Tillvarons mysterier eller varför har vi så svaga journalister?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag lyssnar ofta på ett radioprogram som heter Studio 1, ty det sänds medan jag sitter i bilen hem från jobbet. Ett inslag nyligen handlade om att moderaterna ville att det skulle göras medicinska ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.

Varför ville moderaterna detta? En intervjuad moderat riksdagsman svamlade något osannolikt om att det var för att allt skulle gå rätt till. Det verkliga skälet måste rimligtvis vara att moderaterna tror (att svenska folket tror) att det släpps in alldeles för många överåriga och att en medicinsk kontroll skulle avslöja bedragarna.

Sedan intervjuades en person från Migrationsverket som förklarade att det inte alls behövdes några medicinska undersökningar, det hade man haft förut och det fungerade inte, så nuvarande ordning var helt tillförlitlig.

Då tror den misstänksamme lyssnaren (ML), jag till exempel, att Migrationsverket inte vill ha en vetenskaplig åldersbestämning eftersom Migrationsverket vill släppa in hur många påstådda barn som helst.

Sedan intervjuas en barnläkare som säger att det inte går att fastställa ålder medicinskt och att barnläkarkåren tycker att man skulle göra psykosociala bedömningar i stället, alltså bedöma individernas mognadsgrad för att fastställa deras ålder.

Därefter framkommer det att förut, när medicinska undersökningar faktiskt gjordes, så accepterade inte Migrationsverket alltid läkarnas bedömningar eftersom läkarna vägrade skicka sitt bedömningsunderlag, till exempel röntgenbilder, till Migrationsverket. ML får nu en känsla av att barnläkarna är duvor, som vill släppa in alla, och Migrationsverkets personal hökar, som inte vill släppa in någon. Det skulle betyda, konkluderar ML, att moderaterna skulle hamna ur askan i elden om de fick igenom sitt förslag att läkarna skulle avgöra.

Den förslagsställande moderate riksdagsmannen konfronteras med det faktum att varken Migrationsverket eller läkarkåren tycks gilla det moderata förslaget om medicinsk kontroll och att dessa båda för övrigt är sinsemellan oense. Då säger den moderate riksdagsmannen att de flesta EU-länder gör medicinska bedömningar, så det så.

ML blir därmed inte bara misstänksam, utan dessutom totalförvirrad (TF). Studio 1s journalister gör såklart ingenting för att klargöra det hela utan lämnar MLTF i sticket.

MLTF funderar över hur det hela ska tolkas. En sak verkar klar. Det finns inga hundraprocentigt säkra metoder att medicinskt fastställa någons exakta ålder. Det hade MLTF fattat från början. Ett myndighetsbeslut måste utgå från en bedömning. Om det ensamkommande barnet har tappat alla tänder och lider av starr och prostatacancer kan man vara hundra procent säker att han passerat de arton. Men om myndigheten bara är 50 procent säker? Eller 25? I sådana frågor är läkarna inte till hjälp. Detta är politiska frågor, just den sortens frågor som vi har svårt att hantera i vårt land eftersom det inte finns politiker som törs säga vad de menar (om de menar något).

Så vad är storyn? Att majoriteten av EU-länderna skickar fram brutala rättsläkare som skriver intyg på att alla som kommit i målbrottet är över arton och därför ska avvisas och att detta är moderaternas vilja vilket Migrationsverket och barnläkarna ogillar? Att moderaterna har hoppat i galen tunna och lierat sig med läkare som är duvor i stället för tjänstemän på Migrationsverket som är hökar? Att man borde fråga andra typer av läkare än barnläkare eftersom dessa är duvor? Att moderaterna i själva verket vill släppa in fler åldrande flyktingbarn och därför tycker att Migrationsverket borde rådfråga barnläkare som får rätt att köra över Migrationsverkets hökar? Det enda som känns stabilt är att Studio 1 blandar bort korten.

MLTF tar sig för pannan och önskar att det fanns någon sorts hederlig och tillförlitlig journalistik i vårt land. Det är ju inga svåra frågor som borde ha ställts. Att dessa självklarheter inte utreds måste bero på att de berörda journalisterna inte vill reda ut dem. Alternativet är att de inte fattar. Men så dum är ingen.