Gästskribent Ronie Berggren: Vänstern har fel: Islamisk terrorism utgör ett hot mot Sverige

logo­DGSDen 11 september 2001 blev USA och hela Västvärlden attackerade av militanta islamister. De attackerade oss primärt på teologiska grunder.

Det har vänstern ända från början haft svårt att acceptera. Redan den 13 september 2001, sa den socialdemokratiska statsvetaren Mona Abou-Jeib på SVT:s program Mosaik om attacken:

… ingen ställer sig frågan om varför har det här skett. Det finns ju så mycket hat ute i världen. Det finns ju så många som är marginaliserade, förtryckta – har liksom ingen makt. Det är ju därför detta har skett. Jag önskar att man i större utsträckning kunde diskutera varför har det här skett istället för att hitta den här klara fienden.

Inom den akademiska vänstern har författare som Noam Chomsky förankrat teorin om att världens orättvisor ytterst beror på europeisk kolonialism och amerikansk ”imperialism”. Och Mona Abou-Jeib var snabb med att placera 9/11-attacken i just denna kontext.

Denna önskan att härleda terrorismen till social utsatthet istället för till dess teokratiska kärna har vänstern fortsatt driva.

Hösten 2010 släpptes vänsterprofessorn Mattias Gardells bok ”Islamofobi”, där han kritiserar liberalen Fredrik Malm för att denne försvarat SÄPO i följande ordalag:

De flesta terroristattacker som utförs i världen idag utförs av extrema islamister. Säpo gör därför helt rätt när man försöker kartlägga och bekämpa sådana element i det svenska samhället. Sverige är ju ingen isolerad enklav i världen immun mot alla influenser som finns runt omkring oss. Potentiella terrorister eller människor som stödjer terroristverksamhet kan finnas också i vårt samhälle.

Detta kommenterar Gardell:

Nu har det ju inte utförts några islamiska terrorattentat i Sverige och svenska muslimer utgör ingen politisk miljö. Malms tal utgår således inte från någon observation av hur svenska muslimer beter sig utan från den position ”muslimer” har som föreställt hot i rädslans geografi.

Bara några veckor efter att Gardells bok släppts, utförde Taimour Abdulwahab det första självmordsdådet på svensk mark. Lyckligtvis dog bara han. Och idag vet vi också att flera hundra svenskar anslutit sig till Islamiska staten.

Att Malm hade rätt och Gardell fel har dock inte ändrat vänsterns inställning. Den 13 december 2015 skrev Jan Guillou i Aftonbladet:

Kriget mot terrorn är ett större hot mot oss än själva terrorismen.

Terrorism utgjorde inget kvantitativ hot, menade han:

Den islamistiska terrorismen har hittills skördat ett dödsoffer i Sverige, nämligen självsprängaren i Stockholm. …så här ser det rent faktiska läget ut och det går inte att prata bort.

Som Fredrik Malm påpekade så är dock Sverige ingen isolerad enklav. Guillous resonemang kan jämföras med att vakna av att det brinner i farstun, men eftersom det inte brinner i sovrummet, konstatera att man lugnt kan sova vidare. Ser ni någon eld här kanske? Nä, just det.

Guillou drar också liknelser för att belysa hur liten risken för terrorism är:

Fortfarande utgör risken att skada sig genom att halka i badkaret ett betydligt större fysiskt hot mot svenska folket än den islamistiska terrorismen. Likaså risken att sätta kycklingben i halsen.

Att halka i badkar eller sätta kyckling i halsen är olyckor. Islamisternas halshuggningar, levande bränningar, folkmord och terrorism är däremot ondska.

Denna skillnad har vänstern emellertid svårt att förstå, eftersom de inte tror på ondska utan härleder allt till orsak och verkan. Därför anser de att kriget mot terrorismen inte behövs, eftersom terrorismen orsakats av fattigdom och västerländskt förtryck. De stora bristerna finns hos oss, inte hos terroristerna.

Så är det emellertid inte.

Ondskan finns, och representeras i vår tid av en teokratisk islamistisk ideologi som måste konfronteras. Och vi i Sverige är inte isolerade från denna ondska.

Mona Abou-Jeibs, Mattias Gardells och Jan Guillous blindhet inför detta, gör dem till strutsar med huvudena djupt nedgrävda i vänsterns många hål.

Ronie Berggren, USA-expert från Örnsköldsvik, leder bloggen och podcasten Amerikanska Nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com). Han vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarismen gör framryckningar.

22 reaktioner på ”Gästskribent Ronie Berggren: Vänstern har fel: Islamisk terrorism utgör ett hot mot Sverige

 1. Erik skriver:

  Fattiga länder är inte fattiga för att de har otur, lika lite som rika länder är rika för att de har tur.

  Fattiga länder är fattiga för att de är vanstyrda.

  Vänsterns hållning att det är jag som vit medelålders man som är ansvarig för fattiga länders fattigdom, innebär rimligtvis att dessa fattiga länder saknar all kapacitet att själva förändra sig. Allt ligger ju i mina vita händer. Om jag då inte ger min tillåtelse så kommer de aldrig att kunna få det bättre.

  Till och med vänstermänniskor borde inse hur bisarrt ett sådant resonemang är.

  Gillad av 7 personer

  • Johan skriver:

   Det är klart att varje land eller världsdel kan ha otur periodvis men inte konstant över ett större antal sekel utan att det måste till andra faktorer som förklarar dagens situation. Det går inte heller att utesluta egna ställningstaganden och beslut av allehanda orsaker. Inte sällan finner man aktiva beslut som i förlängningen påverkar utgången, medvetet eller omedvetet. Men att påstå att den vite mannen styrt utvecklingen i andra länder under 200/500/1000 år är väl ändå att underskatta det aktuella landets befolkning och deras potential

   Gilla

 2. BjörnS skriver:

  Sverige kanske inte står högst upp på de islamistiska fundamentalisternas prioriteringslista men det är nog snarast en tidsfråga innan något händer. Vill man leta skäl så utbildar Sverige kurdiska styrkor, deltog i Afghanistan och bidrar med bomber till Frankrikes aktioner i Syrien. Situationen är dock svårbedömd i och med att fundamentalister inte tänker på samma sätt som vi och därför är svåra att förutse.
  Vänsterdebattörerna brukar dock inte dra sig från att anse att det snarare är högeraktivister än vänsterextremister och muslimska fundamentalister som ska kartläggas. Man ser det man vill se, en risk vi alla löper, och ingen av oss vet vad SÄPO vet. Låt oss nu hoppas att inte Guillou sätter kycklingen i halsen.

  Gillad av 2 personer

 3. pllay skriver:

  Problemet med om den islamska terrorismen kan rättfärdigas med att de har en moralisk rätt att tillfoga oss västerlänningar lika mycket skada som de, och vissa vänsteranhängare i väst, anser sig ha lidit p.g.a. vår civilisations existens och inflytande är inte helt enkelt att avfärda.
  Med det massiva tryck USAs och den liberala västvärldens kultur utövar på hela världen och kanske framförallt mot den muslimska världen är det inte svårt att känna viss förståelse för att de kulturer som har andra värderingar än våra försöker skydda sig och bekämpa det vi kallar kulturimperialism.
  Mycket få platser på jorden förmår upprätthålla sina respektive kulturers särarter och värderingar då de utsätts för den fullständigt ohämmade tsunami av Amerikas värderingar, synsätt och allmänna moral som översköljer dem genom de nya tekniker som vuxit fram.
  Vad jag framförallt reagerar mot är att inga andra kulturyttringar än de västerländska är accepterade av oss, vi värderar alla kulturer med den västerländska som mall och rättesnöre.
  Muslimerna ser naturligtvis detta som fullständigt horribelt, de har en totalt skild grund för sina samhällen och kulturer.
  Att sälja tandkräm med bilder på nakna kvinnor är för dem totalt oacceptabelt, ett direkt brott mot god sed och religion, ja hela deras världsbild slås över ända då de drabbas av våra västerländska värderingar och uttryckssätt.
  Självklart har vi i dag levande inget som helst ansvar för den skada våra förfäder tillfogat andra.
  Lika lite kan vi idag klandra muslimer, kineser eller Nya Zeelands ursprungsbefolkningar för deras, i vårt tycke, fruktansvärda historiska gärningar.
  Skillnaden är att vi i väst ser det som naturligt och rättvist att fortsätta trycka på världens folk våra värderingar och synsätt, allt under det vi inte accepterar att de, bokstavstroende muslimer, helt i överensstämmelse med sin religion och kultur, trycker på oss sina värderingar och religion.
  Problemets kärna är att vänsterns folk är så övermaga arroganta att de tror att så snart andra kulturer blir informerade om den sanna kulturmarxistiska läran kommer de se ljuset och ansluta sig till dess värderingar och därmed också överge de -primitiva- kulturyttringar de nu har.
  Problemets kärna är att vänstern nu hyllar multikultur, en fungerande multikultur förutsätter att alla kulturer som skall samexistera känner trygghet och tillförsikt med sina grannar.
  Detta är så fullständigt verklighetsfrämmande att det är svårt att fatta hur något så urbota dumt över huvud taget kunnat uppstå i en intelligent hjärna.
  Själva grundbulten för varje social grupp är skillnaden mellan vi och dom, detta är det fundament alla sociala samhällen vilar på
  Vi och dom är det som ger trygghet, identitet och mening med livet.
  Alla kulturer på på jorden är baserade på skillnaden mellan vi och dom, så också vår västerländska likaväl som den muslimska.
  Varje kultur har rätt att försvara sig och sitt folk.
  Ingen kultur har rätt att invadera eller terrorisera en annan.
  För att begränsa risken för krigshandlingar krävs att alla kulturer respekterar de andra.
  Just för den muslimska och den västerländska är nog detta omöjligt.
  Att försöka få en teokratisk och en demokratisk kultur att samexistera är dömt att misslyckas, det leder till ömsesidigt hat och krig.
  Den dröm FN uttrycker i deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en vacker dröm som för närvarande endast några få på jorden kan sägas leva i.
  Återigen finns här en kulturell motsättning mellan teokratier och demokratier.
  Vi måste bekämpa både multikultur och teokrati annars blir demokrati endast en parentes i historien.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi skall nog inte ta vår DEMOKRATI för given!

   Men hotet kommer inte från oss själva,
   snarare vår mesiga attityd.

   Islam är en aggressiv IDEOLOGI, när det gäller att ”missionera”,
   med Svärdet i handen…

   Vi skall underkasta oss, den högst stående KULTUREN…
   Där finns inga kompromisser!

   VÅRA värderingar är i grunden hotade,
   liksom KVINNANS fria ställning,
   HON är mannens undergivna ägodel…

   TRO INGET ANNAT!

   Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   Håller med dig att vi bör ha respekt för att Islam för fram sina värderingar. Självklart har motparten, i det här fallet Islamanhängare/muslimer, rätten att tycka att deras moral och värderingar är bättre. Respekt för parters rätt till egen moral bör vara ett ömsesidigt förhållningssätt för samtal och dialog.

   Nu tror jag inte att denna dialog har några större förutsättningar att leda till bra samlevnad och det är anmärkningsvärt att just vänstern driver linjen om samexistens då Islam för vissa frågor såsom kvinnosyn och brottslingar står väldigt långt ifrån vänstern.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Avgrundsdjup skillnad, om man får säga det…

    Men min fiendes fiende, är MIN VÄN…

    DÄR ligger förklaringen…

    Feministerna bekämpar ju förtrycket av vita heterosexuella män!

    En sak i taget, men vad händer sen…

    Tillbaks till spis o sängen…

    Gillad av 1 person

 4. Hortensia skriver:

  Hårdnackad faktaresistens är alltid beklaglig, men när den förekommer i så stor omfattning hos högljudda proffstyckare i den svenska offentligheten, är den rent allmänfarlig.

  Guillou har, i sin outsägliga ”godhet”, tvärsäkert lagt ut texten och definierat terrorism på ett synnerligen enögt vis. Pinsamt såväl för honom själv, som för läsekretsen.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article21171113.ab

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article19791469.ab

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Undrar vad som kan driva denna faktaresistens och totala brist på mottaglighet för uppenbara fakta. Är det en tävlan i godhet eller är det helt enkelt rädsla?

   Gilla

 5. Aha skriver:

  Vi har hundratals Jihadister i Sverige, folk som i religionens namn reser iväg och dödar och skändar människor.
  Dom ska vi alltså enligt Gardell och Guillous inte hetsa upp oss alltför mycket över, främst för att vi varit förskonade från Islamistisk terror här i Sverige, att dom inte vänt sina vapen mot oss.

  Som vanligt hoppar vänstern i säng med dom värsta förbrytarna.

  Herrarna Gardell och Guillou utgör därvid inget undantag. Guillous har vanan inne som f.d. radikalvänster i Clarte’ och KMFL. Där vurmade man vurmade man för Mao. Gardell har varit aktiv inom Antifascistiskt Aktion och där vurmar man som bekant för att slå in huvudena på politiska motståndare.

  Gillad av 3 personer

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi kan nog konstatera att vi har ett VÄXANDE problem i Sverige…
  När MAN tar bladet från munnen…

  Kulturella SKILLNADER, i princip oförenliga, föreligger,
  där kvinnosynen är anmärkningsvärd…

  Tydligen accepterad av framträdande våra FEMINISTER,
  till ALLAhs förvåning!

  VÅRA POLITIKER, med få undantag, kröker rygg för ALLAh ohemula krav…

  Gilla

 7. leena44 skriver:

  Sverige var också ett mycket fattigt land en gång i tiden. Vi blev inte ett välmående land med hjälp av terrorverksamhet utan genom arbete och reformer. När har för övrigt vänsterradikaler haft rätt i sina samhällsanalyser?

  Gillad av 4 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Vänsterpolitikens traditionella förklaringar att alla problem i samhället är en följd av ekonomiska skillnader saknar vetenskaplig grund. I själva verket spelar faktiskt kulturella skillnader med olika religiösa och ideella föreställningar en avgörande roll. Det islamska samhällets grundläggande värderingar är till sin natur oförenliga med ett modernt sekulärt samhälle som det svenska. Det finns ingen annan lösning att dagens invandrande islamism måste sekulariseras.

  Detta har hittills inte det svenska samhället gått i land med och resultatet har blivit ett delat samhälle med alla de negativa konsekvenser som detta innebär. Säkert finns det en uttalad ambition hos många islamska invandrare att Sverige också så småningom skall inse att ett islamskt land är mer moraliskt och rättfärdigt. Även om svenskar har en enastående förmåga till social anpassning tror jag emellertid att en sådan utveckling är föga trolig även om dagens svenska kyrka förefaller se potentiella möjligheter till ett slags integration. Det är ju bara för kristendomen att göra sig av med Jesus och den helige ande. Värre är det nog att halvera kvinnans roll i samhället. Inte ens dagens feminism skulle kunna ställa sig bakom detta.

  Gillad av 5 personer

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Gardell och Guillou=gg=gaggiga gubbar som inte ser ”skogen för att bara träd är i vägen” är förbrukade pk-are. Allt färre bryr sig om deras tankegods och idelogiskt påverkade faktaflykt.
  Deras artiklar och inlägg är för det mesta rent och förvanskat nonsens. Inget att bry sig om helt enkelt!

  Gillad av 4 personer

 10. Hovs-hallar skriver:

  Undrar hur det kommer sig att vänstern aldrig tycks vilja urskulda nazismen på samma sätt som de försöker urskulda islamsk terror.

  Förklaringen verkar vara att sådana onda handlingar som utförs av personer i ”3:e världen”, i främmande kulturer, får automatisk förlåtelse av vänstern, till skillnad från sådana onda handlingar som utförs av personer tillhörande vår västerländska kulturkrets.

  Man tillämpar i vanlig ordning dubbla måttstockar helt enkelt. På motsvarande sätt vill vänstern att vi ska känna kollektiv skuld över den av européer bedrivna slavhandeln — men andas inte ett ord om att slavhandel även varit normaltilståndet i arabvärlden, och tom. förekommer än i dag i vissa länder i Afrika!

  Tino Sanandaji gör upp med dessa tokvänsterier i sitt utmärkta föredrag om ”multikulturalismen” i Almedalen häromåret:

  Gillad av 1 person

 11. Ivar L skriver:

  Jag håller i princip med om det mesta i texten men att helt utelämna USA:s roll i världen i diskussionen om terrorism är irrationellt. Det behöver inte vara vänsterextremt USA-hat att konstatera att deras sätt att handskas med diverse regimer och konflikter ibland förvärrat läget. T.ex. när de hjälpte motståndsrörelsen i Afghanistan mot Sovjet vilket lade grunden till Talibanernas framgångar. Kritik mot islam utesluter inte kritik mot USA.

  Däremot kan jag hålla med om att generella idéer om att allt är den gamla europeiska kolonialismens fel känns mer och mer obsoleta. Det är rätt länge sedan de sista kolonierna blev självständiga. De har ansvar för sina egna länder och misslyckas de så kan de inte längre skylla ifrån sig på kolonialövergrepp som skedde för kanske 100 år sedan.

  Gilla

  • Winette Söderkvist skriver:

   Hej IVAR. Uppskattar att du lyfter fram USA:s roll när det gäller terrorismen i världen. Det exempel du lyfter fram är bara e t t i raden av exempel som man skulle kunna lyfta fram.
   Inte minst det till synes ”obetingade” stödet till Israel, som väl gör konflikten IsraelPalestina helt omöjlig att lösa, allt medan expanderande bosättningar på palestinsk mark fortsätter att försvåra livet för palestinierna…..
   /WinSo

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Ja utan USA:s stöd hade det inte funnits någon Palestinakonflikt längre!

    Då hade den siste Juden varit UTROTAD på den kontinenten…

    Svårt att lösa via förhandling, när motparten vill utrota en…

    Gillad av 1 person

   • Tahmas Nuri skriver:

    Det är varken det ”obetingade” stödet från USA eller det expanderande bosättningarna som gör att konflikten är omöjlig att lösa. Det som gör det omöjligt att lösa är att de två styrande terrorgrupperna, Hamas i Gaza och Fatah (den största gruppen inom PLO) på Västbanken, har som enda mål att utplåna staten Israel. Detta går att läsa i deras stadgar som finns på deras respektive hemsidor om man tvivlar på att det är sant.
    Ett exempel: Hamas stadgar artikel 7 ”Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judar”

    När det gäller den bebyggda ytan och bosättningarna så utgör det mellan 0,99 till 1,1% av ytan. Denna siffra styrks till och med av den erfarne palestinska förhandlaren Saeb Erekat samt den starkt bosättarkritiska organisationen B’Tselem.

    Så sammanfattningsvis så är det varken USA, Israel eller bosättare som gör livet surt för palestinier utan det är de två terrorgrupperna som styr Gaza och Västbanken som helt föringar den judiska historien, helt förkastar en lösning som även innefattar Israel och till sist den Egyptisk födde Yassir Arafats egna ord ” vi skall övertyga världen att vi skall ha något som vi inte har rätt till”.

    Gillad av 1 person

 12. Sternococktail skriver:

  Om kollar aldrig så lite i världshistorien, så kan man inte undgå att märka att från ”starten” har islam försökt lägga under sig så stora områden som möjligt – västerut till Atlanten, österut hela Indien, in i Kina, delar av Filippinerna, och söderut i Afrika till Kongobäckenet. Efter att ha erövrat Bysans, det Östromerska riket, stötte man norrut i Ryssland, och var nära Moskva. Efter att ha erövrat Balkan fortsatte man mot nuvarande Österrike, och belägrade Wien en längre tid. Efter att ha intagit Spanien fortsatte man upp i nuvarande Frankrike, men hejdades söder om nuvarande Paris. Enligt vissa debattörer kallas detta att ”sprida muslimsk högkultur” hos folk med, får man förmoda, lägre kultur. Samma motivering användes när europeiska makter tog kolonier, eller när den före detta kulturarbetaren och bildkonstnären Hitler ville sprida arisk och germans kultur över hela kontinenten.

  Under hela den muslimska eran har det pågått en intensiv slavhandel, med tillfångatagna människor ur besegrade folk, eller med slav-safaris ned i Centralafrika. Dessutom har minst en miljon vita européer varit förslavade i de muslimska länderna. Slaveriet avskaffades först på 1960-talet på den Arabiska halvön, och pågår fortfarande i bl.a Mauretanien trots formella förbud.

  Lite underligt är, att folk som förmodligen räknar sig själva som intellektuella jämställer krigshandlingar mot terrorister med det att döda människor, vilka som helst, eller utifrån religion, nationalitet eller hudfärg. Att döda en terrorist som gått hem för att äta middag och ställt ifrån sig vapnet i hörnet räknas tydligen som terrorism, eftersom det inte tar hänsyn till att han använder sig egen familj som mänskliga sköldar. Vänstern tydligen inte bara tror, utan till och med kräver, att alla ska vara naiva och leva efter deras världsbild och spelregler. När har någon upplevt att någon terroristkramare citerat Genèvekonventionernas ordalydelser? Genèvekonventionerna har formen av bilaterala överenskommelser, och ger till exempel en stridande part rätten av på platsen avrätta motståndare som påträffas beväpnade i krigszoner men utan rätt uniform. Det skedde tex 1945 med SS-soldater som deltog i Ardenneroffensiven förklädda i USA-uniformer.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade
  https://ia802700.us.archive.org/25/items/crueltiesofalger00crokuoft/crueltiesofalger00crokuoft.pdf

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.