Lär känna Hamas

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Hamas, eller den Islamiska Motståndsrörelsen, härskar i Gaza sedan åtta år. Med jämna mellanrum skickar Hamas raketer mot Israel och Israel slår tillbaka. Många menar att Hamas gör detta i självförsvar och att rättskaffens personer bör stödja Hamas. Nu senast har Ship to Gaza varit i blickfånget. I slutet av förra året erkände Sverige Palestina, vilket åtminstone delvis är ett erkännande av Hamas, i syfte att ”ge ny dynamik åt en avstannad fredsprocess”, som utrikesminister Wallström uttryckte det.

På Utrikesdepartementet finns skickliga diplomater som vet vad de gör och därför måste ha vetat vad det var som erkändes när Sverige erkände Hamas. Men jag visste det inte, så jag läste Hamas stadgar från 1988 (http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp) för att få ett preliminärt hum.

Stadgarna består av ett företal samt 36 artiklar där Hamas förklarar sina avsikter och sitt tänkande. I företalet anges tonen genom ett citat av det Muslimska Brödraskapets grundare Hassan al-Banna: Israel existerar och kommer att fortsätta att existera tills dess att islam förintar det.

Därefter förklaras vad Hamas handlar om:

Vår kamp mot judarna är mycket stor och mycket allvarlig. Den kräver alla uppriktiga ansträngningar… Rörelsen är bara en skvadron som bör stödjas av fler och fler skvadroner från den vidsträckta arabiska och islamiska världen tills fienden är krossad och Allahs seger förverkligad.

Sedan förklaras i artikel 1 och 2 att islam är Hamas program och att Hamas är en del av det Muslimska Brödraskapet. I artikel 6 anges att Hamas strävar efter att höja Allahs banér över varje tum av Palestina samt att, enligt artikel 7, domedagen inte kommer förrän muslimer dödar judarna.

Varför är det då så viktigt att bekämpa judarna? I artikel 22 förklaras att judarna är onda och listiga:

Under lång tid har fienden skickligt och noggrant planerat de framgångar de uppnått… De har strävat efter att ansamla stora materiella rikedomar som de använder för att förverkliga sina drömmar. Med sina pengar har de tagit kontrollen över världens media, nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, etermedia och annat. Med sina pengar har de stimulerat revolutioner i olika delar av världen i syfte att främja sina intressen och njuta frukterna därav.  

De låg bakom den franska revolutionen, den kommunistiska revolutionen och de flesta andra revolutioner som vi hört talas om. Med sina pengar har de skapat hemliga sällskap såsom Frimurarna, Rotary, Lions och andra i syfte att undergräva samhällen och främja sionistiska intressen. Med sina pengar har de kontrollerat imperialistiska länder och förmått dem att kolonisera många länder för att göra det möjligt för dem [judarna] att exploatera dessas resurser samt att sprida korruption… De låg bakom första världskriget och lyckades därigenom förstöra det islamiska kalifatet… De låg bakom andra världskriget vilket gjorde det möjligt för dem att tjäna enorma pengar på vapenhandel och att bereda vägen för etableringen av sin stat… Det finns inget krig någonstans utan att de har ett finger i det.

I artikel 28 förklaras vidare att judarna avser att undergräva samhällena, förstöra värden, korrumpera samveten, försämra människornas karaktär och förinta islam. De ligger bakom narkotikahandeln och alla slags alkoholism i syfte att utöka sin kontroll.

Men det värsta är att judarna enligt artikel 11 har usurperat Palestina, som är en islamisk waqf (gåva till Allah) som är helgad åt framtida muslimska generationer till domedagen… Denna waqf kommer att existera så länge himmelen och jorden existerar. Varje företeelse som är oförenlig med islamisk sharia är ogiltig och ska upphävas när det gäller Palestina.

Judarna tänker inte nöja sig med Palestina, förklaras i artikel 32:

Idag är det Palestina, i morgon blir det något annat land. Den sionistiska planen är gränslös. Efter Palestina avser sionisterna att expandera från Nilen till Eufrates. När de har smält den region de tagit kommer de att vilja ta nya och så vidare. Deras plan förkroppsligas i ”Sions äldstes protokoll” och deras nuvarande beteende är det bästa beviset för vad vi säger.

Slutsatsen dras i artikel 34:

Bara järn kan betvinga järn. [Judarnas] falska och fruktlösa tro kan bara betvingas med den rättfärdiga islamiska tron. Detta är det enda sättet att befria Palestina. Det finns ingen tvekan om vad historien lär oss. Detta är en av universums lagar och en av tillvarons regler.

Detta leder oundvikligen till att jihad är den enda lösningen (enligt artikel 13): Det finns ingen lösning på Palestinafrågan utom jihad.

Framför allt ska man inte tro att förhandlingar kan leda någonstans (artikel 13):

Då och då kommer förslag om att sammankalla en internationell konferens för att lösa (den palestinska) frågan… Den Islamiska Motståndsrörelsen anser inte dessa konferenser meningsfulla för att tillfredsställa de förtrycktas krav, återställa deras rättigheter och göra dem rättvisa. Dessa konferenser är bara metoder att sätta otrogna som domare i muslimernas länder. När har otrogna någonsin gjort rätt mot troende? Initiativ, förslag och internationella konferenser är bara slöseri med tid och fåfäng strävan.

(Grattis, Margot Wallström, som vill erkänna Hamas för att få ge ny dynamik åt en avstannad fredsprocess med internationella förhandlingar.)

Vad bör då göras enligt Hamas? Artikel 15 ger svar:

Den dag som fienderna usurperar en del av ett muslimskt land blir jihad en skyldighet för varje individuell muslim. Inför judarnas erövring av Palestina blir det nödvändigt att jihads banér höjs. För detta krävs att islamiskt medvetande sprids bland massorna… Det krävs att jihads anda får fäste i nationens hjärta så att massorna vill stå upp emot fienderna och ansluta sig till krigarnas led.

Därtill behövs en väckelse:

Det är nödvändigt att vetenskapsmän, utbildare och lärare, informations- och mediafolk, såväl som bildade personer bland folket, särskilt ungdomen och shejker i islamiska rörelser, deltar i väckelsen av massorna. Det är viktigt att grundläggande förändringar görs i skolornas undervisningsmaterial för att rensa det från spåren av den ideologiska invasion som påverkat det som ett resultat av orientalister och missionärer som infiltrerat regionen.

Till slut, i artikel 17, en liten hälsning, rimligtvis välkänd för Utrikesdepartementet sedan 1988, till den som efter att ha erkänt Hamas vill bedriva en feministisk utrikespolitik och jobba med kvinnosynen i muslimska länder:

Den muslimska kvinnan har en roll som inte är mindre viktig än den muslimske mannens i kampen för befrielse. Hon skapar män. Hennes roll när det gäller att leda och uppfostra nya generationer är betydelsefull. Fienderna har begripit hennes vikt. De anser att om de lyckas styra och uppfostra henne som de vill, långt från islam, så har de vunnit striden. Det är därför de ständigt arbetar med informationskampanjer, filmer, innehållet i skolundervisningen och i det sammanhanget arbetar med sina lakejer som infiltreras genom sionistiska organisationer med olika namn och former, till exempel Frimurare, Rotary, spionagegrupperingar och andra sådana som egentligen inte är annat än sabotörer och revolutionära celler.

Låt mig understryka att detta inte är ett allmänt dokument från Hamas, utan organisationens stadgar. Stadgarna uttrycker en organisations själ. Jag lovar att jag inte förvanskat deras anda. Kolla själv.

Det ser inte ut som om Hamas är inne på någon tvåstatslösning. Som jag ser det har Sverige hoppat i galen tunna. Den som erkänner Hamas stödjer kravet på förintelsen av Israel.