När det plötsligt blir på allvar

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När man seglar och det knappt blåser något kan en femåring tillåtas leka skeppare. Han kan styra och ge order och mamma och pappa kan skratta när båten långsamt guppar åt fel håll. Under gynnsamma förhållanden kan allt tillåtas eftersom det inte gör någon skada.

Men vänta bara tills kuling blåser upp. Då blir fel ödesdigra. Pappa ställer sig till rors och skickar femåringen under däck. Ju starkare vind, desto högra ställs kraven på förnuft, uppmärksamhet, sjövana. Framför allt är dumma teorier och barnsliga experiment förbjudna.

Sverige har under decennier kajkat i en stiltje som tillåtit oss att flörta med och låta oss påverkas av dårfinksteorier. Många oerfarna, barnsliga tyckare att beklätt viktiga positioner inom politiken och samhällslivet i övrigt. Även pappa och mamma, vilka de nu ska vara – här bryter metaforen samman – verkar ha tappat koncepterna.

Men nu viner kulingen kring skutan (plötsligt tillbaka i metaforen). Väderprognoserna förutser ökande vindstyrkor. Alltfler svenskar anar att det inte är lek längre. Många är numera förskräckta, särskilt när de politiska befälhavarnas osäkerhet och nervösa uppsyn obarmhärtigt avslöjas i teveintervjuer. Här är ett gäng som inte har koll.

Jag har inte heller koll. Men jag har förmånen att slippa ha varje vaken minut uppbokad av möten, resor, intervjuer och en massa annat strunt som effektivt förhindrar makthavare att göra det de borde göra, nämligen tänka. Att tänka är särskilt betydelsefullt när stormen börjar ryta, för då kan man inte göra som vanligt, utan då måste man göra en del saker man, i varje fall i det moderna Sverige, aldrig övat sig på.

Jag tror att första prioritet är något Sverige slarvat alldeles förskräckligt med under de senaste årtiondena, nämligen Ordning. På ett skepp är Ordning, Disciplin och Uppmärksamhet och sådant omistligt, desto mer ju hårdare det blåser. Nu måste ordning och statligt våldsmonopol återupprättas i Sverige. Jag vet inte precis hur det ska gå till, men det handlar om att polisen måste sätta sig i respekt och få resurser att göra det. Krister Thelins idé om att kommunalisera polisen är sympatisk och övertygande, men en omorganisation mitt under stormen tror jag skulle vara som att bjuda upp Djävulen till dans.

Om polisen ska sätta sig i respekt exempelvis i de 55 no go-zonerna kommer det att bli bråk. Det kommer att krävas våld som lätt kan framställas som (och ibland kanske vara) polisbrutalitet. Här krävs ett nationellt ledarskap som kan förklara att statligt våldsmonopol betyder just att staten är den enda som har rätt att utöva våld och att den tänker göra det tills allt annat våld är utslaget. De som eventuellt utmanar det statliga våldsmonopolet har inte rätt till några sympatier. Om allt detta kräver att polisen kollar identiteter i T-banan så får den göra det. Om det kräver att polisen upprättar ett register så får det bli så.

Ett annat akut problem är migrationen. Här måste Sverige ha en politik för dagens situation, inte gamla tiders. Volymerna måste begränsas. Hur mycket vet jag inte. Men två slags åtgärder är nödvändiga: dels återigen Ordning, till exempel att man inte låter flyktingar löpa fritt i Sverige, dels att Sverige gör sig mindre attraktivt, exempelvis genom att ta bort de utvidgade asylskäl som vi är ensamma om i Europa.

Det är bråttom. Jag talar inte om att tillsätta utredningar som tar evigheter på sig att komma fram med resultat. Jag vet att den visliga, genomarbetade trögheten är demokratins adelsmärke, men här duger inte långbänkar. Problemen är här och nu.

Integrationen är nästa pilsner. Även här måste vi rensa upp bland alla dumma idéer som fått leda oss genom vad Per Ahlmark kallat ”det galna kvartsseklet” med början 1968 (om man frågade honom idag skulle han säkert förlänga perioden till ”det galna halvseklet”). Ett exempel bara: varför lägga tid och pengar på hemspråksundervisning om vi vill att utlänningar ska integreras i Sverige? Sådana lekar kan man hålla på med under lugna förhållanden när man har hur mycket resurser som helst, men inte när det är på allvar.

Förnuft och erfarenhet måste också vinna inträde i skolans värld. Där härskar synsätt, teorier, beteenden och arbetssätt som bevisligen försämrar svenska elevers skolresultat, både i förhållande till andra länder och i förhållande till vad vi själva åstadkom tidigare. Det är som om snälla barn som tror på tomtar och fantiserar om att leka med gulliga vargar hade stått vid rodret. Men nu viner det i tackel och tåg och då måste flumpedagogiken skickas under däck. En första, enkel reform vore att ta bort förre utbildningsminister Björklunds krav på lärarlegitimation så att skolorna kan anställa nypensionerade civilingenjörer för att lära barnen matematik, ett av de värsta krisämnena.

Ett av statsministerns favorituttryck i förra årets valdebatt var ”det här är på riktigt, det här är på allvar”. Han hade rätt. Bara han ville ta konsekvenserna av denna insikt!

53 thoughts on “När det plötsligt blir på allvar

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Mina bästa lärare var ingenjörer och ekonomer som valde att bli lärare i slutet av sin karriär och med lång erfarenhet från arbetslivet. Ingen hade någon pedagogisk utbildning.

  Viktigt är att omedelbart efter ankomst förklara vissa saker, bl.a. skyldighet att försörja sig, kvinnornas ställning och att i Sverige lämnar man riktiga uppgifter till myndigheter. Påkomna lögner skall få konsekvenser, t.ex. ekonomiska och att bevisbördan för övriga påstådda omständigheter ökas för den fuskande. Bedrägeri med t.ex. pass skall hanteras enligt svensk lag.

  Logos måste fullt ut ersätta patos i hela hanteringen. Patos kan man möjligen ägna sig åt när det är vindstilla och femåringar kan tillåtas att styra. Inom politiken måste man kunna bedöma vad besluten leder till på lång sikt.

  Liked by 3 people

  • Maria M skriver:

   Det undersöks aldrig varför folk kastar bort sina pass men inte sina mobiler, varför man beviljar mycket generösa bidrag till nyanlända (mycket högre är socialbidrag) samt gratis tandvård, sjukvård och skola till illegala migranter.
   Den största skandalen är hur och varför man hanterar ensamkommande till såna enorma kostnader där det inte verkar finnas någon gräns för dumheten.

   Liked by 4 people

  • Hans Kindstrand skriver:

   Mina erfarenheter från Handelsgymnasiet i Norrköping vid slutet av 1960-talet är dom samma. Flertalet av mina lärare kom från ”vanliga” yrkesliv. En hade varit ekonomichef på ett större företag, en var pensionerad advokat, en var doktor i historia osv. Dom flesta av mna lärare hade en förankring i det som var det ”verkliga livet”. Jag har alltid känt stor tacksamhet för den grundutbildning jag fick där.

   För övrigt – Havet är inte farligt även om det råder halv storm. Problemen inställer sig när man närmar sig land.

   Gilla

 2. Peder skriver:

  Klapp klapp klapp…. mina stående ovationer på morgonen.
  Ju längre det har gått ju mer arbetsamt blir det att upprätta ordning.

  Mjukis stilen som pågått de senaste valperioderna funkar vid stiltje, och din liknelse vid segling är slående då jag själv brukar få lite skäll ibland för att kommendera när det blåser styvt
  Men vi saknar idag kapten & styrman med dessa egenskaper, man kan inte ha en stammande Pellejöns som ser ut som en ledsen hundvalp på bryggan när det stormar.

  Ja, vi har en gaphals till höger, men jag saknar i alla led, från vänster till höger den som har förmågan att ta skeppet Svea vidare i stormen som är under uppsegling. Sannolikt är dessa personlighets typ bortsorterade för att de inte varit PK de senaste åren.

  Sverige behöver en statsman, men jag kan inte finna någon i leden som ens är tänkbar, men han kanske finns där taktiskt avvaktande på att stiga fram.

  Många tuffa beslut att fatta framöver..

  Så vad göra, ja för egen del har jag gjort något jag inte hade en tanke på för någon månad sedan, jag har kollat var livbåtarna är placerade och hur man startar dess färd, resmålet blir sannolikt i så fall utanför europa, har möjligheten att via internationellt bolag söka arbete i andra länder och där fanns en del.

  Må gott och tack för bra reflektioner i samtiden

  Gilla

 3. Hans G Eriksson skriver:

  Dessvärre finns ingen acceptans för raden av i sig utmärkta och ofrånkomliga krav i en nation där krisinsikt saknas alltför länge och där pappa staten måste förstå att komma till undsättning. Allt annat är orättvist.

  Glöm inte att anmäla adressändring till Postverket stod det i När kriget kommer (eller liknande) i informationen om skyddsrum.

  Gilla

 4. Anders Borg skriver:

  Och hur gör man om barnen framhärdar och stänger om sig så att de vuxna inte kommer åt styrpulpeten? Och de istället omger sig med bortskämda kompisar som säger med häll röst att de läst i en serietidning att vuxna egentligen inte kan och borde segla och att de minsann inte får bestämma?

  Liked by 6 people

 5. Gunhild skriver:

  Patriks liknelse av en seglats är slående. Men i liknelsen förutsätts att vi bestämt oss för ett gemensamt resmål. Men så kanske inte är fallet. Frågan dök upp efter läsningen av en debattartikel i DN den 5 september i år.
  Praktiskt taget alla i Sverige har varit ute och rest i världen, kanske också i en båt på sjön. Gränserna har varit öppna. Vi är många som mött människor från olika kulturer. Och fått nya vänner. Med ett giltigt pass har alla världsdelar varit tillgängliga. Och för människor i andra länder har motsvarande gällt, med några få undantag. Det trodde jag länge var att omfamna en global värld, att fritt kunna besöka andra länder. Möta andra människor och kulturer. Men jag hade fel. Helt fel. För det är inte så en globalist betraktat världen. Det blev jag varse efter att ha läst ett inlägg i DN Debatt den 5/9-2015. Där följande står att läsa;

  + ”Det är hög tid att inte bara ändra asylförfarandet och släppa in flyktingarna, utan att också aktivt hjälpa dem till Sverige och Europa. Fyll charterplan. Rulla ut de vita bussarna”.

  + ”Varken Sverige eller vår omvärld kommer att se likadan ut när denna period är över. Detta må vara skrämmande, men att med våld försvara den gamla ordningen är inte bara meningslöst – det är också moraliskt korrupt och ekonomiskt ohållbart”

  + ”Migrationen är dessutom förmodligen bara i sin linda då FN uppskattar att hundratals miljoner människor de närmaste årtiondena kommer att tvingas flytta på grund av klimatförändringar och stigande havsnivåer”

  + ”Vi måste värna om vårt samhälles själva grundvärderingar och därifrån bygga ett inkluderande och mångkulturellt Sverige”

  + ”Låt oss dock ta debatterna om integration och arbetsmarknadslagstiftning en annan dag.”

  Plötsligt förstod jag, att jag inte är globalist, jag som rest så mycket och besökt så många olika kulturer, och fått vänner i andra länder. För mig har mötet med människor alltid handlat om att öppna inre gränser. Hur vi mött och bemött enskilda människor mentalt. Men för globalisten handlar det tydligen om yttre fysiska landgränser. Man vill förändra Sverige till något annat och omfamnar därför stora flyktingströmmar. Globalisten vill att Sverige skall upphöra som nation. Och alla övriga länder också. Olika kulturer skall blandas upp, i en enda stor gemensam smältdegel. När man förespråkar en gränslös värld, menar man det också, i kulturell, geografisk och fysisk bemärkelse. I vilken grad det är denna politiska vilja och strävan, i praktisk politik, som också förklarar det vi ser idag av migration, undandrar sig min bedömning. Men båten håller kanske på att kantra för att vi är oeniga om färdriktningen. Jag skulle därför önska mig ett klarläggande från alla partier i denna fråga. Framför allt från de båda regeringspartierna. Men också från Centerpartiet. Vad menar de med sin öppna-famn-politik, i migrationsfrågan? Att MP behöver förklara sin politik extra tydligt torde vara uppenbart. Vi behöver i varje fall få svar på hur de olika partierna ser på Sveriges framtid, nu när det viner i tackel och tåg. Vill vi styra båten mot en gemensam framtid. Är vi överens om båtens färdriktning?

  Länk till DN Debatt och artikeln;

  http://www.dn.se/debatt/vi-maste-oppna-granserna-ocksa-for-var-egen-skull/

  Liked by 6 people

 6. En spännande framtid skriver:

  En av de mest korkade, ondskefulla men förment godhetsexploderande artiklar jag nånsin stött på (dvs den artikel som länken i sign Gunhilds text går till). Här ligger både MP och V rejält i lä. Undrar om debattören – en docent på Försvarshögskolan!!! – har samma ståndpunkter nu, 1,5 månader senare, när t o m Löfven, Greider m fl inpiskade ”godhetsapostlar” talar om att Sverige inte klarar mer.

  Oklar argumentation dessutom: vad betyder ”öppna gränserna också för vår egen skull”? Vilka syftar ”vår” på? Migranterna, rimligen.

  En artikel proppad med galna påståenden utan några som helst belägg, t ex ”Vi måste värna om vårt samhälles själva grundvärderingar och därifrån bygga ett inkluderande och mångkulturellt Sverige. Låt oss dock ta debatterna om integration och arbetsmarknadslagstiftning en annan dag.”

  Ordning och reda och ansvar, som Löfven brukar säga.

  Gilla

 7. Aha skriver:

  Engellaus exempel om att svenska inte är första språk i skolan är ett bra exempel där man som lekman häpnar över ett konstigt förhållande. Andra exempel på detta är;
  – brottslingar/kriminella släpps på fri fot efter att de tagits på bar gärnings. ”Gå direkt” till fängelset borde vara en självklarhet
  – brottslingar slipper straff för brott som begås under den tid en brottsling väntar på fängelsestraff förutsatt att begångna brott har lägre straffpåföljd än det brott en brottsling ska gå i fängelse för.
  – invandrares utfall mot svenskar (djävla Svenne, gruppstryk, etc) räknas inte som hat-/rasistbrott då svenskarna är majoritetsfolk.

  En lista över konstiga förhållande som bryter mot människors förnufttänkande skulle nog bli ganska omfattande. Bakom varje ”konstigt” beslut finns säkert mer eller mindre goda förklaringar som alltså strider mot folkligt förnufttänkande.
  Vad göra åt detta? Lämpligt vore väl att sätta punkterna under debatt vilket skulle vara en lämplig uppgift för tredje statsmakten. Av angivna exempel kan man dock inte räkna med något större intresse från journalisterna; folk i underläge är offer och dessa ska inte kritiseras.

  Liked by 4 people

 8. Sorgsen över Sveriges förfall skriver:

  Tja…

  Detta har ju SD stått för i decennier, vad är nytt egentligen ?

  Och eftersom ingen, inte heller ”det goda samhället” vill samarbeta med SD -så framstår hela insändaren som smått löjlig.

  Liked by 1 person

 9. elfyma+ skriver:

  Håller med Patrik.
  Migrationspolitiken är väldigt motsägelsefull, för att inte säga obegriplig.

  Alla nyanlända kallas ”flyktingar” innan deras flyktingsstatus ens prövats och fastställts.
  Migranter som efter mängder av överklaganden ska utvisas kan stanna kvar som ”papperslös” utan att polisen får ingripa. Barnen får gå i skola och de kan få vård gratis om de inte har lust att betala ynka 50kr/läkarbesök.
  Än märkligare är det att minsta lilla kommun ska kunna erbjuda hemspråksundervisning på all världens språk till migranter som fått PERMANENT uppehållstillstånd just för att de ska slippa åka tillbaka till sina hemländer.
  Vad är poängen med det ? Relaterat:
  https://varjager.wordpress.com/2010/03/03/avskaffa-minoritetsspraken/

  Liked by 4 people

 10. asiktenmin skriver:

  Vi har en kapten (Löfven) på skutan Sverige, utan sjövana eller utbildning, som lovar bättre villkor än något annat Västeuropeiskt land för ”flyktingar”. Samma kapten beklagar sig sedan över att de länder som ligger mellan oss och flyktingursprunget inte tar sitt ”ansvar”. Men KAPTEN det är DU som inte tar ansvar när DU står och delar ut förmåner vida övertrumfande omgivningen. Tror vår kapten att ”flyktingar” är lika okunniga som han själv när det kommer till ekonomiska realiteter? Ta bort handen från gasreglaget och ratten vi behöver en ny kapten och riktning på skutan Sverige.

  Liked by 2 people

 11. Carsten skriver:

  @Gunilla

  DN artikelns idéer du listar upp är tagna ur FN’s 2030 Agenda https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
  Löven skrev under den nu i slutet av September och skall träder i kraft den 1.Jan 2016.

  Detta är vår nya religion. Media är fullt upptagen med att slå den i våra huvuden och våra politiker med att omsätter den till samhälliga fakta…
  Den (sken-) demokratiska tiden är förbi.
  Den sköna nya världen…

  Hittade följande av Frank Zappa som beskriver vad som pågår:
  “The illusion of freedom (och demokrati) will continue as long as it’s profitable to continue the illusion.
  At the point where the illusion becomes too expensive to maintain, they will just take down the scenery, they will pull back the curtains, they will move the tables and chairs out of the way and you will see the brick wall at the back of the theater.”

  Peter Krabbe gjorde en genomgång av agenda 2030 :
  https://peterkrabbe.wordpress.com

  På nätet finns flera kritiska betraktelser, t.ex. :
  http://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html

  Liked by 1 person

  • Hedvig skriver:

   Vill gärna ha en länk till informationen om att Stefan Löfven i slutet av september skrivit under denna ”FN 30 Agenda”.

   Gilla

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Metaforen med seglatsen är excellent. Problemet är dessvärre att de vuxna inte heller vet hur man styr en båt i storm. De som insisterat att en båt måste ha ett roder hade blivit utmanövrerade av de som hävdade att det var just förekomsten av ett roder som var det stora felet i vår tids seglats.

  Gilla

 13. Aha skriver:

  När det plötsligt blir allvar är Sverige inte kapabelt.
  Handlingens män är bortsorterade. Nu är det ”om och men”-personerna som tagit över. Svada och PK-åsikter premieras.
  Misstänker att detta förhållningssätt även kan ha spridit sig till militären som annars har den givna kompetensen att hantera katastrofer. Dock har dom inte efterfrågats.

  Polisens förmåga kan diskuteras. Korvgrillning och dialogpoliser är inte mycket att sätta in vid katastrofer.

  Sveriges förmåga att hantera immigrantströmmarna kan betraktas som klen.

  Liked by 1 person

 14. Tia Itkonen skriver:

  Intressant det där påpekandet om hemspråksundervisning.

  Till flyktingförläggningen i Kauhava i Finland har det placerats flera hundra irakier. Det första man öppnade var en lekskola för små barn, där går allt på finska. Så samlade man ihop alla som varit lärare i sitt hemland. Skolbarnen delades upp i två grupper utifrån ålder. En finsk lärare med en assistent samt alla de irakiska lärarna skulle gemensamt ta hand om undervisningen.

  Men när den finska läraren förklarade att man skulle börja undervisningen på arabiska, enligt deras egna seder och bruk, att det inte var så bråttom med de finska, de kunde man lära sig senare, protesterade irakierna. De ville att man genast skulle börja på finska, följa den finska läroplanen, de finska sederna och de finska läroämnena. Och så blev det. Alla var ense om snabb integration och då var det barnens behov som kommer först.

  På 90-talet besökte jag med min skola i Rinkeby New York. Vi fick tillfälle att träffa Loretta Monroe från Colombia universitet, rektorn som hade lyft upp en skola i Harlem från botten till topp. När frågan om hemspråksundervisning kom upp, menade hon att bäst var att helt koncentrera sig på engelskan, att det där med hemspråksundervisning egentligen handlade om j – o – b – s så som hon bokstaverade för oss.

  Tough love var Monroes sammanfattning jag själv tog med mig från det besöket.

  Liked by 2 people

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Ursäkta, men jag måste fråga om det var ‘No Excuse’-programmet rektor Monroe var inblandad i? Har själv försökt (förgäves, tyvärr) väcka uppmärksamhet för detta bland kollegor.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

 15. Henric Ankarcrona skriver:

  I kuling gäller att kunna hantera båten men också ha en klar ide’ om vart kosan skall styras.
  En kris med en folkvandring som spräcker alla ramar för värdegemenskap och finanser behandlas av våra politiker som om bara ”flyktingmottagandet förbättras” så kommer allt att bli bra..
  Var finns den politiker som ser längre? Som funderar och talar om de långsiktiga effekterna av närvaron i landet av hundratusentals personer från dysfunktionella samhällen?
  Vad ska inträffa för att de politiska besluten ska framstå som trovärdiga? Jag fruktar att min fantasi inte räcker för att utmåla kommande katastrofer i stort och smått som kommer att framtvinga en omlagd kurs.
  Henric Ankarcrona

  Liked by 1 person

 16. Lennart Jonasson skriver:

  Pedagogik är en blandning av utopism och politisk korrekthet. Två begrepp som alltså motsäger varandra. Följden av detta är i vårt land förödande. Hade den pedagogiska vetenskapen kunnat påvisa att läsförmågan ökat, att den matematik som nu läses i sjuan fordom lästes i nian osv så hade diskussionen blivit annorlunda. Men, som alla vet, så är det precis tvärtom över hela fältet. De empiriska resultaten är katastrofala för den pedagogiska vetenskapen.

  Likväl har pedagogerna dominerat SVT/SR/UR i allsköns program genom åren med skifte då och då med nya pedagogiska, skolor, hjältar i ett sluttande plan nedåt mot sämre skolresultat. Oberoende public service även här, ni vet.

  Lägg därtill att lärarutbildningarna lagts på mer och mer pedagogik genom åren. Det hela har fått rulla på genom åren utan att i grunden ifrågasättas. Politikernas stöd har varit unisont i resan mot sämre och sämre skolresultat. Många särintressen små bildar en stor å i det välfärdsindustriella komplexet. Överlag kan sägas att de korrekta utopisterna förstört det svenska skolsystemet genom att komma med dåliga lösningar på problem som inte fanns.

  Skolhaveriet speglar på många sätt samhällsutvecklingen som sådan där snällismer används som trollformler mot den onda verkligheten. Den systemkris vi nu lever under kommer aldrig att förbättras så länge dess bärare håller fast vid systemet. EN total samhällskrasch väntar och är antagligen behövlig.

  Gilla

 17. Ådärkomdenja skriver:

  Instämmer odelat. Beklämmande hursomhelst, att nämnda klokskaper tillåtits haverera i självkollapsens politiker-egenvalda nationsagenda. Alltihopa är ju egentligen självklarheter, för friska hjärnor, icke-PK:iserade.

  Jag skulle eg vilja lägga till ett antal skärpningar vad gäller skolans område, disciplinära men även andra delar som tappats bort genom flumåren. Men jag avstår, mitt ‘recept’ är för beskt för att lämpa sig i tryck, iaf under rådande omständigheter. Att jag själv upplevt detta, och blev en bättre vuxen, från buspojkstadiet, är min egen samt föräldrarnas klara övertygelse.

  Liked by 1 person

 18. Hedvig skriver:

  Seglingsmetaforen är bra, men du glömde att i klartext påpeka att kaptenen har auktoriteten ombord. Det är han som har BEFÄLET och BESTÄMMER över besättningen. Särskilt vid kuling och stormbyar.

  Har vi i Sverige idag en endaste person som har auktoritet och kan – och vågar – bestämma? Sätta ner foten och därmed utsätta sig för medias rasistdomar?

  Jag vet inte hur det är med Sveriges nye överbefälhavare Micael Bydén som nu ska styra över Sveriges mest hierarkiska organisation?

  Gilla

 19. Bo Hansson skriver:

  Instämmer helt i Patriks bild av samhället.

  Det är riktigt illavarslande. Men det går inte att bara stillasittande klaga. Handling räknas. Borgerlig Framtid bildades just för att aktivt göra något åt denna tragikomiska samhällsutveckling.

  Hjälp oss rädda Sveriges framtid genom att stötta Borgerlig Framtids politik!

  http://www.borgerligframtid.se/var-politik/

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Jag håller helt med Patrik om de nödvändiga åtgärderna på alla fyra områdena: våldsmonopolet, migrationen, integrationen och skolan. (Trots den förutsägbara vreden och argumentationen från minoritets- och lärarorganisationerna).

  Vad gäller migrationen återkommer vår statsminister ständigt till att det handlar om människor som flyr från krig. Media beskriver alla som flyktingar. Sanningen är ju att ingen som kommer till Sverige är flykting, inte ens den fjärdedel som i ett första akut skede har flytt från krig eller annat direkt hot. Hundra procent av dem som passerar Sveriges gräns är migranter.
  Fyra viktiga kriterier som avgör om en integration av migranter kan lyckas är: humankapitalet, motivationen att integreras, volymerna och koncentrationen. (Dessutom förstås arbets- och bostadsmarknad, majoritetsbefolkningens attityder och insatser, graden av kulturell likhet). Alla fyra kriterierna lyser rött och den som inte ser och hör larmsignalerna är inte riktigt frisk.

  Det farligaste vi närmast kan förutse (förutom enstaka terrordåd): Snart har vi 100 000 eller fler frustrerade och arga unga män, som har tillbringat månader och år i sysslolöshet och misär och känner sig svikna och lurade av Sverige, som de uppfattar har lovat dem pengar, bostad, villiga kvinnor. De är atomiserade, lösryckta från sina familje-, släkt- och kulturband och restriktioner. Kanske 80 procent bär islams kvinnosyn och syn på icke-muslimer med sig från sina hemländer. De hamnar i religions- och etniska konflikter, maktkamper, kriminalitet.
  Så fort de får chansen tar de sig förstås till våra större städer. De hamnar i strider med befintliga maffiastrukturer. De upptäcker att det inte finns någonting som hindrar dem att göra precis vad de får lust. Hela Sveriges slutkörda 20 000 poliser har inte minsta chans att förhindra eller lagföra de kravaller, sabotage, massbrott, som kommer att begås under åren framöver. Enskilda medborgare och medborgargarden kommer att sätta sig till motvärn, men resultatet blir anarki, kaos, lågskaliga ständiga krig.

  Jag beskrev det här närmast för att kunna ställa en fråga till er som kan mest om juridik: Kan man inte börja med att göra ett antal brottsanmälningar? Även om tjänstemannaansvaret är borttaget har väl t ex Dan Eliasson ingen immunitet vad gäller brott enligt brottsbalken? I många kapitel där kan man väl hitta gärningar som han kan anses ha gjort sig skyldig till genom att på otaliga sätt aktivt eller genom uraktlåtenhet ha bidragit till att den här situationen har uppstått. Anders Danielsson likaså. Jag föreslår många klara gärningsbeskrivningar med angivande av lagrum i brottsbalken + publicitet i media. Även om det inte får så stor verkan, så har det ändå både ett terapeutiskt och ett folkupplysande värde.

  Liked by 2 people

  • En spännande framtid skriver:

   Sign Sixten Johansson ger som alltid goda råd: Låt oss börja revolten med polisanmälningar en masse, anmälningar av andra slag så att polisen etc dukar under och situationen därigenom till sist kollapsar. Först i denna aska kan nåt nytt uppstå.

   Den nuvarande regeringens + den s k oppositionens agerande kan bara beskrivas som komplett dåraktigt.

   Historien har hittills dömt riktigt, så kanske även denna gång.

   Gilla

  • Anders Lindfors skriver:

   Du sammanfattar på pricken sakernas tillstånd. Var gick det fel med svenska folkets sunda förnuft? Övriga Europa vill inte bli muslimskt av det enkla skälet att flyktingströmmarna kommer från muslimska samhällen. De drar slutsatser av detta.

   Liked by 1 person

  • Hans Kindstrand skriver:

   En bestämmelse som det finns anledning att hålla i åtanke finns i Brottsbalken 19 kap 1 § om Högföräderi, och som lyder som följer:

   ”Den som, med uppsåt att riket eller del därav ska, med …. lagstridiga medel eller med utländskt bistånd läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år.”

   (”Det krävs inte att en främmande statsmakt har medverkat för att utländskt bistånd skall anses föreligga. Även bistånd från utländska enskilda personer omfattas”; Karnov not 946),

   Jag är inte expert på dom här sakerna men i min föreställningsvärld är en ”världsregering” under FN (enligt Agenda 2030) en sådan utländsk makt som omfattas av straffstadgandet. Beklagligtvis finns det nog personer i ansvarig ställning som inte har klart för sig innehållet och innebörden av svensk lag i denna del. Om man som jag är övertygad om att bubblor kan brista och att pendelrörelser är legio, har dom anledning att känna oro.

   Liked by 1 person

  • Mats Olsson skriver:

   Ja Sixten, det scenario du beskriver är tyvärr högst sannolikt. Kan vi se våra barn i ögonen, om 15 år ? Alla välutvecklade samhällen har sina uppgångar och fall, vad fan kan man göra förutom att rösta på SD ?

   Gilla

 21. Fredrik Östman skriver:

  Femåringarna där uppe i den höga Nord har ingen aning om vad som väntar. Österrike bygger nu staket längs gränsen till Slovenien och skickar alla flyktingar vidare till Tyskland — också dem som vill ansöka om asyl i Österrike! Bayern kommer förstås inte acceptera detta särskilt länge till.

  Resten av EU spela svarte Petter och Sverige sitter och samlar kort.

  Gilla

 22. Gösta Johnsson skriver:

  Både polisens, lärarnas och föräldrarnas auktoritet måste återupprättas. Sverige är på väg åt helt fel håll. Kaptenen har redan övergett skutan och de som tagit över vet inte åt vilket väderstreck färden skall styras . Illa, illa…när kommer en tillnyktring??

  Gilla

 23. Apg17 skriver:

  Det brukades skämta om söndagsseglare som navigerade i skärgården med hjälp av telefonkatalogen kartor. Inte lyssnade de till sjörapporten heller. Gick på grund. Lade ankare i kors. Dåliga sjömän helt enkelt.

  Sverige följer nu den kurs som Reinfeldt angav till autopiloten. Rakt mot vinden med fulla segel. Stampande mot vågorna och sakta drivande i motsatt riktning. Allt medan dieselmotorn går på högvarv och snart får slut bränsle.

  Vi 5-åringar sitter sjösjuka i kabyssen och undrar när kapten behagar reva seglen och vända åter till hamm.

  Liked by 2 people

 24. Lennart Göranson skriver:

  Jag blir mer och mer övertygad om att Patriks stormvarning inte ska ses som alarmism utan att den vilar på goda grunder. Och att det är bråttom. Men exakt vad som kan och bör göras står kvar som en öppen fråga.

  I en kommentar till att annat inlägg lyfte jag fram Tove Lifvendahls krönika i SvD den 25/10 (http://www.svd.se/politikerna-ser-fel-uppgifter/om/flyktingkrisen-i-europa). Jämfört med det mesta man läser som försvarar eller kritiserar den förda politiken väljer hon ett annorlunda betraktelsesätt som hon kallar ickelinjärt och dynamiskt. Min egen personliga tolkning av hennes förslag kan sammanfattas i tre punkter:

  1) Politikens uppgift är inte att styra utvecklingen utan att vidmakthålla lag, säkerhet och demokrati (alltså motsatsen till att ”peka ut en bra och farbar väg mot framtiden” som Patrik föreslog i inlägget Något konstruktivt).
  2) De som vill bo i Sverige får göra det under förutsättning att de tar eget ansvar för sin försörjning (vårt välfärdspaket med bl.a. olika slag av försörjningsbidrag skulle inte vara tillgängligt för invandrare, förmodligen inte heller övriga särskilda åtgärder för integration av invandrare).
  3) Punkten 2 gäller inte de invandrade som har skyddsskäl (krönikan preciserar inte ”skyddsskäl” – om man antar att undantaget gäller dem som flyr från omedelbar fara för livet så skulle de flesta invandrare från Eritrea, Iran, Irak och Afghanistan hamna under punkten 2, och även de syrier som närmast kommer från länder där det inte råder krig, t.ex. Turkiet).

  Det här förslaget är i grunden liberalt, men inte vad många normalt menar med ”invandringsliberalt”. Genomfördes det konsekvent och effektivt skulle två tredjedelar eller mer av den nuvarande invandringen försvinna och de som återstår skulle inte belasta statsbudgeten med några kostnader utan tvärtom bidra till landets ekonomi genom skatt.

  En fråga som ofta flätas samman med invandrarfrågan är hur man finner den bästa avvägningen mellan människors behov av trygghet (som talar för konservatism) och människors behov av frihet (som talar för liberalism). Men det är en långsiktig fråga, och jag tror att det vore bättre att skilja på de sakerna.

  Liked by 1 person

  • Jonathan Nimstedt skriver:

   Du skriver att de som invandrat skulle betala skatt och ungefär bidra till samhällsbygget, men det gäller ju inte dem som har skyddsskäl generellt. Och skyddsskäl kan ju utsträckas till att betyda vad som helst förutom välfärdsmigration, vilket vi ju ändå inte tillåter men som sker en masse i dagsläget och har så gjort i minst tio år.

   Endast de 40 % som tjänar mest i Sverige bidrar med skattepengar till samhället, resten får ut mer än vad de betalar in under en livstid och som det påpekats av Tino Sanandaji ser det ännu mörkare ut för invandrare eftersom de generellt tjänar 40 % mindre och de kommer ofta i ca 25 till 30 års-åldern vilket gör, att om 50 % har jobb efter 8 år, dvs runt 35 års ålder, kommer de flesta ha 10 år kortare på sig att tjäna in en de pengar som ska bekosta deras leverne senare i livet, vilket är det dyraste ur samhällsperspektiv.

   Detta ”liberala” förslag tar heller inte hänsyn till att det skulle också skapa ett enormt låglöneproletariat med antagligen ännu högre kriminalitet som följd och något som liknar ett apartheid-samhälle vilket inte heller kommer minska grorgrunden för kriminalitet för att säga det försiktigt. I mina öron låter det som otrevlig extrem nyliberalism som garanterat inte bygger något samhälle utan kommer leda till änny mer kaos.

   Varför måste vi ha någon invandring alls? Förutom, och det är generöst nog i dagsläget, möjligen kanske 1000 kvotflyktingar per år. Samhället håller ju för fanken på att gå under på grund av invandring (Och det spelar ingen roll hur den är utformad så länge inte invandrarna kommer från kulturer som integrerar sig själva) – har inte Sverige gjort sitt för tillfället?

   Gilla

 25. elfyma+ skriver:

  Några skriver här att vi måste handla i stället för att ”bara gnälla”.
  Håller med, men vilka andra möjligheter har vi egentligen att påverka ?

  Att polisanmäla allt möjligt är meningslöst.
  Har själv utsatts för två mordförsök, skadegörelse och inbrott utan att polisen gör ett dyft. Anmälningarna bokförs som ”uppklarade” i statistiken efter att de hamnat i papperskorgen.

  Att anmäla radio- och TV-program till granskningsnämnden är också meningslöst.
  Det är ju som att anmäla hönstjuven till räven.
  Lägg därtill att PO leds av en övervintrande marxist som vill begränsa yttrandefriheten.

  Och det spelar heller ingen roll hur vi röstar.
  För efter valet gör man överenskommelser för att kringgå resultatet av valet.
  Nej, DÖ är inte död. AKB vill att DÖ upphöjs till lag.

  Så vilka demokratiska möjligheter har vi kvar ?
  Kan vi på något sätt tvinga fram en folkomröstning om asylinvandringen ?
  Men då anses vi inte vara bättre än Trollhättemördaren som också gillade tanken.

  Liked by 2 people

  • Bo Hansson skriver:

   Besegra politiken med politikens egna medel: Samla och organisera ett växande motstånd mot dagens politik. När kraftsamlingen blir tillräckligt stor och fokuserad, kommer den att lyckas. Så agerar Borgerlig Framtid.

   Liked by 1 person

 26. Rikard skriver:

  Hej.

  Relativt lätt rent praktiskt. Isolera via inringning, antingen samhälle för samhälle eller stadsdel för stadsdel. Genomsök området. Identifiera samtliga personer via moderna metoder. De som saknar identitetshandlingar isoleras och interneras tills de kan processas. De som med våld gör motstånd omhändertas eller neutraliseras beroende på situationen på plats. All in- och utpassage sker via kontrollpunkter.

  De som befinns vistas i landet illegalt, har belastningsregister, eller fått uppehållstillstånd/medborgarskap på falska premisser deporteras. Den som självmant anmäler sig och kan uppvisa anpassning och i övrigt god vandel, kan få göra en ny formell ansökan om uppehållstillstånd, och interneras under prövningen.

  Polis, militär och hemvärn kan med fördel mobiliseras för detta. Troligen är det lämpligaste att börja i glesbygd norröver och arbeta sig nedåt. Väl ett dussintal eller så samhällen är återställda kommer allt fler självmant avlägsna sig, samarbeta eller göra ansökan för formell prövning. Hela operationen med nuvarande storlek på manskap och andra resurser kommer att ta över tio år att slutföra.

  Eller skall vi hoppas på allas lika värde istället? Man kan ju ropa böner rak i stormen också…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Liked by 2 people

 27. Bo Adolfsson skriver:

  Det är en riktigt kraftig uppförsbacke när Niklas Orrenius får Frihetspennan till minne av Torgny Segerstedt.
  Denne Orrenius stoppade både polisens romregister och eftersökningen av illegala invandrare i REVA-projektet.
  Civilingenjör Bo Adolfsson

  Liked by 1 person

 28. Kim skriver:

  Bäste Stefan Löfvén!
  Jag måste erkänna att ditt tal vid Nordiska rådet i Reykjavik har gjort mig alldeles fruktansvärt nervös. Jag har svårt att se en röd tråd av logik i det du säger (vilket jag i och för sig inte tycks vara ensam om, med tanke på de frågor du fick efter ditt anförande). Du hävdar att ingen ska tveka om Sveriges humanitära ambitioner, men att vår förmåga har en gräns. Detta är en nyvunnen insikt för det politiska etablissemanget i Sverige, som så sent som för några veckor sedan hävdade att denna gräns inte existerade. Men när du sedan går vidare till att redogöra för dina lösningsförslag är insikten som bortblåst. Plötsligt är det inte Sverige som ska ta ansvar för att Sverige inte kollapsar under migrationsbördan, utan övriga länder. Den ytterst relevanta frågan om varför regeringen inte har infört gränskontroller, bemöts med att beslutet bör fattas av polisen. Frågan om en folkomröstning om invandringen viftas bort med att vi inte ska folkomrösta om huruvida internationella konventioner ska följas eller ej.
  Bäste Löfvén, ett land existerar inte utan varken gränser eller lagar. Nu står vi mitt i en kris där ingetdera upprätthålls, samtidigt som landets högsta ledning gör allt för att lägga över sitt ansvar på andra – på övriga nationer, på polisväsendet och på internationella konventioner.
  Våra nordiska grannar är inte intresserade av att hamna i samma sits som Sverige och det skulle heller inte hjälpa oss. Polisen styr inte över Sverige, den lyder under er. Vi hade kunnat följa alla internationella konventioner i världen och ändå haft en invandring på europeisk nivå. Hela ditt tal vittnar om en enda stor handlingsförlamning som borgar för att vi varje morgon vaknar upp med ännu större problem.

  Liked by 2 people

 29. Britt skriver:

  Äntligen en åsikt om hemspråksundervisning! Har länge funderat på varför inget parti har tagit upp frågan. Har det varit för små kostnader? Men nu kommer det att skena! Det kan inte vara någon annans uppgift än föräldrarnas att tala sitt modersmål med sina barn! Definitivt inte Sveriges!

  Liked by 2 people

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag vikarierade som hemspråkslärare i finska på 70/80-talet, har studerat en del SFI och lingvistik, trott starkt på hemspråksundervisningens värde. Nu skulle jag säga att det allra mesta är avhängigt av lärarens kompetens och personlighet (om eleverna inte är totalt ointresserade), själva språket betyder mycket mindre än kulturivrarna tror.
   SFI räknas som ett slaskämne som kan tilldelas vem som helst, fast det egentligen är den mest krävande språklärarkategorin. Minoritetsspråks- och -kulturfrågorna är mycket känsliga och fullkomligt ogenomtänkta från storsamhällets sida. En stor problematik är de stora skillnaderna mellan talat och skrivet språk. För att stödja någon viss grupp anses det t ex behövligt att regelbundet skicka skriftligt material till dem på diverse konstruerade skriftspråk som de inte kan läsa eller inte ens förstår.
   Det är omöjligt att tala förstånd med dem som är engagerade, men jag skulle numera propagera för linjen att varje minoritet själv får stödja sin egen kultur och sina egna språkvarianter bäst den vill. Storsamhället ska se nyktert och realistiskt på vilka slags språkkunskaper som kan tillföra nationen så mycket som möjligt och därför dels satsa på kvalificerad undervisning i svenska, dels skapa högklassiga institutioner och utbildningspaket för alla etablerade, ekonomiskt viktiga språk i första hand, inte satsa på hemspråken. Totalt handlar det än så länge bara om småsummor, men eftersom alltihop är så ogenomtänkt från centralmaktens sida och ingen vågar ändra något kommer utgifterna och problemen nu att öka kraftigt.

   Gilla

 30. margareta kindahl skriver:

  man våndas varje dag över hur det står till i vårt land, hur det utnyttjas å det fräckaste, hur vi tillåter att korridor-journalisterna tillåts fortsätta med agenda-journalistiken, alla lögner, all förvanskning av fakta, etc etc – den stora frågan återkommer ständigt; vad kan jag göra, vem kan gå samman för att ta ifrån dessa korridoren, slänga ut dom, och börja beskriva verkligheten!
  Tacksam om någon startar ”sanningskommissionen” o vi andra följer efter! Förr hette det att om 5 personer klagar på nyhetsinslag kallas det folkstorm och man tvingades ta hänsyn till detta, vet inte om kritik räknas överhuvudtaget i PK-medierna svt o sr! Jag klagar, berättar fakta, men aldrig någon besvarar mina frågor eller påståenden, de hatar sanningen nämligen! Vad gör vi?

  Liked by 2 people

 31. Mia Lind skriver:

  Mitt i prick!
  Men regeringen verkar göra det motsatta och vill införa en lag som tvingar kommuner att ta emot flyktingar oavsett om man har bostäder eller ekonomi för det.

  I det lagförslag som nu skickats till lagrådet för granskning står att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.

  Femåringarna fortsätter dra i tåtarna fast vinden tilltar.

  Liked by 1 person

 32. Martin Hedlund skriver:

  Men det finns ju inga riktiga politiker längre! Ta en sådan som Winston Churchill, det finns inte ens någon som på det mest avlägsna sätt liknar honom inom dagens garde.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s