Gästskribent Lars Hässler: Alla människors lika värde?

Vänsterns favorituttryck har blivit ”alla människors lika värde”. Det låter fint vid första påseendet, svårt att argumentera mot. Men om man analyserar meningen är det två av de fyra orden som kan tolkas på flera sätt och som borde vara kontroversiella, nämligen ”alla” och ”lika”.

Vilka omfattas av begreppet ”alla”? Gäller det hela jordens befolkning, bara medborgare i EU eller bara svenskar? Om det gäller svenskar, gäller det alla som befinner sig i Sverige: de som har medborgarskap, de som har permanent uppehållstillstånd och de som har tillfälligt uppehållstillstånd? Och vad gäller i så fall för den som fått sin asylansökan avslagen men befinner sig i Sverige illegalt? Och vad gäller för alla romer som bara får tillbringa tre månader i Sverige och som under tiden förväntas söka arbete eller försörja sig? Och gäller det dem som illegalt stannar längre än tre månader?

Om ”alla” inbegriper alla människor på jorden har sju miljarder människor rätt att komma till Sverige. Inte ens vänstern anser nog detta, men exakt vad de menar och var de drar gränsen har de inte fastslagit. Att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik är vad som i nuläget gäller för den ”humanistiska stormakten”. Flyktingar från Syrien får automatiskt permanent uppehållstillstånd även om de inte vistats i Syrien på flera år (några påstås ha kommit i chartrat privatplan från USA). De som kommer från Irak och Afghanistan får ofta också permanent uppehållstillstånd liksom de från Nordafrika. Vad händer när flyktingar kommer från Ukraina? Och när muslimerna i nordvästra Kina ger upp för förtrycket och flyr till Sverige? Eller tibetaner och varför inte hankineser som bara vill utöva sin Falun-Gong, typ Friskis & Svettis, och som förföljs och fängslas för detta? Bara i kolonialmakten och diktaturen Kina har vi drygt en miljard potentiella flyktingar. Och Afrika? Större delen av kontinenten styrs av enväldiga despoter som förtrycker och terroriserar sin befolkning. Här har vi ytterligare en miljard potentiella flyktingar.

Begreppet ”lika” värde är ännu mer elastiskt. En snäv tolkning är att det bara gäller likhet inför lagen och att det ska förhindra diskriminering på grund av ras, kön eller religionstillhörighet. Men en bredare tolkning kan gälla huruvida socialförsäkringssystemen skall innefattas. Innebär ”lika” här att alla tillgängliga bidrag – socialhjälp, pensioner, barnbidrag, skolpeng och bostadsbidrag – är en rättighet?

Om ”lika” värde gäller, har alla jordens individer rätt till alla bidragssystem i vårt land. De som redan anlänt har fått denna rätt. En ensamstående trebarnsmor får drygt 20 000 kronor skattefritt i månaden utan att någonsin behöva arbeta. Ingen kontroll verkar ske om hon verkligen är ensamstående, än mindre om det är hennes egna barn. Äldre flyktingar har rätt till garantipension och bostadsbidrag trots att de aldrig bidragit med en enda skattekrona. Nyanlända flyktingar får flyttbidrag, resebidrag, fria läkemedel, tandvård etc, något som många svenskar bara kan drömma om. Flyktingar får även hjälp med flygbiljetter för anhörigas resa till Sverige, trots att försörjningskravet uppenbarligen sällan följs. Vissa flyktingar får till och med bidrag för att besöka sitt forna hemland. Borde inte detta innebära att förhållandena i hemlandet inte är så allvarliga och att personen kan flytta tillbaka permanent? De så kallade ensamkommande (ibland skäggiga) barnen, hur kommer de hit? Deras resor är naturligtvis oftast organiserade. Bortsett från att de ibland uppför sig oacceptabelt, hotar personalen på asylboendet, i vissa fall misshandlar och våldtar, gäller det för dessa barn att få in en fot i Sverige så att anhöriga senare också kan komma. Varför åldersbestäms inte barnen mer noggrant? Hur långt skall den personliga integriteten gälla?

Vänstern har länge lobbat för en livslön, det vill säga att alla ska få en månadspeng oavsett om de jobbar eller inte. Nu verkar detta ha genomförts för de ankommande flyktingarna, men inte för svenskarna.

Varför skall de nyanlända flyktingarna nödvändigtvis få ett nytt hemland, räcker det inte med att de får en tillfällig fristad? När förhållandena i respektive länder förbättras borde de återvända. Varför skall de försörjas hela livet? I USA får de klara sig själva efter en viss tid, vilket får till resultat att de förr eller senare skaffar sig egen försörjning. Det finns bara en svensk politiker som intagit denna ståndpunkt; det är KDU:s ordförande Sara Skyttedal. De flesta andra bara duckar för frågan, förutom SD förstås.

Vänstern verkar ha intagit de mest extrema ståndpunkterna. ”Alla” verkar vara alla som anländer och ”lika” att alla har rätt till hela bidragsystemet. En ohållbar inställning i längden. Verkar som om ”alla” bara har rättigheter och inga skyldigheter?

Lars Hässler är Jur Kand med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Han är flerfaldig jorden-runt seglare, har skrivit åtta böcker och publicerat artiklar på Brännpunkt och Under strecket på SvD. 

24 reaktioner på ”Gästskribent Lars Hässler: Alla människors lika värde?

 1. Martin skriver:

  Vänstern använder begreppet ”allas lika värde” för att med hjälp av dess luddighet och emotionellt manipulativa möjligheter introducera kommunistiska principer i samhällslivet och människors tänkande. Tragiskt nog har borgerligheten spelat med i detta.

  Gillad av 3 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det borde inses av alla att det svenska välfärdssamhället är primärt avsett för svenska medborgare och kan givetvis inte tillämpas på en godtycklig mängd invandrare och deras anhöriga. Resultatet blir förr eller senare något slag av ett ekonomiskt och socialt sammanbrott av liknande slag som vi nu ser i Grekland. De som främst kommer att drabbas blir äldre svenskar med låga och måttliga inkomster som vant sig att leva i ett inkluderande välfärdssamhälle och nu måste dela detta med resten av världen. Det förefaller som om dagens politiker och opinionsbildare saknar förmåga att räkna eller anser detta irrelevant eller till och med omoraliskt när det gäller, som man säger, människor i nöd. Den enda trösten är att de flesta andra europeiska länder verkar ha ansvarsfulla regeringar som sett till att förnuftet inte spårat ut överallt. Flera svenskar att utnyttja en sådan flyktmöjlighet men många kan inte. Man måste hålla sig för pannan och fråga sig var förnuftigt folk i Sverige har tagit vägen eller tillhörde de bara en äldre generation som nu mer eller mindre har försvunnit eller flyttat ut?

  Gillad av 3 personer

 3. Anders Lindfors skriver:

  Tack Lars Hässler för att du gör din plikt och påtalar den situation som är på väg att leda Sverige i fördärvet. I Sverige vågar vi inte värdera kulturer. Enskilda individer med ursprung i en viss kultur kan ha kognitiva färdigheter långt vida överstigande enskilda individer från andra kulturer, inget kontroversiellt i ett sådant konstaterande. Om man däremot påstår att vissa kulturer är mindre utvecklade, mindre välstånds- och nytto- (utility) skapande jämfört med någon annan kultur har man gjort en värdering, ett ställningstagande. I Sverige har vänstern framgångsrikt påbjudit att värderingar av kulturer är förbjudna och att likställa med rasistiska jämförelser mellan individerna i skilda kulturer. Vårt starka egalitära arv har också medfört att vi i svenskan inte har något ord för lågkultur, dock för högkultur.

  I alla tider har människor flytt/flyttat från lågkulturer till högkulturer. Då man aktivt i sann marxistisk anda sedan början av 1970-talet försökt utplåna tanken att Sverige faktiskt utgjort en välståndsbringande högkultur utgör Sverige i nuläget en lame duck, helt oförmögen att försvara den egna kulturens värderingar gentemot mer primitiva våldsorienterade kulturer.

  Gillad av 2 personer

 4. Lisa skriver:

  Oj… 20 000 kr… skattefritt?
  För en ensamstående med tre barn, utan att behöva arbeta??
  Är det sant???
  Hur kan det gå ihop?
  Jag är i samma sits, ensam med tre barn.
  Vi lever på existensminimum. Jag måste arbeta och söka alla jobb som finns.
  Socialen är mycket hård och har krävt att jag ska låna av släktingar…
  Varför bedöms det så olika?
  Klart att mina älskade barn också vill ha så mycket pengar att få göra saker för. 😦
  Jag blir ledsen.
  Jag är ändå född här och mina barn också. Deras mor-och farföräldrar har arbetat och betalat skatt i hela sina liv.
  Jag vill inte vara missunnsam, men hur kan en invandrad mor få dubbelt så mycket pengar som min familj, trots att jag har krav på mig men inte hon…? :/
  Det är klart att jag blir både ledsen och arg för mina barns skull här. 😮

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren
   En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

   6 776 kr i etableringsersättning
   3 000 kr i etableringstillägg
   3 754 kr i barnbidrag
   3 819 kr i underhållsstöd
   4 900 kr i bostadsbidrag

   = 22 249 kr per månad skattefritt.

   Källa: Försäkringskassan

   Gillad av 2 personer

   • Zingo skriver:

    Så skillnaden är 9776 sek i månaden som en nyanländ ensamstående kvinna med tre barn får mot en svensk ensamstående kvinna med tre barn. Det är rätt mycket. Hur länge får en nyanländ kvinna detta etableringsbidrag? Hur länge räknas man som i behov av etablering??

    Gilla

 5. Andreas Johansson skriver:

  Ordet som borde vara kontroversiellt är ”värde”. För Hässler verkar det betyda rätt till bidrag och annan samhällsservice (vilket onekligen reser frågan om folk hade något värde innan välfärdssamhället) – ngt helt annat än vad vi menar när vi pratar om värdet på mark eller pengar eller caffe latte. Eller matematiska variabler för den delen.

  Få människor, tror jag, skulle gå med på att identifiera en människas värde men hennes rättigheter om de tänkte efter lite: det skulle ju innebära att barn, som saknar rösträtt etc, inte har samma värde som vuxna. Ännu färre skulle acceptera att identifiera det med ett ekonomiskt värde*. Så kan någon svara på vad vi egentligen menar när vi pratar om en människas värde?

  * I praktiken görs dock detta varje gång ingenjörer och planerare gör avvägningar om huruvida det är värt att lägga x kr extra för att förhindra y dödsfall när man designar broar och flygplan och så vidare.

  Gilla

  • Martin skriver:

   Jag skulle säga att det har kommit att stå för vissa personers känsla av underordning, självberättigande och kränkthet kopplat till den gruppidentitet de prenumererar på. Därför har det blivit ett så godtyckligt begrepp.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det hela grundar sig i en felöversättning av ordet ”dignity” i FN-stadgan.
   Det borde heta ”värdighet” och inte ”värde”. Varje människoliv har en värdighet. De flesta andra språk har översatt det rätt.
   Civilingenjör Bo Adolfsson

   Gillad av 2 personer

 6. Sten Philipson skriver:

  Tack Lasse. Bara en kommentar om människors värde och lika rättigheter.
  Många menar att uttrycket ‘alla människors lika värde’ är innebörden i människovärdestanken, sådan den en gång formulerades i FN.s deklaration om mänskliga rättigheter, § 1: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Men det är en väldig skillnad på att säga att alla människor har fötts fria och likvärdiga med samma rättigheter och att säga att alla människor har lika värde eller är lika värdefulla. Det det skulle ju innebär att Idi Amin och Hitler är lika värdefulla som Jesus och Moder Theresa. Dessutom: lika värdefulla – men i vilket avseende? Ekonomiskt? Emotionellt? Etiskt? Att alla människor inte är ekonomiskt lika värdefull är uppenbart. Somliga genererar välstånd för andra och är således mer värdefulla ekonomiskt än de som enbart vegeterar på samhället. Emotionellt lika skulle innebära att vi känner (eller bör känna) samma känslor för alla, och det gör vi ju uppenbarligen inte. Etiskt är det ju också (som redan exemplifierats) självklart att människor har olika värde. Somliga är helt enkelt bättre människor än andra, mer kärleksfulla, mer generösa, mer godhjärtade än andra. Dessa är mer värdefulla etiskt än övriga. Om det således är orimligt att hävda alla människors lika värde, oavsett vilket värde man avser, vad kan då vara meningen med människovärdestanken. Mitt svar är detta: just därför att människor ÄR olika värdefulla, är det väsentligt att alla tillerkänns samma mänskliga rättigheter, t.ex. när det gäller grundläggande sjuk- och hälsovård, utbildning/skola, och när det gäller rättslig prövning (och kanske annat). Människovärdestanken ska alltså tolkas i termer av mänskliga rättigheter, inget annat.

  Gillad av 1 person

  • Lars Hässler skriver:

   Sten, först nu har jag läst ditt inlägg. Men vilka är ”alla” som ska tillerkännas samma mänskliga rättigheter? Ska hela världen få sjuk- respektive utbildning i just Sverige?

   Gilla

 7. CalleQ skriver:

  Vänsterns defintion av ”alla” verkar vara alla jordens människor och ”lika värde” tycks betyda att alla ska ha lika mycket pengar, oavsett sysselsättning (eller brist på detsamma). Som jag förstår dem.

  Gillad av 1 person

 8. Ipse Cogita! skriver:

  Det är väl egentligen bara i vårt land som ”alla människors lika värde (value/valeur)” finns. Originalordet var dignity/dignité (värdighet). En helst annan sak således.
  Jag knallade ner i Limhamn idag. Jag bor där. Jag ville bilda mig en uppfattning om vad som hänt. En trolig handgranat har kastats. Inte långt från en lekplats för övrigt. Jag hade läst denna krönika och den låg och malde i bakhuvudet. Mens jag stod där och pratade med lite folk så slog det mig med all önskvärd tydlighet, att även i det lilla, i vardagen, så kan människor inte ha lika värde.
  Tjommen som lekte på lekplatsen måste anses ha högre värde än den/de som kastar handgranater.
  Åtminstone i min bok som de säger på annat språk.

  Gillad av 1 person

 9. Folke Lidén skriver:

  En ytterligare aspekt på problemet är vad Den Humanitära Stormakten planerar. De som nu kommer sägs var välutbildade och t o m utgöra ett kunskaps regn över Sverige.
  Vilken ”ondskefull imperialism”!! Hur kommer det att se ut i MENA när all kompetens försvunnit.
  Vad händer när alla läkare, veterinärer, sjuksköterskor, etc försvunnit från länderna och finns i Sverige?
  Än en gång. Vad är planen?
  En annan kategori som antagligen redan nu är borta från MENA är ”debattörer”, journalister, poeter och politiska aktivister. Kanske lika bra det.

  Gillad av 1 person

 10. thojak skriver:

  ”Allas lika värde”…? Fundamentalt fel i översättningen av originalet ”dignity”, dvs. VÄRDIGHET, dvs alla människor har lika/samma värdighet. Den medvetna felöversättningen är ett verk av fru Brundtland (f.d. norsk regeringschef). Tyskland, med ‘erfarenhet’ att grovt/brutalt missakta såväl ”värde” som ”värdighet”, har i sin Författning följande i portalen:

  ”(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.”
  och för att övervaka att detta samhälleliga fundament inte missaktas har landet en Författningsdomstol (som tom i de större städerna har jour 24/7)

  att jämföra med ludditeten: ”All makt utgår från folket…” och dessutom i 100% avsaknad av motsvarande övervakningsorgan (författningsdomstol). Men så ser det också ut som det gör i landet Absurdistan, fd. Sverige.

  Ett till ludditeter hörande hitte-på-ord är också ”Värdegrund”. Tillkommet med enda syftet att vid behov kunna flytta målstolparna och som utnyttjas maximalt av makteliten och åsiktsbaronerna.

  Arma Land!

  Mvh/TJ

  Gillad av 2 personer

 11. Hans O skriver:

  Nationalencyklopedin – NE – definierar Anarki på följande sätt:

  anarki (grekiska anarchiʹa av nekande an och archēʹ ’regering’), regeringslöshet, laglöshet, förvirring. Begreppet är ofta negativt laddat men kan också innebära en av anarkismen eftersträvad frihet från myndighetskontroll.

  Författare: Bo Petersson

  Det sluttande planet ger en gradvis utförsbacke med successiv anpassning som gör individen
  passiv och reaktionslös.
  Att ignorera den individuelle medborgarens åsikt praktiseras i totalitära stater av alla kategorier.

  Hur många %-enheter i ökat stöd ska SD få, innan fjällen faller från de av DÖ bakbundna politikernas ögon..??

  Gilla

 12. Kalle skriver:

  Rattigheter? Vilka rattigheter hade t.ex. Armstrong nar han traskade runt pa manen? Och vilka rattigheter har t.ex en ensamseglare mol alena i BRIS? Inga alls…
  Rattigheter ar alltid linkad till en medmanniska som kan sadlas med SKYLDIGHETER, med eller utan samtycke! Fragan ar inte vilka ”rattigheter” vi som manniskor har, utan snarare hur manga SKYLDIGHETER vi orkar med. Glom icke nar Ni hor ordet rattigheter….tank hogt for er sjalva ordet SKYLDIGHETER!

  Gillad av 1 person

 13. Hans O skriver:

  Tack, det är värdefullt att hålla rätt på definitionerna! Annars blir inte samtalet kreativt utan åsikterna går omlott.
  Till dagens förvirring hör att nya begrepp med bristande förklaring torgförs och sedan hamras in i debatten av de troende.
  Idag möter man åtskilliga som undviker att ta ställning därför att media under lång tid bemött avvikande åsikter med ”Rasism” och ” Invandrarfientlighet”, tillmälen som är en rent subjektiv tolkning av en framförd åsikt om en fallerande invandrarpolitik.
  Vad är detta om inte ”Åsiktsmobbning”?
  Det finns faktiskt inte något monopol på
  bedömning av de åsikter som framförs.
  Istället är det all anledning att förorda respekt för vars och ens åsikt, så länge den
  meddelad på ett respektfullt sätt.

  Gilla

 14. pappasvenpappasven skriver:

  Reblogga detta på pappasven och kommenterade:
  En felöversättning, kanske medveten för att passa agendan, från:
  ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” kanske bättre att följa det som skrivits i original än en skrivad översättning

  Gilla

 15. Karin skriver:

  Tack för din rättframma krönika Lars Hässler!
  Många svenskar, både de som varit det i många generationer och de som bara varit det i några få, inser att de idag har lägre ”värde” än de ”nyanlända” har för dagens makthavare.
  Lika många svenskar inser också att svensk lag – vad gäller skyldigheter – gäller bara för dem.
  Därför har vi nu fått ett nytt stort oppositionsparti.

  Gillad av 1 person

 16. Sixten Johansson skriver:

  Om det går bör vi undvika ordet ”värde” om levande varelser och ersätta det t ex med ordet ”människovärde”. Det ordet syftar på vår basala respekt för andra levande varelsers värdighet, något som de flesta känner även för husdjur och vilda djur, särskilt då ögonkontakt har etablerats. De som tjatar om ”lika värde” fattar inte att t o m vår respekt för andras människovärde aldrig kan vara absolut, utan tvärtom är ytterst villkorad och situationsbunden av helt naturliga orsaker. Respekten påverkas inte bara t ex av likhet, distans, empatisk kapacitet, gruppkultur, utan allra mest av var situationen befinner sig på vår personliga välfärds- och överlevnadsaxel.

  Vi kan alltså uppfatta och respektera en individs människovärde, trots att den individen är oss nästan lika främmande som en björn, en varg eller ett rådjur. Men om vargen närmar sig oss i flock har vi ingen orsak att i första hand uppfatta och respektera vargens värdighet. Detsamma gäller grupper av mänskliga individer som vi uppfattar som ett omedelbart eller långsiktigt hot mot vår eller våra anhörigas hälsa, välfärd eller liv. Själva gruppen avindividualiseras då automatiskt i vårt medvetande. I annat fall skulle vi ju bli handlingsförlamade.

  Förenklat alltså: En individ som kommer så nära att du får ögonkontakt har som levande varelse ett visst människovärde i dina ögon. Om du blir hotad eller lindrigt attackerad sjunker hans människovärde drastiskt i dina ögon – helt automatiskt! Om han hotar dig eller dina närmaste till livet blir hans människovärde noll = du har rätt att ta livet av honom utan hänsyn till att han är en levande varelse. Under ett krig ligger hans människovärde på minus, därför att dina egna, din klans eller ditt lands överlevnadschanser ökar om han elimineras. Precis som vi kan se t ex i många filmer kan man sedan efter att ha nedkämpat sin fiende åter se och respektera hans människovärde. Så fungerar vi helt enkelt, det förstår var och en som inte väljer att förbli infantilt känslotänkande och känslostyrd.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.