Problemet är större än en och annan terrorimam

mohamed omar

Mohamed Omar

Säkerhetspolisen gör framsteg. I veckan har man haffat en imam i Örebro. Han misstänks ha rekryterat muslimska ungdomar till Islamiska staten i Irak och Syrien. Jag hittade ett klipp med imamen på YouTube.

Det är från 2012. Han sitter omgiven av unga lärjungar och kallar sig ”er broder Ahmed Abu Abdullah al-Basri”. Abu Abdullah är en så kallad ”kunya” och betyder far till Abdullah. Hans son Abdullah togs för övrigt också in av Säpo. Denne har postat Al-Qaida-material på sin Facebooksida. Al-Basri betyder att imamen, eller hans familj längre tillbaka i tiden, kommer från Basra i Irak.

Den gripne imamen sitter helt öppet i moskén och undervisar ungdomar. Det är tydligt att han är en känd och respekterad lärare i församlingen. En äldre broder. Hans sätt att klä sig, särskilt det rutiga tyget med ett veck över hjässan, en så kallad ”ghutra”, skägget och den rakade mustaschen, indikerar att han hör till den salafitiska rörelsen. Skägg i sig själv är inte ett säkert tecken på salafism. Det förekommer även hos konservativa muslimer i andra riktningar.

Moskén i Örebro har länge varit känd bland muslimer för sin strikt salafitiska profil. Man har ett gediget track record av att bjuda in salafitiska hatpredikanter. Det sker gång på gång. Och man har aldrig bjudit någon föreläsare som kritiserat salafismen, sharia eller jihad. Det tyder på att det inte handlar om att någon arrangör somnat vid ratten. Hatpredikanterna är med stor sannolikhet medvetet valda eftersom de står för vad moskén anser vara rätt tolkning av islam som deras unga bör lära sig.

Salafismen är en rörelse inom sunniislam som betonar trohet med källorna. Ingenting får införas i religionen som inte har tydliga belägg i Koranen och sunnan. Berättelserna om profeten Muhammed kallas sunna. Det innebär också att allt som har tydliga belägg i dessa källor ska tillämpas idag, det vill säga barbariska kroppsstraff, ojämlikhet mellan män och kvinnor, slaveri, diskriminering av icke-muslimer och heligt krig eller jihad. Nya idéer som försöker komma bort från den bokstavstrogna läsningen av källorna är helt bannlysta. Det gör salafismen farlig.

Det finns konflikter inom salafismen om detaljer i läran. Vissa, som till exempel de regimtrogna teologerna i Saudiarabierna, förbjuder självmordsbombningar, medan andra tillåter dem. Vissa anser inte att Islamiska Staten är ett ”riktigt” kalifat medan andra erkänner det. Men alla salafiter är överens om de grundläggande värderingarna, framför allt den absoluta troheten till källorna.

I videoklippet är den gripne imamen noga med att påpeka att en hadith, en berättelse om vad Muhammed ska ha sagt, är ”sahih”, det vill säga autentisk. Det är typiskt för salafismen. Man anser att endast hadither som deras skriftlärda klassificerar som autentiska får användas i undervisningen. Andra sunniter har delvis andra sätt att klassificera hadither och anser därtill att även så kallade ”dhaif” eller ”svaga” hadither kan användas i vissa sammanhang. Alla dessa tecken ger sammantaget en ganska klar bild av Ahmed Abu Abdullah som en salafitisk imam.

Vad denna video också säger är att terrorimamen inte är någon outsider. Han befinner sig mitt i centrum av moskéns församlingsliv och han är omgiven av respektfyllda muslimska, ungdomar. Och så är det med salafismen i svensk sunniislam – den är helt mainstream. Det stämmer med min egen erfarenhet av nästan tjugo år inom svensk islam. Salafiterna dominerade kraftigt bland aktiva, religiösa ungdomar.

Ahmed Abu Abdullah i Örebro har också kopplingar till den salafitiska miljön i Gävle. ”Det finns en form av koppling till Gävle, men mer än så känner jag inte till. Mestadels har den gripne mannen varit i Örebro”, säger Ronnie Jacobson, åklagare för Riksenheten för säkerhetsmål, till Arbetarbladet.

Kopplingen består i att Ahmed Abu Abdullah är vän med Abo Raad, en salafitisk imam verksam vid moskén i Gävle. Detta framkommer på Facebook där den senare kommenterar gripandet. Det är intressant eftersom Abo Raad är ett stort och beundrat namn i svensk salafism. Även han kommer ursprungligen från Irak.

Jag har mött Gävleimamen Abo Raad flera gånger. Han har både hållit i studiecirklar och predikat vid fredagsbönen i Uppsalamoskén. Han var alltid, liksom sin kollega i Örebro, omgiven av respektfyllda unga män. Han hade moskéledningen i Uppsalas välsignelse. Ingen avbröt honom eller utmanade honom på något sätt. Han hade fritt spelrum att sprida sitt salafitiska budskap, i vilket ingick sharialagar, jihad och hat mot väst. När jag hamnade i debatter med unga muslimer som var aktiva i Muslimska ungdomsföreningen i Uppsala (MUFU), hänvisade de gärna till Abo Raad. Han var en auktoritet. Han var den som kunde avgöra vad som var rätt och fel.

Problemet är med andra ord större än en och annan terrorimam. De salafitiska imamerna med sin strikta bokstavstro är inga föraktade typer i moskélivets utkant. De befinner sig i centrum. De är populära och respekterade. Ahmed Abu Abdullah uppträder helt tryggt i videoklippet. Inte alls som någon som känner sig oönskad och är rädd för att bli ertappad och utkastad. Han är i sin hemmamiljö, omgiven av vänner, eller snarare ”bröder”.

11 reaktioner på ”Problemet är större än en och annan terrorimam

 1. Johan Gustafsson skriver:

  Vill tacka dig för dina inlägg. Svenskar generellt förstår inte vad detta handlar om. De tror att alla muslimer är sak samma. Av vilken anledning begriper jag inte då även kristendomen har massa avarter. Problemet är väl att svensk media tyr sig åt vänster och de har ju ingen tro att falla tillbaka på i huvud taget.

  Mvh Johan

  Gillad av 1 person

 2. George Betel skriver:

  Muslimer säger, att Allah är Allsmäktig och att Mohammed är Allas sista och kompletterande profet. Genom att följa Mohammeds livssätt som ideal säger muslimer i praktiken att Mohammed är nästan till Allah. Om det är sant att trädet känns av dess frukter är det uppenbart ätt Muhammeds Gud kan inte vara den rätta Guden och han kan inte vara någon profet därför att Koran stöder terrorismen and kallar icke muslimer som värsta människor som bara råkar till helvetet.

  Gillad av 1 person

 3. rickarddahlin skriver:

  Detta borde få större uppmärksamhet samt tas mer på allvar.

  Det finns två reella problem som kan komma ur det här 1) inhemsk terror 2) renodlad rasism där (samtliga) muslimer kommer beskylla och bespottas för vad salafisterna eventuellt kan ställa till med på hemmaplan. Ser framför mig hur dagens muslimer blir 30-talets Tysklands judar…

  Gilla

 4. Catarina skriver:

  Tack för ett intressant inlägg.
  Skulle du kunna beskriva begreppet och betydelsen av ”kunya”?
  Varför byter man namn?
  Inom vilka inriktningar görs det, sunni, ja, men fler?
  Är de unika namn eller finns det vanligare typ ”Pelle Svensson” som fler individer bär/tar?
  Bestämmer den enskilde själv eller behövs koppling/godkännande till det nya namnet?
  Byter de namn i folkbokföringen eller är det sekundärt då den inte har koppling till religionen?

  Gilla

 5. Brunte skriver:

  From the Hadith:

  Muslim (16:4131) – They were caught and brought to him (the Holy Prophet). He commanded about them, and (thus) their hands and feet were cut off and their eyes were gouged and then they were thrown in the sun, until they died. Muhammad had two killers put to death, not in the way of ”an eye-for-an-eye,” but in a more agonizing manner.

  Muslim (17:4196) – A married man confesses that he has adultery (four times, as required). Muhammad orders him planted in the ground and pelted with stones. According to the passage, the first several stones caused such pain that he tried to escape and was dragged back.

  Bukhari (11:626) – ”The Prophet said, ‘No prayer is harder for the hypocrites than the Fajr and the ‘Isha’ prayers and if they knew the reward for these prayers at their respective times, they would certainly present themselves (in the mosques) even if they had to crawl.’ The Prophet added, ‘Certainly I decided to order the Mu’adh-dhin (call-maker) to pronounce Iqama and order a man to lead the prayer and then take a fire flame to burn all those who had not left their houses so far for the prayer along with their houses.'” Muhammad orders his men to burn alive those who do not present themselves at the mosque for prayer.

  Ibn Ishaq 436 – When Muhammad wished to attack the Meccan army at Badr, his men captured two slaves who were carrying water for the caravans and brought them into his presence. They were interrogated under torture as Muhammad stood praying: “…they brought them along and questioned them while the apostle was standing praying… The people were dismayed at their report…and so they beat them. When they were beaten soundly…”

  Ibn Ishaq 734 – When Muhammad’s favorite wife Aisha was accused of adultery, he launched an investigation that included the brutal interrogation of a female slave: ”So the apostle called Burayra to ask her, and Ali got up and gave her a violent beating, saying “’Tell the Apostle the truth.’”

  Ibn Ishaq 595 – Muhammad orders that a man have his tongue cut out.

  Ibn Ishaq 764 – After amassing a powerful army, Muhammad sent his forces to take the peaceful farming community of Khaybar by surprise. In the aftermath, he was dissatisfied with the amount of plunder and felt that the town’s treasurer, Kinana, might be holding out on him. He had the man brought to him:

  When he [Muhammad] asked him about the rest he refused to produce it, so the apostle gave orders to al-Zubayr bin al-Awwam, “Torture him until you extract what he has.” So he kindled a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. Then the apostle delivered him to Muhammad bin Maslama and he struck off his head.”

  (As a happy side note to the story – Kinana’s untimely death left a beautiful young widow named Saffiya, whom Muhammad was then able to “marry”).

  Abu Dawud (494) – In addition to the right of men to beat their wives over disobedience, children are to be beaten as well if they don’t pray. ”The Prophet (peace be upon him) said: Command a boy to pray when he reaches the age of seven years. When he becomes ten years old, then beat him for prayer.” (Incidentally, this is still taught)

  Abu Dawud (4477) – Muhammad orders that a man be beaten with ”whips, sticks and sandals” merely for being drunk. He threw dust into the face of the victim during his ordeal. ”A man who had drunk wine was brought (before him) and he ordered them (to beat him). So they beat him with what they had in their hands. Some struck him with whips, some with sticks and some with sandals. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) threw some dust on his face.”

  Gilla

 6. Karl-Eric skriver:

  Något att lägga till säpo:s och åklagarens dossier. Svenska myndighet är alltför naiva och godtrogna när det gäller dylika brott, för blåögda.

  Gilla

 7. Brunte skriver:

  Javisst,problemet är större än en och annan terrorist.
  Problemet är beredvilligheten och hängivenheten att efterlikna Muhammed såsom han genom sina exempel skildras i hadith och biografi.Även Shia har sin traditionslitteratur,något Muhamed Omar kanske kan berätta mer om?

  Gilla

 8. Lars, Hemsa Yusef skriver:

  Jag antar att du kallar dig själv muslim ? Väldigt vågat av dig att skriva det du skriver ! Att baktala Abu Abdullah Som du gör är gå emot sina bröder, detta gör dig till kuffer. ”du använder dig av västerlänska termer ”terrorimam” etc ”att följa en kuffer är att vara en kuffer” Om man är Terrorist bara för att man följer strikt Koranen och Sunnah, vad du kallar Salafi då är ju alla jag känner terrorister ! dock känner jag ingen som begått något brott. Det är människor som du som förstör för Islam, Samt andra så kallade muslimer som vill leva i enlighet med det västerlänska samhället, gå ut och festa, dansa med halvnakna kvinnor, och gå emot Islam på alla tänkbara sätt men ändå vill de kalla sig muslimer. Jag konverterade 1996 till Islam och vet varför vad du kallar Salafism är rätt. Man följer det skrivna ordet och följer starka Hadither från genuina källor. Varför är detta konstigt. Att vara Salafi är att vara så nära vår profet (SAW) som möjligt i levnadssätt och tanke. Varför som muslim skulle man vilja följa dem som vill närma sig et västerlänskt tänk ? då är man ju inte muslim. Man kan inte äta kakan och ha den kvar.
  Avslutningsvis. Den ena av dessa män du nämner känner jag och jag har varit på flera av de föreläsningarna du talar om. Det var så man gjorde även på Profet Muhammeds tid (SAW) VAd har det med terrorism att göra ?. Att han nu är anklagad för terrorism bevisar hur sjukt detta samhälle är. I Inget av alla dessa föreläsningar har han nämnt något som har koppling till terrorism !. Så var försiktig med vad du skriver ”Broder” ?. En sista sak, Du skrev. Islam i Sverige, – Det finns endast Islam, inte islam i Sverige , England, Saudi etc. Islam är Islam, Det finns de som följer Islam och de finns de som inte följer.
  En sann Muslim följer källorna så nära vår profet (SAW) som möjligt.
  Ha fakta innan du baktalar en Broder.

  Mvh Lars Stahl (Hamza Yusef)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.