Gästskribent Arne Weinz: Sverige behöver en konstitutionsdomstol

logo­DGSTyvärr ser vi demokratin naggas i kanten av en ökande tendens att våra myndigheter bryter mot lagarna. Vi ser generaldirektörer sätta sig över den grundlagstadgade offentlighetsprincipen genom att hemligstämpla information som är av allmänintresse.

I Sverige finns möjlighet att anmäla myndighetsmissbruk till Justitieombudsmannen, JO, men JO arbetar på uppdrag av riksdagen och har kommit att fungera som myndigheternas och politikernas falska alibi. JO väljer enväldigt och utan extern granskning vilka ärenden som ska behandlas och vilka som ska avslås. Avslag sker helt utan motivering utan möjlighet till överklagan, vilket i praktiken gör medborgarna rättslösa gentemot myndigheterna.

Den 11 februari anmälde jag Mikael Sjöberg, Generaldirektör för Arbetsförmedlingen, till JO för brott mot offentlighetsprincipen, då Arbetsförmedlingen hemligstämplar hur de använder 20 miljarder per år till nystartsjobb. Redan efter en vecka meddelade JO på en rad och utan motivering att ärendet inte tas upp. Jaha.

De 20 hemligstämplade miljarderna används bland annat för att köpa arbetstillfällen till flyktinginvandrare, vilket kan destabilisera hela branscher då seriösa aktörer konkurreras ut av bidragsfixare. De arbetstillfällen som AF köper, många i taxi- och restaurangbranschen, betyder att arbetsgivaren inte behöver anställa motsvarande personer med normala anställningsvillkor.

Ett annat känt exempel är Skatteverket som förlorade i internationell domstol då verket sedan decennier tillämpade dubbelbestraffning. Först beslutade en handläggare på låg nivå självsvåldigt om skattetillägg, därefter kunde ärendet hamna i domstol som utdömde ytterligare straff utan hänsyn till det tidigare beslutet om skattetillägg. Det är anmärkningsvärt att Sverige under decennier tillåtit rena myndighetsövergrepp mot sina egna skattebetalare och att det ska krävas internationell domstol för att Sverige ska korrigera sig. Det säger tyvärr en del om svenska medborgares ställning gentemot myndigheterna. Och, om svenska politikers syn på relationen stat/individ.

Sverige behöver en fristående och oberoende konstitutionsdomstol med uppgift att granska myndigheternas och politikernas agerande. Sverige har kritiserats i Europadomstolen, bland annat för dubbelbestraffning gällande skattemål. 30 länder i Europa har en oberoende konstitutionsdomstol (även kallat författningsdomstol), med uppgift att kontrollera om lagar strider emot grundlagen och därmed förklara dem ogiltiga.

Arne Weinz har 25 års erfarenhet som entreprenör och företagare, bland annat som grundare av företagen Datasvar och GoExcellent. Hans personliga erfarenheter av 20 år som vd, med som mest ansvar för 2 000 anställda i sex länder, har redovisats i boken ”Den snabbaste vägen” (Ekerlids förlag, 2013). Han bor i Danderyd och har fyra barn.