baltikum skulle kapitulera till Sovjetunionen där. Några av dem flydde emellertid till Sverige.

    Det är fullständigt absurt, och sanslöst förmätet, att hävda att Sverige borde ha upphävt de av segrarmakterna fastställda kapitulationsvillkoren för dessa för det nazistiska Tyskland stridande soldater, trots att dessa villkor stöddes av hela det dåvarande världssamfundet och hela det dåvarande FN. I stället bör man hylla den dåvarande svenska statsledningen och den skickliga svenska diplomatin för att man räddade kvar 30.000 civila balter som den aggressiva stormakten Sovjetunionen ansåg vara sovjetiska medborgare och krävde utlämning av.

    Om Sverige ska kunna hantera den stora mängd till synes olösliga problem som vållats av politiker och aningslösa väljare är det mycket i dessa problems bakgrund som måste sanningsenligt klarläggas. Att tala sanning om Balttutlämningen är ett litet men moraliskt viktigt steg på vägen.

    Gilla

 2. Martin skriver:

  Tilägg, 80 000 var någonting som regeringen bara drog till med. Om det har kommit 130 000 i år så får ungefär 80 000 avslag allt annat lika. DET var det enda löfven menade, det finns inga planer alls på någon sorts specialutvisning vilket det låter som i artikeln. Vad regeringen menade var att ”vi kommer inte göra någonting” fast de vile låta tuffa när de sa det.

  Liked by 6 people

 3. Aha skriver:

  Det är upprörande att behöva läsa i vilken besvärlig situation vi hamnat i p.g.a vänsterns och etablissemangets vurm för massinvandring, upprörande att läsa invandrarnas beteende vid avvisningar – vi är inte betjänta att folk som hotar att döda ifall de inte får asyl, som sätter sig till motvärn vid utvisning. Med vilken moralisk rätt kräver de att vi ska försörja dom? Det är upprörande att enda lösningen skulle vara att vi betalade 1/2 milj kr per person för de som frivilligt återvänder, upprörande att de som får asyl också får PUT. Normalfallet borde väl ändå vara att man återvänder till sitt land den dag stridigheterna upphört?
  Till denna lista av missförhållanden som Arne Weinz tar upp ska läggas Sveriges pullfaktorer för invandrare; bästa landet att komma till. Upprörande att detta pågått i decennier, upprörande att vi varit så extrema och tagit emot så många fler invandrare jämfört med andra länder.
  Upprörande att det bästa hade varit att hjälpa till i närområdena till konflikterna.

  Fan ta vänstern.

  Liked by 10 people

  • Janne skriver:

   Vänstern är inte ensamt ansvarig för migrationspolitiken. Glömt Öppna hjärtan talet?
   Glömt Mirationsöverenskommelsen med MP?
   Och nu protesterar ju C, L och KD mot det förslag till restriktioner i familjeåterförening som S föreslagit… Tyvärr är flera sidor inblandade i kaoset.

   Liked by 2 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror inte att Ygeman, som verkar relativt förnuftig, menades vad han sa utan det var nog bara ämnat att lugna oroliga medborgare. Att sända tillbaka ett antal personer av en omfattning som motsvarar en medelstor svensk stad är självklart en omöjlighet såväl praktiskt som socialt. Inte heller är det politiskt möjligt. Att sedan bara fortsätta med inflödet av alla dessa oönskade är givetvis vettlöst. Allt påminner om en politisk lämmelvandring.

  Liked by 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Avsikten med uttalandet var väl just att framstå som relativt förnuftig snarare än att lansera en fungerande plan. Ygeman placerar sig i pool position inför den kommande ledarstriden i SAP.

   En annan person att hålla ögonen på är Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz. Han förefaller arbeta hårt inifrån systemet för att få något slags rätsida på de akuta problemen OCH ett ännu beboeligt samhälle när dagens ledare dragit sig tillbaka. Därmed inte sagt att han kommer att lyckas.

   Gilla

 5. Hortensia skriver:

  Rättsstaten tycks ha överlevt sig själv. Angående de rent ekonomiska påfrestningarna i samband med eventuella avvisningar, kan Jan Tullbergs beräkningar för ”asylkaoset” verifiera hur relativt lönsamt ett ”återvändarbidrag” à la Arne Weinz sannolikt skulle vara.

  ”De framtida kostnaderna för asylinvandringen bara under år 2015 kommer att uppgå till svindlande 600 miljarder skattekronor – lågt räknat. Det skriver ekonomen och forskaren Jan Tullberg. Siffran motsvarar Sveriges nuvarande årliga försvarsbudget gånger 14.”

  http://www.friatider.se/tullberg-asylkaoset-2015-kostar-sverige-600-miljarder-skattekronor

  Liked by 3 people

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  En halv miljon per huvud lär inte räcka…

  Även om det vore billigt i längden)))

  För flyttingen vore det som att ”pinka i byxan när det är kallt ute,
  eller att få stanna inne i den GODA VÄRMEN…

  Ett ganska lätt val, för den övervägande delen…

  Tror att svenskarna skulle bli med rätta upprörda, av att UTNYTTJAS!

  Men ett sådant incitament måste med nödvändighet innebära,
  ett bomstopp för ALLA spontanflyktingar!

  Bara kvot- o arbetskraftsinvandring kan komma ifråga sen!

  Annars spred sig ryktet om denna givmildhet snabbt,
  så att volymerna kanske 10-dubblas…

  Liked by 1 person

 7. arne f jaderfa skriver:

  Jag håller med Arne om att Sverige inte har musklerna för att utvisa dessa människor. Jag håller inte alls med om att vi skall försöka integrera dem. Jag håller däremot med om att vi skall stänga gränserna.

  Eftersom alla etablerade partier, i hög grad endast för att rädda sin egna skinn, nu tar till brösttoner som inget annat är, så kan man anta att vi fortsätter mot förfallet.

  Jag anser att Sveriges viktigaste integrationsprojekt det är att repatriera så många som möjligt, genom att skära stöd till noll till invandrare, muta mottagarländer, och stärka utvisningssystemet så mycket det någonsin går.

  Alla åtgärder som går till integrationen försenar den ofrånkomliga kollaps i slowmotion vi ser framför oss. Varje ny invandrare ger bränsle åt SD förstås, men mycket mera allvarligt eftersom vi endast sett början på detta, bränsle åt verklig extremhöger.

  Därför menar jag att det är bättre att ta ett sammanbrott nu, än efter ytterligare 500,000 eller 1 miljon migranter. Endast detta sammanbrott kommer att få svenska folket att reagera och kräva ändring med kraft. Sammanbrottet kommer, frågan är om det kommer med eller utan högerextremistisk inblandning. Sker det nu, kanske, sker det om 5år så är jag inte så säker.

  Liked by 6 people

 8. BjörnS skriver:

  Bra illustration över hur tomt regeringens prat är. Vi är som vanligt inmålade i ett hörn. Lägg till bostadssituationen (700.000 bostäder plus renovering av miljonprogrammet) och arbetslösheten. Vi har också fått en av världens skevaste könsfördelning inom vissa åldersgrupper. Stoppas inte immigrationen av lågutbildade unga män kommer vi att få se ett mycket obehagligt Sverige framöver.
  Det bär mig emot att skriva det men gränsen måste stängas och Sverige bör stödja den så kallade Visegradgruppen.

  Liked by 4 people

 9. Göran skriver:

  Hur många ynka procent av de som kommer till Sverige vill integreras. Det finns inte ens någon definition på vad som menas med integration. Med tiden blir Sverige en islamisk stat. Förmodligen innan år 2100. Det finns ingen anledning för en muslim att integrera sig. Det finns några procent muslimer som vill leva västerländskt. De kommer dock flytta från Sverige när Sverige islamiseras, för de kommer också vara förföljda såsom sekulära och kristna svenskar kommer att bli.

  Liked by 2 people

 10. oppti skriver:

  80 000 gånger en halv miljon blir 40 miljarder , lika mycket som dagens ensamkommande beräknas kosta.
  Du tror inte att det blir en Ebberöds bank då fler ser vad de som kommit hit fått för att återvända?
  Men biståndet borde gå att använda för att få en villig återvändarkår. Inrätta en tjänst som ambassadörer i sina hemländer med direkt ansvar för sina återvändande landsmän och en budget för skolor och undervisning samt fri zon för svenska entreprenörer att utnyttja billig arbetskraft för utvecklande industriutbyte.

  Gilla

 11. asiktenmin skriver:

  Hela resonemanget bygger på att vi fram ledes kan detaljstyra antalet flyktingar som kommer till landet, och det lär vi inte kunna. Om det skulle hägra ett omedelbart medborgarskap eller 500 000 kr för att frivilligt lämna landet eftersom man inte uppfyller kraven för att bli medborgare, kan vi vara säkra på att ”syndafloden” lär drabba oss. Även om kostnaden för tvångsavvisning blir hög skickas ett viktigt budskap till asylanter in spe.

  Liked by 1 person

 12. Rune Nilsson skriver:

  Dessa som fått avslag på sina asylansökningar kan ju inte springa omkring lösa och lediga.
  De måste ju naturligtvis tas i förvar så att man vet var de är.

  Liked by 2 people

  • Ådärkomdenja skriver:

   Benämningen har mycket dålig klang, men varför inte koncentrationsförvar? (Läger låter lite för primitivt och felassocierande, även om de förvarade i hög grad är att betrakta som primitiva).

   Uppsamlingsförvaring för avvisningbeslutade/-dömda, under extremt stark bevakning, i princip flyktsäkert, där tillvaron dock ges human utformning, det måste fungera som ett slutet ‘mini-samhälle’, där inte nöd råder. men ej heller någon lyx. Uttråkningsfaktorn en del av systemet, aptiten på ett fritt liv skall locka, dock inte i Sverige, uteslutet. Enda chansen att slippa ut skall vara en individuellt frivillig sorti från landet, samt återvändande med destination Långtbortistan.

   Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Jag instämmer helt i analysen. Frågan jag ställer mig är om rättsstaten (så som den står efter årtionden av lidbommeri och marxistisk anfrätning) kan överleva 533 uteblivna baltutlämningar och fortsatt påfyllning med hundratals utestående baltutlämningar varje år.

  Failed state. Det finns ingen utväg mer.

  Liked by 3 people

 14. Susann Andersson skriver:

  Lösningen måste vara att fasa ut alla bidragen. Då åker förmodligen de flesta hem självmant. Dessutom försvinner incitamentet för nya att ta sig hit, och svenska skattebetalare slipper bli utnyttjade. Bara fördelar alltså.
  Annars kanske lyxkryssaren, som presenterades igår som nytt flyktingboende, kunde användas för deportation också.

  Liked by 6 people

  • Winette Söderkvist skriver:

   Bästa SUSANNE: Jag tycker givetvis att det generösa system som hittills tillämpats, med bidrag till och med till papperslösa, skolgång för barnen, sjukvård, och liknande – givetvis är helt kontraproduktivt, om man vill / rent av förutsätter/ att de som efter att ha fått avslag på sin asylansökan reser tillbaka till sina hemländer. Ännu ett ”försvårande” faktum är ju att om de håller sig gömda ett fåtal år, alltmedan deras barn går i skolan o.s.v., så kan de lämna in en ny asylansökan….(och hävda flerårig anknytning till vårt land, barnen pratar enbart svenska, och liknande ”ömmande” skäl).
   Ännu en ”motståndsfaktor” mot att lämna landet är med all sannolikhet att många som söker asyl har sålt alla sina ägodelar, och många har troligen också lånat från anhöriga och
   vänner för att finansiera flykten. De har därför inget att komma tillbaka till och inte nog med det – de riskerar också att ”tappa ansiktet” inför släkten. Och möta besvikna släktingar, som kanske hoppats att få komma till vårt land som anknytningsfall.
   Min slutsats blir därför att jag inte alls tror att de flesta skulle åka hem, trots avslag på asylansökan. Givetvis måste vi ändå upphöra med att ge några som helst bidrag till papperslösa. Då uppstår andra problem: ökad brottslighet, svartjobb och problem som vi nog inte ens kan överblicka omfattningen av.
   Jag kommer osökt att tänka på talesättet att ”hur man än vänder och vrider sig, så har man näsan fram och ändan bak”…
   Slutkläm: våra oansvariga politiker borde ställas till svars för att de genom sin oansvariga asylinvandringspolitik försatt vårt land i detta- till synes hopplösa- läge.
   WinSo

   Liked by 2 people

 15. Läsare skriver:

  Skulle vilja se debatten i samhället om staten börjar att betala flygbiljetter hem plus en halv miljon i hemvändarbidrag.

  Finns folk (svenskar och nysvenskar) som arbetar heltid i åtgärder för 4000-5000 kr i månaden.

  Sverige överlever inte vare sig som samhälle, socio-ekonomi eller rättsstat oavsett hur det försöker att lösa sin problem.

  Ett land i totalt förfall.

  Liked by 3 people

 16. Martin skriver:

  Bra skrivet av PE, klartsynt. Men socialismen beskrivs väl bäst som en kristen sekt, jag ser ingen större skillnad på dem.

  Däremot är inte nödvändigtvis öga för öga det självklart bästa systemet. I äldre germansk rätt så är snarast kompensation det genomgripande. Om du dödar en kvinna så betalar du flera gånger gånger så hög bot som om du dödar en man. För att nämna ett exempel.

  Gilla

 17. Janne skriver:

  Författaren har rätt i att det blir svårt att utvisa 80 000 personer, speciellt med de förmåner som gäller för illegalla migranter….
  Men skribentens förslag att genast ge svensk medborgarskap till alla som inte vill återvända är verkligen ren galenskap. Likaså ett förslag om bidrag om 500 tusen per skalle om man återvänder frivilligt.
  Det skulle skapa ännu större tryck på Sverige om man i praktiken låter alla att stanna.
  Gränskontroller, borttagande av alla förmåner för illegala migranter, eventuell asylstopp under en tid, ålderskontroller, det måste göras om Sverige skall ha minsta välfärd i framtiden.

  Liked by 2 people

 18. Henrik E skriver:

  ”RÄTTSSTATEN ÖVERLEVER INTE 533 BALTUTLÄMNINGAR”

  Hävdar att det är precis tvärtom. Om rättsstaten inte verkställer lagen och inte har lagar och rättsskipning som följer allmänhetens rättsuppfattning så eroderar den snabbt, vilket är precis vad som händer just nu.

  Liked by 5 people

 19. Jocke A skriver:

  Man kan också vända på resonemanget.

  Rättsstaten överlever inte UTAN minst 533 MENA-utlämningar.

  En stat som inte förmår upprätthålla lag och ordning, och som inte förmår verkställa straff, och som inte förmår skydda sina skattebetalande medborgare och sätta deras intressen i första rummet, förlorar snabbt sin legitimitet. Om inte Sverige mäktar utvisa alla de invandrare som uppehåller sig illegalt i landet, och alla de som tillskansat sig uppehållstillstånd och medborgarskap genom att skrupellöst ljuga om ursprung och ålder, och som exploaterar våra välfärdssystem till max, och alla de islamister som hatar vårt samhälle och önskar oss död – så kommer också rättssystemet att haverera. Migrationen till Sverige är ju egentligen en enda stor rättsröta.

  Frågan är vilket rättshaveri som är värst?

  (Personligen tycker jag att vi iklär alla de illegala invandrarna blöjor, kedjar fast dem i jumbojets, flyger mot Mellanöstern och Afrika, sätter på dem fallskärmar, och kastar ut dem över de territorier där de är hemmahörande. Det finns också ett enormt folkligt stöd för en sådan lösning, till skillnad från folkutbytespolitiken, som helt saknar stöd bland den etniskt svenska majoritetsbefolkningen.)

  Liked by 1 person

 20. Sixten Johansson skriver:

  Jag ser lite ljus skymta i tunneln. Visst är det orealistiskt att något eller några av dagens partier klarar av att hantera situationen framöver. Inte bara på grund av det som Arne Weinz beskriver, utan därför att välfärdsindustri, skola, arbets- och bostadsmarknad och mycket annat samtidigt måste rivas och byggas upp igen och de konvulsionerna klarar inte samhällskroppen. Men det finns faktiskt en väg som vi noga bör tänka igenom och detaljutveckla. Den kan bli stommen i en plan som nya, handlingskraftigare partier eller en övergångsregering skulle kunna arbeta efter.

  Grundidén är att snarast, eller i ett par-tre steg, införa medborgarlön – kanske under gångbarare namn som ”plus-skatt” eller ”bonusskatt”. (Olika försök planeras i flera länder och bra utformat är det faktiskt inte så tokigt som jag själv har trott. Gå t ex till Lars Wilderängs blogg Cornucopia? och läs olika inlägg och kommentarer kring det här. Mycket info på andra ställen också). Denna plus-skatt är alltså ett belopp som utbetalas till varje svensk medborgare (eller annan kvalificerad kategori) varje månad, oavsett om man arbetar eller inte. För icke svenska medborgare utgår i princip bara mat, akutvård och nödtorftigt tak över huvudet, inga penningbidrag. Allt extra, inklusive kläder, får bekostas av frivilligorganisationer.

  Medborgarlönen blir inte så mycket högre än grundavdraget vid beskattningen. Den beräknas på statens inkomster från moms, företagsvinster och viss inkomstskatt. Sedan staten har räknat bort kostnaderna för försvar, rättsväsen, infrastruktur och absolut nödvändiga myndighetssektorer fördelas nettot lika mellan alla vuxna medborgare. I dagens läge blir månadsbeloppet kanske cirka 7000 kr (skattefritt). Det sätts in på medborgarens skattekonto och får förbrukas eller sparas. Alla bidrag avskaffas: socialbidrag, a-kassa, sjukersättning, grundpension o s v. Om pengarna inte räcker till uppehället har man rätt till konkret nödhjälp, alltså fri mat, akutvård och nödtorftigt tak över huvudet.

  Den som så vill kan arbeta och på den lönen utgår en låg inkomstskatt. Det allra intressantaste är följdeffekterna: massor av offentligt anställda i välfärdskomplexet kan sägas upp – utan att det blir generalstrejk! De får ju sin medborgarlön utan att jobba, om de så vill. Trycket på bostadsmarknaden i storstäderna minskar drastiskt, därför att många väljer att flytta ut på landet, där de kan bo billigt. Den rigida bygg- och bostadslagstiftningen och arbetsmarknadslagstiftningen kan saneras i samma veva och staten kan inte längre lägga sig i medborgarnas liv som nu. Skillnaden mellan ”innanför” och ”utanför” minskar drastiskt.

  Ekonomiskt blir systemet självbärande, behöver inte lånefinansieras. Om medborgarna väljer att inte jobba alls, så får de inte mycket att leva på. Men då får de skylla sig själva. Den största dragningskraften för välfärdsmigration skulle försvinna och andra nödvändiga åtgärder skulle bli mycket lättare att genomföra. De sjukt uppsvällda delarna av välfärdssamhället skulle saneras – och hela medborgarlöneidén skulle dessutom kunna säljas politiskt till väljarna!

  Gilla

 21. Gösta Svensson skriver:

  Jag har sagt det förut ocjh jag säger det igen: Chanserna för att vi skall kunna undvika storskaliga, väpnade konflikter inom landet (kanske tom inbördeskrig) inom några decennier, krymper i raketfart för varje dag som vanstyret fortsätter. Jag känner mig positiv idag så jag drar till med att det skulle kunna hejdas om man slog till alla bromsar och tog till akutåtgärder from nu.

  Liked by 1 person

 22. Hovs--hallar skriver:

  Skribenten har rätt i att det lär blir svårt att utvisa dessa 80 000+ med tvång.
  Ett återvändarbidrag kunde fungera — förutsatt att vi lägger ner MIg-verket, dvs helt slutar ta emot ”flyktingar”, och likt Danmark skär ner på bidragen till migranter som redan är här.

  Det som driver hela denna migrantström är att man vill sko sig på Sveriges dum-generösa bidragssystem. Tas det lockbetet äntligen bort vill ingen j*vel komma hit.

  Liked by 3 people

  • Ulrika skriver:

   ”Ett återvändarbidrag kunde fungera”
   De som åker ut genom dörren kommer tillbaka genom fönstret. Har redan prövats annorstädes och visat sig negativt.

   Liked by 1 person

 23. Gösta Svensson skriver:

  Av två onda ting, iblodiga inbördes konflikter och välfärdsstatens utplånande, måste man ju rimligtvis förespråka det sistnämnda. Det kommer inte att vara lätt för mig ocjh min familj i ett samhälle där välfärdssystemen nästan är helt demonterade, men vem vill ha våld och krig?

  Välfärdens utradering får ses som ett stålbad och en nystart. Förhoppninhsvis kommer inflödet av nya mihranter att mer eller mindre upphöra, och kanske återvänder en hel del tillbka till sina hemländer där de har större chans att klara sig.

  Det är så tragiskt och ledsamt allting. Vad är det vi lämnar till våra barn?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Flertalet människor på jorden är beredda att kämpa med näbbar och klor för att skydda det de tycker är av värde, men uppenbarligen inte svensken? Han väljer alltså att skänka bort det han har för att slippa ta till våld.

   Inte konstigt att landet har hamnat i nuvarande situation; är det för mycket östrogen i dricksvattnet månne?

   Gilla

   • Winette Söderkvist skriver:

    CMMK10: Jag har funderat mig nästan ”halvt fördärvad” över varför våra svenska företrädare inte kämpar för att bevara vår välfärdsstat, våra svenska normer och kultur.
    Och för att ta exempel från ”naturen”, så är detta ett helt onaturligt beteende!
    Professor Peter Esaiasson har nyligen – i en debattartikel i DN -pekat på att det är nu föreligger en enorm klyfta mellan eliten och vanliga ”svenssons” och ännu allvarligare – att eliten inte tycks bry sig om vad vanligt folk tycker.
    Jag undrar därför med rätta om vi svenskar- och i synnerhet vår elit- är genetiskt mer besläktade med den nu utdöda dronten på Galapagosöarna, än andra länders befolkningar?
    Kanske något för vår världsberömde forskare Svante Päbo att titta närmare på?
    WinSo

    Liked by 1 person

 24. ericr45 skriver:

  Hur ska vi kunna förflytta 80 000 ”till annat land”, när vi inte ens kan flytta ut 20 st ur en buss på svensk mark??
  En inkompetent regering ledd av någon som jag undrar om han ens någonsin varit utomlands och som grupp betraktad lever i en från verkligheten skild bubbla?.
  Detta kommer INTE att sluta bra för landet..

  Gilla

 25. jaxel skriver:

  Undertecknad har lite svårt att förstå en del av kritiken mot krönikan. Jag uppfattar att budskapet handlar om de enorma problem rättsstaten står inför – givet hur situationen ser ut just precis nu. Och det är väl knappast någon här som ifrågasätter det.

  Det stannar inte där. Den som accepterar det ovan sagda inser förstås att om flyktingtillströmningen fortsätter så finns det anledning att tvivla på att rättsstaten som den ser ut idag överlever.

  Sverige behöver stoppa flyktingtillströmningen nu. Något sådant kommer dock inte ske (förrän möjligen när det är alldeles för sent).

  Liked by 1 person

  • Janne skriver:

   Det är få som ifrågasätter situationsbeskrivning eller praktiska svårigheter vid utvisning. men menar du att lösningen på detta är att bums ge alla illegala svensk medborgarskap som skribenten föreslår?
   Eller betala 500 000 kr om de vill återvända? Hur tänker du?

   Liked by 1 person

   • Kim skriver:

    Jag tror inte Arne Weinz betraktar dessa lösningar som önskvärda, utan som de minst dåliga. Krönikan är en ögonöppnare avseende den svåra situation Sverige försatt sig i. Weinz illustrerar konkret hur viktigt det är att granska verkligheten bakom politikers högtflygande uttalanden.

    Gilla

 26. Peter MH skriver:

  Finner att både artikelförfattaren och kommentatorer är för negativa till möjligheterna för frivilligt återvändande. Vårt östra grannland verkar ju t. ex. redan ha kommit en god bit på väg genom en konsekvent linje.

  Ett mindre individanpassat bidrag om kanske 30-50 tkr som betalas ut i hemlandet och en enkel biljett räcker sannolikt långt.

  Gilla

 27. Rikard skriver:

  Hej.

  Frågor:

  Kan jag byta mitt svenska medborgarskap mot danskt, och på så vis få en större summa pengar för att flytta till Danmark? Eller vilket land som helst om jag har dubbelt medborgarskap. Om jag får pengen och återvänder, vad händer då? Hur många gånger kan jag kvittera ut summan? Kan jag få den direkt på kontot, och vad händer om jag håller mig undan och stannar i Sverige efter utbetalning, och vid gripande överklagar och motsätter mig utvisning?

  Påstående:
  Sverige överlever inte utan att två saker görs snarast:

  Massutvisning ut utanför landets gräns, av samtliga som uppehåller sig här illegalt. Tillräckligt hårda straff och tillräckligt utbyggd militär och polis för att verkställa detta kostar en spottstyver jämfört med dagens politik. Hundratusentals skall deporteras. Låt dem gå hem, om de vill. Det är deras eget ansvar, inte Sveriges.

  Inför den australiensiska metoden.

  Men visst, ett tag till står nog de imaginära murarna mellan ghetton och goda. Kom ihåg att ni som röstat S, V, Mp, m, Fp, Kd, C alla är medskyldiga.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 28. Leif Lindau skriver:

  Skamfläck? De som utlämnades var baltiska soldater från tyska Waffen-SS som stridit mot Sovjet , flytt i uniform till Sverige och internerats enligt alla konventioner. Segrarmakternas överenskommelse var att de som stridit på östfronten skulle utlämnas till Sovjet som krigsfångar. Hade Sverige skickat dem till västmakterna hade de skickat dem vidare till Sovjet.
  Jag kan inte se att Sverige hade något rimligt alternativ.

  Gilla

 29. Henric Ankarcrona skriver:

  Baltutlämningen brukar beskrivas som i det initiala inlägget vad gäller antal personer. Läser man närmare så framgår att ca 2.000 soldater också utlämnades till Sovjetunionen samtidigt i delvis samma trasnsporter. Deras öde röner ingen uppmärksamhet. Ingen minns det.
  Henric Ankarcrona

  Gilla

 30. Lennart Göranson skriver:

  Ett skrämmande, insiktsfullt och övertygande inlägg. Än så länge vägrar jag att, som några kommentatorer, tro att Sverige kommer att hamna i storskaliga väpnade inrikes konflikter. Jag tror inte heller på några enkla lösningar som i ett slag kommer att lösa alla problem, snarare på pragmatiska åtgärder, steg för steg, efter hand som opinionen vänjer sig vid att tänka det tidigare otänkbara. Kanske det som Arne Weinz föreslår, men säkert också andra åtgärder.

  Ska man över huvud taget se något positivt i situationen så är det ”att man inte bör slösa bort en bra kris”. Det finns fler kugghjul som behöver bytas ut i den svenska modellen.

  Gilla

  • Boris skriver:

   En from förhoppning om stora förändringar i små steg kan man ju alltid nära. Men då missar man det fundamentala. Varken regering eller opposition vill en radikalt annorlunda flyktingpolitik. De är alla beredda att låta Svenska folket betala ett högt pris. Våra intressen ger de blanka fasen i.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.