Varför vi bör vörda kunskapen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Enligt postmoderna pedagogiska teorier är kunskap inte så viktigt eftersom kunskap bara är fakta som man kan slå upp på internet om man vill veta något. Jag tror att sådana föreställningar är så skadliga som det bara går.

Västerlandets framgångar beror på att folk tänker, funderar, experimenterar, drar slutsatser, försöker igen. Låt mig understryka två aspekter av denna process.

För det första handlar det inte om att upptäcka saker som man redan vet, utan om att föra kunskapen ett snäpp vidare, att hitta en lite, lite smartare metod, att lägga de kirurgiska snitten lite, lite annorlunda men bättre, att förenkla en blankett, att göra en liten förbättring i Linux som hela världen kan dra nytta av.

För att göra sådana förbättringar måste man ligga vid kunskapsfronten. Det låter märkvärdigare än det är. Det betyder bara att man måste ha tagit del av vad det mänskliga samhället hittills åstadkommit. ”Jag ser längre för att jag står på jättars axlar”, påstås Isaac Newton ha sagt. Så är det för oss alla. Jättarna är alla andra människor, hela den utvecklingskultur, som lyft oss så att vi kan se någorlunda klart och inte behöver upptäcka allt på nytt.

För det andra är det speciella med Västerlandet att denna märkvärdiga utvecklingsprocess varit, om man så vill, demokratisk i bemärkelsen att det stått öppet för alla att delta och att en stor andel av människorna har känt sig kallade och lockade att medverka. Det handlar inte bara om att Newton och Einstein och Bill Gates har gjort märkvärdiga saker, utan om att utvecklingsviljan legat Västerlandets kultur i blodet. Var och en har kunnat förbättra livet för sig själv och andra genom att använda huvudet, klura, överväga, göra en liten, liten ändring i det stora och märkvärdiga sammanhang som vår livsstil och produktionsapparat utgör.

Det stora problemet är att ingen av oss kan göra detta om vi inte kliver upp på jättarnas axlar, om vi inte tar oss till kunskapsfronten vid den del av tillvaron där vi verkar. Det kallas att lära sig. Men att lära sig är jobbigt. Jobb är ett obehag som en normalt rationell människa drar sig undan om det går. Det som gäller för normalt rationella människor gäller även för barn och ungdom. Varför ska de underkasta sig besvärat att lära sig trigonometri och tysk grammatik?

Om det då kommer en postmodern pedagog, vilket det gör, och förklarar att denna ansträngande läroprocess är onödig eftersom den kan ersättas av Google och Wikipedia kan barnet och ungdomen med gott samvete luta sig tillbaka och återgå till sitt underhållande datorspel i stället för att besvära sig med multiplikationstabellens trista bök.

Konsekvensen blir att det barnet och den ungdomen aldrig häver sig upp på jättarnas axlar och därför aldrig kommer att kunna bidra till mänsklighetens utveckling genom eget tänkande. En förlorad hjärna, helt enkelt.

Västerlandets metod att förmå barn och ungdomar att anstränga sig och klättra upp på jättarnas axlar har varit att vörda kunskapen. Ett imperativ har bränts in i de ungas sinnen, ett ”du skall”, en piska, kunskapen är viktig, min lille vän, om du är duktig så får du premium ur rektors hand vid skolavslutningen.

Detta imperativ har inte varit förhandlingsbart och ej heller förklarats; det har bara varit så, ungefär som tidigare samhällen inpräntat Guds oförnekliga existens i de ungas medvetande.

Paradoxen är följande: postmodernisterna har naturligtvis rätt i att det vi söker är ny kunskap, inte gammal, och att gammal kunskap faktiskt kan återfinnas med hjälp av Google och Wikipedia, men om man inte med avsevärd plåga och vånda tryckt in en massa gammal kunskap i huvudet så har man inga fasta punkter att orientera sig efter, ej heller vet man vad man ska be dessa elektroniska hjälpredor att assistera med.

Vördnaden för kunskapen kan vara svår att kortfattat, enkelt och logiskt motivera, men den är mycket nyttig för samhällets fortlevnad och utveckling.