Gästskribent Arvid Nilsson: Regeringen köper tillväxt på kredit

logo­DGSI oktober gick ett mail ut från finansdepartementet till statssekreterarna. Budskapet var att samtliga departement skulle se över alla tänkbara möjligheter att spara pengar. Prognoserna för statliga utgifter under 2016 ser hisnande ut och regeringen har tvingats ta till bokföringstekniska knep för att undvika att spränga utgiftstaket. Under hösten har statliga bolag tömts på miljardbelopp och statsskulden har ökats på med nya lån. Samtidigt hävdar Stefan Löfven att det råder lysande tider och att många länder har anledning att vara avundsjuka på Sveriges tillväxt.

Situationen är minst sagt förvirrande. Det tycks finnas ett gap mellan verkligheten och ledande politikers beskrivning av den. Ord och handling pekar åt olika håll. Stefan Löfven målar upp kulisser av välmåga, samtidigt som regeringens agerande snarare vittnar om desperation. Det är inte lätt att hänga med i svängarna och våra största dagstidningar gör inga försök att skingra okunskapens dimmor för sina läsare. För att förstå vad som händer måste vi granska skeendet bakom Löfvens retorik och fundera över hur det kan råda ekonomisk uppgång och kris på samma gång.

En del av gåtans lösning ligger i sättet att använda tillväxtbegreppet. När Löfven pratar om tillväxt syftar han på bruttonationalprodukten och han väljer att lyfta fram siffrorna utan att tolka vad de representerar. BNP förväntas öka med över tre procent under 2016. Det är inte illa. Men BNP är ett trubbigt mått på ett lands välstånd, inte minst för att ingen hänsyn tas till innehållet. Att ekonomin just nu växer beror inte på en politik som gynnar företagande, utan på att den offentliga sektorn förses med en kraftig injektion av lånade pengar. Bakgrunden till lånebehovet är extraordinära kostnader för flyktingmottagningen. Tusentals människor har under det gångna året anställts i det system som tar hand om nyanlända. Samtidigt har 160 000 nya människor tagits in i den svenska ekonomin och bidrar till BNP-tillväxten med sin konsumtion. Att konsumtionen finansieras med skattemedel syns inte.

De stigande BNP-talen illustrerar ingen välståndsökning – vad de framför allt återspeglar är en våldsam produktionsökning inom sektorn för asylmottagning, finansierad med lån.

Stefan Löfven köper tillväxt på kredit.

Detta kan Löfven omöjligen vara omedveten om. Inte heller kan han ha missat att notan ska betalas. Men han nöjer sig med att lyfta fram BNP-tillväxten som ett tecken på framgång. Det är att vilseleda väljarkåren med selektiv information. Resultatet blir en oupplyst opinion och fördröjning av nödvändiga beslut. En situation som kräver ett klarsynt och handlingskraftigt styre hanteras istället med skönmåleri. Orsaken är sannolikt att regeringen vill dölja sin oförmåga. En långsiktig plan för hur Sveriges ekonomi ska frigöras från behovet av lånefinansiering lyser nämligen med sin frånvaro.

Vi har under det gångna året fått se hur ett långdraget förnekande av allvarliga samhällsproblem lett till ogenomtänkta panikåtgärder på migrationsområdet. Risken är stor att vi snart får bevittna samma desperata agerande inom det ekonomiska beslutsfattandet.

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner rötterna på den svenska landsbygden. Namnet är en pseudonym, vilket kommer att diskuteras i en senare krönika.

30 reaktioner på ”Gästskribent Arvid Nilsson: Regeringen köper tillväxt på kredit

 1. Aha skriver:

  Med många av sina påståenden agerar Stefan Löfven agerar som en hästhandlare. Det handlar inte bara om att försköna med prat om växande BNP;
  – invandring är lönsamt, åtminstone på sikt – efter 40 år har vi fått 186 utanförkapsområden
  – invandring behövs av demografiska skäl – alldeles för många av de invandrare som är tänkta att lösa det lilla behov som finns hamnar i arbetslöshet. Bördan har blivit dubbel.
  – utan invandrare stannar Sverige – Med 2,5 milj invandrare (inkl andra generationen) vore det ändå sjutton om inte tillräckligt många arbetade för att det skulle bli problem om de slutade arbeta. Påståendet är egentligen trams, det är som att säga att utan sina invånare stannar ett land.

  Så där håller Löfven på. Sorgligt att vi har en statsminister som hänger sig åt taskspeleri.

  Han borde respektera sitt ämbete bättre.

  Gillad av 3 people

  • Jan W skriver:

   Jag undrar om det inte är så att de som sprider propagandan i de flesta fall måste tro på den själv. Hur annars behålla självrespekten?

   Det är lite svårt annars att förstå hur Löfven behandlar sina egna väljargrupper. De är ju i första hand dessa som drabbas av dagens socialdemokratiska politik. Den nedgång vi hittills sett i socialdemokraternas väljarstöd är rimligtvis bara början om ingen radikal ändring i politiken görs.

   Gilla

   • AHA skriver:

    Sossarnas för att inte säga LOs vurm för massinvandring drabbar den egna målgruppen som hårdast – precis som du skriver.
    Det är deras medlemmar som utsätts för låglönekonkurrens, det är i första hand deras medlemmar som får konkurrera om hyresbostäder.
    Löfven och Thorwaldsson sviker sina medlemmar. Nu kan man undra hur många mer framöver kommer att reagera på detta.
    Bland LO-medlemmarna är SD redan störst på manliga sidan. Thorwaldsson borde rimligen ”leva farligt”. En internrevolt borde vara på sin plats.

    Gillad av 1 person

 2. Christer Carlstedt skriver:

  Jag kan hålla med med om att BNP är ett trubbigt redskap. I själva verket är det så trubbigt att det i det närmaste liknar lögn.
  Jag har ett tips för hur BNP kan ökas till närmast astronomiska siffror. Egentligen borde jag få ersättning från finansministeriet. Så här:
  Regeringen beslutar att mitt i Sverige skall vi bygga en pyramid av sten. Ingen liten, så där som i Egypten, utan en rejäl en. Minst två kilometer hög, så att araberna kan stå där med sina småtorn.
  För att få byggnadssten till platsen måste många knacka till lämpliga block. Resursen finns i alla arbetslösa migranter. Ett relativt okvalificerat jobb. Sådana som våra politiker letar efter.
  Det måste byggas nya vägar till platsen och järnvägar (Se där fick Mp ett köttben också!).
  Scania och Volvo får sälja många nya lastbilar till projektet. SSAB och andra får strålande tider med produktionen av järnvägsräls. Husbyggnadsföretagen står plötsligt på kö för att få bygga bostäderna till arbetarna (något som var helt ointressant innan). Helt plötsligt etablerar sig ICA mitt i ingenstans och skolor byggs. Ja, Ni ser ju själva hur fantastiskt det blir! Arbetslösheten tar slut som i ett trollslag. Massvis med folk i produktionen och vår kära BNP stiger och stiger.

  Vad vi skall ha pyramiden till?????

  Det är nu politikerna skall säga att frågan är felställd.
  Frågan borde vara vad vi skulle ha gjort för att få ett så fantastiskt uppsving utan den.

  Gillad av 4 people

  • Stefan Eriksson skriver:

   Nu är det ju så illa ställt att den här pyramiden finns redan idag, och kastar sin skugga över alla ärliga försök att bygga välstånd.
   Pyramiden består visserligen inte av sten, men väl av stenhårda ofantliga tärande hittepåämbeten utan verklig nytta i tillvaron.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Har vi inte en parallell i bygget av Göta Kanal här?

   Man får väl anse att Pyramiden är en s k samkostnad, gå vidare och glädjas över eventuella särintäkter som den kan ge upphov till. Vi får hoppas att särintäkterna överstiger särkostnaderna för att hålla pyramiden i skick.

   Gilla

 3. Agneta Berglöw skriver:

  Moderaternas partisekreterare Tobe i P1 lördagsintervju/160130 rannsakade ju sig själv,Reinfeldt vansinniga öppnandet av hjärtat,o den invandringspolitik som han sjösatte tillsammans med det helt verklighetsfrånvarande Miljöpartiet samt riktar nu skarp kritik mot S o MP hur de har haft gränserna vidöppna.Med risk för att de släpper på igen.Sverige är ju det mest generösa landet i världen.Så mycket har väl aldrig skrivit i utländsk media om Sverige.Inte undra på att de baxnar.
  Ja det har alltid varit lätt att vara efterklok.Men skall inte politiker se lite längre, ha lite mer ansvarstagande?Skrämmande.
  En stor grupp som lider mkt av genom åren förd politik är de som nu blir pensionärer födda på 50-talet.Det ser ut att bli stora grupper av fattigpensionärer(särskilt inom offentliganställdas blivande pensionärer) p.g.a att tidigare politiker låst in AP-fonder o slängt nyckel samt ständigt trampar på bromsen.Persson m.fl har mycket på sitt samvete.
  Tyskland t.ex beskattar inte alls sina pensionärer.

  Gillad av 1 person

  • Jan W skriver:

   Hörde också Tobe prata om självkritik – att moderaterna borde ha ändrat flyktingpolitiken långt tidigare.

   Det uttalande är en aning löjeväckande då alla vet att i dagens partier är det den absoluta partitoppen som bestämmer. Någon enstaka gång kan det verka som partistämmorna kan köra över partitopparna.

   Moderaternas flyktingpolitik dikterades av Reinfeldt och han skulle aldrig ha accepterat någon radikalt annorlunda politik. Talet om självkritik är bara meningslöst poserande. Om Tobe att hade haft något reellt inflytande i detta hade uttalandet varit meningsfyllt.

   Gillad av 2 people

 4. arne f jaderfa skriver:

  Jag har hos våra ledarskribenter försökt lansera ett nytt ekonomiskt begrepp, Binnike National Produkt – BNP. Jag tror möjligen det är första gången i världshistorien där ett land skapar Brutto National Produkt – BNP genom massimport av konsumenter, av välfärd, av polsens tjänster, av husrum och ipads. Konsumenter som inte förväntas bidra. Likt en värd med binnikemask så måste man äta mer för att föda det som växer inuti men till sist så dör värden.

  Jag tror också att detta är vår nästa katastrof som media och politiker inte förmår dölja, men det verkar som till och med bankekonomer rör sig i så politiskt korrekta kretsar att de inte ser det än.

  Gillad av 4 people

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Finansmister fru Andersson var noga med att påtala sin utgångspunkt i fögderiet.
  ”Ladorna är tomma”, löd förklaringen, om eventuellt uteblivna reformer som utlovas i den senaste valrörelsen.
  Nu har ladan byggts ut ( höjd BNP) med hjälp av kreditgivare, så nu har vi en större tom lada.

  Vi visar våra grannar med vårt nybygge hur bra det förefaller vara i Sverige, men den är lika tom som tidigare.
  En släng av självbedrägligt beteende kan tyckas, eller vad tycker ni?

  Gillad av 3 people

 6. Jan W skriver:

  Som en liten komplettering skulle man kunna formulera sig så här.

  Tillväxt genom en ökad offentlig konsumtion är ingen långsiktig lösning för att öka välståndet för befolkningen, i alla fall inte i ett land som Sverige där skattetrycket redan är sådant att det blir svårt att finansiera ökning av denna sektor på annat sätt än genom lån.

  I dagens Sverige är det dessutom oklart i vilken utsträckning, om alls, den prognostiserade tillväxten ens på kort leder till ett ökat välstånd bland befolkningen. Asylsökande ingår formellt inte i befolknkngen (1). I den mån tillväxten är ett resultat av produktion av ökande mängd tjänster riktade till asylsökande så innebär den på inget sätt att befolkningen får det bättre ens på kort sikt.

  Hur stor del av den tillväxt som ses idag är då ett resultat av ökade offentliga utgifter som följer av ökade resurser för omhändertagande av flyktingar? Det är rimligtvis endast i mycket begränsad utsträckning möjligt att avgöra detta. Sådana kostnader belastar ju långt ifrån bara Migrationsverkets budget. Mycket stora resurser till följd av flyktingmottagande satsas också inom vård, skola, polisväsendet m m. Gissningsvis finns ingen öronmärkning av i vilken utsträckning dessa pengar/resurser satsas på tjänster riktade till människor som inte ingår i befolkningen.

  Notera också att oberoende av funderingar på i vilken utsträckningen befolkningen får ta del av den ökande produktionen av varor och tjänster så växer befolkningen. SCB prognostiserar att den 2016 växer med ca 1,5 procent. Huvuddelen av denna tillväxt beror på nettoinvandring, rimligen som ett resultat av tidigare års flyktinginströmning.

  Kort sagt, även om BNP (varor och tjänster) växer i år så är det högst tveksamt om befolkningen får uppleva ökat ekonomiskt välstånd genom ökad konsumtion av varor eller tjänster. Det kan mycket väl vara tvärtom. Det går förmodligen inte att avgöra.

  1. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/386883/

  2. http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0401/2015I60/BE0401_2015I60_SV.xlsx

  Gillad av 1 person

 7. Hortensia skriver:

  Lysande redogörelse för en mörkläggning, som växer i takt med statsskulden.

  Var Göran Persson den siste svenske statsministern med tillräcklig ekonomisk insikt, för att verkligen förstå innebörden av: ”Den som är satt i skuld är icke fri.”?

  Gilla

 8. Joe skriver:

  Jag tror faktist att politikerna tror på att ökad konsumtion ökar välståndet. Ledande nationalekonomer trummar in detta hela tiden.
  De som utgår från att produktion kommer före komsumtion och inser att det är ett sk. ”Broken window fallacy” förstår hur illa detta pyramidspel kommer att sluta.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Det är närmast omöjligt att få folk att skilja på tillväxt och välfärd, dvs. konsumtion. Konsumtion skapar inte tillväxt – även om det ökar BNP. Tillväxt däremot ökar utrymmet för konsumtion.

   För att kunna få större välfärd i framtiden måste vi spara, dvs. avstå från välfärd i dag, och investera i tillväxtfrämjande verksamheter. Lånar vi till välfärd idag då byter vi ut framtida välfärd mot räntebetalningar.

   Gillad av 1 person

 9. BjörnS skriver:

  Det är, precis som författaren skriver, en stor finanspolitisk satsning på invandring som lyfter BNP-siffrorna. Löfven pekar på den förment höga tillväxten och säger stt det går bra för Sverige. Vad han inte säger är att man med stor sannolikhet planterat fröet för stora motgångar. Ett par observationer:
  1. Arbetslösheten kommer snart att stiga rejält när många asylanter blir arbetssökande.
  2. De arbetslösa kommer i för liten utsträckning i produktiv sysselsättning. Stor andel med låg utbildning, lång mediantid till arbete för invandrare, stor skillnad i sysselsättning mellan ”infödda” och ”utländsk födda” och stor skillnad i förvärvsfrekvens. Stort bidragsbetoende.
  3. En pågående studie av den norska statistikmyndigheten beräknar effekten av en invandrare på statsbudgeten över en livscykel. För invandrare från Afrika och Mellanöstern är den tydligt negativ, dvs. för staten är varje invandrare en förlustaffär. Det är säkert inte annorlunda i Sverige, snarare är nog den negativa effekten större.
  4. Invandringen kommer på sikt att dränera statskassan på resurser och vi kommer att se en ganska stor omfördelning från infödda till utländsk födda. Kommer ni ihåg att Reinfeldt i valrörelsen 2014 öppet sa att det inte kommer att finnas ett reformutrymme pga invandringen? Det är nog ett understatement.

  Allt ovanstående fakta finns i öppna källor, eller kommer snart att höra det. Det är inte nödvändigtvis fel att föra en sådan invandringspolitik som Sverige gjort men då ska den vara resultatet av ett medvetet politiskt val. Jag menar att politikerna aldrig lagt fakta på bordet och skyggat för kortsiktiga obekväma beslut. Löfven m.fl fortsätter i den traditionen. Svensk ekonomi har injicerats med en Döbelnsmedicin.

  Gillad av 1 person

 10. Winette Söderkvist skriver:

  Om Arne Nilssons upplysande artikel inte är en ”ögonöppnare”, så vet jag inte vad som skulle
  vara det!
  Att såväl statsministern som finansministern ägnar sig åt bedräglig och manipulativ information om (den uppblåsta) BNP-tillväxten i vårt land är skrämmande! Och att de dessutom ”skryter” med BNP-siffran! De borde skämmas!
  Det måste bli slut på lögnerna om ”välsignelsen” med och miljardupplåningen p g a den alldeles för stora (och övermäktiga) asylinvandringen!
  Och jag kan inte vänta till valet 2018!
  WinSo

  Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  Ända sedan Per-Albin Hansson valde att gå emot Karl Marx rekommendation att inte dölja socialismens terrorism har SAP ständigt överträffat sig själv och alla andra i att ljuga på alla upptänkliga sätt, inklusive att ljuga med statistik och statistiska kategorier. Fåntratten som tyckte att en vardaglig svensk bokstav, nämligen é, är fjantig, och därför bytte ut den i sitt namn samtidigt som han lät fjant-f-et vara kvar är en levande illustration av socialistens förvridna verklighetssyn. Inget är nytt, Det är precis samma SAP som beter sig på precis samma sätt. Det som har ändrat sig är verkligheten, som har kommit till Sverige för att syna alla de bluffar som har byggts upp under årtionden.

  Verkligheten är socialismens värsta fiende. Om man bara kunde avveckla den…

  Gillad av 1 person

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Tillåt en enkel man att komma med ett sparförslag eller två:

  Sänk alla löner inom offentlig förvaltning, (alla nivåer och alla departement med mera) till normallönen för kommunalanställd i utförarled. Dra in alla former av boende-, rese- och representationstillägg, och liknande förmåner.

  Töm kontor och andra byggnader så att dessa kan hyras ut eller säljas och hys in verksamheten i baracker och byggkutsar istället; duger det åt dagisbarn så duger det åt departementen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 13. dolf skriver:

  avslutningen med pseudonym och internationellt arbete i utvecklingsländer får mig att misstänka att det är Patrik själv som skrivit detta, och att ”kommer att diskuteras i en kommande krönika” innebär att det finns en specifik poäng som kommer att lyftas då. Vilket gör mig väldigt nyfiken eftersom jag själv har en del idéer om det här med pseudonymer och anonymitet.

  Gilla

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Nyligen meddelade finansministern glädjestrålande att Sveriges BNP ökar mer än vad som prognoserats och hur bra det därför måste gå för landet! Eftersom det stora flertalet medborgare inte sätter sig ned och försöker göra klart för sig vad Bruttonationalprodukt är utan ser endast en växande BNP som något positivt med undantag kanske för dagens miljöaktivister som snarare ser BNP tillväxt som ett hot mot jordens klimat.

  Som ”Arvid Nilsson” korrekt analyserar är BNP ett föga tillförlitligt mått på välstånd och för en hållbar utveckling. Inte minst de generösa bidragen till de invandrande ”barnen” måste ge ett tydligt positivt bidrag till landets BNP. Förr i världen brukade man säga att den irländska ekonomin fick upp sin BNP genom att folk tvättade skjortor åt varandra. Här finns det ytterligare uppslag för en ytterligare förhöjd BNP.

  Huruvida landet politiker själva begriper vad de talar om i nationalekonomiska frågar eller bara driver gäck med okunniga undersåtar är inte klart men jag föreställer mig i alla fall att landets finansminster eller hennes rådgivare vet vad BNP är och vad som gör att det går upp eller ned. Inte heller har jag sett några kritiska kommentarer från landets journalister men de är kanske instruerade att inte oroa undersåtarna.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Landets finansminister är ju dessutom sammanboende med en professor i nationalekonomi. Förhoppningsvis pratar de med varandra om annat än tvättider o d emellanåt.

   Gilla

  • Ådärkomdenja skriver:

   Hur mycket av snömoset reflekterar en ministers kunskap kopplat till dennes ublika uttalanden? Politiska sekreterare, talesmän, presschefer, och förvaltningsmaffian som aldrig syns i den hypervolumiösa stödbyråkratin, är de som författar draporna, som resp marionett i ministerställning skall återge. Plus att dom ges en handledning hur dom skall bemöta frågor. T o m ‘Kalle Anka’ skulle fixa sitt politikerjobb, med sådan uppbackning, närmast som att spela upp en CD-skiva, för att spara tid.

   Gilla

 15. kim skriver:

  Tusentals har anställts på migrationsverket för att behandla asylansökningar. Polisen har begärt att få nyanställa (Var det 1500 personer?) p.g.a. ökad belastning. Asylboenden i varenda by ska bemannas med omvårdnadspersonal, lokalvårdare och kockar. Behovet av tolkar och socialarbetare har exploderat. Mängder av SFI-lärare måste skrapas fram. Modulhus ska byggas. Hela industrin runt de nyanlända går på högvarv, men pengarna kommer från lån, skatter och nerdragningar inom övrig samhällsservice. Nej, Stefan Löfven, jag tror inte att omvärlden riktar avundsjuka blickar mot Sverige.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.