Gästskribent Ronie Berggren: Stefan Löfvens flyktingkonferens och dess felaktiga parallell till Amerikafararna

logo­DGSMed anledning av de fortsatta flyktingskaror som ankommer till Sverige anordnade statsminister Stefan Löfven den 12 oktober konferensen ”Sverige tillsammans”.

Konferensen genomsyrades av maningar om medmänsklighet. Det drogs en parallell till den svenska utvandringen till Amerika och till Vilhelm Mobergs utvandringsserie. Syftet var att förmå svenska folket att leva sig in i den nöd flyktingar befinner sig i och att påminna om att svenskar en gång satt i samma båt.

Jag vill med hjälp av två citat redovisa några av de avsevärda skillnaderna mellan dagens invandring till Sverige och den svenska utvandringen till Amerika.

Det första citatet berör skillnaden i mottagandet av nyanlända. Texten handlar om de regler USA uppställde för invandrare och är hämtad från utställningen ”Amerikafeber” på Sjöfartsmuseet i Göteborg:

Moment 3 utestänger följande klasser av utlänningar: idioter, imbecilla, svagsinta, epileptiska och sinnessjuka; personer som någon gång tidigare haft ett eller flera anfall av vansinne; personer med medfödd andlig underlägsenhet; personer som lida av kronisk alkoholism; understödstagare, yrkestiggare, lösdrivare; personer behäftade med tuberkulos i någon form eller med någon motbjudande eller farlig smittosam åkomma; personer, som äro på annat sätt själsligt defekta; personer, som av den undersökande läkaren förklaras vara fysiskt defekta i sådan grad, att detta inverkar på deras förmåga att försörja sig; personer, som under krigstid eller tider av nationellt nödläge lämnat Förenta Staterna för att undvika militär utbildning eller krigstjänst; polygamister eller personer, som leva i månggifte, tro på eller försvara månggifte; personer som överbevisats om eller tillstå att de begått brott eller lagstridiga handlingar innebärande moralisk mindervärdighet; anarkister eller personer, som tro på eller förfäkta våldsamt störtande av Förenta Staternas regering.

Den överväldigande majoriteten av de svenskar som korsade Atlanten uppfyllde villkoren (bara två procent gjorde det inte) och tilläts komma in.

USA hade alltså inte öppna gränser, utan ställde stränga krav på invandrarna. Parallellen till den svenska Amerikaemigrationen håller alltså inte vad gäller mottagande och gränspolitik.

Det andra citatet gäller risken för kulturkrockar.

Till en början var många amerikaner skeptiska till de nyanlända svenskarna. Men när de upptäckte att svenskarnas värderingar var fullt förenliga med amerikanska värderingar så ändrade de sig snabbt och började acceptera och gilla svenskarna.

Mycket talar för att det blir annorlunda med dagens svenska invandrare. Så här skriver diplomaten Dag Sebastian Ahlander år 1985  i antologin ”Islam: religion, kultur, samhälle” utgiven av Statens historiska museum:

Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserad på Islam; samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgdag – är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället, och som ytterst är religiöst grundade.

Kriminalvårdsstyrelsen har exempelvis redan fått mottaga klagomål från en fängslad muslim som vägrat äta vad han uppfattat som oren föda. Fängelsemyndigheternas försök att tillgodose hans begäran genom att servera fisk, har inte godtagits eftersom svaranden hävdat att hela köket med grytor och slevar var förorenat genom kontakten med griskött.

Muslimer har vidare en annan uppfattning om giftasålder, månggifte, skilsmässa, arv och vårdnaden om barn som ställer Koranen i direkt konflikt med svensk lag. Det kan på sikt leda till krav på särskild lagstiftning för muslimska invandrare. Sådana krav har framförts i andra icke-muslimska länder och ofta understötts av oljerika islamiska stater genom deras ambassader.

Det är synsätt och påtryckningar som är främmande för svensk opinion och grundläggande svenska värderingar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i framtiden finns betydande risker för konfrontation mellan västerländska länder som Sverige och olika länder inom den islamiska kulturkretsen.

… Vi måste hela tiden hålla drömmen om den stora generalkompromissen mellan olika länder och kulturer levande, utan att tappa bort de grundläggande värderingar om frihet och mänskliga rättigheter som vi upplever oförytterliga och som utgör västerlandets bidrag till mänskligheten.

De problem Ahlander varnade för har numera börjat drabba Sverige. Till exempel finns stora invandrarområden med starka sociala påtryckningar att leva efter sharia; hedersmord och tvångsäktenskap är inte längre något som bara sker utanför Sveriges gränser. Flera hundra svenska medborgare har anslutit sig till Islamiska staten.

Liknelsen mellan svenskarnas emigration till Amerika och dagens svenska invandring haltar betänkligt.

Ronie Berggren, USA-expert från Örnsköldsvik, leder bloggen och podcasten Amerikanska Nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com). Han vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarismen gör framryckningar.

21 reaktioner på ”Gästskribent Ronie Berggren: Stefan Löfvens flyktingkonferens och dess felaktiga parallell till Amerikafararna

 1. Pia-Margherite Inden skriver:

  Bra att någon tar tag i och understryker de helt avgörande skillnaderna och förutsättningar för att integreras och inte. Till detta kommer de mycket olika utbildningsnivåerna, att gå en framtid till mötes med 70-80 % sannolikhet för arbetslöshet, ingen bostad samt dessutom önskan att inte vilja integreras av religiösa skäl

  Gillad av 2 personer

 2. Hans G Eriksson skriver:

  Bra och välkommen redogörelse. Det är märkligt att det som skulle kunna framhållas som en skillnad mellan dagens invandring och ”Amerikafararnas” villkor används som positivt argument för invandring till Sverige.

  Gilla

 3. Björn Söderstedt skriver:

  Vidare. gick emigranten till prästen och fick ett flyttintyg för sej och sin familj sen köptes biljett till Amerika , inga skott avlossades och inga bomber föll. Löven borde inte lyssna så mycket på Ulvaeus /Andersson

  Gilla

  • Ulf Larsson skriver:

   Det är ju tyvärr det som regeringen gör, de lyssnar bara på sina experter som är hittepå-historiker, ståupp-komiker, operasångerskor osv. Utopismen kräver denna typ av experter till skillnad från logik byggd på fakta och empiri som konservatismen till stor del har som grund.

   Gillad av 1 person

 4. asiktenmin skriver:

  Utvandrarna från Sverige låtsades inte heller vara något annat än just utvandrare sökandes något bättre. Många av dagens immigranter till Sverige maskerar sin ” välfärdsjakt” som asylsökande från krig, allt för att dra nytta av ett regelsystem anpassat för helt andra situationer.

  Gillad av 1 person

  • Monica Ahlström skriver:

   Tyvärr verkar det vara så att de som ”hjälper” människor att komma hit har målat upp en helt otrolig bild av allt de kommer att få här för dem som de tar hit, de förväntningarna har jag sett hos en del i mitt arbete med de ensamkommande barnen, och besvikelsen kan bli stor när de förväntningarna inte infrias. Jag vill dock påpeka att de är i minoritet, de flesta är bara tacksamma och glada över att få gå i skolan få det nödvändigaste de behöver. De som tror att de asylsökande lever på stor fot här vet inte vad de talar om, även om det för en del säkert är en positiv kontrast till hur de levt tidigare. Vad de sedan får om de får asyl är ju en annan sak som jag inte r tillräckligt insatt i för att kunna uttala mig om.

   Gilla

   • Bo Adolfsson skriver:

    Vad jag inte kan få in i min skalle är: Varför skall det kosta en miljon kronor om året att ta han om ett s k ensamkommande flyktingbarn?
    Om de nu bara får det nödvändigaste de behöver. Vart tar pengarna vägen? Men dagens inströmning, som förtjänstfullt redovisas på migrationsverket.se blir det ju en kostnad på flera TIOTALS miljarder kronor per år.

    Gilla

  • Maria M skriver:

   Tittar man på från vilka länder migranter söker asyl hittar man även vissa EU länder, USA, massa andra säkra länder. Vet någon hur det kommer sig? Allt står ju på migrationverkets hemsida. Hur i hela friden kan MEDBORGARE i ett EU land söka asyl i Sverige?

   Gilla

   • Nils Lindholm skriver:

    Inte så att du missuppfattar att 2013 eller om det var 12 så sökte 50st högskoleutbildade med rätt att undervisa, doktor, docent, UPPEHÅLLSTILLSTÅND att föreläsa o undervisa på våra högskolor o inte asyl?,

    Gilla

   • nickeiramvik skriver:

    Maria du kanske missar att 2013 tror jag så sökte 50 från USA med högskoleutbildning med rätt att undervisa, uppehållstillstånd för att föreläsa på högskolorna.
    Arbetskraftsinvandring.

    Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Som alltid får man hoppas att denna text kommer att läsas av många. Ett problem i dagens Sverige är den låga bildningsnivån hos de som i dag sitter i beslutande funktioner i samhället eller spelar en aktiv roll i opinionsbildningen för de breda massorna. Här räcker det inte sällan att en sk ”kändis” talar om vad han tycker och så har man fixat till sin uppfattning.

  Inte minst är okunnigheten om islamisk kultur i Sverige fundamental. De människor, som idag i skolor, sjukvårdscentraler och asylboenden tvingas konfronteras med denna nya och för många obegripliga verklighet, utsättes för en orimlig stress som säkert bidrar till dagens höga sjukskrivning. För att tro att ett sammanbrott skall undvikas får man vara lika stark tron som barnet i dess tro på jultomten.

  Gillad av 1 person

 6. Aha skriver:

  I Sverige är det väl närmast Kent Ekeroth, SD, som konsekvent varnat för Islamisen, ungefär som Torgny Segerstedt gjorde mot nazismen på fyrtiotalet.
  Precis som då med ett etablessimang som fjäskade för nazismen ser vi nu ett etablessimang som fjäskar för Islamismen, inte minst kyrkan, för att inte säga kulturvänstern.

  Ur led är tiden brukar man säga men här är det alltså tvärtom, man upprepar vad den äldre generationen gjorde.

  Gillad av 1 person

 7. MartinBohman skriver:

  Utmärkt och slagkraftig sammanfattning av läget. Och en sak till:

  USA delade INTE ut några bidrag, utan immigranterna förväntades kunna försörja sig själva från dag 1 genom eget arbete!

  Dessutom hade man dödat eller fördrivit landets ursprungliga befolkning, indianerna, så landet låg öppet för exploatering.

  Vänstern i Sverige verkar drömma om något liknande för Sveriges del — att svenskarna dödas eller fördrivs så att landet ska ligga öppet för etablerande av ett islamskt kalifat, eller för att citera den flerfaldigt brottsdömde vänsterextremisten Tobias Hübinette:

  ”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

  Denna individ är numera anställd på Uppsala universitet och hålls där med ”vithetsstudier” — sannolikt finansierade av våra skattemedel.

  Gilla

 8. Magnus Eriksson skriver:

  En annan viktig skillnad mellan dagens invandring till Sverige och invandringen till Amerika är att invandrarna till USA måste försörja sig själva. Inga bidrag betalades ut. Invandrarna till Sverige får sitt uppehälle betalt av svenska staten/kommuner i många fall hela livet.

  Gilla

 9. Karl skriver:

  Vi ska heller inte glömma att de som stannade kvar och härdade ut trots fattigdom och ojämlikhet var de som tillsammans med sina efterkommande byggde världens bästa välfärdssamhälle.Det samhälle som nu tycks ha nått vägs ände.

  Gillad av 1 person

 10. B skriver:

  Alla som har läst hela utvandrareposet vet ju att det slutar med kamp om resurserna mellan ursprungsbefolkningen och nybyggarna vilket får till följd att många av nybyggarna helt enkelt slås ihjäl av ursprungsbefolkningen (och vice versa), bl.a. Kristinas morbror Daniel med barn, sonhustru och barnbarn. Detta kanske inte är lika populärt att prata om eller sjunga sånger om…

  Gilla

 11. Carpe Diem skriver:

  Under 1800-talet USA såg många protestanter katoliker som både ovälkomna nykomlingar och en av påven fjärrstyrd religion som aldrig skulle kunna integreras i det amerikanska samhället.
  Utvecklingen har ju sedan visat att dessa farhågor var helt felaktiga men så sent som på sextiotalet användes faktiskt John F. Kennedys katolska tro som ett argument mot honom när han ställde upp i presidentvalet.

  När nu många i Sverige menar att islam aldrig kommer att kunna integreras i den svenska samhällskroppen så kan det vara nyttigt att fundera på hur farhågorna runt hur de amerikanska katolikerna skulle fungera i det unga USA visade sig vara helt verklighetsfrämmande och för oss moderna nutidsmänniskor helt absurda.

  USA kan verkligen tjäna som förebild när det gäller hur ett mångkulturellt samhälle kan fungera men också ibland som ett varnande exempel på hur absurda fördomar gentemot minoriteter kan få fäste bland allmänheten. Ku Klux Klan ansåg på tjugotalet att den katolska läran var omöjlig att förena med ett demokratiskt samhälle, kanske något att fundera på för de debattörer som i dag menar att islam inte går att förena med demokrati.

  Gilla

  • Hans G Eriksson skriver:

   Det måste väl ändå finnas någon gräns för hur jämförelser kan göras!

   Islam är ”underkastelse” och en antidemokratisk företeelse som på intet sätt ska ges legitimitet utanför det totalitära staterna.

   Gilla

 12. suedoise skriver:

  den amerikanska hållningen till anländande är lika förolämpande i vår tid som mot forna tiders immigranter – jag syftar på blanketten delad ut på flyget med rader av försäkringar om den privata vandeln att lämnas korrekt ifylld till passkontrollen. En gång vägrade jag fylla i de förolämpande fånerierna och visades då till en särskild avdelning på flygplatsen, blev där så väl bemött att jag föll till föga för dom jäkla amerikanerna och snällt fyllde i. Men i alla fall.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.