Alla föds svenskar

helena

Helena Edlund

Först förbjöds de att bära kristna symboler, som halsbandens kors. Sedan förbjöds de att använda de gemensamma bostadsutrymmena. Till slut såg de ingen annan möjlighet än att fly. De fruktade för sin säkerhet, eftersom de var kristna omgivna av muslimska fundamentalister.

Att fly till säkerheten Sverige var otänkbart. Det hade de redan gjort.

Händelsen ovan utspelade sig nämligen inte i Syrien – utan i Kalmar, rapporterar Östra Småland.

Efter att ha spenderat en smärre förmögenhet på att ta sig till Sverige, upptäckte de kristna på ett av länets flyktingboenden att situationen här liknade situationen därhemma. Även i Sverige var de kuffar, otrogna. Någon hjälp från Migrationsverket att ordna ett boende där de var fredade från trakasserierna fick de inte.

Problemet med motsättningar mellan olika grupper av asylsökanden har redan uppmärksammats i andra europeiska länder, där man bland annat valt att skapa särskilda asylboenden för kristna. En sådan lösning är, enligt Migrationsverket, inte aktuell i Sverige. Här görs ingen registrering av de asylsökandes religionstillhörighet och det höga antalet asylsökande kombinerat med den stora bristen på boenden medför dessutom att man helt enkelt placerar människor där det finns möjlighet.

I praktiken innebär det ett realiserande av exakt det scenario som jag varnade för härom dagen i texten När snällheten bedrar visheten, nämligen att en asylsökande som flytt folkmordet i Syrien eller Irak riskerar att hamna på stolen bredvid en IS-anhängare här i Sverige.

Migrationsverket tycks dock inte se något större problem med detta. ”Vi förutsätter att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer vårt lands lagar när de kommer hit”, säger Mikael Lönngren i artikeln.

Men på vilka grunder förutsätter vi det?

Varför skulle människor som flyr från förtryck (eller uppger sig fly från förtryck) inte kunna hysa fördomsfulla, bigotta och rasistiska åsikter?

Ett bra svar på den frågan ges i Ivar Arpis ledare i SvD i lördags. Egentligen skriver Arpi om en bok av religionshistorikern David Thurfjell, men i textens avslutning slår Arpi fast följande:

”Svenskar ser ofta människor från andra kulturer som mottagare för deras egen empati snarare än som jämlikar. En kombination av överdriven ödmjukhet och övertygelsen att man är utvald och att just ens egna tankesätt är rätt.”

Jag tror att Ivar Arpi sätter fingret på en mycket viktig punkt här, något man måste förstå för att över huvud taget kunna närma sig dagens Sverige: Vi förutsätter att alla per automatik vill vara som vi, att just våra tankesätt är rätt.

Djupt i alla människors inre, slumrar således en liten svensk.

Kanske kan det behövas lite tid för individen att kasta av sig de kulturella villfarelser som han eller hon har påtvingats, men så småningom kommer den lille svensken att vakna till liv. Alternativet att bli sina värdegrundastridiga övertygelser trogen, beaktas knappt. Det är för många svenskar fullständigt otänkbart att människor i andra delar av världen är precis lika negativt inställda till våra västerländska värderingar, som jag var till de islamistiska under min tid i Afghanistan.

När jag arbetade som fängelsepräst mötte jag ibland män som var övertygade om att de häktats eftersom de var muslimer, eller i alla fall av rasistiska skäl. När de fick förklarat för sig att de häktats eftersom de misshandlat sin fru eller sina barn, ställde de sig helt frågande till detta. Ingen hade ju upplyst dem om att det som alltid varit tillåtet i hemlandet, helt plötsligt var förbjudet i Sverige. Ingen hade informerat dem om att det var straffbart att slå sin fru – det ansågs rasistiskt att göra det – och därför satt de på häktet.

Ingen hade informerat dem eftersom de berörda myndigheterna tycktes ha räknat med att dessa män, som var produkter av de mest patriarkala och kvinnofientliga strukturer som världen känner, skulle bli jämställda efter en tid i det svenska samhället.

Ett sådant förhållningssätt är bara möjligt om människan i default betraktas som svensk och när samhället är övertygat om att allt löser sig bara individen ges den tid det tar att tvätta av sig strukturerna och bejaka denna sin ursprungliga natur.

Det är en naiv, förenklad och i grunden imperialistisk syn på omvärlden och människor. Det är en människosyn som förminskar individens eget ställningstagande, som omyndigförklarar dem som inte (ännu?) delar vår svenska värdegrund och som gör mer skada än nytta.

Ironiskt nog är det en dessutom en inställning till människors natur som vi förmodligen delar med just de muslimska fundamentalister som skrämde bort de kristna asylsökande i Kalmar.

Enligt islam föds nämligen alla människor muslimer. Kanske är människan inte medveten om att han eller hon är muslim, men så är det. Logiken är enkel. Eftersom islam förkunnar att allt når sin perfektion och fullbordan i Muhammed och hans förkunnelse, så behövs inga andra religioner. En konsekvens av detta blir att alla människor på jorden som är födda efter Muhammed, i själva verket är muslimer. De vet bara inte om det än.

Frågan är bara vad som händer, när övertygelsen om den svenska värdegrundens perfektion möter övertygelsen om den islamistiska fundamentalismens perfektion? Kanske är det just det som vi får en antydan om i Östra Smålands artikel.

Migrationsverket i Kalmar låter meddela att man nu ska informera på länets flyktingboenden för att undvika liknande händelser. Jag befarar dock att det behövs mer handgripliga åtgärder. Det är helt enkelt inte realistiskt att förvänta sig att individer som i hemlandet befunnit sig på olika sidor av folkmord och etnisk rensning ska fatta varandras händer och på gårdsplanen till en småländsk flyktingförläggning tillsammans stämma in i ”We shall overcome”.

Med risk för att framstå som en party pooper av rang, menar jag att alla människor faktiskt inte föds med svenska värderingar. Konflikterna, strukturerna och motsättningarna tvättas inte bort under resan hit och nu måste vi hitta lösningar för att hantera situationen. Det brådskar.

26 thoughts on “Alla föds svenskar

 1. Elöd Szanto skriver:

  Tack för en insiktsfull artikel.
  Efter snart 30 år i Sverige undrar jag fortfarande varför högt utbildade människor behöver skriva sådant överhuvudtaget? Även den enklaste analfabeten håller med allt detta, fast man kanske inte kan klä det i så fina formuleringar.
  Man brukar tala om det ”sunda bondförnuftet” och det mesta av det som skrivs på den här sidan kan väl falla in i begreppet.
  Jag har levt och jobbat här som sagt var i snart 30 år men betecknar mig inte som ”svensk”. Jag är en gammal ungrare från den nuvarande Rumänien som har förändrats under åren här men inte glömt att rumänerna har kallat mig för nedlåtande epitet och skrikit åt mig att sticka till Ungern.
  Vissa saker sitter kvar i själen och man behöver jobba aktivt för att hålla känslorna i styr.
  Att bli en ”svenskhybrid” är en process som tar lång tid och behöver ske i en, för den invandrade, skonsam miljö. Med detta menar jag lugn och ro, bostad och jobb med och bland svenskar.
  Vi har valt att från början fjärma oss från de invandrardominerade bostadsområdena redan på 80 talet.
  Återigen det sunda bondförnuftet sade oss redan då att det var inte bra.
  Sorry! – det här har gått käpprätt åt …och jag är osäker om det ”sunda bondförnuftet” kommer någonsin tillbaka.

  Liked by 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Man kan bara hoppas att alla ”rättänkande” svenskar skall vakna upp ut sitt ”Cloud-Cockoo-Land” och inse att verkligheten är något annat än vad de föreställt sig. Men sannolikt är det så som Helena Eklund indikerar att fundamentalister har mycket gemensamt, traditionella svenskar eller islamister. Vad Sverige nu har ställt till med är en situation som är en moralisk och logisk omöjlighet ty ingen kan i längden utvecklas i en smal åsiktskorridor än mindre samtidigt leva i två helt olika åsiktskorridorer, båda lika trånga och oförsonliga. Resultatet blir ett psykologiskt och socialt sammanbrott. Den enda trösten, om än för ett tigerhjärta, är att den slutliga kollapsen påskyndas. Efter Ragnarök stiger alltid en fågel Fenix upp.

  Liked by 1 person

 3. Ulla Lloyd skriver:

  Bra och i klartext om det nya Sverige – det som fler och fler ser och hör dagligdags! Men det som brådskar mest, och förmodligen är det svåraste, är att få politikerna att också se och dessutom förstå vad man med sina naiva beslut gjort med landet. För någon lösning finns inte. Det är redan kört!

  Liked by 2 people

 4. Magnus Eriksson skriver:

  Den svenska vänsterns inställning till andra kulturer som har andra värderingar är ingenting annat än kulturell rasism. Ett typiskt exempel är Margot Wallströms utfall mot Saudiarabiens sharialagar. Det är också svårt att förstå att hon inte begrep att sharialagarna är en del av islam och att kritik mot Saudiernas sharialagar också är kritik av islam.

  Liked by 1 person

 5. Hans O skriver:

  Tack Helena, för din tankeväckande betraktelse.
  Notisen i tidningen verkade helt osannolik, men var det uppenbarligen inte!

  Vem ger Migrationsverket dess instruktioner?

  Är demokrati att de folkvalda ska genomföra folkets vilja??
  Är det folkets vilja att detta nu sker???

  Knappast är det så. Men DÖ har låst fast hela det politiska systemet och alla kan nu gömma sig bakom varandra.

  Hur kan förvaltarna av samhällsordningen så kapitalt undvika att beräkna konsekvenserna av detta pågående förlopp?
  Och, därtill undvika att informera medborgarna om tänkbara utvecklingsalternativ!?
  Debatten i media är i stort obefintlig.

  Det hela liknar någon form av totalitärt styre, detta som vi ju motarbetar i andra länder som inte anses vara demokratiska..

  Lever vi alla i en bubbla, och varför reagerar inte vi inte starkare??

  Vanmakt och förvirring…?

  Liked by 1 person

 6. Fangorn skriver:

  Kanske det inte bor vare sig en liten svensk eller en liten islamist i vårt inre, men att människor är anständiga och har en inre moralisk kompass? Det är åtminstone vad Det Goda Samhället uppger under fliken Idè…

  Gilla

 7. Elöd Szanto skriver:

  Sluta kalla de här frågorna som vänstervillfarelser. Fredrik Reinfeldt är inte vänster men det största av hycklarna, som var till och med redo att öppna andras hjärtan för att möjligen vinna några futtiga röster.
  Så blev det inte och vi får inse att inget av de gamla och högaktade partierna är mogna att hantera Sveriges problem.
  Det är apokalypsen eller någon form av SD styre i majoritet är det som väntar.

  Liked by 2 people

 8. brittmari Söderstedt skriver:

  Jag förstår inte att politikerna är så naiva så det inte har förstått att detta kunde bli följden.
  Det är ca 20 år sedan en serbisk läkare sa till mig ” ni svenskar är så naiva som tar hit både offren och bödlarna så ni kommer att få ett inbördeskrig till slut här” det är väl där vi snart är.

  Liked by 1 person

 9. Hedvid Hultqvist skriver:

  Tack Helena Edlund, för din insiktsfulla och tankeväckande artikel!

  Svar till signaturen Fangorn: Om vi vill fortsätta att upprätthålla vår sekulärt demokratiska rättsstat, krävs det betydligt mer än att vara anständig och ha en inre moralisk kompass. Dessa två senare begrepp öppnar sig f.ö. för mycket vidsträckt tolkning.

  Om du vill bekanta dig med vad som kännetecknar en demokratisk rättsstat kan du t ex börja med att läsa Understreckaren av Torbjörn Elensky i dagens, 2015-07-23, SvD. Artikeln behandlar boken ”Klanväldet. Från stamsamhälle till rättsstat (Dualis förlag) skriven av Mark S Weiner, professor i juridik vid Rutgers University, specialiserad på juridikens historia, om klanväldet och övergången till den moderna rättsstaten.

  Gilla

 10. Folke Lidén skriver:

  Vi måste ”hitta lösningar” och ”informera”. Det du säger är att vi måste plocka fram ”den inre svensken” hos de som kommer hit. Förstår inte logiken i resonemanget. Det finns ingen ”inre svensk” gen hos människan.
  Snarare är det väl så att vi nu har fått det samhälle som så många eftersträvat – Det multikulturella samhället.

  Liked by 1 person

 11. Hans O skriver:

  Ja, och orsaken är inte minst att med nuvarande politiska styre, så går det inte att se någon bortre gräns, där det sluttande planet tar slut.

  Är detta vad vi egentligen vill ha??
  Varför träder inte de ansvariga politikerna fram?

  Tala med din riksdagsledamot, som du själv valt och som är din representant i Sveriges Riksdag, varifrån utgår den makt, som styr vårt leverne.
  Det är nog den mest direktdemokratiska åtgärd som var och en kan vidta idag!
  Politiker är känsliga för opinionen, och om de inte uppfattat den rådande oron, så bör de bli bli varse densamma.
  För övrigt en undran:
  hur många % i ökat opinionsstöd ska SD få innan fjällen faller från från de av DÖ bakbundnas ögon?

  Gilla

 12. pappasvenpappasven skriver:

  ”Med risk för att framstå som en party pooper av rang, menar jag att alla människor faktiskt inte föds med svenska värderingar. Konflikterna, strukturerna och motsättningarna tvättas inte bort under resan hit och nu måste vi hitta lösningar för att hantera situationen. Det brådskar.” Hmm……. kanske försöka lösa problemet på plats ?

  Liked by 1 person

 13. Bo Andersson skriver:

  Min kompis, egenföretagare som har en persisk pappa med svensk mamma sa: – Vad betyder integration egentligen? – alla i Rosengård lever här, dag ut och dag in, föder barn och dör. Vad är det i det som inte är att vara integrerad? Man formar själv sitt liv eller inte. Inga, såväl myndigheter, politiker eller generations svenskar ska lasta sig för att de inte gjort tillräckligt för att hjälpa de som kommer hit. Vilket annat land på jorden kan mäta sig med de möjligheter som Sverige erbjuder de som kommer hit? Har man inget att göra för att man inte kan söka de jobb som finns för ens kompetens saknas så är det gratis skaffa den (gratis) – studera – bildning – vidga vyerna och få ett rikare liv och förlika sig med sin situation ger respekt och leenden tillbaka. Svenska D-nivå är inträdesbiljetten till utbildningar och då kan du tala svenska och förstå så att du kan sköta ett jobb i ett Sverige. Allt tar tid – (normal begåvade läs-kunniga klarar det på 2 år med hårt pluggande) och måste så få göra om det ska bli en verklig förändring. Politiker, myndigheter och privatpersoner ska ha en självklar rätt att få säga ifrån när normer och värderingar luckras upp i vårt samhälle. Att sätta gränser mår alla bra av – även barn.

  Liked by 1 person

 14. hstrand skriver:

  Som vanligt Helena. Insiktsfullt och klargörande. Men frågan är om våra PK-politiker och majoriteten av media över huvudtaget har förmåga att inse hur läget egentligen är.

  Gilla

 15. Fredrik Skeppstedt skriver:

  Analogin med vår självgoda självtillräcklighet och IS-krigares dito var intressant och tål att tänkas vidare på! Den tangerar begreppet ”tolerans” som vi gärna vill förknippas med.
  Men vem vill bli ”tolererad” och vem vill ”tolerera”? Det är ingen jämlik relation mellan den som ”tolererar” och den som blir ”tolererad” utan ”tolererar” gör man nedåt från en upphöjd position.
  Är man en ”bra” människa om man tolererar hos andra vad man inte skulle acceptera hos sig själv?

  Gilla

 16. Hanna skriver:

  Troligtvis har du rätt, du är så insiktsfull. Planerar flytt utomlands pga det du beskriver. Inget lätt beslut att sälja företag och lämna allt men framtiden här ser inte ljus ut när man har barn.

  Gilla

 17. Hanna skriver:

  Helt oförstående inför att andra människor vill bevara sina kulturer och livsåskådningar tycker jag inte det svenska samhället är. Då skulle det väl inte tillåtas att det byggs moskéer tex? Då skulle vi inte heller kalla oss ett mångkulturellt samhälle? Jag tror inte människor är helt omedvetna om problematiken eller förväntar sig att folk bara anpassar sig.

  Kommunerna har få platser och ingen möjlighet att dela på vissa grupper, samtidigt vet jag inte om det är rätt väg att gå? Polisen bör verkligen ta problemet på allvar och rättväsenet måste markera att sådana kränkningar inte är okej. Det bör oxå satsas på kunskapsupplysning om det svenska rättsväsendet.

  Gilla

 18. Anders Stenström skriver:

  En spontan tanke är att vid detta slags händelser borde man förflytta de bråkande islamisterna till ett boende för sig, hellre än att ordna särskilda boenden för kristna. Flytta mobbaren, inte mobboffret, så att säga.

  Gilla

 19. Jonas Bohman skriver:

  Ja, nu är det upp till oss andra att texter som denna får spridning. Glöm heller inte bort äldre bekanta som inte har Internet, och printa ut texten på papper. Tack Helena, för dina kloka ord. Må gott resten av sommaren.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s