Gästskribent Stefan Olsson: Motoffensiv mot jihadismen

logo­DGSBara en vecka efter terrorattentatet i Paris genomfördes ett nytt spektakulärt terrorattentat när hotellet Radisson i Bamako ockuperades.

Däremellan skedde två bombattentat i Nigeria, en knivhuggning av en judisk man i Marseille, en skottlossning på en buss i Sarajevo samt ännu ett bombattentat i Baghdad. Allt direkt relaterat till den extrema islamism vi kallar för jihadism. Lägg därtill de krig som terroristorganisationerna för i Nigeria, Mali, Syrien, Irak och Pakistan, där folk dödas utan att vi får höra om det.

Det sköljer en våg av jihadistisk terrorism över världen. Hur ska en sådan rörelse bekämpas?

När terrorattentat inträffar tas alltid de vanliga förklaringsmodellerna fram. Orsaken sägs vara de ekonomiska orättvisorna i världen, fattigdom och ojämlikhet, eller västmakternas okänsliga militära interventioner i Mellanöstern. Kapitalismen och kolonialism förklarar. Terrorismen är ett resultat av miserabla levnadsförhållanden.

Varför dessa standardförklaringar alltid plockas fram är något av ett mysterium. För vi vet ändå en hel del om rörelserna bakom terrorismen.

Jihadismen är inte en proteströrelse framsprungen ur fattigdom. Den är istället en i huvudsak ideologiskt driven rörelse, där idéerna i sig är bränslet. Terroristerna har blivit terrorister, inte på grund av olyckliga hemförhållanden, utan på grund av att de vill vara det. De radikala idéerna i sig har en dragningskraft som gör att vissa frivilligt låtit sig övertygas om att de är riktiga.

Det finns många skäl till att vi numera ganska säkert kan säga att det är så.

För det första är den jihadistiska rörelsen inte en utan flera. Den är spontant framväxt och organisationerna är många. Al-Qaida fungerar som en franchising-verksamhet. Framgångsrika terroristceller får erbjudande om att ansluta sig till organisationen. Islamiska statens förgreningar utomlands vet vi alltjämt lite om, men IS har sympatisörer överallt och uppmanar sina anhängare att begå terrorattentat var än de befinner sig.

För det andra finns jihadismen i hela den muslimska världen. Den finns i Pakistan, Afghanistan, Kina, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Somalia, Egypten, Libyen, Nigeria, Mali, Irak, Syrien, Libanon.

För det tredje finns sedan flera decennier tillbaks en ”tradition” av att åka på jihadistresor. Det började med Afghanistan efter Sovjetunionens invasion. Många muslimska män började tolka begreppet ”jihad” som att man skulle göra krigstjänst för islam. Under lång tid var därför Afghanistan landet man skulle åka till. Islamiska statens framgångar i Syrien har dock gjort att jihadistresorna har ökat kraftigt. Männen som vill göra krigstjänst kommer från alla möjliga länder, som bekant även från Sverige.

Allt detta visar att jihadismen inte är knuten till fattiga länder. Den är som värst i Syrien och Irak, men detta var aldrig Mellanösterns fattigaste länder.

Lägg därtill även fenomenet med självradikaliserade individer. De övertygas om att bli jihadister genom att de letar upp radikala hemsidor på nätet. De agerar på egen hand och finns hos oss i den rika delen av världen.

Självradikalisering är ett helt igenom idédrivet fenomen och förekommer även utanför den jihadistiska miljön. De mest kända högerextrema terroristerna var självradikaliserade: Oklahomabombaren Timothy McVeigh och Anders Behring Breivik. Men det gäller också för Anton Lundin Pettersson som med svärd högg ned invandrare på en skola i Trollhättan.

Det finns inte bara en förklaring till varför jihadismen har vuxit fram. Det är en kombination av dåliga politiska förhållanden i Mellanöstern som skapar frustration och ilska, socialt utanförskap i europeiska storstäder och förekomsten av radikala idéer. Vissa av jihadisterna är människor som har misslyckats med sina liv och söker mening i tillvaron. Men därtill finns också män (eftersom det nästan alltid är män vi talar om) som lever välordnade liv men ändå väljer att bli terrorister av övertygelse.

Så vad ska vi göra? Här finns nu inte plats för en åtgärdslista, utan poängen är att idéerna i sig måste ses som den kanske viktigaste orsaken. Jihadismen är en tilltalande ideologi för många. Det spelar ingen roll att den är bloddrypande. Den tilltalar vissa människor ändå, eller kanske av just den anledningen.

I det perspektivet är det en ideologisk motoffensiv från demokratierna som behövs. Den som var med på kalla krigets tid minns att den symboliska kampen var avgörande för att bryta ned Sovjetväldet. Minns hur påven Johannes Paulus II besökte Polen 1979 strax efter sin utnämning och skänkte tröst och förhoppning om en ny tid. Ett år senare grundades fackföreningen Solidaritet. Minns också hur Ronald Reagan talade i Berlin: ”Mr. Gorbachev! Tear down this wall!”

Sovjetväldet hade aldrig kunnat bringas på fall utan att västmakterna hade organiserat sig i en allians och tvingat fram en kapprustning. Men trovärdigheten bakom den militära upprustningen hade varit låg om inte de västliga ledarna också varit tydliga med att de inte på några villkor kunde acceptera den kommunistiska världsbilden.

Kampen mot rörelser som Islamiska staten, Boko Haram och al-Qaida kommer att behöva föras med militära medel, men eftersom så många attraheras av den jihadistiska ideologin kommer kampen också att behöva föras på det idémässiga planet. Våra demokratiskt valda ledare måste engagera sig aktivt mot jihadismen, inte tolerera att den förekommer någonstans i samhället, lika kompromisslöst som vi förut behandlat nazismen och kommunismen. Det är hög tid att denna ideologiska kamp nu påbörjas.

Stefan Olsson är fil. dr i statskunskap och frilansskribent. Tidigare var han chef för tankesmedjan Frivärld. Dessförinnan var han säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och ännu mer dessförinnan forskare och lärare vid Uppsala universitet.

15 reaktioner på ”Gästskribent Stefan Olsson: Motoffensiv mot jihadismen

 1. Erik skriver:

  Ingen muslim, ingen islamist. Ingen islamist, ingen jihadist.
  Jihadism drivs dels av Muhammeds exempel, det vill säga islam självt. Och dels av oljepengar. Att försöka gå ner på micronivå och psykoanalysera vad enskilda människor eventuellt har för bevekelsegrunder är ett villospår.

  Gillad av 2 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är ett helt relevant resonemang. Jihadismen är en ideologi som drivs av en ond och förvriden övertygelse och inte av fattigdom eller ett ogästvänligt klimat eller en ”antropogen” klimatändring som blivit den allra senaste inneförklaringen. Men denna paradigm är uppkomsten av extremism i mellanöstern en följd av en klimatändring och det är väst som är skuld till detta på grund av sitt kapitalistiska och slösaktiga liv. Detta är bara ett exempel på alla tokiga ”narratives” som cirkulerar i dagens mediala föreställningsvärld och som förhindrar ett rationellt handlande.
  Ingen frågar sig varför inte vi ser samma flykt från Israel som befinner sig i samma klimatzon? Här går snarare flyktströmmen från Europa och inte till Europa! också en möjlig följd av en till Europa importerad islamistisk extremism.

  En sjuk och farlig ideologi maste bemötas med kraft och också föras på en ideologisk nivå liksom också militärt när detta är nödvändigt. Nazismen var också en sjuk ideologi som ledde till ett oerhört lidande genom att man inte ingrep i tid. Den svenska eftergiftspolitiken mot nazismen och senare kommunismen är något som Sverige verkligen skall skämmas över. I farans stund måste man stå upp för vad man tror på och Ondskan måste bekämpas i vilken form den än uppträder.

  Gillad av 1 person

 3. Aha skriver:

  Krigsföring baserad på terror bygger på en viss återhållsamhet. För stor blodsutgjutning, säg ett kemiskt angrepp med 100 000 döda, leder till en storskalig motreaktion från värdlandets sida, med ambition att en gång för alla undanröja terrormöjligheter.
  Med värdland menas att terroristerna verkar i ett land eller genom kontakter i ett land, ett land som många gånger bokstavligen försörjer terroristerna.

  Låt oss ”leka med tanken” att en stad i Sverige med 100 000 invånare utplånas genom en kemisk terrorattack. Hur stark blir Sveriges motreaktion?

  Krigstillstånd kommer att införas, mobilisering mot fortsatta attacker kommer att ske. Personer och föreningar som kan misstänkas utgöra ”jordmån” för terrorism kommer att interneras. Om terrorn motiveras med Islamsk ideologi kommer moskeer att stängas. Undantagstillstånd kommer att införas, vissa diaspora kommer att belägras av militär. Tusentals kommer att interneras som potentiella terrorister/kollaboratörer. Bevakningen fysiskt och på nätet kommer att medföra stora olägenheter för områden/grupper som utgör grogrund för terror.

  Ovanstående talar för att terror utförs balanserat/kalkylerat utifrån värdlandets förmåga att slå tillbaka.

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   För sextio år sedan hade du haft rätt om Sveriges reaktion, för trettio år sedan också (kanske). Men idag? Saneringsarbete, begravningar, tysta minuter och andra ritualhandlingar i stora mängder, men konkret? Intet. Vi hade fått uppleva precis hur irrelevanta vårt land gjorts av liberaler och socialister, när representanter vädjat att andra länder, länder som gett sig själva förmåga till ‘power projection’, skall hämnas hos med sina söner och döttrars liv. Hur bra brukar det gå för sådana folkgrupper och stater, om motståndaren kan bita tillbaks, är svår att bringa till strid, saknar formell infrastruktur, eller skyddas av en större stat? Det svenska folket har röstat gång efter annan på en politik som avväpnar oss, som gör oss maktlösa, och därmed meningslösa och menlösa.

   Om Sverige skaffat sig kärnvapen som det en gång planerades för, om Sverige spenderat mellan tre och sju procent av BNP/år även efter kalla kriget, om Sverige skaffat sig stridskrafter kapabla att själva föra striden till fienden, ja då kanske vi kunnat agera efter ett attentat. Istället har dessa resurser satsats på att importera och locka till sig människor från just de religiösa ideologier som vill se oss försvinna.

   Kom ihåg det: det läge som nu råder i Sverige har röstats fram av ett folk som struntat i demokratins medborgerliga plikt: kunskap om sakfrågor.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

 4. asiktenmin skriver:

  Islam, oavsett extrem eller moderat, ska inte på något sätt få inflytande i västerländska samhällen. Islam ska begränsas till den privata sfären, ingen ska kunna hänvisa till till sin tro för att utverka rättigheter. Ingen ska utverka rättigheter genom terror, jaga därför islamister och jihadister med vapen och lagen, men glöm inte att grunden för deras agerande vilar på ISLAM, om än i tolkad form.

  Gillad av 3 personer

 5. leia skriver:

  De muslimer i Sverige som är emot terrorister måste agera och ta starkt avstånd från alla former av terrorhandlingar, de kan genom sina starka reaktioner påverka många vilsna unga
  och i den ideologiska kampen är vi många ickemuslimer som stöttar dem. Tillsammans blir vi starkare! Men var är dessa starka muslimska ledare i Sverige och framförallt var är deras ståndpunkt?

  Gillad av 1 person

  • Erik skriver:

   Islams mål fortsätter att vara att införa sharia på hela jorden. Oavsett om en muslim tar avstånd från en viss taktik för att uppnå det målet.
   De enda muslimer som kan anses ”moderata” är de som kan kritisera Muhammed. Och det kan ingen muslim göra eftersom det är ett av de värsta brotten i islam. Och då kvarstår Muhammeds liv som det högsta föredömet och islams kärna. Och då kommer ”moderata” muslimer att förlora varje debatt mot islamister.

   Gillad av 3 personer

 6. Sixten Johansson skriver:

  På Johan Westerholms blogg Ledarsidorna.se finns i dag en utomordentlig artikel av Marcus Brixskiöld: ”Daesh är också berättelsen om Sverige”. Där analyseras bakgrunden till rörelsens attraktion och Marcus formulerar tydliga strategier för hur arbetet mot den bör läggas upp i Sverige.

  Gillad av 1 person

 7. Hovshallar skriver:

  När det gäller kampen mot fundamentalistisk islam — för detta är vad jihadismen handlar om; en bokstavstrogen tolkning av islams urkunder — så gör Sveriges makthavare i stort sett ALLT bakfram!

  Istället för att klart och tydligt stå upp för VÅRA värderingar tillämpar man ”mångkulturalismens” ideologi på konflikten mellan Väst och Islam — och enligt ”mångkulturalismen” är ALLA KULTURER LIKA BRA!

  Då kan man alltså inte klart och ärligt säga som det är: att här i Sverige gäller VÅRA värderingar, och vi anser att dessa värderingar är ÖVERLÄGSNA sådana värderingar som är hämtade från islamska urkunder. Så får man enligt rådande ideologi inte säga i Sverige.

  Det kan man däremot i Danmark, ett land som mycket riktigt hatas av mångkulturalismens politruker. Danmarks integrationsminister Stöjberg säger utan omsvep att i Danmark gäller danska värderingar och inget annat.

  I Sverige råder en så extrem feghet inför allt som är förknippat med islamsk fundamentalism att man tom. försöker FÖRNEKA att våldsamma jihadister har något samband med islam!

  Detta för att inte störa den lögnaktiga bild av islam som ”fredens religion” man försöker sprida.

  Undersökningar visar att HÄLFTEN av alla muslimer i Sverige stöder sharialagar famför sekulär lagstiftning. Sharia är alltså en lagstiftning direkt baserad på Koranen osv, och som påstås vara dikterad av Allah.

  Dessa lagar är direkt antidemokratiska och könsdiskriminerande, de står kort sagt i fundamental motsättning till vår svenska värdegrund. Eftersom de är ”gudomliga” får de inte heller ändras av människor.

  Jihadisternas mål är att med VÅLD genomdriva ett samhälle som styrs av sådana lagar, där icke-muslimer har att välja mellan 1) att konvertera; 2) att bli andra klassens medborgare; eller 3) halshuggning.

  Sveriges makthavare ger bidrag av våra skattemedel till organisationer som stöder islamsk fundamentalism — tex. ”Sveriges unga muslimer”.

  Gillad av 1 person

  • Kim skriver:

   Instämmer. Man kan dessutom tillägga att det t.o.m. gått så långt att våra ledande politiker försöker inbilla oss att vi (svenska folket) saknar en egen kultur.

   Jag skulle vilja ha tillgång till din källa på att hälften av alla muslimer i Sverige vill införa sharia. Var hittar jag undersökningen?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Kim, de hittills utförda attitydundersökningarna bland svenska muslimer ingår tydligen i en holländsk studie, som refereras av Ivar Arpi i SvD 16 nov: ”Radikal islamism drabbar alla”.
    På Avpixlat finns just nu ett halvt dussin länkar till referat av undersökningar i flera olika länder, detta med anledning av Jimmie Åkessons aktuella förslag.

    Gilla

   • Kim skriver:

    Inte det minsta. Men du får lov att utveckla resonemanget om jag ska förstå hur det hänger ihop med mitt inlägg.

    Gilla

 8. gmiksche skriver:

  Om det är så som Stefan Olsson själv säger, att jihadismen i huvudsak är en ideologiskt driven rörelse, då är det väl naturligt att börja med att bekämpa själva ideologin. Jihadisternas ideologi är framsprungen ur koranen. Men den givna slutsatsen att det är koranens budskap som bör bekämpas, det skyggar man inför. En miljard människor kan inte ha fel. Eller hur?

  Gilla

 9. Lennart Göranson skriver:

  Det låter bestickande att jihadismen är idédriven. Men det vore intressant att gräva djupare i vad idéerna egentligen består av. Att jihadismen hänvisar till islam för att få legitimitet är uppenbart. På liknande sätt har krigförande parter hänvisat till högre makter sedan tidernas begynnelse: ”God’s on our side”, ”Gott mit uns”, ”In hoc signo vinces” och nu ”Allahu akbar”. Men vad är hönan, vad är ägget?

  En väg mot ökad klarhet kan vara att skilja mellan de enrollerade krigarna och de som driver IS som organisation. Den franske journalisten Nicolas Hénin var i Sverige i går och berättade hos Skavlan om sina upplevelser från 10 månader i fångenskap hos IS. Han bör veta vad han pratar om, åtminstone när det gäller situationen ”på fältet”. Enligt Hénin är många av krigarna konvertiter, dvs. tidigare kristna. Andra kommer från en sekulär muslimsk miljö, utan tidigare intresse för eller djupare kunskaper om religionen. Han menar att de primärt har drivits av en önskan att delta i våldsamma aktiviteter och att kopplingen till salafismen är sekundär. De har självradikaliserats, så som Stefan Olsson beskriver. Hénin karakteriserar sina kidnappare som korkade, naiva, okunniga, galna och hjärntvättade. Så nästa naturliga fråga blir, hur ser de idédrivna motiven ut för dem som organiserar hjärntvättandet?

  En förklaringslinje går ut på att fokusera på Koranen. Många lägger stor energi på att studera Skriften och genom citat visa att den våldsamma jihadismen är en oundviklig följd av religionen islam i alla dess former. Jag har svårt att köpa den förklaringen av två skäl. Dels liknar den alltför mycket metodiken hos kristen ortodoxi (och även judisk) som med hänvisning till Bibeln vill hävda att världen skapades på sex dagar. Dels stämmer den dåligt med hur världens öden i övrigt har formats under historiens lopp. Det har i grunden handlat om makt, geopolitik och ytterst ekonomi. Det var knappast religiös fromhet som utlöste korstågen, inte heller omsorg om vildarnas frälsning som utlöste kolonialismen. Etniska och religiösa etiketter har fått legitimera strävandena, men den bakomliggande verkligheten har varit mer krass än så.

  Så frågan är, vem tjänar ekonomiskt på en dominans i mellanöstern för IS?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.