Otrevligheter

Render.ashx

Lorentz Lyttkens

De flesta svenskar är troligen känslomässigt oförmögna att föreställa sig Sverige indraget i ett krig på hemmaplan. Sverige undslapp, i motsats till våra grannländer, de två världskrigen under 1900-talet. Det oupphörliga talet om neutralitet och alliansfrihet har nog gett många intryck av att det var på grund av neutraliteten vi undkom den brand som fanns omkring oss. Det var så att säga våra politiska ledares skicklighet som gjorde att vi slapp krigen. Slutsatsen är därför given. Håller vi fast vid alliansfriheten så slipper vi dras in i framtida konflikter.

Det är en djupt tvivelaktig historieskrivning. Hade inte Sverige böjt sig för det Tredje Rikets strategiska intressen under andra världskriget är det mycket sannolikt att Sverige ockuperats. Hur som helst var det inte frågan om någon neutralitet. Det täta samarbetet med Nato och Väst sedan andra världskriget har föga med neutralitet att göra och bygger på en formalistisk och legalistisk syn på alliansfrihet.

Sveriges faktiska säkerhetspolitiska hållning är väl känd i vår omvärld men verkar inte påverka svenskarna i någon större utsträckning. Det fredliga tillståndet tas känslomässigt för givet även om en och annan intellektuellt inser det tvivelaktiga i den tron. (Själv är jag svensk nog att känna igen mig i det dilemmat).

Men inte kan Sverige dras in i ett krig och inte kan det väl bli ett stort krig i Europa? Troligen inte de närmaste åren men på lite längre sikt är svaret inte lika enkelt. Det har naturligtvis att göra med våra stora granne i öst.

Vladimir Putin utvecklas alltmer till en självhärskare av välkänt ryskt slag. För varje år som går träder Tsaren allt tydligare fram. Fortätter den här processen når den snart den punkt då all oberoende regimkritik tystats. När det skett kommer ja-sägarna runt Putin att dominera helt. Det betyder att Tsaren (likt alla långvariga diktatorer) inte längre får information som på allvar kolliderar med hans önskningar. I det läget ökar utrymmet för grava missbedömningar.

Sovjetunionens sammanbrott var 1900-talets största geopolitiska katastrof enligt Putin. Därför är det rätt självklart att han anser att Rysslands inflytande över de baltiska staterna är legitimt.

Han menar också att Ryssland har rätt att ingripa i grannstater för att skydda ryssar. I de baltiska staterna finns ryska minoriteter. Samtidigt är dessa stater med i Nato, en organisation som håller på att omringa Ryssland med fientliga avsikter enligt den ryske tsaren.

Som alla diktatorer uppfattar han väst och dess demokratier som mjuka och i grunden veka. Därför är det inte omöjligt att han någon gång i framtiden när omständigheterna verkar gynnsamma (USA upptaget i Asien, EU i svåra inre konflikter, etc) bestämmer sig för att testa Natos och dess medlemmars vilja till inbördes solidaritet.

Scenariot är närmast självklart. Putin gör en Ukraina i Baltikum. Med riktad propaganda mot de ryska minoriteterna i Estland, Lettland och Litauern ökar spänningarna i länderna mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen. Ryska agenter bidrar till att hetsa upp spänningen med syftet att få till stånd våldsamma upplopp och kravaller där de båda sidorna konfronteras. Ryssland talar vacker i FN och alla andra sammanhang om hur hotade de ryska minoriteterna är, hur många som skadats och dödats. Stora ryska truppinsatser förflyttas till Baltikums närområde.

I Nato och EU uppstår våldsamma diskussioner om hur situationen ska hanteras. Fredsmäklare från EU åker i skytteltrafik till Moskva med olika kompromissförslag i portföljerna. Vladimir Putin tolkar Natos och EU:s agerande som svaghet och ett tecken på att Nato inte kommer att ingripa. Han väljer då att ockupera de baltiska staterna och hamnar i öppen konflikt med de fåtaliga amerikanska styrkorna som är stationerade där. Det kan naturligtvis inte amerikanerna acceptera och mobiliserar Nato. Medlemmarna i Nato inser att om de inte hänger med så är de rökta; det vill säga ingen kommer då till deras försvar. I den framväxande storkonflikten tar ryska styrkor den strategiskt placerad ön Gotland.

Scenariot förutsätter att Vladimir Putin gör några grava missbedömningar och man kan diskutera sannolikheten av det. Men de informationssystem som omger självhärskare har som sagt en olycklig förmåga att inbjuda till missbedömningar.

Jag har naturligtvis ingen aning om hur sannolikt ett sådant här, eller liknande, förlopp är. Men jag har svårt att se avgörande argument som övertygar om att det är omöjligt. Därför borde Sverige fundera allvarligt på hur vår militära hemförsäkring ska se ut i framtiden.