Ett översatt och redigerat brev från arabiska öknen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Bästa Det Goda Samhället,

Vi är många här i arabiska öknen som läser er blogg via de översättningar till arabiska som den i Sverige, särskilt i trakterna kring Tomtebogatan, så välkände herr Omar, boende i oasen Kaf, låter publicera i staden Djofs mest kända nyhetsavisa – Ökenkuriren – i syfte att lära oss hur de intellektuellt mest avancerade tänkarna i Sverige ser på världen och tillvaron. Ni har säkert rätt i mycket ni säger, men på en viktig punkt har ni enligt min ringa mening mycket att lära, nämligen i frågan om sexuella relationer.

Ni måste inse att män i grunden är djur. Detta har redan påpekats i Sverige av ordföranden i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Ireen von Wachenfeldt. Herr Omar har många gånger livligt och entusiastiskt instämt i denna analys. Jag vet att ni i Sverige jobbar på att tämja männen och därmed beröva dem deras virila krafter. Det finns mycket som tyder på att ni och det övriga Västerlandet är på god väg att lyckas. Men i takt med att ni femininiserar era män och förmår dem att sänka sig till kvinnans nivå förlorar era kulturer den styrka och utvecklingskraft som en gång gjorde era länder till jordens mest framgångsrika krigarnationer och ledande förtryckarstater och som väckte såväl beundran som hat och skräck i den övriga världen.

Män utanför er västerländska kulturkrets är emellertid stolta över sin manliga kraft och kommer med förakt att avvisa alla era feministiska försök att tygla den spänst och friskhet som styrkan hos deras livliga hormoner skänker dem. Jag har därför, i all välmening, två råd att ge till det svenska folket.

Det första rådet är just att ni inte ens ska försöka behärska och kontrollera de unga männens manliga vigör och livskraft och detta av två skäl.

För det första kommer sådana försök ofelbart att slå slint. De unga männen betraktar sina drifter som tecken på värdighet och heder. De är belåtna som lejonhannar att betvinga kvinnor. De kommer stolt och vildsint att betacka och värna sig emot alla försök till en hjärntvätt som de betraktar som snöpningsförsök.

Det andra skälet är att Sverige skulle göra klokt att anamma den berikning av svensk kultur som dessa unga män kan skänka Sverige. En vek nation kan pånyttfödas och härleda ny levnadskraft ur det svallande unga blod som här ingjutes i nationens förkalkade ådror. Bejaka i stället denna mångkulturens förnyelse.

Mitt andra råd gäller de svenska kvinnorna. Dessa har förlorat sin naturliga och medfödda kyskhet och exponerar sig skamlöst på offentliga platser utan att för ett ögonblick betänka vilka naturliga lustar de därmed väcker i de friska unga männens sinnen. I arabiska öknen har vi levt med denna situation i långt över tusen år och funnit medel att förhindra att lösaktiga kvinnor därmed drar skam över sig själva och sin släkt. Kvinnorna måste beskyddas av sina nära och kära. Självklart bör de inte tillåtas att vistas på offentliga platser utan pålitlig, manlig övervakning. Detta handlar i sanning inte om att förtrycka kvinnorna, som ni tror, utan om att skydda dem och deras anförvanter från skam och vanära.

Vidare bör kvinnorna alltid bära sådana kläder att risken att väcka männens omåttliga och vällovliga begär minimeras. Helst bör de alltid bära heltäckande klädnad. I den mån svenska kvinnor i sin feministiska villfarelse har svårt att acceptera det skydd som permanent burkabeklädnad representerar bör de åtminstone åläggas att ständigt ha ett sådant klädesplagg i handväskan för att i nödläge kunna täcka sina behag på det önskvärda och sedliga sättet. Kanske kan H&M desajna en chic burkaryggsäck där plagget kan förvaras. I vilket fall som helst måste kvinnor som underlåter att vidta självklara försiktighetsåtgärder och därför råkar ut för händelser som drar vanära över släkten få sin naturliga och rättmätiga bestraffning.

Om ni lyder mina kloka råd kommer vi tillsammans att kunna åstadkomma ett kulturmöte som leder till en ny svensk blomstringstid.

Er välsinnade vän och Djof-bo

Muhammed Ali