Det Goda Samhället uppmärksammas i Svenska Dagbladet

Nils Lundgrens artikel, Det grekiska dramats peripeti är här!som behandlar Greklands ekonomiska situation, uppmärksammades nyligen på Svenska Dagbladets ledarsida.
IMG_3366