Gästskribent Ulf Adelsohn: När kartan är viktigare än terrängen

Det råder allmän enighet om behovet av integration och arbete för våra invandrare. Rot – och i ännu högre grad Rut – har givit tusentals av dem arbete, gemenskap, självförtroende och framtidstro. Många, särskilt kvinnor, har startat egna företag och ofta i sin tur givit jobb till landsmän och landsmaninnor.

Under min tid som landshövding i Stockholm engagerade jag mig starkt mot ekonomisk brottslighet och fann att såväl bygg- som städsektorn var mycket utsatta för svartjobb och illojal konkurrens.

Svårigheterna att bekämpa detta var stora, särskilt med hänsyn till de så kallade skattekilarna, d v s att det var betydligt billigare att anlita svart arbetskraft än vit och dessutom betala allt med skattade medel. Många hade även svårt att hitta hantverkare eller städare som ville ta ”vita” jobb. Det är allmänt omvittnat att bägge dessa sektorer också blivit avsevärt hederligare idag och att det till stor del beror på införandet av Rot- och Rutavdragen.

Av olika skäl erinrar jag mig ett av mina misstag när jag offentligt klargjorde att vi – efter bland annat den lyckosamma ”Operation krogsanering”, där skatte- och polischeferna slagit larm om det omfattande skattefusket i restaurangbranschen – skulle ta itu med städsektorn. Redan dagen därpå beställdes det åtskilliga enkla flygresor, många dessutom just till Aten!

Vi har fått en rejäl sanering av två stora sektorer, många invandrare har startat företag, ännu fler har fått jobb. Hundratusentals kunder har fått hjälp med om- och tillbyggnader, eller fått sin tillvaro förenklad genom hjälp med städning och annat hemarbete.

Men allt detta hindrar inte socialdemokraterna att efter bästa förmåga försöka lägga krokben för denna exceptionella framgång. Deras och vänsterns ideologi, den silverklara, att det är justa jobb när man städar på hotell, i restauranger, på gator och torg och följaktligen avdragsgillt för dem som anlitar dessa tjänster. Däremot är det förnedrande att göra det i bostäder och följaktligen ska det vara betydligt dyrare att få den tjänsten.

Och när terrängen, verkligheten, och ideologin, dvs kartan inte stämmer överens då gäller kartan för socialdemokraterna. Även om denna sida i den ideologiska kartboken är blank.

Ulf Adelsohn är jur. kand. från Stockholms universitet. Han har varit styrelseordförande för bland annat SJ AB, Skansen och Luftfartsverket. Adelsohn har också haft en rad politiska uppdrag, av vilka kan nämnas borgarråd i Stockholm 1973-1979, kommunikationsminister 1979-1981, samt partiordförande för Moderaterna 1981-1986. Mellan åren 1992-2011 var han landshövding i Stockholms län.