Bilan Osmans lögner om acceptansen för det sexuella våldet

BitteA

Bitte Assarmo

Bilan Osman skriver i Expressen att det inte finns ett enda land i världen där sexuellt våld är socialt accepterat. Inte ett enda. Hon menar också att det är felaktigt att tala om att utbilda män och pojkar från regioner i Mellanöstern och Nordafrika eftersom det pekar ut dem som barbarer. Kort sagt: Håll tyst om de kulturella skillnaderna och låtsas som om det regnar. Någon kan ju bli kränkt. Bilan Osman tycks redan ha blivit det.

Bilan Osmans resonemang bygger på det som vi sett till leda senaste tiden, nämligen att det inte är någon skillnad på kultur och kultur. Alla män våldtar. Det är könet som är orsaken. Och precis som alla andra som för fram den här tesen haltar hon betänkligt i diskussionen och gör ett antal logiska kullerbyttor. Å ena sidan är det ingen skillnad på män från Mellanösternregionen och män från de västerländska demokratierna. Å andra sidan ska man ha i åtanke att Mellanösternmännens kvinnosyn varierar i takt med hur långt jämställdheten framskridit i deras respektive hemländer. Det är alltså inte en fråga om kultur – utan en fråga om kultur.

Det råder alltså stor förvirring i Bilan Osmans artikel. Att hon dessutom har fel i sitt påstående om acceptansen för sexuellt våld är uppenbart för var och en som tagit del av rapporter framtagna av organisationer som Amnesty och Unicef. Det finns nämligen ett påfallande stort antal länder där sexuellt våld är socialt accepterat och har starkt stöd i traditionen. I många länder, till exempel Iran och Jemen är den sociala acceptansen för tvångsäktenskap påfallande stor, trots att dessa inte har stöd i lagen. Fortfarande tvingas många flickor ingå äktenskap långt före vuxen ålder, och därmed utsätts de automatiskt för sexuellt våld.

Könsstympning är fortfarande allmänt förekommande i många länder i regionen. Traditionen är stark, och den sociala acceptansen är stor – medan acceptansen för dem som väljer att inte könsstympa sina små flickor är betydligt mindre. Sexuellt våld? Ja naturligtvis, vad ska man annars kalla det för?

I Irak och Syrien utnyttjar fundamentalistiska islamister i IS kvinnor och flickor som sexslavar – fullkomligt socialt accepterat i de kretsar som stödjer terrorväldet.

I Saudiarabien är det fortfarande lagligt för en man att ta sig en barnbrud och kvinnor som blir våldtagna kan bli straffade med spöstraff. Kvinnors rättigheter i övrigt är i många avseenden obefintliga. I länder som påbjuder heltäckande klädsel för kvinnor är det sexuella våldet dessutom lagstadgat. Hela idén om att kvinnor har ansvar för männens sexualitet är nämligen ingenting annat än sexuellt våld.

Frågan är då varför Bilan Osman för fram lögnen om acceptansen för sexuellt våld som en sanning. Ren och skär naivitet, och en god portion önsketänkande? Eller har hon en dold agenda i syfte att normalisera den kvinnosyn som råder i Mellanöstern och Nordafrika? Oavsett vilket är det direkt skrämmande att ta del av hennes åsikter eftersom de för resonemanget om kvinnors jämställdhet tillbaka till en punkt där Sverige inte befunnit sig på decennier.

Däremot har hon rätt i att alltfler röster, både manliga och kvinnliga, nu höjs för att öka kvinnors ställning och motverka det sexuella våldet. Det är alltså inte så att alla män i Mellanöstern säger ja till den kvinnoförtryckande traditionen eller accepterar sexuellt våld. Men ännu har dessa röster inte fått tillräckligt mycket genomslag för att kvinnor i Mellanösternregionen ska kunna känna sig trygga. Sexuellt våld är socialt accepterat i många av de länder från vilka många av de unga manliga flyktingarna kommer. Och det enda som hjälper i kampen mot det sexuella våldet är öppenhet och rättframhet.

27 reaktioner på ”Bilan Osmans lögner om acceptansen för det sexuella våldet

 1. Aha skriver:

  Bilan Osman är en bland många, företrädesvis unga, kvinnor och debattörer som urskuldat och relativiserat sexövergreppen i Köln och i Kungsträdgården. Sexuella övergrepp begås minsann inom alla mansgrupper, svenska män har i alla tider begått övergrepp. Sant, men inga svenska män begår på offentliga platser brutala massövergrepp, det har normen inom gruppen ej tillåtit. Således föreligger en kulturell skillnad.
  Detta förnekas alltså av Bilan och hennes gelikar. Även bland manliga debattörer finns det dom som vill man tona kulturella skillnader. ”Värst” är vår statsminister som i denna fråga varit allt annat än statsmannalik. Vi har här ett Löfvenskt lågvattensmärke av sällsynta mått när han i internationella sammanhang säger att svenska män minsann också begår sexuella övergrepp.

  Syftet med relativiseringen och urskuldrandet är (naturligtvis) att ytterst försvara massinvandringen och mångkulturen. Etablissemangets, och dit kan Bilan Osman räkna sig i egenskap av debattör, har satsat så mycket prestige på att mångkultur är bra.

  Denna prestige och försvaret av densamma samlar ständigt nya röster åt SD.

  Liked by 6 people

 2. dolf skriver:

  Jag ställde förra lördagen i F! fan, Gudrun Schyman har rätt: likadana män här som i Afghanistan bland annat frågan vad som skulle hända om hela den svenska manliga befolkningen byttes ut mot invandrade män från Syrien och Afghanistan. Enkel högstadiematte ger bland annat svaret att vi kan räkna med att antalet överfallsvåldtäkter trefaldigas. Och andra ännu otäckare inslag av främmande kulturer kan vara att vänta.

  Liked by 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  De som fortfarande insisterar på att framhäva relativismen som allmän förklaring och rättesnöre borde ändå ställa sig frågan varför det är så få svenskar som utvandrar till Mellanöstern och Nordafrika? Så vitt jag känner till är flyktingströmmen i denna riktning betydligt mindre trots sol och värme? De som i allt större utsträckning lämnar Sverige drar istället iväg till diverse förhatliga kapitalistländer som England och USA och inte alls till de tidigt så beundrade kommunistländerna? Kanske något för landets vänsterorienterade journalister att fundera över?

  Liked by 4 people

 4. Fredrik Östman skriver:

  Varför ägna så mycket möda och intresse åt denna Bilan Osman? Han eller hon eller hen är ju uppenbarligen bara ett åskådningsexempel på hur avvikande utlänningars moraluppfattningar är våra egna.

  Liked by 1 person

 5. Hovs--hallar skriver:

  Bra rutet av Assarmo denna gång.
  Osmans märkliga tirader bygger på den vanliga postmarxistiska lögnen om västerlandet som ”ont” och alla övriga kulturer som ”goda”.

  Eftersom postmarxisterna (”68-vänstern”) glorifierar allt och alla som kommer från främmande kulturer (ju mer efterblivna dess bättre) tvingas de till mycket märkliga och skruvade argument för att dölja verkligheten då denna verklighet strider mot deras omvänt rasistiska världsbild.

  Det riktigt allvarliga är att dessa dårar inte är någon liten obetydlig sekt i samhället, utan har officiellt stöd på högsta ort!
  Vi har tex. en utrikesminister som hatar Israel (därför att Israel är en del av västerlandets kultur) medan hon däremot gullar med Israels motståndare — korrupta muslimska diktatorer som vill utplåna Israel. De sistnämnda representerar nämligen ”Den Andre” — den stackars ”förtryckta” part som det är Väldigt Synd Om enligt postmarxistisk doktrin.

  Och på motsvarande sätt är även den hopplöse Löfven infekterad av postmarxismen, vilket han senast demonstrerade genom att tex. förneka att de organiserade sex-trakasserierna i Köln osv. skulle vara ett nytt fenomen i samhället. Man kan ju ABSOLUT inte erkänna att främmande kulturer kan vara annat än änglalika!

  Liked by 3 people

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Nog blir i vart fall jag ibland så smått konfunderad över det som hos vissa tyckare skall föreställa ett logiskt resonemang. T.ex. att den gemensamma nämnaren för våldtäkt är män. Jag kan visst hålla med om att en våldtäkt innebärande penetrering kräver tillgång till ett verktyg som män har. Nu är det ju för kvinnornas del en evig tur att tillgången på medel inte nödvändigtvis innebär utnyttjande av det.
  Om man fullföljer tankegången, så kan vi väl till mans vara överens om att rattfylla är ett otyg som ställer till en faslig massa elände. Av tidigare resonemang följer att bilförare är den gemensamma nämnaren.
  Märkligt nog, kan det tyckas, har jag aldrig hört att bilförare skulle göras kollektivt ansvariga för rattfylleri.

  Liked by 2 people

 7. Jan W skriver:

  Tänker dessa helt ideologiskt styrda debattörer och politiker någonsin på vad man gör med demokratiska samtalet och i förlängningen med demokratin när man totalt struntar i fakta och förnuft, samtidigt som man använder kränkningar, förakt och mobbing som metod för att tysta dem har en avvikande hållning.

  Låt mig ta bara ett par ytterligare exempel, förutom det som är grunden för denna kedja. Det finns hur många som helst, men det är förstås särskilt allvarligt när statsministern och Public Service är inblandade

  Löfven har påstått att dagens syriska flyktingar är högutbildade. För all del alla kan ha fel, men då borde man korrigera sig själv när man upptäcker att detta. Om statsministern har minsta intresse av fakta måste han vid det här laget vara medveten om att han hade fel (1,2). Public Service har flitigt upprepat samma lögn, exempelvis: ”I Sörmland har utbildningsnivån för hela befolkningen höjts i och med invandringen” (3).

  När det gäller kopplingen mellan sexuella trakasserier och invandring menar statsministern att det inte finns belägg för någon sådan, enär sexuella trakasserier har förekommit i många, många år (4). Att sådant har förekommit sedan länge innebär (enligt SL) alltså att man inte behöver fundera på om de blivit vanligare eller mer allvarliga. Finns det någon gräns för hur förnuftsvidrigt man får resonera om man bara är ideologiskt korrekt.

  Alltså, funderar de som idag är ideologiskt korrekta på vad de gör med det demokratiska samtalet när de visar förakt för fakta, förnuft och meningsmotståndare.

  Har de någonsin funderat på vad som händer om svenska folket en dag får för sig att de blivit förda bakom ljuset. Om folket då vänder sig till företrädare med samma förhållningssätt till fakta och förnuft och det demokratiska samtal men med helt andra förtecken än dem hos dagens elit. Har då de som i handling visat förakt för det demokratiska samtalet då något ansvar?

  1. http://www.tino.us/2015/04/onsketankande-av-stefan-lofven-att-30-procent-av-syrier-har-hogskoleutbildning/

  2. http://joakimruist.blogspot.se/2015/05/validering-utbildning-och-integration.html?m=1

  3. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandrare-kunskapslyft-for-sormland

  4. https://archive.is/coP5h

  Liked by 2 people

 8. Willy Lindqvist skriver:

  Bilan Osman förefaller att blunda med både ögon och öron. Dock inte med munnen. Förstår att hon önskar genomföra den orientaliska kulturen i väst och i Sverige eftersom hon ser den som överlägsen. Men tror inte många européer håller med henne.

  Liked by 1 person

 9. Rikard skriver:

  Hej.

  Osman är rasist.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps För det är väl så man bemöter diverse åsikter om man inte gillar det man läser? Ds

  Gilla

 10. Tahmas Nuri skriver:

  Bilan Osman ser rasism i allt, även i ett glas vatten. Det är knappt värt att bemöta sådana dumheter. Jo, jag håller med om att det enbart handlar om kön, men det könet sitter monterat på män som inte har ett uns moral inkroppen utan tror att kvinnor i vår del av världen är fritt villebråd.
  Män eller som vi kallar det i Sverige, barn, som växer upp i ett land där kvinnorna täcker sig från topp till tå och den enda man kan se är den lilla springan vid ögonen så tro katten att när samma män kommer till Europa och ser våra kvinnor så kan deras hjärna inte processa informationen. Det blir helt enkelt kortslutning.
  Om den kortslutningen som sker kan ses som en förmildrande omständighet är det nog många som diskuterar. Men enligt min mening är det enkelt, har man inte mer moral i kroppen än att tro att man kan göra vad som faller en in så handlar det om värderingar och inget annat.

  Liked by 1 person

  • Gert B. skriver:

   Tack Tahmas för en god kommentar och tack Assarmo för en utmärkt liten artikel.
   Det är lite lättare att andas, när man ser vilken klokskap det ändå finns i civilsamhället.

   Gilla

  • kim skriver:

   Utöver ”kortslutning” finns hos dessa män/barn en bristande respekt för kvinnor som klär sig i västerländska kläder. De har uppfostrats till att tro att kvinnor som inte täcker sig är lösaktiga. Att kvinnorna dessutom tar sig friheten att vistas utomhus utan manlig eskort stärker den föraktfulla inställningen. Då är tröskeln låg till att ta för sig.

   Gilla

 11. Gunhild skriver:

  När jag läser Bitte Assamo idag kan jag inte låta bli att tänka på hur Stalin uppmuntrade våldtäkter som vapen och hämnd, i andra världskrigets slutskede. En formlig våg av våldtäkter drog fram med de framryckande Sovjetiska trupperna när de närmade sig Berlin. När Stalin till sist försökte dra i bromsen, var lavinen av sexuellt våld mycket omfattande och svår att stoppa.

  Praktiskt taget alla Tyska kvinnor i öst utsattes för våldtäkter, oavsett ålder. Vissa tyska kvinnor sökte skydd från massvåldtäkters trauman genom att ty sig till högre Sovjetiska officerare, och bli deras enda sexslav. Då slapp de i alla fall de tygellösa soldaternas rovdjursbeteende.

  De tyska kvinnorna fick hålla tyst i decennier, om det de utsatts för. De passade sig inte riktigt att i efterkrigstidens Europa ta upp att även Tyska civila kvinnor fått utstå våldtäkter, hemskheter och även mord. Traumatiserade upplevelser, som sexuella offer i krigets slutskede, fick de länge dölja för sin omgivning.

  Så kan krig också föras. De kan brukas som ett militärt och politiskt vapen. Och tystnaden efteråt blir också till ett politiskt vapen, som passade in i den tidens politiska korrekthet.

  Mäns sexuella brunst använd som förnedring, maktutövning och politiskt vapen är något som går utöver etnicitet. Våldtäkt, män och krig kan förvandlas till vapen i en extrem maktutövning. Förtryckets historia har många ansikten. Det kan vara värt att påminna om i dessa dagar.

  Liked by 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Finns även etniska dimensioner i detta. Lär varit mongoliska delarna av Röda Armén som svarade för lejonparten. På den andra fronten utsattes inte civilbefolkningen på samma sätt, dock begick färgade soldater många sexuella övergrepp. Britterna förknippas inte alls med sådan övergrepp.

   Antagligen är det svårare att avhumanisera kvinnor som ser ut som ens mor och systrar.

   Gilla

 12. Sixten Johansson skriver:

  Jag bryter en lans för Bilan Osman, fast hon säkert skulle bli irriterad över att en gubbe gör det – driven av faderskänslor och vit mans etnocentriska paternalism kanhända? Jag läser ofta hennes texter, därför att de är så raka och lätta att analysera för den som vill förstå mer av hur unga feminister i allmänhet och unga muslimska kvinnor i synnerhet tänker. Precis som Bitte skriver är Expressen-krönikan ologisk och motsägelsefull och innehåller felaktigheter. Trots det tror jag att Bilan Osman bidrar mycket mer till ökad tvärkulturell förståelse än de välbärgade mediafeminister som de senaste veckorna har skrivit på det här temat. Deras medvetna schablonisering, osakliga glidningar och relativiserande är mycket ohederligare och skadligare. Bilan är också enögd, men hon känns äkta och hennes texter visar ofta tydligt hur hon slits åt många olika håll samtidigt som kvinna, färgad och muslim. Hon tror på revolution och jämställdhet i den muslimska världen, på antirasism, solidaritet och systerskap och hon kämpar för kvinnans självbestämmande både över sin kropp och sitt liv. En mogen läsare vet ju att hon förmodligen kommer att få uppleva de värsta sveken och besvikelserna just genom dem och det som hon nu tror och litar på. Visst tänker och skriver hon ensidigt som de flesta unga, men hon är värd mycket varmare tankar och omdömen än otaliga uppburna och uppblåsta kollegor.

  Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Bilan Osman är född i Sverige 1992, har studerat här, skriver utmärkt svenska och kan uttrycka och propagera för det som hon själv tror på. Om man söker på hennes namn hittar man intressanta kritiska trådar på Flashback och på många andra ställen. Hon fungerar som brännpunkt för behövliga diskussioner. Klart att hon är rasismfixerad och selektiv och har anställts av Expressen som en sorts alibi och ”husblatte”, men detta och mycket annat måste hon ju brottas med på liknande vis som alla invandrare och utbölingar överallt i världen. Hon kan inte ställa sig utanför, hon måste ställa sin egen kropp och tro i en korseld och även om hennes lösningar och svar ibland är felaktiga och ibland lögnaktiga, så intresserar hennes situation, argument och identitetsbygge många som tvingas göra just detsamma. Hon är också lätt att genomskåda och bemöta.

    Min huvudpoäng var att det finns massor av vita feminister av båda könen, både journalister och politiker, som är priviliegierade, ohederliga posörer, i praktiken värre, mer inflytelserika och skadligare svikare än Bilan mot de ideal och de människor som de säger sig kämpa för. Om vi nu antar att detta är sant, har då sådana personer också förverkat sin rätt att vistas i Sverige, Arne? Vill du basera den rätten på hudfärgen, härkomsten eller på något annat?

    Gilla

 13. Mikael Steinwall skriver:

  Jag undrar varför det är så tyst från feministerna när flickor och kvinnor har blivit sexuellt trakasserade på flera badhus i Sverige. Har FI upphört som parti eller är könskampen begränsad till att handla om kvotering i företagens styrelser?

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   ”Feministiska” FI tycks, enligt svensk ”feministisk” modell, ha ytterst lite intresse av att förbättra livsbetingelserna för flickor och kvinnor någonstans i världen. Fullt ”feministiskt” fokus ligger, enligt mina iakttagelser, enbart på att frenetiskt verka för att försämra förhållandena för förment usla ”vita män”, som med västerländska värderingar strävar efter jämlikhet mellan könen. 😉

   Gilla

  • Simon skriver:

   Jo, mer än en gång har jag slagits av hur mycket av den nutida feministiska analysen, som tycks vara föga mer än den gamla hederliga svenska avundsjukan i postmodern förpackning.

   Därmed inte sagt att allt är det – plötsligt kan det glimma till!

   Men just här blir det svårt för kulturmarxisterna – när offren enligt den postkoloniala maktanalysen kränker offren enligt den patriarkala maktanalysen. Ett ställningstagande mot förövarna skulle då ju kunna tolkas som att det plötsligt finns annan ondska i världen än vita, heterosexuella män. Och flerfrontskrig med gråskalor är betydligt mer utmanande intellektuellt än svartvita utpekanden av en gemensam och redan etablerad fiende. Bättre då att hålla tyst, så minskar en risken för att misstänkliggöras för att ha gynnat den vite mannens intressen.

   Liked by 1 person

 14. Mikael Steinwall skriver:

  Men nu har en av Sveriges tyngsta feminister, Mona Sahlin, brutit tystnaden. Det handlar dock inte om alla sexuella kränkningar mot flickor och kvinnor, som media har rapporterat om i stort sett dagligen de senaste veckorna.
  I stället kommenterar hon attacken från en mobb i Stockholms city (29/1) och Folkets demonstration (30/1). Andemeningen är
  att alla, inklusive deltagarna i demonstrationen, är ”en samling av våldsbejakande och våldsanvändande extrema högergrupper”. Det blir lite komiskt, eftersom jag var där och såg mest vanliga människor, unga som gamla. Och talen handlade b la om hemlösa och feminism. Våldet, som Mona hörde om från Pk-media, utspelades efter mötet. Vad som hände då finns det olika uppgifter om.
  Mitt intryck är att feminister som Mona väljer att engagera sig mest för människor som inte är födda i det här landet. Det är ett svek mot alla utsatta flickor och kvinnor.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.